Motion #60 - Definition av vad styrelsen kan besluta om

Onödig risk
Jag har tidigare motionerat om att det för delägarnas säkerhet i föreningen måste fastställas mer konkret vad styrelsen egentligen har rätt att besluta om. Tyvärr är detta mycket luddigt formulerat i lagverket, och det skapar en helt onödig risksituation i alla bostadsrättsföreningar, men alldeles särskilt i en förening där medlemsinformationen inte fungerar och där styrelsen inte vill involvera någon medlem i föreningens arbete.

Notera att ordförande Hans-Åke på en tidigare stämma, inför alla, sa att han ansåg att medlemmarna inte skulle ha något att säga till om avseende stambytet, föreningens största underhållsåtgärd någonsin, med stor påverkan för varje medlem.
Detta är riktigt, riktigt skrämmande, och är respektlöst mot stämman!
Vad jag förstår så är enda anledningen till att det trots allt blev någon form av stämma i frågan om stambytet (om än med klart undermålig information om vad som egentligen skulle göras, samt utan att styrelsen ens visste vad det skulle kosta) att HSB-ledamoten tryckte på och lyckades påverka resten av styrelsen att ändå kalla till stämma om detta.

Den odemokratiska styrelsen anser alltså att det i princip inte finns någon fråga där medlemmarna ska få ha ett ord med i laget.


Se min tidigare motion nedan i denna fråga, enligt nedan.
Motion 7 - Definition av vad styrelsen kan besluta om

I HSB:s normalstadgar står följande under "Beslutförhet";
"Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom väsentliga ny- till- eller ombyggnader av sådan egendom".
HSB:s text här är i princip en kopia av vad bostadsrättslagen säger.
Inte särskilt konkret, och om det ska finnas den minsta säkerhet för medlemmarna måste det konkretiseras vad styrelsen egentligen kan ta beslut om utan att stämmobeslut behövs.

Jag föreslår att följande regel införs för styrelsen (som sedan läggs in i stadgarna):
Styrelsen ska ägna sig åt underhåll, och beslutsbehörigheten begränsas till detta område. Exempel på underhåll är att byta ut utrangerade tvättmaskiner till nya och mer funktionsdugliga sådana, inom ramen för vad som kan betecknas som normalt löpande underhåll (och där "produkten" som utbyte sker till inte mer än försumbart överstiger priset för en "produkt" med motsvarande funktion som idag).
Allt annat - dvs allt som inte går att hänföra till normalt underhåll - är föremål för stämmobeslut. Att t.ex. ändra om en del av en gården är inget underhåll av föreningen och beslut om en standardhöjande åtgärd eller väsentlig förändring av denna typ måste således tas på en stämma.

Ovanstående är egentligen vad som gäller idag, men med tanke på hur dåligt detta följs av styrelsen så måste det finnas tydligt på pränt någonstans vad som egentligen gäller.

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

HSB:s svar på motion 7
Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar skall föreningsstämman besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus. Av förarbetena framgår att med förändringar kan avses sådana åtgärder som inte utgör underhåll eller reparationer, dvs. främst om- och tillbyggnader, och att bedömningen av om en förändring är väsentlig skall endast göras i förhållande till ingreppets art.

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i styrelsens kompetens ligger då att besluta om underhåll och reparationer av föreningens hus. Föreningsstämman får därtill inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.

Motionärens förslag till justering av stadgarna kommer att beaktas i samband med att styrelsen utarbetar ett genomarbetat förslag till stadgar och vid föreningsstämmorna för stadgeändring.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (7)

"Av förarbetena framgår...", skriver HSB.
Om det inte framgått tillräckligt tydligt tidigare så kan alla här se att styrelsen fått hjälp från HSB med att svara. Men HSB har i vanlig ordning "glömt" att nämna vilka förarbeten som avses. Detta är ett standardtrick av HSB för att HSB ska kunna säga vad de vill utan att det ska kunna kontrolleras.

"Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar skall föreningsstämman besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus. Av förarbetena framgår att med förändringar kan avses sådana åtgärder som inte utgör underhåll eller reparationer, dvs. främst om- och tillbyggnader, och att bedömningen av om en förändring är väsentlig skall endast göras i förhållande till ingreppets art", skriver HSB.
Ett skojigt svar av HSB som gör att man inte kan låta bli att dra lite på smilbanden. Fundera t.ex. på vem som gör den bedömning som HSB omnämner. Det här är bara blaha, blaha.

