Motion #2D-100 - 2D-151

OBS! Jag har för alla motioner erbjudit styrelsen att diskutera motionerna med mig för att därmed reducera antalet motioner till stämman. Om du läser denna text här så innebär det att styrelsen inte varit intresserad av att reducera antalet motioner innan stämman!
Obesvarade frågor sedan oktober 2008
De frågor jag tar upp här är de frågor som föreningens styrelse vägrat att besvara sedan oktober 2008.

Inte en enda fråga som jag ställt till styrelsen har bemötts med ett enda ord av styrelsen!

Styrelsen ointresserad av dialog med medlemmar
Jag har i varje skrivelse till styrelsen sökt en dialog med styrelsen, men inte ens ett svar har jag fått! Alltså lika lite svar på första ställda fråga som sista. Det spelar ingen roll om man ställer en eller 100 frågor, det blir inget svar från styrelsen ändå!

Frågor som aldrig borde behövts ställas!
De flesta av dessa frågor skulle aldrig ha behövt ställas. Styrelsen skulle ha informerat om detta och klarlagt allt redan innan jag eller någon annan medlem skulle behöva ställa frågor.

Styrelsen komplicerar stämma i onödan!
Styrelsen tvingar medlemmar att uppta helt onödig tid på stämman med frågor som borde ha lösts av styrelsen före stämman.

Medlemmarnas förtroende missbrukas av styrelsen
Det är sorgligt att föreningen har en styrelse som missbrukar medlemmarnas förtroende och inte bryr sig det minsta om sina skyldigheter!

Sista utvägen - Kommer styrelsen att börja följa lagen?
Enda utvägen är därför att ställa frågorna i form av motioner till stämman där styrelsen enligt lag måste svara på frågorna (men varför skulle styrelsen börja bry sig om lagen, förmodligen blir det inga svar då heller).

Frågor kommer att upprepas tills de besvaras!
De frågor nedan som inte besvarats skriftligt på ett fullständigt sätt kommer jag alltså att tvingas ställa muntligen på stämman (vilket jag hoppas slippa för allas bästa)!

Rättslig prövning
Om styrelsen väljer att fortsätta bryta mot lagen så återstår endast en rättslig prövning av styrelsen.


Index:

Motion 2D-100: Genomgång av arbetet

Motion 2D-101: Radiatorer

Motion 2D-101B: Nya toalettstolar

Motion 2D-102: Vattenläcka?

Motion 2D-102B: HSB-ledamotens ansvar

Motion 2D-103: P-platser

Motion 2D-104: Valberedningsfråga - nyinflyttade

Motion 2D-105: Utbyte av blandare?

Motion 2D-106: Elpatron - märke och pris

Motion 2D-107: Personligt möte

Motion 2D-108: Om styrelsen behandlat mina frågor, varför inga svar?

Motion 2D-109: Advokaten och hans uppdrag

Motion 2D-110: Individuell mätning av varmvatten

Motion 2D-111: ROT-avdrag

Motion 2D-112: Varmvatten

Motion 2D-113: Kopia av stämmoprotokoll

Motion 2D-114: Termostat

Motion 2D-115: Så här står det på föreningens hemsida om styrelsens arbetsuppgifter;

Motion 2D-116: Valberedningsfrågor

Motion 2D-117: Resultat av Willys och Jans lösning?

Motion 2D-118: Inga mottagningsbekräftelser - Inga svar

Motion 2D-119: Valberedningsfrågor

Motion 2D-120: Balkonginglasning

Motion 2D-121: Försäkringsavtal i upphandling

Motion 2D-122: Vattenledningsrör utan avlopp

Motion 2D-123: Omfattande skada

Motion 2D-124: Svar önskas (några få exempel)

Motion 2D-125: Behandling av mina frågor på styrelsemöte

Motion 2D-126: Utredning av frågor tillsammans med mig före styrelsemöte där de behandlas

Motion 2D-127: Bara ordföranden får svara på frågor?

Motion 2D-128: HSB-ledamoten "utgår från" att ordföranden svarar...

Motion 2D-129: Varför tar inte ledamöterna ansvar?

Motion 2D-130: STADGEFÖRSLAG (varför ej utdelat?) och stämmoprotokoll

Motion 2D-131: Enskild styrelseledamots rätt att svara medlemmar

Motion 2D-132: Badrumsbrunn

Motion 2D-133: Försäkringsbolag

Motion 2D-133B: Försäkringspremie för bostadsrättshavaren

Motion 2D-134: Entreprenören gör styrelsens jobb?

Motion 2D-135: Arbetsgrupper för effektivare styrelsearbete

Motion 2D-136: Styrelsen stoppar badrumsrenovering för medlem

Motion 2D-137: Med vilken rätt?

Motion 2D-138: Minsta möjliga information

Motion 2D-139: Styrelsen brustit i ansvar - inte undersökt de mest grundläggande frågorna

Motion 2D-140: HSB-ledamoten

Motion 2D-150: Medvetet oklar kallelse till stämma

Motion 2D-151: N.H. Nordströms - Badrumsrenovering


Motion 2D-100: Genomgång av arbetet
 1. Styrelsen måste bl.a. tillsammans med certifierad besiktningsman gå igenom samtliga bostadsrätter och kontrollera allt som gjorts.
  Detta måste göras innan arbetet kan godkännas och betalas.
  Kommer detta att göras?
  (08-11-10)

 2. I så fall när? (08-11-10)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-101: Radiatorer
 1. Vad är anledningen till att det installeras olika typer av radiatorer här och var, t.o.m. i samma lägenhet? (08-11-10)

 2. Är det vad styrelsen bestämt eller är det entreprenören som försöker blåsa föreningen genom att installera överblivna, billiga "rest-radiatorer"? (08-11-10)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-101B: Nya toalettstolar
 1. Jag undrar också vem som betalar för de nya toalettstolar som ersätter de toalettstolar som förstörts av hantverkarna? (08-11-10)

 2. Hur många toalettstolar rör det sig om och vad har de nya toalettstolarna kostat föreningen/medlemmarna?

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-102: Vattenläcka?
 1. Jag misstänker ett vattenläckage från våningen ovanför pga av fuktfläckar i badrumstaket.
  Vad avser styrelsen göra åt detta?
  (08-11-12)

 2. Jag undrar varför styrelsen inte svarat på min rapport sedan lång tid tillbaka om en misstänkt fuktskada i taket till mitt badrum? (08-11-22)

 3. Jag undrar fortfarande vilka åtgärder som ska tas med anledning av den misstänkta vattenskadan? (08-11-26)

 4. Fläcken i mitt badrumstak växer, men fortfarande har jag inte fått det minsta svar (precis som för alla andra frågor) på min sedan länge inrapporterade misstänkta vattenskada. Jag upprepar återigen den fråga jag ställt några gånger nu, och undrar vad styrelsen avser att göra åt detta? (08-12-19)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-102B: HSB-ledamotens ansvar
 1. Vilket ansvar anser sig HSB-ledamoten ha när resten av styrelsen (alltså den styrelse HSB-ledamoten ingår i) missköter sina uppgifter på detta gravt allvarliga sätt och inte ens svarar på en inrapporterad misstänkt vattenskada?
  HSB-ledamoten missköter alltså sin uppgift minst lika mycket (eg. betydligt mer) som resten av styrelsen !!! (08-12-19)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av specifikt HSB-ledamoten i styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-103: P-platser
 1. Vilken parkeringsplats har vaktmästaren i föreningen? (08-11-13)

 2. Var informeras delägarna i föreningen om detta? (08-11-13)

 3. Varför har styrelsen inte informerat delägarna i föreningen om att styrelsen på eget bevåg upplåter en av parkeringsplatserna till vaktmästaren, när det nu är brist på dessa för de boende (speciellt med tanke på vad lagen säger om detta)? (08-11-13)

 4. Gäller fortfarande den p-plats lista som är daterad 2007-01-17, och som styrelsen visar på föreningens hemsida idag? (08-11-13)

 5. Om jag vill ha en extra p-plats, kan jag då få detta genom att ställa mig i kö? (08-11-13)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-104: Valberedningsfråga - nyinflyttade
 1. Jag önskar en förteckning över nyinflyttade i föreningen sedan den 1/1 2008. (08-11-13)

 2. Vad är skälet till att jag inte fått detta när jag begärt det? (08-11-13)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.

 2. Valberedningen ska utan fördröjning erhålla en lista över nyinflyttade när valberedningen begär detta.Motion 2D-105: Utbyte av blandare?
 1. Kommer det att bytas ut några blandare, och i så fall när och vilka? (08-11-15)

 2. Har det bytts ut några blandare sedan sommaren 2008, i så fall hur många och var?

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-106: Elpatron - märke och pris
 1. Styrelsen har inte velat informera om detta så jag ställer nu följande fråga;
  Vilket märke/modell är det på elpatronen till den handdukstork som styrelsen bestämt att medlemmarna ska ha (utan att medlemmarna fått vara delaktiga i detta beslut om deras lägenheter)?
  (08-11-16)

 2. Vilket förmånligt pris har styrelsen förhandlat fram för denna elpatron? (08-11-16)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-107: Personligt möte
 1. Med anledning av styrelsens något märkliga erbjudande att besvara mina frågor vid ett "personligt" möte så undrar jag hur "personligt" möte styrelsen menar att det blir om vi skulle träffas på styrelsens enda kvarvarande "öppettimme" i år, där det är en strid ström av andra medlemmar som också vill ha sina ärenden behandlade? (08-11-20)

 2. Vad är det som hindrar styrelsen från att besvara mina frågor på annat sätt och/eller vid annat tillfälle än just denna specifika timme? (08-11-20)

 3. Jag föreslår ett personligt möte vid annat tillfälle när mötet i stället blir personligt. (08-11-20)

 4. Detta kan t.o.m. vara hemma hos mig, om styrelsen så önskar? (08-11-20)

 5. När passar det styrelsen för ett personligt möte där jag får svar på de frågor jag ställt? (08-11-20)

 6. Vad är anledningen till att styrelsen inte bemötte ovanstående erbjudande?

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-108: Om styrelsen behandlat mina frågor, varför inga svar?
 1. Är det sant som HSB-ledamoten Bengt säger att styrelsen behandlat mina frågor på styrelsemöte den 18 november 2008? (08-11-20)

 2. I så fall tolkar jag det som att styrelsen har svar till mig på mina frågor. Eller? (08-11-20)

 3. Då kan jag alltså få ett utdrag från styrelseprotokollet där mina frågor behandlats, eller hur? (08-11-20)

 4. I så fall vill jag be om detta. (08-11-20)

 5. Vad är anledningen till att jag inte fick detta när jag bad om det?

 6. När kommer jag att få detta protokollutdrag?

 7. Jag har tidigare begärt utdrag från styrelseprotokollen i behandlingen av mina ärenden, och detta krav från mig gäller fortfarande. (08-12-14)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-109: Advokaten och hans uppdrag
 1. Varför väljer styrelsen att anlita advokat för medlemmarnas pengar mot mig i stället för att besvara mina frågor? (08-11-20)

 2. Vad har styrelsen gett advokat Mats Engstrand för uppdrag? (08-11-20)

 3. När anlitade ni denna advokat? (08-11-20)

 4. Bengt, du skriver att du skickade mina frågor om advokaten vidare till "styrelsen".
  Varför hände det sedan inget?
  (08-11-20)

 5. Bengt, du skriver att du utgår från att jag skulle få svar från styrelsen.
  Tycker styrelse/HSB-ledamot det är att ge mig svar på mina frågor att bussa Mats Engstrand på mig?
  (08-11-20)

 6. Kommer advokat Mats Engstrand att besvara de frågor jag ställt till HSB-ledamot och till resten av styrelsen? (08-11-20)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-110: Individuell mätning av varmvatten


 1. Har styrelsen i samband med stambytet förberett för individuell mätning av varmvatten? (08-11-26)

 2. I så fall, vad har dessa förberedelser kostat? (08-11-26)

 3. Har styrelsen låtit göra en uträkning att presentera för stämman om vad investeringar för detta kommer att kosta och vad inbesparingstiden beräknas ligga på? (08-11-26)

 4. Har styrelsen för avsikt att presentera en kalkyl för detta och ta upp till beslut av stämman, och i så fall när?

 5. Vilka system är i så fall aktuella? (08-11-26)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-111: ROT-avdrag
 1. På vilket sätt har styrelsen planerat för att det under 2009 högst troligen kommer att införas ROT-bidrag och/eller andra subventioner (vilket det t.o.m. blev redan 2008, efter att jag skrivit denna fråga till styrelsen)? (08-11-26)

 2. Finns det några åtgärder i föreningen som styrelsen medvetet skjutit på framåt, med detta i åtanke, och i så fall vilka? (08-11-26)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-112: Varmvatten
 1. Är det problem med varmvattnet i föreningen, som bl.a. lett till ett resursslöseri av vattnet efter arbetet som entreprenören utfört? (08-11-26)

 2. Kommer styrelsen i så fall att informera medlemmarna om detta? (08-11-26)

 3. Vad kommer att vidtagas för åtgärder? (08-11-26)

 4. Medför detta tillkommande kostnader för medlemmarna? (08-11-26)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-113: Kopia av stämmoprotokoll
 1. Enligt tidigare taget stämmobeslut ska styrelsen ge medlemmar som efterfrågar detta en kopia av stämmoprotokoll. Jag önskar därför kopior av kompletta protokoll från de stämmor som föreningen hållit under 2008. (08-11-26)

 2. Vad har styrelsen för skäl att bryta mot lagen och inte lämna ut detta enligt min tidigare begäran? (08-11-26)

 3. Återigen upprepar jag min önskan om kopior av stämmoprotokollen från 2008. (08-12-14)
Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-114: Termostat
 1. Elementet i min lgh ska ersättas med en handdukstork, men är det meningen att jag till dess inte ska kunna reglera temperaturen i badrummet? (08-12-05)

 2. Hur har det gjorts i andra lägenheter? (08-12-05)

 3. Har de som ska byta ut element till handdukstork fått en ny termostat som föreningen betalar för? (08-12-05)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-115: Så här står det på föreningens hemsida om styrelsens arbetsuppgifter;

Vad gör styrelsen?
Styrelsen leder föreningens arbete och ansvarar för förvaltningen. Styrelsens uppgift är bl.a. att göra en vettig ekonomisk planering för framtiden och samtidigt hålla kostnaderna nere. Resultatet av den ekonomiska förvaltningen redovisas vid bostadsrättsföreningens årsstämma. Då är du med och bestämmer om styrelsen ska får förnyat förtroende eller om ni ska välja en annan styrelse.


"I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter, som till exempel kontakter med medlemmarna. Det kan röra sig om överlåtelser, ordningsfrågor eller att hälsa nya medlemmar välkomna. Medlemmarna har också rätt till regelbunden information så att de vet vad som händer i föreningen. Det bidrar till en öppen atmosfär i föreningen".  
 
En "öppen atmosfär" är väl kanske det sista man skulle kunna hävda att styrelsen verkar för;
 1. Inte med ett ord har styrelsen svarat på en enda fråga jag ställt.
 2. Styrelsen vägrar dessutom att bekräfta mottagandet av varje skrivelse till styrelsen. Inte ens mottagandet av motioner bekräftas.
 3. Inte med ett ord har styrelsen informerat medlemmarna om stambytet och tillhörande arbeten under arbetets gång.
 4. Styrelsen informerar inte ens om vad styrelsen bestämt ska göras i medlemmarnas lägenheter, utanför styrelsens ansvarsområde.
 5. Valberedningen stoppas i sina uppgifter genom att valberedningen inte får information om vilka som flyttat in, genom att styrelsen inte vill uppge kontaktvägar till valberedningen, genom att den lilla informationen om valberedningen dolts på föreningens webbplats, etc.
 6. Styrelsen utser en person som ska svara alla medlemmarna, styrelseordföranden, men när han struntar i detta så är det ingen i resten av styrelsen som bryr sig.
 7. Styrelsen har mycket luddiga årsredovisningar, som inte bara innehåller många felaktigheter, utan där även mycket döljs, bl.a. genom en post som "Övrigt" på ofta väldigt höga summor.
 8. Styrelsen berättar inte ens vad som är tänkt/planerat framöver.
 9. Medlemmarna hålls i total ovisshet om framtida avgiftshöjningar (i bästa fall kommer någon diskret information någon vecka innan varje höjning)
 10. Styrelsen vill inte ha anslagstavlor där medlemmarna kan sätta upp information utan att det omedelbart rivs ner.
 11. Etc i närmast all oändlighet.
 1. Varför är styrelsen så motvillig till att följa sitt eget regelverk som står på föreningens hemsida, och lämna skriftlig information till medlemmarna? (08-11-12)

 2. Varför är styrelsen så rädd för att medlemmarna på det minsta sätt ska involveras i det som vi alla betalat stora pengar för och som vi alla är delägare i? (08-12-05)

 3. Det är inte utan man undrar hur medlemmarna stillatigande kan acceptera detta, men jag gissar att styrelsens strategi är just att ju mindre information, desto mindre motstånd. Eller? (08-12-05)

 4. Styrelsens agerande skadar föreningen allvarligt på flera olika sätt !!! Inte minst ekonomiskt för varje medlem i föreningen! Är styrelsen införstådd med detta? (08-12-05)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-116: Valberedningsfrågor
 1. När kan styrelsen kopiera upp 240 ex av en skrivelse från valberedningen till medlemmarna? (08-12-19)

 2. Jag ber dessutom styrelsen ännu en gång om en lista över nyinflyttade medlemmar sedan 1/1 2008. (08-12-19)

 3. Det är också av stor vikt för valberedningen att veta när styrelsen planerat in årsstämman, så jag vill be styrelsen om ett svar på detta. (08-12-19)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.

 2. När valberedningen begär att styrelsen ska kopiera valberedningsinformation til lmedlemmarna så ska antingen styrelsen utföra detta omedelbart alternativt omedelbart upplåta föreningens resurese för detta.

 3. Valberedningen ska så fort som möjligt, men senast 3 månader före årsstämman, informeras om när styrelsen planerat in årsstämman.Motion 2D-117: Resultat av Willys och Jans lösning?

Den 23/1 2009 så förnekar projektledaren att det utlovats att de skulle diskutera olika lösningar med styrelsen och återkomma till mig.
Det är dock vad som sades, och när styrelsen inte ville bemöta nedanstående frågor så bidrar styrelsen medvetet till att försvåra för mig så mycket som det står i styrelsens makt att göra.
 1. Efter att projektledaren Willy och Jan var hemma hos mig och vi diskuterade olika lösningar så lovade de att i sin tur diskutera detta med styrelsen. Har så skett? (08-11-22)

 2. Jag vill naturligtvis veta vad resultatet av detta blev och varför styrelsen valt att inte ge någon respons till mig? (08-11-22)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-118: Inga mottagningsbekräftelser - Inga svar
 1. Vad är anledningen till att styrelsen inte bekräftat mottagandet av en enda skrivelse som jag skickat till styrelsen? (08-11-29)

 2. Varför har styrelsen inte ens bekräftat mottagandet av en enda motion som jag skickat till styrelsen sedan 2008-11-27, trots att jag begärt detta varje gång?

 3. Hur motiverar styrelsen att styrelsen bryter mot sin vårdplikt och inte svarat på de frågor jag ställt till styrelsen månad efter månad, oavsett vad de handlat om? (08-11-29)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-119: Valberedningsfrågor
 1. Med anledning av att valberedningen, precis som inför förra årsstämman, självfallet vill intervjua styrelsens ledamöter, eftersom detta är en av de viktigaste delarna av valberedningens arbete, så vill jag fråga när detta passar (även enskilda intervjuer med var och en)? (08-12-20)

 2. Denna fråga gäller även HSB-ledamoten, och följaktligen önskas särskilt svar från HSB-ledamoten om en tid för intervju med valberedningen! (08-12-20)

 3. Jag förutsätter också att valberedningen av styrelsen snarast får en skriftlig redovisning över vilka ledamöter och suppleanter som varit närvarande på vilka möten sedan föregående årsstämma. (08-12-20)

 4. Har kallelse till möten för styrelsen alltid skett korrekt? (08-12-20)

 5. Har suppleant, och i så fall vilka, kallats till alla möten? (08-12-20)

 6. Har någon suppleant trätt in som ersättare för ledamot (i så fall vem, för vem och när)? (08-12-20)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.

 2. Samtliga ledamöter i styrelsen samt lekmannarevisorer är skyldiga att snarast ställa upp på att låta sig intervjuas av valberedningen och svara på valberedningens frågor.Motion 2D-120: Balkonginglasning
 1. Finns det ett kollektivt bygglov idag för balkonginglasning? (08-12-20)

 2. Jag funderar på att nu utnyttja ROT-avdraget och vill veta om det bara är att glasa in balkongen eller om det är något speciellt jag behöver tänka på? (08-12-20)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.
Den 15/1 2009 får jag svar på min sedan långt tidigare ställda fråga om balkonginglasningstillstånd;
Som svar på din fråga kring bygglov för inglasning av balkongen så finns inget bygglov för närvarande och planer på att söka ett finns inte planerat.

Men kan ingå om något år då det i underhålls planen skall ske en fasadrenovering och det då kan vara lämpligt att till dess se över våra balkonger och söka bygglov kring detta efter beslut av medlemmarna på en stämma.


Jag yrkar att;
 1. Stämman beslutar om balkonginglasningstillstånd.

 2. Styrelsen informerar om den kommande fasadrenoveringen (kostnader, när den planerats, exakt vad som måste göras, etc).

Motion 2D-121: Försäkringsavtal i upphandling
 1. När det gäller försäkringar så måste man kolla med försäkringsbolagets avtal.
  De krav som försäkringsbolaget eventuellt har måste vara med i upphandlingen av stambytet. Har de varit detta?


 2. I så fall, exakt vilka krav har funnits med i upphandlingen?

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-122: Vattenledningsrör utan avlopp
 1. Försäkring och underhållsansvar
  Vattenledningsrör dras inne i lägenhetens olika rum, inte bara i badrummet.
  Tänk om ett av de utanpåliggande rör går sönder i köket eller hallen, där det inte ens finns ett avlopp för vattnet att rinna ut!
  Ingen som tänkt på vad det kan få för mycket allvarliga konsekvenser?

  Det skulle kunna förstöra fastigheten i lika stor omfattning som en omfattande brand!

 2. Hur kan försäkringsbolag acceptera detta (om de gör det?)???

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-123: Omfattande skada
 1. Försäkring och underhållsansvar
  Blir det en läcka i röret genom garderoben på översta våningen så kommer kanske alla lägenheter under att svämmas över, i stället för som idag då det mesta vattnet bara runnit mellan lägenheternas olika väggar där rören går nu?


Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-124: Svar önskas (några få exempel)
 1. Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig? (08-11-09)

 2. Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter? (08-11-09)

 3. När kommer jag i så fall att få svar? (08-11-09)

 4. Först informerar styrelsen inte om något överhuvudtaget, trots omfattningen av detta projekt, och sedan ignoreras medlemmars skrivelser till styrelsen (inte ens bekräftande av skrivelsernas mottagande, förutom Bengts partiella bekräftelse). Vad är styrelsens förklaring till detta? (08-11-09)

 5. Vad är aktuell status?
  För min planerings skull vill jag veta vad som är planerat framöver så att jag vet när jag behöver vara hemma till nästa gång stambytesentreprenören kommer. (08-11-22)

 6. Jag erbjuder här (ännu en gång) att styrelsens representant för dessa frågor kommer hem till mig för att diskutera detta och för att bena ut problemen, och hoppas att styrelsen vill höra av sig för att boka in en tid för detta. (08-11-22)

 7. Jag upprepar att det är av kritisk betydelse att jag får svar från styrelsen, inte minst så att jag kan planera in min badrumsrenovering! (08-11-22)

 8. Eftersom jag sedan tidigare har annat inbokat på den enda kvarvarande timme som styrelsen har öppet i år så förväntar jag mig att styrelsen genast hör av sig till mig för att boka in en tid då vi kan träffas så att jag får svar på mina frågor, enligt löfte. (08-11-24)

 9. Jag väntar fortfarande på svar på tidigare ställda frågor, inkl. frågan när det kan bli ett möte mellan mig och styrelsen där jag, om inte förr, får svar på ställda frågor. (08-11-26)

 10. Undrar hur det går med svaren på mina frågor? Jag väntar fortfarande på svar ! Jag har inte ens fått besked om när - eller ens om - jag kommer att få svar på alla mina viktiga frågor! (08-11-27)

 11. Jag vill nu veta om mina ärenden som jag skrivit till styrelsen om under de senaste månaderna behandlats av styrelsen och i så fall när, samt vad resultatet blivit. (08-12-14)

 12. Om mina ärenden inte behandlats så vill jag veta varför och när styrelsen avser att behandla dessa! (08-12-14)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-125: Behandling av mina frågor på styrelsemöte
 1. Bengt, du påstod att du skulle ta upp mina frågor på styrelsemötet, men vad hjälper det? (08-11-17)

 2. Vilka av mina frågor var det du tog upp då? (08-11-17)

 3. Om jag skulle få svar, hur många av mina frågor till styrelsen kommer då att saknas? (08-11-17)

 4. Om jag skulle få svar, hur många svar skulle vara seriöst behandlade med komplett svar? (08-11-17)

 5. Hur kan styrelsen ha ett styrelsemöte för att behandla mina frågor utan att ha kontakta mig först? (08-11-17)

 6. Bengt, förstår du/styrelsen att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande? (08-11-17)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-126: Utredning av frågor tillsammans med mig före styrelsemöte där de behandlas
 1. Vissa av frågorna jag ställt måste diskuteras med mig, för att kunna utredas, och det måste man naturligtvis göra före styrelsemötet där mina frågor tas upp!
  Förstår inte styrelsen detta? (08-11-17)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-127: Bara ordföranden får svara på frågor?
 1. Vem har bestämt att HSB-ledamoten inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor? (08-11-07)

 2. Bengt, jag har riktat frågor till styrelsen - i vilken du ingår - avseende föreningspecifika frågor. Sedan har jag riktat frågor till dig i egenskap av HSB-ledamot och tjänsteman på HSB Malmö. Menar du att styrelsen i min förening nu ska svara åt HSB Malmö? (08-11-07)

 3. Vem är det som bestämt att mina frågor till HSB-ledamoten/HSB ska besvaras av styrelsens ordförande? (08-11-09)

 4. Sedan när gäller detta? (08-11-09)

 5. För vilka frågor gäller detta? (08-11-09)

 6. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)? (08-11-09)

 7. Enda sättet för styrelsen att undvika att det drar ut på tiden är att nu omedelbart börja föra en dialog med mig. (08-11-11)

 8. Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara?
  Eller alla medlemmars frågor? (08-11-17)

 9. När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor? (08-11-17)

 10. Jag önskar ett utdrag från styrelseprotokollet där styrelsen bestämt att ordföranden ska besvara mina (och ev. andras) frågor. (08-11-17)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-128: HSB-ledamoten "utgår från" att ordföranden svarar...
 1. Bengt, du säger att du utgår från att jag får svar från styrelsens ordförande.
  Du vet mycket väl att jag med denna styrelse - i vilken du ingår - i princip aldrig fått några svar tidigare.
  Jag har aldrig sett ett enda tecken på att du reagerat på hur styrelsen misskött denna del av sina uppgifter.
  Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu? (08-11-17)

 2. Bengt, det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, som du säger, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu? Håller styrelsen dig som gisslan? (08-11-07)

 3. Bengt, om jag inte efter så här lång tid fått något svar så är väl sannolikheten inte alltför stor att jag kommer att få svar på de föreningsspecifika frågorna. Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor. Men i så fall måste ordföranden ha yttrat något om att han kommer att se till så att jag får svar? Eller? (08-11-07)

 4. Eller du bara utgår från det ändå? Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen! Varför skulle denna gång vara annorlunda? (08-11-07)

 5. Bara så du vet det så är det styrelsen och inte jag som stoppar upp stambytet i föreningen. Jag vet inte när ni har nästa styrelsemöte (eftersom det är en av de många hemligheterna i min brf), men jag hoppas du förstår att med ett styrelsemöte i månaden och en styrelse som inte svarar på frågor så kan detta ta många månader att reda ut. Kostar det inte föreningen något extra att styrelsen drar ut på detta? (08-11-07)

 6. Jag förstår att med det du säger här Bengt, så vill du säga att i din roll som HSB-ledamot så kan du bara göra vad styrelsen säger till dig, och det väger tyngre än det avtal du tecknat med HSB Malmö. Eller? (08-11-07)
Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-129: Varför tar inte ledamöterna ansvar?
 1. Varför har inte ledamöterna i styrelsen tagit sitt ansvar när de kunnat konstatera att styrelsens ordförande missköter sitt uppdrag och inte ser till att frågor besvaras? (08-11-17).

 2. Varför har styrelsens övriga ledamöter inte tagit sitt ansvar och arbetat för att byta ut den styrelseordförande som bevisligen missköter sitt uppdrag? (08-11-17)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-130: STADGEFÖRSLAG och stämmoprotokoll
 1. Det högsta beslutande organet i föreningen har beslutat att mitt stadgeförslag ska delas ut till samtliga medlemmar. Dvs samma stadgeförslag som jag lämnat in som motion till HSB Malmös årsstämma.
  Varför väljer styrelsen här att begå ett tydligt lagbrott och inte följa stämmobeslutet?

 2. HSB-ledamoten säger att stämmans beslut inte protokollförts.
  HSB-ledamoten var protokollförare på föreningens årsstämma den 21 januari 2008.
  Varför har stämmans beslut inte protokollförts?

 3. Detta stämmobeslut har alltså inte förts in i stämmoprotokollet och sedan har protokollet kontrollerats och godkänts av mötesordförande advokat Mats Engstrand, och sedan har protokollet kontrollerats och godkänts av justerarna B.L. och styrelseledamot V.J: samt P.L. - utan en enda anmärkning !!!???

  Hur är detta möjligt?

 4. Hur många andra beslut finns det då som inte protokollförts, och där justerare (när jag inte varit detta) inte brytt sig om sin uppgift?

 5. Varför har P.L. skrivit under stämmoprotokollet som justerare, trots att han inte valts som justerare av stämman, enligt stämmoprotokollet?

 6. Justeringen av stämmoprotokollet är bevisligen från protokollet felaktigt.
  Bengt, du har själv skrivit att P.L. inte utsetts till justerare, men ändå har han justerat det protokoll där han inte ens anmärkt på att han inte utsetts till justerare.
  Hur har det gått till?

 7. Inte nog med att styrelsen inte följer stämmans beslut, nu hävdar styrelsen dessutom att stämmoprotokollet är felaktigt.
  Frågan uppstår nu också om stämmoprotokollet medvetet förfalskats?

 8. Bengt, du säger att du skrivit beslutet om att dela ut stämmoprotokollet som en "notering", men att det var ett beslut är odiskutabelt.
  Vad gäller; protokollet du skrivit eller verkligheten?

 9. Bengt, du säger själv uttryckligen att styrelsen skulle delat ut dessa stadgar efter HSB Malmös årsstämma den 18/5 2008. Men varför har då inte detta gjorts???

 10. Styrelsen skriver till mig via Tage att styrelsen kommit till beslutet att styrelsen ska följa stämmobeslutet att dela ut mitt stadgeförslag till medlemmarna.
  Men varför hände det sedan inget?

 11. Jag vill veta ett exakt datum för deadline när stämmans beslut i denna fråga ska vara genomfört!

 12. Jag förutsätter nu att mitt stadgeförslag delas ut inom de närmaste dagarna! (08-10-26)

 13. Varför har styrelsen inte besvarat ovanstående av mig sedan lång tid tillbaka ställda frågor?

Detta skulle kunna ha lösts enkelt. Styrelsen skulle bara kunnat dela ut mitt stadgeförslag så som stämman bestämt utan diskussion. Att vi ens hade denna diskussion om vad stämman beslutade känns därför extra märklig.

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-131: Enskild styrelseledamots rätt att svara medlemmar
 1. Det finns inget i något regelverk som säger att en enskild styrelseledamot inte kan svara på frågor från medlemmarna, eller hur (alltså oavsett vad som är bestämt inom styrelsen)?

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-132: Badrumsbrunn
 1. Badrumsbrunn
  Buden ändras från dag till dag (i denna fråga såväl som i andra frågor; det är resultatet av att inget finns skriftligt).
  • Först sa styrelsen att föreningen endast ställde upp med själva brunnen, dvs materialet, och de som ville renovera sin lgh kunde komma ner och hämta denna brunn i källaren.
  • Senare sa en i entreprenörgänget att rör till brunnen från avloppsstammen får medlemmen bekosta själv, liksom arbetet. 1.500 kr.
  • Sedan sa projektledaren till mig att brunn, rör, uppbilning i golv står föreningen för... men de lät inte helt säkra när jag pressade dem genom att fråga om det verkligen var sant. Det finns inget svart på vitt om detta (styrelsen vill inte ha något svart på vitt så att de ska kunna ändra sig fritt som de känner för det).
   Han höll med mig om att det inte gick att lägga över ansvaret för brunnen på de enskilda medlemmarna, vilket resultatet blir om medlemmen byter brunn. Detta har jag försökt förklara för styrelsen.

  Exakt vad gäller nu för badrumsbrunnen?

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-133: Försäkringsbolag
 1. Jag har kontrollerat olika försäkringsbolag, och inget av de försäkringsbolag jag kollat har haft någon synpunkt på om det ska vara utanpåliggande rör eller om de ska gå i väggen.

  När jag stötte på styrelseledamot Kjell i trappuppgången så framförde jag min önskan om att rören inte skulle vara utanpåliggande. Svaret jag fick var att försäkringsbolaget inte skulle acceptera detta.
  Varför ljuger styrelsen för medlemmarna på detta sätt? (08-10-26)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-133B: Försäkringspremie för bostadsrättshavaren
 1. Det är väl ganska troligt att bostadsrättshavarnas försäkringspremier kommer att höjas när nya saker läggs på bostadsrättshavarnas ansvar, som t.ex. dessa nya utanpåliggande vattenledningsrör.
  Har styrelsen kollat upp detta, i så fall när och vad blev resultatet? (08-10-26)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-134: Entreprenören gör styrelsens jobb?
 1. När jag kom hem den 27/11 så låg det en lapp från stambytesentreprenören (Jan) om att han sökt mig. Jag undrar vad detta handlade om? (08-11-27)

 2. Ingen har hört av sig till mig på något sätt om detta innan och jag undrar varför styrelsen inte kontaktat mig i förväg om vad det nu är? (08-11-27)

 3. Det känns lite konstigt om entreprenören ska göra styrelsens jobb, och styrelsen måste nog vara lite bättre på att informera medlemmarna. Eller hur? (08-11-27)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-135: Arbetsgrupper för effektivare styrelsearbete
 1. Varför vill inte styrelsen arbeta konstruktivt och tillsätta arbetsgrupper som behandlar ärenden? (08-11-17)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-136: Styrelsen stoppar badrumsrenovering för medlem
 1. Jag har fått skriftligt besked på att jag måste komma med beslut om min badrumsrenovering i dagarna för att entreprenören ska kunna planera in sitt arbete för januari-mars. Om styrelsen alltså fortsätter att vägra svara på mina frågor så gör detta alltså att stambytet här skjuts fram till april (eller senare, beroende på när styrelsen behagar svara). (08-11-12)

  Varför ignorerade styrelsen ovanstående?

 2. Är styrelsen medveten om att genom att styrelsen beter sig på sitt helt onödigt arroganta sätt så stoppar styrelsen mig från möjligheten att renovera mitt badrum. (08-10-26)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-137: Med vilken rätt?
 1. Varför tycker styrelsen att jag som medlem ska acceptera utanpåliggande rör i badrummet som inte bara estetiskt försämrar badrummet utan dessutom skapar utrymmesproblem och försvårar renhållning? (08-10-26)

 2. Är styrelsen medveten om att varken styrelsen eller föreningen enligt lagen har rätt att styra över utseendet i min lägenhet? (08-10-26)

 3. Om styrelsen hävdar något annat så vill jag be styrelsen att snarast visa på vilken lagtext som skulle ge styrelsen rätt att ändå göra detta genom att styrelsen skulle kunna bestämma en förändring mot tidigare med utanpåliggande rör. (08-10-26)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-138: Minsta möjliga information
 1. Det är uppenbart att styrelsen medvetet gjort som alltid tidigare och ansträngt sig för att medlemmarna ska få minsta möjliga information. Styrelsens policy är tydligen att ju mindre medlemmarna vet, desto bättre för styrelsen. Problemet är bara att detta drabbar medlemmarna hårt, som vi kan se exempel på nu! Förstår styrelsen detta? (08-11-10)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-139: Styrelsen brustit i ansvar - inte undersökt de mest grundläggande frågorna
 1. Varför har styrelsen inte ens tänkt på de absolut mest grundläggande frågorna, t.ex.;

  • underhållsansvar för rör, och vem som får detta, och hur detta ska lösas på bästa sätt,
  • underhållsansvar för golvbrunn i badrum, och hur det ska lösas så att underhållsansvaret inte läggs över på medlemmarna,
  • vem som ska bekosta vad i samband med golvbrunnsbyte, så att det stämmer med lagar/stadgar, och görs på bästa sätt för föreningen,
  • hur fastighetsförsäkring påverkas av det arbete styrelsen beställt,
  • hur de enskilda medlemmarnas bostadsrättsförsäkringar påverkas, och vilka kostnadsökningar detta kan medföra för de enskilda medlemmarna,
  • konsekvenserna av om t.ex. ett rör går sönder i köket eller hallen, där det inte finns något avlopp, och hur detta kan säkras upp på bästa sätt,
  • hur det av styrelsen beställda arbetet ska synkroniseras med medlemmarnas badrumsrenoveringar?
  Det visar med all önskvärd tydlighet hur styrelsen brustit i sitt ansvar. (08-11-10)
Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-140: HSB-ledamoten
 1. HSB-ledamoten skrev följande den 7/11;
  Jag har pratat med Hans-Åke. Jag utgår ifrån att du får svar på dina frågor. Om så inte är fallet lär jag väl få veta detta? I så fall tar jag upp det på kommande styrelsemöte i föreningen. Jag avser inte föra en diskussion med dig kring detta och en annan i styrelsen. Vad jag har för syn på den frågan i din bostadsrättsförening lär du nog få veta.

  Vad blev resultatet av att HSB-ledamoten tog upp detta på det kommande styrelsemötet?

 2. Och vad är HSB-ledamotens syn på att svar aldrig ges av styrelsens ordförande (jag har fortfarande, trots ovanstående kommentar, inte fått reda på det)?

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-150: Medvetet oklar kallelse till stämma
 1. Med tanke på hur styrelsens inledde detta projekt, med att i kallelsen till stämman lägga in punkten "byte av kall- och varmvattenledningar" i stället för vad det egentligen handlade om, dvs byte av stammar för varm- och kallvatten samt relining av avloppsstam så har styrelsen redan från start begått ett mycket allvarligt fel.
  Det har inte precis blivit bättre efter detta.
  Varför beter sig styrelsen på detta sätt? (08-11-09)

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående fråga ska besvaras snarast av styrelsen, men som allra senast i svaret till denna motion så att inte onödig tid behöver läggas på stämman för att ställa dessa frågor när styrelsen enligt lag måste besvara frågorna.Motion 2D-151: N.H. Nordströms - Badrumsrenovering
 1. Trots att det genomförts ett större antal badrumsrenoveringar i föreningen, för mer eller mindre identiska badrum, så har ännu inte Anders Borgelin (N.H. Nordström) kunnat ge ett kostnadsförslag (flera månader efter offertförfrågan). Att styrelsen struntar i medlemmarna gör tydligen att N.H. Nordström tror att de kan bete sig lika illa som styrelsen. Precis som styrelsen så bryr sig inte N.H. Nordström om att informera medlemmarna om något. De kontaktar inte ens medlemmarna och förklarar varför de inte lämnar kostnadsförslaget.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen (som har möjlighet att påverka betydligt mer än enskilda medlemmar) ska ta sitt ansvar för den entreprenör styrelsen anlitat och se till att de ger offerter till medlemmarna vid förfrågan.lgh 47 - 2009-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens/HSBs svar:

Motion nr 2D om frågor till styrelsen och nr 79 om balkonginglasningstillstånd

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

En motion ska röra ett ärende, som kan bli föremål för stämman.
Frågor till, eller begäran om upplysning från, styrelsen är inte några ärenden.
Med anledning därav har styrelsen ingen skyldighet att besvara frågor av motionären i sitt svar på motionen.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma. Styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen. Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Min kommentar (?): ???

Om valberedningens sammankallande begär en lista över nyinflyttade, så kommer styrelsen att lämna en sådan till valberedningen. Då valberedningen är  föreningsstämmans organ och ska vara fristående från styrelsen, så ser styrelsen ingen anledning att kopiera valberedningsinformation till medlemmarna. Om valberedningen behöver resurser för kopiering, så får de vända sig till föreningsstämman.

Min kommentar (?): ???

Styrelsen följer de kallelseregler som gäller för ordinarie föreningsstämma och har ingen möjlighet att senast tre månader före ordinarie föreningsstämma informera valberedningen om stämmotiden.

Min kommentar (?): ???

Styrelsen och föreningsvalda revisorer ställer upp på att intervjuas av valberedningen om det kan leda till ett produktivt resultat. Någon anledning att därutöver tvinga styrelseledamöter och föreningsvalda revisorer att ställa upp på intervju finns inte.

Min kommentar (?): ???

Styrelsen har inte för avsikt att i nuläget glasa in samtliga balkonger och söka bygglov för detta. I samband med kommande fasadrenovering kommer styrelsen att undersöka saken närmare. Styrelsen anser att föreningsstämman får svårt att besluta om tillstånd till balkonginglasning utan att närmare känna till förutsättningarna, däribland kostnaderna. Ett sådant beslut med kvalificerad majoritet måste i så fall godkännas av hyresnämnden.

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för mig?
hotpot.se/forum

Min kommentar (2D-120): = Motion 79.
- Finns det ett kollektivt bygglov idag för balkonginglasning?

- Jag funderar på att nu utnyttja ROT-avdraget och vill veta om det bara är att glasa in balkongen eller om det är något speciellt jag behöver tänka på?

Fråga till styrelsen; hur många balkonginglasningar har gjorts utan bygglov?

Styrelsen är medveten om sitt ansvar för beslut tagna vid förvaltningen av föreningen. Någon anledning att besluta att styrelsen ska ta sitt ansvar för anlitad entreprenör finns därmed inte. Styrelsen har ingen skyldighet att lämna ut offerter till medlemmarna, så att föreningens affärsförhållanden blir kända.

Min kommentar (?): ???

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att förenings-stämman i den del som rör frågor till styrelsen i motion nr 2D i första hand avvisar motionen och i andra hand avslår motionen och i övrigt avslår motionerna.

Min kommentar (1): Styrelsen har bara besvarat motion 2D-120 om balkonginglasning, utav de 50 motioner som listats här.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.