Motion #87 - Utbyte av golvbrunn, akut !!!

Föreningen ansvarar för golvbrunnar
Några av de många frågor som jag ställt till styrelsen, men som tyvärr aldrig besvaras - till nackdel för samtliga medlemmar -, är om golvbrunnarna i våra lägenheter.

 1. Badrumsbrunn
  Buden ändras från dag till dag (i denna fråga såväl som i andra frågor; det är resultatet av att inget finns skriftligt).
  • Först sa styrelsen att "föreningen" endast ställde upp med själva brunnen, dvs materialet, och de som ville renovera sin lgh kunde komma ner och hämta denna brunn i källaren (vad de nu menade med det?).
  • Senare sa en i entreprenörgänget att rör till brunnen från avloppsstammen får medlemmen bekosta själv, liksom arbetet. till priset av 1.500 kr.
  • Sedan sa projektledaren till mig att brunn, rör, uppbilning i golv står föreningen för... men de lät inte helt säkra när jag pressade dem genom att fråga om det verkligen var sant. Det finns inget svart på vitt om detta (styrelsen vill inte ha något svart på vitt så att de ska kunna ändra sig fritt som de känner för det).
   Han höll med mig om att det inte gick att lägga över ansvaret för brunnen på de enskilda medlemmarna, vilket resultatet blir om medlemmen byter brunn. Detta har jag försökt förklara för styrelsen.
Exakt vad gäller nu för golvbrunnen i våra badrum?

Golvbrunnarna har passerat sin livslängd och de måste bytas ut!

En styrelse som bara klarar att tänka i ett steg är en fara för föreningen!
Man måste kunna tänka i två steg eller fler när man planerar. Så har sällan skett i denna brf.

Undermålig underhållsplan kostar dig onödiga pengar!
Det är uppenbart att den underhållsplan som HSB tagit fram i samråd med styrelsen, och som styrelsen vill hemlighålla för medlemmarna (enbart för att skydda sig själva), är oprofessionellt utformad, och att alla medlemmar tar skada av att det inte finns en kompetent utformad underhållsplan.

Utbyte av golvbrunn skulle ha skett i samband med stambytet, samordnat av styrelsen.
Nu kommer Du som medlem att återigen ofrånkomligen drabbas av helt onödigt höga kostnader bara för detta, precis som det fungerar i de flesta andra fall.

Exempel:
Om Nisse vägrar betala för att byta ut golvbrunnen i samband med att han idag renoverar sitt badrum så får Du som medlem personligen betala dyra pengar när föreningen gör detta;
 1. i samband med en vattenskada orsakad av golvbrunnen (den vanligaste orsaken till skador i badrum)

 2. när det sedan måste göras för alla medlemmar, och föreningen (dvs Du) måste betala extra mycket pengar inte bara för att då bryta upp golvet utan även för återställningen). Alltså en mycket stor summa pengar helt i onödan!
Ingen ekonomisk kompetens finns i styrelsen!
Styrelsens galenskaper och bristande kompetens kostar Dig alltså bara i detta enda lilla exempel mycket stora pengar helt i onödan!
Tänk då vad Du får betala helt i onödan när man börjar sammanställa alla andra liknande exempel. Det kan uppgå till 50.000 kr per medlem, eller t.o.m. ännu mer!


Jag yrkar att;
 1. En plan ska tas fram, av en arbetsgrupp som har kompetens för detta, för utbyte av de golvbrunnar som inte bytts ut den senaste tiden.

  Som underlag för denna plan ska det finnas en sammanställning över vilka golvbrunnar som bytts ut när.

  Denna plan ska presenteras skriftligt inför en extrastämma till hösten där stämman tar beslut i frågan.

lgh 47 - 2008-12-29 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens/HSBs svar:

Motion nr 87 om utbyte av golvbrunn

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att underhålla föreningens fastighet genom att bl.a byta ut golvbrunnar i lägenheter.

Min kommentar (1): Det är bra att styrelsen nu förstår detta. Vad som inte är bra är att styrelsen inte gjort det som styrelsen säger här att styrelsen ansvarar för.
Hur många - om någon enda - golvbrunnar har styrelsen låtit byta ut?


Styrelsen arbetar fortlöpande med att underhålla föreningens fastighet och har till sin hjälp en underhållsplan för detta arbete. Någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en plan för utbyte av golvbrunnar finns därmed inte.

Min kommentar (1): Vad står det i underhållsplanen om när alla golvbrunnar ska vara utbytta?
Styrelsen tycks inte vara medveten om att golvbrunnarna inte har längre livstid än de stamrör som styrelsen nu ersatt.
Att göra ett stambyte utan att låta byta ut golvbrunnarna är helt sanslöst!
Alla måste begripa att detta kommer att stå föreningen/medlemmarna dyrt i slutänden!
Styrelsen har genom sin dåliga planering - och bevisligen kraftigt bristfälliga underhållsplan - skapat stora extrakostnader för oss alla!

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.