Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare

Sverige och EU satsar tillsammans 87 miljoner kronor (9 281 554 Euro) för att ge tiggande EU-medborgare i Sverige samhällsinformation och förbättrade möjligheter att söka hälsa och hygien. EU-kommissionen har beviljat Sveriges ansökan där regeringen bidrar med 13 miljoner kronor.
– Vi vill humanisera närvaron för de EU-medborgare som stannar en kortare tid i Sverige genom att ha bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder, säger Nardin Crisbi, nationell samordnare vid svenska ESF-rådet som samordnar EU-stödet.

Sverige spenderar alltså 87 mkr enbart på att;

  • Göra reklam för Sverige bland romerna och väcka intresse för fler tiggare att komma specifikt till Sverige.
  • Sprida information om hur tiggarna kan få ut mesta möjligt av Sveriges skattebetalare och den svenska välfärden på bekostnad av en ännu sämre välfärd för svenska medborgare.

Detta utan att det tillför ett vitten för Sverige! Kanske dessa pengar kunnat användas till något bättre?

Om det kostar 87 miljoner kronor bara att informera 700 tiggare, vad kommer det då inte att kosta samhället att ta hand om (kost, logi, hälso- och sjukvård, rättstvister, etc) de tusentals EU-migranterna i Sverige… och de kanske tiotusentals ytterligare romer som kommer att strömma in i landet framöver?

Inga pengar till basbehov

Pengar kommer från EU-fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead).
Stödet ska inte gå direkt till de fattiga EU-medborgarna och det ska enligt Sveriges ansökan inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter. Bidraget ska endast täcka kostnader för projektpersonal och information till de utsatta EU-medborgarna.

Tips! Här finns enkla pengar att tjäna för lycksökare. Det ska inte ta mer än 6 månader för några personer att informera 700 romer, språkundervisning inkluderat. Inkomsten landar då på nästan 15 miljoner kronor per månad.

125 000 kr/tiggare enbart för information

Målet är att nå minst 700 individer i Sverige fram till 2020. Om det uppnås blir kostnaden 125 000 kronor per hjälpsökande EU-medborgare.

Nardin Crisbi förklarar att utgifterna består mycket av lönekostnader och att verksamheten är väldigt tidskrävande.

De organisationer som vill ha del av projektpengarna för att driva verksamhet kommer att kunna ansöka om det i månadsskiftet april-maj.

För 125.000 kr per tiggare hade dessa tiggare kunnat få mycket stöd istället för hjälp med hur de kan dra nytta av Sverige.

Målgrupp

Målgruppen är främst EU/EES-medborgare (övervägande från Rumänien och Bulgarien) som tillfälligt försörjer sig i Sverige genom att t ex tigga eller musicera på gator och torg. Programmet ska genom projekten nå minst 700 unika individer från målgruppen under perioden 2014-2020.
Källa: Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt. (det svenska programmet)

Vad som kan ingå i projekten

Med samhällsorienterande insatser avses t ex:
• Vägbeskrivningar till gatukök eller härbärgen,
• Information om villkor, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.
• Tolkning och översättning av nödvändig information,
• Grundläggande språkundervisning,
• Insatser för att främja e-inkludering,
• Lärande mötesplatser,
• Uppsökande social verksamhet.

Med hälsofrämjande insatser avses t ex:
• Insatser för att tillhandahålla möjligheter för personlig hygien samt insatser för att dagliga rutiner ska kunna upprätthållas,
• Information och andra insatser som syftar till att förbättra hälsa eller förebygga ohälsa.

Källa: Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt.

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare”

  1. Vad i helvete, och folk är sura på hederliga invandrare som jobbar och gör rätt för sig och betalar skatt. Varför görs inget åt rom-parasiterna?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *