FHM vilseleder om Coronapandemins utveckling

CORONAPANDEMIN – COVID 19

Folkhälsomyndigheten presenterade idag diagram över hur Coronaviruset utvecklats och hur FHM menar att läget ser ut inom vården. Diagrammen är emellertid kraftigt missvisande, precis som FHM:s kommentarer till diagrammen.

FHM vilsleder om det kinesiska Corona-viruset under Regeringens pressträff

Fokus tycks enbart ligga på skrämselpropaganda, och få vill nämna ens något av alla botemedel som tagits fram för alla varianter av Corona-viruset. Varför har existerande botemedel avsevärt lägre prioritet (eller ingen prioritet alls) för regeringen än de restriktioner som drabbar samhället hårt och som begränsar medborgarnas fri- och rättigheter?

Om man vill rädda liv så ska man inte följa vad Liberalerna/Nyamko Sabuni kräver, dvs att ”allt fokus ska ligga på den som i dag inte är vaccinerad”. Liberalernas idé saknar allt sans och förnuft. Fokus ska istället ligga på de som befinner sig i riskgrupperna och på att informera om, och få ut, botemedel.

Transkribering av vad FHM:s generaldirektör Karin Tegmark Wisell säger i videoklippet, följt av vad som egentligen gäller:

Smittspridningen har stigit brant i Sverige efter Jul- och nyårshelgerna och kommer troligen att fortsätta stiga ytterligare i minst två veckor till.

ÖKAD SPRIDNING AV COVID 19, MEN BARA AV OMICRON
På ren svenska: Smittspridningen av Omicron-varianten av det kinesiska Corona-viruset har ökat en hel del sedan mitten av november, vilket är helt naturligt.
Vi på FHM gissar att fler kommer att drabbas av den tämligen harmlösa Omicron-varianten, men vi har inte en susning om hur många eller under lång period.
Vi på FHM vet inte så mycket om statusen för Delta-varianten eller andra varianter och därför förenklar vi det för oss och drar här alla virusvarianter under en och samma kam.

Omicron-varianten har nu tagit över i Sverige vilket har förändrat förutsättningarna för hur vi ska hantera pandemin.

PÅ VILKET SÄTT HAR FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖRÄNDRATS?
På ren svenska: Vi på FHM har inte riktigt koll på om det finns någon utbredning av någon annan variant av det kinesiska Corona-viruset än Omicron-varianten.
På ren svenska: Vi på FHM vet inte hur förutsättningarna för hur Corona-viruset har förändrats eller hur det ska påverka regeringens hantering, men det låter bra om vi rent generellt påpekar detta.

Omicron har visat sig ha en kraftfull förmåga att sprida sig snabbt över hela världen i en takt vi aldrig har skådat tidigare med någon annan variant.
Och detta utan att ha tappat förmågan att ge upphov till allvarlig sjukdom hos dem som ännu inte är vaccinerade.

INGA EXEMPEL FÖR OMICRON PÅ ”ALLVARLIG SJUKDOM”
På ren svenska: Vi på FHM har inte lyckats hitta ett sätt att förvilla vad som gäller för just detta, så därför måste vi istället ljuga helt öppet om att specifikt Omicron-varianten ger upphov till ”allvarlig sjukdom”, precis som Delta-varianten kunde göra för de i riskgrupperna.
Vi hoppas att inte någon av alla experter inom området anmärker på den uppenbara lögnen;
utan att ha tappat förmågan att ge upphov till allvarlig sjukdom hos dem som ännu inte är vaccinerade”. Det finns inget vetenskapligt stöd för att de ovaccinerade skulle drabbas värre av Omicron-varianten jämfört med vaccinerade.

Omicron bryter dessutom lättare igenom immunitetsskyddet från vaccination eller tidigare genomgången infektion.

VARFÖR VACCINERA SIG MOT OMICRON?
På ren svenska: Vaccination är väldigt ineffektivt för att skydda sig mot Omicron-varianten av Corona-viruset.

