Motion #9 - Vem kontrollerar revisorerna?

Vem som granskar revisorerna är en intressant fråga. Jag har tidigare tagit upp detta i mitt forum om bostadsrätter, och efter detta har frågan behandlats i Sydsvenskan (i samband med de omfattande skandalerna inom HSB Skåne) och SkD ("Vem granskar revisorerna").
SKD: http://www.skd.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080516/OPINION/654830159


Verkligheten är att ingen vet svaret på detta. I alla fall inte tidigare, men här kommer svaret.
Det är Du !!!

I en bostadsrättsförening så är det bara medlemmarna som kan granska revisorernas arbete. Det gäller såväl lekmannarevisorerna som den externa revisorn.

Men för att denna medlemskontroll ska fungera så förutsätts en mycket stor öppenhet i föreningen. Alltså raka motsatsen till hur det fungerar i vår förening.

Se forumet, bl.a. http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=412


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska med omedelbar verkan för alla medlemmar presentera den externa revisorns (Ernst & Young) uppdragsavtal (det ska göras redan i styrelsens svar på denna motion!!!).

  2. Uppdragsavtal tas fram för lekmannarevisorerna av en för detta kompetent arbetsgrupp som tillsätts av stämman (där alla medlemmar ges möjlighet att ge sina förslag och synpunkter).

    Resultatet presenteras på en höststämma som styrelsen kallar till, där stämman tar beslut om hur uppdragsavtalet ska formuleras.

  3. En stor öppenhet ska råda i föreningen så att medlemmarna ges tillfredsställande möjlighet att granska revisorernas arbete.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 9 om kontroll av revisorer

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Enligt lag ska revisorerna i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

Styrelsen anser inte att det finns någon anledning att ytterligare presentera externa revisorns uppdrag.
Min kommentar (1): Till styrelsen: Redogör för den externa revisorns uppdragsavtal.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Mot bakgrund av ovanstående finns det ingen grund för att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram uppdragsavtal för föreningsvalda revisorer.
Min kommentar (2): Mot bakgrund av vad?

Medlemmarna ska inte granska revisorernas arbete.
Min kommentar (3): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Vad grundar styrelsen/HSB detta antagande på?
Vem annars tror styrelsen/HSB gör detta?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Är medlemmarna missnöjda med någon föreningsvald revisor, så får de avsätta revisorn.
Min kommentar (?): För att kunna vara missnöjd måste man kunna veta vad som görs eller inte görs! Det går inte i en totalt insynsskyddad förening som denna.

Föreningsstämman kan även besluta att HSB Riksförbund utser annan auktoriserad eller godkänd revisor.
Min kommentar (?): Enligt vem då? Enligt vilket regelverk?

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.