Motion #11 - Föreningens inaktuella hemsida

Styrelsen bryr sig inte om att uppdatera föreningens hemsida
Föreningens webbplats har i princip inte uppdaterats på två år. Den senaste uppdateringen gjordes i början av januari 2008. Senaste nytt på webbplatsen är alltså en kallelse till ordinarie föreningsstämma den 21 januari 2008.

Förtroendevalda
Utöver detta så är den ena uppdatering jag kan hitta, som gjorts de senaste två åren, någon liten justering av de förtroendevalda. Dock med bristfälliga uppgifter.

Gamla stadgar
Stadgarna som presenteras på webbplatsen är fortfarande de gamla, sedan 2008-04-09 ej gällande, stadgarna.

Inget stambyte enligt föreningens hemsida
Föreningens webbplats är nästan kliniskt ren från information. Inte ens ett ord om stambytet. Detta är naturligtvis inget positivt, varken för föreningens medlemmar, eller för dem som vill köpa sig en bostad i föreningen. Dvs de som säljer sina bostadsrätter kan förlora pengar på att styrelsen struntar i att uppdatera föreningens webbplats.

Medlemmarna måste reagera på styrelsens misskötsel av föreningen!
Det ligger i och för sig i linje med styrelsens övriga agerande där medlemmarna inte får någon information överhuvudtaget. Men medlemmarna kan inte låta styrelsen missköta föreningen på detta sätt.

Inte ens efter att jag upplyst styrelsen om detta problem bryr sig styrelsen om att göra något åt detta. Ytterst respektlöst mot varje medlem i föreningen!


Jag kan inte låta bli att citera de texter som styrelsen kopierat in till webbplatsen;
"Föreningsstämma
Varje år håller föreningen en stämma där alla medlemmar är varmt välkomna att delta.
Vi hoppas att alla medlemmar är med på föreningsstämman för att informera sig om föreningen samt tycka till i de frågor som diskuteras.

Motionera regelbundet
Medlem som vill ta upp något ärende på föreningsstämman kan lämna in en skriftlig motion till styrelsen. Detta ska ske före oktober månads utgång
(min kommentar: ska vara före januari månads utgång). Styrelsen behandlar motionen och årsstämman beslutar om att anta, avslå eller kanske ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan i motionen. Du har också rätt att ställa frågor vid årsstämman".

samt;

"Det är du och dina grannar som äger föreningen
Som bostadsrättsinnehavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet men du har också ansvar för fastigheten som sådan och kringmiljön. Vi hoppas att du ska engagera dig i frågor som rör ditt boende och bli en aktiv medlem".
En aktiv styrelse kanske inte hade varit fel det heller?

Jag yrkar att;
  1. Styrelsen får i uppdrag att ansvara för löpande uppdatering av föreningens webbplats, och förse denna hemsida med relevant information.

  2. Eftersom kompetens - och förutsättningar för detta - helt saknas i styrelsen för att underhålla föreningens webbplats föreslår jag att jag tar över denna bit, rent hands-on-mässigt.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 11 om föreningens hemsida

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen kommer att när tid ges titta över föreningens webbplats och förse den med relevant information.
Någon anledning till att föreningsstämman beslutar i saken finns därmed inte.
Min kommentar (1): Med anledning av att styrelsen har information från 2005-2006, 4-5 år gammal, så torde alla förstå att styrelsen inte bryr sig. Detta t.o.m. trots att styrelsen låter oss medlemmar få betala för en ny webbplats som är en skam för föreningen.

Styrelsen är glad för att göra saker som syns av de äldre i föreningen, men bryr sig lite eller inte alls av många bitar som är mer eller mindre direkt avgörande för medlemmarnas ekonomi.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.