Motion #78 - Extrastämma om motioner, etc.

Varför extrastämma?
Det finns många anledningar till att som standard ha en extrastämma till hösten. Ett av dessa skäl är för att kunna följa upp vad som gjorts avseende de stämmobeslut som tagits.

Jag har tidigare skrivit en motion i denna fråga, enligt följande;
Motion 3 - Extrastämma om motioner

Styrelsen bryr sig inte om stämmobeslut
Som vi kan notera från år till år, inte minst från föregående års motioner, så kan det beslutas precis vad som helst på en årsstämma (= den högsta beslutande instansen i föreningen), men sedan genomförs inget eller väldigt lite, trots att styrelsen är skyldig att göra detta.

Det finns kanske bara ett sätt att förändra detta (möjligen i kombination med andra åtgärder).

Mitt förslag är att styrelsen alltid har en extrastämma, där styrelsen redogör för;
- vad styrelsen har gjort,
- vilka stämmobeslut som styrelsen genomfört,
- vad som är på gång,
- vilka stämmobeslut som är kvar att göra under året, och
- när dessa beslut beräknas vara genomförda och klara.

Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
 • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
 • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.
HSB:s (som svarat åt styrelsen) svar på motion 3
Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut, om dessa inte strider mot lag eller stadgar. Revisorerna kontrollerar i sin granskning att föreningsstämmobeslut följs.

Om föreningsstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas.

Något skäl att kalla till extra föreningsstämma för information om verkställighet av stämmobeslut föreligger därmed inte.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (3)

Revisorerna bryr sig inte
Om revisorerna i sin granskning hade kontrollerat att föreningsstämmobeslut följts så skulle revisorerna ha anmärkt på detta i sin revisionsberättelse. Detta eftersom styrelsen inte följt stämmobesluten. Som alla kan se så har revisorerna bara undertecknat standardtexten för revisorernas revisionsberättelse, utan några som helst anmärkningar på någonting.

HSB ljuger i samarbete med styrelsen!
Sanslöst att HSB i klartext vågar skriva att styrelsen bestämmer om stämmobeslut ska utföras eller ej. För det är exakt vad HSB skriver här.

Skäl för extrastämma finns!
Som alla idag kan se så finns det - tvärtemot till vad HSB/styrelsen skriver/vill - skäl, dessutom mycket tunga sådana, till att ha en extrastämma för information om verkställighet av stämmobeslut, etc.! Styrelsen gör allt för att försöka komma undan sitt ansvar. När vi kan se svart på vitt hur de flesta stämmobeslut bara ignoreras av styrelsen (och dessutom aldrig med någon som helst förklaring) så måste det till åtgärder!


Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska alltid kalla till en extrastämma till hösten, där bl.a. styrelsen redogör för;
  - vad styrelsen har gjort,
  - vad som är på gång,
  - vilka stämmobeslut som styrelsen genomfört och hur,
  - vilka stämmobeslut som är kvar att göra under året, och
  - när dessa beslut beräknas vara genomförda och klara.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 78 om extrastämma om motioner

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut, om dessa inte strider mot lag eller stadgar.
Revisorerna kontrollerar i sin granskning att föreningsstämmobeslut följs.
Min kommentar (1): Som vi då bevisligen kan konstatera har styrelsen ändå struntat i att genomföra stämmans beslut och revisorerna har inte brytt sig om att kontrollera om stämmobeslut genomförts eftersom de inte haft några anmärkningar de senaste åren, och ej heller i år. I princip samtliga beslut i bifall som tagits i motionerna har ej genomförts (trots att de är nästintill försumbara i antal och omfattning)!

Exempel:
1. Nya stadgar för föreningen (motion 4)
2. Val av fulmäktigeledamot (motion 7)
3. Utbildning i bostadsrätt (motion 29)
4. Försäljningsstatistik (motion 52)
5. Fritidslokalen (motion 51)
6. Felaktigt genomförd stämma - klander (motion 99B)
7. Styrelsen ska svara medlemmarna (motion 39)
8. Balkonginglasningstillstånd (motion 79)
9. Elmätning (motion 71)
10. Ombud/biträde (motion 94 - brott mot regelverket)
11. Tryggare/säkrare boende (motion 35)


Om föreningsstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas.

Något skäl att kalla till extra föreningsstämma för information om verkställighet av stämmobeslut föreligger därmed inte.
Min kommentar (1): Eftersom stämmobeslut bevisligen inte genomförs så kan det knappast finnas något bättre skäl till en extra föreningsstämma för att kontrollera status på de stämmobeslut som tagits.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.