Motion #63 - Genomförande av motioner


Detta yrkande är självförklarande och baseras på att styrelsen sällan eller aldrig bryr sig om att genomföra de beslut som föreningens högsta beslutande organ (stämman) tagit!Jag yrkar att;
  1. De motioner som bifalles av stämman ska - om inget annat specifikt beslutas - genomföras snarast, men som allra senast innan nästa årsstämma.

lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 63 om genomförande av motioner

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen är medveten om sin skyldighet att verkställa bifallna motioner, så fort arbetsbelastningen medger det.
Min kommentar (1): Men att HSB Malmö anser att styrelsen är medveten om detta hjälper föga när styrelsen ändå struntar i att genomföra bifallna motioner (enl. vad jag redogjort för i andra motioner).

Detta speciellt med anledning av att styrelsen i svar på andra motioner uppgivit att styrelsen inte bryr sig om vad stämman säger utan styrelsen genomför stämmans beslut om och när styrelsen själv känner för det.


Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.
Min kommentar (1): Jo, just eftersom de av stämman bifallna motioner bevisligen sedan inte genomförs av styrelsen så finns det i allra högsta grad anledning för stämman att besluta i saken.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.