Är antivaxxare eller Henrik Eriksson/Nyheter 24 idioter?

Henrik Eriksson, chefredaktör på Nyheter 24, inleder sin krönika 2021-12-07 under rubriken ”15 procent av svenskarna är idioter och förstör för oss andra” med;

84,5 procent av Sveriges befolkning har vaccinerat sig med första sprutan. Ni 15 procent som inte vaccinerar er. Tack för det här. Det är ni som borde få restriktioner och stanna hemma tills det här är över. Ska verkligen vi andra begränsas på grund av galna antivaxxare? Mitt svar är nej

Henrik Eriksson, Nyheter 24 om det kinesiska Corona-viruset från labbet i Wuhan
Men vem är det egentligen som är idiot, Henrik Eriksson?

Henrik Eriksson har alltså inte förstått ens det mest grundläggande om det kinesiska Corona-viruset från labbet i Wuhan.
1. Det kinesiska Corona-viruset smittar oberoende av om man är vaccinerad eller ej. När ska media och politiker lära sig detta?
2. Varför skuldbelägga medborgare istället för de som är ansvariga för restriktionerna? Dvs Socialdemokraterna.
Det är ingen hemlighet att Nyheter 24 är rödmärkt, men någon form av ansvar för sina skrifter borde de väl ändå ta?

LÖJEVÄCKANDE REKOMMENDATIONER FRÅN REGERINGEN
Restriktionerna” som Nyheter 24:s obildade chefredaktör upprör sig över är enligt mainstream media två REKOMMENDATIONER;
a) Vaccinbevis kommer att rekommenderas för bl a restauranger.
b) Munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken (där regering och dess allierade media inte kan klargöra om detta är rekommendation, eller om det är ett krav i någon form).

Vad är ovanstående att bli upprörd över? Det enda som är upprörande här är väl Regeringens/Socialdemokraternas;
1. oförmåga att klargöra vad de menar,
2. framtagande av löjeväckande rekommendationer, utan fäste i vetenskap och forskning, som helt saknar funktionell betydelse.

VARFÖR BRYR SIG JOURNALISTER INTE OM SANNINGEN?
Vad är det som gör att så många obildade/okunniga människor koncentreras till media?
Det är som att en mycket stor andel av journalisterna är helt oförmögna att kunna inhämta fakta som inte överensstämmer med deras politiska vänsteråsikter.

Chefredaktör Henrik Erikssons påstår ”15 procent av svenskarna är idioter och förstör för oss andra”. Verkligen? 95 procent av journalisterna är idioter och förstör för Sverige samt alla andra!

Så trött på journalister som inte gör sin plikt

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

Sverige inför nya restriktioner. Och allt är antivaxxarnas fel. Jag är så otroligt trött på 15 procent av Sveriges befolkning. Ni som inte gör er plikt.

• Vilken plikt anser herr chefredaktören att det svenska folket har till herr chefredaktören?

• Varför anser herr chefredaktören att det inte är hans plikt att inte fara med osanning i det han skriver i Nyheter 24?

• Nej, ”allt” är inte antivaxxarnas fel. T o m ingenting. Men det mesta är regeringens och medias fel. I grunden är emellertid viruset Kinas fel.

• Det svenska folket är mäkta trött på lögnaktiga media med deras till 90% oärliga och okunniga journalister.

På vilket sätt har vem ”tagit sitt ansvar”?

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

84,5 % av svenskarna har tagit sin första spruta. Vi har tagit vårt ansvar och därför bör vi inte heller begränsas.

• Vilket ansvar har de tagit som låtit sig injiceras en gång?

• På vilket sätt har de som bara tagit en spruta tagit ansvar?
På vilket sätt har de som bara tagit två sprutor, men inte booster, tagit ansvar?
På vilket sätt har de tagit ansvar som inte återvaccinerat sig var 3:e-6:e månad?

• Varför ska de som haft Covid 19 vaccinera sig trots att forskning visar att de är minst lika skyddade mot Coronaviruset som de vaccinerade?

• Hur har herr chefredaktören begränsats?
Det är helt och hållet upp till herr Henrik om han vill begränsas och absolut inget som någon ovaccinerad styr över.

Vilken Virusvariant Vill Vi Vaccinera oss mot?

