Motion #39B - Inga anonyma skrivelser från styrelsen

Som det fungerar idag så skriver styrelsen (i de extrema undantagsfall medlemmarna får skrivelser från styrelsen) anonymt under e-post med "Styrelsen", i stället för att även namn på den person som skrivit meddelandet uppges, i stil med följande exempel från verkligheten (där, efter 4 månader, entreprenören - inte jag - lyckades få styrelsen till att ha ett möte med mig);

Styrelsen
From: Styrelsen
Sent: Monday, January 19, 2009 7:13:31 PM

Styrelsen har idag träffats och kommit fram till att träffa dig på onsdag 21/1-09 på fastighetskontoret kl: 16:30
Styrelsen hoppas att denna tid passar dig för någon annan tid har vi inte att samlas den närmaste tiden.
Frågorna som kommer att behandlas avser renoveringen av VVS.
Några ytterligare frågor kommer inte att tas upp denna dag.

Med vänlig hälsning
Styrelsen.

Mitt svar:
Re: Styrelsen
Sent: Monday, January 19, 2009 7:29:55 PM
To: Styrelsen

Det skulle vara trevligt om den som skriver skrivelser till medlemmarna också undtertecknar med sitt namn.

Tiden är olämplig för min del, eftersom jag ska träffa Claes Caroli strax efter detta, på den enda tid som han kan.
Jag ser inget behov av att styrelsen behöver samlas för denna diskussion. Det måste väl rimligtvis gå att föra en diskussion mellan mig och en representant från styrelsen, eller?

Vi kan dock ha ett kortare möte kl. 16.30, innan jag måste vidare till Turning Torso.
Om styrelsen känner att det bara går att ha ett möte om hela styrelsen samlas så hoppas jag att styrelsen inte har några invändningar mot att jag tar med mig några som står på min sida?


Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Styrelsens svar:
Styrelsen
From: Styrelsen
Sent: Tuesday, January 20, 2009 5:59:37 PM

Om tiden är olämplig för dig på grund av att du skall träffa Claes Caroli så får du väl ändra tiden med Claes så att du kan träffa styrelsen.
Tidigare så har vi fått kritik från dig att inte styrelsen ställer upp på dina villkor utan sänder representant från styrelsen istället.
När nu styrelsen ställer upp för dig så tycker vi att du kan godta detta och komma på mötet.
Vidare så kan vi meddela att det inte går att ta hit några andra personer till detta möte som enbart rör dig och din bostadsrätt.
Tiden är 16:30 den 21/1-09

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Mitt svar:
Re: Styrelsen
Sent: Tuesday, January 20, 2009 10:10:12 PM
To: Styrelsen

Nu är det så att jag inte kan planera mitt liv helt på styrelsens villkor hela tiden, vilket jag tvingats göra hela tiden innan.
Tycker du, som här inte ens vågar underteckna med ditt namn, att min kritik mot styrelsen på något sätt varit obefogad, och i så fall hur?
Mötet med Claes Caroli är inplanerat sedan länge, och tiden är inte ombokningsbar. Det var den enda tid han/HSB Malmös styrelse kunde innan mötet skulle bli för sent, det är inget jag kan styra över.
Men som jag redan sagt så kan jag komma 16.30 i morgon, och så får vi ta det vi hinner med innan jag måste iväg.

Sedan är jag lite konfunderad över vad styrelsen menar att styrelsen ställer upp för mig nu (i motsats till tidigare)?
Det är väl inte mig styrelsen ställer upp för här, det är väl föreningen, när nu styrelsen till slut gör det som styrelsen skulle ha gjort i september 2008?

På vilket sätt skulle det vara ett hinder om jag tog med mig någon till mötet?

Menar du, okända person, att ingen styrelseledamot kan möta mig på tu man hand, utan styrelsen måste samlas i hela sin konstellation för att kunna träffa mig, helt på styrelsens villkor (tid, plats, sätt, etc.) och utan att styrelsen ens behöver motivera varför jag inte ens skulle kunna ta med mig andra medlemmar till detta möte som berör inte bara mig och min bostadsrätt, utan även styrelsen och varje övrig enskild medlem?

Not. Jag brydde mig här inte ens om att kommentera styrelsens påstående; "...utan sänder representant från styrelsen istället". Det har bevisligen aldrig någonsin inträffat!

Styrelsen anser att jag, efter 4 månaders hårt kämpande att få svar på någon fråga med 300 skrivelser, ska se det som en ynnest att jag får "audiens" hos styrelsen i extremt viktiga frågor där styrelsen inte följt lagen på otal olika sätt.

Dessutom så var det inte pga mina krav i egenskap av medlem om ett möte i de frågor styrelsen inte velat bemöta, utan det var en extern person, arbetsledaren för stambytet, som lyckades övertala styrelsen till detta!


Jag yrkar att;
  1. För de skrivelser som kommer till medlemmarna ska namn finnas med på den person som skrivit skrivelsen.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar via HSB på motsvarande motion 2009 (som ej kom medlemmarna till del):
Motion nr 8 om valberedningen och nr 39B om inga anonyma skrivelser från styrelsen

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Skrivelser från styrelsen ska anges komma från styrelsen som helhet, då det är styrelsen som beslutar om föreningens förvaltning.
Min kommentar (1): Naturligtvis, det begriper vi alla, men det är inget skäl för att inte göra som överallt annars.

Får man en skrivelse från försäkringskassan, polisen, skatteverket, etc, så undertecknar den som skrivit skrivelsen alltid med sitt namn, och alla förstår ändå att det är från försäkringkassan, polisen, skatteverket, etc.

I denna förening försöker enskilda ledamöter gömma sig bakom styrelsen. Medlemmar tvingas föra en dialog med en anonym person i styrelsen som inte vågar träda fram med namn. Det är verkligen inte normalt beteende!

Varför är det så svårt att underteckna skrivelser med t.ex. "För styrelsen, Kjell Svensson"?


Om enskilda styrelseledamöter trots det undertecknar skrivelser från styrelsen, så är det endast på uppdrag av styrelsen.
Min kommentar (1): Vad är detta för märkligt påstående! Först säger styrelsen/HSB att man inte vill göra som normalt och uppge namnet på den i styrelsen som skriver en skrivelse till en medlem och sedan säger styrelsen/HSB att de gånger en styrelseledamot skriver under skrivelsen med sitt namn så är det endast på uppdrag av styrelsen! Är det någon som förstår?

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.