Klimatflyktingar – FN:s nya grupp som ska få flyktingstatus

KLIMATFÖRÄNDRINGAR NYTT ASYLSKÄL

I FN:s migrationspakt, ”GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION”, görs ”klimatförändringar” till ett asylskäl. Alla som säger sig fly från dåligt väder en säsong ska nu försörjas av västländerna.

Detta trots att FN:s definition bryter mot FN:s flyktingkonvention som definierar vem som kan betraktas som flykting.

Klimatflyktingar

I FN:s migrationsavtal, ”Global Compact for migration”, bl a i delmål 5 (punkt g) – som handlar om att skapa nya, flexibla, enfiliga vägar för migration (dvs massförflyttning av människor) till västländerna – så inför FN en ny grupp av människor som i praktiken ska få flyktingstatus, klimatflyktingar.

Detta i direkt strid med flyktingkonventionen, 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, som reglerar staternas skyldigheter i förhållande till flyktingar).

Migranter som uppger att de drabbats av dåligt väder ska förses med humanitära visum (FN vill inte definiera vad ett humanitärt visum innebär) samt utbildning, temporära arbetstillstånd i de fall de vill jobba i mottagarlandet och andra särskilda förmåner (delmål 5, punkt 21g):

Develop or build on existing national and regional practices for admission and stay of appropriate duration based on compassionate, humanitarian or other considerations for migrants compelled to leave their countries of origin, due to sudden-onset natural disasters and other precarious situations, such as by providing humanitarian visas, private sponsorships, access to education for children, and temporary work permits, while adaptation in or return to their country of origin is not possible

Dvs för alla som säger sig ha varit drabbad av dåligt väder under en period någonstans i världen så ska de (samt deras familj/släkt) ha rätt att komma till Sverige för att försörjas här (med allt vad det innebär) på skattebetalarnas bekostnad.

Följande står i FN:s migrationsavtal (delmål 2, punkt 18):
We commit to create conducive political, economic, social and environmental conditions for people to lead peaceful, productive and sustainable lives in their own country and to fulfil their personal aspirations, while ensuring that desperation and deteriorating environments do not compel them to seek a livelihood elsewhere through irregular migration.

De länder som skriver under FN:s migrationsavtal åtar sig alltså bl a följande:

Vi förbinder oss att skapa politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar för att människor ska leda fredliga, produktiva och hållbara liv i sitt eget land och att uppfylla sina personliga önskemål, samtidigt som man säkerställer att desperation och försämrade miljöer inte tvingar dem att söka försörjning någon annanstans genom irreguljär migration.

Med ”irreguljär” menar FN olaglig migration. Det är lite motsägelsefullt eftersom det enligt FN:s nya migrationsavtal inte längre kan förekomma några illegala flyktingar. FN har uttryckligen bannlyst ordet ”illegal”.

18 i) Develop adaptation and resilience strategies to sudden-onset and slow-onset natural disasters, the adverse effects of climate change, and environmental degradation, such as desertification, land degradation, drought and sea level rise, taking into account the potential implications on migration, while recognizing that adaptation in the country of origin is a priority

Regeringar i tredje världen är notoriskt korrupta och inte framåtsträvande. De har en strategi att överutnyttja naturresurser.

FN:s migrationsavtal innebär att regeringar i tredje världen kan fortsätta sina strategier att förstöra lokala resurser. Det är västländernas fel och därför måste väst ta emot alla migranter eller ”flyktingar” som flyr från överutnyttjandet av resurser. Vilket bara innebär att de har mer incitament att förstöra lokala resurser. Osv. Det blir en ond cirkel.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringar och miljöförstöring anses vara viktiga skäl till varför migranter kommer till EU och Nordamerika. Inte fattigdom. Inte tillgång till gratis välfärd.

Det sägs nu (t ex om de i Centralamerika som stormar gränsen mot USA) att migranter flyr ”klimatförändringar”, och att de – enligt FN och andra globalister – enbart av detta skäl måste släppas in i USA och försörjas.

MIGRATIONENS NEGATIVA INVERKAN PÅ KLIMATET

Stefan Molyneux har en del synpunkter på att FN skapar en ny grupp av flyktingar, som ska få asyl baserat på hur vädret varit:

Även om vi skulle acceptera dessa ”klimatförändringar” som något som bara händer och som är ett resultat av människors påverkan och inget annat, samt att klimatförändringarna förstör miljön i specifikt tredje världen, är detta ett argument för migration?

När människor migrerar från tredje världen till väst så förbrukar de 10-30 gånger mer av resurserna. De förbrukar mer mat, mer energi, mer hus, mer vägar, etc.

Om klimatförändringar skulle vara ett resultat av överförbrukning i ett modernt samhälle och därför påverkar människor i tredje världen så skulle en förflyttning av människor från tredje världen till väst enbart accelerera klimatförändringar. Vilket gör tredje världen ännu sämre. Viket innebär att fler människor förflyttas till väst. Som accelererar klimatförändringarna ännu mer. Osv, i en evigt eskalerande ond cirkel.

Alltså, även om vi accepterar klimatförändringar, enligt globalisternas och vänsterextremisternas syn, så är migration det värsta som skulle kunna hända för sådana klimatförändringar.
GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION

Se även bl a;
Sveriges 237 förpliktelser genom FN:s Global Compact for Migration

USA listar invändningar mot FN:s migrationsavtal – 2018-12-07

Sanningen om FN-avtalet om öppna gränser och censur av kritik mot migration

Vad saknas i FN:s migrationspakt Global Compact for Migration?

Frågor om FN:s migrationsavtal till Sveriges politiker – Lista över de absolut viktigaste frågorna att utkräva svar på från politikerna om FN:s migrationsavtal

FN:s migrationsavtal grundas på en lögn!

S+MP-regeringen ljög om FN:s migrationsavtal – Med lista över länder som inte kommer att skriva under FN:s migrationspakt

S+MP-regeringen besviken över att alternativa medier avslöjade FN:s migrationsavtal – Lars Westbratt

Efter två år nämner SVT FN:s migrationspakt – SVT ljuger!!!

Cecilia Wikström (L) sprider desinformation om Global Compact for Migration

FN:s Global Compact for Migration är politiskt/juridiskt bindande

Global Compact for Migration: Länder förpliktigar sig till att följa andra avtal

FN:s plan för att flytta 3:e världen till väst – Global Compact for Migration

Global Compact for Migration om att forma/manipulera folket, mål 17

Familjeåterförening för migranter krävs – FN:s Global Compact for Migration

FN:s Global Compact for Migration omöjliggör utvisning av migranter

FN:s censur enligt Global Compact for Migration har nu påbörjats

Moraliskt stötande att diskutera effekter av FN:s migrationsavtal enligt Youtube

Presskonferens i Marrakech om Global Compact for Migration

NGO på FN:s propagandakonferens håller ilsket tal – Migration ett brott?

Här avslöjas vem Sveriges övergångsregering skickat att godkänna FN:s migrationsavtal

Lövens statssekreterare lovordar FN:s migrationsavtal – Migranter tog pizza till Sverige – Hävdar felaktigt att Sverige redan infört migrationsavtalets punkter

EU sprider desinformation om FN:s Global Compact for Migration

Rasmus Ling (MP): Migrationsavtalet är bara bra, även FN:s censur

Moderaterna samarbetar med V om fri invandring – Anna Maria Corazza Bildt

Massprotester i Bryssel mot Global Compact of Migration – Public Service tysta

159 länder antog 19/12 Global Compact for Migration under total medietystnad


GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION – FINAL DRAFT, 11 July 2018


UNHCR förklarar vad deras flyktingavtal är – Missvisande/barnslig propaganda

Varning för konsekvenserna av FN:s Global Compact on Refugees!

Global Compact on Refugees: Ryska dockor

181 länder antog 17/12 Global Compact on Refugees under total medietystnad

Global Compact on Refugees, UNHCR:s flyktingavtal, avancerad version – Fastställt av oredovisade länder 2018-07-20


Max 10% av befolkningen i EU önskar fler migranter


Migranter stormade Ceuta, men får inte söka asyl i EU. Rätt?


Centralamerika kopierar migrationsvågen i Europa – People without borders
Mycket få människor utanför FN känner till kopplingarna mellan migrant-karavanerna från Honduras till Tijuana och FN:s Global Compact-avtal, och det har aldrig nämnts ett ord om detta i media, men dessa två händelser är mycket intimt sammanvävda på olika sätt. Mer om det vid annat tillfälle.


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *