Innehållsförteckning

1. Demokrati
2. Charlie Hebdo
3. Decemberöverenskommelsen
4. Invandringspolitik
5. Invandringspolitik & KD, FP samt MP
6. Invandringspolitik Moderaterna/Alliansen
7. Asylboende
8. Terrorresor
9. Islam
10. Toppstyrning, media och folkets vilja
11. Media i Sverige
12. PWC – lögn och bedrägeri
13. Vänsterpartiet och Miljöpartiet: Lekstuga
14. Centerpartiet och Annie Lööf
15. Grön Ungdom
16. Fascister, nazister, främlingsfientliga…
17. Hot & hat: Var kommer hotet från?
18. Yttrandefrihet och Politiskt korrekt
19. Diskriminering och Hyckleri
20. Socialdemokraterna, Stefan Löfven & MP
21. Anna Kinberg Batra – Moderaterna
22. Valresultat
23. EU-migranter, tiggeri, romer
• VAD SÄGER POLITIKERNA?
• TIGGERIFÖRBUD
• KOSTNAD
• BISTÅND
• JURIDIK, UTVISNING, ASYL
• VÅRD
• SKOLA
• BIDRAG
• OLIKABEHANDLING AV TIGGARE
• GE INTE PENGAR TILL TIGGARE!
• NATIONELL SAMORDNARE
• HUR MÅNGA TIGGARE FINNS DET I SVERIGE?
• 35 000 HEMLÖSA SVENSKAR GLÖMS BORT
• RASIST, FASCIST, ANTIZIGANIST
• MÄNNISKOHANDEL
• BRÅK OCH BROTT
24. Övrigt
25. Kul

– För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
– För sidor om EU-migranter se innehållsregistret

Charlie Hebdo

Decemberöverenskommelsen

 • Decemberuppgörelsen sätts på prov
  Ändringsproposition kallas ändringsbudget
  Märkbara ekonomisk-politiska förändringar
  Höjning av arbetsgivaravgift
  Alliansen måste visa att de inte bara lagt sig platt
  Regeringen vill visa på alliansens underlägsenhet och svaghet
 • Krav inom FP att överge Decemberöverenskommelsen
  Beslut togs utan öppenhet
 • Alliansen har gett V vetorätt för varje budget till 2022
  V:s vetoträtt
  Misstroendeförklaring möjlig?
  Decemberöverenskommelsen bryter mot praxis
  Alliansen skulle röstat nej till S+MP
  Motion & reservation
  Alliansens gemensamma reservation om riktlinjer för politiken
  Alliansen får inte söka inflytande
  V ska beaktas till 100%, SD till 0%
  SD blir det enda oppositionspartiet
  Alternativ till decemberuppgörelsen
  Bindande formler för alla situationer kan inte ersätta politiskt omdöme
  Opposition kan inte avstå från sin politik
  Överenskommelsen spricker innan sommaren
 • Decemberöverenskommelse för att slippa samarbete
  Decemberöverenskommelsen gäller politikens former
  Decemberöverenskommelse en strategi för att slippa kompromisser & samarbete
  Vänsterpartiets godkännande för varje budget
  Passivt stöd från SD
  Alliansen börjar vakna i migrationsfrågan
  Decemberöverenskommelsen skadligt prejudikat
  Ingen regeringskris
 • Decemberöverenskommelsen och migrationspolitik
  Alliansen tvingas ta tag i problemen
  Folkpartiet dammar av frågan om språkkrav
  Viktigare att klassificera SD än att ta tag i problemen
  Skolpolitiken
  Decemberöverenskommelsen
  Systemkollaps i mottagningssystemen
  Förnekelse på riksplanet
 • Ett system ur balans
  Halvsanningar från bägge sidor
  Sakpolitiska spänningar mellan S, MP och V
  Negativ parlamentarism
  Positiv parlamentarism
  Partierna har valt att låta sin politik komma i andra hand
 • Överenskommelsens livslängd ser ut att bli begränsad
  Inga begränsningar för vad som garanteras få igenom i Riksdagen
  Principer för konfliktlösning saknas, hur ska uppgörelsen vårdas?
  Skiljenämnd behövs
  Uppgörelsen kan brytas när som helst
  Uppgörelsen havererar inom kort
 • Många oklarheter i överenskommelsen
  Statsministerkandidat från största blocket
  Inga budgetförslag från alliansen?
  ALLIANSEN VILL INTE SVARA PÅ OM DE SKA AVSTÅ FRÅN ATT LÄGGA BUDGETFÖRSLAG
  Vårbudget kan endast ändras på marginalen
  STARK OPPOSITION?
  Vad har ändrats i läget om budgeten?
 • VÅGMÄSTARROLLEN KVARSTÅR
  Syfte att oskadliggöra SD
  Minskad demokrati
  Oinskränkt makt för en svag minoritetsregering att göra vad den vill
  Misstroendeförklaring mot Stefan Löfven
  SD:s vågmästarroll
  Miljöpartiet orimligt stort inflytande
  Ej finansierad budget för asylmottagning
  KD tar bladet ur mun
 • Löfven har ett högt tonläge
  Decemberuppgörelsen – Moderaternas partiledning kritiseras
  Uppgörelse om spelregler, inte om sakpolitik
  Kan inte rösta på egna förslag
  Löfven vinnaren
  Missnöje i länsförbunden
  Viktigt med alternativ?
  Sammanfattning av artikeln
  Dokument om överenskommelse saknas
 • KNÄCKFRÅGAN SOM ALLIANSEN DUCKAR FÖR
  Oklarhet om budget
  Regeringen får total makt
  S-budget i samarbete med V
  Erik Ullenhag
  Anna Kinberg Batra
  Tomas Tobé
  Problem med decemberuppgörelsen
 • Regeringen fast inom alliansens budgetram
  Alliansen lägger ner sina röster?
  Ingen skillnad mellan de två största blocken !!!
 • Alliansens budget gäller år 2015
 • Vänsterpartiet: ”Bra överenskommelse”
  Begränsning av vinstuttag
  SD:s makt bryts
  Röst mot allt borgerligt
 • Borgerlig vrede – Vem vann?
  Maktförskjutning från riksdag till regering
  Mer inflytande för färre mandat
  Borde inte fler än 33% tycka att överenskommelsen är odemokratisk?
  Stefan Löfven styr med den budget han sa han inte tänkte styra med
 • Moderaterna får stenhård kritik
  Decemberuppgörelsen
  En villkorslös kapitulation
  Vänstergir, fiasko, svek, förräderi
  Uppgörelsen är ett hastverk
  Ökat politikerförakt
  Anna Kinberg Batra svarar luddigt
 • Varför är decemberöverenskommelsen odemokratisk?
  Oppositionen drar sig tillbaka
  Väljarna marginaliseras och får inte säga sin mening
  Decemberöverenskommelsen
 • Statsvetare: Ingen vinst för demokratin
  Det blir bara demokrati när det är val
 • Statsvetare: Fortsatt kaos i politiken
  Det är Alliansens budget som gäller för 2015
 • Utsträckta händer ej seriöst menat
 • Alliansen försöker ta fokus från vad Alliansen orsakat
  Alliansen trodde att makten skulle lämnas över till dem
  En maktfullkomlig allians
  Makt korrumperar
 • 25 dagar som förändrade svensk politik
  Hämnden är ljuv
  Budgetbråket 2013
  Alliansen lovade rösta för sin budget 2014
  Rödgröna ville diskutera den akuta situationen
  Stefan Löfvens misstag
  Regering utan Miljöpartiet
  Miljöpartiet mer vänster

Invandringspolitik

 • Invandringspolitik, 65 % missnöjda med regeringen – SVT manipulerar resultat
  Integration fungerar inte, för hög invandring
  Invandringspolitiken, väljarnas viktigaste fråga
  51 % önskar att riksdagspartierna ska samarbeta med SD – Ökat från 33% på ½ år
  Hatsajten Expo vill inte se samarbete
  66 % av Alliansens väljare vill se samarbete med SD
  Övriga viktigaste frågor: Bostäder, jobb och utbildning
  Mest nöjda med jämställdhet och miljö
  SVT manipulerar resultatet av undersökningen
 • Klyfta mellan folk och folkvalda – Problem viftas bort av politiker
  Ingen har händerna på ratten, färdplan saknas
  Rädsla för delat Sverige med sociala och etniska konflikter
  Dagens situation och prognoser om minskad välfärd oroar
  Problem viftas bort av politiker
  Endast Fredrik Reinfeldt har vågat antyda vad som kommer
  Sverige har gått sönder
  Fakta klassificeras som ondsint retorik
  Fördummade medborgare genom medias rädsla för klarspråk
 • Skrämmande okunskap om invandring och integration, Aftonbladet
  Anders Lindberg
  Alla måste verka för en mer nyanserad information
 • Anställningsstöd sekretessbelagt, ingen kontroll hur skattepengar används
  Företag bygger hela sin verksamhet på statliga lönebidrag
  AF skapar osund konkurrens, som ej kan kontrolleras
  Sekretess omöjliggör granskning
  Allmänhetens insyn i hur skattemedel används väger inte tungt
 • Integration kräver anpassning
 • Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år
  Vad krävs för att få gratis boende?
 • Antalet flyktingar måste få diskuteras
  Öppna hjärtan räcker inte
  Asylinvandringens storlek är tabu
  Mer än 70% av asylsökande har max gymnasial utbildning
  Mer än 60% av utrikes födda långvarigt beroende av försörjningsstöd
  Fler IS-krigare i Göteborg än i USA
  Omfattande invandring av lågutbildade
  Asylrätten kan inte följas
  Sverige, en humanitär stormakt
  Hårdare krav på socialt arbete
  Ökat tryck på välfärden
  Lösningar tar lång tid, positiv särbehandling av nyanlända leder till problem
  Finansiering av flyktingmottagande måste utredas
  Expertkommission för utredning av kapacitet och begränsningar
 • Är arbetsförmedlingens uppdrag att fiffla med statistik om nyanlända?
  AF tolkar de med 2-årig eftergymnasial utbildning – även yrkesutbildning – som akademiker
  Kandidatexamen – 3-årig eftergymnasial utbildning
  Nyanländas 2-årig eftergymnasial utbildning ska jämföras med befolkningens 2-årig eftergymnasial utbildning
  Nyanlända akademiker har i huvudsak 2-åriga utbildningar
  Akademiker – minst 3-årig eftergymnasial utbildning
  44 % av nyanlända har endast upp till grundskola!
  Räcker med att nyanlända säger sig vara högutbildad för att räknas in i statistiken
  Läkare, ingenjörer, lärare, ekonomer, matematiker och jurister?
  ”Hälso- och sjukvård” är inte samma som läkare
  Tror regering & AMS att arbetsgivare bryr sig lika lite om meriter?
  Fler manipulationer av fakta i AMS-rapporten
  • ”65 procent av de nyanlända akademikerna matchas mot yrken som kräver högskolekompetens”
  • ”Utrikes födda stod för hela ökningen av både arbetskraftsutbudet och sysselsättningsnivån”
  • ”29 procent av dem hade gått vidare till någon form av arbete eller studier efter 90 dagar, en ökning från 26 procent 2013. En möjlig förklaring är den stärkta arbetsmarknaden”
 • Högutbildade kebabtekniker höjer utbildningsnivån i Sverige 🙂
  SVT:s rapport en lögn á la Nordkorea!
 • Syrier inte högutbildade även om de är mer utbildade än Stefan Löfvén
  SVT räknar in andra än flyktingar
  SVT sprider myt om att syrier är mer välutbildade än svenskar
  10% av syrier har eftergymnasial utbildning > 3 år enligt SCB
  Eftergymnasial utbildning inte samma som högskoleutbildning
  Statsminister Stefan Löfvén har bara eftergymnasial utbildning
  25% av sverigefödda har minst 3-årig eftergymnasial utbildning
  Ettårig praktisk utbildning är inte högutbildad
  Felaktig grund för flyktingmottagande
  Flyktingar till 90% inte högutbildade
  Ingen tjänar på att göra som SVT och förvrida sanningen
 • Dessa åtgärder krävs för Sveriges invandringspolitik
 • Dags att prata om volymer för invandring
 • 170.000 svenska pass försvunna
  Totalt 170.000 pass ”försvunna”
 • Integration kräver anpassning
  Samhället kan inte vara kravlöst
  Meningslösa integrationsprojekt
  Respekt för det nya landet
 • Integrationsförslag som inte löser problemen
  Sverige saknar arbetsmarknad för invandrarna
  Platser för endast 15% av de nyanlända
  Inga lösningar på bostadsbrist
  Integrationsförslag utan verklighetsförankring
 • All invandring är en kostnad
  All invandring är en kostnad för samhället
  Invandring lönsam på 3-4 generationers sikt
  Åtta år för att etableras på arbetsmarknaden
  Minskad välfärd
  Nedsättande om folkslag
 • Stockholm bland dem som tar emot minst flyktingar
  Storstäder behöver ta större ansvar
  Asylsökande till kommuner med högst arbetslöshet
  7 år innan 50% av asylsökande har ett arbete
 • Integrationen nu nästviktigaste frågan för väljarna
  Nytt för Sverige
  Skola och utbildning viktigaste frågan
  Bara MP, S och V utanför migrations- och integrationspolitiken
  KD vinner mark
 • Plan för integrering liksom en utredning om kostnader och redovisning om hur allt ska finansieras saknas
  Ingen plan för integrering
 • Regler för asyl och migration måste anpassas
  Mottagningskostnad för en flykting skulle hjälpa 26 flyktingar i Jordanien
  Vad behöver göras i asyl- och migrationspolitiken?
 • En tredje väg i flyktingpolitiken
  Ingen integrationsminister idag
  Krav och ansvar är nödvändigt
 • Invandring förr och nu är inte jämförbara
  Invandrare är ingen homogen grupp
  Negativ ekonomisk effekt
  8 år för ett jobb, ofta subventionerat
  Utanförskapsområden & segregation
  Över 26% med invandrarbakgrund i Sverige
  Tidigare välutbildade migranter
  Problem måste erkännas
 • Kommuner vill/kan ej ta emot fler flyktingar
  8 av 10 kommuner (oavsett vilket parti som har makten) vill inte ta emot fler flyktingar
 • MIGRATIONSVERKET: Varje år är ett nytt rekordår för svenskt flyktingmottagande
  Vad innebär Migrationsverkets vision?
  5.000-6.000 tjänstemän för att bedöma asylärenden
  Dvs 16-20 ärenden per anställd och år!!!
  Asylsökande från Syrien och Eritrea
  Förfalskade handlingar påverkar ej trovärdighet
  Räcker med att låta trovärdig
  Syrier som inte är från Syrien får asyl
  Migrationsverkets uppgift
  Arbetstillstånd genom fejkade anställningar
  Eftergifter för Miljöpartiet
  Bostäder till flyktingar saknas
  Rosa gummiarmband för att motverka ”gnäll”
  Ingen tid för utredning av asylärenden
  Praxis ändras över lunchen
 • Svensk invandringspolitik är extrem?
  1. Svensk invandringspolitik är extrem
  De senaste åren utfärdas mer än 100.000 uppehållstillstånd/år, 2013 var siffran 116.587 st!
  735.069 personer födda utanför Europa
  Andelen utlandsfödda eller svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands var 20,1%
  2. Invandringen gör Sverige fattigare.
  Över 60% tävlar om 2,5% av jobben
  Nettoförlust på 125 miljarder kr/år
  3. Invandringen ökar utanförskapet och har skapat en ny underklass.
  4. Invandringen gör Sverige till ett farligare land.
  I Sverige finns det idag otaliga kriminella nätverk vars huvudsakliga sammanhållande faktor är den gemensamma etniciteten eller släktskapet
  Jämfört med svenskfödda med två svenskfödda föräldrar är utrikes födda enligt BRÅ 150 % överrepresenterade i brottsstatistiken
  Överrepresentation när det gäller allvarliga brott såsom dödligt våld, våldtäkt, misshandel och rån.
  5. Invandringen gör Sverige mer muslimskt.
  6. I journalistkåren finns extremt stöd för partier som stödjer en extrem invandringspolitik.
  7. Sverige är inte demokratiskt.
  8. Den viktigaste frågan för 7 av 8 riksdagspartier är trots allt detta att fortsätta med den extrema invandringspolitiken.
  9. Invandringsförespråkarna är hycklare.
 • Inför en förundrad omvärld
  SD:s väljare ”glöms bort”
 • Fult att hjälpa flyktingar?
  Varför skulle politikernas inhumana hantering av flyktingar så här långt per automatik vara bättre än något annat alternativ?
  Försörjningsstöd i Sverige motsvarar försörjning av 280 personer i flyktingläger
  Flytta fokus från egna misslyckanden
  Människors lika värde… i Sverige?
 • Tre gånger fler asylsökande i Sverige som i övriga Norden tillsammans
  Asylsökande Norden 2014
  Asylsökande Norden 2015
  Med anhöriginvandring, dubbelt så många
  Ständig ökning av asylsökande till Sverige
  Politiker vill inte diskutera asylpolitiken
 • 14 av 28 EU-länder tar emot kvotflyktingar – Sverige flest!
  Kvotflyktingar 2014 (främst från Syrien, Somalia och Kongo)
  14 EU-länder tar inte emot kvotflyktingar
  Tänkbara flyktingkvoter inom EU
  EU:s kvotfördelning
 • EU vill tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar
  Majoritet nej till 5 000 kvotflyktingar för hela EU
  Sverige och Tyskland har tagit emot hälften av EU’s asylsökande
  Kvoter för asylmottagningen, vidarebosättning av FN-flyktingar, legal migration för kvalificerad arbetskraft
  625 000 personer sökte asyl i EU år 2014
  6 av 28 EU-länder – bl a Sverige – tar 80% av asylsökande
  Invandrings- och EU-kritiska partier vinner terräng
  Storbritannien m fl vill inte ha inskränkning av folkvalda regeringars bestämmanderätt
  Estland, Slovakien, Polen och Irland vill inte påtvingas flyktingar
  Ungern tycker förslaget är galet och orättvist
  Tyskland, Frankrike och Österrike för fördelning av flyktingar
  Samtliga EU-länder måste godkänna fördelningssystemen
  Storbritannien, Irland och Danmark är befriade från EU’s asylpolitik
  EU-kommissionen kan inte tvinga EU-länder att ta mot flyktingar?
  Vill förstöra flyktbåtar med militära medel
 • 58% av svenskarna vill ha minskad invandring – MP-väljare avviker
  Nästan 60% vill minska invandringen
  Antalet negativa till invandringspolitiken ökat med 13% sedan 2012
  Åsikten i invandringsfrågan per partis väljare
  Endast MP och V som någon gång 2010-2015 ansett att invandring ska öka
  Förklaringen till medias skeva rapportering
  80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP
  Ett parti (MP) med drygt 6% av väljarna har total dominans i media!
  Även Vänsterpartiets väljare vill minska invandringen
  KD’s väljare har kraftigt ändrat sig om invandringen
  Endast MP’s och SD’s politik motsvarar vad dess väljare tycker
  Väljarna har inte stött Moderaternas migrationspolitik
  Om undersökningen
 • Finlands nya invandringspolitik, för Sverige att ta efter
  Om invandringspolitiken
  Om invandrare från länder utanför EU och EES
 • Pratats för lite om invandringsproblematiken
  Framgång för SD pga mörkandet om invandring
  Bristande redovisning om invandringens kostnader
  Hur räkna ut kostnader för invandring?
  80 miljarder kr/år för invandring
  Vad är kostnaderna, hur kan dessa minskas och vem ska betala
 • Är det rasism att diskutera migration?
  Väljarnas viktigaste frågaVad är rasism?
 • Vilka är Sveriges skyldigheter?
  Skydda egna medborgares rättigheter i första hand
  Resurser ska nyttjas rätt
  Understödsplikt vs räddningsplikt
  Eget ansvar för försörjning
  Tre månaders garantistöd
  Mindre stöd ger bättre integrering
 • Varför ska SD följa medias vilja istället för folkets?
  Varför skulle SD lägga ner sina röster om budget?
  Alla bryter mot praxis
  Klyfta pga media
  Politik i samverkan med medborgarna
  Mobbning av dem som inte tycker som media
  Svenskar och invandrare flyr mångkultur
  Är alla rasister?
  Vad är en rasist?
  Är medborgarna i Danmark, Norge och Finland rasister?
  Vad blir konsekvensen av en dramatisk demografisk förändring?
  Integration hör ihop med volym
  Ogenomförbar integrationspolitik
 • Fakta är inte onda eller goda
  Sverige har från millenieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd.
  Under syriska inbördeskriget har Sverige beviljat 16.400 syrier asyl.
  Danmark, Norge och Finland har beviljat asyl till drygt 2.000 respektive 802 och 310 syrier.
  Anhöriginvandringen handlar till största delen om att ta hit en partner från det forna hemlandet.
  En tredjedel av dessa anhöriga blir helt beroende av försörjningsstöd.
  Utrikes födda utgör 15 procent av Sveriges befolkning. De uppbär 60 procent av landets försörjningsstöd.
  1990 hade Sverige tre utanförskapsområden (mer än hälften av de vuxna saknade arbete). 2006 var de 156 till antalet. Därefter har inga mätningar gjorts.
  Av dem som nu beviljats asyl beräknas 70% vara arbetslösa ännu efter två år.
  År 2012 beviljade Sverige 111.000 uppehållstillstånd.
  Diskussion om samhällsproblem behövs

Invandringspolitik och KD, FP samt MP

Invandringspolitik och Moderaterna/Alliansen

 • Moderaterna ändrar sig om migration
  Migrationsuppgörelsen överspelad
  Samsyn inom blocket viktigast
  SD:s intåg har gjort att partierna inte diskuterat invandringen
  Diskussion om antal är känsligt
 • Bara forskningen kan bota Moderaterna – Invandringsproblem
  Ingen förbättring av integrationen
  Inflödet av nya arbetslösa
  21,4 % arbetslösa av utomeuropeiskt födda
  57 % förvärvsarbetande bland utrikes födda
  Migrationsuppgörelsen
  Frisering av utanförskapet med retoriska tricks
  Fiffel med statistik provocerar
  Arbetsmarknadsstatistik mixtras med
  60 % har endast förgymnasial utbildning
  Efterfrågan på lågutbildade minskar
  Nytänkande behövs
  Undviker att anlita expertis
  Retorik provocerar
 • Ingen ändring i invandringspolitiken – Alliansen
  Invandringspolitik, var?
  Ingen diskussion eller information om finansiering & integrering
 • 12% av moderaterna tycker annorlunda än SD
  Bara 12% av moderaterna tycker annorlunda än SD
  Är ytan den enda viktiga parametern?
  Behov av ändrad inställning till SD
  Majoritet kan inte helt negligeras
 • M-politiker vill samarbeta med SD
  Var tredje M-kommunpolitiker säger öppet ja till SD-samarbete
  Partistyrelsen beslutar att inte samarbeta med SD
  Kan ett parti fungera när partiledningen i sina åsikter står väldigt långt från såväl sina väljare som sina politiker?

