Motion #22 - Tryggare / säkrare boende
Styrelsen bryter mot lagen!

Jag har under några år motionerat om att styrelsen ska ta fram en plan för tryggare/säkrare boende. En motion som faktiskt stämman biföll år 2004, men som sedan styrelsen underlåtit att följa.

Här nedan redovisas mina motioner om detta med kommentarer.
Motion 17-22 - Tryggare/säkrare boende

Jag föreslår att styrelsen tar fram en plan för tryggare och säkrare boende.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-22)

Styrelsen föreslår motionären att till årsmötet närmare presentera hur han ser på en sådan plan så att medlemmarna har något att utgå ifrån.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-22) med förslag

Det är märkligt. Först så kommer jag med motioner för "tryggare och säkrare boende". Sedan blir det enkla svaret från dåvarande styrelse att styrelsen ska ta fram en plan för detta. Nu tar jag upp denna motion igen (eftersom den är en av många motioner som mer eller mindre hoppats över tidigare), och då ber styrelsen mig i sitt svar att jag till stämman ska presentera en sådan plan.

Styrelsen skjuter över sitt ansvar till mig. Detta i stället för att styrelsen gör det som de får arvode för.

Styrelse/HSB gör medvetet stämman långdragen
Styrelsen vet mycket väl att när det blir dags för mina motioner att behandlas så har de flesta gått hem. Många orkar inte vara med på en hel stämma, speciellt inte när HSB och styrelse drar ut på stämmorna så mycket de kan med ovidkommande saker.

Bristfälliga svar och ostrukturerad motinshantering sänker motionerna
Styrelsen vet också att det är helt uteslutet att det finns tid över för att närmare gå in på denna motion (liksom de flesta andra motioner) pga styrelsens bristfälliga svar och ostrukturerade hantering av motionerna.
Styrelsen klarar sig varje år från i princip samtliga motioner pga av sina små tricks, med stöd av HSB.

Jag föreslår att denna motion tas upp till beslut av stämman igen.

HSB Malmös svar åt styrelsens år 2007 på motion 17-22

Stämman har vid ordinarie föreningsstämma den 26 februari 2004 beslutat att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en plan för ett tryggare och säkrare boende med motionernas intentioner som vägledande i arbetet. Planen skall redovisas vid kommande stämma.

Styrelsen kommer att verkställa detta beslut så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta. Om medlemmarna har några synpunkter på vad som skall ingå i planen, så får man gärna ta kontakt med styrelsen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-22)

"Stämman har vid ordinarie föreningsstämma den 26 februari 2004 beslutat att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en plan för ett tryggare och säkrare boende med motionernas intentioner som vägledande i arbetet", skriver styrelsen.
OBS!!! 2004 !!!! FÖR FEM ÅR SEDAN !!!

"Planen skall redovisas vid kommande stämma", skriver styrelsen.
Ja, då kanske beslut kan tas om 3-4 år till? Varför inte redovisa planen i svaret på motionen?

"Styrelsen kommer att verkställa detta beslut så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta", skriver styrelsen.
Dvs aldrig?

Efter fem år så har fortfarande stämmobeslutet inte följts!
Nu har det paserat fem år sedan stämman biföll denna motion, men trots att lagen säger att styrelsen ska följa stämmans beslut så har styrelsen valt att bryta mot lagen.

Ingen plan för tryggare och säkrare boende har presenterats!

Att styrelseledamöter bytts ut under de senaste fem åren fråntar inte de nya styrelseledamöterna deras ansvar att följa tidigare tagna stämmobeslut!

År 2007 upprepar styrelsen att de kommer att följa stämmobeslutet, men väljer ändå att fortsätta bryta mot lagen!

När det nu nästan aldrig inträffar att motioner går igenom i denna förening, oavsett hur viktiga de är, så är det särskilt tråkigt att styrelsen sedan väljer att bryta mot lagen och helt enkelt struntar i att utföra de motioner som stämman bifallit.

Jag yrkar att;
  1. Styrelsen tar fram en plan för tryggare och säkrare boende, på vilken medlemmarna får möjlighet att ge sina synpunkter, och denna plan redovisas sedan tillsammans med inkomna synpunkter skriftligt inför en extrastämma till hösten som styrelsen kallar till, och där beslut då tas av stämman.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 22 och nr 23 om tryggare/säkrare boende

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen kommer att verkställa fattat beslut om en plan för ett tryggare och säkrare boende. Om medlemmarna har några synpunkter på vad som ska ingå i planen, så får de gärna ta kontakt med styrelsen.
Någon anledning att på nytt fatta beslut om planen eller att tillsätta en arbetsgrupp finns därmed inte.
Min kommentar (1): Styrelsens svar förpliktigar inte till något och styrelsen kommer naturligtvis att fortsätta som innan, utan att ta tag i sina uppgifter.

Min kommentar (1): Det kan vi alla konstatera av erfarenhet att detta är meningslöst.

Min kommentar (1): Eftersom styrelsen valt att bryta mot lagen och inte ta fram en plan för ett tryggare och säkrare boende så torde det vara uppenbart för alla att nytt stämmobeslut måste tas, även om styrelsen med all säkerhet kommer att fortsätta bryta mot lagen.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.