Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Det är hjälp till självhjälp på plats som kan bryta de rumänska och bulgariska romernas sekellånga utanförskap.

Gatutiggeri var under hela efterkrigstiden ett tämligen marginellt fenomen i Sverige. På ett par år har detta förändrats radikalt. Antalet hitresta tiggare, mestadels från Rumänien och Bulgarien, har bara det senaste året fördubblats. Uppskattningsvis finns det nu minst 4000 människor som befinner sig utanför samhällets regelverk och försörjer sig på tiggeri i landet.

Red’s kom:
Det är slarvigt läst av SVT’s undersökning av antalet EU-tiggare i Sverige. När undersökningen gjordes uppskattades det till totalt drygt 4.000 tiggare i de kommuner där svar gavs. SVT vägrade presentera resultatet i sin helhet, men en troligare siffra är minst 5.000 EU-tiggare, kanske upp till 6.000, om alla kommuner räknats in.

Människohandel, brottslighet, utpressning, prostitution

Inrikesminister, Anders Ygeman, bekräftade nyligen att människohandel och annan brottslighet mot tiggarna förefaller att öka kraftigt.
Regeringens särskilde samordnare i frågan, Martin Valfridsson, har varnat för att utsatta människor tvingas betala för ”attraktiva” platser, eller i en del fall dras in i organiserad prostitution.

Red’s kom:
Med fattigdom följer naturligt en lång rad med problem. Brottslighet är den mest självklara konsekvensen av den till Sverige importerade fattigdomen.

Organisering av tiggeri

Alla tiggare är inte utsatta för exploatering. Men tiggeri – liksom all annan ekonomisk verksamhet – kommer att organiseras när det råder konkurrens om inkomstmöjligheterna. Tiggeriet är inte juridiskt reglerat, så det blir lätt ett byte för kriminella.

Tendensen är mest problematisk i storstäderna. Dagens Nyheter har beskrivit det organiserade tiggeriet i Stockholm (4/10-2014).
Fattiga människor skuldsätter sig för att ha råd med resan hit och får sedan betala hyra för en plats att tigga på. Ibland är det uppgjort från början. I andra fall har fristående tiggare blivit utsatta för utpressning.

Romer som begår åldringsbrott i Sverige ökar kraftigt

Risken är förstås uppenbar att annan kriminalitet på detta sätt får ett starkare fäste i Sverige.

Den snabba ökningen av antalet ligor från Rumänien och Bulgarien som ägnar sig åt åldringsbrott är ett tecken på det (GP 9/7).
Ett annat tecken är att tre fjärdedelar av de gatuprostituerade i Malmö enligt stödteamet Mika kommer från Rumänien.

Människosmuggling/trafficking ökar i hela EU

Detta är inget unikt svenskt fenomen. Människosmuggling eller trafficking ökar inom hela EU, enligt Eurostat och Europol. De flesta som utsätts kommer från just Rumänien och Bulgarien.

De utnyttjas till allt från svartarbete och prostitution till bedrägerier, tiggeri och stölder.

Utnyttjar barn, äldre och handikappade för att väcka sympati

Spansk polis har t ex gripit ett hundratal personer som organiserat tiggeri och utnyttjat barn, äldre och handikappade för att väcka sympati. Förövarna har i regel varit landsmän till offren.

Med organiserat tiggeri följer brottslighet

Enligt en studie som EU-parlamentets utredningstjänst refererar till står de grupper som organiserar tiggeriet runt om i Europa ofta även bakom annan typ av brottslighet.

Det kan vara svårt att skilja självständigt tiggeri från organiserat tiggeri och kriminell verksamhet. Dessvärre tilltar de senare formerna.

Tysklands förbud mot organiserat tiggeri lätt att kringgå

Tyskland har ett förbud mot organiserat tiggeri. I praktiken är det dock lätt att kringgå lagen.

Det till synes självständiga tiggeriet är inte sällan organiserat, enligt den ansedda tyska tidskriften Der Spiegel (28/3-2014). Och det är inte ovanligt att organisatörerna tar hand om merparten av tiggarens inkomster.

Framgångsrika tiggeriförbud i olika städer

I de holländska städerna Haag, Amsterdam och Rotterdam har man därför gått ett steg längre och infört ett generellt tiggeriförbud. Detsamma har framgångsrikt skett i exempelvis Köpenhamn.

Huruvida tiggeri ska förbjudas är dock i första hand en fråga för de städer och lokalsamhällen som berörs. Mycket talar för ett tiggeriförbud. Misären avhumaniserar. Olagliga läger sätts upp på privat mark. Rättssamhället retirerar gradvis.

Tiggeri är en fattigdomsfälla

Det går självklart inte att förbjuda fattigdom. Men tiggeri är inte någon långsiktig lösning på fattigdomen. Det är tvärtom en fattigdomsfälla.

Talet om att tiggeriet skulle gynna utsatta människor håller inte för en närmare granskning.

Tiggeri försvårar integrering av romer

Rumänska myndigheter, och frivilligorganisationer som ”Liv och ljus” och ”Bulgarian Aid Mission” har flera gånger påpekat att tiggeriet utomlands försvårar deras arbete med att integrera den romska minoriteten.

Fattigdomsbekämpningen måste ske på plats i hemlandet. Möjligheten att söka riktiga jobb på den europeiska arbetsmarknaden kommer givetvis kvarstå.

Hjälp till självhjälp enda lösningen

Men framförallt är det bara hjälp till självhjälp på plats som kan bryta de rumänska och bulgariska romernas sekellånga utanförskap. Deras barn förtjänar en bättre framtid än att tigga på våra gator.

Red’s kom:
Det är givet att vad alla organisationer för EU-migranter i Sverige gör är meningslöst och endast försvårar situationen för romerna. Media försöker hela tiden desperat presentera exempel på där något bra gjorts för EU-migranter i Sverige, men faktum är att det inte finns ett endaste exempel som haft större fördelar än nackdelar.


I Faktum skriver Aaron Israelson – motståndare till förbud mot organisering av tiggeri – samma dag en vinklad respons – med de sedvanliga och osakliga känsloargumenten – på GP’s sakliga ledare, i delen om ett tiggeriförbud;

Aaron Israelson, tidningen Faktum, & Ulrika Falk

Ulrika Falk, verksamhetsansvarig för utsatta EU-medborgare på Göteborgs räddningsmission, som har jobbat med EU-migrerade romer i åtta år, först med de så kallade Merosfamiljerna inom Social resursförvaltning i Göteborgs stad, och sedan två år tillbaka på Räddningsmissionen, som bland annat driver en öppen förskola för EU-migranternas barn, förser barnfamiljer med husvagnar och bedriver fältverksamhet i Göteborg, är kritisk.
– Ett sådant förbud kommer att slå mot i stort sett alla romer som försörjer sig på att tigga.

Red’s kom:
Det visar bara hur utbredd okunskapen är och hur svårt det är för vissa människor att se helhetsbilden. Många lever i sin egen lilla bubbla och har någon form av mental blockering som gör att de inte kan se konsekvenser av åtgärder.

Några av Ulrika Falks tidigare åsikter:
50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg
”- Man kommer inte till Sverige för att få gå till skolan men under tiden som man är här så är det bra att man använder tiden för utbildning och utveckling”.

Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige
”– Människors behov försvinner inte för att man bestämmer sig hårdare tag”.
Red’s kom:
Människors behov försvinner inte oavsett vilket. Däremot försvinner och/eller minskar problemen i Sverige med hårdare tag och om lagen upprätthålls.

Får inte romer komma till tals i tiggeridebatten?

Ulrika Falk är frustrerad över att de fattiga romerna sällan själva får komma till tals i tiggeridebatten.

Red’s kom:
Märkligt påstående. Media domineras helt av vänsterinriktade journalister som oavbrutet låter EU-tiggare komma till tals. Resten som får komma till tals är vänsterextremister, även Ulrika Falk. Nästan ingen av den tydligt dominerande majoriteten eller de mer initierade med förmåga till logiskt tänkande i Sverige får däremot komma till tals. Att fler romer än icke-vänsterextremister får komma till tals i Sverige känns mycket märkligt.

Det handlar om ett problem för Sverige, varför ska romer överhuvudtaget komma till tals i Sveriges interna angelägenheter?

Ulrika Falk tror hon kan mer än andra

– Det är resursstarka tyckare och mäktiga politiker som pratar om människor de inte förstår sig på. Och de bemödar sig inte om att ta reda på mer, säger Ulrika Falk.

Red’s kom:
Det är extremt sällsynt majoriteten i Sverige får komma till tals i media och vid varje enstaka tillfälle detta händer leder det till absurda reaktioner bland de okunniga vänsterextremisterna. Som här från Ulrika Falk.

Ulrika Falk pratar om en svensk situation som hon inte förstår sig på.

Varför göra studiebesök på Göteborgs räddningsmission?

– GP:s ledarsida har inte gjort något studiebesök hos oss, säger hon.

Red’s kom:
Varför skulle någon göra det? Kan man inte ha åsikter – dessutom väl underbyggda i motsats till vänsterextremisternas förvirrade synpunkter och infantila påhopp – om EU-migranter och de problem de orsakar i Sverige utan att först göra ett studiebesök på Räddningsmissionen i Göteborg?

Det finns absolut ingenting på Göteborgs räddningsmission eller hos någon annan religiös organisation som är det minsta relevant för åtgärder mot de många olika problem EU-migranternas närvaro resulterar i, här i Sverige.

Välorganiserad kampanj mot Europas fattigaste?

– De pratar om att tiggeriet är organiserat, men i själva verket är det kampanjen mot Europas fattigaste som är väldigt välorganiserad, säger Ulrika Falk.

Red’s kom:
Det är inte Europas fattigaste som tigger i Sverige. Om man inte vet något annat så borde man i alla fall förstå detta grundläggande faktum.

Det existerar ingen organiserad eller oorganiserad kampanj mot Europas fattigaste. Det är ett löjeväckande påstående av en extremt okunnig Ulrika Falk.

Rumänien får 471 miljarder kr, mest av våra pengar, men för vissa är det inte nog. Det finns tydligen ingen gräns för hur mycket av de surt förvärvade pengar vi arbetat in som ska gå till andra som inget tillfört. Men för varje realistiskt tänkande person måste det finnas ett tak för hur mycket vår egen välfärd ska försämras för att försörja andra länders medborgare. Speciellt med missriktade insatser, som det borde vara nolltolerans mot.

Tjänar en EU-tiggare i Sverige nästan 90 000 kr/månad?

För närvarande är Ulrika Falk på studieresa i Onești, där många av de romer hon jobbar med hemma i Göteborg kommer ifrån.
– Att vara här är som ett kvitto på att det vi gör i Göteborg har lönat sig. Många av de familjer vi jobbar med har byggt hus här hemma. Innan de kom till oss hade de ingenting, säger Ulrika Falk.

Red’s kom:
Allt vad en starkt partisk Ulrika Falk påstår ska tas med en säck salt, men menar hon seriöst att det skulle vara så lönsamt att tigga i Sverige att man på tre månader kan få ihop tillräckligt för ett hus som kostar 235 000 – 285 000 kr i Rumänien? Eller kan det vara så att de romer som nu har pengar till ett eget hus i Rumänien är de romer som tjänat pengar på sina landsmän genom organiserat tiggeri?

Eller pratar Ulrika Falk om de romer som stjäl våra cyklar och tjänar pengar på att sälja dem utomlands (enligt vad Kalla fakta rapporterat om)?

Eller pratar Ulrika Falk om de romer som media varnat för att de rånar äldre i Sverige?

Orsakar EU-tiggare inga problem för Sverige?

– De som tigger gör ingen illa. De stjäl inte, de rånar inte. De gör det för att äta och göra något av sitt liv. Alla jag känner gör det frivilligt, säger Ulrika Falk.

Red’s kom:
Så alla rapporter om de stölder romer begår är bluff?
De som tigger gör ingen illa? Verkligen?
Sanningen: Varför provocerar EU-tiggare?

Ulrika Falks referenser

– Alla jag känner gör det frivilligt, säger Ulrika Falk.

Red’s kom:
Nej. Den lilla andel av Sveriges EU-tiggare som Ulrika Falk känner – om det hon påstår ens är sant – har kanske sagt till henne att ingen tvingat dem att tigga åt någon annan. Vad en EU-tiggare säger behöver inte nödvändigtvis vara sanningen, men nu handlar det inte om 20 EU-tiggare utan om uppemot 6 000 EU-tiggare (som hela tiden varierar) i Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-07-30
Se även bl a;
Hotats och kränkts när han ej tiggt ihop tillräckligt mycket

EU-migranter skräms och hotas om de inte betalar

Stadsmissionens rapport om rumänska EU-migranter som tvingas betala till landsmän

EU-migranter tvingas under hot av kriminella landsmän att tigga i Östergötland

Organiserade tiggare i Värmland

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor som bekostar resa till Sverige

19 kommuner med EU-migranter som tvingas att tigga, stulna cyklar fraktas med buss till Rumänien – Kalla Fakta avslöjar

Korrespondenterna bekräftar kriminellt organiserat tiggeri

Människohandel med tiggare i Sverige bekräftat… igen

Två gripna för människohandel med tiggare i Falun

Bråk mellan tiggare i Södertälje om tiggarplatser – Tiggarboss och människohandel

Lars Ströman, Nerikes Allehanda, vågar inte argumentera organiserat tiggeri


Kriminalisering av organiserat tiggeri bland EU-migranter

Tiggeriet är inte organiserat… för det har inte undersökts, menar DN’s Stefan Lisinski

Många tiggare utlämnade åt kriminella, säger en rom i Sverige

Åtgärder mot organiserad brottslighet gagnar inte brottsoffer?

Nationell samordnare bekräftar organiserad kriminalitet bland EU-migranter

Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år

Organiserat tiggeri är en råtta i pizzan

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Polisen tror inte Lunds kommun tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Lundapolisen befarar att EU-migranternas eventuella flytt till Sankt Hans backar ska orsaka ytterligare turbulens kring gruppen.

Lunds kommun permanentar och utökar problem

– Vi är rädda för att vi ska få en permanent situation där problemen riskerar att öka, säger närpolischef Patrik Isacsson.

Kåkstad med nedskräpning, sanitära problem, skadegörelse och ökad otrygghet

– Det handlar om nedskräpning, sanitära problem, skadegörelse. En kåkstad med oro och störningar för omgivningen.
– Det här kan bidra till att öka otryggheten i området även om de boende själva inte är stökiga.

Red’s kom:
Som påpekats här innan så har Emma Berginger (MP) fel när hon hävdar att det skulle öka tryggheten om kommunen ger EU-tiggare mark att bosätta sig på. Tryggheten ökar inte för EU-migranter och tryggheten ökar inte för de svenska medborgare som kommunen har en lagstadgad skyldighet att prioritera.

Det handlar istället om att den vänsterstyrda kommunen vill slippa att ta det ansvar de har för medborgarna i Lund. EU-tiggare kan och får inte särbehandlas på det sätt som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör i Lund.

Stat och kommun ska inte använda våra besparingar (vilket skattemedel är i praktiken) för att finansiera tiggeri och ge en viss grupp av utländska medborgare privilegier och förmåner som inte ens svenska medborgare får.

Om politiker vill idka välgörenhet (dessutom en missriktad sådan) så får de gärna göra detta, men då med sina egna pengar.

Polisen vill upprätthålla ordningen

Vilken är polisens roll i sammanhanget?
– Polisen fokuserar av naturliga skäl mest på ordningslagen, inte i första hand på hur vi ska kunna ta hand om och hjälpa de här människorna.

Så vad gör ni?
– Bygglovet är inte vår sak. Men vi tittar på vad det får för effekter för alla inblandade. Lundabor, EU-migranter, kommunen, polisen.
– Vi bistår med råd och talar om vad vi tycker.

Red’s kom:
När det gäller EU-migranter tycks det vara ytterst sällan som polisen är intresserad av att upprätthålla ordningen, men det kanske är något som nu är på väg att förändras?
Se; EU-migranter omvandlade privat mark till en soptipp

Klicka här för att gå til artikeln i SDS, 2015-07-30
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare


Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund

2015-07-24 avslöjdes att Joakim Månsson Bengtssons förening ”Hjälp Tiggare i Lund” äger två stycken husvagnar för EU-migranter som var 6:e dag flyttas runt i Lund för att följa de lokala parkeringsbestämmelserna (se; EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på).

När det gäller de husvagnar som föreningen ”Hjälp Tiggare i Lund” ställt upp och som enligt föreningen flyttas runt i samklang med lokala parkeringsbestämmelser har närpolischef Patrik Isacsson sin uppfattning klar.

– Vi har noterat att husvagnarna är avställda och inte i trafikdugligt skick för närvarande. Ska de flyttas får det bli via bärgning eller besiktning så att de blir kördugliga.

Red’s kom:
Det känns lite som Joakim Månsson Bengtsson fått storhetsvansinne och tror att han kan bete sig hur som helst utan att riskera något. Precis som de EU-migranter han påstår sig stödja så saknar han uppenbarligen respekt för lagen.

– Vi har en dialog med Lunds kommun om det, säger närpolischefen.

Red’s kom:
Man kan undra varför polisen har en dialog med Lunds kommun om detta. Varför inte utfärda böter till Joakim Månsson Bengtsson (MP) för de olagliga transporter som görs varje vecka av Hjälp Tiggare i Lunds oskattade tiggare-husvagnar?

Var föreningens husvagnar kommer från har ingen informerat om.

Vad media inte avslöjat är den tjänstebil som Joakim Månsson Bengtsson (MP) låtit registrera på föreningen (och som ej omnämns någonstans). Praktiskt att kunna få personliga skattemässiga fördelar genom att utnyttja EU-tiggare.

Undrar hur mycket av de bidrag föreningen Hjälp Tiggare i Lund fått av Lunds kommun som går till att finansiera Joakim Månsson Bengtssons tjänstebil och husvagnar, trots att utgifter för dessa aldrig nämnts till Lunds kommun.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) har dessutom fått bidrag från Lunds kommun helt unikt utan att ens ansöka om detta, så som alla andra måste göra. Det har tydligen sina fördelar att sitta som politiker i Lunds kommun, och som ledamot (tillsammans med Nita Lorimer) i Socialnämnden i Lund som beviljade de 238 500 kronorna till honom.

Styrelsen i Hjälp Tiggare i Lund (org.nr 802492-5235, reg. 2014-12-27, Dag Hammarskjölds väg 4 D:116, Lund) verkar förändras hela tiden men idag uppges den bestå av:
Joakim Månsson Bengtsson (23 år), ordförande
– Epost: joakim.manssonbengtsson@lund.se (Lunds kommun)
– Epost: joakim.mansson.bengtsson@mp.se (Miljöpartiet)
– Epost: styrelsen.hjalptiggareilund@gmail.com (Hjälp Tiggare i Lund)
Nita Lorimer, vice ordförande, Vänsterpartiet, Socialnämnden
Analya Gomes, kassör
Inger Ricci, sekreterare
Rebecka Mattisson
Nils Österblom (tidigare endast adjungerad på styrelsemöte)
Martin Åstrand
Christoffer Sjöstrand

Vilka av ovanstående personer som är juridiskt korrekta styrelseledamöter är okänt, liksom mycket annat i denna högst obskyra förening.

Härbärges- och volontäransvarig Madelaine Wahlström (epost: madelaine@live.se) ingår tydligen inte i styrelsen (i alla fall inte idag).Klicka här för att gå til artikeln i SDS, 2015-07-30
Se även;
Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Nita Lorimer, Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter (Nita Lorimer)

Vänsterpartister, Martina Skrak, Nita Lorimer, m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter omvandlade privat mark till en soptipp

Företagaren Pekka Nyyssölä har under sommaren fått problem med att hans mark förvandlats till en soptipp då EU-migranter som bosatt sig i området kastat mängder av sopor både i och utanför en container vid hans firma i Enköping.

Polisanmälan avskrevs dagen efter

Pekka Nyyssölä gjorde en polisanmälan i juni men den avskrevs redan dagen efter som tyckte att det verkade svårt att bevisa precis vem som hade kastat soporna där.

Sedan dess har högen med sopor växt runt containern vid Nyyssöläs firma på Östra Järnvägsgatan.

Red’s kom:
Polisen avskriver polisanmälningar på rutin i Sverige. Nästan alla polisanmälningar som görs avskrivs direkt. Vi lever tyvärr inte i ett rättssäkert samhälle.

Särskilt de brott som begås av EU-tiggare avskrivs direkt. Ingen utredning görs.

Markägare maktlös mot EU-tiggare

– Alla som har sett det här blir förbannade. Det är sopsäckar, kläder, skor, matrester, allt möjligt. Råttorna är säkert här redan. Vad skulle hända om jag slängde sopor på grannens tomt? Då skulle jag nog hamna på Kumla, säger Pekka Nyyssölä.

Kommunen tar ansvaret för EU-migranter

I går agerade Enköpings kommun, och miljöchefen Henrik Bengtsson var själv på plats och inspekterade:
– Jag och en kollega var ute och tittade på den här containern. När vi skulle åka kom en av våra medarbetare på en annan förvaltning dit och började städa upp. Så kommunen håller på och städar upp kring den här containern, säger Henrik Bengtsson.

Red’s kom:
Märkligt att kommunen tar ansvar för EU-migranternas miljöförstöring på privat mark. Det har mig veterligen aldrig någonsin inträffat tidigare i Sverige.

Kommunen och polisen samarbetar för att städa efter EU-tiggare

Det visar sig att kommunen och polisen den senaste tiden satt i gång ett samarbete för att ta itu med problemen med nedskräpning i området.

Polisen talar EU-tiggare tillrätta

– Kommunen hörde av sig till mig och påtalade problematiken man hade där med sopor som spreds från lägret med EU-migranter. Jag åkte ut till platsen med en kollega, och där tog vi kontakt med EU-migranterna och förde en dialog med dem och förklarade det ohållbara i att bo kvar på den platsen. De svarade att de var på väg därifrån och att de inte skulle bo kvar där många dagar till utan var på väg att lämna helt enkelt. Vilket flertalet av dem har gjort nu som jag förstått det, säger ställföreträdande lokalpolischefen i Enköping Andreas Pallinder.

Red’s kom;
EU-tiggarna beter sig som bortskämda små barn. De kommer till Sverige för att bli försörjda men de beter sig extremt respektlöst mot Sverige. Vi ska stå för deras försörjning, deras vård, deras barn och till och med städa efter dem. Utan att de tillför det minsta för landet.

I EU-tiggarnas gener finns det emellertid en kategori i samhället som de i alla fall har lite respekt för, och det är polisen. Tyvärr är polisen underbemannad och alltför ofta oengagerad, men det är positivt om fler poliser runtom i landet börjar agera mot EU-tiggarna.

Ovanstående från:
Pekka Nyyssöläs mark blev en soptipp

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranters olagliga bosättningar upprör

EU-tiggares illegala campingplatser har blivit ett hett debattämne.

Nu kan kommunen tvingas agera mot de EU-migranter som upprättat dessa boenden.

Precis som under förra året har ett antal tiggare dykt upp i Älmhult och precis som i fjol campar EU-migranterna på ställen som inte är avsedda för detta.

Ett antal personer har reagerat mot att det förekommer illegala campingplatser, inte minst vid Östra Esplanaden. Denna för allmänheten väl synliga placering har retat upp allmänheten

Kommunens kommunikationschef Malin Blom håller som bäst på att undersöka vad som kan göras för att bemöta alla kritiska röster.

Camping tillåten max 24 timmar

– Det som gäller är att man får campa på ett ställe i 24 timmar, och sedan måste man lämna platsen. Om man inte har tillstånd går det att köra bort dem, säger kommunikationschef Malin Blom.

Kommunen villrådig hur EU-tiggares olagliga camping ska hanteras

Malin Blom menar att det trots dessa klara regler är ett svårt dilemma för kommunen. Frågan är hur man ska agera mot den här formen av tillfälligt boende.

Red’s kom:
Kanske som om de inte varit romer? Dvs med böter och avhysning!

Kommunen ser mellan fingrarna om det är romer

Hittills har kommunen bestämt sig för att se mellan fingrarna.

24 timmars camping enligt allemansrätten

Kommunen säger:
”Det är i princip allemansrätten som gäller, det vill säga att man får tälta i 24 timmar. Men då detta rör sig om en utsatt grupp så har vi antagit en mildare syn på deras tältande nu under sommaren”.

Red’s kom:
Det är oacceptabelt att en viss folkgrupp står över lagen i Sverige och får särskilda privilegier.

Förbannad på kommunen

På Facebook ifrågasätter privatpersoner hur det kan komma sig att kommunen tillåter illegala campingplatser, speciellt i närheten av det nya handelsområdet.

En person noterar:
”Så mycket tillstånd man som fastighetsägare och näringsidkare måste ansöka om för att får göra en enda liten småsak. Men de här får fritt härja hur som helst. Inte undra på att man blir förbannad”.

Kan komma ”ytterligare direktiv”?

Malin Blom menar att saken ännu inte är utagerad, utan att det kan komma ytterligare direktiv.

Romerna är ett problem för hela Europa

– Detta är ett problem inte bara för Älmhult utan för hela landet, och även för Europa, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Ja, romerna är ett europeiskt problem, men de lokala politikernas handlingsförlamning och rädsla för att följa sina skyldigheter enligt kommunallagen och likabehandlingsprincipen är ett lokalt problem.

EU-tiggare är ett besvärligt problem

Beror kommunens inställning på att det är besvärligt att ta tag i detta?
– Nej, det tror jag inte, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Oärligt svar. Naturligtvis är EU-tiggare ett besvärligt problem för kommunen och då är det lätt för politiker och kommunens tjänstemän att välja den enklaste lösningen. Dvs att låtsas som det regnar.

Standardursäkt: Flyttar bara någon annanstans

– De måste ta vägen någonstans, säger Malin Blom.

Red’s kom:
De kanske kan ta vägen hem?

– Kör vi bort dem då kanske de bara flyttar någon annanstans i närheten, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Det är kommunernas vanligaste ursäkt till att de inte gör vad de är skyldiga att göra. Men det håller inte. Det finns bara två alternativ, att avhysa EU-migranterna varje gång de bryter mot lagen eller att verka för att de utvisas ur landet eftersom de inte saknar vistelserätt i Sverige om de inte kan (eller vill) betala för sitt boende så som alla andra måste göra.

Ovanstående från:
Illegala campingar upprör

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Barn nyttjas för att påverka politiker att försörja EU-migranter

En 10-årig tjej har nyttjats av oansvariga vänsterinriktade föräldrar i Sala som bricka i det politiska spelet för att försöka påverka politiker att försörja EU-tiggare.

Medborgarförslag om gratis boende och mat

I november klev tioåriga My Lindström upp i talarstolen inför Salas kommunfullmäktige och presenterade sitt medborgarförslag. Hon ville att kommunen skulle ta ett större ansvar för Salas fattiga genom att se till att de fick någonstans att bo och mat att äta.

Red’s kom:
Har ingen berättat för My att EU-tiggarna inte är Salas fattiga utan Rumäniens/Bulgariens fattiga?

My Lindström nu fått svar från Salas politiker på hennes medborgarförslag om att stadens hemlösa tiggare ska få tak över huvudet och mat.

Red’s kom:
Har ingen berättat för My att dessa EU-tiggare inte är hemlösa?

Icke-svaret från Salas politiker

Kommunen har ett samarbete med frivilligorganisationer och kyrkor. Tillsammans diskuteras hur hemlösa kan få hjälp med mat, tvättning och någonstans att bo. Förhoppningen är att på så sätt kunna hjälpa Salas hemlösa. Så svarade kommunfullmäktige My Lindströms förslag.

Red’s kom:
Det är illa när kommuner använder sig av bulvaner för att slösa bort skattemedel på något kommunen inte har tillåtelse till enligt lag och regelverk och som inte tillför något för någon.

– Det är kul att de svarat, men det känns tråkigt att de inte riktigt säger ja eller nej till att hjälpa tiggarna, säger My Lindström.

Red’s kom:
Välkommen till de vuxnas värld, 10-åriga My. Nu har du i alla fall lärt dig att politiker aldrig ger raka svar.

Det är olyckligt när föräldrar involverar sina barn i komplicerade politiska frågor som de förstår om möjligt mindre av än sina föräldrar.

Vänsterns försök att styra politiken har urartat för länge sedan men detta måste vara det mest absurda så här långt.

Hur kan föräldrar vara så ansvarslösa att de t o m använder sin dotter för att försöka få kommunen att bryta mot lagen?

Låt barnen ägna sig åt det som de är bra på, dvs lek och spel. Låt dem inhämta kunskap under sin uppväxttid så att de har en möjlighet att ta ställning, som inte enbart grundas på känsloargument, i politiska frågor när de växt upp.

Påverka! Skriv medborgarförslag till din kommun

Ett tips till alla är emellertid att skriva medborgarförslag om att kommunen inte får agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare. Kommunen ska följa kommunallagen och inte bryta mot likabehandlingsprincipen.

Ovanstående från:
Politikernas svar – en besvikelse för 10-åriga My

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare

Rätten att röra sig fritt är viktig att värna om. Men fullt fri rörlighet mellan välfärdsstater är komplicerat.

Fri rörlighet mellan stater och välfärdsstater är olika

Att kunna röra sig fritt över nationsgränserna är en av de stora fördelarna med EU.
Men den fria rörligheten är just nu hotad, delvis på grund av beslutsfattarnas oförmåga att skilja mellan fri rörlighet mellan stater och fri rörlighet mellan välfärdsstater.

Det är nämligen en sak att välkomna människor till ett land och att välkomna dem till välfärdsstaten.

Geografisk rörlighet ej samma som tillgång till Sveriges välfärd

En skillnad mellan att tillåtas ta del av den geografiska ytan Sverige, och det trygghetsnät som svenskar byggt upp.

Särskilda förmåner för andra än svenska medborgare

Problemen blir brännande när
• tiggare i Lund som ockuperat en parkeringsplats blir tilldelade mark av kommunen,
• när asylsökande får gratis busskort som i Kalmar eller
• när papperslösa erbjuds gratis mödravård.

Asylsökande ej medborgare

Den som söker asyl är ju ännu inte medborgare i Sverige, utan har enbart kommit hit för att få sin sak prövad.

EU-tiggare i Sverige enbart för att få försörjningsstöd

En EU-migrant har medborgarskap i ett annat land, men använder den fria rörligheten för att vistas i Sverige och be andra om hjälp med sin försörjning.

Enskilt sparande går till andra länders medborgare

I Sverige har staten tagit över hanteringen av stora delar av medborgarnas ekonomiska liv. Politiker tar in skattepengar som sedan går till skola, sjukvård, infrastruktur och äldreomsorg. Detta ersätter enskilt sparande och försäkringar.

Skatter inte till för att fördela dina pengar till andra

Det handlar alltså inte främst om att ta från dem som har för att ge till dem som saknar, utan snarare om att fördela pengar över livscykeln.

Skattemedel går till andra som inte bidrar till välfärden

Men om gränsen till den gemenskapen öppnas för fler utan att de bidrar skapas oro, vilket leder till att främlingsfientliga partier får makt och rörligheten hotas i sin helhet. Då bygger välfärdsstaten murar.

EU stängs ner

Storbritannien planerar nu en folkomröstning om EU på grund av invandringsfrågan. Ungern bygger ett fyra meter högt stängsel mot Serbien för att hålla flyktingar ute. Amnesty har varnat för hur flyktingar motas bort från grekiska gränser utan att få söka asyl.