Asylboende

Terrorresor

Islam

 • Hets mot folkgrupp att likna böneutrop vid åsneskri
  Åtalas för att likna ett gudstjänstutrop vid ett åsneskri
  Hån mot utövande av religion straffbart i Sverige?
  Att polisen fick rycka ut gör brottet inte ringa
  Folkgrupp kan påverka åtalsrubricering
  Starka yttrandefrihetsrättsliga skäl
  Att missakta är inte att hetsa
  Feghet upphöjd till rättsnorm
  Religionen ska inte styra samhället
  Förbud mot åsikter om allt som rör Islam?
  Hets mot demokratin
  Ingen kritik mot islam eller muslimer
  Staffan Danielsson (C) och Anders Lindberg (Aftonbladet) debatterar böneutrop från minareter
 • Sekulär stat som motverkar förtryck via religion
  Islamofobi och stöd till Jihadister
  Krav på samhället om anpassning till islamiska normer
  Statens positiva särbehandling av islam och muslimer
  Förlegad kvinnosyn
  Bekämpa förtryckande religiösa praktiker
  Skolan ska motverka religiöst förtryck
  Förebygga religiöst våld och förtryck
  Ingen tolererans mot intolerans
  Motarbeta förtryckande religiösa föreskrifter
  Fokus på lagar som skyddar mot religiöst förtryck
  Värna om medborgarnas fri- och rättigheter
  Svenska staten står inför ett vägskäl
 • Är berättigad oro för islamism en fobi?
  Vad är islamofobi?
  Vem har hittat på termen islamofobi?
  Sharia överträffar nationell lag
  Antiislamism
  Är allmänheten fördomsfull?
  Självcensur leder inte till demokratisering
  Mehmet Kaplan och Omar Mustafa
  Omar Mustafa
  Islamiska förbundets stadgar
 • Muslimhat och islamkritik olika saker
  En rättighet att koppla religiösa krafter till islam
  Islamkritik inte liktydigt med islamofobi
  Feminister & antirasister missbrukar ordet islamofobi
  Våld och förtryck har inget med islam att göra?
  Islamiska traditioner måste bekämpas
 • Kritisk mot islam, uppmanades lämna partiet (S)
 • EU-kandidaten Turkiet blockar Facebooksidor som kränker islam
 • Allah bestämmer inte i Sverige
  Islam kräver att det svenska samhället ska anpassa sig efter religionen
  Inte kortärmat, enligt Allah
  Bevara landets kultur och värden…
  Om religionens krav på samhället inte kritiserats…
  Sverige islamofobiskt för att islamisk bankverksamhet ej tillåts
  Likvärdig utbildning, utom för muslimer
  Muslimska organisationer vill ha mer inflytande i samhället
  Islam i konfrontation med samhället
  Är muslimska religiösa traditioner svenska traditioner?
  Islamismen måste konfronteras och kritiseras
 • Islamofili och identitetspolitik
  Muslimsk invandring
  Islam, en invasiv religion
  Till svensk polisuniform tillåts bärandet av slöja
 • Islam – bekämpa roten till problemen
  Halshuggning enligt Koranen
  Fångar ska avrättas
  Muhammeds fruar hade kidnappats
  Hat mot ”Allahs fiender”
  Mål att Islam ska bli världens religion
  Avrätta den som avsäger sig Islam
  Är Islam problemet?
  Politiskt korrekt
  Religionen måste separeras från staten
  Roten till problemen måste hanteras
 • Avslöjande – Slöjans rättigheter
  Negativ syn på islam i Sverige
  Endast 2 % positiva till islam
  63 % anser att muslimska kvinnor är förtryckta
  Motstånd mot företag med islamiska symboler
  Arbetsgivare förlorar intäkter pga muslimska krav
  Arbetstagare riskerar förlora sina jobb
 • Muslimer vill ha eget regelverk
  Hizb ut-Tahrir
  Sharialagar
 • Avskaffa lagen om religionsfrihet
  Hot mot det sekulära samhället
  Vad innebär religionsfrihet?
  Religionsfrihet är inkonsekvent
  Religionsfrihet i strid med lag och regelverk
  Humanismen diskrimineras av staten
  Godtyckliga bedömningar
  Klädsel enligt vissa utvalda religioner ger företräde
  Omfattas buddhism, AIK:s supportrar och Hells Angels av religionsfrihet?
  Religionsfrihet i konfikt med grundlag
  Ska religiösa ha större friheter?

Toppstyrning, media och folkets vilja

 • TOPPSTYRDA PARTIER
  Partiledning som inte lyssnar
  50% av M-politikerna tycker som SD
  50% av politikerna saknar öppenhet i en diskussion om invandringspolitik
  Konsekvenserna av en partiledning som inte vill diskutera invandring
  Permanent uppehållstillstånd & anhöriginvandring
  Lagen om eget boende
  Åsikter om invandringen från moderata politiker
  S + MP, ledningen inom Socialdemokraterna lever sitt eget liv
 • Ska politiker följa folkets vilja?
  Endast 31 % av Sveriges befolkning tyckte år 2013 att det var ett dåligt förslag att minska flyktinginvandringen
  Ingen öppenhet om kostnader & problem
 • Handlar inte om att föra en politik som har majoritetens stöd
 • Minoriteten styr i Sverige
  Om Peter Erikssons tankar
 • Populismen präglar politikerna
  Populism
  Förhastade slutsatser
  Politiskt korrekt
  Politiker & media göder rasism med sin populism
  Snabba slutsatser om hatbrott
  Populism präglar det politiska ledarskapet
  Konflikter mellan utlandsfödda
  Okunskap bland politiker spär på konflikter
  Internrasism ökas

Media i Sverige

 • LAGSTIFTA BORT OPINIONSMÄTNINGAR !!!
  Alliansen störst i ny mätning. Totalt får de borgerliga partierna 43,4 procent mot 41,1 procent för de tre rödgröna partierna
 • Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?
  Vem ska jag tro på? (Thomas Di Leva)
  72% av tillfrågade i Sverige ser positivt på invandring från länder utanför EU
  Vad är sanningen?
  Jämförelse mellan länder helt omöjlig!
  SD:s invandringspolitik får högst betyg bland alla väljare
  Flyktingpolitik stöds av en minoritet
  Stor skillnad mellan Sifos och SOM-institutets mätningar
  Kan man lita på SOM-institutet?
  Mätning förutsätter kunskap
  Professor i statsvetenskap låter sig luras
  Marie Demker
  Vinklad nyhet från ett okritiskt SVT
  Om undersökning gjorts på korrekt sätt…
  Allt fler svenskar negativa till invandring
  Vad gäller idag?
  Enda garanterade slutsatsen
 • Medias påverkan – Ett demokratiskt problem
  Journalisters partisympatier:
  V, S och Mp: 70%
  Alliansen: 29%
  Miljöpartiet gynnas starkt av den rödgröna journalistkåren
 • Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet
  Journalistkåren står ideologiskt klart till vänster om svenska folket
 • Journalister mörklägger sanningen om invandrarna
  Endast 1/10 som beviljats upehållstillstånd har skyddsbehov
  Nationell mörkläggning
  Utredning av kostnader & skatteintäkter
  Semesterresor & socialbidrag
  Vinklad information
  Dålig verklighetsförankring bland journalister
  Ingen diskussion om Sveriges mest genomgripande förändring
  1 miljon uppehållstillstånd – 1/2 miljon i anhöriginvandring
  2/3 av uppehållstillstånd för anhöriginvandring
  5 % är flyktingar enligt FN:s konvention
  Kvot- och konventionsflyktingar
  8 av 10 får uppehållstillstånd av ”humanitära skäl”
  Mörkläggning av Invandring, asyl och flyktingmottagning
  Politiskt korrekt
  Invandring kostar mellan 40 och 300 miljarder kr per år – Utredning och redovisning saknas
  Offentlig diskussion i övriga Europa
  Beröringsångest
  Diskussion utan att behöva anklagas för att vara rasist
  Sverige kan inte härbergera alla som far illa
  Statlig utredning
 • Aftonbladets hat mot alla som inte tycker som dem
 • Lyssna på väljarna framför medierna
  Journalisters åsikter skiljer sig mot folkets
  Moderaterna anpassar sig efter media
  Åsa Romson & vita heterosexuella män
  Att ”lyssna in” väljarna mer, och medierna mindre, vore en demokratisk välgärning och vitaliserande för politiken

PWC – lögn och bedrägeri

Vänsterpartiet och Miljöpartiet: Lekstuga

 • Rossana DinaMarca gör Riksdagen till sin lekstuga
  V kräver sluten votering trots ingen annan kandidat
  ”Du är inte min talman”
  Var går gränsen innan någon kräver ordning och reda?
  ”V är extremister” eller ”V är kommunister”
 • Lekstuga för Miljöpartiet och Vänsterpartiet
  Krav på avgång
  Personlig agenda viktigast
  V och MP försöker flytta fokus från väljarnas frågor
 • Det politiska spelet och lekstugan fortsätter
  Vad grundar MP sig i att Björn Söder är rasist?
  Björn Söder dementerar
  Varför undviker man sakfrågor?
  Gustav Fridolin (MP)
  Jonas Sjöstedt (V)
  Jonas Sjöstedt kan inte svara på varför Björn Söder är olämplig som talman
  Thomas Eneroth (S)
  Björn Söder har inte gjort något fel som talman
  Maria Ferm (MP)
  Alliansen står över dumheterna
 • Anders Lindberg (Aftonbladet) förirrar sig i populism och Jonas Sjöstedt
  Socialdemokraterna styrs av sina två stödpartier
  Vad innebär populism?
  Varför ska Jonas Sjöstedt bli mer vänsterpopulistisk?
  SD’s retorik enligt Anders Lindberg
  Varför är det inte viktigt för politiker att ha lösningar?
  Varför ska Jonas Sjöstedt vara ännu mer mot etablissemanget?
  Varför ska samhällskritik underifrån komma från vänster?
  Varför ska partier undvika orsaken till problem?
  Floskler
  Varför ska rödgröna partier ägna sig åt permanent samhällskritik?
  Ord bättre än handling?
 • Feministiskt initiativ, täckmantel för att driva en radikal vänsterpolitik
  Fi:s feministiska fotavtryck osynliga
  Fi allierat sig med andra partier i Lund, Göteborg, Stockholm och Kiruna
  Fi’s motioner handlar mest om att stödja tiggeriet av utländska medborgare
  Fi i Lund har i princip bara fått igenom finansiering av EU-migranters tiggeri
  Fi i Göteborg har mest bara fått igenom finansiering av EU-migranters tiggeri
  Fi i Stockholm har fått igenom Genusbudgetering, hbtq-kompetens i skolan och stöd till kvinnojourer
  ETC uppger felaktigt att Fi i Sala ”Stoppade tiggeriförbud”
  Fi Kiruna har fått igenom ordet ”Hen”
  Gudrun Schyman har inte insett att år 2018 upphör Fi att existera
  Alla kommuner i Sverige där Fi valts in
  RESTERANDE KOMMUNER, DÄR FI INTE FÅTT IGENOM NÅGOT
  Vänsterpartiet har splittats upp i 3 partier
 • Fi hoppas på fler röster genom sänkt ålder för rösträtt, dvs sänkt demokrati
  Börja i rätt ände
  EU-VAL – POLITIKER SOM JOBBAR I SVERIGES INTRESSE
  • EU-POLITIKER FÖRDELAS ENLIGT RIKSDAGSVAL
  • ENDAST PERSONVAL TILL EU
  Vad vet Schyman om demokrati?
  RÖSTRÄTTSÅLDER IRRELEVANT FÖR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
  VARFÖR SKA INTE DE I ÅLDER 0-15 KUNNA PÅVERKA?
  Sänkt rösträttsålder ger ett mindre demokratiskt samhälle
  Förnya bara för sakens skull?
  Sänkt rösträttsålder ökar inte delaktighet
  ÖKAD DELAKTIGHET GENOM FREKVENTA FOLKOMRÖSTNINGAR, ETC
  ODEMOKRATISKA BESLUT
  FLOSKLER DOMINERAR – VALLÖFTEN BRYTS
  DEMOKRATILAGAR FÖR POLITIKER ATT FÖLJA
  Vad är ett progressivt demokratiarbete?
  Det har forskats på detta…
  Sänkt rösträttsålder motiveras med okänd åldersutredning och en persons tyckande
  Varför ”mer relevant” att den som är 16 röstar än en pensionär?
  Sandra Isaksson vet inte vad som ökar engagemang
  POLITIKERFÖRAKT
  Engagemang behövs, men engagemang utan kunskap/erfarenhet är farligt
  Elin Bååth vill införa lokal rösträttsålder på 16 år

Centerpartiet och Annie Lööf

 • Centerns liberala invandringspolitik förpliktigar
  Flyktingmottagande påverkar välfärden
  Prioritering av flyktingmottagande framför välfärd
  Indirekta kostnader undviks att diskutera
  Ambition ej i paritet med utveckling
  Liberal invandringspolitik förpliktigar
 • Centerpartiet vill omvandla alla asylsökande till arbetskraft
  Jobb till alla, ropen skalla
  Bostad till alla, ropen skalla
  20 punkter för att förbättra integrationen
  Motståndare till sänkta bidrag och tillfälliga uppehållstillstånd
  Inga förslag innan SD växte till 14%
  Annie Lööf lyfter inga frågor pga SD?
  Vem är det som står för åsikterna?
  Sammanfattning om Centerns kravlösa förslag
 • Centerns liberala invandringspolitik förpliktigar
  Flyktingmottagande påverkar välfärden
  Prioritering av flyktingmottagande framför välfärd
  Indirekta kostnader undviks att diskutera
  Ambition ej i paritet med utveckling
  Liberal invandringspolitik förpliktigar
 • Centerpartiets integrationspolitik
  Från utanförskap direkt till jobb
  1 Inför lära-svenska-praktik med lägre lön
  2 Möjliggör spårbyte till arbetskraftsinvandring från dag ett
  3 Inför en stegvis avtrappning av etableringsstödet vid jobb
  Vad kan man göra åt arbetslösheten?
  4 Inled inventering och validering av kompetenser och utbildning från första dagen
  5 Gör det lättare att komplettera sin utbildning och gör det möjligt att kombinera Svenska för Invandrare (SFI) med andra former av språkinlärning knutna till yrkeskunskap (SFY och SFX3)
  6 Använd civilsamhället som mentorer för nyanlända
  7 Reformera Arbetsförmedlingen och inför en jobbfixarpeng
  8 Inför en trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens
  Snabbare vägar till värdigt boende
  9 Inför första boende-garanti vid kommunmottagandet
  10 Bygg tillfälliga modullägenheter för att underlätta kommunmottagandet
  11 Utnyttja möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden
  12 Förbättrade upphandlingar för asylboenden med krav på kvalitet, tillsyn och rimlig ersättning
  13 Erbjud sysselsättning på alla asylboenden
  14 • Större drivkraft för fler hyresrätter genom en friare hyressättning
  Ge kommunerna en ärlig chans att erbjuda ett bra mottagande
  15 Inför intensivkurser i svenska för alla nyanlända barn
  16 Ge full ekonomisk kompensation till kommunerna
  17 Krav på tidig samverkan från Migrationsverket
  18 Säkerställ att Migrationsverket kan driva asylboenden i egen regi
  19 Reformera beräkningsgrunden för läns- och kommuntal
  20  Möjliggör alternativa boendeformer för ensamkommande flyktingbarn
  LÖSNINGEN
  1. Jobb
  2. Boende
 • Centerpartiets kontroversiella mål
  Månggifte, slopad skolplikt och fri invandring
 • Flum flum som alltid från Jag-vill-Annie Lööf
  Här är ett lysande exempel på Annie Lööfs totalt intetsägande retorik
  Är en röst på Centerpartiet också en bortkastad röst?
 • Annie Lööf kan inte ge några vallöften

Grön Ungdom

Fascister, nazister, främlingsfientliga…

Hot & hat: Var kommer hotet från?

Yttrandefrihet och Politiskt korrekt

Diskriminering och Hyckleri

Socialdemokraterna & Stefan Löfven och Miljöpartiet

Anna Kinberg Batra – Moderaternas partiledare

Valresultat

 • Anders Lindberg (Aftonbladet) gillar inte Jimmie Åkesson
  Anders Lindberg kastar sten i glashus
  Fel att vara emot IS, delad föräldraförsäkring och Stefan Löfven?
  Fel att kritisera dem som halshugger dem som inte hör till samma religion?
  Är SD oroad över att ett 3%-parti ska sno väljare?
  Anders Lindberg tror sig veta SD’s strategi
  SD ett stödparti för de borgerliga partierna – vad är då V och Fi?
  Mix av högerextrem politik med vänsterpopulism
  Fel att diskutera barn, kvinnor och sociala frågor?
  Är det sakfrågor eller partipolitik som är det relevanta?
  Snillen spekulerar
  Anders Lindberg vill att alla partier ska vara som andra
  Anders Lindberg tröttnar aldrig på att spela ut rasistkortet
  I alla frågor ställs alltid grupper mot varandra
 • Intervju med Jimmie Åkesson, höjdpunkter, Almedalen 2015
  Man kan ju planera också?
  Nu är det jag som sköter intervjun
  Flyktingpolitik, vad är det?
  Höger och vänsterskala
  Löfven genuint okunnig
 • Viktiga punkter i Jimmie Åkessons Almedalstal
  1. Stefan Löfven
  2. IS
  3. Decemberöverenskommelsen
  4. Invandringen
  5. Tiggeriet
  6. Kvinnornas röster
  7. Barnen
  8. Föräldraförsäkringen
  9. SD:s framgångar
 • Aktivist försökte störa Jimmie Åkessons tal – Aktivister, ett hot mot demokratin
  Aktivister hotar Sveriges demokrati


EU-migranter, tiggeri, romer

 1. EU migranter – Bilder du inte får se i media
 2. Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu
  Pildammsparken i Malmö
  Polisen avsäger sig ansvar för att lag upprätthålls
  Ingen avhysning, ingen lösning
  Ödetomten vid Industrigatan
  Ingen kontroll av den fria rörligheten
 3. Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21
 4. Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området
 5. Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter
 6. EU-tiggare flyttade från park i Oslo till Malmös kåkstad, tiggt 1 år i Sverige – Bilder
 7. Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!
  Om någon säger att de som ska avhysas åkt hem sker ingen avhysning
  Krav att identifera dem som ska avhysas?
  Romer får besittningsrätt genom att bryta mot lagen
  Ett hot mot rättssäkerheten i Sverige
  Opålitlig professor
  Polisens utredning
  Regelverk som tiggarna bryter mot
  Svartbyggen
  Besittningsrätt till mark för utländska tiggare
  Besittningsrätt går före äganderätt?
  Besittningsskydd av mark
  Olaga intrång
  Egenmäktigt förfarande – Ockupera mark
  Brottsbalken (1962:700) 8 kap
  Svenska medborgare och företag straffas för romernas olagligheter
  Vilka lagar gäller för illegala bosättningar?
  Skyldighet att värna om svenska medborgare
 8. Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite
 9. EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge
 10. EU-migranternas läger i Malmö, utredning av ansvar för svartbygge
  Malmö stad Stadsbyggnadskontoret
  Lagstöd
  Bedömning
  Upplysningar
  Bilagor
  SVAR FRÅN FASTIGHETSÄGAREN
  Fastigheten Malmö Brännaren 19; fråga om olovligt byggande
  1. Närmare om den aktuella fastigheten
  2. Fastighetsägarens inställning
  2.1 Byggsanktionsavgift
  2.8 Föreläggande om rättelse
 11. Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger
 12. Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö
  • Gatukontoret
  • Miljöförvaltningen / MHS (Magnus Lund)
  • Miljönämnden / Ledamöter i kommunen
  – Carina Svensson (S)
  – Elisabeth Hellman (V)
  – Bob Ericsson (M)
  – Samt Kerstin Åkerwall och Elin Lundén
  • Sociala resursförvaltningen (Ebba Cedergren, Mirela Arcabic)
  • Räddningstjänsten Syd
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  • Polisen
  • Kommunalråd Carina Nilsson (S), med ansvarsområde socialtjänst, vård och omsorg
  • Kommunstyrelsen / kommunfullmäktige
 13. Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken
  Polisen skyldig att avskriva brott
  En polismyndighet kan inte vara utan krav på sig
 14. Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda
  Överprövning begärd av Miljöförvaltningen
  Oskyldig part drabbas
  Hemlig plan för rivning av kåkstaden innan sommaren
 15. Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö
  Känslig fråga, då utreds inte brott?
  Sanitär olägenhet – varför ska vissa stå över lagen?
  Chefsåklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott vill inte inleda förundersökning
  Kommunen överklagade chefsåklagarens nedlagda förundersökning
  Inget förtroende för polisen – Påverkar vårt rättsmedvetande om brott inte ens utreds
  Malmö stad kommer att överklaga till högsta instans
  Markägare till kåkstaden har överklagat krav att städa tomten pga att EU-migranter inte kan avhysas
 16. EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen
  Tiggare från kåkstaden tvättar kläder, stjäl vattenkannor, uträttar behov och förorenar kyrkogårdarna
  Det får vara nog nu!
  EU-migranterns brott inte Malmö stads ansvar
 17. Nätverket Solidaritet för EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstad (bilder)
 18. Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar
  Har Malmös politiker blod på sina händer?
  Kräver säkra sovplatser för alla utifrån Sverige
  Bränner Malmös politiker EU-migranters läger?
  Diskriminering av ”EU-medborgare”?
 19. EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!
  Fyra dagar på sig att lämna området
  Allvarliga hälsorisker
  Miljöbalken gäller
  Malmö stad skriver…
  80 sovplatser under tre nätter
  Miljöbalk (1998:808)
 20. Anslag om avhysning för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26
 21. Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4
 22. Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27
 23. Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande
  Överklagande för att försinka avhysning
  ”En ideell förening med jurister och juridikstudenter”?
  Populistiska vänsterorganisationer
  Riskerar öka främlingsfientligheten
  Centrum för sociala rättigheter utnyttjar luckor i lagen enbart för att förhala
  Fri rörlighet inom EU förutsätter självförsörjning
  Frederick Batzler bromsar möjligheten till en bättre situation för tiggarna
  Miljöförvaltningen kan inte verkställa avhysning innan länsstyrelsen gett sitt utlåtande
  Länsstyrelsens beslut kanske inte kommer förrän nästa år
  Stadsjurist klargör att besittningsskydd inte finns
 24. Frederick Batzler om besittningsrätt
 25. Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel
  Besittning eller besittningsrätt, ointressant!
 26. Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd
  Synpunkter på ansökan om anstånd
 27. Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö
  Miljöförvaltningen beslutade av miljöskäl att 150 EU-migranter skulle avhysas från kåkstaden
  Mer hälsofarligt att EU-migranter avhyses från sin olagligt ockuperade mark?
  Länsstyrelsens beslut saknar stöd i regelverk
  Stadsjurist beklagar att Länsstyrelsen inte beaktade själva sakfrågan
  Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut
 28. Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad
  Klagorätt
  Den som beslutet berör har rätt att överklaga
  Miljöförvaltningens beslut ej riktat mot bestämd adressat
  Ockupanter har inte identifierats
  Räcker att någon anser sig tillhöra en viss grupp för att ha rätt att överklaga
  Räcker att någon anser sig bo på aktuell plats för att ha rätt att överklaga?
  Bevis för anknytning till plats behövs inte
  Övriga formella förutsättningar
  Förbud mot fastighetsägare har vunnit laga kraft
  – Adressat behöver ej vara namngiven i beslut
  – Ockupanter lider ingen rättsförlust att inte anges med namn
  – Jämförelse med hyreslagen
  – Beslut gäller samtliga boende/EU-migranter
 29. Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!
  1. Grundläggande rättsfrågor
  Förbudet redan vunnit laga kraft för alla utom Căldăraru Gheorghe
  Căldăraru Gheorghe kanske inte ens existerar
  Möjlighet att bosätta sig innebär inte att det är tillåtet
  Upprepade nedskräpningsärenden av EU-migranter
  Lika inför lagen
  Primärt personligt ansvar
  2. Undantag från kravet på kommunicering
  Parts insynsrätt, 17 § Förvaltningslagen
  3. Frågan om adressater måste vara namngivna i ett förbud utan vite som meddelats på plats
  21 § Förvaltningslagen
  Myndigheten bestämmer själv hur underrättelse ska ske
  Adressat behöver ej vara namngiven i beslut
  Ockupanter lider ingen rättsförlust att inte anges med namn
  Jämförelse med hyreslagen
  Beslut gäller samtliga boende/EU-migranter
  4. Rimlig tid
  5. Olägenheter och överträdelser av miljöföreskrifter kvarstår
  Besittning och verksamhetsutövare saknar relevans
  Miljöförvaltningens bedömning baseras på egna besök i tiggarnas boende
  Boendeförhållanden och störningar för omgivning
  EU-migranters överträdelse av miljöföreskrifter
  Endast relevanta inlagor
  Kränkande anklagelse om diskriminering
  6 § i miljöföreskrifterna gäller alla, även tiggare/EU-migranter
  Behov av förbud kvarstår
  EU-migranters kaminer strider mot miljöföreskrifter
  33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  EU-migranters bostäder strider mot campingförbud
  Sanitära olägenheter för tiggare och omgivning
  6. Rimlighetsavvägning enligt miljöbalken, proportionalitetsprincipen och mänskliga rättigheter
  Ersättningsboende för EU-migranter är de sociala myndigheternas ansvar
  Miljöförvaltningen kan inte bortse från Miljöbalken
  Den sociala situationen regleras inte av Miljöbalken
  Ockupanter har faktisk och rättslig möjlighet att följa förbudet
  Ockupanter lider ingen rättsförlust
  Alternativt boende för tiggare är en social fråga som ej hör hit
  Avvisning av EU-migranter rimligt och proportionerligt
  Om barn till tiggare finns så är ett förbud desto mer angeläget
  Referensfall för bosättning på kommunal mark saknar relevans
  EU-migranter är inte befriade från att följa Miljöbalken
  Fattigdom och ”hemlöshet” är inte Miljöförvaltningens uppdrag att lösa
 30. Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö
  Vad ska Miljöförvaltningen ta hänsyn till?
  Är hemlöshet ett miljöproblem?
  Överklagande på moralisk grund?
  Miljöförvaltningen tar för lite hänsyn till enskildas intresse?
  Frederick Batzler hoppas kunna dra ut på processen ytterligare
 31. Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1
  Yrkande
  Bakgrund
  Miljöförvaltningens handläggning
  Avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen
 32. Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2
  Fara för liv och hälsa
  Barnperspektivet
  Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
  Bemötande av romer i Sverige
  Den samlade bedömningen
 33. Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3
  Besittningsfrågan
  Vem är verksamhetsutövare?
  Miljöfarlig verksamhet
  Hänsyn till miljö och hälsa
 34. Länsstyrelsen fastställer fastighetsägarens skyldighet att städa upp efter EU-migranter i Malmös kåkstad
  Länsstyrelsen gör följande bedömning
  Fastighetsägaren är verksamhetsutövare
  Krav på kontroll och åtgärder för fastighetsägare
  Inhägning av fastighet
  Central placering, högre risk för nedskräpning/övernattning
  Kontinuerligt underhåll kan förväntas
  Fastighetsägaren borde agerat omgående
  Fastighetsägaren uppger felaktigt att Kfm & polis inte kunde agera
  Felaktig slutsats av fastighetsägaren om moment 22
  Länsstyrelsen hävdar felaktigt att påstående om moment 22 stöds av dokumentation
  Fastighetsägaren har ej vidtagit åtgärder i tidigare skede
  Pga fastighetsägarens passivitet övergår ansvar för nedskräpning till fastighetsägaren
  Fastighetsägare har faktisk och rättslig möjlighet att efterkomma föreläggande om avfall
  Åtgärder som fastighetsägaren förelagts av miljöförvaltningen att vidta
  Föreläggande att städa bort löst liggande skräp och avfall inom hela fastigheten
  EU-migranternas läger ger svåra gränsdragningar för vad fastighetsägaren ska städa bort?
  Svårt för fastighetsägaren att bevisa att föreläggande efterkommits
  Permanent avfallslösning för dem som bosatt sig på fastigheten
  Länsstyrelsen drar fel slutsats om vite – motivering ej korrekt
  Länsstyrelsen fastställer att fastighetsägaren fortfarande är skyldig att städa upp
  Har Länsstyrelsen bara tre personer som arbetar med juridiska frågor?
 35. Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö
  BILAGA 1
  Saken
  1. Yrkanden
  2. Rättsliga grunder för överklagandet
  3. Omständigheter i sak
  3.2 Nedskräpningen på Fastigheten
  3.3 Närmare om den olovliga bosättningen
  3.4 Fastighetsägarens vidtagna åtgärder
  3.5 Gällande rätt
  3.6 Sammanfattning av Fastighetsägarens inställning
  BILAGA 2
  Fastighetsägarens ansvar
  Föreläggandet är lagligt.
  BILAGA 3
  1. Yttrande i sak
  2. Bevisuppgift
 36. Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö
  A: Skrivelse 2015-03-03 från Kronofogden till Industrigatan i Malmö AB om avhysning 12/3.
  B: Hindersbevis 2015-03-04 för de tre svaranden.
  C: Skrivelse 2015-03-05 från Kronofogden till Industrigatan i Malmö AB om att svarande ej kunnat avhysas
 37. Kronofogdens avhysning av EU-migranter – Hur går det till?
  Avhysningsprocess för EU-migranter som olagligen ockuperat mark
  Rimligt att EU-migranter har större rättstrygghet än svenska medborgare?
  KOSTNADSFRI AVHYSNING AV EU-MIGRANTER
  Varför ”svårare” om EU-migranter olagligen ockuperat mark en längre tid?
  ”Pågående brott” fall för polisen?
  Vet inte hur det gick till från början?
  Avhysning inleds med polisens identifiering av EU-migranter
  NÖDVÄNDIG LAGÄNDRING
  Kronofogden avhyser tillsammans med polisen
  NÖDVÄNDIG LAGÄNDRING
  Kronofogdens önskan: Ska räcka med anslag på plats för att avhysa alla EU-migranter
 38. Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden
  ANMÄLAN OM PÅGÅENDE BROTT SAMT BEGÄRAN OM INGRIPANDE ENLIGT POLISLAGEN
  Brott som anmälan avser:
  Grovt olaga intrång alternativt olaga intrång
  Grovt egenmäktigt förfarande alternativt egenmäktigt förfarande
  1. BAKGRUND
  2. NUVARANDE SITUATION PÅ FASTIGHETEN
  3. FASTIGHETSÄGARENS VIDTAGNA ÅTGÄRDER
  4. GÄLLANDE RÄTT
  4.1 Brottet olaga intrång
  4.2 Brottet egenmäktigt förfarande
  5. SAMMANFATTNING
  Polislagen §13
 39. Kommunens ordningsstadgar hindrar inte EU-migranter att bosätta sig var de vill
  Inte brottsligt/kriminellt att bryta mot regelverk
  Ordningsstadgar endast i informativt syfte
  Vem har huvudansvaret?
  Polisen anser att lag inte gäller för EU-migranter
 40. Avhysning av EU-migranter vid Singelgatan i Malmö misslyckades… igen!
  EU-migranter hävdar att många lämnat Sverige sedan förra veckan
  Nya EU-migranter har flyttat in – ny anmälan behövs
  Solidaritet med EU-medborgare
 41. Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22
 42. Vanvårdat stulet får hittat i läger med EU-migranter i Malmö – Djurslakt
  Fåret misstänks vara stulet
  Spår av kadaver och blod från andra djur
  Anmälan om djurplågeri
 43. När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?
  Härbärge för EU-migranter föreslås
  Större läger, mindre boplatser och enstaka tält
  Tältläger och kåkstäder i Malmös parker
  Ordningsstadgar för Malmö
  Fakta avhysningar; Kronofogden kan vräka
  Valstugor åt EU-migranterna
  Tiggarna har inte besittningsrätt för parken
 44. Beslut att avhysa EU-migranter från Pildammsparken i Malmö
  Först information för ev. frivillig avflyttning
  Handräckning av polis
  Sanitär olägenhet
  Avhysning planerad till den 6 april
  Var tar EU-migranterna vägen efter avhysning?
  Oväntat besök
 45. Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor
  Lastpallar och annat sparas till nya bosättningar
  Ersättning för EU-migranternas kvarlämnade sopor
  Felaktiga uppgifter om antalet EU-migranter
  Gratis hemresa räknas inte?
  Solidaritetsföreningen fortsätter som tidigare
 46. Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla
  Boende och skydd för alla EU-migranter
  Prioritering av bostäder till tiggare från andra länder?
  Malmö stad hjälper inte EU-migranter med vatten
  Förbundet Allt åt alla, vänsterextremister
  Romerna är Europas största minoritet
  Det här gäller för EU-migranter;
  – Vilket stöd kan EU-migranter få i Sverige?
  – Socialtjänstlagen täcker inte EU-migranter
  – Efter tre månader i Sverige
  – Medborgerliga rättigheter för EU-medborgare med/utan uppehållsrätt
  – Medborgerliga rättigheter för icke EU-medborgare
  Bistånd endast i akut nödsituation i Stockholm
 47. Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter
 48. Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen
 49. Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa
  Christina Höj-Larsen. Migrationspolitisk talesperson (V)
  Hjälp i hemland enda fungerande lösningen
  Välorganiserade och värdiga lösningar
  Vad vi alla vill
  Kan Vänsterpartiet påverka EU?
  Resande från Rumänien, Sydeuropa och Grekland
  Avsaknad av konstruktiva förslag från Vänsterpartiet
  Vad har vänsterpartiet tillfört?
  Hur ska projekt för självförsörjning skapas?
  Vissa kommuner har lagt resurser på EU-migranter som skadat eller inget tillfört
  Statlig pott för boende till EU-migranter samtidigt som svenskar inte får denna förmån
  Vänsterpartiet kräver att det ska fungera som det fungerar
  Vänsterpartiet vill prioritera medborgare från andra länder
  Rasister, rasister, rasister…
  Annie Lööf-retorik, ”Jag vill”, istället för att beskriva hur
  Vad är medmänsklighet?
 50. Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade
 51. Folkpartiet Malmö vill lägga 5 miljoner kr/år på gratis boende för EU-migranter
  Förslag inte nya?- Inga förslag bättre?
  Ingen skattehöjning i Malmö
  Året-runt-härbärge för EU-migranter
 52. Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö
 53. Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år
  Permanent natthärbärge för alla i EU
 54. EU-migranter kräver stöd från Malmö stad
 55. EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta
  Väktare utrymde lokalen
  Partiernas ”lösningar” på problemen med EU-migranterna
  Varför räknas inte EU-migranter som hemlösa, undrar Katerin Mendez (F!)
  SD motion
 56. Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg
  Sociallagstiftning ej anpassad för dagen situation
  Förskola för romska barn för 6 mkr/år
  Gratis P-platser och bostad för ”EU-medborgare”/tiggare
  1 av 249 ”EU-migranter”/tiggare har fått jobb
  SFI-undervisning kräver svenskt personnummer
  Sverige anmält till EU-kommisionen för att feltolka folkbokföringslag
  Rätt till sjukvård för papperslösa
  Ingen rätt till sjukvård för ”EU-migranter”/tiggare
  1/3 av Rumänien har flytt landet
  Malmöbornas skattepengar
  Markant ökning av ”EU-migranter”/tiggare
  Härbärge i kommunal regi
  Inget samarbete mellan Malmö och Lund
  Regeringen vill inte befatta sig med problemet med EU-migranter
  Sveriges kommuner villrådiga om EU-migranter
 57. Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare
  Särskilda insatser som har gjorts för målgruppen fram till nu
  Samordnare
  Crossroads
  Nattlokal
  Socialtjänstens insatser
  Handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö
  Samordnaruppdraget
  Insatser för fattiga och utsatta EU-medborgare som uppehåller sig i Malmö
  – Vinterhärbärge
  – Daglokal året runt
  – Evakueringslokaler
  – Rutin vid avhysning
  – Samarbete med andra länder
 58. Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt
  Zigenarbostäder och zigenarklasser
  ”Århundradets mest generösa socialkontor” skrotades
  Statlig handlingsplan för romer
  3,5-5,8 miljoner kr/år
  Vuxenundervisning fungerade inte
  Svårt för romska skolbarn
  Satsningen ledde inte till förbättrade levnadsvillkor för romer
  Grundproblem måste lösas för att förbättring ska kunna ske
  Bortkastade pengar i Sverige


LUNDS KOMMUN – HANDLINGSPLAN – HJÄLP TIGGARE I LUND

 1. Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan
  Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun
  Ansökan från Lunds diakoniförening om medel för insatser till utsatta EU-medborgare
  Ansökan från föreningen Hjälp Tiggare i Lund om medel för härbärge för utsatta EU-medborgare
  Den rödgrönrosa majoriteten beter sig ytterst ansvarslöst
 2. Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter
  Rödgrönrosa majoriteten i Lund beslutade anta handlingsplanen för EU-migranter
  Handlingsplan rätt, innehåll fel
  Kommunen finansierar en extra särskild jobbförmedling specifikt för EU-migranter
  Kommunen ska hålla lokal tom som beredskap för kallt väder och avhysningar
  Kommunens ansvar för EU-migranters bosättningar – skapar kåkstäder som i Malmö
  Endast socialnämnden involverad i handlingsplan för EU-migranter
 3. Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter
  Pengaregn till ideella organisationer och lokaler
  Lunds kommun ska agera arbetsförmedling för EU-migranter
  Gissningar om antal och härkomst för EU-migranter
  Rutin för uppsökande arbete
  Riktlinjer för avhysning av EU-migranter
  Samarbete mellan Lund och Malmö samt andra kommuner i Skåne om EU-migranter
 4. Handlingsplan för EU-migranter i Lund – befäster tiggarnas fattigdom
  Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun
  Sammanfattning
  Beslutsunderlag
  Barnkonsekvensanalys
  Ärendet
  Socialförvaltningens handlingsplan för utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun
  Förhållningssätt
  Ansökningar om bistånd
  Barn
  Natthärbärge och anvisade platser
  Hjälp Tiggare i Lund
  Helgeands församling
  Lunds kommun vill upplåta kommunens lokaler för tiggare
  Servering av mat och möjlighet att uträtta basala behov
  Vägledningscenter
  Kartläggningar
  Uppsökande arbete
  Beredskap vid avhysningar
  Evakueringslokaler
  Samarbete med andra lokala och regionala aktörer
  Nätverk i Skåne
  Kunskapsinhämtning
  Socialförvaltningens förslag till beslut
 5. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar
  25 FRÅGOR OM OKLARHETER I ANSÖKAN
  BIL. #1: Styrelseprotokoll 2014-12-16
  BIL. #2: Hyreskontrakt 2014-12-23
  BIL. #3: Bidragsansökan från HTiL 2014-12-30
  BIL. #4: Budget från HTiL
  BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08
  BIL. #6: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-01-19
  – Sammanfattning
  – Beslutsunderlag
  – Barnkonsekvensanalys
  – Ärendet
  – Aktuell lagstiftning avseende EU-medborgare som vistas i annat land
  – Den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
  – Ansökan om medel
  – Hyra för lokal
  – Utspisning/löpande drift
  – Arvodering av anställd
  – Arvodering volontärer
  – Övrigt/oförutsedda avgifter
  – Övervägande
  – Socialförvaltningens förslag till beslut
  BIL. #7: Artikel i SDS 2015-01-22
  BIL. #8: Budget utan skriftlig ansökan 2015-05-30
  BIL. #9: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-06-03
 6. Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat
  Gratis året runt härbärge med gratis mat planeras att införas för 50-75 EU-migranter som befinner sig i Lund.
  700 000 kr extra i bidrag till Lunds EU-migranter
  Socialnämnden tar beslut om bidrag till två föreningar
  Bidrag ges retroaktivt
  Joakim Månsson Bengtsson sitter i Socialnämnden som beslutar om bidrag
  Om Hjälp Tiggare i Lund
 7. Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun
  Trend att religiösa församlingar engagerar sig allt mindre i svenska medborgare
  Hjälp tiggare i Lund: 211 500 kr i bidrag
 8. Lund ska hjälpa tiggare
  Kommunal samordnare för tiggare, varför?
  Tiggare ockuperat p-platser för 10-15 fordon
  Körodugliga/oförsäkrade fordon körs på svenska vägar av tiggare
  Nedskräpning runt bilar
  Uträttar sina behov i buskarna
  Gratis toaletter och dusch för tiggare, en långsiktig lösning?
  Riktlinjer för att motverka kränkningar och rasism mot tiggare

 1. Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!
  Kommunerna arbetar endast för att attrahera fler tiggare
  Samhället visar att lagbrott är lönsamt
  Vad tycker du?
  Camping i Göteborg för fattiga EU-migranter
  Stockholms politiker avsätter 11 miljoner för tiggarna i Stockholm
  Kommunerna understödjer tiggeri
  Politikernas budskap till tiggarna
  Social turism
  S+MP-regering vill locka tiggare till Sverige
  Vad vill Malmös politiker?
 2. Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året
  Fördubbling av EU-migranter på ett år
  Avhysningar från illegala bosättningar ska fortsätta, men avhysning till gratis boende
  Filadelfiakyrkan, Frälsningsarmén och Stadsmissionen
  Från starkt subventionerat till gratis boende för EU-migranter
 3. Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter
  Nya rutiner på uppdrag av Stockholms rödgrönrosa majoritet
  Polis avhyser i parker och på gator och torg
  Fortsatt svårt att avhysa EU-migranter från privat mark
  Ewa Larsson undanber sig frågor
  Stockholms härbärgen har öppnats upp för att kunna avhysa EU-migranter
 4. Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar
  Svenska medborgare känner sig otrygga
  Bosättningarna växer – 100 vuxna + 20 barn i en bosättning
  En rad problem följer av EU-migranternas bosättningar, bl a sanitära olägenheter
  10 år gammalt problem med EU-migranter i Göteborg
  Oro inför ökad tillströmning av tiggare till sommaren
  Fakta om Allemansrätten
 5. Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige
  Göteborg har 20 kända bosättningar på kommunal mark
  Boplatser för EU-migranter i Göteborg
  Göteborgs kommun hoppas SKL ska hitta någon magisk lösning
  Handlingsplan för kommunerna i Göteborgsregionen
  Ett ”gemensamt dokument” följs bara om det överensstämmer dagens strategi
  Göteborgs policy för avhysningar ändras inte
  Personligt tyckande om organiserat tiggeri

 1. Ohållbart med tiggarläger
  Långsiktig strategi saknas
  Bästa hjälpen är i hemlandet
  Politikernas handlingsförlamning skadar
 2. M, FP och KD kräver hårdare tag mot EU-migranters olagliga tältläger på Södermalm
  Löpande rapporter om tillströming av EU-migranter
  EU-migranter ska inte särbehandlas
  Fler och snabbare avhysningar
  S-ordförande undviker frågan
  FAKTA
 3. Olagliga läger för EU-migranter
  Tiggarnas läger växer
  Konkret och långsiktig plan saknas helt för tiggarna
  Kåkstäder
  Lika för alla inför lagen
  Politikerna missköter sina uppdrag när de bara skjuter problemen framför sig


EU-MIGRANTER, NYDALA CAMPING, UMEÅ

 1. Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar
  Fyra husvagnar flyttades 100 m bort innan avhysning
  Elva husvagnar flyttat till småbåtshamnen
  Pingstkyrkan anvisade p-plats vid småbåtshamnen
  Panik?
  Gör EU-migranter som alla andra?
  Vem flyttar runt EU-migranter?
  Är de EU-migranter som försörjs av Sverige mer utsatta än de som är kvar i Rumänien?
  Är det ett kommunalt ansvar att försörja EU-tiggare?
  Pingstkyrkans samordningsansvar för EU-migranter
  Pingstkyrkan vill bilda ännu en stödorganisation för EU-migranter
  Svenska kyrkan har anvisat ny plats för EU-tiggare
  SKYDDAT BOENDE FÖR EU-MIGRANTER
  Umeå kommun vill inte fortsätta försörja EU-migranter
  Vems ansvar är EU-migranterna?
 2. EU-migranter föregick avhysning – flyttar från Nydalabadet till rastplatser
  Pingstkyrkan skänkte husvagnar till EU-migranter
  Vilket område ska EU-migranterna ockupera med kyrkans husvagnar?
  EU-migranterna åker vidare till rastplatser
  Romer håller alltid ihop
  Är Sveriges skattebetalare Gud?
 3. EU-migranter i Umeå får nya boenden
  Tiggare i Nydala
  Två tiggarfamiljer till IOGT-NTO’s stugor
 4. Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping
  Kommunen anlitar kronofogden för att avhysa kyrkorna
  Kyrkorna vägrar följa avtal – agerar som aktivister
  Flytta husvagnar med EU-migranter till kyrkor
  Kyrkorna har inte funnit ny plats för EU-migranterna
  Elen avstängd och toaletter/omklädningsrum låsta för EU-migranter i Nydala
  En stridsåtgärd från kommunen?
  Renovering skulle påbörjats 1/4
  EU-migranter saknar rätt att befinna sig i Nydala
  Gräsmatta och elstolpe? – Ska kommunen försörja EU’s fattiga?
  EU-migranter skulle ha lämnat för två månader sedan
  Kronofogden vet inte ens var EU-migranterna finns
  Kommunen anser att ansvaret är deras avtalspart, kyrkorna
  Kronofogden vet inte om EU-migranter behöver identifieras
  Kronofogden måste ta hänsyn till barn vid fast boende
  Föreläggande till kyrkorna
  EU-migranter missnöjda med att de inte får fortsätta bo gratis
  EU-migranterna har tio barn i husvagnarna
  Toalett en mänsklig rättighet i Sverige för andra länders medborgare?
  Vem låtsas som att EU-migranter inte finns?
  Statlig media inte objektiv
 5. Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas
  Regional handlingsplan för EU-migranter
  Kan inte vänta på att S+MP-regeringen ska vakna
  Påverka staten, avhysning, skola och socialt arbete
  Vad är egentligen skälet till att samarbete önskas?
  EU-migranter och husvagnar ska bort i Umeå
  45 EU-migranter varav 10 barn ska avhysas – 5 av 13 husvagnar tillhör Pingstkyrkan
 6. Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner
  Kostnad för EU-migranters camping: 3 mkr + 600 000 kr/år i driftskostnad

 1. EU-migranter som saknar bygglov för sin bosättning ska avhysas i Olofström
 2. Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping
  Nolltolerans mot tiggare i parker & grönområden
  Symbolisk avgift
 3. EU-migranter i Helsingborg tänker inte flytta från parker till camping
  Kommunen rädd för vänsterextremisterna
  Camping, kostnad subventionerad till 10 kr/dygn
  Utgår från att alla tiggare åker till sitt hemland efter tre månader
  Vad händer med de EU-migranter som stannar kvar i Sverige?
  Tiggarna säger att de inte kommer att flytta
  Alltför långt till sina tiggarplatser
  Risk för tiggarbråk när tiggarna samlas på camping
 4. Subventionerad camping för EU-migranter utanför Helsingborg kan stängas
  Inga nya EU-migranter till camping
  Camping tillfällig lösning för att tömma EU-migranters olagliga bosättningar
  Beslut innan sommaren om camping ska stängas
  EU-migranter som bosätter sig i park kommer att avhysas
  Inte meningen att alla ska få subventionerad camping
 5. EU-migranter flyttat från tält i Höganäs till husvagn i Ängelholm
  Uppmaning att flytta innan 17/5, flyttade 8/6
  Allemansrätten gäller inte i tätort
  Höganäs kommun erbjuder gratis hemresa
 6. EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något
  Romer ockuperar sommarstuga i Gävle
  Romer ockuperar stuga utanför Märsta
  Romer ockuperar båtar i Norge
 7. Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona
  Handräckning av kronofogden för avhysning
  Kommunen erbjuder EU-migranter biljett till Rumänien
 8. EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle
 9. Gävle kommun erbjuder tiggare gratis hemresa
  Tiotal barn i Gävle
  Inga av tiggarnas barn har omhändertagits av socialtjänsten
  Gratis hemresa i vissa fall
  Mat och bostad inget kommunen erbjuder
 10. Färre EU-tiggare i Gävle
  Färre EU-migranter en trend?
  Inga konsekvenser om man bryter mot den fria rörligheten
  EU-migranter gör mycket i strid med lagen
  Vill inte använda ordet EU-migranter
  EU-migranter spridda runtom – Två större grupper
  Ska samhället stå för gratis sophantering för EU-tiggare?
  EU-migranter löser toaletter ”efter bästa förmåga”?
  Rimligt att skattebetalare står för toaletter till EU-tiggare?
 11. EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt
 12. Mönsterås kommun förser EU-migranter med boplats, toalett och vatten, gratis
 13. Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis
 14. Kronofogden vräker EU-migranter i Skara
  Lagstiftning ska följas
  Inte längre uppehållsrätt för romerna
  40 EU-migranter blev 170 när härbärge erbjöds
  Gratis hemresa erbjuds av kommunen
  Liten protest mot avhysning av EU-migranter
  EU-migranterna vill inte åka hem
  Inte låta problemet växa
 15. EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö
  P-förbud införs för att försöka bli av med tiggare
  Rumänska tiggare i Skara vräks – igen
  Avhysning av tiggare i Mölndal
 16. Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden
 17. Avhysning av EU migranter från Skellefteås husvagnsläger på Mobackenbadet
 18. EU-migranter utanför Märsta avhysta
 19. Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen
  Tidigare transport av EU-migranter
  Tillfälligt boende för EU-migranter
  Bosättning rivs, kvarlämnade prylar åker till tippen
 20. EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk
 21. Tiggare i Linköping som sover under räls avhyses igen av Trafikverket
 22. Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M
 23. Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista
 24. Avhysning av EU-migranter i Stockholm
  Tyst från regering och riksdag
 25. 50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp
  Polisen får många anmälningar om bosättningar i hela staden
  Efter en vecka byggs boplats upp igen
  När det blir varmare kommer EU-migranterna att öka
 26. Hundratals boplatser med EU-migranter i Stockholms innerstad
  Hundratals boplatser i Stockholms innerstad
  Har polisen förlorat sin rätt att avhysa?
  Varför vill polisen inte utföra sitt arbete?
  Bosättningar kommer att öka om ingen gör något
  Polisen skyller på bristande resurser
  Polisen vill inte vara fåraherdar
  Finns inga brottslingar bland EU-migranter?
  Vem vet hur mycket varje tiggare tjänar på att tigga?
 27. Kommunen vill flytta EU-migranter från Lidingö
  Tiotal EU-migranter sover ute + ca 4 husvagnar
  Ingen hjälp med logi, ingen gratis hemresa
  Hjälp i hemlandet, men utesluter inte ”tak över huvudet-garanti”
  Policy för EU-migranter behövs
  Moderaterna anser inte att ansvaret för EU-migranterna ligger på Lidingö stad
  EU-migranternas ambassad har ansvaret
 28. 12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar
  Kriterier för avhysning
  EU-migranter får inte göra mer än svenska medborgare?
  Ingen politisk fråga att bromsa bosättningar… eller?
  Odefinierat samarbete med frivilligorganisationer
  Snart kan Rumänien hjälpa till?
  FAKTA:
  Hur går en avhysning till?
  12 avhysningar har kostat skattebetalarna i Söderort 2,1 miljoner kronor
  Anna König Jerlmyr: ”Socialborgarrådet flyr sitt ansvar”
 29. Bosättningar med EU-migranter ökar i Skarpnäck
  Fem nya bosättningar med 40 EU-migranter
  Kan röra sig om en förflyttning av EU-migranter
  Osäkra siffror för EU-migranter
  Ingen kontroll över antalet EU-migranter
 30. Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter
  Trädgårds- eller hantverksarbeten för EU-migranter
  Risk för vildcamping under sommaren
  Gratis boende för EU-migranter under vintern
 31. Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund
  Tiggare villiga att betala ”hyra”?
  Tre rum och kök för tiggare sökes
  Oavlönade praktikplatser till tiggare?
  Dik Manusch, alternativ form av tiggeri
 32. Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund
  Tillstånd för att tälta krävs
  Kommunen saknar mandat att själva avhysa EU-migranter
  Inga jobb i Rumänien
  Tigger ihop 150 kr per dag och person
  Har inte någon annanstans att bo?
  Ovetandes om irritationen över deras olagliga bosättning under bron
  Polisen beskyddar tiggarnas boplats
  Missnöjda med kommunens campingförbud
  Har ännu inte tiggt ihop till hemresan
  Tiggarna vill hyra bostad?
  Har inte undersökt vad tiggarna är beredda att betala för boende
 33. EU-migranter avhyses från p-plats i naturreservat – Diskriminering, säger MP
  Olämpligt med bosättning i naturreservat
  Diskriminering att avhysa EU-migranter från olaglig boplats?


