Motion #50 - F.d. mattpiskningsrum

Föreningslokaler som vi delägare ej vet hur de utnyttjas
I källarna finns det lokaler som vi inte riktigt vet vad styrelsen använder dessa till.

Styrelsen äger inte föreningen!
Det är inte så att styrelsen äger varken fastigheten i helhet eller de lokaler som ingår i föreningen. Styrelsen är lika mycket delägare i dessa lokaler som Du är. Styrelsen har inte mer rätt att bestämma över lokalerna än någon annan medlem i föreningen. Faktum är att styrelsen, om något, har mindre att säga till om. Det är stämman som bestämmer.

Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga, och de redovisas här nedan;
Motion 17-23 - Mattpiskningsrum

Jag föreslår att styrelsen genast (utan vidare fördröjning) gör vid de rum som står tomma i källaren enligt de önskemål från medlemmarna som framkom år 2003.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-23)
Styrelsen hänvisar till sitt svar under motion 20.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Hissteknik hyr det ena mattpiskrummet".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-23) med förslag

Styrelsen hänvisar till ett meningslöst svar från styrelsen.

Men om nu styrelsen struntat i medlemmarnas önskemål att utnyttja en av dessa lokaler till medlemmarnas bästa så är frågan vad de andra två lokalerna används till?

Fråga till styrelsen:
Vilket är "det ena mattpiskrummet"?

Förslag:
Om en av tre lokaler utnyttjas så är det två lokaler kvar att utnyttja för oss delägare, och det föreslår jag härmed att de görs.

Sedan vill jag att styrelsen i det skriftliga svaret till denna motion redogör för vilka lokaler som hyrs ut och vilka hyror som gäller (eftersom styrelsen inte redogör för detta i årsredovisningen).


HSB Malmös svar år 2007 på motion 17-23
Styrelsen hyr ut två av mattpiskningsrummen och det tredje används numera av vaktmästaren.

Styrelsen kommer att på föreningsstämman besvara vilka lokaler som hyrs ut. Hyrorna från lokalerna framgår av årsredovisningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-23)

"Styrelsen hyr ut två av mattpiskningsrummen och det tredje används numera av vaktmästaren", skriver styrelsen.
Ja, nu har vi så många gånger fått höra att medlemmarna inte har något att göra med vår förening, men vem har styrelsen tagit sig friheten att hyra ut lokaler till (i strid mot lagen)?

Vaktmästaren har fler lokaler än alla 240 medlemmar tillsammans!
Vaktmästaren har nu minst fyra lokaler för sig själv (och säkert antal till, om styrelsen redovisat lokalerna så som styrelsen ska göra).
Vad använder vaktmästaren detta extra rum till?
Vem har gett vaktmästaren rätt att använda delägarnas lokal för detta?
Vem har gett styrelsen rätt att hyra ut våra lokaler?

Exakt vilka lokaler har vaktmästaren exakt var och till exakt vad?


"Styrelsen kommer att på föreningsstämman besvara vilka lokaler som hyrs ut", skriver styrelsen.
Varför är styrelsen så rädd för att redovisa lokalerna skriftligt?

Exakt vilka lokaler hyrs ut till exakt vem, sedan när och till exakt när?

"Hyrorna från lokalerna framgår av årsredovisningen", skriver styrelsen.
Jasså, men varför vill styrelsen då inte säga var dessa hyror redovisas (per lokal)?

Exakt vad är hyran för respektive lokal som hyrs ut?


"Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen", skriver styrelsen.
Har styrelsen beslutsångest? Motionen handlar om att besvara frågorna, detta gör styrelsen men vill att motionen om att besvara frågorna avslås (vilket är teoretiskt omöjligt, frågorna måste ändå enligt lag besvaras).


Om styrelsen vill inte besvara frågorna skriftligt måste dessa ställas på stämman
Om styrelsen vill fortsätta dölja informationen om lokalerna i årsredovisningen så kommer jag att ställa detaljerade frågor om dessa på stämmorna. Därmed orsakar styrelsen att helt onödig tid upptas för medlemmarna pga detta.

Styrelsen försöker köra över delägarna
Vad styrelsen skulle ha gjort är att redovisa lokalerna för medlemmarna, ge förslag på hur lokalerna ska utnyttjas, och sedan fråga stämman vad stämman har för förslag, så att stämman sedan fick ta det slutgiltiga beslutet. Tyvärr tänker inte styrelsen på detta sätt, utan styrelsen anser att delägarna inte ska ha något att säga till om avseende vår egendom.

Jag yrkar att;
 1. Samtliga lokaler ska tydligt redovisas i årsredovisningen,
  - inte bara var de finns utan även
  - exakt vad de använts till, och
  - vem som hyr respektive lokal, och
  - från när lokalen hyrs samt till vilket datum, och
  - exakt vad varje lokal ev. inbringat i hyra (hyra/månad), samt
  - dess kostnader
  (redovisat per lokal).

 2. Stämman beslutar på årsstämman (varje år) hur lokalerna ska utnyttjas.

 3. "Mattpiskningsrum" i 3:an görs om till pingis-rum (den som ev. hyr denna lokal kastas ut).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 50 om f.d. mattpiskningsrum

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen anser att den redovisning av lokalerna beträffande antal och intäkter som finns i styrelsens årsredovisning är tillräckligt utförlig och att man därmed uppfyller de regler om årsredovisningens innehåll som finns i årsredovisnings-lagen. Medlemmar i föreningen har möjlighet att ställa frågor på föreningsstämman om lokalerna som framgår av styrelsens årsredovisning.
Någon anledning att i årsredovisningen ytterligare redovisa uppgifter om lokalerna finns inte.
Min kommentar (1): Vad årsredovisningslagen säger saknar helt relevans här.
Det handlar om att slippa slösa bort onödig tid på stämman med frågor som ändå enkelt skulle kunna besvaras i redovisningen. Det handlar också om medlemskontroll och att se till så att styrelsen inte missbrukar sin makt genom att dra nytta av föreningens resurser för sin egen personliga del, så som har skett tidigare.


Beslut om utnyttjande av lokaler i föreningen ingår normalt i styrelsens förvaltning av föreningen. Att styrelsen blir tvungen att kalla till en föreningsstämma vid varje förändring av utnyttjandet av lokalerna försvårar styrelsens arbete.
Min kommentar (2): Som varje läskunnig kan se så är det inte detta motionen handlar om. Det handlar om att sätta upp ramar och riktlinjer för att få en styrning på det som vi kan se inte sköts som det borde.

Styrelsen ser ingen anledning till att ett av mattpiskningsrummen görs om till pingisrum.
Min kommentar (2): För att... ?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Motionären har inte visat att det finns ett behov av ett sådant rum.
Min kommentar (2): Sitter jag i styrelsen?
Har styrelsen visat att det inte finns ett "behov" av ett pingisrum?


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.