Α α Alfa a
Β β Beta b
Γ γ Gamma g
Δ δ Delta d
Ε ε Epsilon e
Ζ ζ Zeta z
Η η Eta h
Θ θ Theta th
Ι ι Iota i
Κ κ Kappa k
Λ λ Lambda l
Μ μ Mu m
Ν ν Nu n
Ξ ξ Xi x (borttaget alternativ av WHO för att inte stöta sig med Kinas president)
Ο ο Omicron o (här är vi idag)
Π π Pi p
Ρ ρ Rho r
Σ σ, ς * Sigma s
Τ τ Tau t
Υ υ Upsilon u
Φ φ Phi ph
Χ χ Chi ch
Ψ ψ Psi ps
Ω ω Omega o
Det grekiska alfabetet ger begränsat antal möjligheter till benämningar på varianter av Coronaviruset.

Vad hjälper det om vi vaccinerar oss mot en variant av ett och samma virus och denna vaccination sedan fungerar avsevärt sämre mot en eller flera andra varianter?

Är det regeringen eller de ovaccinerade som inför restriktioner?

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

Det är ni som inte vaccinerar er som borde stanna hemma tills det här är över.

• Vem är det som tvingar herr chefredaktören att stanna hemma?

• Henrik Eriksson förstår inte att man vaccinerar sig för sig själv, inte för att undvika att smitta andra.

• Tror Henrik Eriksson att det är värre att smittas av en ovaccinerad än av en vaccinerad person?

• Om herr chefredaktören och hans gelikar stannar hemma skulle detta inte ha den minsta negativ effekt för Sverige, men vad tror herr chefredaktören att konsekvenserna skulle bli om de ovaccinerade stannar hemma?
Landet skulle landa i totalt kaos inom några timmar, men det är väl inget som herr chefredaktören bryr sig om?

Varför vill Nyheter 24 inte rikta sin kritik mot den det berör?

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

Ska verkligen vi andra få våra liv inskränkta på grund av några galna antivaxxare? Mitt svar är nej.

• Om det är herr chefredaktörens galna åsikt, varför inte framföra detta galna klagomål till den det berör, dvs Sveriges regering.

• Ska ovaccinerade tvingas injicera något i kroppen för att högst eventuellt skydda sig mot något som vi eventuellt får, där effekterna av det som injiceras i kropparna är mer osäkert än någonsin?

VARFÖR SKA HERR CHEFREDAKTÖRENS PERSONLIGA KÄNSLOR STYRA ÖVER MINA GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
Om frihet och rättigheter inte är vad herr chefredaktören tycker ska gälla så föreslår jag att herr chefredaktören tar sitt pick och pack och genast flyttar till Nordkorea.

• Ska vi alla – vaccinerade som ovaccinerade – behöva få våra liv inskränkta pga att länder som Kina konsekvenslöst får göra som de behagar och sedan vägra insyn i det som skadar resten av världen?

Var finns de svenska politiker som står upp för medborgarna och deras rättigheter?

Vem har lärt oss vad om det kinesiska viruset?

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

Vi kommer att få lära oss att leva med den här smittan. Det har Tegnell lärt oss sen dag ett.

Anders Tegnell, liksom Tony Faucci, har inte lärt oss någonting här, men vi kommer förmodligen att få leva med diverse virus länge till.

Vad är RÄTT prioritet?

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

Prio är givetvis att inte belasta sjukvården och att vi har så få som möjligt på IVA.

Nej! Absolut inte! Prio måste istället vara att så få som möjligt ska behöva dö.
Dvs Stefan Löfven och Socialdemokraterna samt miljöhatarna i MP har väldigt många liv på sitt samvete när de t ex inte såg till att de mest primära områdena säkrades upp först (bl a åldringsvården).

Varför vaccin istället för medicin?

Media talar tyst om detta, men det finns sedan en tid tillbaka ett antal botemedel mot det kinesiska Corona-viruset. För stunden anses Pfizers kur vara den mest effektiva.

Vad är argumentet för en enormt resurskrävande och dyr massvaccination på löpande band för alla (för all framtid) istället för botemedel till de som drabbas av Covid 19?

Nyheter 24:s faktalösa fakta

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

Men vilka är det som ligger på IVA idag? Majoriteten är ovaccinerade. Det är fakta.

• Jag har inte kollat upp vad som gäller just idag, men fakta för några dagar sedan var enligt media att majoriteten på IVA var vaccinerade.

• En allt större andel av iva-patienterna är fullvaccinerade och ökningen syns tydligast bland personer över 60, uppgav Dagens Nyheter 2021-11-25. I november var 43 procent av iva-patienterna fullvaccinerade.

Flockimmunitet uppnådd enligt ”experterna”

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

Vilka är antivaxxarna då? Så här ser statistiken ut fördelat på åldersgrupp, minst en dos.
90+ 92,2%
80–89 94,8%
70–79 94,9%
60–69 92,3%
50–59 89,4%
40–49 84,8%
30–39 78,3%
18–29 76,6%
16–17 73,4%
12–15 53,1%

Milt uttryckt imponerande siffor. Enligt Anders Tegnell, och många med honom, har vi därmed uppnått flockimmunitet.