Solidaritet är skilt från fri tillgång till den välfärd andra betalat för

Att rika länder ska hjälpa människor i nöd är nödvändigt, både moraliskt och ur säkerhetssynpunkt. Men solidariteten bör i debatten separeras från att öppna gränsen till välfärdsstaten.

Att vistas i Sverige är inte samma som fri tillgång till landets välfärd

Kanske måste det bli möjligt att komma till Sverige och ta ansvar för sin egen försörjning?

Hur hantera ökat antal asylsökande?

Öppenhet och fri rörlighet är vackert, men att tro att friheten bara är för att solkyssta semesterfirare ska slippa visa pass är väldigt naivt. Med fler konflikthärdar, större möjligheter att röra sig och ökad insyn i hur olika människor lever kommer fler att komma hit och söka asyl. Det är ofrånkomligt. Det måste hanteras smart för att fungera väl.

Rörelsefriheten saboteras av enskilda kommunalråd

Rörelsefrihet fungerar inte om enskilda kommunalråd bestämmer att socialt utsatta som valt att befinna sig i Sverige därmed ska ha rättigheter som betalas av andra. Det leder enbart till onödiga spänningar.

Red’s kom:
Eftersom de kommunalråd som tar dylika beslut till 95% består av MP, V, Fi samt S (i olika kombinationer), visar detta tydligt att dessa partier är olämpliga i kommunerna. De bryter obekymrat mot likabehandlingsprincipen och kommunallagen och försämrar välfärden för svenska medborgare.

Seriös debatt behövs

Det finns ingen konflikt mellan att vara liberal och att vara skeptisk kring fri rörlighet över välfärdsstatsgränserna.

Det behövs en seriös debatt om detta.

Vänsterns epitet och påhopp om rasism/fascism för inte diskussionen framåt

Färre tjusiga slagord om ”öppenhet” i frånvaro av resonemang om konsekvenserna, färre anklagelser om att ”anpassa sig till SD” om man råkar se öppenhetens effekter.

Nationell strategi saknas

Nog kan vi bevara den fria rörligheten och det öppna samhället, men då krävs en väl genomtänkt nationell strategi. Den lyser ännu med sin frånvaro.

Ovanstående från:
Ledare i Kristianstadsbladet – Fria rörligheten hotad

Se även bl a;
Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Istället för att ställa högst relevanta frågor till Lunds kommun – Emma Berginger (MP) och hennes bundsförvant kommunalrådet Anders Almgren (S) – om vad kostnaderna blir för skattebetalarna att förse EU-tiggare med gratis camping i Lund på obestämd tid (utan deadline) så gräver SDS ner sig i den meningslösa frågan vems ansvar EU-tiggares avfall är.

Frågan om vem som får ansvar för städning och skräp efter EU-migranter har inget enkelt svar, enligt Olof Moberg, jurist på Sveriges kommuner och landsting.

Red’s kom:
Jo, få frågor är så enkla att besvara.

Eftersom;
1. EU-migranter struntar i svensk lag och övriga regelverk
2. EU-migranter aldrig någonsin betalar några böter
3. EU-migranter är svåra/omöjliga att få ut några pengar från
3. EU-migranter inte har några krav på sig från varken kommun eller stat
4. EU-migranter inte utvisas när så ska ske
blir det alltid kommunens skattebetalare som får stå för kostnaden för renhållning efter skattebefriade EU-migranter.

Enskild bosättare – nedskräpning dennes ansvar

– Om en enskild person får låna en markplätt att ställa upp sin husvagn på under en kortare tid så finns det ingen skyldighet för markägaren att också ansvara för renhållningen, säger Olof Moberg.
– Då är det snarast upp till den enskilde husvagnsägaren att också se till så att området hålls snyggt och prydligt, säger Olof Moberg.

Red’s kom:
Meningslösa spekulationer och gäller enbart under förutsättning att husvagnsägaren känner för att ansvara för renhållningen.

Markägarens ansvar om ”många” personer bosätter sig på en plats

Om många personer bosätter sig på samma plats och det uppstår problem med t ex nedskräpning hamnar det dock på markägarens bord att lösa det.

Red’s kom:
Fortsatt meningslösa spekulationer.

I resonemanget görs ingen skillnad mellan om markägaren erbjudit mark till EU-tiggare att bosätta sig på eller om marken ockuperats av EU-tiggare.

Varken ordet ”många” eller ”bosätta” definieras.

Referens till lag saknas. Bara personligt tyckande.

Uppställning av husvagnar kräver bygglov

– Om det liknar en campingverksamhet så har markägaren ett ansvar för sophämtning och latrin och så vidare. För att ha husvagnar uppställda under en längre tid krävs även bygglov.

EU-migranters sophämtning, etc, blir kommunens ansvar

I Lund har stadsbyggnadskontoret beviljat bygglov för en parkeringsplats intill Sankt Hans backar. Här ska EU-migranter få bo i sina bilar och husvagnar och det beviljade bygglovet innebär därmed också ett ansvar på kommunen.
– Ja, då blir det kommunens ansvar med sophämtning och liknande. Även om kommunen själva skulle säga att det bara handlar om att upplåta ett stycke mark så blir det som en camping, säger Olof Moberg.

Red’s kom:
Finns det ingen journalistiskt kunnig person i Sverige som kan ställa relevanta frågor, som vi vill veta svaren på?

FRÅGOR UTAN SVAR FRÅN LUNDS KOMMUN

Här följer några exempel på frågor där media gjort det lätt för det vänsterstyrda Lunds kommun genom att inte undersöka hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna tänkt sig;

KOMMUNENS ANSVAR
Vilket ansvar tar Lunds kommun på sig – idag och i framtiden – rent konkret genom att upplåta mark till bosättningar för EU-migranter?

Vilket ansvar tycker kommunen att de har gentemot de egna invånarna?

ALTERNATIVA ÅTGÄRDER
Ser kommunen bara två tänkbara alternativ när det gäller EU-migranter?;
1. Göra ingenting alls – inga resurser läggs på EU-migranter
2. Försörja EU-migranter / Finansiera tiggeri av utländska medborgare.
Eller kan det finnas andra alternativ?
I så fall, vilka?

PRESENTERA REDOVISNING ÖVER KOSTNADER
Vad blir den initiala kostnaden för campingen?

Vad blir den löpande kostnaden per år?

Finns det någon gräns för hur mycket skattemedel Lunds kommun kan lägga på förmåner till andra länders medborgare?

Hur många kronor max/år och totalt i framtiden?

KOMMUNALLAGEN
Med vilken rätt tycker Lunds kommun att man kan förbigå kommunallagen som klargör att kommunen inte ska avsätta resurser (mer än för akuta åtgärder) på dem som inte bor i kommunen?

LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
Med vilken rätt tycker Lunds kommun att man kan förbigå likabehandlingsprincipen, och ge en speciell grupp av människor – dessutom från ett annat land – förmåner som ingen annan får? Inte ens svenska medborgare!

FÖRETRÄDER LUNDS KOMMUN MAJORITETEN?
Tror Lunds kommun att majoriteten i Lund vill att Lunds kommun ska försörja EU-migranter och att en skattefinansierad camping för EU-migranter är den bästa lösningen?

Är Lunds kommun intresserad av vad kommunens medborgare tycker?

Varför undersöker inte Lunds kommun vad medborgarna tycker i en så här stor och avgörande fråga för samhället och framtiden?

PRESENTERA KONSEKVENSANALYS
Har konsekvensanalys gjorts (och i så fall när och av vem) för kommunens åtgärder med anledning av stadens EU-migranter?

Varför inte?

På vilka sakliga grunder  tror Lunds kommun (Emma Berginger) att förmåner till EU-migranter inte leder till att fler EU-migranter söker sig till Lund?

VÅRDKOSTNADER OCH ANDRA KOSTNADER EU-MIGRANTER GENERERAR
Hur mycket har Lunds EU-migranter kostat Sverige i vårdkostnader?

Vilka övriga kostnader får kommunen genom EU-migranter?

EU-MIGRANTERNAS SÄKERHET
Varför tror Lunds kommun (Emma Berginger) att EU-migranterna bor mer säkert på en undanskymd plats vid S:t Hans Backar?

Är bevakningskostnader inberäknade i Lunds kommuns kalkyl? Med hur mycket per år?

CAMPING
Hur tänker Lunds kommun rent konkret hantera att EU-migranternas läger blir en uppställningsplats för målvaktsbilar och skrotbilar?

Vad är kommunens plan för kalla vinterdagar?

DEADLINE
Finns det någon sluttidpunkt för kommunens åtgärder eller är det stöd Lunds kommun ger EU-migranter permanent för all framtid så länge EU-migranter kommer till Lund?

Hur har Lunds kommun planerat att en nedstängning av camping för EU-migranter ska gå till i framtiden? Vad händer då? Vart ska de ta vägen då?

UTVISNING
Hur ställer sig Lunds kommun till att EU-migranter överskrider den tid de får vistas i Sverige?

Hur ställer sig Lunds kommun till att EU-migranter som under de tre första månaderna inte kan försörja sig på egen hand (utan stöd av skattemedel i annat fall än vid akut nödhjälp) saknar rätt att vistas i Sverige?

Är utvisning ett alternativ, dvs kan kommunen tänka sig att verka för att de EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige utvisas (fristående från polisens roll i detta, vilket är ett naturligt sätt att glida undan frågan!)

Hur ställer sig Lunds kommun till att kommunen är behjälplig i lagbrott genom att försörja EU-migranter utan vistelserätt i Sverige?

471 MILJARDER KR TILL RUMÄNIEN
Förstår Lunds kommun att genom kommunens stöd till EU-migranter, vilket håller dem kvar i kommunen, så försvårar kommunen för Rumänien att ge den hjälp som behövs i Rumänien?

Ser Lunds kommun något problem i att kommunens åtgärder befäster EU-migranternas utsatthet och minskar deras möjligheter att förbättra sin situation?

GRAVIDA
Hur planerar Lunds kommun att hantera gravida EU-migranter som kommer till Lund?
Hur planerar Lunds kommun att hantera EU-migranter som blir gravida Lund?

BARN
Hur planerar Lunds kommun att hantera de barn som EU-migranter tar med sig till Lund?

Avser Lunds kommun att erbjuda skolgång till EU-migranternas barn?

HUR HAR BYGGLOV TAGITS FRAM?
Innan oppositionen fick information om bygglovet via media, vilka kontakter har Emma Berginger haft i denna fråga med Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet och Fi?

Plus en rad frågor runt detta för att undvika alla de undanglidande svar som frågan ofrånkomligen resulterar i.

ÖVRIGT
Alla ovanstående frågor kommer naturligtvis att upplevas som mycket besvärliga för Lunds kommun, främst Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S). De kommer naturligtvis göra allt för att glida undan frågorna. Därför kan inte undanglidande svar accepteras utan frågorna med tilläggsfrågor måste ställas till dess att tillfredsställande svar givits.

Ovanstående frågor kan var och en ställa till Lunds kommun, bl a:
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Anders Almgren anders.almgren@lund.se
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Elin Gustavsson elin.gustafsson@lund.se
• Miljöpartiet: Kommunalråd Emma Berginger emma.berginger@lund.se

• Sven-Bertil Persson (ordförande) – Vänsterpartiet sven-bertil.persson2@lund.se
• Erik Hammarström (vice ordförande) – Miljöpartiet erik.hammarstrom@lund.se
• Joakim Månsson Bengtsson – Miljöpartiet joakim.manssonbengtsson@lund.se
• Peter Fransson – Socialdemokraterna peppe.fransson@yahoo.com
• Eva S Olsson – Socialdemokraterna eva.olsson6@lund.se
• Yumna Ramadan – Feministiskt Initiativ yumna.ramadan@lund.se

• Anna Gawrys (S), Socialnämnden anna.gawrys@lund.se
• Dara Ahmad (S), Socialnämnden dara.ahmad@lund.se
• Amanda Bjernestedt (MP), Socialnämnden amanda.bjernestedt@lund.se
• Martin Stensson (V), Socialnämnden martin.stensson@lund.se
• K Arne Blom (S), Socialnämnden, ingen epost
• Preben Widerberg (S), Socialnämnden, ingen epost
• Nita Lorimer (V), Socialnämnden, ingen epost
• Bengt-Göran Paradis (V), Socialnämnden, ingen epost
• Anna Baumann (MP), Socialnämnden, ingen epost

Kommunfullmäktige:
• Lennart Prytz (S), ordförande lennart.prytz@lund.se
• Christina Sjöström (MP) 1:e vice ordförande christina.sjostrom@lund.se
• Björn Abelson (S) bjorn.abelson@lund.se
• Kenth Andersson (S) kenth.andersson@lund.se
• Lena Fällström (S) lena.fallstrom@lund.se
• Monica Molin (S) monica.molin@lund.se
• Ann-Margreth Olsson (S) ann-margreth.olsson@lund.se
• Jeanette Olsson (S) jeanette.olsson@lund.se
• Per Olsson (S) per.olsson2@lund.se
• Stig Svensson (S) stig.svensson@lund.se
• Angelica Svensson (V) angelica.svensson@lund.se
• Hanna Gunnarsson (V) hanna.gunnarsson@lund.se
• Görild Malmberg (V) gorild.malmberg@lund.se
• Mats Olsson (V) mats.olsson2@lund.se
• Cherry Batrapo (FI) cherry.batrapo@lund.se
• Pernilla West (FI) pernilla.west@lund.se

• Anette Henriksson kommundirektör anette.henriksson@lund.se

• Annika Pettersson, socialdirektör
• Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
• Marie Olsson, verksamhetschef Socialförvaltningen marie.olsson@lund.se
• Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
• Johan Larsson Boström, enhetschef
• Karin Säfström, enhetschef karin.safstrom@lund.se
• Nisse Wessberg, enhetschef
• Tommy Persson, tf. enhetschef
• Martin Karlsson, vik nämndsekreterare martin.karlsson2@lund.se
Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-22
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Pilar Moldovan från Rumänien bor i en bil tillsammans med sin make på Flextrus parkering i södra Lund. Men hon skulle gärna flytta till en kommunal boplats för EU-migranter vid Sankt Hans backar.
– Det är jättebra. Vi behöver sängar och en toalett, säger Pilar Moldovan.
Pilar Moldovan säger flera gånger att hon skulle behöva en säng, det är svårt att sova där hon bor i dag. SDS förklarar att kommunen inte kommer att ha sängplatser vid Sankt Hans backar. Pilar Moldovan svarar att det ändå är okej.

Red’s kom:
3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningställa en camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Alla praktiska detaljer kring duschar och el är inte klara i förslaget, men Pilar Moldovan säger att hon gärna skulle flytta från Flextrus parkering ändå.
– Här har vi ingenting, det är inte bra här, säger hon.

SDS tar Pilar till platsen vid Sankt Hans backar.
– Det är bra. Det som behövs är en toalett. Dusch är inte så akut, folk går till Röda korset för att duscha och ta hand om tvätten, säger hon.

Enligt Pilar Moldovan bor det omkring trettio personer på Flextrus parkering. Alla skulle flytta om kommunen erbjöd en anvisad plats, säger hon.

Red’s kom:
Men om de inte får speciella förmåner som ingen annan får vägrar de att flytta.

Det nämns inget om hur länge Pilar Moldovan och hennes man har varit i Sverige eller om de har för avsikt att bosätta sig i Sverige.

Många bud under det år EU-tiggarna ockuperat parkering i Lund

Hon tycker att det har varit många olika bud kring var de egentligen ska bo.
– Människor säger att ”nu får ni flytta”. Sedan ändrar de sig, säger Pilar Moldovan.

Red’s kom:
Människor” har talat om för dem att de bryter mot lagen genom att ockupera Flextrus parkering, samt ombett dem att respektera lagen och flytta. Att EU-tiggarna sedan inte brytt sig om detta innebär kanske inte att ”människor” ångrat sig.