POLISENS ROLL VID AVHYSNING

 1. Kritik mot polisen vid avhysning av EU-migranter i Göteborg
  Fyra husvagnar med EU-migranter på kommunal mark
  EU-migranter skräpar ner och uträttar behov i naturen – otryggt
  Rutiner för avhysning – identifiering polisens uppgift
  Polisen förhalar avhysning
  Polisen identifierat 11 personer – utan återkoppling
  Polisen avvaktar besked från kfm
  Kfm saknar ansökan om avhysning
  Kfm förvånad över att polis avvaktar avhysningsdatum
  Samordnare för avhysningar?
  Avvaktar polisens identifieringsuppgifter
  Fler olagliga bosättningar, ej polisanmälda
 2. Avhysning av EU-migranter bromsas av polisen i Stockholm
  Polisen ska identifiera EU-migranter
  ”EU-team” informerar EU-migranter om alternativ vid avhysning
  Polisen hör inte av sig
  Ingen hemma, då gör polisen inte mer
  Antalet läger med EU-migranter okänt


MÅRTEN SCHULTZ – ALLEMANSRÄTTEN

 1. Mårten Schultz (SvD) menar att allemansrätten ger tiggare rätt att bosätta sig var de vill
  ALLEMANSRÄTTEN
  Får tiggeriet oss att glömma principer?
  Mårten Shultz har inte förstått förslaget om förtydligande av regelverk
  Är lösningen att ta bort alla lagparagrafer?
  Äganderätten ska respekteras
  Ger allemansrätten EU-migranterna rätt att göra vad de vill?
 2. EU-migranters bosättningar har inget med allemansrätten att göra
  Mårten Schultz
  Är allemansrätten en inskränkning i äganderätten?
  Lag för allemansrätt saknas
  Vad täcks inte av allemansrätten?
  EU-migranter bryter mot allemansrätten
  Fordon täcks inte av allemansrätten
  Byggnadskonstruktioner täcks inte av allemansrätten
  Tältning som medför vantrivsel/irritation täcks inte av allemansrätten
  Tältning i grupp förutsätter markägarens tillstånd
  Nedskräpning/miljöförstörelse bryter mot lag
  Allemansrätten har inget att göra med EU-migranters bosättningar
 3. Mårten Schultz förstår inte varför hans svammel om tiggare och allemansrätten väcker reaktioner
  Schultz förstår inte vad som reagerats på
  Reaktioner kan inte bero på artikelns låga kvalitet?
  Punkter som läsarna inte reagerat på
  Om man är kritisk har man inte läst, tycker Schultz
  Obegriplig relevans i tiggare kontra allemansrätt
  Tre irrelevanta punkter
  Poängen var inte regelverket för allemansrätten
  Vad klargjorde Schultz artikel?
  Schultz har inte gett oss koll, inte ens lite
  Schultz säger sig inte förstå reaktionerna
  Är den dåliga kvaliteten på Schultz artikel läsarnas fel?
  Ingen har förväxlat allemansrätten med gillandet av denna
  Budskap saknades
  Ointressant om Mårten Schultz gillar allemansrätten eller ej
  Vad läsarna reagerat på är istället…
  – Självklarheterna haglar vidare
  – Har inget med problemen att göra
  – Vagt och meningslöst (och inte riktigt rätt)
  – Obegripligt
  – Vad har dessa (felaktiga) slutsatser med allemansrätten att göra?
 4. Mårten Schultz vill byta ut ordet tiggare mot arbetare
  Schultz tycker inte att det som fungerar dåligt behöver bli bättre
  Schultz tycker inte tiggare behöver ha någon rättssäkerhet
  Schultz tycker att de som värnar om tiggare är oempatiska!!!
  Organisering av laglig verksamhet?
  Tiggeri i alla former fördelaktigt för alla parter?
  Majoriteten tycker inte som Mårten Schultz
  Varför byta ut ordet tiggare mot arbetare?
  Schultz refererar till anonyma grupper
  Har Sverige inte rätt att skydda sig mot en sämre välfärd?
  Rättigheter i Sverige gäller inte alltid medborgare i andra länder
  Mårten Schultz tweetar om inlägget ”Mårten Schultz förstår inte varför hans svammel om tiggare och allemansrätten väcker reaktioner”
 5. Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas
  Absurt regelverk för avhysningar av tiggare
  Markägare ska inte behöva personnummer på markockupanter eller anlita Kfm
  EU-migranter urholkar allemansrätten
  Kan inte vara markägarens ansvar att städa efter tiggare
  Försökt få till lagändring, inget stöd av Centerpartiet
  Debattklimatet hindrar konstruktiva lösningar


DANIEL KALLOS

 • Daniel Kallos (V) anmäld av polis vid information till EU-migranter – V stöder attacken
  Vänsterpartiet är ett arbetsmiljöproblem
  Daniel Kallos vill inte kommentera sin aggressivitet
  ”Attack mot enskild partikamrat”?
  ULRIKA EDMAN/V VERKAR INTE I MEDBORGARNAS INTRESSE
  EU-migranternas ockupationer av fastigheter står samhället dyrt
  Civilkurage att attackera tjänsteman?
  Daniel Kallos attack mot tjänsteman får stöd av Vänsterpartiet
  OBEFINTLIGT ENGAGEMANG FÖR EU-MIGRANTER?
  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
  Ulrika Edman tycker inte Daniel Kallos varit vid EU-migranternas läger som politiker
  Stadsdirektör Jonas Jonsson anser att Daniel Kallos agerat i egenskap av politiker
  Ulrika Edman: V agerar parlamentariskt genom att attackera tjänstemän
  471 MILJARDER KR INTE ANSVAR?
  Daniel Kallos budbärare?
  Vänsterpartiet oregerligt
  Kommunledning ”byter fokus” för att Vänsterpartiets representant attackerar tjänsteman?
  VEM TVINGAR EU-MIGRANTER ATT BOSÄTTA SIG I SKOGEN?
  V OCH MP VILL FINANSIERA TIGGERIET
 • Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter
  Skillnad mellan utopi och verklighet
  Felriktad kritik
  Sverige har bara skyldigheter och svenskar har inga rättigheter?
  Vad och vem är det som orsakar ett mer segregerat samhälle?
  Har en kommun skyldigheter som gäller för all världens medborgare?
  Sveriges skattebetalare finansierar EU-migranters tiggarresor
  Tiggarnas sociala turism jämförs med svenskars utvandring för 100 år sedan
  Vänsterpartister förespråkar åtgärder som försämrar situationen
  Har de folkvalda inga skyldigheter mot dem som tillsatt dem?
  Gäller socialtjänstlagen och skollagen all världens medborgare?
  Inga hinder för en kommun att försörja 25 miljoner fattiga i EU?
  V är inte i majoritet
  Vem är det som saknar mod, vilja och förnuft?
  Information om lagbrott blir hot i Daniel Kallós ögon
  Är en illegal bosättning legal?
  Religiösa organisationer skapar problem
  Daniel Kallós vill inte inse de konkreta hinder som finns
  Kommunens ansvar för ”boendefrågor”?
  Finns sakliga argument till att en kommun ska finansiera semesterbostäder för alla EU-medborgare?
  Största avhysningen på 70 år?
  Är vision samma som verklighet?
  Som det verkligen är…
  Det för vänsterextremister eviga rasistkortet
  Vill Umeå se mer av Daniel Kallós och Eva Arvidsson?
  Avhysning av de romska ockupanterna

 1. Poliskontroll av EU-migranters bilar i camping, Söderhamn – människohandel
  Vittnade om människohandel med EU-migranter
 2. Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt
  EU-migranter ska inte ha rättigheter som svenskar inte har
  Nationell samordnare används alltid som ursäkt för svarslöshet
  Vilken relevans har kommunens ordningsregler för avhysningar?
  Löfvén: Vi tittar på…
  Löfvén inte insatt i frågan om avhysningar
  Löfvén tror att ett tiggeriförbud är samma som att förbjuda fattigdom
 3. Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna
 4. Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter
  Ändra lagstiftning så avhysningar förenklas
  Kommunen saknar behörighet att upprätthålla lokala ordningsföreskrifter
  Ordningsvakter som avhyser EU-migranter
  S, MP, V och Fi vill inte ändra regelverk
  Kritisk mot att avhysningar upphört
  Lagar ska inte gälla bara för svenskar
  Miljöpartiet vill utöka antalet bostäder för tiggare från andra länder
  Centerpartiet motståndare till avhysning via vakter
  Centerpartiet vill garantera alla EU-medborgare tak över huvudet
  Soraya Post anklagar M för att inte följa mänskliga rättigheter
  Soraya Post (Fi) anklagar Moderaterna för att vilja införa ett apartheidsystem
  Boplatser för tiggare i Stockholm
  Inga rättigheter att bosätta sig var man vill
  Vinterbostäder i Stockholm för EU-medborgare
  Lag gäller även för tiggare
  Hur har det kunnat gå så här långt utan att varken regering eller riksdag vidtagit några konkreta åtgärder?
  De styrande förvärrar misären
  Kommuner som inte ställer krav drabbas hårdare
  Polisens rätt att avvisa personer enligt utlänningslagen
 5. Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

 1. Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter
  Vänsterpartiet kräver en handlingsplan för EU-migranter
 2. Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås
  Hur ska bosättningar med tiggare och deras barn hanteras?
  Tiggare hyr ut platser till andra tiggare
  Tiggare kommer i lastbil
  Organiserade transporter av tiggare – Hövding styr
  Tiggeriet alltmer aggressivt
  Slagsmål mellan tiggare om platser
  Butiksägare räddaVAD SÄGER POLITIKERNA OM EU-MIGRANTER?

 1. Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter
  EU-pengar för att lära EU-migranter hur de ska dra nytta av landet
  Minst varannan kommun i Sverige har tiggande EU-migranter
  Inaktuell statistik
  Fler tiggare
  Välfärdsmigration en EU-fråga
  Sanktioner mot Rumänien
  Kännbara ekonomiska sanktioner
  Granskningskommission för att bevaka att EU-länderna efterlever grundläggande rättigheter
  Demokrati som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar minoriteter
  Romskt sändebud
  Lära oss att människor är lika värda?
  Sveriges regering handlingsförlamad
 2. En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas
  Anna Hedh, Europaparlamentariker (S)
 3. Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet
  1. Ta snarast initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem
  2. Kommuner och privata markägare ska kunnna agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser, men måste också klargöras vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lagstiftning
  3. Verktyg för att kunna möta utmaningarna på våra gator, torg och parker
 4. Stefan Löfvén tiger om tiggeriet i Sverige
  Är tiggeri prostitution eller arbete / svartjobb?
  Konsekvenser av tiggeri
  Tiggeri saknar positiva effekter
  Är det en god gärning att ge tiggare pengar?
  Måste tänka längre än i ett steg
  Tiggare åtnjuter fördelar som inte gäller för svenska medborgare
  Var går gränsen för solidaritet mot andra länders medborgare?
  Särbehandling och likabehandlingsprincipen
  Vilket ansvar har Sverige för barnen i andra EU-länder?
  Politiker i Sverige har abdikerat
  Problemen i andra länder är skilt från problemen i Sverige
  Regeringen måste tydligt klargöra att tiggeri är destruktivt
  Regeringen måste uppmana svenska medborgare att inte ge pengar till tiggare
  Regeringen måste underlätta avhysningar av illegala boplatser
  Regeringen måste förbjuda organiserat tiggeri
  Nationell samordnare endast för att regeringen inte ska behöva engagera sig i problemen
  Vad som först och främst måste göras
 5. Stefan Löfvén försöker flytta fokus från problemen med EU-migranterna
  ”Illa berörda”?
  Problemen i Sverige och problemen i EU är två olika saker
  Stefan Löfvén bluffar om att ett ”avtal” skrivits
  Stefan Löfvén tycker inte det spelar någon roll om lagstiftning inte fungerar
  Veronica Palm blir upprörd
 6. FP: Felriktade insatser för EU-migranter leder bara till fler tiggare i Sverige
  Erik Ullenhag och Tina Acketoft
  Politiska åtgärder som gör att färre söker sig till Sverige för att tigga
  S+MP-regering och kommuner styr fler fattiga till Sverige med sina åtgärder
  EU-pengar för att fler tiggare och deras barn ska söka sig till Sverige
  Skola för romska EU-migranter, bortkastade resurser
  Sveriges kontraproduktiva satsningar på EU-migranter leder till fortsatt misär
  Konstgjord andning för EU-migranter
  90% av Rumäniens romer arbetslösa
  Folkpartisternas förslag på lösningar:
  • Ge svensk hjälp direkt till byarna varifrån människor kommer
  • Sänd ned svenska tjänstemän till Rumänien
  • Vi bör också hjälpa till med stöd för att fungerande samhällsstrukturer ska kunna byggas upp
  • Ta fram en europeisk strategi mot antiziganism
  Folkpartisternas förslag verkningslösa
 7. Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola
  Morgan Johansson håller med Erik Ullenhag
  Vänsterpartiet vill inte ha skärpt lagstiftning mot människohandel
  AVHYSNING OLAGLIGA BOSÄTTNINGAR
  SKOLA FÖR EU-MIGRANTER
  Gustav Fridolin vill erbjuda fri skolgång till EU-migranters barn
  Skolgång är hemländernas ansvar
  MP vill inte kommentera EU-migranters skolgång
 8. Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem
  Fri rörlighet gäller inte tiggeri
  Inga särskilda rättigheter för EU-migranter som inte gäller för svenskar
 9. KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar
  Olagliga bosättningar oacceptabelt och ohållbart
  Regelverk måste gälla lika för alla
  Avhysning är rätt
  Långsiktiga och kortsiktiga förslag behövs
  Nationella riktlinjer för fattiga EU-migranter i Sverige
  Omedelbara åtgärder mot bosättningar och tiggeri
  Hjälp gör mest nytta i de fattigas hemländer
 10. Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?
  Åsa Romson (MP)
  Annie Lööf (C)
  C-politiker vill förbjuda tiggeri
  Jan Björklund (FP)
  Fredrik Reinfeldt (M)
  Moralfrågan som delar befolkningen
  Vill prioritera svenskar som är fattiga
  Endast med uppehållsrätt har man rätt till den svenska välfärden
 11. Åsa Romson, vice statsminister i Sverige, uppträder som aktivist
  Institutionaliserad europeisk ondska, enligt MP
  Är migration endast en moralisk fråga?
  Är fattigdom ett asylskäl?
  Allt står mellan nazism eller icke nazistisk fri invandring för MP
  Realistiskt med fri invandring till Europa?
  Enligt MP ska bara de få stanna i Sverige som ”behöver” det
  Med MP’s politik kommer fattiga människor fortsätta riskera sina liv
  En vice statsminister måste uppträda mer ansvarsfullt
 12. Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin
 13. Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter
  Kommentarer från Fi efterlyses
 14. Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?
  Fi får svidande kritik från Hanif Bali (M)
 15. Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas
  Fakta om romer
 16. EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ
  Feministiskt Initiativ drar nytta av situationen
  En enstaka händelse kan inte styra stadens framtid
  Katerin Mendez arbetar inte i Malmö-medborgarnas intresse!
  Mendez krav – ingen lösning på något
  Mendez ej insatt i frågan – illa påläst !
  Mendez krav på att Malmö ska vara först i Sverige
  Katerin Mendez, vill du diskutera frågan om EU-migranter?
 17. Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?
  Miljöpartiet – Maria Gardfjell
  Feministiskt Initativ – Tomas Karlsson
  Socialdemokraterna – Erik Pelling
  Centerpartiet – Stefan Hanna
  Moderaterna – Marta Obminska
  Sverigedemokraterna – Simon Alm
  Folkpartiet – Mohamad Hassan
  Kristdemokraterna – Jonas Segersam
  Vänsterpartiet
  Fri rörlighet gäller i alla EU-länder
  Undantag från den fria rörligheten
  Länderna får ställa krav på EU-medborgare som vill stanna längre
 18. Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge
 19. Sverige behöver integrationsminister och migrationsminister
  Morgan Johansson ej aktiv som migrationsminster
  Arbetsmarknadsminister gör Migrationsministerns arbetsuppgifter
  Vem ansvarar för migrationspolitiken idag?
  Antalet asylsökande tripplats
  S+MP-regeringens tysthet fortsätter
  Framtidsminister och tre utbildningsministrar, och 0,1 migrationsminister
 20. Partiledardebatten – Ingen vågade ta upp EU-migranter eller andra ”känsliga” frågor
  Löfven vs Lööf
  Stefan Löfven lever i det förflutna
  Väljare vill veta om framtiden
  SM i irrelevans
  Partier undvek problemen med EU-migranter
  Partier undvek invandringsfrågor
  Partier undvek problemen med skottlossningar i landets tre största städer
  Åsa Romson vägrar hälsa på Jimmie Åkesson
  Fem timmar utan att behandla de stora frågorna
  PARTILEDNINGARNA LEVER I EN BUBBLA


SLOGANS OM EU-MIGRANTER/TIGGARE – FLOSKLER

 1. Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning
  PÅ VILKET SÄTT LÖSER TIGGERI FATTIGDOM?
  Man kan inte förbjuda fattigdom
  Att förbjuda tiggeri är bara att sopa problemen under mattan
  Vi kan inte förbjuda människor att be om hjälp
  Etc
 2. EU-migranters tiggeri är inte bara ett fattigdomsproblem
  Inte politiskt korrekt att beskriva tiggeriets effekter som problem
  Försöker man lösa fattigdom med staket?
  Folkvaldas retorik: Goddag yxskaft
  Stefan Löfvén förstår inte lagstiftning mot tiggeri
  Smiter från sitt ansvar om Sveriges problem
  S+MP-regeringen ger sig själv uppdraget att lösa Rumäniens fattigdom


FAFO

 1. Fafo:s tabeller om EU-migranter från Rumänien i Stockholm
  MÄN, KVINNOR, UNDER 30 ÅR
  ETNICITET
  ÅLDER
  SPRÅK OCH KULTURELLA VÄRDERINGAR
  UTBILDNING
  ARBETSLIVSERFARENHET
  HUR LÄNGE VISTATS I STOCKHOLM (INTE SVERIGE)
  RESA TILL STOCKHOLM
  BARN I SKOLA
 2. Statlig media hakar på Fafos undersökning av EU-migranter – försöker manipulera medborgarna
  Tiggare och tiggeri är två olika saker, men det beaktar inte Fafo
  Felaktig slutsats om vilka som tar sig till Danmark
  Att tiggeri minskar är inte samma som att tiggeri upphör
  Karin Borevi drar egna slutsatser från rapporten
  Intervjuobjekt har ej identifierats
  Ej hemlösa definieras som hemlösa
  SR nämner inget om att frågorna ger missvisande svar
  SR nämner inget om att känsliga frågor exkluderats
  Den bekräftade brottsligheten finns inte, enligt undersökningen
  Statlig media undviker rapportera ”känsliga” resultat från undersökningen
  Relevanta frågor har undvikits till förmån för känslofrågor
  Undersökningens syfte
  Staten styr dig
 3. Här avslöjas bluffen i Fafo’s undersökning om EU-migranter
  1) the Roma street workers are not really poor, but spend the money earned from migration on ‘palaces’ in Romania;
  2) the money does not reach those who really need it, but goes to organisers and traffickers;
  3) the Roma do not want to work, but prefer to beg;
  4) begging is a cover for criminality;
  5) Roma people habitually lie and are thus unsuited to participation in surveys as informants;
  6) if we give the Romanian migrants money, more of them will come.
  7) beggars and street workers earn hardly any money while in Scandinavia;
  8) the Roma in particular are discriminated against, chased and harassed by the police, private security guards and members of the general public;
  9) that if crimes are committed by the Roma, it is only out of desperation and in order to secure survival for themselves and their families;
  10) if they were given equal opportunities, the street workers would all rather work than beg.
  Summary
  TIGGERIFÖRBUD O DYL.
  AVSLUTNINGSVIS
 4. Hur kan man låta sig luras av Fafo’s undersökning av EU-migranter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn?
  Finns det ingen organisering av tiggeri?
  Kräver förbud och skyller på kriminell organisering
  Studie om tiggare slår hål på myter
  • Alla som påstått att tiggeriet är organiserat ljuger!
  • Alla som talar om ligor och utnyttjande ljuger!
  • Alla som inte har en humanitär lösning på detta är ohederliga populister.
  Varför ljuger Beatrice Ask, Tomas Tobé och andra M- och KD-politiker?
 5. Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare
  Ingen människohandel existerar med tiggare… enligt Fafo
  En ”myt” som inte finns
  Ingen organiserar tiggare… även om organisering är bekräftad
  Olika metoder för att se att inkomster och utgifter gick ihop?
  Studien gäller ”hemlösa” och inte EU-migranter
  Högst andel romer i Stockholm – flesta har ej gått i skola
  Vad tjänar en tiggare?
  Oslo sovförbud utomhus, Köpenhamn tiggeriförbud
  79% av tiggare i Stockholm sover ”ute”
  Svårt att få plats på härbärge i Stockholm?
  Forskarna vet inte ens hur många tiggarna är
  Tiggare som inte finns är mer ”diskreta”
  Forskare spekulerar
  LÄNK TILL FAFO’s RAPPORT
 6. Sveriges vänsterstyrda media försöker dränka sanningen om EU-migranter
  FAFO-utredning styrd av tankesmedja motsvarande svenska Arena Idé
  Resultat visar bara hur EU-tiggarna vill att vi ska uppfatta dem
  Stora skillnader i uppskattningar hur mycket EU-tiggare tjänar
  SPEKULATIONER MENINGSLÖSA OM HUR MYCKET EU-TIGGARE TJÄNAR
  Gävleborg – Nyheter24 kallar information för att ”hetsa mot svaga”
  Martin Valfridsson kritiseras av ETC för att ha sagt sanningen
  Skrämselteknik – Många vill skrämma till tystnad
  FAKTA FÅR STÅ TILLBAKA FÖR KÄNSLOARGUMENT
  Polisen utreder utnyttjande av EU-migranter
  Kriminella nätverk kan dra nytta av EU-migranter utanför samhällets kontroll
  HUR SKA BROTTSLIGHETEN STÄVJAS?


VARFÖR PROVOCERAR TIGGARNA?

 1. Varför provocerar EU-migranter?
  12 PUNKTER OM RISKER OCH SAMHÄLLSPROBLEM MED EU-MIGRANTER
 2. Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott
  EU-migranter skräpar ner och uträttar sina behov mitt framför ögonen på polisen
  Polisen kan inget göra pga att det finns flera EU-tiggare?
  Sanitär olägenhet, nedskräpning och miljöbrott inte prioriterat av polisen
 3. Polisutryckning pga texten ”svensk zon” på marken – hatbrott mot eu-migranter
  Varningsskyltar om hälsofara pga EU-migranter
  Har polisen rätt prioriteringar?


HJÄRTA TILL HJÄRTA, ETC

 1. Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter
  Rickard Klerfors
  1. Tak över huvudet-garanti
  2. Inventera problemen
  3. Upprätta ett strukturerat nätverk i Rumänien
  4. En Marshall-plan för Europas romer
 2. Ge tiggande EU-migranter arbete och utbildning istället för att se dem som problemTIGGERIFÖRBUD – FÖRBJUDA TIGGERI?

 1. Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud
  Samtliga frågor lämnas obesvarade
  Utan tiggeriförbud förstärks utanförskapet för tiggare
  Tiggeriförbud effektivt och kostnadsbesparande
  Utan tiggeriförbud stigmatiseras romer
  Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
  Låter du dig luras av retorik?
  Problem sopas inte under mattan
  Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik
  Ytterst få tiggare i Danmark och Storbritannien
  Nationellt tiggeriförbud i Danmark
  Avsevärd förbättring i Danmark efter tiggeriförbud
  Rapport visar att kostnader för tiggeriförbud är försumbara
  Avsevärt färre EU-migranter i Köpenhamn efter tiggeriförbud
  Tiggeriförbud lösning för EU-migranter och Sveriges medborgare
  Overifierade och irrelevanta jämförelser med London
  Vad försämras av ett tiggeriförbud?
  Anpassniningar ska göras i tiggarnas hemländer
  Brott mot EU’s fria rörlighet beivras inte
  Ej relevant att jämföra med USA
  Åtgärder i Frankrike ledde till förbättringar
  Tiggeriförbud kostnadseffektivt och långsiktigt
  Jämförelse med historisk tid ej relevant
  Alla alternativ till tiggeriförbud är dyrare
  Är inte fungerande lagar tillräckligt?
  Europas fattigdom kan inte bekämpas i Sverige
  Europas tiggeriförbud leder fler tiggare till Sverige
  Inga lagar för att slippa tolkningsproblem?
  Organisering?
  Diskriminiering att beakta vad som är bäst för landet?
  125 miljoner fattiga till Sverige?
  Vad blir bättre av att flytta fattigdomen till Sverige?
  Diskriminering att värna om Sveriges medborgare?
  Svenska medborgare behandlas orättvist utan tiggeriförbud
  Ingen kriminalisering av fattigdom! – Inte orättvist med förbud att skada landet
  Tiggeriförbud inskränker inte den fria rörligheten
  Utan tiggeriförbud blir samhället mer intolerant
  Tiggeriförbud innebär inte kriminalisering av tiggare
  Politikers skyldighet att begränsa det som skadar Sverige
  Har svenska medborgare inte medborgerliga rättigheter?
  Tiggeriförbud eller inskränkning av EU’s fria rörlighet
  Tiggeriförbud är en långsiktig lösning
  Lagbrott ingen rättighet för EU-migranter
  Rätt till arbete, sjukvård, social trygghet, etc först för svenska medborgare
  EU’s fria rörlighet endast för arbete och studier
  Tiggeri leder till övergrepp, trakasserier och förnedring
  Utan tiggeriförbud förstärks utanförskap och profitörer gynnas
  Alla ska behandlas värdigt
  Tiggeriförbud måste komma snabbt
  Vad är tiggeri i Sverige lösningen på?
 2. LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud
  Omoraliskt att verka i allas intresse?
  Vad löses av att Sverige tar över Europas fattigdom?
  Problemet för Sverige är konsekvenserna av EU-migranternas tiggeri
  EU-migranternas tiggeri döljer Sveriges brister
  EU-migranter belastar Sverige i onödan
  Tiggeriet i Sverige befäster tiggarnas fattigdom
  Tiggeriförbud kriminaliserar tiggare?
  Att tillåta tiggeri befäster tiggarnas utanförskap
  Farligt med missriktad välvilja från okunniga
  Populism att följa folkets vilja?
  Vem vet inte att det finns fattiga?
  Kan förbud mot tiggeri inte lösa dess följdproblem?
 3. Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap
  Förslag:
  1. Rumänien ska ta ansvar för sina medborgare
  2. Ge myndigheter medel för att kunna stoppa tältläger och kåkstäder
  3. Överväg ett tiggeriförbud, efter t ex dansk modell
  Export av fattigdom löser inget
  Var fjärde EU-medborgare lever på existensminimum och fattigdomen ökar över hela EU
  Nödhjälp bara befäster tiggarnas fattigdom och utanförskap
  Tre månader räcker inte för att lösa problem som kommer att ta decennier att lösa
  Signal till EU-migranternas hemländer att de måste vidta åtgärder för sina medborgare
  Exempel på länder med tiggeriförbud
  Ingen strategi för att förhindra olagliga kåkstäder och tältläger med EU-migranter
  Handlingsförlamade politiker och myndigheter
 4. Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter
  Cecilia Magnusson – riksdagsledamot Moderaterna
  Att införa ett förbud skulle minska risken att fattigdomen permanentas
  De alternativ som finns:
  1. Tala om för väljarna att det inte finns någon lösning som man är beredd att föra fram
  Stoppa huvudet i sanden är orealistiskt.
  2. Kommunerna ombesörjer inkvartering och försörjning av EU-migranterna
  Kommunal bostadslösning är orealistiskt.
  3. Etablerar någon sorts asylgrund för romska migranter, som därmed får ansöka om asyl
  Ny asylgrund för EU-medborgare är orealistiskt.
  4. Förbjud tiggeriet.
  EU-migranter inte hemlösa
  Långsiktig lösning finns bara i hemländerna
 5. Cecilia Magnusson (M) vill förbjuda tiggeri i Sverige
 6. Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter
  Anstormning av tiggare
  Lär av bl a Danmark och Storbritannien
  Avfärdar floskler som ”Man kan inte förbjuda fattigdom”
  Vilka argument finns mot ett tiggeriförbud?
  Det är ingen lösning att bibehålla tiggarna i sin fattigdom
  Vad händer när tiggarna tar med sig sina barn i större omfattning?
  Många problem går hand i hand med tiggeriet
  Måste börja någonstans
 7. Förbud mot tiggeri krävs av Moderater i Bohuslän
  Förbundsstämman ska besluta om propositionen om tiggeriförbud
  Nationellt tiggeriförbud
  Länsstyrelsen i Sala upphävde generellt tiggeriförbud
  Ett alternativ är lokala tiggeriförbud eller tillståndsplikt
  14 kommuner i Bohuslän
  Förbundsstyrelsen föreslår förenkling av avhysningar
  MUF emot förbud av tiggeri?
  Fakta om Tiggeripropositionen
 8. Beslut om tiggeriförbud med förkrossande majoritet för Moderaterna Bohuslän
  Tiggeriförbud som togs bort 1981 ska återinföras
  Förbjuda gatumusikanter
  Sveriges politik och missriktade välvilja skapar sociala problem i Rumänien idag
  Moderaternas partiledning har inte förespråkat tiggeriförbud
  Tomas Tobé säger att partiledningen ej avser att föreslå tiggeriförbud
  Bara en av Moderaternas 25 förbundsstämmor har tiggeri på dagordningen
  Decemberöverenskommelsen
 9. Partier kommer att haka på moderaternas förslag om tiggeriförbud, utom MP och V
  Kent Asp
  Moderaterna vill följa regeringsformen
  Ett tiggeriförbud speglar en kraftig opinion som partierna tvingas följa
  Kritiken mot invandringspolitiken ökar, tiggeriförbud är ett exempel
  Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer inte att följa medborgarnas vilja
 10. Få kritiska röster mot Moderaternas förslag om tiggeriförbud, men blåses upp i media
  Filip Gollungberg tycker Sverige ska skapa jobb åt tiggare
  Vilka problem löser inte ett tiggeriförbud?
  Filip Gollungbergs skäl för att motsätta sig tiggeriförbud är att han tror det gynnar SD
  Socialt skyddsnät finns för de fattigaste i Rumänien
 11. EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom
  Rasmus Törnblom tror att EU-migranters tiggeri i Sverige löser deras fattigdom
  Vad är ett tiggeriförbud ingen lösning på?
 12. Socialdemokraternas distriktsordförande i Bohuslän okunnig om EU-migranter, tiggeriförbud, etc
  Vad har fattigdom med tiggeriförbud att göra?
  Kontrollera tremånadersregel och tillämpa lagar?
  Socialdemokraterna säger att de inte vill följa folkets vilja
  Regeringen vill hjälpa EU-migranter men inte svenskar
 13. Inför tillståndskrav för tiggeri, kräver KD-politiker
  Hjälp i hemlandet enda fungerande lösning
  Politiker måste börja ta ansvar för problemen med tiggeriet i Sverige
  Tillståndsplikt för insamling av pengar på offentlig plats
  Tillståndsplikt för insamling av pengar finns redan idag
  Fördelar med tillståndsplikt
  Tiggeri i Sverige ingen lösning på fattigdom i andra EU-länder
  Hög tid för politiker att ta ansvar för att komma tillrätta med tiggeriet
 14. Varför inte förbjuda tiggeri?
  Tiggare utan identitet
  Några argument för ett förbud mot tiggeri
  Kortsiktiga åtgärder försämrar tiggarnas situation
  Långsiktiga åtgärder enda lösningen
  Statens – inte kommunens – uppgift
  Finns inte förbud redan mot tiggeri i Sverige?
 15. Varför ska tiggeri förbjudas i Sverige?
  Hjälporganisation uppmanar att inte ge EU-migranterna pengar
  Tiggeri som yrke – drabbar barnen, löser inga problem
  Fri rörlighet på meriter, inte för att tigga
  Vi har betalat för vår välfärd som bygger på ansvar
  80% av Sveriges 50 000 romer lever i permanent utanförskap
  Inga förutsättningar att hjälpa EU-migranter när 80% av Sveriges romer lever i fattigdom
  Långsiktig hjälp fungerar bara via hjälporganisationer i hemlandet
 16. Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte
  Åsa Regnérs hemliga avtal med Rumänien
 17. S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud
  Lagstiftning har flera syften, t ex preventivt
  Martin Valfridsson, S+MP-regeringens marionett
  Den nationella utredarens lösning på alla problem?
 18. Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri
  Tiggeri ska inte kriminaliseras?
  Inte organiserad brottslighet???
  Avhysningar måste fortsätta
 19. Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri
 20. Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri
  56% vill ha förbud mot tiggeri, enligt Novus
  Förbud ingen lösning?
  Stefan Löfven
  Fakta om romer
  Ett misstag att Rumänien blev medlem i EU
 21. Tiggeriförbud uppfostrar? EU-migranter kravlösa?
  VAD ÄR SYFTET MED ETT TIGGERIFÖRBUD?
  VAD KRÄVER EU-TIGGARE?
  KONTRAPRODUKTIVA ÅTGÄRDER
  RUMÄNIENS BISTÅND
  KOMMUNER STÄLLER GRUPPER MOT GRUPPER
  EU-TIGGARE RESPEKTERAR INTE REGELVERK
  TIGGARE SOM REKLAMPELARE FÖR FATTIGDOM
 22. Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri
  Många länder förbjuder tiggeri
  EU-bidrag
  Inget förbud mot tiggeri
  En majoritet vill ha förbud mot tiggeri
  Rumänien vill se förbud mot tiggeri i Sverige
  Fakta – Tiggeri vid butik
 23. Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa
  Polisens uppgift att upprätthålla förbud mot tiggeri
  Straff eller bot för tiggeri
  Fler länder börjar inse att tiggeriförbud måste till
  Länder med nationella förbud mot tiggeri
  Planer på nationellt tiggeriförbud i Norge lades på is
  När införs förbud mot tiggeri i Sverige?
 24. Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige
  Danmark vill driva tiggarna till Sverige
  Insats endast mot utländska tiggare
  Varning, böter eller omedelbar utvisning
  Sociallagen förbjuder kommuner och organisationer att hjälpa dem utan danskt personnummer
  Danmark inget gratis hotell för EU-migranter
  Gissningsvis 500 EU-migranter i Köpenhamn
 25. Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri
  Hjälp till tiggare – husrum, respengar, mat – föreslås ge fängelse i Norge
  Allmänt tiggeriförbud i Norge stoppas av Centerpartiet
 26. Politiker i Finland vill registrera tiggare
  Vänsterförbundet och De gröna vill inte ha tiggarregister
  Vänsterförbundet kritisk
 27. I Finland irriterar sig hälften på tiggare
  20% har någon gång gett pengare till tiggare
  500-700 tiggare i Helsingfors 2014
  Olovliga tiggarläger rivs omedelbart, störande tiggeri accepteras inte
  Registrering efter 3 månader
  EU-migranter inte kommunens problem
 28. Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma
  Region Gotland menar att det inte går att förbjuda tiggeri
  Tillstånd för insamling av pengar
  Polisen kräver inte att tiggarna ansöker om tillstånd
 29. Gruppen ”Förbjud tiggeriet” mot ”Solidaritet med tiggarna vid Slussen”
 30. Tiggeri förbjudet skylt på Handelshögskolan Stockholm
  Exempel på förbudsskyltar mot tiggeri
  Handelshögskolan – Svenska kapitalismens högborg
  Rektorn hade ingen vetskap om skylten och svär sig fri från ansvar
 1. Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?
  Vad är Ioana Bunescus lösning på problemen med EU-migranter?
 2. Visar tiggeriet hur rasistiskt samhället är? – Vad kan göras åt tiggeriet?
  Prästen och samhällsdebattören Kerstin Vinterhed
  Ge tiggarna en människovärdig tillvaro i Sverige
  Hur stor ränta betalar tiggarna på lån för sina resor till Sverige?
  Hur länge stannar tiggarna i Sverige?
  Hur mycket tjänar en tiggare? 10 kr/dag?
  Vems fel är tiggeriet och vad kan man göra åt det?
  Politisera tiggeriet
  Hur mycket har Rumänien fått i bidrag av EU för landets utveckling och de fattiga?
  På vilka olika sätt måste tiggeriet angripas?
  Ge pengar till hjälporganisationer, inte till tiggare
 3. Röda Korset vill att EU-migranter ska hjälpas i Sverige
  EU-migranter ska hjälpas i Sverige
  Bas för den inre marknaden?
  Arbeta, studera, söka jobb i annat EU-land
  Tiggeri inte brottsligt i Sverige… ännu
  Varför söker sig EU-migranter till Sverige?
  Hur lever EU-migranterna i Sverige?
  Härbärgen, dusch, lära sig svenska, vård och stöd
  På vilket sätt är vilka åtgärder i Sverige långsiktiga lösningar på vad?
  Tre strategier, vad tillför de?
  • Kommunerna måste samlas kring en gemensam strategi
  • Utred villkoren för de EU-migranter som varit här mer än 90 dagar
  • Näringslivet måste engagera sig i EU-migranternas utsatta situation
 4. Vem ska försörja EU-migranterna?
  Ska Sverige försörja andra medlemsstaters medborgare?
  Nationella intressen mot EU’s intressen
  Har solidaritet med andra landsmedborgare inga begränsningar
  EU migranter tillför inget för Sverige
  EU inte längre till för ekonomisk tillväxt för Sverige
  EU-migranter får inte ligga Sverige till last
  Socialtjänstlagen måste förtydligas
  Socialförsäkringen
  Vistelsestaten behörig?
  Regering blundat för hoten mot den svenska välfärden
  Utredning om trygghetssystem och internationell rörlighet
  Nationell samordnare
  Den fria rörligheten resulterar i EU-migranter som bara utnyttjar välfärdssystemet
  Den fria rörligheten försämrar landets välfärd
  Behövs fler medborgare?
  Se tiggare som arbetskraft?

 1. SVT’s vinklade version av S+MP-regeringens åtgärdspaket
  Linköpings politiker tycker att det viktigaste är att bekämpa fattigdomen i världen
  Regeringen ska inte ”hitta egenförsörjning”
  Vad är egentligen det LÅNGSIKTIGA målet?
  Enklare avhysning från privat OCH KOMMUNAL mark
  Utredare för olagliga bosättningar – deadline saknas
  Samarbetsavtal med Rumänien – ett spel för galleriet
  SVT vinklar regeringens åtgärder
 2. Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter
  Lättare att avhysa EU-migranter som ockuperar privat/kommunal mark
  300 illegala bosättningar av EU-migranter i Sverige
  Får avhysningar färre att tigga?
  Ansvaret för EU-migranterna är hemlandets, upprepar Åsa Regnér
  Lagförslag dröjer ca 9 månader
  Organisering av tiggeri inte samma som tiggeri
  Moderaterna startade en debatt om organiserat tiggeri
  S+MP-regeringen kopierar förslaget från Ask & Tobé
  Moderaterna kommer att stödja moderaternas förslag
  Övriga synpunkter
 3. SD’s och Moderaternas förslag blev ok när regeringen föreslår samma sak
 4. Den galna professorn – Hans Swärd: Ogillar avhysningar av EU-migranters olagliga bosättningar
  Är det en långsiktigt lösning att finansiera tiggeri?
  Samarbete med Rumänien och Bulgarien
  Lösningen för EU-migranterna finns inte i Sverige
  Regeringens åtgärdspaket
  Vad har avhysning med att lösa ekonomiska klyftor mellan EU-medborgare att göra?
  Åtgärder för EU-migranter i Sverige
  Vad är alternativet till att beivra brott? Total anarki?
  Alternativ finns alltid vid avhysning av EU-migranter
  Är folk trötta på tiggeriet?
  Ingen långsiktig effekt
  30 000 papperslösa sköter sig, 6 000 EU-migranter missköter sig
  Fakta
 5. Den galna professorn #2 – Sven Hovmöller: Rasism att inte låta EU-migranter ockupera svensk mark
  Vänsteraktivisten Sven Hovmöller spelar ut rasistkortet, det enda han har
  Finansieria tiggeri mer långsiktigt än avhysning?
  Gratis boende till alla EU’s 125 miljoner fattiga… utom svenska hemlösa
  Röda korset vill att kommuner ska fortsätta erbjuda gratis boende… utom till svenskar
  FP: Ett steg i rätt riktning
  FP: Vill avsätta 100 miljoner kr ur biståndsbudgeten för insatser i Rumänien
  SKL positiv till förenklad avhysning
 6. Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik
  ”Hitte-påfenomenet” organiserat tiggeri
  Finns inga belägg för att organiserat tiggeri existerar?
  Lagstiftning behövs inte?
  ?
  Förenkling av avhysning inte symbolpolitik?
  Vad ska hända med dem som bryter mot lagen?
  Det enda som var otydligt var tydligt, enligt Lindberg
  Alice Bah Kuhnkes floskler
  S+MP-regeringen samarbetar med kyrkor & samfund?
  Biståndsmedel för att lösa fattigdomen i Rumänien
  Samordning av ”frågorna”?
  Vad har Alice Bah Kuhnke med EU-migrant-problemen att göra?
 7. Susanne Sjöstedt: Morgan Johansson spårade ur om romerna
 8. Susanne Nyström: Skattebetalarnas ansvar att finansiera boende för EU-migranter
  Kortsiktigt är långsiktigt för Susanne Nyström
  Vad kommer resultatet att bli?
  Är det bara de som bespottar tiggare som ogillar EU-migranternas laglöshet?
  Offentligt finansierade campingplatser med alla faciliteter för EU-migranter
 9. Alina Koltsova (MP): Avhysning av EU-migranter från olaglig bosättning är antiziganism
  På vilket sätt är vilken antiziganism i Sverige angeläget?
  Moderater får inte tycka som majoriteten?
  Antiziganistiska tentakler i regering, men inte i MP?
  Gäller inte mänskliga rättigheter för svenskar?
  MP, Fi och V är inte ”vi svenskar”
  ”Sverigedemokratisk antiziganistisk kollektivisering”?
  Rumäniens ansvar ska inte beaktas, enligt MP
  Är verkligen allt specifikt Sveriges ansvar?
  EU-migranter har hem och hemland
  Sverige kan inte göra som andra länder?
  Är romer viljelösa människor helt oförmögna att påverka sin situation?
  Tiggare vill hellre försörjas än att tigga
  Vad vet Alina Koltsova om hur många tiggare som vill arbeta/studera?
  Är det inte dagens situation som är relevant?
  Antiziganismens tentakler igen
 10. Erik Hansson tycker det är farligt att diskutera lösningar för EU-migranter, förespråkar censur
  Om Sverige kravlöst försörjer världens fattiga, kommer de inte att söka sig till Sverige då?
  Får inte säga det som kan sända ut negativa signaler
  Vad är problemet med ett tiggeriförbud?
  ”Värdighet här – förändring där”
  Som alltid när argument saknas kommer SD- och rasistkortet
  Bättre att inte tala om de bästa lösningarna
  Är frågan vad som den är den bästa lösningen eller om man ska diskutera den bästa lösningen?
  Diskrimineringsspöket, igen
  Fattiga utnyttjar den fria rörligheten
  Har Sverige resurser för att ensamt lyfta all världens fattiga ur sin fattigdom?
  Är det en mänsklig rättighet att svenska skattebetalare ska försörja världens fattiga?
  Erik Hansson bemöter fakta med känslor
  Flörtar med starka krafter?
  Erik Hansson tycker att bara de som syns ska få stöd
  Kommer S+MP-regeringens samarbete med enbart Rumänien att tillföra något?
  Vet vi vad som kommer att hända med ”EU-projektet”?
  Mörka sinnen
  ”Förändring här” är nödvändigt!
  Erik Hansson erkänner sin egen okunskap
  Erik Hansson vill censurera åsikter och uttalanden som inte passar hans åsikter
 11. Ordningsvakter för att avhysa tiggare och bötfälla nedskräpning
  Sanitära problem efter EU-migranter
  Föreslår att ordningsvakter ska delta vid avhysningar och bötfälla nedskräpning av EU-migranter
  Får flytta på boplats men inte på sovplats
  Enligt EU’s rörlighetsdirektiv är egen försörjning ett krav
  Konstruktiva förslag om EU-migranter
  Ewa Larsson (MP) menar att det är diskriminering att upprätthålla lag
 12. Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt
  ”Antirasistiska aktivister”?
  Tiggeri är ovärdigt/inhumant – måste upphöra för tiggarnas skull
  Hjälp ska ske i hemlandet, inte i Sverige
  Aktivister förstår inte de negativa konsekvenserna av deras agerande
  Aktivister bygger upp nya läger för EU-migranter
  Äganderätt är inte något aktivister tar hänsyn till
  Aktivisters agerande ineffektivt, inhumant och osolidariskt
  Kommer aktivister att börja arbeta i tiggarnas intresse?
 13. Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)
  Kriminalisering av organiserat tiggeri bland EU-migranter
  Upp till 6 000 EU-migranter i Sverige från andra länder
  Den fria rörligheten inom EU är inte ovillkorlig
  300-500 i organiserat tiggeri 2013
  Moderaterna vill inte förbjuda tiggeri
  Översyn av ordningslagen för penninginsamling
  Något måste göras åt de olagliga bosättningarna
  Verktyg för kommuner – förtydligande av regelverk
  Inte bara polisen ska kunna stoppa illegala bosättningar
  Översyn av regelverk för avhysning från bosättningar på privat mark
  Regeringen ska ta initiativ på EU-nivå
 14. Beatrice Ask tror att tiggeriförbud är samma som förbud att be om hjälp
  Är tiggeriförbud att sopa problemen under mattan? Eller en nödvändig dellösning?
  Vill lagstifta människohandel som koppleribrott?
  Beatrice Ask upprörd över att EU-migranternas hemländer inte nyttjar EU-resurser
  Beatrice Ask ger inte pengar till tiggare
  Beatrice Ask vill utnyttja SIDA
  Tiggeri ingen långsiktig lösning
  Fredrik Malm, Folkpartiet, vill inte ha förbud mot tiggeri
  Etc
 15. 8 av 12 ledamöter i justitieutskottet vill inte ha förbud mot organiserat tiggeri
  8 av 12 ledamöter emot ett förbud
  7 av 10 svenskar för ett förbud
  Tiggeriförbud
 16. Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten
  Empatilöshet, hjälplöshet och uppgivenhet
  Äganderätten
  Öppnare och ärligare debatt eller mer rasism
 17. Lennart Bondeson (KD) tycker vi ska vänja oss vid problemen med tiggeriet
  Politiker skapar främlingsfientlighet
  En gång i tiden…
  Lennart Bondesson tycker att vi ska vänja oss vid problemen och olagligheterna
  Kommunen ska kunna avhysa Eu-migranter från illegala bosättningar
 18. Tiggeriet är inte organiserat… för det har inte undersökts, menar DN’s Stefan Lisinski
 19. Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument
  Allt åt alla
  Lagstiftning löser inga problem?
  Vad är problemet egentligen?
  Måste en lösning lösa ”grundproblemet”?
  Vad förändrar vad?
  Ingen lösning att flytta tillbaka problemet till där det hör hemma?
  Jobb och bostäder i Sverige till alla EU-migranter
  Påverka bara Rumänien & Bulgarien?
  Åsa Regnér faller tillbaka in i sitt partis totala handlingsförlamning
 20. Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!
 21. Argument mot ett tiggeriförbud saknas
  Förbud mot tiggeri begränsar yttrandefriheten?
  Tiggeri samma som om man ber om hjälp efter att ha ramlat av cykeln?
  Problemet är inte tiggeriet, det är samhällskostnaderna som är problemet
  Lösdriverilag
  Varför ska specifikt EU-migranter tillåtas begå lagbrott?
  Sverige går Rysslands väg?
  Om Sverige följer andra länder tappar Sverige moralisk höjd?
  Jonas Grafström vill inskränka yttrandefriheten
  Jonas Grafström har missuppfattat vad det handlar om
 22. Många tiggare utlämnade åt kriminella, säger en rom i Sverige
  EU-migranter exploateras
  Tiggare vågar inte berätta
  Organiserat tiggeri bör förbjudas
  Förening för tiggare som vill bosätta sig i Sverige
 23. M hoppar på ”populisttåget” och för SD-politik när de vill vidta åtgärder mot EU-migrantproblemen?
  Mörkläggning och kartläggning
  OK att utnyttja människor?
  Populistiskt kapitalisera…
  Trakasserier att upprätthålla lag?
  Åtgärder mot organiserad brottslighet gagnar inte brottsoffer?
  Kan det finnas förslag som inte ensidigt hjälper tiggare?
  Moderaternas förslag var inte att lösa fattigdomen i EU
  Tröttnat på populistiska skribenter
  Är det rasism att värna om ALLAS bästa?
  Är SD-politik den enda politik som värnar om medborgarna?
 24. Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten
  Förslag inte nya?- Inga förslag bättre?
  Handlingsförlamad S+MP-regering
  Det viktiga är att regelverk finns, inte att det fungerar
  Helt utan relevans
  S+MP-regering bestämt sig innan samordnaren presenterat sitt resultat
  Samordnare istället för kompetent utredning
  Vad har en dialog löst för Sverige?
  Åsa Regnér prioriterar andra länders medborgare
  Måste oppositionen göra S+MP-regeringens arbete?
  Åsa Regnér har missförstått den fria rörligheten
 25. Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag
  – BEGRÄNSNING NÖDVÄNDIG
  – PÅTVINGAD VÄLGÖRENHET
  – ÄVEN TIGGARE GAGNAS AV FÖRBUD
  Översyn av ordningslagen
  Olagliga bosättningar
 26. EU-migranter gör inget fel. Allt är antiziganismens fel, enligt Fi
  Den osynliga antiziganismen spökar igen
 27. Rickard Klerfors har fel om bl a varför EU-migranter söker sig till Sverige
  Tiggarna reser till Sverige för att tigga
  Det är inga rumänska läkare eller ingenjörer som tigger på Sveriges gator
  Ökning av EU-migranter pga andra länders tiggeriförbud & Sveriges förmåner
  Ingen lösning att upprätthålla lagen?
  Organiserad verksamhet
  Sverige bästa alternativet för tiggare
 28. Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå
  Tillståndsplikt kan införas direkt av kommunfullmäktige
  Löser inte ”grundproblematiken”?
 29. Mårten Schultz och Louise Dane försöker påverka tiggeridebatten med sin personliga övertygelse
  Politiker missförstår allt, menar Mårten Schultz
  Är justitiedepartementet inte kompetent att stifta lagar?
  Åtskillnad mellan tiggeri och pengainsamling av Röda korset, Rädda barnen och politiska partier
  Mårten Schultz försöker komplicera frågan
  Louise Dane, Mårten Schultz kompis
  SVÅRT ATT DEFINIERA VAD SOM ÄR TIGGERI?
  FÖRDOMSFULL LAG?
  Louise Dane inser själv bristerna i sin logik
  Efterföljs inte tiggeriförbud i andra länder?
  Löser tiggeriet utsattheten ???
  Handlar ett tiggeriförbud om att vi tycker det är jobbigt att se tiggare?
  Historiskt tiggeriförbud irrelevant
  Moderatordförande avfärdar Mårten Schultz och Louise Dane – oprofessionella
  Varför skulle Sverige inte kunna göra vad andra länder gjort?
  Tillståndsplikt för tiggeri
  Louise Danes bristande kompetens roligt?
  Tiggeriförbud i Sverige
 30. Mårten Schultz tycker tillståndsplikt för tiggeri är ”Orwellskt”
 31. Inför tillståndsplikt för tiggeri för att skydda utsatta EU-migranter
  Stor andel kvinnor bland EU-migranter
  Vanligare att EU-migranter utnyttjas
  Rumäner döms för grovt koppleri i Stockholm
  Inga undersökningar görs av EU-migranter
  Lagstiftning gör det svårt att få någon dömd för människohandel
  Lagstiftning mot människohandel måste skärpas
  Röda korset, Crossroads och Stadsmissionen
  Kartläggning av EU-migranter
  Avtal med Rumänien, vad tillför det?
  Idag: Tillståndsplikt om plats inte tas i anspråk tillfälligt i obetydlig omfattning
  Passiv insamling av pengar kräver ej tillstånd
  Passivt tiggeri ska också vara förenat med tillståndsplikt
  Tillståndsplikt skapar bättre ordning och kontroll
  Bättre möjlighet att kontrollera att rörlighetsdirektivet följs
  Romernas fattigdom kan ej lösas i Sverige
  ESF-pengar som inte utnyttjas av Rumänien förs över till andra för stöd i Rumänien
  Regeringens tystnad löser inget
 32. Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar
  Kommunfullmäktige i Kalmar kan inte motivera varför de är emot tillståndsplikt
  Centerpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt
  Vänsterpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt
  Folkpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt
 33. Vänstern saknar åtgärdsförslag för problem med tiggeriet
  Tiggare som reklampelare för fattigdom
  Nationell samordnare bekräftar organiserad kriminalitet bland EU-migranter
  Politikers handlingsförlamning befäster tiggarnas fattigdom
  Ordningsvakter för avhysning och reglering av tiggeri
  Åsa Regnér ångrar sig, övergår till attack
  Regeringen saknar politik – törs inte ens erkänna problemen


SAMARBETSAVTAL MED RUMÄNIEN – EN BLUFF

 1. Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!
  Formulering i pressmeddelande
  Förbättring för utsatta i Sverige och Rumänien
  Ensidigt avtal
  Samarbetsavtalet
  1. Samarbete inom området barnens rättigheter
  2. Samarbete inom social välfärd och säkerhet
  3. Samarbete inom jämlikhet
  Hemlig arbetsplan
  Notera att inga mål nämns som ska uppnås. Därmed är avtalet av noll och intet värde!
  Fegt av Åsa Regnér att acceptera Rumäniens krav på att ordet ”romer” inte skulle finnas med i samarbetsavtalet.
  Ingen uppföljning
 2. Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!
  Vad ingår i avtalet mellan Rumänien och Sverige?
  Bakgrunden till avtalet var att minska antalet tiggare i Sverige, eller?
  Inget ekonomiskt stöd?
  Åsa Regnér säger att något kommer att ta tid, men vad?
  Rumänien har identifierat ett utbyte?
  Vad är det Åsa Regnér vill bidra med?
  Hur mycket har Rumänien nyttjat av EU-fonder?
  Sverige åtar sig att göra EU’s uppdrag
  Avtalet mellan Sverige och Rumänien handlar inte om romer!
  Avtal med Rumänien har ingen effekt på strömmen av tiggare till Sverige!
 3. Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt
  Expertbyte på välfärdsområdet med barns rättigheter i fokus?
  Lös problemen i Sverige först!
  Avtalet skulle varit klart för tre månader sedan (9/3)
  Sekretessbelagt avtal
  Olika bud om vad avtalet innehåller
  Rumäniens statssekreterare: Tiggeri inget problem
  1 000 kr/månad i bidrag till arbetslösa i Rumänien
  Ökade bidrag leder till bidragsberoende
  Fattiga romer borde söka försörjningsstöd i Rumänien istället för att tigga i Sverige
  Romer tar sig till Sverige för att de är nomader
  Statssekreteraren tycker Sverige ska införa tiggeriförbud
  Tomas Tobé menar att regeringen borde påverka EU att straffa Rumänien
 4. Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter
  Expertutbyte med Rumänien?
  Åsa Regnér hänvisar till länder som inte beaktas
  Åsa Regnér tycker tiggeriförbud är ”olämpligt”
  Åsa Regnérs undanglidande retorik har inga gränser
  Vad gör Morgan Johansson?
  Åsa Regnér bluffar om arbete på tre fronter
  Åsa Regnér hävdar att Rumänien efterfrågat samarbete
  Påstådd arbetsgrupp och påstått möte om att göra det som skulle gjorts innan
  Åsa Regnér vet inte att frivilligorganisationer arbetar i Rumänien?
  Företag?
  Åsa Regnér kan inte ens gissa när ev. resultat kan börja synas
  Åsa Regnér glider undan frågor om strömmen av EU-migranter till Sverige
 5. Åsa Regnér glider undan alla frågor från Moderaterna om EU-migranter
  Personer ej bosatta i kommunen har endast rätt till bistånd för akut hjälp
  Lotta Finstorp är är missnöjd med svaretKOSTNAD

 1. Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?
  Många kostnader ej inräknade i de redan lågt räknade 6 miljarder kronorna
  Kan snabbt växa till 60 miljarder kr/år, eller mer
  Tiggeriförbud enda lösningen?
  Politiker skadeståndsskyldiga för den skada de orsakar SverigeBISTÅND

 1. 471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?
  Lösningsorienterad problembeskrivning
  Aktivister/vänsterextremister försvårar förbättringsprocessen
  Vill EU-migranterna ha arbete i Sverige?
  Rumänien är ett rikt land som inte utnyttjar sina tillgångar
  287 nya miljarder kr till Rumänien
  Hjälp ska ske i hemlandet
  Varje insats i Sverige minskar effekterna av insatser i hemlandet
  Förutsättningar för förbättring finns i hemlandet
  Tiggeri ingen lösning på någonting
 2. Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får
  Sveriges regering kommer inte kräva ansvar av Rumänien
 3. Svenskar betalar mest i Europa till EU
  Portugiser och balter de största vinnarna
 4. Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen
  EU’s mål för bistånd 2015 är 0,7% av BNI
  År 2013 betalade Sverige mest i bistånd
  Sverige betalade mest av alla EU-länder i flyktingkostnader redan 2013
  Länder i Europa som Sverige ger bistånd till
  Sverige i världsklass på att ge biståndJURIDIK, UTVISNING, ASYL

 1. Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare
  Riksdagen har tagit bort krav på registrering för EU-migranter efter tre månaders vistelse i landet
  Fria rörlighetsdirektivet
  Riksdagen tog bort kravet på identitetshandlingar
  Utlänningslag (2005:716) – Utdrag
  – Avvisning när föreskrivna handlingar saknas
  – Avvisning vid orimlig belastning för biståndssystemet
  – Utvisning när uppehållsrätt eller tillstånd att vistas i Sverige saknas
  – Avvisning och utvisning av hänsyn till allmän ordning och säkerhet
  9 kap. Kontroll- och tvångsåtgärder
  Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar
  EU-migranter kan ej avlägsnas pga folkhälsa
  Hur löser andra EU-länder problemen med tiggare?
  Den fria rörligheten tycks tolkas helt olika i olika länder
 2. Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige
  Polisen saknar uppföljning
  Regelverk förutsätter att man anmäler sig själv
  Korrigering till polisen!
  – PASS ELLER MOTSVARANDE ID-HANDLING
  – UPPEHÅLLSRÄTT
  – UTVISNING OM UPPEHÅLLSRÄTT SAKNAS
  – UPPEHÅLLSTILLSTÅND
  Registreringskrav togs bort, försörjningskrav kvar
  Ingen kontroll att regelverk följs
  Inget samarbete mellan polis och Migrationsverket
  Sverige unik i vanlig ordning
  30 000 EU-migranter om året i Sverige?
 3. EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien
  2015
  Statslösa = Papperslösa?
  RUMÄNIEN – anhöriginvandring
  Skäl för att bevilja asylsökande uppehållstillstånd
  1. Flykting
  1b. Alternativ skyddsstatusförklaring
  1c. En asylsökande kan bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon
  2. Synnerligen ömmande omständigheter i undantagsfall
  EU-migranter som söker asyl har rätt till bistånd av SverigeVÅRD

 1. SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige
  Socialstyrelsen okunnig om regelverket
  SKL konstaterar att Lag (2013:407) inte avser EU-migranter
  Enligt vilken lag ska de under 18 år erbjudas vård i ”större omfattning”?
  Socialstyrelsens tolkning faller på sin egen orimlighet
  Vad är det som är oklart i en tydlig lag?
  I lagen som refereras till nämns inte ens ordet ”EU-medborgare” (eller någon synonym till detta ord)!
  GRAVID 16-ÅRIG ROM I LYSEKIL
  Påstår sig ha stannat minst 4 månader längre i Sverige än vad lagen medger
  Hade hoppats det skulle löna sig att bryta mot lagen
  Läkare i världen sprider falska rykten
  Vad är socialstyrelsens riktlinjer för EU-tiggare?
  Får automatiskt papperslös rättigheter men inga skyldigheter om man bryter mot lagen?
  VISTELSETID I SVERIGE KAN INTE BEKRÄFTAS
  UTVISNING
  År 2013 var det ingen tvekan om vad som gällde
 2. SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter
  SVT försöker manipulera folket
  Motivering till varför EU-migranter inte är papperslösa
  SVT’s referens – Socialstyrelsens avdelningschef
  Barn ska erbjudas vård i större omfattning?
  KÄLLA SAKNAS
  Socialstyrelsen säger sig inte kunna juridiska frågor
  SAMMANFATTNING
  A. SUBVENTIONERAD VÅRD FÖR EU-MIGRANTER SOM INTE VISTATS LÄNGRE ÄN 3 MÅNADER I LANDET
  VEM STÅR FÖR KOSTNADEN FÖR AKUT/EJ AKUT VÅRD OM EU-KORT FINNS?
  VEM STÅR FÖR KOSTNADEN FÖR AKUT/EJ AKUT VÅRD OM EU-KORT INTE FINNS?
  B. SUBVENTIONERAD VÅRD FÖR EU-MIGRANTER SOM VISTATS LÄNGRE ÄN 3 MÅNADER I LANDET
  VEM STÅR FÖR KOSTNADEN FÖR AKUT VÅRD?
  VEM STÅR FÖR KOSTNADEN FÖR EJ AKUT VÅRD – T EX FÖRLOSSNING?
  VILKA RUTINER GÄLLER NÄR RUMÄNIEN VÄGRAR BETALA DE VÅRDKOSTNADER RUMÄNIEN ÄR SKYLDIG ATT BEKOSTA?
  UTVISNING
 3. EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel
  Utan EU-kort skickas faktura till hemadress
  Följer SKL’s handbok om vård av utläningar
  Akutvård måste betalas till osubventionerat pris av vårdtagaren, om EU-kort saknas
  Mödrahälsovård måste betalas till osubventionerat pris av vårdtagaren, om EU-kort saknas
  Planerad vård måste betalas till osubventionerat pris av vårdtagaren
  Läkarbesök kan kosta 2 000 kr
  Förlossning kan kosta 25 000 kr och uppåt
  Olika kriterier i EU-länder för att få EU-kort
  Fakta: EU-kort för svenska medborgare
 4. Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?
  Socialstyrelsens tolkning saknar stöd
  Vilka unionsmedborgare som avses är okänt
  Socialstyrelsen har på eget bevåg lagt till EES-medborgare
  EU-migranter är inte ”enstaka fall”
  Spekulationer i prop 2012/13:109 om framtida lag-tillägg
  Lag-rubrik klargör att alla ”papperslösa” inte avses
  Lag (2013:407) gäller inte för dem vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig
  Otillräckligt att vara ”papperslös” för att få subventionerad vård
 5. Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen
  Läkare i världen ger exempel på vad de tycker är orättvisor
  Rätt till bästa möjliga hälsa?
  De flesta i Sverige utan rätt till subventionerad vård är EU-migranter
  EU-migranter betalar inte för den vård de får
  EU-migranter tvingas stå ut med sjukdomar som hemlandet inte behandlar
  Fullt väntrum hos Läkare i världen, precis som i Sveriges andra väntrum
  Den som har ansvaret ska ta detta
  Mänsklig rättighet att alla kan komma till Sverige och få gratis vård?
  Har Sverige ett ansvar för alla EU-medborgare och världsmedborgare?
  Sverige följer barnkonventionen
  Sverige diskriminerar inte
  Särskilt ansvar för mödrar?
  Politisk handling från dem som värnar om de mänskliga rättigheterna?
  Två obegripliga förslag
 6. NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige
  EU-medborgare utan EU-kort från annat EU-land ska betala hela kostnaden, inga subventioner
  EU-migranter är inte papperslösa
  SKL:s rekommendationer
 7. Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media
  Endast ett landsting/region i Sverige vet vad vården kostar
  Gratis vård i Sverige för specifikt Rumäner
  ”Enstaka fall” tolkas som ”samtliga fall” i Uppsala
  Blekinge låter svenska skattebetalare stå fullt ut för vården av EU-migranter
 8. Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
 9. EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län
  EU-migranter som saknar sjukförsäkring
  EU-migranter får gratis vård i Sverige på skattebetalarnas bekostnad
  EU-migranterna i Örebro län får gratis vård för miljontals kronor varje år
  Bara varannan i Rumänien och Bulgarien har sjukförsäkring
  Vård för EU-migranter ska inte belasta Sverige
 10. Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket
  Uppsala särbehandlar EU-migranter
  Fem landsting/regioner i Sverige bryter mot regelverket
  Rumänien låter Sverige ta hela vårdkostnaden för Rumäniens medborgare
 11. MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige
  MP vill att bara svenskar ska betala för vård i Sverige
  EU-medborgare med svåra/många kroniska sjukdomar är Sveriges ansvar och ska få gratis vård i Sverige
  Utan Europeiska sjukförsäkringskortet har man friheten att stanna i sitt hemland
  Uppsala läns landsting följer inte lagen
  MP efterlyser direktiv i stället för att lagen följs
  MP vill att landsting ska sluta följa regelverket
  Oklart betalningsansvar – klart att EU-migranter & Rumänien inget betalar
  Rätten till vård är hemlandets ansvar
  Mänskliga rättigheter ska inte bara gälla andra länders medborgare
  Varje land har ansvar för sina medborgare även i en union
  MP anser att Sverige har unikt ansvar för världens medborgare
 12. Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC
  Försökte undgå avhysning genom att flytta en bit bort
 13. Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis
  Mässling mycket smittsam, kan få dödlig utgång
  Av ”utsatta barn” i Europa vaccineras bara 1/3 mot mässling
  MÄSSLING HUVUDSAKLIGEN I STOCKHOLM, SKÅNE/MALMÖ OCH VÄSTRA GÖTALAND/GÖTEBORG
  EU-tiggare utan EU-kort måste betala fullt pris för vaccination
  Mässling sprids genom t ex hosta/nysningar
  Ju fler som vaccineras mot mässling desto bättre
  WHO’s målsättning att utrota mässling i Europa 2015
 14. Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona
  Oklart antal tiggare
  Tiggare har skulder till sina transportörer
  Oklart ansvar
  Inget ansvar för tiggarna
  Lösning endast på nationell- och EU-nivå
  Förslag att kringgå lagstiftning
  TiggartolkarSKOLA