OBS!
WHO uppger (2022-01-19) att det inte finns något vetenskapligt stöd för vaccinering av barn/tonåringar. 

Det finns två grupper i samhället som är i riskzonen vad gäller Covid-19;
1. De som är över 65 år (och då främst män, verkar det som).
2. De som har vissa specifika sjukdomar enligt expertisen;
• Organtransplantation
• Blodcancersjukdomar
• Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
• Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
• Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
• Aktuell cancerbehandling
• Kronisk lungsjukdom
• Stroke/demens
• Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
• Leversjukdom
• Nedsatt njurfunktion
• Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
• Downs syndrom
Utifrån vetenskap och sunt förnuft, varför ska någon utöver de som befinner sig i två ovanstående riskgrupper vaccinera sig, där detta argument väger tyngre än argumenten för att de utanför de två riskgrupperna ovan inte behöver vaccinera sig?
Lycka till med att få ett svar från expertisen på denna fråga!

VACCINATION AV BARN

I USA har över 100 barn i åldern 5-11 år dött (utav över 2 miljoner infekterade barn, dvs 0,05 promille) med någon form av Corona-viruset sedan utbrottet av det kinesiska viruset (ganska exakt två år). Hur motiverar detta att alla barn över fem år ska vaccinera sig? Dessa 100 barn kan jämföras med hur många barn som normalt dör under motsvarande tidsperiod i influensa.

Hur många barn av dem som dött med Covid 19 som haft allvarliga hälsoproblem, t ex försvagat immunsystem, redovisas inte. Även om det inte är 100% så kan man ana att det inte ligger långt ifrån. Varför ska barn utan allvarliga hälsoproblem vaccineras istället för att immunitet uppnås naturligt?

Konspirationsteorier

Nyheter 24:s obildade chefredaktör fortsätter;

Men kom inte dragandes med något konspiratoriskt argument om vaccinet inte fungerar eller är farligt.

Istället för Henrik Erikssons konspiratoriska åsikter är följande fakta inget som någon expert inom området motsäger;
1. Vaccinet fungerar upp till en viss nivå och på olika sätt. Det kan vara så lågt som till 50 procent…. eller lägre beroende på olika parametrar.
2. Vi vet inte om t ex de som drabbats av plötslig och oförklarlig död efter vaccinationen upplevt vaccinet som farligt, men fakta är att vi inte vet hur farligt vaccinet är under olika omständigheter. Detta är fullt naturligt eftersom inget vaccin utvärderats så lite som de nu gällande.

AUSTRALIENS NYA KONCENTRATIONSLÄGER

Australien har gått så långt att människor med Coronavirus – eller som misstänks ha Coronavirus – isoleras i särskilda läger. Regeringen har t o m placerat en senator från oppositionen här. Trots att han i tre tester visat sig vara fri från virus.

VACCINTVÅNG?

Att så många i Sverige som 45 procent anser att det borde vara obligatoriskt att vaccinera sig mot covid-19 visar hur illa det är ställt.

INDOKTRINERING & PROPAGANDA
Det kan inte vara så att 45% är idioter utan deras okunniga svar baseras på en snedvinklad, vilseledande och direkt felaktig information från politiker och media.

Varför tvingas vi medborgare att stödja alla dessa vänsterextrema publicister som mest bara sprider oväsentligheter och alternativa fakta? Sverige hade fungerat så mycket bättre om samtliga stöd & bidrag till som allra minst 75% av vänstermedia dragits in.

Vi behöver inte meningslösa – raktigenom politiskt vänsterstyrda – nyhetskällor som Nyheter 24, Eskilstunakuriren, etc!

Källa: Nyheter 24

PS.
Det har precis tillkommit en studie av ett litet antal objekt som påstår sig visa att vaccinerade i en viss specifik ålder som smittats av en av Coronavirusvarianterna kan sprida viruset någon dag kortare än ovaccinerade… men ärligt talat, om detta skulle stämma, har det någon som helst betydelse för något???Omicron-varianten på det kinesiska Coronaviruset från Wuhan-labbet är här. Vad du behöver veta!


Varför kritiskt tänkande är farligt! – Den värsta, farligaste, nya varianten hittills!

