Motion #1 - Bilaga med mina skrivelser till styrelsen
(utan några svar)

Inga utanpåliggande rör i min lgh !
Sent: Sunday, October 26, 2008 7:50:33 PM
To: Styrelsen-->
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen

Om jag har förstått det hela rätt så kommer det att i badrummet dras nya rör som är utanpåliggande och går lite ner, upp och runt, innan rören sedan dras vidare in i köket.

Jag vill här framföra att jag motsätter mig detta. Jag kan i nödfall gå med på att rör dras i min garderob (under förutsättning att minimalt utrymme används för detta och att resultatet blir snyggt) och även att det går ett rör genom hallen vid taket (också under förutsättning att det blir snyggt och inte försvårar städning).
Men jag kan inte acceptera utanpåliggande rör i badrummet som inte bara estetiskt försämrar badrummet utan dessutom skapar utrymmesproblem och försvårar renhållning.

Ingen har velat förklara på ett tydligt sätt hur resultatet kommer att bli, vilket jag finner mycket märkligt.

Föreningen har enligt lagen ingen rättighet att styra över utseendet i min lägenhet, och om styrelsen hävdar något annat så vill jag be styrelsen att snarast (innan borrning sker i min lgh) visa på vilken lagtext som skulle ge styrelsen rätt att ändå göra detta genom att styrelsen skulle kunna bestämma en förändring mot tidigare med utanpåliggande rör.

Jag önskar bekräftelse från mottagarna av detta mail att mailet mottagits.

PS.
Kjell, jag vill bara informera dig om att det inte finns något försäkringsbolag som, så som du hävdade, har någon synpunkt på om rör dras i väggar. Har aldrig varit, och kommer aldrig att bli så.

PS 2.
Tage, om du använder dig av en privat e-post adress i din kontakt med medlemmarna så kan du inte blockera dessa medlemmar från att svara dig.

PS 3.
Jag förutsätter nu att mitt stadgeförslag delas ut inom de närmaste dagarna!

Svar från styrelsen: INGET !!!

Rördragning
Sent: Monday, October 27, 2008 9:07:01 PM
To: Styrelsen -->
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Svar från styrelsen: INGET !!!

Svara, tack!
Sent: Sunday, November 02, 2008 7:38:55 PM
To: Styrelsen -->
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Svar från styrelsen: INGET !!!

Varför får jag ingen respons från styrelsen?
Sent: Tuesday, November 04, 2008 2:56:28 PM
To: Styrelsen

Svar från styrelsen: INGET !!!

FW: Svar krävs nu !
Sent: Tuesday, November 04, 2008 9:05:29 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Svar från styrelsen: INGET !!!

Varför hör styrelsen inte av sig?
Sent: Thursday, November 06, 2008 7:15:21 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Svar från styrelsen: INGET !!!

Svar på styrelsefrågor önskas!
Sent: Thursday, November 06, 2008 10:01:56 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Svar från styrelsen: INGET !!!

Skrivelse #16-17, till styrelsen för de föreningsspecifika frågorna

Svar på styrelsefrågor önskas!
Sent: Thursday, November 06, 2008 2:10:19 PM
To: Styrelsen

Var kommer ballofix(er) placeras? Dvs hur kan jag stänga av vattnet själv för hela lägenhetens alla utanpåliggande vattenrör?

PS. Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************Jag ska ringa för att upprepa frågor som ej besvarats?

Det första "svaret" från HSB-ledamoten kom idag;

Date: Fri, 7 Nov 2008 09:14:41 +0100
Subject: Föreningsinterna frågor
From: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Jag har pratat med ordförande i bostadsrättsföreningen och är något oklart kring renoveringen är du välkommen att ringa honom.
Frågor som rör föreningen besvaras av styrelsen, och då genom ordföranden eller den styrelsen utser till att svara.

Trevlig helg.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre

Skrivelse #18, till HSB-ledamot

Mitt svar till HSB-ledamoten;

Datum: Fri, 7 Nov 2008 10:48:14 +0100
Till: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Ämne: RE: Föreningsinterna frågor

Då kan du hälsa Hans-Åke att om något är oklart med mina frågor så är han välkommen att ringa mig.

Jag har riktat frågor till styrelsen - i vilken du ingår - avseende föreningspecifika frågor. Sedan har jag riktat frågor till dig i egenskap av HSB-ledamot och tjänsteman på HSB Malmö.
Menar du att styrelsen i min förening nu ska svara åt HSB Malmö?

Sedan upprepar jag min fråga, vem har bestämt att du inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?Det är ganska lustigt att ordföranden talar om för HSB-ledamoten att HSB-ledamoten kan mejla mig att jag kan ringa ordföranden och ställa de frågor jag ställt tidigare utan att lyckas få något som helst svar.


HSB-ledamoten skriver som svar på mitt ovanstående svar;

Re: Föreningsinterna frågor
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, November 07, 2008 11:20:37 AM

jag har pratat med Hans-Åke. Jag utgår ifrån att du får svar på dina frågor. Om så inte är fallet lär jag väl få veta detta? I så fall tar jag upp det på kommande styrelsemöte i föreningen. Jag avser inte föra en diskussion med dig kring detta och en annan i styrelsen. Vad jag har för syn på den frågan i din bostadsrättsförening lär du nog få veta.

Sedan vill jag att vi skiljer på frågor som rör bostadsrättsföreningen och min roll som tjänsteman på HSB Malmö. Och i de fall dina frågor rör min roll som HSB ledamot måste du skilja på om det är rollen som sådan eller mitt uppdrag i bostadsrättsföreningen.

Mvh Bengt SkånhamreSkrivelse #19, till HSB-ledamot

Mitt svar till HSB-ledamoten;

Om jag inte efter så här lång tid fått något svar så är väl sannolikheten inte alltför stor att jag kommer att få svar på de föreningsspecifika frågorna. Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor. Men i så fall måste ordföranden någonstans mellan svärorden över mig ha yttrat något om att han kommer att se till så att jag får svar.

Eller du bara utgår från det ändå? Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen! Varför skulle denna gång vara annorlunda?

Ja, du lär få veta om jag inte får svar, eller om svaren inte är fullständiga, men bara så du vet det så är det styrelsen och inte jag som stoppar upp stambytet i föreningen. Jag vet inte när ni har nästa styrelsemöte (eftersom det är en av de många hemligheterna i min brf), men jag hoppas du förstår att med ett styrelsemöte i månaden och en styrelse som inte svarar på frågor så kan detta ta många månader att reda ut. Kostar det inte föreningen något extra att styrelsen drar ut på detta?

Det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu. Håller styrelsen dig som gisslan, kanske?

Jag skiljer mycket väl på de frågor som rör min brf och din roll som tjänsteman.
Det hade jag hoppas framgick, om inte förr, så av de utdrag från det avtal du skrivit under som HSB-ledamot.
Samtidigt så går dessa två olika roller oundvikligen ihop. Det måste vara helt uppenbart för alla!
Inte minst eftersom du är tjänsteman på HSB !!!

Jag förstår att med det du säger här så vill du säga att i din roll som HSB-ledamot så kan du bara göra vad styrelsen säger till dig, och det väger tyngre än det avtal du tecknat med HSB Malmö.

Det är för mig oacceptabelt!
Avtalet du skrivit under måste gälla!
Enligt detta avtal så har du ett särskilt ansvar, och det står ingenstans att du alltid måste ta styrelsens parti oavsett hur galet styrelsen beter sig!

Naturligtvis fick jag inget svar, enligt inte bara traditionen i föreningen utan även i HSB.

Stadgeförslag FORTFARANDE inte utskickat !!!
Sent: Saturday, November 08, 2008 11:45:32 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Viktiga frågor om de utanpåliggande rören!

Situationen blir allt mer ohållbar med styrelsen i min brf.
Trots dagliga mejl den senaste månaden med påminnelser så vägrar styrelsen att med ett enda ord bemöta mina frågor. Den som inte drabbats av en så här nonchalant styrelse kan förmodligen aldrig förstå hur frusterande detta är.

Genom att styrelsen beter sig på detta helt onödigt arroganta sätt stoppar styrelsen mig från möjligheten att renovera mitt badrum.