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i styrelsens kompetens ligger då att besluta om underhåll och reparationer av föreningens hus", skriver HSB.
Vad som ligger i styrelsens kompetens vet medlemmarna inget om, men vad HSB än vill göra gällande så finns inga hinder för att medlemmarna vill säkra sina investeringar med hjälp av ett bättre regelverk än vad som finns idag. Det är inte särskilt snyggt när HSB i samarbete med styrelsen försöker föra medlemmarna bakom ljuset på detta sätt.

"Föreningsstämman får därtill inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver HSB.
Återigen tråkigt att HSB ser det som att medlemmarna tar ifrån styrelsen dess uppgifter bara för att medlemmarna vill ha garantier för de pengar man investerat i sitt boende. Självklart får medlemmarna "ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning" (om HSB och styrelsen nu vill uttrycka sig så).

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Vilka förarbeten?
Kan HSB referera hela den gällande texten i förarbetena och berätta var det står att "med förändringar kan avses sådana åtgärder som inte utgör underhåll eller reparationer..."?
De som sett det svar jag fick från HSB avseende stambyte kan se hur HSB luras genom att citera helt felaktigt.

Styrelsen/HSB instämmer med motionen men rekommenderar ändå avslag!
Inte för att det spelar någon större roll. HSB talar ju princip för just vad denna motion handlar om. Formuleringen från HSB Malmös jurist är i sig helt obegriplig! Alla som sätter sig in i vad som egentligen sägs i denna text förstår att det är irrelevant.

Stämman måste inse sitt eget bästa!
Detta är en fråga som jag noterat börjat uppmärksammas allt mer den senaste tiden, och det är uppenbart så att många funderar på att införa ett tydligare regelverk för vilka beslut styrelsen kan ta. Vi kan i denna förening vara vägledande.


Jag yrkar att;
  1. Följande regel införs för styrelsen (som sedan läggs in i stadgarna):
    Styrelsen ska ägna sig åt underhåll, och beslutsbehörigheten begränsas till detta område. Exempel på underhåll är att byta ut utrangerade tvättmaskiner till nya och mer funktionsdugliga sådana, inom ramen för vad som kan betecknas som normalt löpande underhåll (och där "produkten" som utbyte sker till inte mer än försumbart överstiger priset för en "produkt" med motsvarande funktion som idag).

    Allt annat - dvs allt som inte går att hänföra till normalt underhåll - är föremål för stämmobeslut. Att t.ex. ändra om en del av en gården är inget underhåll av föreningen och beslut om en standardhöjande åtgärd eller väsentlig förändring av denna typ måste således tas på en stämma.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 60 om definition av vad styrelsen ska besluta om

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar skall föreningsstämman besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus.

Av förarbetena (prop 1990/91:92) framgår att med förändringar kan avses sådana åtgärder som inte utgör underhåll eller reparationer, dvs. främst om- och tillbyggnader, och att bedömningen av om en förändring är väsentlig skall endast göras i förhållande till ingreppets art.
Min kommentar (1): Det som HSB Malmö skrivit här åt styrelsen stämmer och visar just hur viktigt det är att göra som nu allt fler föreningar gör och sätta upp ramar för styrelsens befogenheter så att inte föreningen helt plötsligt finner sig på ruinens brant, utan någon som helst förvarning.

Hans-Åke, stämmer inte det att du suttit i styrelsen i en Oxie-förening som gick i konkurs?


Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i styrelsens kompetens ligger då att besluta om underhåll och reparationer av föreningens hus.
Min kommentar (?): Styrelsens kompetens kan man diskutera, men som förhoppningsvis alla förstår så är kompetensen i styrelsen begränsad, inte minst i relation till 240 medlemmars samlade kompetens.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Att på detta sätt begränsa omfattningen av styrelsens uppdrag försvårar avsevärt styrelsens arbete.
Min kommentar (?): Det är trist att styrelsen upplever det som att styrelsens arbete försvåras bara för att ramar sätts upp som innebär att ett eller som mest ett par beslut om året måste tas av medlemmarna på årsstämman i stället för helt utan någon som helst kontroll och insyn av styrelsen.

Jag vet inte vad styrelsen menar skulle försvåra styrelsens arbete. Det enda yrkandet här avser är att planering måste finnas i styrelsen, och om styrelsen menar att det försvårar styrelsens arbete att styrelsen måste planera i förväg så kan man väl milt uttrycka detta som oroväckande.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.