Covid 19
Nedstängningar fungerar inte
Ett av de stora misstagen är att bedöma regeringens politik efter deras avsikter snarare än deras resultat. Även om vi antar goda avsikter från regeringarnas sida kan vi inte längre bortse från det faktum att nedstängningar inte fungerar som avsett. Om de gjorde det skulle vi se en tydlig korrelation där länderna med de strängaste restriktionerna skulle ha de lägsta antalet dödsfall och infektioner i COVID-19, medan länder med små eller inga restriktioner skulle härjas av viruset.

Sverige, med sitt särskilt avslappnade tillvägagångssätt, presterar inte sämre när det gäller dödsfall av covid-19 jämfört med andra europeiska länder. Likaså har Florida, som berömvärt tog bort restriktioner redan i september 2020, inte presterat sämre än andra amerikanska stater. Florida har istället haft bland de allra bästa resultaten.

Medan Nya Zeeland ofta ses som en framgångssaga för lockdown, är det viktigt att överväga dess relativa isolering enligt globala standarder. Alla länder i den regionen ser liknande resultat, oavsett vilka åtgärder som vidtas.

Vem som helst kan titta på översikten för dödsfall per miljon och dra sina egna slutsatser. För den som vill se vad ”vetenskapen” säger rekommenderas att kolla in följande vetenskapliga studier från: The Lancet, medRxiv och European Journal of Clinical Investigation.


Våra barn växer upp i en annorlunda värld. Utmaningar för mental hälsa bland unga, som förstärkts pga regeringens åtgärder för Covid 19.


Se även;
FHM vilseleder om Coronapandemins utveckling

COVID 19, Smittorisk och risken att dö av Coronaviruset

WHO korrupt, lät Coronavirus spridas över världen – Trump stoppar finansiering

Vetenskapen om Coronavirusets utbredning har visat sig helt fel

Covid-19, CV-19, Corona-virus, Wuhan-virus – Sanningen

Länkar till nyheter i USA under perioden 2021-11-21 t o m 2021-12-23


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

2 reaktioner till “Är antivaxxare eller Henrik Eriksson/Nyheter 24 idioter?”

 1. Vad som också är intressant är att en ny studie visat
  att vaccinerade ,3 månader efter den 2a sprutan,
  har ett obefintligt skydd mot att få covid, ( däremot såklart mindre allvarliga symptom).

  Detta innebär att är du i sällskap med vaccinerade och icke vaccinerade, så löper du inte större risk med endera personen.
  Ingen mening att hetsa folk och vaccinera sig…

  Dessutom:
  Argumentet att icke vaccinerade skulle odla fram nya mutationer
  håller då heller inte längre då detta kommer att ske i samma utsträckning hos vaccinerade.

 2. FHM uppger att Sverige bara har ”rekommendationer” eller ”råd” när det gäller Corona-viruset (alltså inga krav) enligt nedan;

  1. Ny rekommendation om att hålla avstånd från 8 dec
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
  Det gäller även dig som är vaccinerad.
  Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

  2. Ny rekommendation till vuxna om att undvika trängsel i kollektivtrafiken från 8 december
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla vuxna att om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  Myndigheten rekommenderar också vuxna att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

  3. Nytt allmänt råd från den 8 december om smittskyddsåtgärder på serveringsställen
  Folkhälsomyndigheten har beslutat om allmänna råd för att förhindra trängsel i syfte att minska risken för smittspridning på serveringsställen.
  För att undvika att trängsel uppstår kan den som driver ett serveringsställe, till exempel:
  * Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
  * möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
  * markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
  * använda alternativa lösningar till köer som exempelvis nummerlappssystem.

  4. Ny rekommendation till arbetsgivare från 8 december
  Rekommendationerna till arbetsgivare ska öka möjligheten för arbetstagare att hålla avstånd och minska trängseln på arbetsplatser och därmed minska risken för smittspridning. Arbetsgivare rekommenderas att:
  Underlätta för sina anställda att vaccinera sig och informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
  Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

  5. Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna
  Information om hur verksamhetsansvariga för lärosäten, folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning (benämns som utbildningar för vuxna) kan underlätta för anställda och för elever och studerande att följa allmänna råd och rekommendationer och därmed minska risken för spridning av covid-19. Den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning och allvarlig sjukdom av covid-19 är vaccination.

  6. Information till förskola, grundskola och gymnasieskola
  Här hittar du som är verksam inom förskola, skola och inom smittskydd, information om förebyggande åtgärder, hur fall och utbrott av covid-19 kan hanteras, liksom annan information kopplad till covid-19 i förskole- och skolverksamheter.

  7. Nya rekommendationer till den som bedriver kollektivtrafik från 8 december
  Folkhälsomyndigheten har beslutat rekommendera den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet.

  Alla är alltså fullt fria att bete sig exakt likadant som innan Kina började sprida Corona-viruset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *