Motion #47 - Sänkning av revisorsarvode

Interna lekmannarevisorer får nästan dubbelt så högt arvode som auktoriserad revisor!
För den externa revisorn betalar föreningen 15.000 kr. I och för sig får medlemmarna ingenting för dessa pengar, men det får medlemmarna inte heller för de interna revisorerna. Hur kan det då vara rimligt att vi betalar den interna revisorn ½ basbelopp - nästan 25.000 kr - för... ingenting?

Varför ska de interna lekmannarevisorerna, utan någon som helst utbildning eller erfarenhet för uppgiften, ha 10.000 kr mer i arvode än vad den externa auktoriserade revisorn får?

Detta blir inte mindre märkligt om man dessutom betänker att revisorerna under de senaste åren visat att de inte kontrollerar någonting, varken i årsredovisningen eller i övrigt. Revisorerna tycks mest bara arbeta som en del av styrelsen utan någon som helst seriös kontroll av varken årsredovisning eller den löpande verksamheten.

Fråga till revisorerna: Vad har ni gjort som gör att ni tycker att ni förtjänar ert extremt höga arvode?Jag yrkar att;
  1. Om inte konkreta och skriftliga krav ställs på prestation för de interna lekmannarevisorerna ska arvodet till de interna lekmannarevisorerna sänkas till max 7.000 kr, förslagsvis 2.000 kr totalt.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):

Motion nr 47 om sänkning av revisorsarvode

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Medlemmarna på föreningsstämman beslutar om arvode för revisorer. Det står därmed medlemmarna fritt att bestämma storleken på revisorsarvodet. Förslag på arvode för föreningsvalda revisorer framförs lämpligen under punkten för arvode för revisorer.

Min kommentar (?): Vad har detta med vad att göra?

Styrelsen anser därmed inte att det finns några skäl för att i motionen sänka revisorsarvodet.

Min kommentar (?): Alltså; Bara för att det föreningsstämman som bestämmer revisorernas arvode så anser styrelsen att revisorernas arvode inte ska sänkas.
Kan ett svar bli mer dumt än så?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.