Tack och lov att vaccinet fortfarande ger ett gott skydd mot sjukdom och död hos vaccinerade och därför endast ger en lindrig infektion… hos just denna grupp.

INGEN STATISTIK FÖR SJUKDOM ELLER DÖD PGA OMICRON
På ren svenska: Vi på FHM har inte kunnat se om det är någon skillnad i infektionsgrad mellan ovaccinerade och vaccinerade så därför nämner vi bara ”vaccinerade”, utan att göra någon jämförelse med ovaccinerade, utan att specificera virusvariant, och utan någon statistik som skulle kunna bygga upp det allmänna påståendet att vaccinet skulle geett gott skydd mot sjukdom och dödför Omicron-varianten.

Not.
I USA gör den hårt kritiserade Anthony Fauci (under vars ledning 823 000 människor dött med Covid 19 så här långt – av 55 miljoner smittade, 100 000 fler under 2021 än 2020) likadant. Dvs Dr Fauci presenterar statistik för Covid 19 som att det bara finns en variant av viruset, samt som om att effekterna är desamma oavsett om man tillhör en riskgrupp eller ej.
Med denna falska information blir därmed Omicron-varianten lika farlig  som Delta-varianten, samt lika farlig om man befinner sig i en riskgrupp eller ej.


Dr. Fauci and Maxine Waters (”the squad”) try to gang up on senator Jim Jordan in Congress, Fail woefully

Ni kan se här i diagrammet till vänster att förekomsten av Covid 19 per hundratusen nu är nästan lika hög bland vaccinerade med två doser som bland de som ännu inte vaccinerat sig.
Det här är för att Omicron-varianten, när det har gått en tid efter vaccinationen, tar sig igenom immunitetsskyddet lättare än tidigare kända varianter.

UNGEFÄR LIKA MÅNGA VACCINERADE SOM OVACCINERADE SMITTAS
På ren svenska: Vaccinering ger aldrig ett fullgott skydd, och kort tid  efter vaccination börjar skyddet minska. Efter kanske 8 veckor är det ursprungliga skyddet halverat (från t ex 80% till 40%), eller möjligen ännu sämre.

Men det börjar nu komma kunskap om att en tredje vaccindos till stor del återställer skyddet mot smitta också.

VACCINERING VAR TREDJE-FJÄRDE VECKA
På ren svenska: Om du vaccinerar dig var fjärde vecka (eller oftare) så kan du tillfälligt återställa en del av skyddet, men det finns ingen forskning som visar att eventuella fördelar med en tredje vaccindos överväger nackdelarna.

Flockimmunitet hade varit mycket mer effektivt och ekonomiskt.

Men om vi istället tittar i diagrammet till höger så framgår det mycket tydligt att vaccinet är mycket, mycket effektivt även efter två doser när det gäller att skydda mot svår sjukdom.

TOTALT INTETSÄGANDE DIAGRAM SOM STÖD
På ren svenska: Om du jämför diagrammet till vänster med diagrammet till höger – och låtsas som att enheterna på y-axeln är desamma i bägge diagrammen så kan detta ge intrycket av att det är en massiv skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade.
Du måste också bortse från;
1) om de drygt 2 med intensivvård av 100 000 är intagna på IVA pga Coronaviruset eller pga något annat. Varför särskiljer man inte i statistiken mellan de som får intensivvård pga Covid 19 och de som får intensivvård för något annat men som också råkar ha någon variant av Covid 19?
2) om de drygt 2 med intensivvård av 100 000 befunnit sig i någon riskgrupp, och i så fall i vilka riskgrupper (t ex ålder eller lungsjukdom).
3) om de drygt 2 med intensivvård av 100 000 har Delta-varianten, Omicron-varianten eller någon annan variant av det kinesiska Corona-viruset.

Varje sunt tänkande person måste fråga sig varför det inte finns någon siffra på;
1) hur många som intensivvårdas pga Omicron.
2) hur många som avlidit pga Omicron.
Kan det möjligen bero på att siffran är noll för dessa punkter?
Varför vill varken regering eller mainstream media utkräva svar på ovanstående?