Från svamplockning i Spanien till tiggeri i Lund

Innan de kom till Sverige bodde Pilar Moldovan och hennes man i Spanien i flera år. Där försörjde de sig på att plocka svamp. De åkte för att det inte fanns något socialt skyddsnät i Rumänien, säger hon. Därhemma har de två barn.

Hjälp Tiggare i Lund

På härbärget på Smålands nation har EU-migranterna talat med glädje om planerna på att få ett anvisat ställe, berättar Madelaine Wahlström. Hon är medlem i föreningen Hjälp tiggare i Lund och ansvarar för härbärget.

Red’s kom:
Det innebär i sådant fall att Joakim Månson Bengtssons (MP) härbärge måste stängas ner och bidrag återbetalas till kommunen. De förutsättningar han fick bidrag på (under mycket märkliga omständigheter) gäller ju då inte längre.

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har två husvagnar för EU-tiggare

Föreningen har två husvagnar som EU-migranterna får sova i.

Red’s kom:
Det var en nyhet att föreningen har husvagnar. Det är det ingen som avslöjat tidigare, inte ens i protokoll eller i ansökan om bidrag från Lunds kommun.

Var kommer dessa husvagnar från och vem har betalat vad för dessa med vilka pengar?

Sedan har föreningen ”Hjälp Tiggare i Lund” också en tjänstebil. Ej heller denna nämns i protokoll, bidragsansökningar eller någon annanstans. Hur finansieras denna bil och vem nyttjar denna privat?

Väntelista på föreningens husvagnar

De får ställa sig på väntelista för att låna dem.

Red’s kom:
Hur administreras fördelningen av dessa husvagnar till EU-tiggare? Hur lång tid, etc?

Föreningens husvagnar flyttas var 6:e dag på kommunens mark

Var sjätte dag flyttas husvagnarna till olika ställen på kommunens mark, för att följa parkeringsbestämmelserna.
– Det är en nödlösning eftersom vi inte har någon plats att ställa dem på under längre tid, säger Madelaine Wahlström.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-24
Se även bl a;
Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

På flera platser runt om i Karlstad har tiggare slagit upp sina boplatser – en fråga som väckt debatt. Nu vill kommunen ställa i ordning Solareturens gamla tomt för EU-migranterna. Men först vill man ha frivilligorganisationerna med sig.

Enligt kommunen finns i dag cirka sju platser runt om i Karlstad där tiggande EU-migranter ställt upp husvagnar och tält. I dessa läger bor uppskattningsvis mellan 35 och 40 EU-migranter.

På senare tid har frågorna om boplatserna varit många på kommunens Facebooksida. De handlar bland annat om ett skjul som byggts på en av platserna, sanitära olägenheter och krav på att kommunen ska ingripa.
– Problemet är var de ska uträtta sina behov, säger Michael Sundholm, kommunikatör på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad.

Handlingsförlamade politiker

Kommunen har tidigare avhyst tiggare från flera olika områden i Karlstad. Resultatet blir ofta att de slår sig ner någon annanstans i stället.

Red’s kom:
Ja, om man inte vill eller vågar varken bötesfälla EU-tiggare för de lagbrott de begår eller sända någon annan form av signaler om vad som gäller i Sverige så är det givet att EU-tiggare drar nytta av kommunens bristande handlingsförmåga, precis som överallt annars.

Hur motiverar Karlstads kommun att EU-tiggares lagbrott ska belönas med att skattebetalarna betalar för deras åretrunt-boende i Sverige?

Någon har ordnat bygglov för boende till EU-tiggare

För att komma tillrätta med situationen vill kommunen ställa i ordning ett område dit EU-migranterna kan hänvisas. Det handlar om Solareturens gamla tomt på Våxnäs, samma plats där kommunen i vintras satte upp baracker.

Ett tillfälligt bygglov är ordnat och el och avlopp finns sedan tidigare. Kommunens plan är att ställa fram två vagnar med hygienmöjligheter.

Red’s kom:
Vad innebär ”tillfälligt”?
Enligt beslut av vem har detta bygglov tagits fram?

Karlstads kommunfullmäktige har 61 folkvalda ledamöter. Det innebär 61 mandat fördelade på de olika partierna. Majoriteten består av (31 mandat);
– Moderaterna (14 mandat),
– Miljöpartiet (6 mandat),
– Folkpartiet (4 mandat),
– Kristdemokraterna (4 mandat) och
– Centerpartiet (3 mandat).
Övriga partier (30 mandat) i kommunfullmäktige är Socialdemokraterna med 22 mandat, Vänsterpartiet med 4 mandat och Sverigedemokraterna med 4 mandat.

Bara 2 alternativ finns?: Försörja EU-tiggare eller göra ingenting

– Förhoppningsvis kan vi skapa drägliga förutsättningar för EU-migranterna och minska olägenheten för Karlstadsborna till en rimlig kostnad på det här sättet.

Red’s kom:
1. Av vilket konkret skäl vill kommunen ”skapa drägliga förutsättningar” för en särskild grupp av utländska medborgare som kommunen saknar ansvar för?
2. Vad innebär ”rimlig kostnad” i kronor räknat?

Varför ser kommunen inget alternativ till att försörja EU-migranter? T ex att sända signaler som visar att även romer måste följa svensk lag och EU-lag?

Kommunen vill använda frivilligorganisationer som bulvaner

Kommunen vill dock att frivilligorganisationer ska sköta den dagliga driften av området.
– Vi känner att det vore bra med en samverkan med frivilligorganisationer, det har vi ju i många andra fall också, säger kommunalråd Per-Inge Lidén (MP).

Varför kan kommunen inte sköta det själv?
Det är ingen kommunal kärnverksamhet att driva en camping. Det här faller ju inte under socialtjänstlagen. Det är en ny situation som uppstått i och med den nya rörligheten i Europa, säger kommunalråd Per-Inge Lidén (MP).

Red’s kom:
Det är inte heller en kommunal kärnverksamhet att finansiera gratis boende för en särskilt utvald grupp av medborgare från andra länder.

Om kommunen ger bidrag för att romer ska kunna bo gratis i kommunen;
• strider det mot likabehandlingsprincipen,
• strider det mot kommunallagen.

Svenska kyrkan tveksam att ta på sig ansvaret för EU-migranterna

Det har förts diskussioner med flera kyrkor men någon lösning finns inte ännu.

– Vi kan inte säga ja till något utan att veta att vi klarar av det, det här är ju ett långsiktigt engagemang, säger Harald Cohén, domprost i Karlstads pastorat, en av de kyrkliga organisationer som varit med i diskussionerna.

Karlstad pastorat var en av de organisationer som hjälpte till i vintras då baracker sattes upp vid Solareturens gamla tomt.
– Det var ganska personalkrävande och vi har många uppgifter inom kyrkan som vi ska klara av. Vi måste fundera över vad vi ska prioritera.

Pastoratet kan inte fatta något beslut i frågan förrän tidigast nästa månad.Klicka här för att gå till artikeln i VF, 2015-07-25
Se även bl a;
Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!


EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger


Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter


Tiggare och tidningsförsäljare utanför sjukhus körs bort av vakter


KD rasar mot att kyrkan hjälper romer


Gratis camping till EU-tiggare förbättrar deras säkerhet, hävdar Susanne Nyström

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Det är bättre för alla om EU-migranterna får ställa sina bilar och husvagnar på kommunal mark, menar Emma Berginger (MP).
– I dag finns det ett härbärge, men där finns inte tillräckligt många platser för att man ska kunna ta emot alla, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Hur många sängplatser det finns i Joakim Månsson Bengtssons härbärge verkar Lunds kommun inte ha någon som helst kunskap om, men Joakim Månsson Bengtsson (MP) påstår själv att det finns 21 platser. Till Sydsvenskan har han sagt; ”Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för” (vilket säkert är i överkant). Alltså betalar Lunds kommun dyrt till Joakim Månsson Bengtsson för ett boende där beläggningen är hälften till vad som skattemedlen var ämnade för.

Varför börjar inte Lunds kommun med att försöka fylla upp de tomma platserna i härbärget som skattebetalarna fått betala för?

– Många av EU-medborgarna som kommer hit väljer att bo i olika campinglösningar, och vi vet ju också att det har bildats en del otillåtna bosättningar. Då tycker vi att det är bättre att vi kan erbjuda en laglig campingmöjlighet, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Så bara för att det inte passar EU-tiggarna att bo i Joakim Månsson Bengtssons (MP) härbärge så ska Lunds kommun anpassa sig efter detta, och betala dubbelt?

Det är märkligt att en kommun ger EU-tiggare denna möjlighet att ställa krav på hur de ska få bo på skattebetalarnas bekostnad.

Varför ställs aldrig några krav eller ultimatum till EU-tiggare?

Varför är det bara Sverige som ska rätta sig efter EU-tiggarna, medan de kan bete sig hur illa de vill utan att det får några konsekvenser?

Vad blir kostnaden för skattebetalarna?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Emma Berginger (MP) saknar verklighetsförankring

Ser ni inga risker med att erbjuda EU-migranter plats på kommunal mark? Andra partier har uttryckt oro för att det ska uppstå någon sorts permanent kåkstad.
– Vi pratar om 1 000 kvadratmeter på respektive plats, så det kan röra sig om högst tio husvagnar per plats. Man måste ju ha säkerhetsavstånd mellan husvagnarna. Det är inte några stora campingplatser vi talar om, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Sedan när har EU-migranter brytt sig om säkerhetsavstånd?
2.000 kvm rymmer långt mer än 20 husvagnar. Det kan rymmas 40 – eller t o m 80 – husvagnar.
Naturligtvis kommer det även leda till ett stort antal bilar. Som i Malmös kåkstad och alla andra läger för EU-tiggare kommer oförsäkrade fordon/målvaktsbilar att husera på platserna.
Det lär heller inte dröja länge förrän EU-tiggarna slår upp tält.

Hur avbryta ett läger för EU-migranter?

– Sedan är ju tanken att vi ska hålla ordning, det ska inte bli några permanenta städer.

Red’s kom:
Vilka är ”vi” som ska hålla ordning? På vilket sätt? Till vilken kostnad?

Emma Berginger (MP) byter hela tiden fegt ut ord. EU-migranter/EU-tiggare kallar hon ”EU-medborgare”. Kåkstäder kallar hon ”städer”.

Självklart blir det permanenta kåkstäder. Hur tror Emma Berginger (MP) att det ska fungera att stänga ner en kåkstad? Med vänsterblockets strategi är ju den enda lösningen att fortsätta bygga upp nya kåkstäder – en efter en.

Signifikativt för miljöpartister/vänsterpartister är att de saknar förmåga att tänka mer än ett steg i taget, och här visas detta återigen när dessa politiker inte ens funderat på vilka konsekvenserna blir i förlängningen.

Särskilda förmåner för EU-tiggare leder alltid till ökat antal EU-tiggare

Emma Berginger tror inte att några få lagliga uppställningsplatser för bilar och husvagnar kan leda till att ännu fler EU-migranter söker sig till Lund.
– Vi har inte gjort den bedömningen, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Vilka är ”vi” som inte gjort bedömningen – och baserat på vad? – att särskilda privilegier för dem som är respektlösa mot Sverige och dess regelverk inte skulle leda till att fler söker sig till den plats där de försörjs som mest av kommunen?

Det är ju resultatet i 100% av alla liknande fall, så varför skulle just de förmåner Lunds kommun ger EU-tiggare vara ett undantag?

EU-tiggare förökar sig väldigt snabbt. Lunds 50 EU-tiggare kan på kort tid bli 150. 150 EU-tiggare kan bli 300, osv.

BELASTNING PÅ VÄLFÄRD I LUND
Fler EU-tiggare leder till en ökad belastning för kommunen och dess välfärd. Inte minst vad gäller sjukvård och tandläkare samt rättssystemet.

• Hur ska Lunds kommun lösa problemen med att allt fler av EU-tiggares barn kommer till Lund. Ska t ex skola erbjudas till alla?

• Hur ska Lunds kommun lösa problemen med allt fler EU-tiggare som är gravida när de kommer till Sverige eller som blir gravida i Sverige?

NÅGON KONSEKVENSANALYS VILL LUNDS KOMMUN INTE GÖRA!

En kommun får inte agera välgörenhetsorganisation

– Det här är inte något lyxboende vi erbjuder, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Det handlar inte om lyxboende eller ej. Det handlar om;

  • vilka kostnader som är rimliga att skattebetalarna ska stå för när det gäller särskilda förmåner till andra länders medborgare som på intet sätt gagnar kommunen eller dess invånare.
  • att kommunen inte är en välgörenhetsorganisation.
  • att kommunen sänder ut felaktiga signaler till EU-tiggare att det lönar sig att bryta mot lag och regelverk. Ju mer respektlösa EU-tiggare är mot landets invånare desto fler förmåner får de.
  • att vi av erfarenhet vet att ju fler privilegier EU-tiggare får desto fler söker sig till Sverige rent generellt och speciellt till dessa platser.

– För EU-medborgarna blir det egentligen inte så stor skillnad, förutom att de kanske får tillgång till lite mer sanitära lösningar än vad som skulle finnas på en otillåten plats, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
GRATIS SANITÄRA FÖRMÅNER EN STOR SKILLNAD MOT TIDIGARE
Det är en väsentlig skillnad mot tidigare för EU-tiggare!

SKATTEMEDEL ANVÄNDS TILL UTGIFTER SOM INTE TILLFÖR KOMMUNEN NÅGOT
Sedan handlar inte allt om EU-tiggarna. Man kan inte bortse från konsekvenserna för kommunens egna invånare som via kommunen tvingas att försörja skattebefriade EU-tiggare med skattemedel som istället kunde använts till något som tillfört något meningsfullt för kommunen.

Ej hållbart argument om tryggare miljö för EU-migranter

En ytterligare anledning för att erbjuda EU-migranterna plats på kommunal mark är deras egen säkerhet, säger Emma Berginger.
– Det har förekommit våld och hatbrott mot den här gruppen. Vi tror att det blir en tryggare miljö om vi har anvisade platser än om vi har illegala bosättningar.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle EU-migranterna bli tryggare på en undanskymd plats där det blir lättare att utsätta EU-tiggarna för trakasserier?

SKATTEFINANSIERAD BEVAKNING AV EU-TIGGARE?
Ska det finnas bevakning som finansieras av skattebetalarna? Vad kommer detta att kosta kommunen?

Symbolisk avgift för camping?

I Helsingborg får EU-migranterna betala tio kronor per natt och person på campingplatsen. Hur det blir i Lund är ännu inte bestämt.
– Att ta en avgift skulle kosta mer än man får in. Samtidigt har det en symbolisk betydelse, och man kanske får bättre kontroll och naturlig kontakt då.

Red’s kom:
Givetvis kommer det att kosta skattebetalarna ännu mer med en symbolisk avgift. Men hur vill vänsterblocket motivera ett tydligt brott mot likabehandlingsprincipen med subventionerad avgift för en särskilt utvald grupp i samhället som inte visat på respekt för lagar och regler i landet?

Varför ska inte den lagstadgade likabehandlingsprincipen följas av kommunen?

Hemligt agerande av Emma Berginger inte hemlighetsmakeri?

Något hemlighetsmakeri har det inte varit kring planerna, säger Emma Berginger.
– Det är inte jag som fattat beslut om bygglovet. Tekniska förvaltningen har inom ramen för sin delegation fattat beslut om att göra ansökan som sedan prövats av stadsbyggnadskontoret.

Red’s kom:
Det är Emma Berginger som ensam (naturligtvis i samråd – i hemlighet – med resten av vänsterblocket i Lund) givit förvaltningschef Per Eneroth i uppdrag att besluta om bygglov. Att sedan Per Eneroth spelat med i hemlighetsmakeriet är naturligtvis illa, men det är extremt fegt att Emma Berginger att försöka skylla ifrån sig på stadsbyggnadskontoret så som att de skulle ha agerat helt på egen hand i denna fråga.

