Motion #4 - Nya stadgar för föreningen
Styrelsen begår lagbrott

Föreningen behöver nya stadgar som bättre värnar om medlemmarna och föreningen.

Se bilaga med komplett stadgeförslag för föreningen, som jag tidigare lämnat in till styrelsen.

Denna bilaga skulle styrelsen enligt föreningens stämmobeslut ha delat ut i maj 2008.
Styrelsen vägrade dock i vanlig ordning att följa föreningens högsta beslutande organ, och begick därmed ett lagbrott (till synes enbart i syfte att försöka skydda sig själva på bekostnad av föreningens bästa).

Så här svarade styrelsen på min motion 2007 om förbättring av stadgarna;
Ett genomarbetat förslag till nya stadgar för föreningen kommer styrelsen att lägga fram för medlemmarna så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta. Därefter kommer styrelsen att kalla till två på varandra följande föreningsstämmor för att antaga stadgarna.

Motionärens förslag till justeringar av stadgarna kommer att beaktas i detta sammanhang
.
Mina förslag till justeringar beaktades inte alls och styrelsen vägrar dessutom följa stämmobeslutet att mina stadgeändringsförslag ska delas ut till alla medlemmar.

Något "genomarbetat förslag" till nya stadgar har styrelsen heller aldrig presenterat. Styrelsen bara tog HSB:s normalstadgar rakt av och ändrade 2-3 meningar i detta.


Jag yrkar att ;
  1. En för detta kompetent arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts av stämman som arbetar fram nya stadgar för föreningen med mitt stadgeförslag som grund.

    Resultatet presenteras på en extrastämma till hösten som styrelsen kallar till.

    Stadgeförslaget lämnas in till HSB Riksförbund för ett utlåtande (eftersom det är sagt att Riksförbundet måste godkänna stadgarna).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 4 om nya stadgar för föreningen

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har i demokratisk ordning framlagt förslag till nya stadgar, som antagits på föreningsstämmor den 4 oktober 2007 och den 21 januari 2008.
Min kommentar (?): Det fanns definitivt ingen demokrati i den hantering styrelsen hade för att få igenom HSBs dåliga normalstadgar nästintill rakt av.

Dessutom information helt utan betydelse för denna motion.


Stadgarna har sedan registrerats av Bolagsverket den 9 april 2008 och är därmed gällande.
Min kommentar (?): Information fullständigt utan värde för denna motion.

Någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp, som ska ta hänsyn till motionärens stadgeförslag, som inte beaktades vid tidigare föreningsstämmor, och hålla nya stadgestämmor finns inte.
Min kommentar (1): Det finns ingen som helst logik i det som styrelsen/HSB skriver här.
Dessutom så måste stadgarna ändå skrivas om snart när den nya föreningslagen träder i kraft, och då måste naturligtvis föreningen utnyttja detta tillfälle för att även rätta upp de allvarliga och många bristerna i föreningens stadgar.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.