Motion #02C - Lyssna på medlemmarna
Gallersats till radiatorer

Självförklarande yrkande.

Tråkigt att styrelsen inte ens i en så viktig medlemsfråga som denna varit det minsta intresserad av att involvera medlemmarna.


Jag yrkar att;
  1. De radiatorer som installerats ska förses med gallersats.

  2. Styrelsen ska lyssna på medlemmarna och rätta sig efter medlemmarnas behov
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 02C om gallersats till radiatorer

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har vid upphandlingen av stambytet bl.a. fäst sig vid att anbudet har ett fördelaktigt pris. Stambytet har därmed inneburit installation av nya radiatorer utan gallersats. Gallersats till radiatorer skulle kosta mer och inte ha någon större funktion.

Min kommentar (1): Verkligen? Stämmer det att gallersatsen inte är gratis? Det tror jag inte någon skulle kunnat räkna ut.

"Inte ha någon större funktion"? I alla fall mer än vad styrelsen tydligen har!

Detta är signifikativt för hur styrelsen resonerar. Bara för att styrelsen personligen inte anser sig behöva någon gallersats så

Detta är alltså ett typexempel på hur illa denna styrelse fungerar och visar med all önskvärd tydlighet faran med att ha en så här inkompetent styrelse i föreningen, som bara är ute efter att göra saker som styrelsen vill, endast vill göra så lite som möjligt, som inte gör någon utredning om något och som inte är det minsta intresserad av att lyssna på medlemmarna.

En styrelse arbetar för medlemmarna, och inte - som i vår förening - för sig själva.
En styrelse ska alltså undersöka hur medlemmarna vill ha det och rätta sig efter detta.

En frisk styrelse svarar på en motion av denna typ med;
"Vi ber om ursäkt. Vi har gjort en miss här, men vi ska naturligtvis undersöka vad medlemmarna vill ha. Vi kommer omedelbart att gå ut med en enkätförfrågan där vi tydligt beskriver med bilder hur gallren ser ut och hur de fungerar. Och sedan tar vi snabbt ett stämmobeslut om detta".
En sjuk styrelse svarar så som styrelsen gjort i svaret på denna motion med stöd av HSB.


Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.