Motion #45 - 10-års kalkylen

Alla delägare har rätt att ta del av föreningens ekonomi och planering
Som delägare i föreningen måste vi naturligtvis ha tillgång till vår 10-årskalkyl (där minst de tre första åren detaljredovisas, och där kostnadsuppräkning samt besiktning görs årligen).

Om man sedan inte utnyttjar denna rättighet är en annan sak, men de som inte bryr sig om sin ekonomi ska inte få sabotera för dem som gör det. Det kommer då bara att drabba alla!

Det finns inget företag i Sverige där delägarna endast får ta del av vissa små och särskilt utvalda (intetsägande) delar av planeringen, och naturligtvis är det således helt orimligt att inte varje delägare i denna förening skulle ha full insyn i planeringen.

Det saknas helt enkelt argument för att styrelsen ska tillåtas hemlighålla planeringen. Vi lever trots allt inte i någon gammal öststat!

Hur kommer styrelsen att reagera på detta krav?
Det är helt uppenbart att styrelsen, för sina egna personliga skäl, inte vill att delägarna ska få veta vad som händer och planeras i föreningen, men jag kan bara hoppas att styrelsen inte ger ett lika irrelevant svar på denna motion som styrelsen gjort tidigare, där styrelsen svarat att alla inte har tillgång till Internet.

Det må så vara att alla inte har tillgång till Internet, men det är högst orimligt att vi som har detta ska behöva bli lidande för att det finns dem som inte har det.

Ingen kontroll av revisorer!
Denna kalkyl är speciellt viktig när nu förhoppningsvis alla medlemmar är införstådda med att inte ens detta är något som revisorerna kontrollerar (eller förstår).
Det är stor risk att svaret från styrelsen på denna motion just innehåller en referens till de revisorer som inte bryr sig det minsta om vad någon underhållsplan/kalkyl säger.

Styrelsen saknar planering
Det är också särskilt viktigt att medlemmarna har full insyn i planeringen med tanke på att det bevisligen är så att styrelsen inte har en planering värd namnet. Det framgår med all önskvärd tydlighet från punkterna "Årlig stadgeenlig besiktning" och "Förväntad framtida utveckling" i årsredovisningen. Det som står där är som regel bara ren gallimatias.

Inte bara kontroll
Dessutom handlar det inte bara om kontroll av verksamheten, utan föreningens planering är också varje enskild medlems planering!

Fråga till styrelsen:
Hur motiverar styrelsen att delägarna inte ska ha tillgång till det underlag som föreningens verksamhet grundas på?

Jag yrkar att;
  1. Föreningens underhållsplan med 10-årskalkyl ska läggas ut på föreningens webbplats (och kopior lånas ut till de medlemmar som önskar låna denna).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 45 om 10-års kalkylen

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att till medlemmarna på föreningens webbplats lägga ut föreningens underhållsplan med 10-årskalkyl, som är styrelsens interna arbetsdokument.
Min kommentar (1): Vad har detta med saken att göra?

Om stämmar så bestämmer så har styrelsen denna skyldighet, därav denna motion!

Som alla kan se så saknar styrelsen helt sakliga argument för att 10-års-kalkylen inte ska kunna komma medlemmarna till del.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.