Motion #93 - Kostnader för förtroendevalda/personal
"Övriga arvoden/ersättningar"

Styrelsen skor sig på ovetandes och godtrogna medlemmar
Under alla tidigare år så har vissa kostnader för förtroendevalda och personal felaktigt och medvetet placerats under driftskostnader, där de bakats in i mer anonyma poster.

Dags att föra fram dessa kostnader i ljuset.

Exempel
Exempel på dessa kostnader är presenter som styrelsen delar ut, ev. t.o.m. till sig själva.

Ett annat exempel är fester som styrelsen arrangerar för sig själva och som medlemmarna helt ovetandes får betala för.

Diverse mat och dryck/alkohol är en annan post.

Etc.

Frågor om detta ska ej behöva ställas på stämman!
Om styrelsen vill fortsätta att dölja dessa kostnader så blir medlemmarna tvungna att ställa alla dessa frågor på stämman i stället, vilket kommer att ta upp onödig tid för stämman.


Övriga ersättningar?
I årsredovisningen har det under "Förtroendevalda och personalkostnader" kommit till en post som heter "Övriga ersättningar".

Denna får aldrig finnas! En dylik post är enbart till för att försöka dölja vissa kostnader för medlemmarna. Allt ska specificeras!
Rör det sig t.ex. om "Ersättning för förlorad arbetsförtjänst" så ska det stå detta, och vem som fått hur mycket.


Övriga arvode/Övriga arvoden förtroendevalda/Övriga arvoden ej förtroendevalda?
För vissa föreningar lägger HSB dessutom in en post som de kallar "Övriga arvoden" alternativt "Övriga arvoden förtroendevalda"/"Övriga arvoden ej förtroendevalda".
Dessa luddiga poster är också enbart till för att lura och försvåra för medlemmarna.
De får alltså heller aldrig förekomma i årsredovisningen.


Alla ska se vilka arvoden som betalats ut till vem - t.ex. suppleanters arvode
Styrelsen/HSB försöker också försvåra för medlemmarna att tolka årsredovisningen genom att baka in vissa arvoden i poster som inte talar om vad det är.
Ett exempel på detta är arvoden till suppleanter. Dessa arvoden kan HSB/styrelsen lägga in på en mängd olika ställen, som dessutom kan variera från år till år för samma förening.

Jag yrkar att;
  1. Samtliga kostnader som är direkt kopplade till förtroendevalda och personal ska placeras under tydliga poster för detta under rubriken "Förtroendevalda och personalkostnader" i årsredovisningen.

  2. Under "Förtroendevalda och personalkostnader" i årsredovisningen får posterna "Övriga arvoden", "Övriga ersättningar" eller liknande aldrig förekomma. Allt ska specificeras här så att inga frågetecken finns om vad som är vad eller vad som hör till vad och vem.

  3. Suppleanternas arvode ska vara en separat post i årsredovisningen.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 93 om kostnader för förtroendevalda/personal/övriga arvoden

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

De kostnader som föreningen har under räkenskapsåret framgår av styrelsens årsredovisning och redovisas i enlighet med de regler som bl.a. följer av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Styrelsen verkar för att styrelsens årsredovisning blir så tydlig som möjligt. Detta gäller särskilt kostnaderna.
Någon anledning att ytterligare precisera kostnader för personal och förtroendevalda föreligger därmed inte.
Min kommentar (1-3): Det finns flera extremt viktiga skäl för att precisera och förtydliga kostnader för förtroendevalda och personal. Inte minst för att slippa uppta onödig tid med att de tillhörande frågorna måste ställas på varje stämma.

Styrelsen/HSB säger emot sig själv i sitt svar. Först skriver de att styrelsen verkar för att årsredovisningen blir så tydlig som möjligt, men i nästa mening säger styrelsen/HSB att man inte vill verka för att kostnaderna för förtroendevalda och personal blir så tydliga som möjligt.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.