Skrivelse #22, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #23)


Styrelsen vägrat kontakter med medlem (+ frågelista)

Vad är styrelsens svar?
Sent: Sunday, November 09, 2008 8:08:31 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Jag är nu ganska rejält irriterad över styrelsens agerande. Först informerar styrelsen inte om något överhuvudtaget, trots omfattningen av detta projekt, och sedan ignoreras medlemmars skrivelser till styrelsen (inte ens bekräftande av skrivelsernas mottagande, förutom Bengts partiella bekräftelse). Det är synnerligen nonchalant.

Ingen har velat förklara på ett tydligt sätt hur resultatet kommer att bli, vilket jag finner mycket märkligt.

Finns det ingen i styrelsen som tar ansvar i sitt uppdrag som styrelseledamot?
Styrelsen och HSB-ledamoten visar på ett respektlöst agerande mot medlemmarna.

Jag förstår inte hur styrelsen vågar bete sig på detta sätt eftersom ledamöterna riskerar att bli personligt skadeståndsskyldiga bara för att styrelsen ignorerar medlemmarna och genom sin ovilja att svara orsakar problem för såväl enskild bostadsrättshavare som för föreningen.

Hela det här projektet känns oerhört ogenomtänkt av styrelsen, om ens "tänkt" överhuvudtaget. Det kan inte vara meningen att jag ska göra styrelsens arbete och ta fram problemställningar och komma med förslag på hur problem ska lösas. Styrelsen arvoderas för dessa uppgifter.

Med tanke på hur styrelsens inledde detta projekt, med att i kallelsen till stämman lägga in punkten "byte av kall- och varmvattenledningar" i stället för vad det egentligen handlade om, dvs byte av stammar för varm- och kallvatten samt relining av avloppsstam så har styrelsen redan från start begått ett mycket allvarligt fel. Det har inte precis blivit bättre efter detta.

Frågor jag vill ha svar på från styrelsen;
 1. Vem är det som bestämt att mina frågor till HSB-ledamoten/HSB ska besvaras av styrelsens ordförande?
 2. Sedan när gäller detta?
 3. För vilka frågor gäller detta?
 4. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?
 5. Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
 6. Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
 7. När kommer jag i så fall att få svar?
Eftersom Willy och Jan gav intrycket av att det skulle vara mitt fel om stambytesarbetet försenas vill jag understryka jag inte kommer att tolerera att styrelsen gör som tidigare och sprider ut lögnaktiga rykten om mig bara för att styrelsen vet att jag inte kan försvara mig mot det jag inte känner till.

För varje normalbegåvad person framstår det helt uppenbart att den som definitivt är minst skyldig till en uppbromsning av arbetet, det är just jag. Styrelsen vill kanske lägga sin dåliga planering, obefintliga information och sitt undermåliga grundarbete på mig, men denna gång kommer jag inte att finna mig i att styrelsen utnyttjar sin position för att smutskasta mig.
Jag vill att styrelsen bekräftar skriftligt att styrelsen ej kommer att bete sig på detta sätt mot enskild medlem.

PS.
Bekräftelse på att detta mail mottagits önskas från såväl Bengt som från styrelsen.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Gallersats till element
Sent: Sunday, November 09, 2008 2:57:57 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Svar från styrelsen: INGET !!!

Hela styrelsen har tydligen helt gått under jorden.
Till och med HSB-ledamoten har nu helt slutat att bekräftat att skrivelser mottagits (tidigare fick jag i alla fall bekräftelse från HSB-ledamoten på någon enstaka skrivelse).

Skrivelse #23, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #24)

Mycket allvarligt att styrelsen inte svarar medlemmar!
Sent: Monday, November 10, 2008 6:43:57 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen, inkl HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Det är uppenbart att styrelsen medvetet gjort som alltid tidigare och ansträngt sig för att medlemmarna ska få minsta möjliga information. Styrelsens policy är tydligen att ju mindre medlemmarna vet, desto bättre för styrelsen. Problemet är bara att detta drabbar medlemmarna hårt, som vi kan se exempel på nu!
Styrelsen har tidigare år beviljats ansvarsfrihet och fått sitta kvar på sina poster trots alla allvarliga fel och misstag styrelsen begått (gäller fyra av ledamöterna) och trots alla de dyra extrakostnader som styrelsen orsakat varje enskild medlem i föreningen. Med tanke på hur synnerligen illa styrelsen hanterat detta stambytesprojekt så kanske medlemmarna till slut fått nog och till nästa stämma inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet som en konsekvens av de onödiga kostnader styrelsen orsakat föreningen pga sitt uppenbart totala oengagemang i detta stora och viktiga projekt.

Att styrelsen inte ens tänkt på de absolut mest grundläggande frågorna, som t.ex.;

 • underhållsansvar för rör, och vem som får detta, och hur detta ska lösas på bästa sätt,
 • underhållsansvar för golvbrunn i badrum, och hur det ska lösas så att underhållsansvaret inte läggs över på medlemmarna,
 • vem som ska bekosta vad i samband med golvbrunnsbyte, så att det stämmer med lagar/stadgar, och görs på bästa sätt för föreningen,
 • hur fastighetsförsäkring påverkas av det arbete styrelsen beställt,
 • hur de enskilda medlemmarnas bostadsrättsförsäkringar påverkas, och vilka kostnadsökningar detta kan medföra för de enskilda medlemmarna,
 • konsekvenserna av om t.ex. ett rör går sönder i köket eller hallen, där det inte finns något avlopp, och hur detta kan säkras upp på bästa sätt,
 • hur det av styrelsen beställda arbetet ska synkroniseras med medlemmarnas badrumsrenoveringar,
visar med all önskvärd tydlighet hur styrelsen brustit i sitt ansvar.

Att styrelsen låter medlemmarna betala för en projektledare för att hantera olika frågor fråntar aldrig styrelsen sitt ansvar. Styrelsen är den som ska kontrollera projektledaren, och som har det yttersta ansvaret för att allt blir korrekt gjort i varje enskild bostadsrätt. Styrelsen måste alltså bl.a. tillsammans med certifierad besiktningsman gå igenom samtliga bostadsrätter och kontrollera allt som gjorts innan arbetet kan godkännas och betalas. Kommer detta att ske?

Att styrelsen inte skrifligt informerat medlemmarna om exakt vad som är avtalat avseende vad som ska göras i de enskilda bostadsrätterna är ytterst nonchalant. Det kan få svåra konsekvenser (alltså mer än vad det redan fått) för föreningen.

Vidare så kan jag inte nog understryka hur illa HSB-ledamoten, tillika tjänsteman på HSB Malmö, hanterat detta.
Stambytet har visat att styrelsen befinner sig under HSB Malmös beskyddande vingar, och att denna HSB-ledamot tyvärr ställer till med mer skada än nytta för medlemmarna. Att HSB-ledamoten inte går in och styr upp det hela när styrelsen i övrigt missköter sig, utan i stället bl.a. medvetet verkar för att medlemmarna ska hållas oinformerade är en ren skandal.
HSB-ledamoten har gjort precis som styrelsen och så här långt totaltvägrat att svara på varje liten fråga.
HSB-ledamoten har inte följt det avtal som HSB-ledamoten skrivit under, där det framgår att HSB-ledamoten har ett särskilt ansvar. Detta gör att frågan osökt uppstår om HSB-ledamoten ska hållas särskilt skadeståndsansvarig för de fel som begåtts i styrelsen, och de ekonomiska och andra skador som detta resulterat i för föreningen.

Styrelsen har nu att omedelbart ge svar på det 20-tal frågor jag ställt under den senaste månaden, men som styrelsen vägrat att bemöta med ett enda ord så här långt. Jag förväntar mig att styrelsen nu snabbt under dagen börjar med att ge klart besked på när jag får svar på mina frågor (om jag inte får det idag).

Avslutningsvis vill jag fråga styrelsen om anledningen till att det installeras olika typer av radiatorer här och var, t.o.m. i samma lägenhet?
Är det vad styrelsen bestämt eller är det entreprenören som försöker blåsa föreningen genom att installera överblivna, billiga "rest-radiatorer"?
Jag undrar också vem som betalar för de nya toalettstolar som ersätter de toalettstolar som förstörts av hantverkarna?

Jag önskar bekräftelse från Bengt, men även från resten av styrelsen, på mottagande av detta mail (trots att jag aldrig fått bekräftelse från styrelsen).

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Dusch
Sent: Tuesday, November 11, 2008 6:58:10 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Skadestånd!?
Sent: Tuesday, November 11, 2008 7:28:29 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se; Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

Till styrelsen för, HSB-ledamot Bengt Skånhamre samt VD HSB Malmö, Michael Carlsson
 
Att styrelsen helt och fullständigt ignorerat alla mina frågor och vägrat att med ett enda ord besvara mina skrivelser, trots den viktiga och akuta situationen, gör att jag nu överväger att ställa skadeståndskrav på styrelsen.
Alltså inte bara för de problem och extra kostnader som föreningen drabbats av och kommer att drabbas av, utan även för de olägenheter styrelsen orsakat mig så här långt och framåt.
 
Med tanke på styrelsens ytterst bristfälliga och synnerligen oansvariga hantering i de aktuella frågorna så lär det inte finnas en enda försäkring som täcker detta varken för ledamöterna boende i föreningen eller för HSB-ledamoten. Det blir i stället en personlig skadeståndsskyldighet.
 
Enda sättet för styrelsen att undvika detta är att nu omedelbart börja föra en dialog med mig.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Skrivelse #24

Svar krävs NU!?
Sent: Wednesday, November 12, 2008 7:38:55 AM
To: Styrelsen ; bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Cc: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Till styrelsen och HSB-ledamot Bengt Skånhamre med kopia till HSB Malmös vice ordförande Maj-Britt Thulin samt HSB Malmös VD Michael Carlsson
 
Tystnaden är total från styrelsen. Inte med ett enda ord har styrelsen bemött de akuta frågor jag ställt den senaste månaden. Jag är närmast chockad över att styrelsen negligerar frågor från medlemmar på detta synnerligen allvarliga sätt, även om jag vet att styrelsen av tradition inte besvarar frågor från medlemmarna. Men i detta fall riskerar styrelsens ledamöter ett högt personligt skadestånd och då tycker man kanske att det borde finnas ett visst intresse bland styrelsens ledamöter, inklusive HSB-ledamot Bengt, att bemöta mina skrivelser och besvara mina frågor så gott nu styrelsen klarar detta.
 
Att styrelsen (och nu även Bengt) inte ens bekräftar mottagande (enl. mina uttryckliga önskemål) av mina skrivelser visar tydligt på hur nonchalant styrelsen beter sig mot dem som styrelsen har förtroendeuppdraget att tjäna. Det är uppenbart att styrelsen tror att styrelsen sitter på sina poster för att styra och bestämma över medlemmarna, när det i själva verket är så att styrelsens uppdrag är att värna om varje enskild medlem. Detta är grundtanken i en kooperation, och det är beklagligt att styrelsen är så erbarmligt okunnig att den inte förstått ens denna grundläggande sak.
 
Styrelseledamöterna beter sig som despoter!
 
Jag kräver svar omedelbart från styrelsen.
 
Styrelsen har allt att vinna och inget att förlora på att försöka lösa de frågor jag tagit upp.
 
Styrelsen tror tydligen att den kan ignorera medlemmarna bara för att styrelsen skyddas såväl av HSB Malmö som av revisorerna. Men om styrelsen tror att styrelsen kan använda medlemmarnas alla pengar för sitt försvar i en framtida tvist så vill jag understryka att dessa pengar kan (och kommer) styrelsen i så fall att få betala tillbaka. Dessutom kommer denna ev. möjlighet för styrelsen helt att saknas om styrelsen avsätts av stämman.
 
Jag har fått skriftligt besked på att jag måste komma med beslut om min badrumsrenovering i dagarna för att entreprenören ska kunna planera in sitt arbete för januari-mars. Om styrelsen alltså fortsätter att vägra svara på mina frågor så gör detta alltså att stambytet här skjuts fram till april (eller senare, beroende på när styrelsen behagar svara).
 
Till HSB Malmö vill jag säga att ni beter er mycket fegt och oansvarigt som inte rakryggat vågar tala om för denna styrelse att man inte beter sig så här som styrelsen betett sig. Det är sorgligt att ni inte känner mer ansvar för organisationens medlemmar, och att ni inte ställer upp på det "goda boende" som ni annars tar varje tillfälle att tala er varma för!
 
Till Bengt vill jag särskilt säga följande;
Med tanke på vad som hänt i min brf och ditt fullständiga oengagemang och din vägran att svara på en enda fråga, känner du att du är rätt man att hålla föredrag om kundrelationer och kundvård?
Vad vet du om om kundrelationer och kundvård?
Det skulle ha varit intressant att ta del av ditt föredrag på Rhodos, under de 7 dagarna i september (den 7-14/9 2008)!

Mvh
En frustrerad och förbannad medlem !
 
PS.
Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas från samtliga mottagare.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Svar på skrivelse #24 till styrelsen och HSB-ledamot Bengt Skånhamre med kopia till HSB Malmös vice ordf. Maj-Britt Thulin samt HSB Malmös VD Michael Carlsson

Re: Svar krävs NU!
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, November 12, 2008 8:16:32 AM
Cc: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Härmed bekräftar jag dina mejl. Dina frågor syns mig bli behandlade på kommande styrelsemöte den 18 november. Därefter får du svar genom styrelsen.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre

********************************

Svar på skrivelse #25, till HSB-ledamot Bengt, VD Michael Carlsson och Maj-Britt-Thulin

Re: Svar krävs NU!
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, November 12, 2008 9:25:08 AM
Cc: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se); maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Jag har tagit emot ditt mejl och precis som jag skrev tidigare får du svar på dina frågor genom styrelsen.

Fortsatt trevlig vecka

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre


Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Vattenskada?
Sent: Wednesday, November 12, 2008 6:11:02 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen, inkl HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Jag misstänker ett vattenläckage från våningen ovanför pga av fuktfläckar i badrumstaket.
Vad avser styrelsen göra åt detta?


PS.
Bekräftelse att detta mejl mottagits önskas från samtliga mottagare.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Nyinflyttade
Sent: Thursday, November 13, 2008 8:25:34 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Jag önskar en förteckning över nyinflyttade i föreningen sedan den 1/1 2008.

Mottagningsbekräftelse önskas från samtliga mottagare.

Svar från styrelsen: INGET !!! Så här behandlar styrelsen valberedningen!

********************************

P-plats?
Sent: Thursday, November 13, 2008 8:40:39 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen för inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Jag vill veta vilken parkeringsplats som vaktmästaren i föreningen har och var informeras medlemmarna om detta?
 
Gäller fortfarande den p-plats lista som är daterad 2007-01-17?
 
Kölistan
Just nu står 18 personer i kö till parkeringsplats. Genom att titta på vilken plats ditt lägenhetsnummer har i listan nedan, kan du se hur långt framme du är i kön.

01. 165
02. 199
03. 146
04. 159
05. 176
06. 5
07. 45
08. 53
09. 87
10. 121
11. 168
12. 10
13. 35
14. 30
15. 77
16. 162
17. 65
18. 60

Om jag vill ha en extra p-plats, kan jag då få detta genom att ställa mig i kö?

Mottagningsbekräftelse önskas från samtliga mottagare.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Blandare
Sent: Saturday, November 15, 2008 9:10:45 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen, inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
För min planering vill jag veta följande;
Kommer det att bytas ut några blandare, och i så fall när och vilka?

PS. Mottagningsbekräftelse önskas från samtliga mottagare av detta mejl

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Kostnad för elpatron? (Skrivelse #33 till styrelsen (#7))
Sent: Sunday, November 16, 2008 8:37:06 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Styrelsen har inte velat informera om detta så jag ställer nu frågan om vilket märke/modell det är på elpatronen till den handdukstork som styrelsen bestämt att medlemmarna ska ha (utan att medlemmarna fått vara delaktiga i detta beslut om deras lägenheter) och vilket förmånligt pris som styrelsen förhandlat fram för denna elpatron?
 
Mottagningsbekräftelse önskas från samtliga mottagare av detta mejl

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Motion till nästkommande stämma?
Sent: Monday, November 17, 2008 2:01:31 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Med anledning av att styrelsen inte vill besvara de frågor jag ställt så vill jag här lämna in en motion till nästkommande stämma.
Utifall att styrelsen snabbt ger mig svar på alla ställda frågor och kommer till en för mig tillfredsställande lösning kommer jag i så fall att dra tillbaka denna motion (eftersom motionen då blir överflödig).
 
Mottagningsbekräftelse önskas från styrelse och även Bengt!

Motion #1 om stambyte, badrumsrenovering, granskning och styrelsens ansvarsfrihet
 
Jag lämnar här först vissa utdrag från mina "blogganteckningar" i de frågor som jag ställt till styrelsen, dock utan att få några som helst svar.
Det är ostrukturerat och vissa bitar har jag hoppat över för att texten inte ska bli längre än vad den redan är, men det mesta av det viktigaste är med för att alla ska kunna få en tillräckligt bra bild av vad som egentligen hänt i föreningen.

---------------------------------------------

[ MOTION #1 ]Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Date: Mon, 17 Nov 2008 18:36:05 +0100
Subject: Föreningen
From: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Styrelsen har möte i morgon och då tar jag upp dina frågor. Då styrelsen har bestämt att svar lämnas genom ordföranden utgår jag ifrån att du får svar.

Mvh Bengt Skånhamre
Skrivelse #34 till HSB-ledamoten

Ja, men vad hjälper det att du tar upp mina frågor på styrelsemötet i morgon?
Och vilka av mina frågor är det egentligen du tar upp då?


Vissa av frågorna måste diskuteras med mig, för att kunna utredas, och det måste man naturligtvis göra före styrelsemötet där mina frågor tas upp!
Arbetsgrupper är inget denna styrelse någonsin hört talas om?

Om jag skulle få svar, hur många av mina frågor till styrelsen kommer då att saknas?
Säkert en stor del.

Om jag skulle få svar, hur många svar skulle vara seriöst behandlade med komplett svar?
Säkert inte många (med erfarenhet av hur det fungerat tidigare).

Hur skulle styrelsen kunna ha ett styrelsemöte för att behandla mina frågor utan att ha kontakta mig först?
Jag har mycket svårt att förstå detta agerande, och det är, som jag ser det, mycket, mycket allvarligt.

Med det arbetssätt styrelsen har så är risken stor att det kan ta år innan jag får svar på de frågor jag ställt till styrelsen angående stambytet.

Förstår du att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande?

Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara? Eller alla medlemmars frågor?
När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor?
Jag önskar ett utdrag från styrelseprotokollet där styrelsen bestämt att ordföranden ska besvara mina (och ev. andras) frågor.


Bengt, du kan inte bara utgå från att jag får svar.
Du vet mycket väl att jag med denna styrelse - i vilken du ingår - i princip aldrig fått några svar tidigare.
Jag har aldrig sett ett enda tecken på att du reagerat på hur styrelsen misskött denna del av sina uppgifter.
Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu?

Och du vet också mycket väl att inte en enda skrivelse bekräftats av styrelsen!

Om det skulle finnas ett sådant styrelsebeslut som du säger så är det säkert ordföranden som får ta den största delen om skadeståndskrav ställs, men fortfarande är alla i styrelsen skyldiga att se till så att svar ges. Sker inte detta så måste ledamöterna ta sitt ansvar och avgå så att ordföranden kan bytas ut.

Jag har förslag på ny ordförande för föreningen.

Svar från styrelsen/HSB-ledamot: INGET !!!

Framstår som en uttröttningstaktik (standard inom HSB). Ställer man en fråga till HSB så får man ofta ett svar, även om det kan ta ett halvår, men om man ställer 2 eller fler frågor så svarar HSB på t.ex. en av tre frågor. Osv. Allt för att försöka trötta ut frågeställaren. Så gör HSB mot alla som ställer frågor.

Varför jag ska ringa ordföranden bara för att ännu en gång inte få svar på mina frågor är en gåta. Men jag vet att styrelsen är livrädd för att lämna något skriftligt... inte för att de ger medlemmarna någon muntlig information heller, men om de ger skriftliga svar så är det ju onekligen betydligt svårare att ljuga. Så det aktar sig styrelsen noga för.


********************************

Jag har fått endast en enda respons på alla de skrivelser (ett 40-tal) jag skickat till styrelsen under flera veckors tid (inte en enda mottagningsbekräftelse!).
Den enda responsen från styrelsen ser ut som följer;


From: Tage
Sent: Thursday, November 20, 2008 7:56:33 AM


Styrelsen har vi sitt senaste möte behandlat dina frågor och finner att dessa besvaras bäst vid ett personligt möte. Du är välkommen till styrelsen på de tider vi har öppet för att diskutera dessa.

Då det gäller renoveringen i övrigt har vi anlitat advokat Mats Engstrand så att vi kommer in och kan slutföra de arbete som pågår.

På uppdrag av styrelsen
Med vänlig hälsning

Tage

I övrigt inte ett ljud från styrelsen.

********************************

Svar från advokat??
Sent: Thursday, November 20, 2008 2:08:57 PM
To: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Jaha Bengt, så du utgår från att jag skulle få svar från styrelsen.
Tycker du det är att ge mig svar på mina frågor att bussa Mats Engstrand på mig?
 
Kommer advokat Mats Engstrand att besvara de frågor jag ställt till dig och till resten av styrelsen?

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Advokatens uppdrag
Datum: Thu, 20 Nov 2008 16:28:59 +0100
Till: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Bengt,
vad har du och resten av styrelsen i min förening gett advokat Mats Engstrand för uppdrag?
 
När anlitade ni denna advokat?


Re: Advokatens uppdrag
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, November 20, 2008 4:37:57 PM

när det gäller frågor i din bostadsrättsförening får du vända dig till styrelsen som avger svar. Du vet att jag inte svarar enskilt på frågor i din förening utan svar lämnas genom styrelsen ordförande eller den styrelsen utser till att svara.

Jag har skickat dina frågor till styrelsen.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre


Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

RE: Föreningen
Sent: Thursday, November 20, 2008 9:26:43 AM
To: Tage; styrelsen@malmo.hsb.se
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelse och HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Tage,
att styrelsen väljer att anlita advokat för medlemmarnas pengar mot mig i stället för att besvara mina frågor gör att styrelsen försätter sig själv i en svår situation.
Jag kan bara beklaga att styrelsen väljer denna väg, men det understryker också hur illa styrelsen sköter sina uppgifter.
Även om styrelsen inte tycks ha några skrupler när det gäller att använda medlemmarnas pengar för att skydda sig själva och för att trycka ner medlemmar, så riskerar nu styrelsens ledamöter att betala personligt skadestånd inte bara till mig för den skada styrelsen åsamkat mig, utan även till övriga medlemmar i föreningen för den skada de drabbats av, nu även advokatkostnaderna.

Jag förutsätter att styrelsen förstår att styrelsen måste besvara mina frågor. I annat fall ser jag ingen annan utväg än att anlita en advokat mot styrelsen.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Personligt möte
Sent: Thursday, November 20, 2008 9:06:52 PM
To: tl@as3.se; Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Med anledning av styrelsens något märkliga erbjudande att besvara mina frågor vid ett "personligt" möte så undrar jag hur "personligt" möte styrelsen menar att det blir om vi skulle träffas på styrelsens enda kvarvarande "öppettimme" i år, där det är en strid ström av andra medlemmar som också vill ha sina ärenden behandlade?

Vad är det som hindrar styrelsen från att besvara mina frågor på annat sätt och/eller vid annat tillfälle än just denna specifika timme?
Om det skulle vara sant att styrelsen behandlat mina frågor på det senaste styrelsemötet så tolkar jag det som att styrelsen har svar till mig på mina frågor. Eller?

Då skulle jag i princip kunna få ett utdrag från styrelseprotokollet där mina frågor behandlades, eller hur?
I så fall vill jag be om detta.


Jag föreslår ett personligt möte vid annat tillfälle när mötet i stället blir personligt.
Detta kan t.o.m. vara hemma hos mig, om styrelsen så önskar?
När passar det styrelsen för ett personligt möte där jag får svar på de frågor jag ställt?

PS. Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Vad är aktuell status?
Sent: Saturday, November 22, 2008 7:06:12 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Efter att stambytesentreprenören var i min lgh och ritade sina kryss så har inget hänt. Fortfarande har jag inte ens fått ett enda ord till svar på alla de frågor jag ställt till styrelsen. För min planerings skull vill jag veta vad som är planerat framöver så att jag vet när jag behöver vara hemma till nästa gång de kommer.
 
Sedan, efter att projektledaren Willy och Jan var hemma hos mig och vi diskuterade olika lösningar så lovade de att i sin tur diskutera detta med styrelsen. Har så skett?
Jag vill naturligtvis veta vad resultatet av detta blev och varför styrelsen valt att inte ge någon respons till mig.

 
Willy och Jan samt Anders var hemma hos mig i slutet av september för att förbesiktiga lägenheten och då uppstod ett antal frågor som jag förutsatte att styrelsen skulle ta tag i och se till så att medlemmarna informerades. Inget sades t.ex. vid förbesiktningen om att jag skulle förlora utrymme i min garderob, och det anser jag vara styrelsens skyldighet att informera om, inte minst eftersom det är styrelsen som beställt uppdraget och sedan haft kontakterna med entreprenören. Att det skulle läggas utanpåliggande rör kors och tvärs var också en information som undanhölls mig (det pratades mest bara om handdukstorken och att jag skulle vara tvungen att ta ner en hylla för att den skulle få plats). Men informationen från styrelsen har hela tiden lyst med sin frånvaro. Medlemmarna har inte ens med ett ord från styrelsen informerats om arbetets gång.
 
Jag upprepar att det är av kritisk betydelse att jag får svar från styrelsen, inte minst så att jag kan planera in min badrumsrenovering!
 
Jag erbjuder här (ännu en gång) att styrelsens representant för dessa frågor kommer hem till mig för att diskutera detta och för att bena ut problemen, och hoppas att styrelsen vill höra av sig för att boka in en tid för detta.
 
Jag undrar samtidigt varför styrelsen inte svarat på min rapport sedan lång tid tillbaka om en misstänkt fuktskada i taket till mitt badrum, och jag undrar fortfarande villka åtgärder som ska tas med anledning av detta?


Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Svar på frågor
Sent: Monday, November 24, 2008 12:21:43 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag väntar fortfarande på respons från styrelsen!

Eftersom jag sedan tidigare har annat inbokat på den enda kvarvarande timme som styrelsen har öppet i år så förväntar jag mig att styrelsen genast hör av sig till mig för att boka in en tid då vi kan träffas så att jag får svar på mina frågor, enligt löfte.

Bekräftelse på mottagande av detta mail önskas av alla parter.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Stämmoprotokoll önskas!
Sent: Wednesday, November 26, 2008 10:57:15 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Enligt tidigare taget stämmobeslut där styrelsen ska ge medlemmar som efterfrågar detta en kopia av stämmoprotokoll så önskar jag kopior av kompletta protokoll från de stämmor som föreningen hållit under 2008.

Jag hoppas att styrelsen avser att följa detta stämmobeslut, och snarast ser till så att jag får dessa kompletta protokollhandlingar (alltså inkl. röstlängd).

Eftersom styrelsen följt detta stämmobeslut tidigare när jag efterfrågat protokollhandlingar så förutsätter jag att styrelsen nu inte vill bryta mot stämmobeslutet och därigenom begå lagbrott.

Jag väntar fortfarande på svar på tidigare ställda frågor, inkl. frågan när det kan bli ett möte mellan mig och styrelsen där jag, om inte förr, får svar på ställda frågor.

Mottagningsbekräftelse önskas från alla mottagare av detta mail.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Varmvattenproblem i föreningen
Sent: Wednesday, November 26, 2008 11:36:22 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Efter vad jag hört så är det problem med varmvattnet i föreningen efter arbetet som entreprenören utfört.
Detta problem leder bl.a. till ett resursslöseri av vattnet i föreningen.
Har styrelsen för avsikt att informera medlemmarna om detta och vad som kommer att vidtagas för åtgärder, samt om detta kommer att medföra tillkommande kostnader för medlemmarna?

 
Mottagningsbevis önskas från samtliga mottagare.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Individuell mätning av varmvatten
Sent: Wednesday, November 26, 2008 11:32:09 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Har styrelsen i samband med stambytet förberett för individuell mätning av varmvatten?
I så fall, vad har detta kostat?
 
Har styrelsen låtit göra en uträkning att presentera för stämman om vad investeringar för detta kommer att kosta och vad inbesparingstiden beräknas ligga på?
Har styrelsen för avsikt att presentera en kalkyl för detta och ta upp till beslut av stämman, och i så fall när?
Vilka system är i så fall aktuella?
 
På vilket sätt har styrelsen planerat för att det under 2009 högst troligen kommer att införas ROT-bidrag och/eller andra subventioner?
Dvs vilka åtgärder i föreningen har styrelsen medvetet skjutit på framåt, med detta i åtanke?


Mottagningsbevis önskas från samtliga mottagare.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Sökt mig för vad?
Sent: Thursday, November 27, 2008 4:38:12 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

När jag kom hem idag så låg det en lapp från stambytesentreprenören (Jan) om att han sökt mig. Jag undrar vad detta handlar om?
Ingen har hört av sig till mig på något sätt om detta innan och jag undrar varför styrelsen inte kontaktat mig i förväg om vad det nu är?
Det känns lite konstigt om entreprenören ska göra styrelsens jobb, och styrelsen måste nog vara lite bättre på att informera medlemmarna.

Undrar dessutom hur det går med svaren på mina frågor? Jag väntar fortfarande på svar !
Jag har inte ens fått besked om när - eller ens om - jag kommer att få svar på alla mina viktiga frågor!

Mottagningsbevis önskas från samtliga mottagare.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Skickat 4 motioner till styrelsen 2008-11-27
- Stambyte, #1
- Stambyte - frågor, #2
- Utbyte av HSB-ledamot, #3
- Nya stadgar för föreningen + stadgeförslag, #4


Motion 1
Sent: Thursday, November 27, 2008 5:02:20 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Eftersom jag inte fått ens något livstecken från styrelsen ännu så har jag sammanställt det viktigaste i en motion.
Denna motion är till nästa stämma.

Får jag svar på mina frågor innan stämma så kan jag tänka mig att dra tillbaka denna motion.

Motionen i form av bilaga i pdf-format: Motion-09-01.pdf

Mottagningsbekräftelse önskas från alla mottagare

Svar från styrelsen: INGET (trots att styrelsen tagit del av dem den 27/11) !!!

********************************

Skickat 3 motioner till styrelsen 2008-11-28
- Motionären ska ha sista ordet, #5
- Anlitande av advokat, #6
- Val av fullmäktigeledamot, #7


Motion 5
Sent: Friday, November 28, 2008 6:12:31 AM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Denna motion är, precis som mina tidigare motioner, till nästkommande stämma.

Motionen i form av bilaga i pdf-format: Motion-09-05.pdf

Styrelsen är välkommen att diskutera mina motioner med mig innan stämman.

Jag vill också passa på att understryka vikten av att jag får ett besked om när styrelsen avser att besvara de frågor jag ställt till styrelsen!

Mottagningsbekräftelse önskas från såväl styrelse som HSB-ledamot.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Skickat 4 motioner till styrelsen 2008-11-29
- Valberedningen/valberedningsblankett, #8
- Utbyte av stämmoordförande, #9
- Kvalificerad styrelseordförande, #10
- Badrumsrenovering, #11


Motion 8
Sent: Saturday, November 29, 2008 12:19:01 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Denna motion är, precis som mina tidigare motioner, till nästkommande stämma.

Motionen i form av bilaga i pdf-format: Motion-09-08.pdf

Styrelsen är välkommen att diskutera mina motioner med mig innan stämman.

Jag vill också passa på att understryka vikten av att jag får ett besked om när styrelsen avser att besvara de frågor jag ställt till styrelsen!

Mottagningsbekräftelse önskas från såväl styrelse som HSB-ledamot.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Varför vägrar styrelse och HSB-ledamot att svara?
Sent: Saturday, November 29, 2008 2:08:08 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen och HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Vad är styrelsens skäl till att styrelsen inte bekräftat mottagandet av en enda skrivelse och inte en enda motion?
Är det för att styrelsen vill försöka förneka att styrelsen fått några skrivelser av mig?

Och varför har jag fortfarande inte fått svar på en enda fråga som jag ställt till styrelsen?

Vad är det som gör att styrelsen tror att styrelsen kan bete sig så här illa mot medlemmarna?

Styrelsen bryter mot sin vårdplikt, och detta kan faktiskt styrelsen ställas till svars för!

Jag förutsätter därför att styrelsen omedelbart ser till att frågor från medlemmarna börjar besvaras!

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Skickat ny version av motion #1 samt #3 2008-11-29
- Stambyte - Vattenledningsrör
- Utbyte av HSB-ledamot

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Denna motion är, precis som mina tidigare motioner, till nästkommande stämma.

Motionen i form av bilaga i pdf-format: Motion-09-01.pdf

Styrelsen är välkommen att diskutera mina motioner med mig innan stämman.

Jag vill också passa på att understryka vikten av att jag får ett besked om när styrelsen avser att besvara de frågor jag ställt till styrelsen!

Mottagningsbekräftelse önskas från såväl styrelse som HSB-ledamot.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Skickat 1 motion (#12) till styrelsen 2008-11-30
- Revisorer, #12


Motion 12;
Sent: Sunday, November 30, 2008 12:13:15 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Denna motion är, precis som mina tidigare motioner, till nästkommande stämma.

Motionen i form av bilaga i pdf-format: Motion-09-12.pdf

Styrelsen är välkommen att diskutera mina motioner med mig innan stämman.

Jag vill också passa på att understryka vikten av att jag får ett besked om när styrelsen avser att besvara de frågor jag ställt till styrelsen!

Styrelsen har på sitt sedvanliga arroganta sätt mot medlemmarna ännu så länge inte haft lust att bekräfta mottagandet av en enda motion, precis som tidigare, men mottagningsbekräftelse önskas fortfarande från såväl styrelse som HSB-ledamot.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Termostater‏
Sent: Friday, December 05, 2008 8:24:35 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag väntar fortfarande på svar från styrelsen på de frågor jag ställt avseende min bostadsrätt.
Jag har ännu inte fått ett ord till svar på en enda fråga. Varför?

Igår och idag har de varit i min lgh och bytt ut de nya värmereglagen på radiatorerna till nyare termostater.
Däremot så finns det nu varken det gamla reglaget eller en ny termostat till badrummets radiator.
Elementet ska ersättas med en handdukstork, men är det meningen att jag till dess inte ska kunna reglera temperaturen i badrummet?

Hur har det gjorts i andra lägenheter?
Har de som ska byta ut element till handdukstork fått en ny termostat som föreningen betalar för?


Mottagningsbekräftelse önskas från styrelse och HSB-ledamot!

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Informationsbrist !!!‏
Sent: Friday, December 05, 2008 8:59:00 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Så här står det på föreningens hemsida om styrelsens arbetsuppgifter;
"I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter, som till exempel kontakter med medlemmarna. Det kan röra sig om överlåtelser, ordningsfrågor eller att hälsa nya medlemmar välkomna. Medlemmarna har också rätt till regelbunden information så att de vet vad som händer i föreningen. Det bidrar till en öppen atmosfär i föreningen".  
 
En "öppen atmosfär" är väl kanske det sista man skulle kunna hävda att styrelsen verkar för;
 1. Inte med ett ord har styrelsen svarat på en enda fråga jag ställt.
 2. Styrelsen vägrar dessutom att bekräfta mottagandet av varje skrivelse till styrelsen. Inte ens mottagandet av motioner bekräftas.
 3. Inte med ett ord har styrelsen informerat medlemmarna om stambytet och tillhörande arbeten under arbetets gång.
 4. Styrelsen informerar inte ens om vad styrelsen bestämt ska göras i medlemmarnas lägenheter, utanför styrelsens ansvarsområde.
 5. Valberedningen stoppas i sina uppgifter genom att valberedningen inte får information om vilka som flyttat in, genom att styrelsen inte vill uppge kontaktvägar till valberedningen, genom att den lilla informationen om valberedningen dolts på föreningens webbplats, etc.
 6. Styrelsen utser en person som ska svara alla medlemmarna, styrelseordföranden, men när han struntar i detta så är det ingen i resten av styrelsen som bryr sig.
 7. Styrelsen har mycket luddiga årsredovisningar, som inte bara innehåller många felaktigheter, utan där även mycket döljs, bl.a. genom en post som "Övrigt" på ofta väldigt höga summor.
 8. Styrelsen berättar inte ens vad som är tänkt/planerat framöver.
 9. Medlemmarna hålls i total ovisshet om framtida avgiftshöjningar (i bästa fall kommer någon diskret information någon vecka innan varje höjning)
 10. Styrelsen vill inte ha anslagstavlor där medlemmarna kan sätta upp information utan att det omedelbart rivs ner.
 11. Etc i närmast all oändlighet.
Varför är styrelsen så rädd för att medlemmarna på det minsta sätt ska involveras i det som vi alla betalat stora pengar för och som vi alla är delägare i?
 
Det är inte utan man undrar hur medlemmarna stillatigande kan acceptera detta, men jag gissar att styrelsens strategi är just att ju mindre information, desto mindre motstånd. Eller?
 
Styrelsens agerande skadar föreningen allvarligt på flera olika sätt !!! Inte minst ekonomiskt för varje medlem i föreningen!
 
Mottagningsbekräftelse önskas från styrelse och HSB-ledamot.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Skickat nyare versioner av motioner till styrelsen
Motion #0, 2009-01-03
Motion #1, 2009-01-03
Motion #2, 2008-11-30
Motion #3, 2009-01-03
Motion #4, 2009-01-03
Motion #5, 2008-11-30
Motion #10, 2008-11-30
Motion #3, 2008-12-13
Motion #8, 2008-12-13
Motion #12, 2008-12-13
Motion #17, 2008-12-13
Motion #7, 2008-12-15
Motion #9, 2008-12-15
Motion #16, 2008-12-15
Motion #19, 2008-12-15
Motion #20-21, 2008-12-15

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Skickat fler motioner (#13 - 74) till styrelsen
- Styrelsens sekreterare #13, 2008-11-30
- Föreningens inaktuella hemsida #14, 2008-12-02
- Särskild granskning #15, 2008-12-02
- Vad gör vicevärden? #16, 2008-12-03
- Orimligt höga telekostnader #17, 2008-12-03

- Undermålig förvaltningsberättelse #18, 2008-12-13
- Motioner ska utredas #19, 2008-12-13
- Specifikation av årsredovisning #20, 2008-12-13
- Ordning på driftskostnaderna #21, 2008-12-13
- Ofördelaktiga placeringar #22, 2008-12-13
- Trivselföreskrifter #23, 2008-12-14
- Offentliga styrelseprotokoll #24, 2008-12-14
- Riktlinjer för styrelsen #25, 2008-12-14
- Sveriges mest odemokratiska förening? Du är en del av problemet! #26, 2008-12-14
- Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen #27, 2008-12-14
- Varför går du på stämmor? / Varför går du inte på stämmor? #28, 2008-12-14
- Utbildning i bostadsrätt #29, 2008-12-14
- Revisor och styrelsetrogen som justerare #30, 2008-12-14
- Ingen framförhållning av styrelsen #31, 2008-12-14
- Slöseri av styrelsen med dina pengar #32, 2008-12-14
- Behandling/utredning av motioner #33, 2008-12-14
- Redovisning av arvoden #34, 2008-12-14
- Tryggare / säkrare boende #35, 2008-12-14
- Stämmoprotokoll ska ges ut. Styrelsen bryter mot lagen #36, 2008-12-14
- Styrelsen vägrar följa stämmobeslut #37, 2008-12-14
- Plan för bättre information och engagemang #38, 2008-12-14
- Styrelsen ska svara medlemmarna! #39, 2008-12-14
- Info om kommande styrelsemöten #40, 2008-12-14
- Föreningens budget, #41, 2008-12-15
- Prognos på månadsavgifter #42 ,2008-12-15
- Föreningens fastighetsförsäkring #43, 2008-12-15
- Utökad stämmodagordning #44, 2008-12-15
- 10-års kalkylen #45, 2008-12-15
- Mål för verksamheten #46, 2008-12-15
- Sänkning av revisorsarvode #47, 2008-12-16
- 300.000 kr i stämmokostnader #48, 2008-12-16
- Utdelning av motioner #49, 2008-12-16
- F.d. mattpiskningsrum #50, 2008-12-16
- Fritidslokalen. Styrelsen bryter mot lagen #51, 2008-12-16
- Försäljningsstatistik. Styrelsen bryter mot lagen! #52, 2008-12-16
- Anbud administration/förvaltning #53, 2008-12-16
- Olika bevakningsområden #54, 2008-12-16
- Vad innebär det att vara justerare? #55, 2008-12-16
- Energistatistik för föreningen. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten #56, 2008-12-16
- Besparingsplan #57, 2008-12-16
- Finanspolicy #58, 2008-12-16
- Maxbelopp / utgiftstak #59, 2008-12-16
- Definition av vad styrelsen kan besluta om #60, 08-12-16
- Utnyttja kompetens i föreningen. Ingen juridisk kompetens i styrelsen! #61,08-12-16
- Behandling av motionärer #62, 08-12-16
- Genomförande av motioner #63, 08-12-16
- Vattenskada. Nödvändigt med snabb reaktion #64, 08-12-16
- Checklista #65, 08-12-16
- Anslagstavla #66, 08-12-16
- Upphandling, städavtalet. Behovsöversyn, sänkning av kostnader #67, 08-12-16
- Upphandling, trädgårdsskötsel #68, 08-12-16
- Kollektivt bostadsrättstillägg #69, 08-12-18
- Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll #70, 08-12-18
- Elmätning. Styrelsen bryter mot lagen! #71, 08-12-18
- Bra att styrelse/HSB ljuger för dig? #72, 08-12-18
- Styrelse hotar medlem #73, 08-12-18
- Redovisning av konferenser #74, 08-12-19
- Intervju med styrelsen #75, 08-12-20
- Revisorernas berättelse #76, 08-12-20
- Medlemsenkät om information #77, 08-12-20
- Extrastämma om motioner, etc. #78, 08-12-20
- Balkonginglasningstillstånd. Styrelsen bryter mot lagen #79, 08-12-20
- Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning #80, 08-12-20
- Kommunikation, dialog och samverkan #81, 08-12-29
- Vattenskadad lgh #82, 08-12-29
- Åtgärdslista för avtal och motioner #83, 08-12-29
- Beslutsliggare, viktig #84, 08-12-29
- Vilka suppleanter har kallats till vad? #84B, 09-01-05
- Inventariebok #85, 08-12-29
- Betonghäckar bort !!! #86, 08-12-29
- Utbyte av golvbrunn, akut !!! #87, 08-12-29
- Fuktkontroll #88, 08-12-29
- Periodiseringsfel oacceptabelt #89, 08-12-29
- Årlig stadgeenlig besiktning #90, 08-12-29
- Specifikation av underhållskostnader #91, 08-12-29
- Vem köps blommor/växter in av? #92, 08-12-29
- Kostnader för förtroendevalda/personal "Övriga arvoden/ersättningar" #93, 08-12-31
- Ombud/biträde. Styrelsen bryter mot lagen #94, 08-12-31
- Utträde ur HSB Malmö #95, 09-01-02
- Löpande uppdaterad informationspärm #96, 09-01-02
- Övergripande riktlinjer för stämmor #97, 08-12-31
- Dra nytta av erfarenheter #98, 08-12-31
- Dra nytta av erfarenheter, del II #99, 08-12-31
- Felaktigt genomförd stämma - klander. Styrelsen bryter mot lagen #98B, 09-01-03
- Justering av protokoll, hur fel kan det bli? #12B, 09-01-03
- Motion #100 - 151 - Stambyte #100-151, 09-01-03
- Vem kontrollerar revisorerna? #12C, 09-01-03

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

När behandlar styrelsen mina ärenden?‏
Sent: Sunday, December 14, 2008 11:44:28 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag har ännu inte hört ett enda ord från styrelsen med anledning av det jag skrivit till styrelsen om.

Jag vill således nu veta om mina ärenden som jag skrivit till styrelsen om under de senaste månaderna behandlats av styrelsen och i så fall när, samt vad resultatet blivit.

Jag har tidigare begärt utdrag från styrelseprotokollen i behandlingen av mina ärenden, och detta krav från mig gäller fortfarande.

Om mina ärenden inte behandlats så vill jag veta varför och när styrelsen avser att behandla dessa!

Och återigen upprepar jag min önskan om kopior av stämmoprotokollen från 2008.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Var är svaren?‏
Sent: Monday, December 15, 2008 9:42:13 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Till dags dato har styrelsen inte bemött en enda av mina frågor.
Jag undrar om styrelsen har för avsikt att besvara mina frågor eller om styrelsen vill tvinga mig till att göra om alla frågor till motioner?
Det är min förhoppning att styrelsen har mer respekt för medlemmarna och sitt förtroendeuppdrag än så, och att stämman inte ska behöva belastas med detta helt i onödan!
Frågor ska inte behöva skjutas till stämman bara för att styrelsen tror sig kunna ignorera medlemmarnas viktiga frågor.
Men om styrelsen hårdnackat fortsätter att vägra besvara medlemmarnas frågor så kommer jag att använda mig av min enda resterande möjlighet och göra om varje fråga till motion.

På stämman har styrelsen lagstadgad skyldighet att besvara frågor, och jag kommer att då avkräva svar på samtliga av mina frågor, om styrelsen nu inte börjar besvara mina frågor!

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Vad händer?‏
Sent: Thursday, December 18, 2008 6:08:54 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag har fortfarande inte hört ett ljud från styrelsen.
I måndags var stambytesgänget på min vind för att brandtäta rör, och sedan verkar det inte ha hänt särskilt mycket.

Jag vill understryka att om styrelsen tror sig kunna undvika frågor bara genom att sticka huvudet i sanden så lär denna metod inte fungera särskilt bra.
Jag kommer här närmast att göra om varje fråga angående stambytet till separata motioner, och då kommer styrelsen enligt lag att tvingas svara på dem (även om styrelsen egentligen har denna skyldighet ändå).

Det är skrämmande att detta ska behövas och jag kan inte finna någon logisk förklaring till styrelsen synnerligen arroganta beteende. Sällan löser man problem genom att bara ignorera världen runt omkring sig.

Jag har under de senaste månaderna sökt en dialog med styrelsen, men styrelsen har hårdnackat vägrat detta. Så får en styrelse aldrig bete sig, och enligt min mening så leder styrelsens agerande enbart till mycket stor skada för föreningen. Märkligt att det inte finns en enda ledamot i denna styrelse som tar något ansvar. Jag gissar också att styrelsen nu inte heller har för avsikt att skärpa till sig genom att börja föra en dialog, och det tycker jag är mycket tråkigt.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Varför ska medlem svara styrelsen?‏
Sent: Friday, December 19, 2008 7:47:10 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Jag fick igår en lapp av styrelsen med texten;
Med anledning av att vi har stora problem med ventilationen i lägenheterna behöver vi få besked om ni har bytt spisfläkt i eran lägenhet.
Har ni detta lägg svar i källarens vita brevlåda.

 
Med tanke på styrelsens historik så uppstår osökt en fråga.
Varför ska man som medlem bry sig om att svara?
Styrelsens policy är ju att inte svara på medlemmarnas frågor och då kanske lusten att svara på styrelsens frågor är tämligen begränsad, eller hur?
 
Nu ska i alla fall jag dock inte bete mig lika smutsigt som styrelsen tyvärr gör mot medlemmarna, utan jag ska svara på frågan.
Svaret är: Nej !
 
Sedan vill jag upplysa styrelsen att styrelsen inte kan skicka ut så här dåligt formulerade frågor.
Ska frågan om ventilationen ställas så ska den ställas ordentligt, t.ex. i stil med;
På grund av problem med ventilationen i lägenheterna i denna trappa behöver vi snarast få besked om ni har kopplat någon fläkt till föreningens ventilation, eller på annat sätt påverkat ventilationssystemet.
Jag har fläkt som är kopplad till ventilationen: ____ Nej   ____ Ja
Jag har inte gjort någon förändring som kan påverka ventilationen: ____ Ja ____ Nej
Om vi inte hittar någon lösning tvingas vi att behöva inspektera er lägenhet, och vi vill passa på att förbereda att detta kan ske, preliminärt den ____ ungf. kl _____
Om ni inte är hemma vid denna tidpunkt, vänligen kontakta styrelsen på tel.nr ____________

Lägg detta svar i den vita brevlådan som finns i källaren, senast den 23/12 2008.
 
Gärna med en förklaring till vad som upplevs som problem var, så kanske medlemmarna dessutom kan bidraga med tips.

Sedan tycker jag att styrelsen personligen borde undersöka detta och själv bekräfta att ventilationen är korrekt i varje lägenhet.
För de bostadsrätter där ingen är hemma kan styrelsen sedan lägga en lapp i stil med ovanstående.
 
Det måste vara avsevärt högre kvalitet i det som styrelsen gör !
Om styrelsen hela tiden gör saker utan att tänka efter före så är det oundvikligt att styrelsens alla fel och misstag kostar varje medlem mycket pengar.


Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

VATTENSKADA !!!‏
Sent: Friday, December 19, 2008 7:52:24 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se; claes.caroli@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Fläcken i mitt badrumstak växer, men fortfarande har jag inte fått det minsta svar (precis som för alla andra frågor) på min sedan länge inrapporterade misstänkta vattenskada.
 
Det är uppenbart att styrelsen inte tar sitt uppdrag på allvar, och det är beklagligt att medlemmarna i föreningen ska bli lidande pga styrelsens respektlöshet mot dem som valt ledamöterna (och övriga medlemmar, som jag) till detta förtroendeuppdrag.
 
Jag upprepar återigen den fråga jag ställt några gånger nu, och undrar vad styrelsen avser att göra åt detta?
 
Och vilket ansvar anser sig HSB-ledamoten ha när resten av styrelsen (alltså den styrelse HSB-ledamoten ingår i) missköter sina uppgifter på detta gravt allvarliga sätt?
HSB-ledamoten missköter alltså sin uppgift minst lika mycket (eg. betydligt mer) som resten av styrelsen !!!

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Valberedningsarbetet‏
Sent: Friday, December 19, 2008 2:21:55 PM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Det börjar bli dags för valberedningen att förbereda sitt arbete inför årsstämman.
Jag vill därför höra när styrelsen kan kopiera upp 240 ex av en skrivelse från valberedningen till medlemmarna?

Jag ber dessutom styrelsen ännu en gång om en lista över nyinflyttade medlemmar sedan 1/1 2008.

Det är också av stor vikt för valberedningen att veta när styrelsen planerat in årsstämman, så jag vill be styrelsen om ett svar på detta.

Tacksam för snabbt svar !

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Valberedningsfrågor‏
Sent: Saturday, December 20, 2008 6:30:18 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Med anledning av att valberedningen, precis som inför förra årsstämman, självfallet vill intervjua styrelsens ledamöter, eftersom detta är en av de viktigaste delarna av valberedningens arbete, så vill jag fråga när detta passar (även enskilda intervjuer med var och en)?

Det är viktigt att styrelsen ställer upp på detta, vilket styrelsen tyvärr inte gjorde förra gången.

Denna fråga gäller även HSB-ledamoten, och följaktligen önskas särskilt svar från HSB-ledamoten om en tid för intervju med valberedningen!

Jag förutsätter också att valberedningen av styrelsen snarast får en skriftlig redovisning över vilka ledamöter och suppleanter som varit närvarande på vilka möten sedan föregående årsstämma.

Har kallelse till möten för styrelsen alltid skett korrekt?
Har suppleant, och i så fall vilka, kallats till alla möten?
Har någon suppleant trätt in som ersättare för ledamot (i så fall vem, för vem och när)?

Tacksam för snabbt svar och mottagningsbekräftelse på denna skrivelse önskas från styrelse och HSB-ledamot.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Balkonginglasning‏
Sent: Saturday, December 20, 2008 9:17:47 AM
To: Styrelsen
Cc: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt Skånhamre
 
Jag har sedan 2003/2004 försökt få svar från styrelsen om vad som gäller avseende balkonginglasning.
 
Finns det ett kollektivt bygglov idag?
 
Jag funderar på att nu utnyttja ROT-avdraget och vill veta om det bara är att glasa in balkongen eller om det är något speciellt jag behöver tänka på?
 
Det har passerat cirka 6 år, och jag har (trots påminnelser, bl.a. i motioner) fortfarande inte fått något svar från styrelsen.
 
Jag kräver svar NU !

Svar från styrelsen:

SV: Föreningen
From: Tage
Sent: Thursday, January 08, 2009 8:37:40 PM
Cc: Styrelsen

Som svar på din fråga kring deltagande på styrelsekonferensen så sänder vi 2 andra medlemmar i våran styrelses till styrelsekonferensen i Åhus den 30-31 januari 2009
Så du är inte anmäld att deltag och kommer inte att bi det heller av oss

På uppdrag av styrelsen

Tage

********************************

Filter !!!?
Sent: Friday, January 16, 2009 5:49:51 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen
- Bengt Skånhamre, HSB Malmö


Medlemmarna får tyvärr inte reda på någonting, men det ryktas om att filter i våra "hål i väggen" skulle ha bytts ut.

Detta tycks ha skett lite sporadiskt, utan någon som helst kontroll varken från entrerpenör eller från styrelsen. Som vanligt!

Vissa har tydligen fått filter utbytta, andra inte.
Jag har t.ex. kvar mina gamla smutsiga filter, och det blåser in smuts!

Vad avser styrelsen att göra åt detta och när?

Exakt vad är det som styrelsen har beställt ska göras i medlemmarnas lägenheter???

Ett mycket snabbt svar önskas!

Jag vill också passa på att understryka vikten av att jag får ett besked om när styrelsen avser att besvara de frågor jag ställt till styrelsen!

Styrelsen har på sitt sedvanliga arroganta sätt mot medlemmarna ännu så länge inte haft lust att bekräfta mottagandet av en enda motion, precis som med alla tidigare skrivelser, men mottagningsbekräftelse önskas fortfarande från såväl styrelse som HSB-ledamot.

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************

Styrelse efterlyses?
Sent: Friday, January 16, 2009 5:41:26 PM
To: Styrelsen
Cc: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Till styrelsen;
- Bengt Skånhamre, HSB Malmö

Men snälla styrelsen !

Har ni inte förstått någonting vid det här laget?

Jag har rätten och lagen på min sida, och jag kommer inte under några omständigheter att acceptera att styrelsen försöker köra över mig, på det sätt som styrelsen tror sig kunna behandla medlemmarna i denna brf, eller att styrelsen begår fortsatta lagbrott.

Styrelsen kommer inte på något sätt undan att svara på mina frågor.

Varken kronofogdemyndigheten eller advokat Mats Engstrand kommer att kunna hjälpa styrelsen att begå lagbrott.
De kostnader styrelsen på ett så oansvarigt sätt belastar föreningens delägare med för Mats Engstrand och kronofogdemyndighet kommer omöjligen att kunna tillföra något och dessutom riskerar styrelsen bara att bli personligt återbetalningsskyldiga för alla dessa kostnader.

Antingen ger styrelsen med sig på mitt krav om en dialog mellan styrelsens representant och mig, så att vi kan träffa en överenskommelse utan fortsatta onödiga fördröjningar, eller så får styrelsen vackert dra mig inför rätta.

I en rättsprocess kommer styrelsen att tvingas svara på mina frågor och dessutom kommer jag då att få tillfälle att ta upp alla de lagbrott styrelsen begått (som jag redovisat) såväl före årsstämman 2008 som efter. Märk väl att beviljande av ansvarsfrihet inte har någon praktisk betydelse. Ett lagbrott är ett lagbrott oavsett den formella proceduren på stämman.

Om styrelsen fortsätter att undvika en dialog med mig och om styrelsen försöker vänta till årsstämman 2009 med svaren på mina frågor så kommer styrelsen ändå inte undan varken motionerna eller frågorna som jag ställer på stämman eftersom lagen säger att styrelsen måste svara. Och svarar styrelsen ändå inte på motioner eller mina frågor på stämman så måste jag naturligtvis klandra stämman. Lagbrott får aldrig tolereras! Och då är vi inne i en rättsprocess som kommer att bli mycket intressant. I detta läge kommer domstolen tvinga styrelsen att lösa upp alla trådar, svara på alla frågor och reda ut styrelsens lagbrott.

Vore det då inte betydligt bättre att föra en dialog med mig, så som styrelsen naturligtvis skulle ha gjort från början (redan i september)?

Styrelsen har tyvärr redan skadat denna förening på ett mycket allvarligt sätt, inte minst ekonomiskt, men med en dialog mellan styrelsen och mig, så skulle vi kunna komma fram till en lösning som i alla fall inte ytterliggare skadar föreningen allvarligt.

Som alltid önskas mottagningsbevis på denna skrivelse, men eftersom styrelsen vägrat bekräfta mottagandet på samtliga av mina tidigare mejl så är väl tyvärr sannolikheten inte särskilt stor att styrelsen kommer att göra det denna gång heller.

PS.
N.H. Nordströms har kopplat bort varmvattnet i huset idag, och jag hoppas detta löses mycket snabbt !
Medlemmarna hålls som vanligt helt oinformerade.
Ingen information har dykt upp i min brevlåda om detta.
Det finns inte ens någon lapp i trappuppgången om vad som händer eller vem som är kontaktad (om ens någon) eller när problemet kommer att åtgärdas!

#216

Svar från styrelsen: INGET !!!

********************************lgh 47 - 2009-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.