Kunde ni inte ha berättat tidigare?
– När jag informerar nämnden vill jag också kunna besvara alla frågor, om vatten och avlopp och liknande. Därför hade jag egentligen velat att vi hade haft svar på de frågorna innan vi gick ut med detta. Det är därför vi har avvaktat.

Red’s kom:
Det är ren och skär lögn! Det är illa att Emma Berginger (MP) vågar ljuga alla rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.

Normalt tillvägagångssätt är att man först tar ett gemensamt beslut om vilka alternativ som finns och vad som ska utredas.
Sedan får någon i uppdrag att närmare undersöka de alternativ man via majoritetsbeslut kommit fram till är tänkbara alternativ.
Därefter får alla berörda det skriftliga beslutsunderlaget som utredningen resulterat i, i god tid innan möte för beslut om ev. fortsatta åtgärder.

Vad Emma Berginger (MP) istället ville göra var att, ända fram till mötet där beslut skulle tas, hålla så mycket som möjligt hemligt för att på detta sätt minska möjligheten för oppositionen att sätta sig in i frågorna såväl som att minska möjligheten för allmänheten att opponera sig.

Emma Berginger (MP) uttalar sig som om att alla andra är lättlurade fånar som inte vet hur något fungerar.

Det är en mycket smutsig strategi, av Emma Berginger (MP) och resten av vänsterblocket i Lunds kommun, för att åsidosätta de demokratiska spelreglerna.

Som oppositionsrådet Christer Wallin (M) uttrycker det;
– Emma Berginger agerar som om hon vore chef för tekniska förvaltningen, men hon är en ledamot som vi alla andra. Om det är okunskap eller arrogans vet jag inte. Men hade hon varit minister hade hon fått avgå!

Till SVT säger Emma Berginger 2015-07-23;
– Om bygglovet skulle bli mer långvarigt så ska frågan lyftas upp i kommunstyrelsen. Det har jag pratat med kommunalrådet Anders Almgren (S) om idag.
Hur begränsat bygglovet blir vet hon dock inte, det får tekniska kontorets vidare utredning utvisa.

Fråga till Emma Berginger (MP):

Vad tror du att majoriteten av Lunds invånare tycker om att kommunen finansierar tiggeriet i Lund och förser EU-migranter med gratis boende på skattebetalarnas bekostnad?

Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-25

Bygglov för boplats har överklagats

På initiativ av Emma Berginger (MP) har ett bygglov för tillfälligt boende vid Sankt Hans backar tagits fram.
Lunds kommun har beviljat bygglov och utreder nu hur frågan om vatten, avlopp och sophämtning ska lösas.
Sverigedemokraternas ordförande i Lund och tre andra personer har överklagat bygglovet.
Den 11 augusti ska ledamöterna i tekniska nämnden informeras om  bygglovet.
Beslut om att och anlägga boplatsen kan fattas på tekniska nämndens möte den 19 augusti.

Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson-Bengtsson (MP) undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Sedan Sydsvenskan avslöjat att det redan finns ett beslut om bygglov för en boplats för EU-migranter vid Sankt Hans backar har stadsbyggnadskontoret fått in fyra överklaganden på beslutet (varav SD är en).

Överklagande om bygglov med som skäl att plats är olämplig för EU-migranters boende

Överklagandena som kommit in hittills hänvisar till att området används till rekreation och friluftsliv och att det därför är olämpligt med en boplats där.

Red’s kom:
• Ett beslut om att upplåta mark för utländska medborgare utan kostnad (eller till subventionerat pris) är inte förenligt med likabehandlingsprincipen som en kommun måste följa.

• Ett beslut om att upplåta mark för utländska medborgare är ej heller förenligt med kommunallagen som förhindrar en kommun att lägga resurser på andra kommuners (dvs även länders) medborgare.

• Dessutom har det inte gått rätt till när Lunds kommun väljer att inte med direktinformation upplysa närmast boende (kolonilotter) om sina planer.

Svårt att få gehör för överklagan från andra än närmaste grannar

Alla som känner sig berörda har rätt att överklaga ett bygglov. I praktiken är det dock svårt för andra än de närmaste grannarna att få gehör.

Red’s kom:
Man kan hoppas att de närmsta boende har uppmärksammat vad som pågår, med tanke på att Lunds kommun inte vill informera dem om sina planer att i deras närhet upprätta gratis boende för EU-tiggare.

Överklagan av bygglov kan ske fram till 2015-08-14

Besvärstiden går ut vid midnatt den 14 augusti. Först veckan därpå skickar kommunen in alla överklaganden till länsstyrelsen.

Det innebär att när tekniska nämnden den 19 augusti ska ta ställning till om bygget ska sätta i gång har länsstyrelsen ännu inte haft tid att ta ställning till ärendet.

Lunds kommun behöver inte invänta Länsstyrelsens beslut

Så länge länsstyrelsen inte har fattat beslut om inhibition har kommunen rätt att på egen risk sätta i gång arbetet. Det blir upp till tekniska nämnden att besluta om det blir så, säger nämndens ordförande Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
SLÖSERI MED SKATTEMEDEL
På egen risk”? Alltså på skattebetalarnas risk!

Detta innebär i praktiken att kommunen kan slösa bort skattemedel på något som kanske leder till avslag i Länsstyrelsen. Med tanke på hur oansvarigt Lunds kommun betett sig så här långt är det väl troligt att de ej heller i detta fall använder sakkttemedel på ett ansvarigt sätt gentemot Lunds medborgare.

2 POÄNG TILL EU-TIGGARE, NOLL TILL SVENSKA MEDBORGARE
Det går alltså utmärkt att olagligen ockupera mark och bygga en kåkstad som i Malmö, utan risk för EU-tiggare att varken bli avhysta eller att föreläggas med böter. 1-0 till EU-tiggarna.
Det går också utmärkt för en kommun att strunta i överklagande av kommunens beslut att – som belöning för att ha ockuperat mark – bygga upp två nya kåkstäder med skattemedel, utan att kommunen och dess politiker riskerar något annat än skattemedel. 2-0 till EU-tiggarna.

– Om man bygger ett hus vill man kanske inte börja innan överklagandet är klart. Men när det gäller en uppställningsplats för husvagnar är det ju ganska lätt att avbryta verksamheten om det skulle bli överprövat, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
På vilket sätt är det lätt att ”avbryta verksamheten”? EU-tiggarna kommer – precis som tidigare – inte att flytta frivilligt. Kommunen måste beställa en avhysning (med ytterligare kostnader). Och vart ska EU-tiggarna då flyttas, om de inte utvisas ur landet?

SD begär inhibition av Lunds kommuns bygglovsbeslut

Sverigedemokraternas ordförande i Lund, Ted Ekeroth, hänvisar till att beslutet strider mot gällande detaljplan och begär dessutom inhibition av bygglovsbeslutet, alltså att bygglovet inte ska gälla så länge överklagandet behandlas.

Red’s kom:
Vi vet att de jurister som arbetar med dylika frågor på Länsstyrelsen Skåne (länsassessor Maria Philipsdotter Svensson, länsassessor Erik Molander och rättschef Leif Nyberin) verkar stå på EU-migranternas sida (se Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad). Det är alltså inte troligt att Länsstyrelsen kommer att besluta om inhibition av vänsterblockets beslut (via Miljöpartiet) om bygglov. Tre-noll till EU-tiggarna.

Rättssäkerhet i Sverige?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-24
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter kastade sten på bilar pga att ungdomar pekat finger åt dem

Avestas EU-migranter flyttar till en ny plats, efter att de känt sig hotade av besökare.

Gruppen med EU-migranter, som bl a tigger pengar och säljer tidningar i Avesta, har tidigare bott i ett tältläger på Sveaskogs mark på vägen mot Myrsjö. Men nu flyttar gruppen, berättar Tomas Lundén som är aktiv i facebook-gruppen ”Hjälp EU-migranterna i Avesta”. Anledningen är en händelse som Tomas Lundén menar är rena trakasserier.

Kände sig hotade av att ungdomar pekat finger åt dem

EU-migranterna påstår att några bilar med ungdomar som kört förbi och pekat finger åt dem.
– De har känt sig hotade och inte mått så bra av det, hävdar Tomas Lundén.
–  EU-migranterna kände sig så hotade att det blev stenkastning, berättar han.
En ruta på en av bilarna ska ha krossats av en sten. Polisen känner till händelsen, men har ännu inte tagit emot någon anmälan om den krossade rutan.

Flyttar till privat mark, får tält och tillgång till toaletter

De 13 EU-migranterna, alla från staden Knecha i Bulgarien,  får nu flytta till ett område på privat mark, där stödgruppen hjälpt dem med ett militärtält och tillgång till toaletter.

Red’s kom:
Det lär bli tufft för denna hemliga markägare när det är dags för avhysning.

Tomas Lundén berättar att de har städat den gamla platsen, trots att där redan fanns skräp från tidigare grupper.

Red’s kom:
Kanske föga imponerande, men det är ju bra om Tomas Lundén kan få EU-tiggare att i alla fall ta lite ansvar för sina handlingar.

LÅT EU-TIGGARNA VARA IFRED!
Det skulle vara fördelaktigt om alla låter EU-tiggarna vara ifred. Det finns ingen anledning att trakassera dessa personer. Dessutom kommer det minsta lilla angrepp mot EU-tiggare att resultera i snyfthistorier i media som tar fokus från de grundläggande problemen och blockerar sanningen från att komma fram.

Felet ligger hos politikerna och det är deras galenskaper som ska föras fram i ljuset. På ett civiliserat sätt.Klicka här för att gå till artikeln i Avesta tidning 2015-07-24
Se även bl a;
EU-migranter i Avesta ska sälja dubiös tiggartidning

Människohandel i Avesta under utredning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Många rumänska och bulgariska medborgare som tigger utanför Uppsalas butiker har kommit hit i hopp om att få jobb. Men möjligheterna är små och när de väl anlitas är det ofta svårt.

Red’s kom:
Detta hävdas ofta av välgörenhetsorganisationer, men det finns ingen som helst saklig grund för detta påstående. Det är givet att EU-tiggarna kommer hit för att tigga, även om det finns välgörenhetsorganisationer som på olika sätt ger falska signaler om de kan få arbete här. En del skulle kunna tänka sig att också arbeta. Dock finns inga matchande arbeten för dem i Sverige.

Få av EU-tiggarna pratar annat än romska

Kholod Saghir, samordnare på Uppsala Stadsmission träffar dagligen EU-migranter som har kommit till Sverige för att de vill arbeta. Många har jobbat med hantverk och jordbruk i länder som Portugal och Frankrike. Men den svenska arbetsmarknaden är svår, speciellt om man som flertalet EU-migranter inte kan engelska.

Red’s kom:
Förutom att de flesta av EU-tiggarna inte pratar något annat än deras eget språk så är jobbtillfällena inom deras områden i praktiken noll. Även för den mindre andel EU-tiggare som har någon form av yrkerserfarenhet/utbildning. Korgar och täljande av träskedar och dylikt är inte precis ett framtidsyrke i Sverige och när det gäller jordbruket så går det enbart starkt utför i Sverige beroende på EU-medlemsskapet och en icke fungerande S+MP-regering.

Uppsala stadsmission och Crossroads finansieras av Uppsala kommun

Uppsala stadsmission ingår tillsammans med stadsmissionerna i Stockholm, Malmö och Linköping i projektet ”EU- migrant som resurs” med fokus på att bryta tiggeriet. Det finansieras med pengar från Postkodlotteriet.

Crossroads drivs av Uppsala stadsmission, med ekonomisk hjälp från Uppsala kommun.
– På Crossroads kan man studera engelska och svenska samt få hjälp att skriva CV och registrera sig på arbetsförmedlingen, berättar Kholod Saghir.

Red’s kom:
Det är sorgligt att Stadsmissionen inger falska förhoppningar på detta sätt. Det är naturligtvis i deras hemländer som åtgärder har en möjlighet att ge effekt. Här upprätthåller Stadsmissionen och Crossroads bara EU-tiggarnas usatthet.

En handfull EU-tiggare har fått kortvariga underbetalda nödhjälpsjobb/svartjobb

Crossroadsbesökaren Constantin Munteanu är i grunden hantverkare och tillverkar korgar och kvastar som han säljer. Även hans mor sålde korgar när hon för två år sedan råkade ut för en trafikolycka där hon förlorade båda benen. Sedan dess vårdar Constantin Munteanus fru svärmodern i ett hus utan rinnande vatten, medan han och två söner reser till Sverige i omgångar för att jobba ihop pengar till proteser. Till och från får de påhugg av privatpersoner.
– En man kom fram och frågade om jag ville hjälpa till att renovera hans hus. Han kommunicerade via något översättningsprogram på mobilen.

Mannen betalar 300 kronor per dag, plus frukost och lunch. Constantin Munteanu har jobbat för mindre.

Överlag tycker Constantin Munteanu att han har blivit väl bemött av sina arbetsgivare. Men oron för att bli lurad finns alltid där.
– En kusin var i södra Sverige och jobbade en hel månad utan att få betalt. Han försökte polisanmäla men det gick inte eftersom han saknade tolk.

Olle Hedstrand som driver Hugos kaffe har vid flera tillfällen anlitat EU- migranter. Under våren arbetade en ung man från Rumänien på kaféet.
– Vi såg till att han fixade personnummer så att han kunde få papper. Det var inget svartjobb, säger Olle Hedstrand.

Donationsjobb

Vid sidan av kaféverksamheten, som ett led i vad Olle Hedstrand kallar sin ”ambition att rädda världen”, engagerade han två äldre rumänska män i att källsortera offentliga papperskorgar. Det rörde sig inte om anställning utan frivilligarbete. Männen ersattes i form av donationer från Hugos kaffes kunder.

Red’s kom:
Förutsättningar saknas givetvis för regelrätta anställningar. Det är tyvärr ett hopplöst och meningslöst projekt som Stadsmissionen och Crossroads driver i sin okunskap. Kholod Saghir och övriga på Stadsmissionen/Crossroads skapar naturligtvis inte medvetet problem för EU-tiggarna. De vill säkert hjälpa dem. Men deras okunskap och bristande förståelse för verkligheten gör att den tid och de pengar som läggs på detta är bortkastade och snarare får en direkt negativ effekt. Tråkigt med tanke på att pengarna som läggs på detta annars säkert kunnat komma till nytta för EU-tiggarna.

Det blir alltmer tydligt varför Danmark förbjudit organisationer att stödja EU-migranter.Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-07-23
Se även bl a;
Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter


EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund


Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket


KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige


EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Under rubriken ”Mota intoleransen” skriver en anonym person sin ledare i UNT (ledare är vanligen anonyma när osakliga vänsterinriktade ledare publiceras);

Rätten till trygghet måste gälla även för svenska medborgare?

Alla människor har rätt att känna sig trygga i stadsrummet.

Red’s kom:
Att alla har rätt att känna sig trygga kan alla hålla med om, men ska det bara gälla EU-tiggare? Är det inte rimligt att även svenska medborgare har denna rättighet att känna sig trygga, inte minst mot andra länders medborgare?

Hur många fastighetsägare känner sig trygga idag när de vet hur svårt/omöjligt det är att avhysa EU-tiggare som olagligen tagit deras mark eller hus i besittning?
Hur många äldre känner sig trygga när de nu vet från gammelmedia att romer riktar in sig mot att begå brott mot äldre i Sverige?
Känner vi oss trygga ute på vägarna i Sverige när vi vet att alla dessa oförsäkrade fordon/målvaktsbilar och husvagnar som EU-migranterna har finns runtom oss?
Hur många medborgare känner sig trygga med att kniv-, machete- och påkförsedda tiggare vistas runt dem (ej heller fördom då detta t o m beskrivits av landets vänsterstyrda media).

Se fler exempel; Varför provocerar EU-migranter?