Ni kan se där på samma sätt att risken för att ovaccinerade drabbas hårt av Covid 19 på ett annat sätt då har ökat tydligt.

INGEN SKILLNAD MELLAN HUR VACCINERADE & OVACCINERADE DRABBAS
På ren svenska: Vi på FHM hoppas att ni låter er vilseledas av dessa diagram till att tro att om ni vaccinerar er så kommer ni inte att drabbas av Covid 19.
På samma sättsom vad?På ett annat sättän vad?

Om ni ser den gröna linjen i diagrammet till höger så går den gröna linjen brant uppåt som då visar att andelen som kräver intensivvård bland ovaccinerade, när vi har den här ökningen, går brant uppåt.

KONSTRUERAD BRANT LINJE
På ren svenska: Om vi på FHM uttrycker detta så luddigt och obegripligt som vi kan så är det vår förhoppning att ni tror att det är en himla massa fler ovaccinerade än de lite drygt två personerna i diagrammet som kräver intensivvård.

SKA REGERINGEN UTGÅ FRÅN VAD FHM SÄGER?

Utifrån denna desinformation från FHM ska regeringen alltså vidta åtgärder. Där Centern och Liberalerna kräver att vaccinationspass ska utfärdas för att kunna röra sig i samhället, trots de tunga bevisen (se t ex Florida i USA) för att vaccinationspass inte tillför något.

VARFÖR BORTSE FRÅN VETENSKAPEN?
Istället för att försöka begränsa spridningen av Omicron-viruset (vilket kan resultera i att en supervariant skapas), varför lyssnar man inte på den den del av vetenskapen som anser att det bästa vore om man försökte sprida Omicron-viruset så snabbt och så mycket som möjligt?
De negativa konsekvenserna av social distansering tas sällan eller aldrig hänsyn till (man vill inte ens debattera detta). Så länge detta inte görs kommer problemen bara att bli mer utdragna och värre.

FARAN MED EN TREDJE VACCINSPRUTA
På samma sätt borde media, såväl som FHM och regering, vara öppna med att WHO och EU varnar för att s k boosters kan förstöra immunförsvaret.
Ingen tjänar på att folket endast får en partiell bild av läget som fråntar dem möjligheten att göra fria val baserat på vetenskapen.

Varför fortsätta vaccination när den inte tillför något?
Omicron-varianten har helt tagit över. Delta-varianten representerar nu mindre än 2% av de som smittats av Covid 19 (enl. CDC i USA).
De vaccin som finns på marknaden har väldigt lite effekt på Omicron-varianten. Men eftersom Omicron-varianten inte är mycket värre än en förkylning så finns det flera tunga skäl för att inte vaccinera sig mot Omicron.
Det är alltså uppenbart för alla och envar att fortsatt vaccinering inte fyller någon funktion.

Källa: TV4/FHM/Regeringen

Nya bekräftade fall av Covid 19 - oavsett virusvariant - per miljon människor 2020-01-28-2022-01-10. Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien, USA, Spanien, England, Italien, Schweiz, Portugal, Frankrike, Irland.
Ovanstående diagram visar för några länder i Europa hur många människor som detekterats med någon variant av Covid 19. Sverige ligger på samma nivå som Frankrike, dvs i topp.
Detta diagram är emellertid utan värde. Flera länder (inkl. Spanien) funderar nu att sluta redovisa dessa siffror.

Nya bekräftade dödsfall med Covid 19 - oavsett virusvariant - per miljon människor 2020-02-15-2022-01-10. Nederländerna, Irland, Österrike, Belgien, Spanien, Portugal, Schweiz, Tyskland, England, Frankrike, Italien, USA.
Det är istället antalet döda av Covid 19 – och vilken virusvariant – som är viktigt. I ovanstående diagram kan vi se att USA/Joe Biden med Anthony Fauci lyckats exceptionellt dåligt med att hantera Covid 19. Irland som har flest fall av Covid 19, ligger i botten när det gäller dödsfall.

