Motion #37 - Styrelsen vägrar följa stämmobeslut
Styrelsen bryter mot lagen!

Styrelsen begår allvarligt lagbrott!
På årsstämman 2008 så beslutade stämman att mitt kompletta förslag på stadgar skulle delas ut i maj 2008. Styrelsen vägrade följa detta beslut. Jag har länge försökt få styrelsen att följa stämmobeslutet, men styrelsen väljer att bryta mot lagen.

Föreningens stadgar
Sent: Friday, September 19, 2008 10:08:45 AM
To: Styrelsen; bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen

Jag undrar varför mina förslag på nya stadgar för föreningen inte delats ut trots att stämmobeslut tagits om detta.
Det är ju ett ganska allvarligt brott att inte följa stämmobeslut.
Det borde inte minst du veta, Bengt!

Jag förutsätter att dessa stadgeförslag delas ut till samtliga i föreningen inom de närmaste 3-4 dagarna.

Subject: Stadgar förening
Date: Tue, 23 Sep 2008 10:45:40 +0200
From: Tage
CC: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Är redan utdelade i samband med förslag/Antagande till nya Stadgar.
Till alla medlemmar i föreningen
Vilket man beslutade om att anta vi årsmötet

På uppdrag av Styrelsen
Med vänliga hälsningar
Tage

RE: Stadgar föreningen
Sent: Tuesday, September 23, 2008 11:11:33 AM
To: Tage
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Hej Tage,
jag tror du (och resten av styrelsen) missuppfattat vad stämman tog beslut om.
Beslutet som stämman tog var att mitt förslag till nya stadgar (dvs det förslag på brf-stadgar som jag lämnade in som motion till HSB Malmös årsstämma) skulle delas ut till alla. Detta skulle ha gjorts för länge sedan, enligt stämmobeslutet (se stämmoprotokoll).

Föreningens styrelse har aldrig någonsin delat ut dessa stadgeförslag, utan det enda som kommit medlemmarna till del är min motion till årsstämman där jag hade några lösryckta förslag på ändringar av stadgarna och som inte ska förväxlas med mitt kompletta förslag till stadgar som stämman beslutade skulle delas ut till alla medlemmar.

Det vore inte särskilt logiskt att stämman tar beslut om att dela ut de stadgeförslag som de redan fått, eller hur?


Subject: SV: Stadgar förening
Date: Wed, 24 Sep 2008 18:58:22 +0200
From: TL@as3.se
CC: bengt-skanhamre@malmo.hsb.se

TW!
Vi har granskat protokollet och kommit fram till att så är det inte beslutat och för övrigt så har vi inget med att göra med frågor som är till HSB Malmö att besluta om.

Om det är någon som skall tyckas upp och delas ut i deras avhandlade motioner så är det HSB Malmö själva


På uppdrag av styrelsen
Med Vänlig Hälsning
Tage

RE: SV: Stadgar förening
Sent: Wednesday, September 24, 2008 11:36:18 PM
To: Tage
Cc: bengt-skanhamre@malmo.hsb.se; Styrelsen

Tage,
kan du någonstans i mitt föregående mejl se att jag hävdar att föreningens styrelse har något att göra med de frågor som HSB Malmö har att besluta om?

Jag förklarade så tydligt jag kunde för dig vad det högsta beslutande organet i föreningen beslutat ska delas ut till samtliga medlemmar. Dvs samma stadgeförslag som jag lämnat in som motion till HSB Malmös årsstämma. Jag kan inte se hur det ens är möjligt att missuppfatta vad jag skrev till dig.

Intressant att du säger att stämmans beslut inte protokollförts.
Vad säger du om detta Bengt, med tanke på att du var protokollförare på föreningens årsstämma den 21 januari 2008?
Har du inte fört in detta stämmobeslut i stämmoprotokollet som sedan kontrollerats och godkänts av mötesordförande advokat Mats Engstrand, och som sedan kontrollerats och godkänts av justerarna B.L. och styrelseledamot V.J. samt P.L. - utan en enda anmärkning !?

Bengt, i detta sammanhang vill jag fråga dig varför P.L. skrivit under stämmoprotokollet som justerare, trots att han inte valts som justerare av stämman?

Detta blir bara allvarligare nu.
Inte nog med att styrelsen inte följer stämmans beslut, nu hävdar styrelsen dessutom att stämmoprotokollet är felaktigt.
Frågan uppstår nu också om stämmoprotokollet medvetet förfalskats.