 1. Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation
  Ifrågasätter rätten till skolgång i Sverige för EU-migranters barn
  Barn tas ur skolan i Rumänien för att följa med föräldrar till Sverige
  Barns framtid offras för kortsiktig vinning
  100 barn på 3 orter har avbrutit skolgång sedan 6 månader tillbaka
  Sverige måste sända rätt signaler om barn- och skolfrågan för EU-migranter
  Barnens bästa är skola i hemlandet
  Barnens rätt till skola är inte i Sverige
  Finns fall där EU-migranters barn ska gå i svensk skola?
  EU-migranters barn som föds i Sverige
  Endast i undantagsfall bäst för EU-migranters barn att gå i skola i Sverige
  Skolgång för barn som inte har skolplikt
  Vad är barnets bästa för skolgång i Sverige?
  Jurister vet inte vad som är barnets bästa
  Många faktorer spelar in
  Sämre boende för EU-migranter i Sverige
  Skolplikt i Rumänien och Bulgarien
  Sverige ska verka för att barns skolgång sker i hemlandet
  Utredning om barn bor eller vistas i olämpliga miljöer
  Martin Valfridsson utlovar riktlinjer för skolgång till EU-migranters barn
  EU-migranter en komplex fråga
 2. 50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg
  Göteborg sänder fel signaler till EU-migranter
  Nationell samordnare och hjälporganisation ogillar Göteborgs strategi
  Räddningsmissionen i Göteborg förstår inte barnens bästa
  EU-migranter söker sig till Göteborg för att utnyttja erbjudandet om skola
  Nationella riktlinjer efterlyses
  50-60 barn till EU-migranter har erbjudits skolgång
  Fel om alla barns rätt till skolgång
  Sängplats för barn i Umeå och Uppsala genom Räddningsmissionen
  Inga härbärgen för barn i Stockholm och Göteborg
  Vill ta med sig barnen till Sverige för att sova i bil
 3. Den galna professorn #3 – Daniel Kallos: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige
  Kan fråga om skolgång inte ställas?
  Här och nu eller där och nu?
  Obegriplig koppling mellan skolgång och misär
  Diskriminering i hemlandet motiverar inte skolgång i Sverige
  ”Lagliga rättigheter”, vilka?
  EU-migranters barn har inte rätt till skolgång i Sverige
  Ger skollagen EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige?
  Varför informerar kommunen inte om rättigheter som inte finns?
  Skolplikten gäller i hemlandet
  Tak-över-huvudet garanti för EU-migranter
  Vänsterretorik: ”strunt” – rätt som inte finns
  Ekonomi, aldrig en faktor för vänsterpartister
  Vad har världens barn för rättigheter i Sverige?
  Daniel Kallós kan inte ta åt sig fakta
  Martin Valfridsson är fördomsfull, okunnig och partisk?
 4. Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen
  Är att framföra fakta att problematisera?
  Samordnaren beaktar mer än den enda känslofaktor Fi vill beakta
  Varför är EU-migranternas barn i Sverige?
  Sverige har inga skyldigheter att erbjuda skola enligt barnkonventionen
  Obegripligt svammel från Fi
  Skola/dagverksamhet för EU-migranters barn i Sverige är inte det bästa alternativet
  Självklart att EU-migranters barn ska gå i skola i Sverige, enligt Fi
  Regeringens/kommunens ansvar är att se till att EU-migranter inte vistas olagligt i Sverige
  Ingen mänsklig rättighet att försörjas av Sverige
  Logiken falerar hos Fi
 5. Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn
  Ingen har sagt att man inte ska lyssna på jurister som kan något – inbegriper ej Andreas Pettersson
  Ingen har sagt att man inte ska lyssna på jurister som kan mänskliga rättigheter – inbegriper ej Andreas Pettersson
  Ingen har sagt att man inte ska lyssna på jurister som kan internationell rätt – inbegriper ej Andreas Pettersson
  Ingen har sagt att man inte ska lyssna på dem som vet vad de pratar om – inbegriper ej Andreas Pettersson
  EU-migranter som tigger har ingen gräddfil till den svenska välfärden
  Lågvattenmärke
  Andreas Pettersson har inte satt sig in i skolfrågan
  Bara de som tycker som Andreas Pettersson är sansade?
  Andreas Pettersson visar att han inte kan nationell och internationell rätt / mänskliga rättigheter
  Om man inte tycker som Andreas Pettersson orsakar man politisk och MATERIELL skada!
  Valfridsson och Klerfors vill inte veta vad som gäller rättsligt?
  Andreas Pettersson förstår inte skollagen
  Andreas Pettersson förstår inte propositionen
  Andreas Pettersson är en varningsklocka
 6. EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen
  Dom med utslag att barn till tiggare saknar rätt till skolgång i Sverige
  Hur vanligt är det att tiggarnas barn är i Sverige?
  Rätten att vistas i Sverige styrs av EU:s regelverk
  Håller det i längden att tiggarbarn inte får skolgång?
 7. Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle
  Kommunen har inget ansvar för tiggare och deras barn
  Moderaterna anser att frågan ska hanteras av SKL
  Mål att familjer med barn åker till sitt hemland
  Socialdemokrater och moderater vill använda hjälporganisationer som bulvaner
  Centern och Folkpartiet föreslår ökat stöd till EU-migranter, t ex gratis camping
  Moderaterna anser inte att EU-migranter kan få särskilda förmåner
  Kommunens kostnad för gratis camping till EU-migranter: 6,4 miljoner kr/år
  Socialdemokraterna vill ge visst stöd till EU-migranter
 8. EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning
  Rätt till skola endast om rätt att vistas i Sverige
  Papperslös med papper
  Ingen rätt till skolgång under tre första månaderna
  Export av fattigdom
  Barn till personer med uppehållsrätt
  Umeå erbjuder inte generell skolgång efter tre månader för medborgare i andra EU-länder
  Skellefteå erbjuder inte skolgång för EU-medborgare som vistas kortare tid än 3 månader i landet
  Skolverkets personliga åsikt
  Svårt att tolka vem som är papperslös
  SKL; Tiggare som vistas i Sverige mindre än 3 månader betraktas som turister
  Skolverket
 9. Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång
  Migrationsministern kritiseras för att han påpekat hemlandets ansvar för barnens skolgång
  Barnkonventionen säger inget om att tiggarnas barn har rätt till skola i Sverige
  Kommer Sverige att implementera FN:s barnkonvention i svensk lag?
  Kritik ska riktas mot de länder som inte följer FN’s barnkonvention
  Unicef tror att migrationsministern tar ställning mot barns rättigheter
  Vänsterpartiet emot allt
  Christina Höj Larsen tycker till…
  Christina Höj Larsen vet inte hur lång tid ”en längre tid” är
  Ta fram riktlinjer för hur lång tid ”en längre tid” är
  Vänsterpartiet nyttjar sitt slagord ”populistiskt”
  Enkla och ytliga lösningar på en plötslig social katastrof?
  6 av 136 kommuner erbjuder skolgång till EU-migranters barn
  Karin Pleijel, Göteborg, försvarar sitt ställningstagande
  Kommer Morgan Johansson att göra en pudel?
 10. Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas
  Tiggeri kan inte accepteras i Sverige
  Kontraproduktiva åtgärder för EU-migranter
  Sverige ska inte omhänderta EU-migranter
  Gemensam handlingsplan för EU-migranter
  Flyktingmottagningen är en tillräckligt tuff uppgift för kommunerna
  Kommuner ska inte erbjuda skolgång för EU-migranters barn
  Olagliga bosättningar av tiggare ska snabbt upplösas – ökad befogenhet för kommuner
  Kan inte förbjuda människor att be om hjälp?
 11. Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter
 12. I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn
  Oklart om tiggarnas barn i Skellefteå får gå i skolan eller inte
 13. Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera
  Varför kritiserar Unicef inte de länder som inte följer barnkonventionen?
  Barnkonventionen stadgar inte vad Christina Heilborn påstår
  Likabehandling inte en faktor här
  Inget i Barnkonventionen säger att tiggarnas barn har rätt till skolgång i Sverige
  Motiveringar endast personligt tyckande
  Vad är bäst för barnen?
  Svårt att uppfylla rätten till skolgång?
  Inga goda exempel finns?
  Barnkonventionen förbinder inte Sverige att erbjuda barn från andra EU-länder skolgång
  Barnkonventionen inte implementerad i svensk lag
  Barnkonventionen en moralisk förpliktelse
 14. Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna
  Kommuner resonerar olika i skolfrågan om EU-migranters barn
  ”Enskilt möte” med Gustav Fridolin ledde inte till något
  Migrationsministern: Erbjud inte skolgång till EU-migranters barn!
  Skolverket får inga riktlinjer av S+MP-regeringen
  Tills vidare gör kommunerna som de vill
  Nationell samordnare kommer ej föreslå ändrad lagstiftning eller ny myndighet
  Den nationella samordnaren ska sprida goda exempel?
  Samordnaren utlovar tydlig vägledning avseende skola för EU-migranters barn
  Inte rätt till skolgång om ej uppehållsrätt
  Hur många EU-migranter tigger i Sverige?
  Var kommer de tiggande EU-migranterna från?
  Nationella samordnaren tror det är 20 kommuner som inte haft någon EU-migrant
  Den nationella samordnaren börjar i fel ände – förutsättningar utreds inte
  Unikt många barn i Ljusnarsberg
  Martin Valfridsson erkänner att han inte förstår det grundläggande problemet
  Märkligt att frågan engagerar?
  Samordnaren: Lösningen finns inte i Sverige
 15. EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun
  Gratis hemresa eller full campingavgift
  Ointressant hur länge EU-migranter får vara i Sverige
  Finns inga EU-migranter som betalar för sitt boende i Sverige
  Kyrkhjälpen befäster tiggarnas utsatthet
  Om EU-tiggarnas barn far illa omhändertas deBIDRAG

 1. EU-migranter nekas försörjningsstöd, förvaltningsrätten instämmer i dom
  Försörjningsstöd till tiggare för att lära sig svenska på SFI
  Akut nödsituation undantag
  Fri rörlighet förutsätter förmåga till självförsörjning
  Förvaltningsrätten dömer att kommun gjort rätt som nekat försörjningsstöd
  Ej aktivt arbetssökande och ej verklig möjlighet att få arbete
  Solidarisk människohjälp i Engelholm
 2. EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring
  Barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag
  1. Hänsyn får ej tas till om sökande vistas olagligt i landet
  2. EU-migrant behöver inte ha bostad för att räknas som bosatt
  Räcker med att EU-migrant säger sig vara boende i kommunen
  EU-migranter som ej är folkbokförda kan inte kontrolleras
  3. Uppehållsrätt får inte vara krav för att erhålla bidrag
  Försäkringskassan anser att uppehållsrätt ska vara ett krav för att erhålla bidrag
  4. Bidrag kan inte dras tillbaka när fusk upptäcks
  Försäkringskassan har ingen kunskap om hur många utan uppehållsrätt som får bidrag
  Alla behandlas inte lika
  Svensk lag måste anpassas till EU-lag
  LÖSNINGEN
 1. Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige
  EU-migranter ska få bostad, dock inte hemlösa svenskar
  Endast hälften av EU-migranterna bedöms kunna ta ett arbete i någon form
  Demokratisera Rumänien
  Juridisk plikt att försörja EU-migranter?
  Stöd till tiggare via organisationer för att kringgå regelverket
  Var behövs ökad kunskap om EU-migranter mest?
  Kommuner kan inte ge bistånd till andra länder
  Regelverk förbinder kommunen att endast ge nödhjälp
  Gratis camping till specifikt EU-migranter
  Ingen lösning finns annat än att försörja EU-migranter?
 2. Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc
  Fi hävdar att alla EU-medborgare i Sverige har samma rättigheter till bidrag som svenskar
  Socialtjänstlagen är för svenska medborgare
  Fi kräver samma rättigheter för tiggare som för svenskar
  EU-medborgare får inte bli en belastning för bidragssystem
  Fri rörlighet med egen försörjning som villkor
  Nödhjälp
  Socialtjänsten bedriver ingen uppsökande verksamhet
  Kommentarer från Fi efterlyses
  Socialtjänstlagen: 4 kap. Rätten till bistånd
 3. Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?
 4. Kan kommunen bistå EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige?
  EU-domstolen har fastställt att sociala förmåner kan nekas EU-medborgare
  Vistelse förutsätter att villkor uppfylls i direktivet om unionsmedborgare
  Inget socialt bistånd under de 3 första månaderna
  3 månader – 5 år: Förvärvsverksamhet eller tillräckliga tillgångar krävs
  Sverige kan neka sociala förmåner för dem som inte förvärvsarbetar
  EU-domstolens bedömning i Tyskland: Ingen uppehållsrätt
  Fria rörligheten inte för att lämpa över problem på annat EU-land
  Slutsats: Inget bistånd till personer utan uppehållsrätt
 5. Sociala förmåner för EU-migranter kan stoppas i Sverige
  EU-domstolen: Villkoren i direktivet om unionsmedborgare måste uppfyllas
  Inget socialt bistånd under vistelsens första tre månader!
  Uppehållsrätt förutsätter tillräckliga tillgångar om man ej utövar förvärvsverksamhet
  Förvärvsverksamhet krävs för sociala förmåner
  Saknar yrkeskvalifikationer och inget som visar att arbete sökts
  Ingen uppehållsrätt om ej tillräckliga tillgångar
  Syftet har varit att tigga – ej förvärvsarbete
  Lagstiftningen förhindrar missbruk och social turism
  Social turism, välfärdsturism, bidragsturism
 6. Storbritanniens premiärminister lovar begränsa EU-migranters tillgång till välfärd
  Premiärministern avser minska motiven för EU-migranter att komma till Storbritannien
  Folkomröstning om utträde ur EUOLIKABEHANDLING AV TIGGARE

 1. Tiggare sökes till Almedalen
  Politiker talade nedsättande om SR’s låtsastiggare?
  Fiktiv historia av Sveriges Radio
  Kan inte förbjuda viss grupp att vara på viss plats?
  Tiggare under Jonas Sjöstedts tal
  Turister ger inte tiggare pengar
 2. Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm
  Polisen kan inte ge någon förklaring till sitt agerande
  Polisen gör ett tillägg till sin syn på saken
  Hur kommer polisen att hantera fejktiggare framöver?
 3. De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter
  Endast EU-migranter kan ha tiggarskyltar
  Pengar till de äldre i kommunen
  Kommunen rädd för att kritiseras i media

 1. Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ
  Aggressiva och osakliga påhopp från Elin Bååth
  Ren och skär fascism att verka i allas intresse
  Ingen laglig rätt att förbjuda tiggeri?
 2. Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland
  Gratis boende till alla
  Fullt stöd i Sverige till alla i EU
  Elin Bååth hänvisar till ej existerande rättspraxis
  95% av EU-migranterna är arbetssökande med verklig möjlighet till anställning?
  Diskriminering, utropar Elin Bååth
 3. Regionstyrelsen Gotland ger Röda Korset 210 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri
  Röda korset används som bulvan av regionstyrelsen
  Nya tält till alla EU-migranter
  Förhandlingar om fortsatta pengar för att finansiera tiggeri
  Röda korset, Stadsmissionen, Svenska kyrkan, Rädda Barnen
  50-tal EU-migranter på Gotland
 4. Gratis boende med alla faciliteter för EU-migranter på Gotland
 5. S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen
  Härbärge för EU-migranter strider mot kommunal- och socialtjänstlagen
  Sandro Wennberg accepterar inte att härbärgen strider mot kommunallagen
  Konventionen om mänskliga rättigheter?
  Lösning finns bara i hemlandet
 6. Miljöpartiet i Höör inte eniga om gratis boende för EU-migranter
  Fredrik Hanell (MP) och Elin Hyltén-Cavallius
  Johan Magnusson
  Maria Truedsson motståndare till motionen
  Inte socialnämndens uppdrag att sponsra natthärbärge för EU-migranter
  Natthärbärge låser in tiggarna i deras fattigdom
  Att erbjuda gratis boende till tiggare är inte att sponsra dem?
  Alla kan inte vara överens inom MP
  5-12 EU-migranter samtidigt i Höör sedan november
  10 inneboende EU-migranter
 7. Tiggare och tidningsförsäljare utanför sjukhus körs bort av vakter – olagligt säger polisen
  Olagligt att avvisa tiggare från offentlig plats
 8. Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge
  Akutboende
  Åtgärder som lockar fler tiggare till Sverige
  EU-migranter trakasseras
  Vems fel är trakasserierna?
  Hjälp till EU-migranter går utöver det kommunala uppdraget
  Ökad ström av EU-migranter – kan inte slängas ut, säger Centerpartiet
 9. Rykten rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala
  Virka grytlappar
  Crossroads dagverksamhet fortsätter till vintern
  Kostnad så här långt för EU-migranter: 1,2 miljoner kr
  Många av EU-migranterna är analfabeter
  EU-migranter kommer till staden pga natthärbärget
  Rykten på sociala medier lockar EU-migranter till Uppsala
  Inte fler platser på natthärbärge
  EU-migranter fejkar handikapp
  Hoppas på stöd av EU-pengar för information till tiggarna hur de kan få stöd i Sverige
  Uppsalas politiker tar sig en funderare
 10. Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna
 11. Gratis sommarbostad med el/vatten för tiggare i Varberg
 12. Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas
  Husvagnar permanentar hemlöshet, säger socialchefen
  När EU-migranter erbjuds gratis boende leder det till nya problem
  Skolgång för EU-migranters barn i Varberg och Falkenberg?
  Grundskolechefen menar att lagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång
  Är det inte i barnens intresse att återvända till hemlandet?
  Socialtjänstens grundläggande inställning är att hjälpa EU-migranterna att ta sig hem
  Fråga till politiker om skolgång för EU-migranters barn
 13. Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger
  Alla vet var Karlstads 40 EU-migranter har sina läger
  Tidigare avhysningar av EU-migranter
  Under sommaren får EU-migranter härja fritt
  Kommunen vill finansiera tiggeriet
  Kommunen söker bulvan som tar på sig ansvaret
  Gratis camping för EU-migranter inte kommunens huvuduppgift
  Prost förstår inte skillnad på hemlösa och EU-migranter
  Polisen ingriper inte mot lagbrott av tiggare
 14. EU-migranter blir inte hemlösa bara för att läger rivs i Sverige – Avhysning i Mönsterås
 15. Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter
 16. Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer


ESKILSTUNA – EKURIREN

 1. Ekurirens ansvarige utgivare försvarar anonyma ledare om EU-migranter
  Alex Voronov
  Ekuriren tycker att det bara är Ekurirens ledarskribenter som har rätt att vara anonyma
 2. Ekuriren bedriver hetsjakt mot Eskilstuna kommun om EU-migranter
  Hetsjakt mot kommunen i Eskilstuna
  Sanningar är inte myter
  Vad är skälet till att EU-migranter strömmar till Sverige?
  Vilket ansvar har Eskilstunas kommun för världens fattiga?
  Lag kan inte exkluderas för viss folkgrupp
  Hör EU-migranter hemma i Eskilstunas gångtunnel?
  Ansvarsfördelning för EU-migranter
  Är ett allmänt citat av Palme från 1978 ett argument i debatten?
 3. Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren
  Varför ska kommunalrådet göra något han inte instämmer i?
  Inte kommunens ansvar att förse EU-migranter med en acceptabel situation
  Felaktig slutsats av den anonyma skribenten
  Behoven täcks, vad är problemet?
  Frivilligorganisationer har inte sett till att tiggare inte frusit ihjäl
  Therese Lekander har inga realistiska förslag
  Civilsamhället saboterar om de finansierar tiggeri
  Ansvar för hemlösa har tagits
  Therese Lekander fikar efter 420 000 kr
  Jämför med Linköping som lägger 2,5 mkr/år på härbärge för 40 tiggare
  2,5 miljoner kr rimligt för att finansiera tiggeri i kommunen?
  Varför medger den anonyma skribenten inte feltänk?
 4. Inget gratis boende till Eskilstunas tiggare – vänsterextremister aggressiva i anonyma ledare i ekuriren
  Majoritet går emot majoritet?
  Stark reaktion?
  Uppmaning att Eskilstuna erbjuder alla världsmedborgare gratis boende
  Uppmaning riktig och hälsotecken?
  Äpplen och päron…
  Rätt referens är fel för vänsterextremister
  Sveriges fattigdomsproblem?
  Äpplen och päron, igen…
  Varje beslut i kommunen klubbas inte
  Kommunens beslutsunderlag tillräckligt
  Tak-över-huvudet-garanti för EU-migranter bra samhällsekonomiskt?
  Anonym ledare i Ekuriren med påhopp
  Kommun har inget ansvar för EU-migranters välfärd
  Uteliggande EU-migranter kommunens ansvar?
  EU-migranter har gjort ett eget val
 5. Eskilstuna avsätter inga pengar till EU-migranter
  Skattepengar vikta för kommunens egna medborgare
  Kan inte ta ett ansvar för EU-migranter som leder till att alla inte behandlas lika
  Ansvar ligger hos EU-migranternas hemländer, EU och svenska staten
  Kommunen avser att bjuda in S+MP-regeringens samordnare
  Krav som måste ställas på samordnaren
 6. Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter
 7. Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm
  Stockholms stad kritisk till att tiggare slussas till Stockholm
  Bara hjälp med akuta behov
  Ekonomiskt bistånd ansöks om på socialkontoret
  Hört att Eskilstuna kommun erbjuder gratis resa till Stockholm
  Tiggare vill ha bussbiljett till Rumänien och nya pass
  Rumäniens ambassad erbjuder tågbiljett till Rumänien
  Varken bulgariska eller rumänska ambassaden betalar hemresor

 1. Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan
  Camping inte tillåten i parkområde eller stadsplanerat område
  Okunnig om avhysning från olaglig bosättning kräver ett politiskt beslut
  Bajamajor är bara att befästa tiggarnas fattigdom
  Internationellt problem som hanteras lokalt
  Anders Edvinsson vill stödja tiggeriet med YTTERLIGARE 100 000 kr via bulvan
  Är det fattigdom vi upprörs av?
 2. Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år
  2,5 miljoner kr/år från kommunen med Stadsmissionen som bulvan för att försörja 40 EU-migranter
  Linköping tycker att konstgjord andning är bra
  Karlskrona använder sig inte av bulvaner för att ge bistånd till EU-migranter
 3. Vänsterpartiet vill ha fler tiggare till Sundbyberg genom gratis bostäder till EU-migranter – Moderaterna saknar förslag
  Åtgärder endast för EU-migranter
  Kommuner nyttjar välgörenhetsorganisationer som bulvaner
  Diskussioner med EU-migranter
  Jesper Wiklund anser inte att romer behöver följa svensk lag?
  Gratis boende för EU-migranter utan kostnadstak
  Om gratis boende för EU-migranter inte finns…
  Handlingsplan utan att veta för vad
  Vilka problem löser gratis boende, vilka problem skapas?
  Gratis boende ger fler EU-migranter
  Moderaterna har inga förslag till lösningar
 4. Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kökGE INTE PENGAR TILL TIGGARE!

 1. Tiggare i Hälsingland tjänar drygt 10 miljoner kr/år, skattefritt
 2. EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?
 3. Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor
 4. Ge inte pengar till tiggare, säger hjälporganisationen Liv och ljus!
  Var kommer de rumänska romerna från?
  1 000 Euro i månaden på att tigga i Sverige
  Rykten om Sveriges välvillighet sprids som ringar på vattnet
  Prestation och motprestation
  En droppe i havet
  Tiggare tvingas betala för attraktiva platser och skuldsätter sig
  Tiggeriet i Sverige skapar svårlösta följdproblem
 5. Vad blir konsekvensen av att ge pengar till tiggande EU-migranter?
  Pengar till tiggare håller kvar tiggare i passiviserat och förnedrat tillstånd
  Pengar till tiggare handlar om egen sinnesro?
  Lyfter tiggeri någon ur fattigdom?
  Du betalar redan via din skatt till att bibehålla EU-migranter i sin fattigdomNATIONELL SAMORDNARE FÖR EU-MIGRANTER

 1. Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige
  Krav som måste ställas på samordnaren
  Samordnarens uppdrag av Regeringen
 2. Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund
  Martin Valfridsson säger…
  Kommunen försöker få EU-migranterna att flytta frivilligt
  Kraftig ökning av EU-migranter på bara ett år
 3. Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!
  Samordnarens lösning på problemen med EU-migranterna i Sverige är…
  Martin Valfridsson utesluter tiggeriförbud
  Nationella samordnaren har bekräftat att han inte kommer att tillföra något
 4. Regeringen utser ännu en nationell samordnare för EU-migranter
  Mer stöd till EU-migranters barn
  När får vi en samordnare för svenska medborgares rättigheter?
  Hysteri i tillsättande av samordnare istället för tillsättande av utredningar med kompetens
  Ingen vet vad samordnarna tillför
  Samordnarens syfte är att ha någon att skylla ifrån sig på
 5. Samordnare för EU-migranter och laddstolpar – Regeringen flyr ansvar
  Samordnare, för att lura folket att regeringen gör något
  Samordnare istället för utredning billigt och kräver ingen kompetens
  Olika samordnare för ungdomsarbetslöshet
  Nackdel för Sverige med samordnare
  Samordnare oftast för politisk känsliga frågor
  Alliansen flydde också från ansvar
  Samordnare för tiggare
 6. Samordnare för EU-migranter har inga svar till kommunerna
  Martin Valfridsson reser runt
  Barn och skola för eu-migranters barn
  Självklart att EU-migranters barn får skolgång?
  EU-migranterna utnyttjar Sverige för skolgång
  Tiggare utnyttjas av tiggarbossar/landsmän
  Ett fall som rör människohandel utreds – Nationell kartläggning?
  Hjälp ska ges i hemlandet, inte i Sverige, enligt samordnaren
  Samordnaren upprepar att lösningen på problemen inte är en lösning
  Kommunerna kommer inte att klara av tiggarna på egen hand?
  Vilket samarbete behövs mellan kommuner?
  Samordnaren vill inte ta fram en handlingsplan

 1. Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!
  Inga pengar till basbehov
  125 000 kr/tiggare enbart för information
  Målgrupp
  Vad som kan ingå i projekten
 2. Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad
  Kringgå regelverket för EU-migranters barn
  Göteborg första stad
  Sverige nästan ensam
 3. Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för missriktad svensk solidaritet till EU-migranter
  EU-migranter saknar förutsättningar för att få arbete i Sverige
  Lösning kommer att ta ett antal decennier och kan bara ske i hemlandet
  Sverige cementerar fast EU-migranter i beroendeställning
  Missriktad svensk solidaritet leder bara till ökad migration
  Exempel på hur svensk välvilja får motsatt effekt än önskat
  Bättre utfall om EU-migranter i Sverige inte givits stöd av Sverige
  Rumänien – Ett av Europas rikaste länder
  Lösningsförslag för Rumänien_
  1. Genomför en arrendereform
  2. Organisera materialförsörjning och avsättning för produktionen
  3. EU-medel och absorbering. Sluta med jobbcoaching!
  4. Brist på långsiktighet och fragmentering. Insatser under decennier
 4. Romer startar förening för att pressa Sverige på jobb och bostad till EU-migranter
  Konstgjord andning att tillåta tiggares bosättningar
 5. Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter
  Hjälp till EU-migranter att söka jobb som inte finns
  Utbildning i svenska och jobbcoaching
  Målning, trädgårdsarbete, jordbruk
  Stadsmissionen arbetsgivare för EU-migranter
  Kontraproduktiva åtgärder
  EU-migranter viktigare än svenska ungdomar?
 6. ”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!
  Vilka skyldigheter förbinder sig Sverige till?
  Ensidig riktning i ”kompetensutbytet”
  Media stöttar politikers dimridåer
  Vad har samtalen handlat om?
  Hur? Kostnad?
  Tiggarna till Sverige kommer att fortsatt öka
  Sveriges regering och riksdag vill inte ta tag i dagens problem
  Rumäniens problem specifikt Sveriges problem?
 7. Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri
  Ej publicerad handlingsplan för tiggare
  ”Ingen diskriminering i Rumänien”
 8. Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige
  Veronica Palm och Urban Ahlin på talmansresa till Rumänien
  Veronica Palms ”ambition”
  Veronica Palm vill prata om annat än vad man kommit överens om att mötet ska handla om
  Veronica Palm menar att Rumäniens fattiga är Sveriges ansvar
  Var är roten till problemen i Sverige?
  Tiggeriförbud kommer S+MP-regeringen inte att införa oavsett vad medborgarna tycker
  Vad är det för ”samarbete” mellan Sverige och Rumänien som löser vad?
  Åsa Regnér åker till Rumänien i juni
 9. Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?
  På vilket sätt behandlas inte romerna i Sverige likadant som andra?
  Vad ska dessa 52 miljoner kronor användas till?
  Kommer media i vanlig ordning tiga stilla och inte kritisera regeringens uppenbara bluff?
  Alla kommer inte att behandlas lika i Sverige ens om regeringen skulle lägga 100 miljarder kronor på detta. Så vad är det regeringen vill?HUR MÅNGA TIGGARE FINNS DET I SVERIGE?

 1. Inventering av EU-migranter i Sverige med start av polisen i Motala
 2. Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat
 3. Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år
  Endast en kommun i Sverige utan tiggare
  Tillkommit minst 40 kommuner som inte hade tiggare för ett år sedan
  Ökad konkurrens bland tiggare ger ökad spridning i landet
  Vad är orsaken till den stora ökningen av tiggare till Sverige?
  Ge pengar eller inte till tiggare?
  Nationell samordnare för tiggare
  Svårt att uppskatta i Stockholm, Göteborg och Malmö
  Organiserat tiggeri, enligt den nationella samordnaren
  Nationell samordnare vill inte ha förbud mot tiggeri
  Om SVT-undersökningen
 4. EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad
  Tomelilla
  Klippan, Sjöbo och Östra Göinge
  Östra Göinge
  Bjuv
  Burlöv och Hässleholm
  Höganäs, Perstorp, Trelleborg och Ystad har inte svarat
  Antal EU-migranter i Skånes kommuner35 000 HEMLÖSA SVENSKAR GLÖMS BORT PGA EU-MIGRANTER

 1. Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter
  Betalda hemresor
  Tillfälligt härbärge ordnas för migranter
  22 romer från 2 familjer
  Valstugor tiggarnas nya hem
  Tvångsavhysning tar för lång tid
  För vilka gäller erbjudandet att bo i valstugorna?
  ”Våra egna hemlösa glöms bort”
  Ett slag i ansiktet på hemlösa svenskar
  Detta är bara början
  Polisingripande om pågående uppbyggnad av läger
  Friggebodar åt tiggarna olagliga
  Härbärge inte kommunal angelägenhet
  Inhibition av beslut – Bygglov saknas
 2. EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar
  Minst 4 000 hemlösa bara i Stockhom
  Allt fler utförsäkrade och fattigpensionärer
  Ingen bryr sig längre om hemlösa svenskar
  De hemlösas tidning slås ut av EU-migranternas tiggartidningar
  Resurser för flyktingar och 5 000 EU-migranter tar resurser från svenska hemlösa och utsatta
  Särbehandling av EU-migranter ökar främlingsfientligheten
 3. Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?
  Utsatta grupper ställs mot varandra
  5.000 EU-migranter i Sverige mer värda än 35.000 hemlösa svenskar?
  Hyckleri bland politiker & välgörenhetsorganisationer
  Är en ”nedlåtande syn” problemet?
  Avhumaniserar ordet tiggare?
  Rasism mot de fattiga EU-migranterna?
 4. 225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?
  545 kr/mån att leva på för 225.000 pensionärer
  4,5 miljarder kr/år behövs
  Någon som tycker politikerna gör ett bra jobb?
  Sveriges politik
  EU:s fattigdomsgräns
  FAKTA OM ALLMÄN PENSION
  Garantipension
  Inkomstpension
  Premiepension
  Bostadstillägg
 5. Ska jobb och bostad till tiggare prioriteras framför svenska medborgares behov?
  Andra länders mänskliga rättigheter Sveriges ansvar?
  Bara tiggare som behöver arbete och inkomst?
  Bara bry sig om dem som syns?
  Gratis boende för en särskilt utvald grupp EU-medborgare?
  Likabehandling förutsätter lika krav
  EU måste agera – Vänstern har fel


SVENSKA KYRKAN

 1. Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar
 2. Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter
  EU-migranter har bott i Umeå ½ år
  Kyrkans lokaler behövs för annat än EU-migranter
  Ska kyrkan erbjuda sysselsättning, utbilda i svenska och integrera EU-migranter i Sverige?
  Kommunens uppgift att ordna boende för EU-migranter?
  Ska kyrkor och föreningar eller kommunen försörja EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?
  Kyrkorådet planerar öka insatser för EU-migranter


EN BÄTTRE CHANS – EKURIREN

 1. Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun
  23 av 204 kommuner erbjuder EU-migranter ”akut logi”
  Gissningsvis erbjuder några fler kommuner idag ”akut logi” till EU-migranter
  Eskilstuna kommun gör som en klar majoritet av landets kommuner
  Inte kommunens ansvar att bistå med gratis boende och andra förmåner för EU-migranter
  Ingen skyldighet att hänvisa avhysta EU-migranter annan sovplats
  Kommuners ”medmänskliga ansvar”?
  Uppsala samarbetar med Livets ord och Stadsmissionen
  Lunds kommun bidrar med 700 000 kr/år till att besfästa tiggarnas utsatthet
  Linköping samarbetar med Stadsmissionen och Svenska kyrkan
  Örebro kommun avsatte 250 000 kr för fyra månaders gratis boende åt EU-migranter
  Politiska viljan
 2. Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun
  Inga bidrag för EU-migranter
  Härbärge kan inte finansieras av nämnden
  Inget stöd till En bättre chans pga att de inte verkar för medborgarna
 3. ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige
  Bidrag används inte för sitt syfte
  Synd att kasta mat
  Duschar till EU-migranter
  ”Extrasatsning” på 50.000 kr?
  Pengarna redan utbetalade
  Varför hjälper ABF icke-hemlösa medborgare från andra länder?
  En bättre chans
  ABF Sörmland
 4. Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter
  ABF, Verdandi och föreningen En bättre chans i Eskilstuna berättar hur de vill kringgå regelverk för EU-bidrag till EU-migranter (= ”EU’s fattigaste”)
  Oriktiga uppgifter
  ABF och Verdandi ansöker om 10 miljoner kr
  Obekräftade uppgifter och lögn om hur EU-pengar använts
  ABF berättar hur de vill komma runt regelverket
  Föreningen En bättre chans har också förslag på hur man ska kunna använda bidrag till annat än sitt ändamål
  Koordinator för Fead-fonden tipsar hur pengarna kan användas för annat än det avsedda
  En bättre chans – genom att titta på film om 2:a världskriget?

 1. EU-migranter tigger pengar av hemlösa, ohållbar situation – tiggarlicens
  Tiggare tigger av hemlösa
  Svenska hemlösa säljer färre tidningar
  Tiggarlicens
 2. Ny tiggartidning; ”Gata”, med hets mot romer
  Olika tiggartidningar – Vem köper dessa?
  Provocerande tiggare stör
 3. EU-migranter i Avesta ska sälja dubiös tiggartidning – Sofia Z
  Vilket problem löser försäljning av tiggartidning?
  Behov av svensk sjukvård
  Försäljning av tiggartidning, bara en variant på tiggeri
 4. EU-tiggare vill inte dela ut reklam pga arbetstiderna
  Reklamutdelning för EU-migranter alternativ till försäljning av tiggartidning
  Föreningen Hem inleder samarbete med SDR
  EU-migranter vill inte dela ut reklam pga att arbetstiderna inte passar dem
  Reklamutdelning några timmar i veckan – Gör skillnad?
 5. Är tiggarna ingen ohyra? Anders Lindberg, Aftonbladet, ute och snurrar igen
 6. Snälla Aftonbladet, kicka Anders Lindberg – Sprider tiggarmyter
  Organiserat tiggeri är en råtta i pizzan
  BILAR
  INTE VILL ARBETA
  TJÄNAR ”MASSOR” MED PENGAR
  UNDANSTOPPADE VÄRDEFÖREMÅL
  ORGANISERAT TIGGERI
  Anders Lindberg har fel om tiggarna på camping i Söderhamn
 7. Paneldebatt om EU-migranter i Stockholm med Anders Lindberg och Sven Hovmöller
  Sven Hovmöller – bajamajor & el till EU-migranter
  Rasist om man inte tycker som Sven Hovmöller
  Anders Lindberg far med osanning
  Frågor utan svar
 8. Boom för staket mot EU-migranter
  Samhällets anpassningar till EU-migranter
 9. Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare
 10. Denna blogg uppmärksammas i Rumänien och Finland, etc
 11. Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”
  Tillfälligt sommarjobb
  En av flera hundra sökande
  Långsiktig lösning?
  Flera hundra sökande i konkurrens om okvalificerat jobb
  EU-migranter kan sälja seriealbum istället för att tigga
  Tjänar 75 kr per tidning
 12. EU-migranter anlitas som svart arbetskraft i Sverige för farliga jobbRASIST, FASCIST, ANTIZIGANIST OM DU INTE TYCKER ”RÄTT”

 1. Är man rasist om man jobbar på ett härbärge för hemlösa svenskar?
  Är man rasist om man är realist?
 2. Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?
 3. Vad innebär antiziganism i Sverige? Vad innebär romsk inkludering?
  1. Spridning av Vitboken
  2. Spridning av olika metoder för romsk inkludering
  3. Fler brobyggare
  4. Språk och utbildning
 4. Fi vill inte ha ord som tiggare eller EU-migrant för tiggare
  Specifikt romer får inte kallas tiggare
  Brukar eller missbrukar den fria rörligheten?
  Har journalister tolkningsföreträde?
  Antiziganism och rasism att inte tycka som Fi
  Varför är EU-migrant ett fult ord?
  Viktigt att koncentrera sig på nutid
  Vem är det som blåser upp en gissad antiziganism i Sverige?
  Stigmatisering och cementering
 5. FP-politiker tillrättavisas för harmlösa åsikter om tiggeri
 6. Åsa Romson kallar romer för zigenare, vad är fel med ordet zigenare?
  Romson kallade romer för zigenare
  Soraya Post anser att ordet zigenare är främlingsfientligt, men varför?
  EJ KORREKT ORD HAR BLIVIT POLITISKT KORREKT ORD
 7. En författares attack på den svenska åsiktslikriktningen och trångsyntheten
  Sveriges statsminister ägnar sig åt hatiska angrepp mot dem som inte tycker som honom
  Ingen skandal i Sverige när en folkvald regering ägnar sig åt ärekränkning och förtal
  Sverige vet alltid bäst
  Finns det bara ont och gott och inget därimellan?
  Nazist används som skällsord för allt
  Istället för debatt ska de med annan åsikt skrämmas till tystnad
  Måste alla ovillkorligt och förutsättningslöst gilla invandring?
  Är nationalism lika med nazism?
  Måste tycka ”rätt” – Åsiktsförtryck
  Vad händer med ett samhälle som inte förhåller sig till verkligheten?
 8. Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter
  Lögnaktig retorik?
  Vänsterextremister vill att vi inte debatterar tiggeri
  Hur frekvent kollar vänsterextremister källor?
  Medias fel att EU-migranter säljer färre tidningar och tjänar mindre?
  Alla samhällsgrupper utsätts för brott, inte bara EU-migranter
  Inte bara EU-migranter utsätts för kränkningar och misshandel
  Vilken människohandel ger bäst förtjänst?
  Utnyttjande av funktionshindrade EU-migranter
  Möjligen bevis för utnyttjande av en funktionshindrad rom?
  Organiserat tiggeri och tiggarbossar i Sverige
  Givet att oskyldiga inte straffas
  Att enskilda kommuner försörjer EU’s fattiga är ingen lösning
  Att ge enskilda tiggare pengar och köpa tiggartidningar löser inget
  Muggmynt lika viktigt som hemlandsstöd?
  Vilken är lögnens väg?
  Medmänsklighetens och solidaritetens väg
  Nätverket för utsatta EU-medborgare i Sverige
 9. Aftonbladets debattmarodörer – Obekväma åsikter avfärdas som rasism
  Allt obekvämt kan inte avfärdas som rasism
  Sveriges tajta åsiktskorridor skapar rädsla för att säga sanningen
  Misstänkliggöra och stämpla dem som säger obekväma fakta
  Aftonbladet förnekar sanningen
  Karin Pettersson påstår Anders Lindberg är expert
  Okunnig Anders Lindberg hoppar på experten Tino Sanandaji
 10. Sveriges smala åsiktskorridor – Rädsla för sanningssägare
  Norge debatterar om de ska ta emot 10 000 syriska kvotflyktingar
  Kvotflyktingarna kostar 20 miljarder nok i nettokostnad
  När gör SVT kostnadsberäkningar för migration?
  Tino Sanandaji, ledande expert som statlig media i Sverige skyr
  Per Gudmundson
  Söker sanning som den bör vara istället för som den är
  Experter som skriver utan omskrivningar misstänkliggörs
  Karin Pettersson vill ha sin åsiktskorridor fredad
  Karin Petterssons övertygelse, vilket värde har den för Sverige?
  Vilket stöd finns för att invandringen skapar tillväxt och välstånd på sikt?
  Vänsterns känsloargument
  Fakta blir konspirationsteorier för vänstern
 11. Expo ljuger om EU-migranter, statlig media hakar påKRIMINELLT ORGANISERAT TIGGERI – MÄNNISKOHANDEL

 1. EU-migrant polisanmält människohandel i Jönköping
  Utlovades av landsman arbete som lastbilschaufför i Sverige
  Tvingades tigga i Jönköping
  Hotats och kränkts när han ej tiggt ihop tillräckligt mycket
  Människohandel svårt brott att utreda, säger polisen
 2. Utpressning av EU-migranter, 3 000-5 000 kr för tiggarplats
  Vita mercedesbussar från Rumänien till Katrineholm, Eskilstuna, Örebro och Vadstena
  Kvinnor placeras ut på andras tiggarplatser
  EU-migranter skräms och hotas om de inte betalar
  Svenska kyrkan bekräftar EU-migrantens berättelse
  Polisen vet inte mycket
  Två förundersökningar: Olaga hot och misshandel mellan tiggare
 3. Tiggare tvingas betala för sovplats och plats att tigga i Västerås
  Stadsmissionens rapport om rumänska EU-migranter som tvingas betala till landsmän
  100 kr/natt för övernattning i bil
  100 kr/dag för tiggarplats
  Nationell samordnare får rapporter även från andra delar av Sverige
  Tiggare rädda för att anmäla människohandel
  Handlingsplan för EU-migranter
 4. EU-migranter tvingas av kriminella landsmän att tigga i Östergötland
  Organiserat tiggeri av kriminella
  EU-migranter körs varje dag till sina tiggarplatser av organisatör
  EU-migranter rädda för att berätta att de utnyttjas
  Bulgarisk EU-migrant lovades 20 000 kr
  Pengar som skänks till tiggare går till de kriminella
  Polisen kan inget göra när EU-migranterna inte vågar vittna om sin situation
  EU-migranter tvingas tigga i Sverige under hot
  Tiggartrafficking i Göteborg
  Åtalade för människohandel friades pga otillräckliga bevis
 5. Tiggeri bekräftas som organiserat
  Inget lagbrott att ta ut avgift för plats att tigga på
  Organiserade tiggare i Värmland
  Romer betalar 1 000 Euro för resa till Sverige
  Resa till Sverige köps på kredit
  – Tiggare utsatta för människohandel
  – Romska tiggare hyr tiggarplatser till ockerpriser
 6. Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor
  Ger inga pengar till tiggare
  Ligor bekostar resa till Sverige
  Rumäner världsledande på att skimma kreditkort
  Inte rädda för att sitta i fängelse
  EU’s öppna gränser öppnar för ökad kriminalitet i Sverige
 7. 19 kommuner med EU-migranter som tvingas att tigga – Kalla Fakta avslöjar
  Kriminellt organiserat tiggeri i Sverige
  Filmat med dold kamera
  Tiggarna grupperas redan i bussen till Sverige
  Enkel resa Rumänien-Sverige kostar 1 250 kr
  Sprit och annat till försäljning
  Tiggare hämtades upp av målvaktsbilar med körförbud
  Stulna cyklar fraktas med buss till Rumänien
  Kalla Fakta tvingades ingripa
  Varför kan polisen inte göra sitt arbete?
  5 000-6 000 EU-migranter som tigger i Sverige
 8. Korrespondenterna bekräftar kriminellt organiserat tiggeri
  Kunde tigga ihop 50-80 Euro per dag
  Påtryckningar att stjäla
  Inget straff för människohandel
  Tveksamt om det är människohandel?
  Belgien erbjuder inte skolgång för EU-migranter
  Tiggarplatser upptagna
  Utsätts för utpressning/hot, 2 000-3 000 kr/månad för tiggarplats
  Tiggare tjänar 200-300 kr/dag
  Bulgarien svårt korrumperat
  Västländerna profiterat på Rumänien?
  Alla tiggare är inte romer
  HUR MÅNGA TIGGARE FINNS I SVERIGE?
 9. Människohandel med tiggare i Sverige bekräftat… igen
  Metros viralgranskare;
  – Nej, tiggarna styrs inte av kriminella ligor
  – ”Finns ingen boss”
  METROS ”SANNING” STÄMMER INTE MED VERKLIGHETEN;
  • Tiggare betalar hyra för platsen
  • Så tvingar de tiggarna att betala
  • Två personer häktade misstänkta för organiserat tiggeri
  • ”De tvingade mig att tigga”
  • Tiggarna styrs av både ligor och drömmen om ett bättre liv
  • Europol: Children trafficked and exploited inside Europe by criminal gangs
  • Norge: Ble tvunget til å tigge
  • Danmark: Organiseret tiggeri på Strøget
 10. Två gripna för människohandel med tiggare i Falun
  Om brottet människohandel
  Människohandel i Avesta under utredning
 11. Bråk mellan tiggare i Södertälje om tiggarplatser – Tiggarboss och människohandel
  Aldrig haft något arbete
  Hur mycket får tiggaren per dag?
  Tre barn, lever på barnbidrag i Rumänien
  Barnbidrag/månad för tre barn i Rumänien motsvarar en dags tiggande per tiggare i Sverige
  Människohandel – 40-50 rumäner i Södertälje
  Tiggarboss tar del av det tiggarna tiggt ihop
  Utnyttjar sin gravid hustru
  Kommunens samordnare vet bara lite om tiggarna
  100-tal tiggare i Södertälje för ½ år sedan
  Majoritet från Rumänien av dem som identifierats
 12. Lars Ströman, Nerikes Allehanda, vågar inte argumentera organiserat tiggeriBRÅK OCH BROTT, EU-MIGRANTER

 1. Bråk mellan tiggare i Jönköping – misshandel
 2. Bråk mellan EU-migranter i Örebro om tiggarplats – Olaga hot
  Tiggartransport/Tiggarboss
  Olaga hot
  Bråk återuppstår några timmar senare
 3. Bråk mellan tiggare i Stockholm, kvinnlig tiggare sparkad i ansiktet
 4. Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg
  Bråket mellan tiggarna fortsätter
 5. Bråk mellan EU-migranter i Skellefteå
 6. Polis larmas pga bråk mellan EU-migranter i Örebro
 7. Två EU-migranter stal pengar från EU-migrant i Linköping, fem polispatruller
 8. Bråk med påkar mellan EU-migranter i Enskede
 9. Faktum-försäljare hotas av EU-migranter
  Hoten från EU-migranterna ökar
  Hotas till livet
  Få polisanmälningar
  Migranter flyr av rädsla
 10. EU-migrant greps av polis efter attack mot försäljare av de hemlösas tidning… igen
  Olaga hot mot Faktum-försäljare
  EU-migrant slog Faktum-försäljare
  De hemlösas tidning
 11. EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning
 12. EU-migranter får fängelse men utvisas inte
 13. Olika grupper av EU-migranter i bråk utanför butiker i Årjäng
 14. Bråk mellan EU-migranter allt vanligare – knivbråk i Uppsala
 15. Tiggarbråk i Nynäshamn, i matmarknad och heminredningsbutik
 16. EU-migrant i Malmös kåkstad anhållen för mordförsök och misshandel
 17. Bedrägeri av EU-migrant – VW Passat reg.nr DN313LT efterlyses
  Ica Maxi Kristinehamn, Jula Karlstad och Coop Hammarö
 18. Tiggare angriper hotfullt kunder till ICA i Linköping
  ICA får klagomål om påflugna och hotfulla EU-migranter
  EU-migranter allt oftare aggressiva
 19. Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Stockholm
  Tog nästan en månad att avhysa dem som ockuperat byggnaden
  Flyttade inte trots att de upplystes om att de begick brott
  Tog polisen 5 timmar att utrymma byggnaden
  Saneringsarbete
  Förundersökning om brott fortsätter
  Kommunen erbjuder hjälp till de EU-migranter som begick brott
 20. Tiggare i Linköping försöker bryta sig in – video
 21. Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Södertälje
  Trafikverkets personal bortjagad av EU-migranter
  Olaga intrång/hemfridsbrott
  Olaglig bosättning resulterade i ingen åtgärd från polisen
  Polisen förvägrar medborgarna grundläggande information
 22. Fyra rumänska EU-migranter anhållna efter inbrott på Biltema i Värnamo
 23. EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden
  Vem står för skador som EU-migranter orsakar?
  Polisanmälan avskrevs direkt på rutin
  Stadsmissionen medveten om incidenterna
  Övervakning av EU-migranter önskas
 24. Tiggarkatt fick avlivas – EU-migranter för in djur olagligen i Sverige
  Kattunge olagligen införts i landet av EU-tiggare
  Frisk kattunge avlivades pga smittskyddsskäl
  Länsstyrelsen vet inte vad de ska göra med EU-tiggarnas husdjur
  EU-tiggare tar med sig husdjur för att vi ska bli mer givmilda
  Djuskyddsinspektörer larmas ofta om EU-tiggares vanskötsel av djur
 25. EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien
  Ny trend i år – 17 rumänskor har tillkommit sedan januari
  Nya prostituerade från Rumänien
  Tiotal prostituerade vid EU-migranternas kåkstad, Industrigatan
  De prostituerade uppger sig vara över 18 år
  75 % av de prostituerade är från Rumänien
  Polisen bekräftar ökningen av prostituerade
  Okänt om prostituerade bor i Malmös kåkstad vid Industrigatan
  Gatuprostitutionen minskat – fram tills nu
 26. EU-migranter ockuperar uteservering i Malmö – Tyst från lokala media
 27. Ofredande tiggare hade 12.000 kr i fickan – Polisen kritiserad för information om detta
 28. Halta och lytta tiggare, eller?

 1. EU-migranter. Så här lurades medborgarna år 2013 av Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus och SR
 2. Finns inga EU-migranter som tigger i Tyskland, Österrike och norra Italien?
 3. Statsvetare vill se möjligheter med tiggare, men vilka?
 4. Varning för irländska/engelska hantverkare och asfaltsläggare
 5. Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr
 6. Restauranggästens tålamod tröt mot falsksjungande tiggare – video
 7. Intervju med tiggare i Sverige (skoj)


Övrigt

Kul

En kommentar till “Innehållsförteckning”

 1. Hej,
  en tanke, på ”Solidaritet för Eu-migranters” fbsida finns en fråga om vad som hände en morgon när en person nyligen noterat polisbilar och bilar från Länsstyrelsen på Kv Brännaren/ Malmö. Svaret är långt om att inga vanvårdade djur hittades, men även kommentarer från läsare om det som hittades istället fanns. Den infon togs snabbt togs bort och har inte kommenterats. Infon om att Polisen fann stöldgods, verktyg/ maskiner från inbrott i Kristianstad, var länkad från Polisens egen sida över händelser/ Skåne…

  Jag har mailat nätverket och vänligt frågat om en kommentar, dvs är infon felaktig bör detta komma fram alt stämde det att det förekommit stöldgods på området så blir det lika konstigt att nätverket inte bemöter dessa uppgifter utan bara tar bort dem. Jag har ännu inte fått något svar från nätverket.
  På bilder syns bla både NCC o Peabs presenningar och när jag var i kontakt med Peab då en av deras presenningar hade skyltläge ut mot gatan så hade de inte skänkt eller sålt den…
  För mig blir det konstigt att de som stödjer bosättningarna inte ens går ut och tar avstånd från stölder.
  vänlig hälsningar Linda

  Red’s kom:
  Solidaritet för EU-migranter är en vänsterextremistisk grupp. Som man kan läsa från ett antal inlägg i denna blogg skriver vänsterextremister att de vill att media censurerar information om EU-migranter, dvs att media inte skriver om händelser som kan uppfattas som negativt om EU-migranter.

  Naturligtvis censurerar de då även informationen på deras egna Facebook-sidor i ett försök att leva utanför den verklighet som vi andra befinner oss.

  Därför är det meningslöst att skriva något som kan uppfattas som kritik på vänsterextremisternas Facebook-sidor. All form av kritik kommer snabbt att tas bort i enlighet med deras censur-tänkande.

  Du kommer heller inte att få något svar från Solidaritet för EU-migranter. De har alternativen att ljuga eller att inte svara och då är det enklaste att inte svara.

  Vi kan bara hoppas att de som skrev inläggen om stöldgodset skriver om detta någon annanstans (t ex här) för det skulle vara intressant att veta mer om. Media lär ju inte skriva om det.

  PS.
  Detta är fel ställe (innehållsförteckningen) för kommentarer, men flyttar det en annan dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *