Motion #12 - Vad gör vicevärden?

Arbetsordning för vicevärd

Vet Du vad vicevärden kan göra för dig?
Att medlemmarna i föreningen ska veta vad vicevärden har för uppgifter borde vara mer än självklart. Hur ska det annars kunna fungera?

Inga arbetsuppgifter har specificerats för vicevärden
Redan på extrastämman den 11/10 2005 framkom att de arbetsuppgifter som den av styrelsen utsedda (internt inom styrelsen, i strid med alla rekommendationer för hur det egentligen ska fungera) vicevärden inte var definierade.

Vad är det "vicevärden" gör i föreningen som inte ändå ingår i styrelsens uppgifter?
Hur kan det vara att just vår förening behöver en vicevärd när många andra föreningar tycks klara sig utmärkt utan någon särskilt arvoderad vicevärd? Det vicevärdsarvode ordföranden får känns lite som ett kamouflerat extraarvode till styrelsearvodet (= ordförandes arvode).

Vicevärd ska inte ingå i styrelsen
Det känns särskilt märkligt när samtliga experter inom området är eniga i att om en förening har en vicevärd så ska det inte vara någon som ingår i styrelsen (och definitivt inte ordföranden).

Varför behövs vicevärd?
Enligt styrelsens overifierade uppgifter skulle det dessutom bli väldigt dyrt att anlita en extern vicevärd. Men vad behöver föreningen en vicevärd till? Hur kan en vicevärd som ingen av medlemmarna vet vad den gör få ett arvode överhuvudtaget?

Arvode till vicevärd kan inte sättas av stämman utan att veta vicevärdens uppgifter!
Stämman har bestämt att styrelsen utser vicevärd inom sig, men enda sättet att kunna sätta ett pris på vad vicevärden presterar är att vicevärdens arbetsuppgifter specificeras och informeras om till medlemmarna. Med tanke på att styrelseordföranden kraftigt höjde sitt eget vicevärdsarvode tidigare så är det viktigt att styra upp så att detta inte händer igen.

Styrelsens ovilja att ta fram arbetsordning för vicevärden är inte bra
Att styrelsen inte tagit fram någon form av arbetsordning för vicevärden är synnerligen ineffektivt och kan självklart inte göra annat än att påverka föreningen i negativ riktning på flera olika sätt.

Vaktmästaren som vicevärd
Varför inte utse vaktmästaren som vicevärd?
Vaktmästaren har ju i alla fall tidigare varit positiv till detta.
Det måste väl vara särskilt lämpligt att vaktmästaren också är vicevärd med tanke på att vaktmästarens arbetsuppgifter är underdimensionerade!

Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga, enligt följande;
Motion 17-5. Arbetsordning för vicevärd

Att medlemmarna i föreningen ska veta vad vicevärden har för uppgifter borde vara mer än självklart. Hur ska det annars kunna fungera?

På extrastämman den 11/10 2005 framkom att de arbetsuppgifter som den av styrelsen utsedda (internt inom styrelsen, i strid med alla rekommendationer för hur det egentligen ska fungera) vicevärden inte var definierade.

Enligt styrelsens overifierade uppgifter skulle det dessutom bli väldigt dyrt att anlita en extern vicevärd.

Att styrelsen inte tagit fram någon form av arbetsordning för vicevärden (precis samma gäller för vaktmästaren) är synnerligen ineffektivt och kan självklart inte göra annat än att påverka föreningen i negativ riktning på flera olika sätt.

Jag föreslår därför att;
  1. Stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en arbetsordning för vicevärden (såväl som för vaktmästaren).
  2. Medlemmarna genast informeras om vilka arbetsuppgifter som hör till vicevärden (såväl som för vaktmästaren), så att medlemmarna vet i vilka frågor medlemmarna kan/bör/ska kontakta vicevärden.
Här kommer kanske styrelsen att svara något i stil med att detta är en "styrelsefråga" (eller något annat irrelevant). Men förhoppningsvis förstår alla att så ej är fallet. Det är naturligtvis medlemmarnas självklara rättighet att veta vilka uppgifter som hör till vicevärden, och den styrelse som inte informerar om dessa uppgifter kan ingenting om varken styrelsearbete eller hur en förening ska fungera.

Det är kanske inte lätt för en oerfaren styrelse att känna till hur det ska fungera, men eftersom vi har en HSB-ledamot i styrelsen som borde veta vad som gäller så är det märkligt att medlemmarna än i dag inte har en aning om varken vad varken vaktmästare eller vicevärd gör.


Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-5)
Mellan årsmötena är det den av stämman valda styrelsen som handhar förvaltningen. Frågor om såväl arbetsordning för vicevärd som vaktmästare är frågor som tillhör denna förvaltning.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-5)

Styrelsen besvarade denna motion ungefär som jag skrev i motionen att den skulle göra.

Förvaltning är också en stämmofråga!
Här har styrelsen lärt sig något nytt. På föregående extrastämma så var det en mindre initierad medlem som hävdade att diskussionen vi då hade inte var relevant eftersom den aktuella frågan hörde till "förvaltningen". Så fungerar det naturligtvis inte alls, men eftersom medlemmarna tycktes låta sig luras av detta så har nu styrelsen anammat ordvalet i sina svar på motionerna.

Man blir faktiskt lite mörkrädd när man hör något sådant. Är kunskapen om hur en förening fungerar verkligen så här usel? Det känns onekligen lite riskabelt att ha en styrelse som tror att det fungerar så som den skriver i sitt svar.

Stämman bestämmer - styrelsen är bara stämmans verktyg!
För den som läser detta som inte vet hur det egentligen ska gå till så är det mycket enkelt. Medlemmarna (stämman) bestämmer om allt, utan undantag! Styrelsen är bara ett verktyg för att utföra medlemmarnas önskningar, inom de rättsliga ramar som finns.

Jag föreslår att punkt 1 och 2 i min ursprungliga motion fastställs som gällande av stämman.

HSB:s svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-5
Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att leda arbetet för vicevärd och vaktmästare.

Som ett verktyg för styrelsen kan styrelsen upprätta en arbetsordning för vicevärden och vaktmästaren, som då kan utgöra ett underlag vid löneförhandlingar och en beskrivning av omfattningen av arbetsuppgifterna. Detta utgör ett internt dokument, som styrelsen inte anser att medlemmarna skall ha del av.

Däremot har medlemmarna rätt att ställa frågor till styrelsen på en föreningsstämma om vicevärdens och vaktmästarens arbetsuppgifter, om ärendet förekommer på föreningsstämman.


Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-5)

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att leda arbetet för vicevärd och vaktmästare", skriver styrelsen.
... ja, men enligt de direktiv som stämman ger styrelsen.

"Som ett verktyg för styrelsen kan styrelsen upprätta en arbetsordning för vicevärden och vaktmästaren, som då kan utgöra ett underlag vid löneförhandlingar och en beskrivning av omfattningen av arbetsuppgifterna", skriver styrelsen.
Att styrelsen inte gjort detta är skrämmande!

"Detta utgör ett internt dokument, som styrelsen inte anser att medlemmarna skall ha del av", skriver styrelsen.
Vad tror du styrelsen är så rädd för att det ska avslöjas?

"Däremot har medlemmarna rätt att ställa frågor till styrelsen på en föreningsstämma om vicevärdens och vaktmästarens arbetsuppgifter, om ärendet förekommer på föreningsstämman", skriver styrelsen.
Det hjälper inte mycket när styrelsen varje gång vägrar svara på frågor om detta.

Hur logiskt tycker Du det är att styrelsen inte vill informera medlemmarna skriftligt om vad vicevärdens arbetsuppgifter är, utan Du måste ställa frågan på stämman för att få veta detta?


Frågor till styrelsen:
a. Exakt vad är vicevärdens arbetsuppgifter?

b. Vad är skälet till att styrelsen inte tagit fram en arbetsordning för vicevärden?

c. Hur motiverar styrelsen att styrelsen inte vill att medlemmarna ska få veta vad vicevärden gör?


Jag yrkar att;
  1. Stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en arbetsordning för vicevärden, utifrån vilken sedan arvodet bestäms av stämman.

  2. Medlemmarna ska genast informeras skriftligt om vilka arbetsuppgifter som hör till vicevärden, så att medlemmarna vet i vilka frågor medlemmarna kan/bör/ska kontakta vicevärden.

  3. Vaktmästaren utses som vicevärd.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):

Motion nr 12 om arbetsordning för vicevärd

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen ser ingen anledning att arbetsordningen för vicevärden, som är ett internt dokument för styrelsen för att t.ex. beskriva omfattningen av vicevärdens arbetsuppgifter, kommer medlemmarna till del.

Då styrelsen tillsätter vicevärden, så bestämmer styrelsen också arodet till vicevärden.

Min kommentar (1-2): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen har som alltid inget att säga i sak utan säger bara rent allmänt att styrelsen inte vill avslöja arbetsordningen (som inte lär finnas) för vicevärden alias styrelsordföranden.

Vad är det som gör att styrelsen inte vill vad medlemmarnas kontaktperson gör och kan göra för dem?


Däremot har medlemmarna rätt att på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om vicevärdens arbetsuppgifter, om ärendet förekommer på föreningsstämman.
Min kommentar (1-2): Medlemmarna måste ställa sig frågan varför styrelsen hellre vill att svar på vad vicevärden ska ges på stämman, och uppta helt onödig tid för detta, i stället för att styrelsen en gång för alla klargör vicevärdens uppgifter. Dessa uppgifter är helt uppenbart väldigt diffusa för alla, säkert lika diffusa för styrelsen.

Det är viktigt att funktionerna som vaktmästare och vicevärd inte blandas ihop. Vaktmästaren utför i princip enbart olika arbeten fastighetsskötsel i föreningen, medan vicevärden har en mer övergripande roll.
Min kommentar (3): Det är onekligen lustigt att styrelsen/HSB anser att det är "viktigt" att funktionerna som vaktmästare och vicevärd inte "blandas ihop". Det finns ingen kunnig i ämnet som delar denna åsikt.

Däremot har styrelsen ingen åsikt på det som alla experteer i området är överens om inte är bra, dvs att styrelsen och vicevärdens uppgifter blandas ihop, så som i denna brf.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.