Motion #65 - Checklista

Att vara väl förberedd kan spara mycket problem och mycket pengar.

Vi kan bara hoppas att medlemmarna besparas svar från styrelsen som tidigare, där styrelsen svarar att "motionären" är välkommen att ta fram checklistor.

Jag yrkar att;
 1. Föreningen ska ta fram en checklista att användas vid en
  - vattenläcka,
  - brand eller
  - annan krissituation.
  Dels för styrelsen och dels för medlemmen.
  Denna lista ska delas ut till alla medlemmar.

  Detta görs lämpligen av en för detta kompetent arbetsgrupp som stämman tillsätter.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 65 om checklista

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen kommer att på ett styrelsemöte ta upp frågan om en checklista vid vattenskador, brand eller annan krissituation.
Någon anledning att en kompetent arbetsgrupp tillsätts för framtagande av en checklista finns därmed inte.
Min kommentar (?): Att styrelsen på ett styrelsemöte ska ta upp det som styrelsen haft 1½ år på sig att behandla - och ett antal år innan detta - är helt ointressant som svar på en motion. Jag kan garantera att styrelsen aldrig kommer att leva upp till sitt löfte! Om stämman inte tar ett beslut om att detta ska göras inom en viss tid så kan vi av erfarenhet konstatera att absolut ingenting kommer att hända... och kanske inte ens om stämman tar beslut eftersom styrelsen inte följer föreningens högsta beslutande organ, i strid med lagen.

Att tillsätta en arbetsgrupp är av största vikt. Kompetensen för att ta fram dylika checklistor saknas bevisligen helt och hållet inom styrelsen (vilket vi inte minst kunde se av resultatet från de trivselföreskrifter som styrelsen skulle ta fram), och då måste medlemmarna samarbeta för att ta fram ett material som kan tillföra något för föreningen.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.