Problemet med ovanstående diagram är att det inte visar;
1. hur många som ”dött av” respektive ”dött med” Covid 19.
2. vilken virusvariant som orsakat dödsfallen (det kan vara noll av Omicron).
Med en sådan extremt bristfällig och missvisande information blir det i praktiken omöjligt för beslutsfattare att ta rätt beslut i frågor rörande Covid 19.

USA slutar mörka hur många som verkligen dött av Covid 19
I USA har man i dagarna beslutat att inte längre mörka hur många som dött av respektive dött med Covid 19. CDC kommer nu att separera denna statistik. Återstår att se om de kommer att hålla sitt löfte (och hur sanningsenligt det blir). Dags för Sverige att göra detsamma, men då med redovisning per mutation!

Låt fakta & vetenskap styra istället för skrämselpropagandan
När man i skrämselpropagandan säger saker som att risken är 17 gånger större att man hamnar på sjukhus om man inte är vaccinerad måste dessa dumheter bemötas. Det finns tyvärr människor som inte begriper att en sådan jämförelse omöjligen kan göras, eftersom man då helt bortser från de avgörande faktorerna; typ av virus, om man befinner sig i en riskgrupp eller ej och vilken typ av riskgrupp (t ex ålder, fetma, diabetes och lungsjukdom).
Det finns andra lika ovetenskapliga påståenden, som att man är 20 gånger troligare att dö om man är ovaccinerad.

De flesta förstår detta men en skrämmande stor andel av folket besitter inte kunskapen eller förmågan att kunna ifrågasätta. Det är därför viktig att den del av folket som har denna förmåga gör sin röst hörd. Slutresultatet blir aldrig bra om man, som ovan, bortser från vad vetenskapen säger i verkligheten och om man låter de mest obegåvade hålla i taktpinnen.

75% av döda i Covid 19 har MINST 4 sjukdomar
I USA har man noterat att 75% av de som dör i Covid 19 har som minst 4 andra sjukdomar.

LÖSNINGEN!

Om regeringens fokus legat endast på att;
1. köpa in och distribuera existerande botemedel för Covid 19,
2. utveckla och utöka existerande botemedel för Covid 19,
3. vaccination av de fyra största riskgrupperna,
så hade vi alla befunnit oss i ett avsevärt bättre läge på alla sätt idag.

Istället för kortsiktiga (ej fungerande) åtgärder: Skippa restriktioner och ha en ökad smittspridning (flockimmunitet) som mål!

INDIVIDUELLT ANSVAR!
Politiker och andra måste lära sig att var och en har ett individuellt ansvar. Befinner man sig i en riskgrupp så säger sunt förnuft att man ska vaccinera sig.


The Narrative is Crumbling – 16 Reasons Why
Dr Fauci: ”Many of them are hospitalized WITH Covid as opposed to BECAUSE OF Covid”.
Info:
Dr. Robert Malone, inventor of core mRNA and DNA vaccine technologies, informed about the ”mass formation psychosis” (the expression that made Google crash due to the censorship). Dr Malone INVENTED the MRNA vaccine, and is now being silenced by mainstream media in order to try and hide the truth.
Dr. Peter McCullough är en annan oerhört erfaren läkare som drabbats av censuren i sociala medier (efter att ha deltagit i Joe Rogan Experience). Dr McCullough har tydliggjort hur osäkra testerna är för Coronaviruset, och har förklarat varför virustester inte ska göras mer än om tydliga symptom förekommer.

Vi vet alla att vänstern hatar vetenskap. De fruktar att debattera. Så mycket enklare för dem att bara stänga ner de med avvikande åsikter så att vänstern kan sprida sin desinformation så obehindrat som möjligt.


Se även;
Är antivaxxare eller Henrik Eriksson/Nyheter 24 idioter?

COVID 19, Smittorisk och risken att dö av Coronaviruset

WHO korrupt, lät Coronavirus spridas över världen – Trump stoppar finansiering

Vetenskapen om Coronavirusets utbredning har visat sig helt fel

Covid-19, CV-19, Corona-virus, Wuhan-virus – Sanningen

Länkar till nyheter i USA under perioden 2021-11-21 t o m 2021-12-23


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *