Motion #99 B - Felaktigt genomförd stämma - klander
Styrelsen begår lagbrott

På en stämma i vår förening lät dagens styrelse, med
- Hans-Åke,
- Kjell,
- Tage,
- HSB-ledamot Bengt Skånhamre,

genomföra en omröstning på ett fullständigt regelvidrigt sätt!

Det beslutades på stämman att en sluten omröstning skulle genomföras.

En sluten omröstning innebär enligt lagen att ingen utöver du själv ska veta eller kunna kontrollera hur du röstat.

För att ingen skulle våga rösta i enlighet med mig så hade styrelsen olika färger på ett antal lappar. De som röstade enligt mina synpunkter hade en färg, övriga hade en annan färg.

Alla fick sedan gå till styrelsen och lägga sin färgglada lapp i en stor låda hos styrelsen där styrelsen samtidigt bockade av medlemmen i röstlängden.

Alltså kunde styrelsen se exakt hur varje medlem röstade. Ingen reagerade!

Styrelsen har aldrig ens bett om ursäkt för detta brott mot regelverket.
Fråga till styrelsen:
Tycker styrelsen att det är så här det ska gå till?

Om någon hade velat klandra stämman så hade stämman självfallet fått göras om.

Det måste bli ett slut på denna strida ström av lagbrott, där dessutom HSB Malmös representant (Bengt Skånhamre) är högst delaktig.

Det är varje medlems skyldighet att se till så att lag och stadgar följs i föreningen!

Konsekvensen av detta blir att stämman får göras om, ev. med skadestånd, beroende på omfattningen av lagbrottet/lagbrotten.

Medlemmarna måste reagera och agera!
Det är ohållbart att en styrelse tror sig kunna ignorera lagen och alla andra regelverk på det sätt som det fungerat nu i alldeles för månnga år i denna förening!

Advokat Mats Engstrand som mötesordförande = klander
Om exempelvis stämman skulle välja advokat Mats Engstrand som mötesordförande för stämman så är bara detta tillräckligt (enl. vad jag redogjort för i annan motion) för att stämman ska klandras.


Jag yrkar att ;
  1. Röstning på stämmor ska (i motsats till tidigare) utföras på ett lag- och stadgeenligt sätt.

  2. Styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - ska verka för att stämmor genomförs i enlighet med lag och stadgar.

  3. Mötesordföranden måste följa lag och stadgar.

  4. Om inte styrelse, HSB-ledamot, mötesordförande eller stämma följer lag eller stadgar så måsta alla vara medvetna om att en stämning kan lämnas in till domstolen vilket belastar Dig som medlem i föreningen med helt onödiga kostnader.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 97 om riktlinjer för stämmor och nr 99B om felaktigt genomförd stämma

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Föreningsstämman väljer den stämmoordförande, som ska leda föreningsstämman.

Stämmoordföranden ska följa de regler, som gäller om föreningsstämma och om behandling av motioner i lagen om ekonomiska föreningar, och har då en skyldighet att stoppa personangrepp mot motionärer.


Någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för stämmor finns därmed inte.
Min kommentar: Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Röstning ska även ske enligt reglerna i lagen om ekonomiska föreningar och i föreningens stadgar.
Styrelsen har för avsikt att se till att föreningsstämmor hanteras i enlighet med de regler som gäller för föreningsstämmor.


Om ett beslut av föreningsstämman inte har tillkommit i behörig ordning, eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna, så har medlemmar i föreningen rätt att föra talan mot föreningen om att beslutet ska upphävas eller ändras.


Någon anledning för föreningsstämman att besluta om röstning, genomförande av stämmor och efterföljnad av lag och stadgar finns därmed inte.
Min kommentar (1-3): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.