Motion #83 - Åtgärdslista för avtal och motioner

Styrelsen brukar i sina svar till motionerna skriva att medlemmarna inte har rätt att lägga sig i styrelsens förvaltning. Alla som kan något inom detta område vet att detta naturligtvis inte är något annat än en ren och skär lögn från styrelse och HSB Malmö.

Däremot ska medlemmarna inte behöva lägga sig i styrelsens förvaltning. Men när det är så otroligt uppenbart för alla och envar som det är i detta fall att styrelsen inte är kapabel att utföra sina sysslor så måste medlemmarna gripa in. Detta helt enkelt för att skydda sig själva, eftersom varje misstag och fel som styrelsen begår som regel står medlemmarna dyrt.

Det bästa för alla medlemmar vore naturligtvis att styrelsen (inkl. HSB-ledamot) helt byttes ut till några som bryr sig och som är villiga att arbeta för medlemmarna.

Men om detta inte görs så återstår bara att börja styra upp styrelsens arbete. En av de viktigaste delarna här är att se till så att styrelsen håller koll på avtalen.

Trots styrelsens totala ovilja att informera (så att medlemmarna därmed inte ska kunna upptäcka de fel och misstag styrelsen gör) så kan vi alla konstatera att styrelsen på ett allvarligt sätt misskött avtalshanteringen i föreningen, precis som för motionerna.

Det finns inte den minsta lilla struktur i styrelsens arbete, och styrelsen har ingen långsiktig planering (allt verkar bestämmas från dag till dag), vilket är av kritisk betydelse i en brf.

Och HSB:s representant i styrelsen tillför tyvärr inte mycket. Tvärtom!


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska ha en åtgärdslista som alltid följer med styrelseprotokollen där samtliga avtal ingår med datum för när avtalen senast ska sägas upp.

    I denna åtgärdslista ska även samtliga sedan tidigare år av stämman tagna beslut, tillsammans med datum för när dessa senast ska utföras, följa med.

  2. Ny upphandling ska göras varje gång ett avtal går ut (t.ex. för städning, trädgårdsskötsel, administrativ förvaltning, etc).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 83 om åtgärdslista för avtal och motioner

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att hålla sig informerad om när avtal kan sägas upp. Detta görs enklast i pärmen för gällande avtal. Styrelsen är även medveten om sin uppföljning av tagna beslut.
Min kommentar (1): Så styrelsen har en avtalspärm?
Har revisorerna kontrollerat att detta finns och att innehållet i denna avtalspärm är korrekt?
Om detta stämmer, hur kan det vara att styrelsen på ett så allvarligt sätt missat att hålla koll på förnyelse av tomträttsavgälden och planera in detta i budgeten?


Någon anledning att ha en åtgärdslista medföljande styrelseprotokollen föreligger därmed inte.
Min kommentar (1): Med anledning av vad som inträffat inte minst avseende tomträttsavgiften så tycks det finnas ett stort behov av att rutinerna säkras upp här.
Har revisorerna kontrollerat att detta finns och att innehållet i denna avtalspärm är korrekt?
Om detta stämmer, hur kan det vara att styrelsen på ett så allvarligt sätt missat att hålla koll på förnyelse av tomträttsavgälden och planera in detta i budgeten?


Styrelsens arbetssätt är en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt.
Min kommentar (1): Denna ständigt återkommande och likaledes felaktiga mening stämmer inte alls. Det är medlemmarnas skyldighet att inte bara godtroget lita på att allt sköts som det ska i styrelsen. Medlemmarna måste informeras om rutinerna i styrelsen och säkra upp att det verkligen fungerar som det ska.
Det är en given rättighet man har som delägare i en förening.


När det blir aktuellt att säga upp avtal, kommer styrelsen, om missnöje finns med nuvarande aktör, att infordra anbud från minst tre aktörer på marknaden. Styrelsen kommer att välja den aktör som till ett bra pris är bäst lämpad.
Någon anledning att göra upphandling varje gång ett avtal går ut finns därmed inte.
Min kommentar (2): Styrelsens svar här visar på en allvarlig brist i styrelsen.
Styrelsen tycks tro att upphandling bara behöver göras om styrelsen personligen anser sig vara "missnöjd" med nuvarande aktör.
Det är en uppenbar självklarhet att upphandling alltid ska göras när avtal går ut för att se om en billigare och/eller bättre aktör kan hittas i en ständigt föränderlig värld. Allså oavsett om någon är missnöjd eller inte med aktören. Här har medlemmarna förlorat stora summor pengar.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.