Såvitt jag känner till så var du Tage, samt resten av styrelsen (med ett undantag), närvarande på årsstämman.
Har ni nu alla helt plötsligt drabbats av minnesförlust? Det låter mycket märkligt!

Detta skulle kunna ha lösts enkelt. Styrelsen skulle bara kunnat dela ut mitt stadgeförslag så som stämman bestämt utan diskussion. Att vi ens har denna diskussion om vad stämman beslutade känns därför extra märklig.

Om styrelsen vägrar följa stämmobeslut återstår tyvärr inget annat än att denna fråga avgörs rättsligt. Har mitt förslag på stadgar inte delats ut, i enlighet med stämmans beslut, innan fredag så kommer jag att använda mig av min sista möjlighet och rättighet, dvs att jag stämmer styrelsen för vägran att följa stämmobeslut.

Tingsrätten gavföreningens styrelse en kraftfull reprimand vid förhandlingen där jag, Hans-Åke, Kjell och styrelsens advokat gick igenom styrelsens tidigare lagbrott. Jag valde efter detta att dra tillbaka min stämning eftersom det då gått så lång tid att en dom inte skulle kunna ställa styrelsens begångna fel tillrätta. Men jag vill understryka att denna gång kommer jag inte att dra tillbaka min stämning. Det är min förhoppning att styrelsen nu snabbt tar sitt förnuft till fånga, vilket skulle bespara oss alla tid och arbete eftersom tingsrätten ändå kommer att döma styrelsen till att följa stämmobeslutet.


Subject: Stadgar förening
Date: Tue, 21 Oct 2008 09:31:34 +0200
From: TL@as3.se

Vilka stadgar är det som du vill vi skall trycka upp.
Är det dom samma som du har lämnat till vår egen förening heller är det dom som du har lämnat som förslag till HSB Malmö.
Vilka är det som skall ha detta. Du menar väll bra våra medlemmar i vår HSB förening.
Väntar på svar


På uppdrag av Styrelsen
Med vänliga hälsningar
Tage

RE: Stadgar förening
Sent: Tuesday, October 21, 2008 1:41:32 PM
To: Tage

Det är inte de enstaka stadgeförslag som jag lämnat in som motion tidigare, utan - som jag sa innan - det kompletta stadgeförslag som jag tagit fram. Det som beslutades på stämman var att det är medlemmarna som ska få dessa. Inga andra!

Jag har en pdf-fil med dessa stadgar, och jag mejlar dig denna fil under veckan.


Subject: SV: Stadgar förening
Date: Tue, 21 Oct 2008 13:59:27 +0200
From: Tage

Bra !
Då skall vi se till att medlemmarna får detta

Mvh
Tage

RE: SV: Stadgar förening
Sent: Thursday, October 23, 2008 10:25:18 PM
To: Tage

Utmärkt Tage.
Här kommer mitt stadgeförslag som en bifogad pdf-fil.
Hoppas detta nu snabbt kan delas ut till alla medlemmarna.


Sedan hände inget mer, och inga svar fick jag efter detta från styrelsen på mina frågor om när styrelsen avsåg att följa stämmobeslutet och dela ut de stadgeförslag som skulle delats ut i maj 2008.

Jag överväger fortfarande att stämma styrelsen för detta allvarliga lagbrott, men väljer ännu så länge att avvakta andra bitar för att se om detta är nödvändigt.

Jag yrkar att;
  1. Stadgeförslag ska delas ut, enligt tidigare stämmobeslut.

  2. En styrelse som begår ett så allvarligt brott som att inte följa stämmobeslut ska antingen prövas rättsligt och straffas för sitt lagbrott, eller direkt avsättas (eller både och).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 36 om utgivande av stämmoprotokoll och nr 37 om vägran att följa stämmobeslut

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen är skyldig att senast tre veckor efter föreningsstämman hålla det justerade stämmoprotokollet tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Därtill är styrelsen i enlighet med stämmobeslut skyldig att på begäran ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna. Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida finns däremot inte.

Föreningsstämman väljer själv om styrelseledamöter ska omväljas. Någon anledning att ge direktiv om att styrelseledamöter inte får omväljas finns inte.
Om en styrelseledamot gör sig skyldig till ett allvarligt brott, så kan denne åtalas för brott eller få andra rättsliga påföljder.
Min kommentar (2): Notera att styrelsen i detta svar inte ens bemött sitt lagbrott, dvs det som motionen handlade om.

Någon anledning för föreningsstämman att också besluta i saken föreligger inte.
Min kommentar (1-2): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.