Det är nog många som redan utan EU-migranternas närvaro kände sig otrygga i Sverige. Men otryggheten för svenska medborgare har på olika sätt eskalerat drastiskt sedan Sverige fick 5.000-6.000 socialt turistande EU-tiggare.

Se; Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Var ska Sveriges prioriteringar ligga?

Det är extra viktigt för dem som nu bor under torftiga förhållanden, på en parkering eller i en park. De har inte hemmets fyra väggar som skydd och är dessutom måltavlor för spott och spe – och hat.

Red’s kom:
Självklart ska EU-tiggare känna sig trygga, men det stämmer inte att EU-tiggare saknar ”hemmets fyra väggar”. De har ett hem i sitt hemland, förutom den semesterbostad de erbjuds i Sverige, i regel på skattebetalarnas bekostnad.

Det är högst olyckligt att EU-tiggare är ”måltavlor för spott och spe – och hat”, men det är tyvärr en naturlig konsekvens av medias subjektiva bild av verkligheten såväl som av samhällets/myndigheters rädsla och oförmåga att agera mot de lagbrott som EU-tiggare begår.

Floskler som ”de vill bara tjäna sitt uppehälle och få en bättre framtid

En av EU-migranterna säger till UNT att det känns som att de inte blir sedda som människor, trots att de bara vill tjäna sitt uppehälle och få en bättre framtid.

Red’s kom:
RESPEKT MÅSTE FÖRTJÄNAS
EU-tiggarna blir naturligtvis sedda som människor (som EU-migranter lärt sig tycka av ”hjälporganisationer” och media), men det innebär kanske inte att vi måste ha överseende med de brott som begås på olika sätt av EU-tiggare. När samhället låter en grupp stå över lagen, och denna grupp dessutom beter sig respektlöst mot det land de vistas i och de människor som bor där, så är risken överhängande att det skapar irritation bland medborgarna.

Det är svårt att kräva respekt av andra om man själv är respektlös.

Att EU-tiggare ”bara vill tjäna sitt uppehälle och få en bättre framtid” är floskler. Hur många som vill ”tjäna sitt uppehälle” vet ingen, men vad vi däremot vet är att 100% av världens befolkning – inkl. Bill Gates – önskar en bättre framtid. Det tjänar ingen nytta att media hela tiden levererar meningslösa floskler, enbart för att vi ska tycka synd om och känna skuld för personer som har det sämre ställt.

Det är nedslående, men tyvärr inte förvånande att det finns de som känner det så. Det är ju intoleranta grupper som märks mest.

Red’s kom:
Med tanke på att det är media och påstådda hjälporganisationer som givit EU-tiggarna bilden av att de ”inte blir sedda” så är det inte förvånande om de upprepar denna bild. Det enda EU-tiggarna bryr sig om, av naturliga skäl, är att de blir sedda så att det klirrar i koppen.

Det är alltid ”intoleranta grupper” som märks mest. Det ser media till. I kanske 97% av fallen så är det vänsterextremister som märks mest, trots dess lilla bestånd.

Varför är majoriteten så tyst?

Majoriteten är tyst, kanske rentav för tyst.

Red’s kom:
Media är duktig på att trycka ner åsikter från ”majoriteten”. Så länge media håller hårt i att det ska vara vänsterextremister som kontrollerar våra åsikter kommer majoriteten inte ha något förtroende för media. Majoriteten saknar incitament för att göra sin röst hörd pga landets vänsterstyrda media.

Endast ett fåtal trakasserier mot EU-tiggare

Trots allt är det få personer som attackerar och trakasserar EU-migranter.

Red’s kom:
Ja, det är en handfull personer som beter sig illa mot EU-migranterna, men media ser noga till att de får en stor uppståndelse.
Trots att attackerna säkert är minst lika många mellan EU-tiggare så är det just attacker från utomstående – av okända nationaliteter – som får de stora rubrikerna.

Är problemen med EU-migranterna SD’s fel?

Men de verkar i ett sammanhang. Sverigedemokraternas valkampanj i höstas anspelade t ex skamlöst på fördomar om romer och ”EU-tiggare” och gav åsikterna en viss legitimitet.

Red’s kom:
Sanningen och verkligheten kan inte förtigas hur länge som helst, hur gärna media än vill. Vem uppskattar hjärntvätt? I Sveriges starkt vänsterstyrda media ser vi ofta vänsterextremister som kräver censur av åsikter för dem som inte tycker som vänsterextremisterna. Det är väl ganska givet att vänsterextremisternas snedvridna bild av verkligheten upprör majoriteten?
Se bl a;
Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Erik Hansson tycker det är farligt att diskutera lösningar för EU-migranter, förespråkar censur

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Linnea Swedenmark (Aftonbladet): Vi ska inte ens få diskutera tiggare

Sveriges vänsterstyrda media försöker dränka sanningen om EU-migranter

Vad är det för kampanj Sverigedemokraterna haft som inte varit berättigad? Vilka ”fördomar”? Vad är det SD sagt som är felaktigt?

Är den vänsterextrema tidningen Expo en tillförlitlig källa?

Det finns dock många som går mycket längre. Tidningen Expo har kartlagt ett trettiotal forum i sociala medier för personer som inte gillar ”tiggare”. De samlar tiotusentals personer som bland likasinnade kan spy galla över människor de inte har något till övers för.

Red’s kom:
När media baserar sina åsikter på vad en vänsterextremistisk tidning/sajt som Expo, med sin i regel kraftigt vinklade version av sanningen, då inger detta inget förtroende.

Varför angripa symptomen istället för källan till problemen?

Alla som gör det bidrar till att skapa den miljö som krävs för att någon enstaka person ska gå från ord till handling.

Red’s kom:
Med yttrandefrihet följer tyvärr inte bara fördelar. Men om det inte funnits anledning för att ”spy galla” – dvs om samhället fungerat som det borde – då hade dessa forum heller inte funnits. Det är kanske bättre att gå till roten av problemen istället för att göra som UNT och tro att det löser något att kritisera symptomen på problemen.

Vad innebär ”utsatthet”?

Det är svårt att veta exakt hur omfattande utsattheten är.

Red’s kom:
Det är inte svårt att veta hur omfattande utsattheten är. Det är givetvis helt omöjligt. Vad är ”utsatthet” för vem?

Mörkertal finns för allt och alla

Mörkertalet är sannolikt stort eftersom många av dem som drabbas drar sig för att kontakta polisen.

Red’s kom:
Som alltid, inkl. för brott mot svenska medborgare.

Enligt Expo…

Men enligt Expo rör det sig om 76 dokumenterade attacker mot EU-migranter i Sverige under det senaste ett och ett halvt året. Det handlar om stenkastning, knytnävar, vandalisering och anlagda bränder.

Red’s kom:
UNT låter sig luras och saknar helt vilja att ifrågasätta Expos personliga åsikter. Expos påståenden har spridits som en löpeld genom landets vänstermedia, men hittills är det inte en enda som ifrågasatt ett ord av Expos åsikter.

Se; Expo ljuger om EU-migranter, statlig media hakar på

Vems fel är trakasserier av EU-tiggare?

Det finns en uppenbar risk att attackerna och trakasserierna trissas upp och att förövare går längre och längre om de inte stoppas i tid.

Red’s kom:
Nej, det finns däremot ”en uppenbar risk att attackerna och trakasserierna trissas upp och att förövare går längre och längreom politiker/samhället inte börjar ta det ansvar de är skyldiga till för Sveriges medborgare.

Expert på extremism?

Historikern Helene Lööw, expert på extremism, har dragit paralleller till attackerna mot flyktingförläggningar under 1980- och 1990-talet.

Red’s kom:
Vilken relevans har detta påstående för vad?

Paralleller kan vi dra hur mycket som helst mellan vad som helst, men vad löser det? Istället kan man fråga sig vad orsakerna var till attackerna mot flyktingförläggningarna där samma orsaker finns idag för det fåtal attacker som skett mot EU-migranter. Det är inte så svårt att lista ut svaret på detta.

Alltid antiziganism och främlingsfientlighet

Det är sannolikt en kombination av antiziganism och vidare främlingsfientlighet som måste tacklas.

Red’s kom:
Det är inte särskilt sannolikt alls. Vad är antiziganism? Vad är främlingsfientlighet? För vänsterextremister är det allt som sägs som är negativt om någon som härstammar från annat land, oavsett hur sant och riktigt det är.

Om sanningen är obekväm för någon så får vi inte yttra denna för då är vi främlingsfientliga rasist-antiziganister.

Orden ”antiziganism” och ”främlingsfientlighet” är något vänsterextremister kastar ur sig på löpande band i brist på sakliga argument, och har till 100% endast som syfte att ta fokus från sakfrågorna. Precis som den anonyma ledarskribenten på UNT gör här.

Är det en subjektiv samordnare eller objektiv utredning som behövs?

Regeringens samordnare i arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har här en viktig roll att spela för att hitta de rätta strategierna.

Red’s kom:
Martin Valfridsson har i sig en minimal roll och han inledde själv sitt uppdrag med att kallt konstatera att han inte skulle kunna komma med någon lösning. Om regeringen däremot hade tillsatt en arbetsgrupp med kompetens för detta uppdrag så skulle denna arbetsgrupp haft en viktig roll.
Martin Valfridsson är – precis som alla andra samordnare – bara regeringens förlängda arm och en person att skuldbelägga när det går fel, så att regeringen kan avsäga sig sitt ansvar. Under tiden eskalerar problemen och blir svårare att lösa allteftersom tiden går.
Se; Samordnare för EU-migranter och laddstolpar – Regeringen flyr ansvar

Vad löser förtroende mellan EU-migranter och myndighetsföreträdare?

En viktig uppgift för att komma tillrätta med otryggheten är att bygga förtroende mellan EU-migranterna och myndighetsföreträdare. Många har dåliga erfarenheter av sådana kontakter hemifrån och det finns en rädsla för att svensk polis ska vräka dem om de tar kontakt.

Red’s kom:
Det vore önskvärt – precis som att det varit viktigt att bygga förtroende mellan svenska folket och myndighetsföreträdare – men det är emellertid ingen lösning på något. Speciellt inte på de samhällsproblem som EU-migranter orsakar.

Även om attacker mot EU-migranter försvinner så försvinner inte problemen bara för detta.

Har vi tilltro till rättssamhället?

Om människor inte känner förtroende för dem som har som jobb att skapa trygghet är det svårt för dem att känna tilltro till rättssamhället som sådant.

Red’s kom:
Tilltron till rättssamhället var under lägsta acceptabla nivå redan innan EU-tiggarnas ockupationer av Sverige. Men idag kan väl denna tilltro till rättssamhället knappast vara lägre, tack vare EU-migranterna och rättssamhällets totala inaktivitet mot de lagbrott som begås av EU-tiggare.Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-07-23
Se även bl a;
Bråk mellan tiggare i Jönköping – misshandel<

Bråk mellan EU-migranter i Örebro om tiggarplats – Olaga hot

Bråk mellan tiggare i Stockholm, kvinnlig tiggare sparkad i ansiktet

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Bråk mellan EU-migranter i Skellefteå

Polis larmas pga bråk mellan EU-migranter i Örebro

Två EU-migranter stal pengar från EU-migrant i Linköping, fem polispatruller

Bråk med påkar mellan EU-migranter i Enskede

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

EU-migrant greps av polis efter attack mot försäljare av de hemlösas tidning… igen

EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

EU-migranter får fängelse men utvisas inte

Olika grupper av EU-migranter i bråk utanför butiker i Årjäng

Bråk mellan EU-migranter allt vanligare – knivbråk i Uppsala

Tiggarbråk i Nynäshamn, i matmarknad och heminredningsbutik

EU-migrant i Malmös kåkstad anhållen för mordförsök och misshandel

Bedrägeri av EU-migrant – VW Passat reg.nr DN313LT efterlyses

Tiggare angriper hotfullt kunder till ICA i Linköping

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Stockholm

Tiggare i Linköping försöker bryta sig in – video

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Södertälje

Fyra rumänska EU-migranter anhållna efter inbrott på Biltema i Värnamo

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Vanvårdat stulet får hittat i läger med EU-migranter i Malmö – Djurslakt

Tiggarkatt fick avlivas – EU-migranter för in djur olagligen i Sverige

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien

EU-migranter ockuperar uteservering i Malmö – Tyst från lokala media

Ofredande tiggare hade 12.000 kr i fickan – Polisen kritiserad för information om detta

Halta och lytta tiggare, eller?


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Sverigedemokraterna överklagar beslutet om bygglov för husvagnsparkering för EU-migranter vid Sankt Hans backar i Lund.

Så länge överklagandeprocessen pågår blir det ingen boplats där.
– Vi skriver överklagandet nu, det kommer att skickas på torsdagskvällen eller på fredagsmorgonen, säger Ted Ekeroth, ordförande för SD i Lund.

Bygglov i strid med detaljplanen

Bygglovsbeslutet togs fram skyndsamt på initiativ av tekniska nämndens ordförande, kommunalråd Emma Berginger (MP). Enligt beslutet innebär bygglovet en liten avvikelse från detaljplanen.

Det håller Ted Ekeroth inte med om.
– Ett bygglov med den här innebörden står helt i strid med detaljplanen. Det är ett strövområde.

Förvaltningsrätten, om beslutet gått rätt till

Sverigedemokraterna överväger även att vända sig till förvaltningsrätten för att få utrett om beslutet har gått rätt till.

Emma Berginger litar på sin tjänsteman, förvaltningschef Per Eneroth

Emma Berginger (MP) säger att hon litar på tjänstemännen som gjort tolkningen att avvikelsen från planen är liten.

SR skriver:
– Vi tycker att det är viktigt att vi erbjuder utsatta människor drägliga förhållanden när de vistas här. De har ju laglig rätt att vistas i landet och de kommer att uppehålla sig någonstans och då tycker vi att det är bättre att få en anvisad plats än att de slussas runt från plats till plats där de egentligen inte får vara, säger det miljöpartistiska kommunalrådet Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Om EU-tiggare inte kan försörja sig på egen hand i Sverige, utan behöver hjälp med gratis camping som i Lund, så har de inte någon laglig rätt att vistas i Sverige. En förutsättning för att kunna dra nytta av den fria rörligheten är förmågan till självförsörjning. Om inte detta grundkrav uppfylls återstår ingen annan möjlighet än att EU-migranter utvisas.

EN KOMMUN ÄR INTE EN VÄLGÖRENHETSORGANISATION
En kommun kan och får inte agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare, utan måste följa kommunallagen.

En kommun får inte ens försörja svenska medborgare från andra kommuner i landet. Varför skulle EU-tiggare särbehandlas så att de till och med får förmåner som inte ens svenska medborgare får?

Den kommun som försörjer andra svenska kommuner medborgare bryter mot det uppdrag de har, och kan följaktligen straffas för detta. På personlig nivå. Hur allvarligt blir då inte detta lagbrott om en kommun t o m försörjer andra länders medborgare?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Emma Berginger tycker SD gör allt för att motverka hjälp till EU-tiggare

– Beslut om eventuellt genomförande fattas av tekniska nämnden den 19 augusti. Att Sverigedemokraterna gör allt för att motverka att vi hjälper fattiga EU-medborgare förvånar mig tyvärr inte.

Red’s kom:
Att SD överklagar ett beslut som Emma Berginger (MP) försökt mygla igenom på ett mycket fult sätt kanske inte är att definiera som att SD ”gör allt för att motverka att vi hjälper fattiga EU-medborgare”..

Inte minst med tanke på att det Emma Berginger (MP) vill göra inte är någon hjälp, utan tvärtom – som Philip Sandberg (FP) uttrycker det – hjälp till hjälplöshet.

Allt kan inte enbart handla om att skattebetalare ska försörja EU-migranter. Det måste nog finnas någon bland politikerna som tar ansvar även för kommunens medborgare, vilket alla kommunpolitiker är skyldiga till enligt kommunallagen.

Det skulle vara i strid med likabehandlingsprincipen om kommunen förser EU-tiggarna med en campingplats!

POLITIKER SOM UTSER SIG TILL ENVÅLDSHÄRSKARE
Det är illa nog när politiker tar sig rätten att gå emot folkets vilja, men det blir inte bättre av att göra som MP, V och S i Lund, där man dessutom väljer att göra detta genom att bryta mot lagen.

Nita Lorimer, Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

eu-migranter_nita_lorimer_vansterpartietNita Lorimer är vice ordförande i föreningen Hjälp tiggare i Lund och aktiv i regionpolitiken för Vänsterpartiet. Hon vänder sig starkt emot Sverigedemokraternas överklagande.
Det är för jävligt. Vad kan man säga? Det är knappast ett lyxhotell vi ger dem. Kommunen erbjuder en liten bit på en gata, som de inte blir jagade från. Hur kan man bråka om det?

Red’s kom:
MP och V är sura över att de inte helt lyckades smyga sig förbi den demokratiska ordningen. SD för här fram folkets vilja, men vad medborgarna tycker är tydligen inget som varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet vill ta hänsyn till. MP och V tycker i vanlig ordning att de ska ha rätt att obehindrat bestämma över majoriteten.

När vänsterextremisterna i Centrum för sociala rättigheter satte käppar i hjulet för rättvisan genom att överklaga (via påhittad klagande) avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmös kåkstad – och EU-migranternas lagbrott därigenom fick fortsätta ännu ett tag – hörde vi inte varken Nita Lorimer (V) eller Emma Berginger (MP) klaga. Detta trots att det var uppenbart att de som mest drabbades av överklagandet var EU-migranterna själva.

Det är tydligt att EU-migranternas väl och ve inte kommer i första hand för vänsterextremister.

Även kommunalrådet Philip Sandberg (FP) är emot planerna

– Det är olämpligt av flera skäl. Dels tycker jag att kommunen skickar ut felaktiga signaler om man belönas med gratis tillgång till en kommunal tomt efter att man ockuperat annan mark. Men också att man anordnar en begynnande kåkstad om man installerar dusch och bajamajor. Det är fel sätt att stödja den här gruppen, säger Philip Sandberg.

Han är också kritisk till att beredningen i många delar hållits hemlig, bland annat det bygglov för Sankt Hans backar som tekniska förvaltningen ansökt om, skriver SR.

Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-23
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Oppositionsråd Christer Wallin (M) i Lund kräver att ärendet om tillfällig boplats för EU-migranter tas upp i kommunfullmäktige. Beslutet om bygglov är fattat i odemokratisk ordning och riskerar att skapa en kommunal kåkstad, menar han.
Se; Miljöpartiet i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Skandal att MP tagit fram bygglov för boende till EU-migranter utan information till övriga partier

Christer Wallin (M) är besviken och arg över hur den styrande minoriteten i Lund har använt sin makt när ett bygglov för en kommunal husvagnsparkering för EU-migranter tagits fram utan att andra partier tillfrågats eller informerats.
– Jag är oerhört kritisk, för man har satt alla normala politiska spelregler ur spel. Det är inte acceptabelt. Hur man än vänder och vrider på detta så är det en stor skandal.

Miljöpartiet odemokratisk

Christer Wallin menar att den styrande minoriteten åtminstone borde ha informerat andra partier om planerna.
– Man måste förstå att den här frågan är riktigt laddad och det finns ganska många som vill lämna synpunkter innan man fattar ett beslut. Då kan man inte hantera det i hemliga rum. Det är inte förenligt med god demokrati. Jag är riktigt upprörd.

MP’s beslut inte förankrats i nämnderna

Principiellt viktiga frågor av den här digniteten måste åtminstone förankras hos oppositionen i de aktuella nämnderna, menar Christer Wallin.

Förberedelse i flera månader i all hemlighet

Eftersom den kommunala husvagnsparkeringen för EU-migranter berör åtminstone fyra nämnders ansvarsområden borde beslutet lyftas åtminstone till kommunstyrelsen, tycker han. Men det har inte skett.
– Såvitt jag känner till har vi i kommunstyrelsen inte fått någon som helst information om planerna, trots att detta tydligen har förberetts i flera månader.

Lundaborna ska inte köras över på detta sätt

– Det här borde vi få lov att diskutera i fullmäktige inför Lundaborna, så att de får lov att höra hur vi ställer oss.

Red’s kom:
Problemet är bara att vänsterblocket ändå kommer att köra över alla övriga politiker. Vad Lundaborna tycker har MP, V och S inte tagit någon notis om tidigare, så varför skulle de börja nu?

De vill i sin okunskap göra ett stort problem ännu större, och då ska allmänheten inte få sätta käppar i hjulet oavsett hur hårt det drabbar såväl EU-tiggare som Lundabor.

Krav att kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp frågan

Christer Wallin kräver nu i ett brev till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) att kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp frågan på sitt nästa möte den 10 augusti.

Red’s kom:
Den 16 juli sa Anders Almgren till SR att problemet med EU-migranterna som ockuperat företags p-platser skulle vara löst inom en vecka eller två.
– Vi kommer väldigt snart hitta en lösning, sa Anders Almgren (S).
Emma Berginger (MP) hade alltså konspirerat tillsammans med Anders Almgren (S) om den plan som de tänkte överraska andra med den 19 augusti.

Det är något ruttet i Lund.

MEDVETEN STRATEGI AV EU-TIGGARE ATT BETE SIG ILLA
Vänsterblocket tycker att EU-tiggare ska belönas för sina lagbrott och vill skicka signaler till alla romer att det är ok att komma till Sverige för att ockupera mark, för då kommer de att försörjas av kommunen.

Anders Almgren (S) sa den 16 juli att under tiden man håller på att lösa orättvisorna i Europa så måste kommunen ta ansvar för EU-migranterna.

Inga krav överhuvudtaget ställs på EU-tiggarna.

Kåkstad finansierad med skattemedel är ingen lösning

– Emma Berginger har tydligen sysslat med detta i flera månader, men vi har först nu fått reda på att man tänker bygga en kåkstad i utkanten av Lund, och dessutom subventionera det med skattemedel. Men det här är ett ärende där det krävs majoritetsbeslut, och då måste det upp till fullmäktige.

Red’s kom:
Den stora frågan är vad Miljöpartiet tycker att Lunds medborgare ska betala för att finansiera EU-tiggarnas tiggeri i Lund?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-23

SkD skriver;
Eftersom det handlade om att få fram mark som är kommunägd blev det en fråga för tekniska nämnden och förvaltningen.
Syftet är att skapa legala boplatser som innebär trygghet och som inte leder till störningar för omgivningen.
– Det löser inte de grundläggande problemen för EU-migranterna men vi vill göra det drägligt för dem under den tid de är här – som alternativ till olovligt boende och kringflyttning, säger Emma Berginger.

– Det blir enkel standard och inte några höga kostnader för kommunen – knappast mer än vad hanteringen av illegala boplatser innebär, säger Emma Berginger, tekniska nämndens ordförande.

Red’s kom:
Det handlar bara om att undvika redogöra för kostnaderna! Självklart blir kostnade högre! Speciellt om man jämför med alternativet att likabehandlingsprincipen följs och att lag och ordning upprätthålls.

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
”… inte några höga kostnader för kommunen – knappast mer än vad hanteringen av illegala boplatser innebär”?

I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Detta alltså för något som enligt kommunens skyldigheter (kommunallag och likabehandlingsprincip) skulle vara noll kr.

Var ska dessa pengar tas från?

Markområdena är på cirka 1 000 kvadratmeter vardera.

För den lågutnyttjade p-platsen vid S:t Hans backar finns bygglov på delegation men beträffande det andra området har det kommit kritiska synpunkter från grannskapet vilket innebär att ärendet ska upp i byggnadsnämnden.

Nämnderna har inga sammanträden under sommaren utan byggnadsnämnden kan ta upp ärendet först den 20 augusti.
Tekniska nämndens arbetsutskott ska diskutera de båda föreslagna platserna den 11 augusti och nämnden sammanträder den 19 augusti.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-07-23
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

En parkeringsplats intill Sankt Hans backar (ett strövområde i Norra Fäladen) ska bli en plats där EU-migranter får bo i bilar och husvagnar. På initiativ av kommunalråd Emma Berginger (MP),  ordförande i tekniska nämnden, har ett bygglov tagits fram i hemlighet.

Parkeringsplatsen ligger inklämd mellan Norra ringen, Sankt Hans backar och järnvägen. Närmaste granne är några kolonilotter ett hundratal meter norrut.

Red’s kom:
Närmaste granne är bara ett stenkast därifrån, tvärs över Sliparebacken. De som har sina kolonilotter på andra sidan vägen kommer nog inte att få det roligt.eu-migranter_lund_lager_st_hans_backar
Här ska kommunen nu på en yta av 1 000 kvadratmeter tillåta kortvarigt boende i husvagn eller bil.

Red’s kom:
Vad innebär ”kortvarigt”? Månader? År?

Hur kan en kommun inte bara acceptera att EU-migranter bor i bilar utan dessutom skapa förutsättningar för bil-boende?

Bygglov på 11 dagar

Eftersom det inte finns några grannar som kan bli störda i närheten har ärendet kunnat behandlas snabbt. Ansökan om bygglov skickades in den 3 juli, tio dagar senare lämnade en miljöinspektör sina synpunkter, och dagen därpå gav stadsbyggnadskontoret bygglov och tillåtelse att påbörja arbetet.

Red’s kom:
Det är intressant att det existerar ingen diskussion om;
1. Varför kommunen ska försörja EU-migranterna.
2. Vad konsekvenserna blir/kan bli.
Det bara ska göras, oavsett om det är en bra eller dålig lösning.

Flyttbara toaletter och en sopcontainer

Flyttbara toaletter och en sopcontainer kommer att placeras i utkanten av uppställningsplatsen, framgår det av bygglovshandlingarna från tekniska förvaltningen.

Spillvatten, dricksvatten och hygien ej löst ännu

Det är inte klart hur spillvattnet från bad, disk och tvätt ska tas om hand, påpekar miljöinspektören. Inte heller framgår det hur de som bor på uppställningsplatsen ska kunna sköta sin personliga hygien eller var de ska hämta dricksvatten.

Närmaste kran med dricksvatten finns på koloniområdet vid järnvägen.

Red’s kom:
Bygglov har alltså beviljats av stadsbyggnadskontoret utan att de vet vad bygglov beviljats för.

Lösningar för EU-migranters avlopp och personlig hygien utreds

Hur problemet med avlopp och personlig hygien ska lösas är under utredning, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Kommunalråd Emma Berginger (MP) och förvaltningschef Per Eneroth ligger bakom planerna

Det är hon själv tillsammans med förvaltningschefen Per Eneroth som berett frågan under några månader.

Den hemliga informationen läckte ut tidigare än planerat

De andra politikerna i tekniska nämnden skulle få information om planerna först inför mötet den 19 augusti, hade hon tänkt.

Red’s kom:
Det är givet att det finns en person till som Emma Berginger (MP) avslöjat sina planer för, nämligen kommunalrådet Anders Almgren (S). Det var därför han så säkert uttalade sig i media om att Lunds kommun strax skulle fixa ett gratis boende för Lunds EU-tiggare.

Det är otroligt att tekniska nämnden kan ha en ordförande (Emma Berginger) som driver sina egna hemliga projekt utan att förankra dessa hos de övriga i tekniska nämnden.

Om ni har diskuterat detta i flera månader, varför ville du inte ta upp frågan i tekniska nämnden?
– Vi bedömde att alla detaljerna behövde vara på plats först.

Vilka är vi?
– Jag fattade beslutet i samråd med tekniska förvaltningen.

Red’s kom:
Dvs kommunalråd Emma Berginger (MP) och förvaltningschef Per Eneroth har tillsammans försökt göra som vänsterblocket gjort tidigare och se till att övriga politiker ska få minsta möjliga tid för att sätta sig in i frågan. Demokrati är inget som Miljöpartiet tycker är bra.

Politiker hållits oinformerade – Kritisk till hemlighetsmakeriet

Mats Helmfrid (M), andre vice ordförande i tekniska nämnden, är kritisk till att politikerna i nämnden inte informerats om planerna.
– Jag tycker det är hemlighetsmakeri. Nu får vi bara ett färdigt förslag att säga ja eller nej till. Inte heller allmänheten får reda på detta innan beslutet nästan är fattat.

Red’s kom:
Det är värre än så. MP’s strategi var ju att ingen – inte politiker och särskilt inte allmänheten – skulle få reda på MP’s planer förrän när beslutet skulle fattas.

Blockpolitiken i Lund gör att MP styr

Eftersom de rödgröna har sex av elva platser i tekniska nämnden kommer förslaget förmodligen att godkännas där oavsett vad oppositionen tycker.

Red’s kom:
Dvs precis som i Socialnämnden.

Undrar om de i Lund som röstade på Socialdemokraterna visste att de därigenom röstade på Miljöpartiet… som i sin tur är vänsterpartister – i vissa fall står MP-politikerna t o m till vänster om Vänsterpartiet -, och att det därigenom skulle vara Miljöpartiet som till största delen styr i Lund.


Bygglov även för EU-tiggares husvagnar vid Gastelyckans industriområde

Tekniska förvaltningen har även sökt bygglov för en liknande uppställningsplats för husvagnar strax söder om Gastelyckans industriområde.

Grannar som inte vill ha en kåkstad avser att överklaga bygglov

Där finns det missnöjda grannar som tänker överklaga ett eventuellt beslut om bygglov.
– Vi tycker inte att det är en bra idé att upprätta en sådan uppställningsplats som riskerar att bli en kåkstad intill ett industriområde, säger Björn Selvadurai, vars företag äger fastigheten närmast den tilltänkta uppställningsplatsen.

Kommunen flyttar problemen från ett ställe till ett annat

Några av de trettio hyresgästerna har sagt att de överväger att flytta om EU-migranterna hänvisas till granntomten.
– Vi är absolut för att man ska hitta en lösning för EU-migranterna, men kommunen har känt till problemen vid Flextrus i ett år utan att agera. Nu ska de plötsligt lösa det här i en handvändning i semestertider. Det behövs bättre planering, nu känns det som att man bara flyttar problemet från ett ställe till ett annat.

Red’s kom:
Den stora frågan här är;
VAD BLIR INITIAL KOSTNAD SAMT UNDERHÅLLSKOSTNAD FÖR ATT LUNDS KOMMUN SKA FÖRSÖRJA EU-TIGGARNAS TIGGERI I LUND OCH VAR SKA PENGARNA FÖR DETTA TAS FRÅN?

Varför Sydsvenskan inte ställt dessa grundläggande frågor är mycket märkligt!Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-22
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?

Nedanstående är ett utdrag från en chat i SDS om EU-tiggare. Blir du något klokare av de svar ”experterna” i chatten gav?

Moderator Cecilia Nebel: Deltagarna i debatten är;
– Joakim Månsson Bengtsson, 22 år, ordförande i HTiL, initiativtagare till den ideella föreningen Hjälp Tiggare i Lund.
– Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan
– Nana Håkansson, journalist

1. HJÄLP TIGGARE I LUND
b. VEM SKA BETALA FÖR TIGGARNA?
c. HJÄLP I RUMÄNIEN
d. SÄNGPLATS
e. MORALISKT ANSVAR – FÖRPLIKTELSER
f. ROMER I SVERIGE
g. VAD ÄR ORSAKEN TILL ”HAT”?
h. FÖRBJUDA TIGGERI, FÖRBJUDA FATTIGDOM – TRAMSIG FLOSKEL
i. VAD LÖSER TIGGERI?
j. GE PENGAR TILL TIGGARE?
k. ARBETE
l. ÄR TIGGERI ETT YRKE?
HEMLÖSA SVENSKAR
PRIORITERA EGNA MEDBORGARE
FATTIGPENSIONÄRER NEDPRIORITERAS
m. TIGGARE SÄRBEHANDLAS I SVERIGE
n. BARN
BARN UTAN FÖRÄLDRAR
o. SKA SVENSKA SKATTEBETALARE FINANSIERA TIGGERI?
SKATTEMEDEL SKA INTE ANVÄNDAS
p. UTBILDNING
q. INGEN LÖSNING I SVERIGE – EU
r. OLAGLIGA BOSÄTTNINGAR
s. ORGANISERAT TIGGERI

1. HJÄLP TIGGARE I LUND

Fråga från Eric:
Var går gränsen för hur många Hjälp Tiggare i Lund vill hjälpa i Lund?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Jag som företrädare för en organisation kommer aldrig sätta en gräns för hur många jag vill hjälpa. Givetvis finns dock en gräns i antalet platser på härbärget, i antalet volontärer som kan möjliggöra antalet härbärgen, en ekonomisk brist. osv.

Men jag kommer verka för att alla medmänniskor som behöver hjälp ska få den. Att sätta ribban lägre är inte att visa solidaritet eller medmänsklighet.

Red’s kom:
De ”medmänniskor” Joakim Månsson Bengtsson vill hjälpa är uteslutande EU-tiggare från andra länder, men problemet är att Joakim Månsson Bengtsson inte gör annat än att förlänga och förvärra deras lidande samt försvåra för långsiktiga lösningar. Allt på bekostnad av kommunens skattebetalare.

b. VEM SKA BETALA FÖR TIGGARNA?

Fråga från Eric:
Om jag förstår Joakim rätt så får det kosta vad det vill? Det finns inga gränser för vad kommuner, landsting och stat ska betala?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Jag skrev att det finns ekonomiska gränser, men de är inte nådda än.

Red’s kom:
De ekonomiska gränserna – som Joakim Månsson Bengtsson inte vill specificera av naturliga skäl – är nådda för länge sedan.

Sen finns det effektivare sätt att spendera pengar på än att jaga utsatta fattiga och hemlösa individer runt omkring i stan.

Red’s kom:
Här säger Joakim Månsson Bengtsson att det för honom handlar om att ”spendera pengar” istället för att verka för effektiva åtgärder och uppnå konstruktica resultat.

Exempelvis på härbärgen.

Red’s kom:
Ett klockrent exempel på resursslöseri.

Solidariteten måste skina fullt ut, finns ingen mening att stå med full pörs när människor lider.

Red’s kom:
pörs”?

Nana Håkansson:
Ja, håller med dig Joakim. Inom den offentliga sektorn sänktes lönerna med 25 procent över en natt härom året pga den ekonomiska krisen. Frågan är vad alternativet hade varit, Rumäniens ekonomi är starkt kopplad till grekiska. När Grekland kraschade påverkades Rumänien hårt, men det har det inte talats så mycket om.

Red’s kom:
Rumäniens ekonomi är ”starkt kopplad till grekiska” för att… ?

471 miljarder kr från EU, mest från oss, är inte kattskit. Det är istället ”alternativet”!

Fråga från Eric:
Sverige står ju inte exakt med full pörs. Ska vi skära ner på välfärden? Eller reducera antalet flyktingar?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Vi pratar om knappa ören som går till insatser för och med utsatta EU-medborgare i Lund. Inget som tär på pörsen märkbart.

Red’s kom:
Nej, det tär inte på Joakim Månson-Bengtssons ”pörs” i alla fall, som får enorma summor av sina kollegor i kommunen av skattemedel, förutom oförskämt höga arvoden för att sabotera såväl för tiggarna som invånarna i Lunds kommun.

Fråga från Magnus:
Men om det är knappa ören kan man ju undra varför man stänger ner den hjälp vi hade till hemlösa i Helsingborg?

Rakel Chukri:
De som tigger ber ju privatpersoner om pengar. Det har ju sällan något med de offentliga resurserna att göra.

Red’s kom:
Kostnaderna för tiggarna har uteslutande med de offentliga resurserna att göra eftersom det är därifrån pengarna kommer till bulvanerna – t ex Hjälp Tiggarna i Lund – som inte arbetar i för någons bästa.

c. HJÄLP I RUMÄNIEN

Fråga från André :
Tigga pengar för dagen är absolut ingen lösning. När pengarna är slut återvänder de igen för att tigga. Det blir som en ond spiral. Rumänien måste börja erbjuda kostnadsfria utbildningsplatser. Så att deras medborgare kan komma in i samhället och i arbetslivet. Bort från förnedring, fattigdom och skapa sig en trygghet.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Håller med! Vi ska bla försöka medverka till att en skolbuss kör från landsbygden Maxenu till gymnasiet i Buzua för att ungdomar ska kunna få möjligheten att utbilda sig på högre nivå än klass 8. Nu har byborna ofta inte råd med att skicka barnen till gymnasiet, där går ingen skolbuss och den vanliga bussen är för dyr.
Vi ska försöka få kommunen där att satsa på detta också, kanske att vi tar halva kostnaden var. Det är en samhällsinvestering för framtiden.

Red’s kom:
Det är en samhällsinvestering för Sverige att med svenska skattemedel – i stället för de 471 miljarder kr Rumänien får för dylika åtgärder – betala för bussresor år rumäner i Rumänien?

d. SÄNGPLATS

Fråga från Guest:
Varför erbjuder inte folk en sängplats i sin lägenhet till alla dessa romer som bor i tältläger och sånt? Tar bara upp 2 kvm, jag menar, om man nu verkligen vill hjälpa.

Rakel Chukri:
Jag känner flera personer som gjort just detta, låtit tiggare bo hemma hos dem under en period. Jag säger inte att alla bör göra detta, men jag är full av beundran inför dem som bokstavligt talat öppnar sina dörrar för behövande.
Sedan är det himla typiskt att den här typen av cyniska kommentarer alltid dyker upp: Varför slår man inte upp ett tältläger på sin egen bakgård, etcetera. Du får självklart tycka vad du vill, men det är en tråkig inställning till folk som faktiskt försöker hjälpa andra.

Red’s kom:
Det var att överreagera på en allmän fråga.

Cecilia Nebel:
Joakim, hur villiga är personer att upplåta sängplats? Har det varit enkelt eller svårt att få frivilliga att ställa upp?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Det är många som erbjuder en sängplats.

Framförallt många som kontaktade föreningen som vi hjälper att finna någon som behöver platsen. Vi samordnade ungefär lika många privata sängplatser som härbärget rymde och fortfarande sover flertalet hemma hos någon fin medmänniska som ställer upp med värme och trygghet.

Red’s kom:
Jag vill inte misstro människor, men med Joakim Månsson Bengtsson är jag beredd att göra ett undantag med tanke på de specifika omständigheterna.

Fråga från Guest
Min poäng är att de flesta säger att de vill hjälpa, det ligger lite i vår kultur att inte vilja stöta oss med någon, det är lite tabu att säga att man inte vill hjälpa. Det är därför man går förbi tiggarna utanför affärerna och struntar i dem så gott man kan.
Det vore bra om man ser saker från ett realistiskt perspektiv så kanske man kan komma någonstans i debatten.

Rakel Chukri:
Jag ser dagligen människor som inte ger pengar till tiggare. Och ingen kritiserar dom för det. Det är ett fritt val att ge eller inte.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Men vi ska inte göra något själva. Alla medmänniskor har ett solidariskt ansvar. Både nationer, privatpersoner osv. Tillsammans kan vi göra under.

Red’s kom:
Och ensamma – som Joakim Månsson Bengtsson – kan man ställa till med mycket skada.

Men vi måste leva som vi lär och agera utifrån hur vill att samhället ska se ut.

Red’s kom:
En majoritet av svenskarna vill att det svenska samhället ska vara förutan de mängder med problem som EU-migranterna orsakar och att Rumänien under strikt kontroll nyttjar de osannolikt höga summorna pengar de får att förfoga över. Joakim Månsson Bengtsson agerar för motsatsen.

e. MORALISKT ANSVAR – FÖRPLIKTELSER

Fråga från Guest
Det är uppenbart att fler och fler tiggare har kommit till Sverige.
Har vi ett moraliskt ansvar att via skattsedeln försörja alla som kommer hit?
Har vi ett moraliskt ansvar att acceptera att det byggs fler och fler kåkstäder?
Har vi ett moraliskt ansvar att skaffa fram bostäder till alla som kommer hit?
Hur många fattiga EU-medborgare finns det och hur många av dem är vi moraliskt förpliktigade att försörja?
Var går gränsen för våra förpliktelser?

Moderator Cecilia Nebel:
Var går gränsen för våra förpliktelser? Finns det någon gräns?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Vi är moraliskt förpliktade att försöka åtminstone.

Red’s kom:
Vi är moraliskt förpliktade att försöka motverka kontraproduktiva åtgärder som de Joakim Månsson Bengtsson står för.

Men jag skulle inte tvinga någon att hjälpa till om hen inte vill.

Red’s kom:
För att du inte kan.

Men jag vet att vi kan göra under när många med god vilja och med kärlek och medmänsklighet agerar gemensamt.

Red’s kom:
Vackra ord, synd bara att de inte betyder något.

Det har Hjälp tiggare i Lund bevisat och kommer göra många gånger framöver också.

Red’s kom:
Hjälp Tiggare i Lund har – med sina meningslösa åtgärder – absolut inte bevisat att vi kan göra under. Tvärtom!

Rakel Chukri:
Viktig poäng som Joakim för fram. Det är många som känner en stor hjälplöshet inför situationen. Men det finns många goda exempel på privatpersoner som gått ihop och gjort under, precis som Joakim skriver. Sedan tror jag inte att problemet med fattigdom kommer att lösas på Sveriges gator, utan det krävs en större politisk insats på EU-nivå.

Nana Håkansson:
Frågan om förpliktelser är jättesvår. Det måste vara upp till var och en att på individnivå bestämma hur mycket hen vill hjälpa och på vilket sätt. Men jag tycker att det måste tas mer ansvar på EU-nivå, ansvar för hela EU:s befolkning.

Och Sverige måste se till att de EU-medborgare som kommer hit får möjlighet till ett så skäligt liv som möjligt. Men som sagt, frågan är jättesvår. Mobila EU-medborgare är ingen homogen grupp och olika individer behöver olika hjälp.

Red’s kom:
Det är lite sorgligt att vissa människor är så lättpåverkade och så oförstående inför vad som är bra och dåligt, att man tycker att bara de som kommer till Sverige ska hjälpas.

Ingen visste tydligen hur många fattiga EU-medborgare det finns, så jag svarar på denna fråga. Det finns ca 120 miljoner fattiga i EU (men är lite avhängigt hur man räknar). Många av dessa finns i Sverige, t ex 225 000 penisonärer som lever under fattigdomsgränsen.

f. ROMER I SVERIGE

Fråga från Gäst:
Var i denna debatt är de romer som sedan länge bott i Sverige?

Moderator Cecilia Nebel:
Joakim: Hur är det i Lund, samarbetar ni med några romska föreningar?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Vi har kontakt via Helgeands kyrkan med en romsk förening men inte särskilt nära nej. Det ser jag dock fram emot att ha 🙂
Vi har kontakt med det romska partiet i Rumänien, lokalt där vi tänker sätta in insatser vilket jag också ser med intresse på att utveckla samarbete med.

Red’s kom:
Flum. Inget konkret.

g. VAD ÄR ORSAKEN TILL ”HAT”?

Fråga från Guest:
Det hat förbudsförespråkarna piskar upp är skrämmande.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Instämmer med Guest, hatet växer tyvärr men det gör också solidariteten och föreningarna lokalt växer.

Red’s kom:
Det hat vänsterextremister som Joakim Månsson piskar upp – såväl bland vänsterextremister som andra – är skrämmande.

Hur kan man genom att förespråka ett förbud mot att tigga piska upp ett ”hat”? Märkligt resonemang.

h. FÖRBJUDA TIGGERI, FÖRBJUDA FATTIGDOM – TRAMSIG FLOSKEL

Fråga från Guest:
Vad ser ni för nackdelar med att förbjuda tiggeri i Sverige?

Nana Håkansson:
Jag tycker frågan om att ”förbjuda tiggeri” är märklig. Ingen talar om att ”förbjuda fattigdom”.

Red’s kom:
En av de löjligaste flosklerna som någonsin cirkulerat, där alla med minsta förnuft begriper att det ena inte har med det andra att göra.

Rakel Chukri:
Mycket viktig poäng. Jag håller helt med Nana.

Fråga från Kevin:
Kommer man kunna illegalisera tiggeriet tror ni?

Rakel Chukri:
Det skulle kanske kunna hända. Det har gjorts i flera andra länder. Men man löser ju inte fattigdomsproblemet på det sättet.

Red’s kom:
Måste syftet med ett tiggeriförbud vara att lösa fattigdomsproblemet i världen?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Rasister kostar eftersom det kräver att vi beskyddar utsatta medmänniskor från hotet från dessa hatare.

Red’s kom:
Vänsterextremister och aktivister som Joakim Månsson Bengtsson kanske är en avsevärt större kostnad för samhället än rasister?

i. VAD LÖSER TIGGERI?

Fråga från Guest:
Är tiggeri lösningen för dessa fattiga eu-migranter?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Vi måste acceptera att förhållandena i EU och i stora delar av världen inte ser ut som i Sverige. Vi behövde tiggare för att spräcka bubblan. Först nu är det en stor debatt om hur vi bäst hjälper. Om vi inte sett det hade inte många brytt sig tyvärr.

Red’s kom:
Nu resonerar Joakim Månsson Bengtsson, som så många andra, om att de som ska hjälpas är bara de som syns. De andra struntar vänsterextremisterna helt i.

Sen är tiggeri inte en långsiktig lösning men jag har sett vad som görs med pengarna som läggs i kopparna.

Red’s kom:
Det har Joakim Månsson Bengtsson naturligtvis inte alls sett.

Tack vare de mynten och lapparna fryser inte nyfödda ihjäl under vintern, har familjen råd att betala skolgång för sina barn osv.

Red’s kom:
Målande beskrivning av något Joakim Månsson Bengtsson inte känner till.

Så det är en kortsiktig lösning, enda lösningen. Om du är fattig och utstött av samhället så måste det vara ok att be om hjälp för sin försörjning och sin framtid.

Red’s kom:
Med ett tiggeriförbud försvinner ingens möjlighet att be om hjälp för sin försörjning och sin framtid.

Nana Håkansson:
Jag tror inte att tiggeri är lösningen, jag ser det som konstgjord andning. Men så länge det inte finns några bättre alternativ för de som tigger så är tiggeri i stunden en lösning.

Red’s kom:
Är inte 471 miljarder kr en bättre lösning än att vidmakthålla tiggarnas utsatthet?

j. GE PENGAR TILL TIGGARE?

Fråga från Olof. P:
Det finns ytterst få tiggare som på riktigt blir hjälpta av att någon ger dem något, undantaget de som behöver en 5:a till bussen hem. De andra luras bara att fortsätta tigga och gör inget annat åt sin situation. De skyldiga till att personen sitter där och tigger är faktiskt de som skänker!

Rakel Chukri:
Det låter mer som en gissning från din sida. Vad baserar du detta på?

Red’s kom:
Vad baserar Rakel sig på?

Jag tycker att du ska läsa Florian Leus dagbok. En ung kille som har fru och barn hemma i Rumänien och var några månader i Nöbbelöv för att kunna försörja sin familj. Florian hade hellre utbildat sig i Rumänien och fått jobb där, men han såg inget annat val än att bege sig utomlands. Jag tror att man gör sig själv en otjänst om man klumpar ihop och går mer efter vandringssägner än att faktiskt lyssna på de berörda själva.

Red’s kom:
Vi ska lyssna på en rom av två miljoner bara i Rumänien, och utgå från att samma gäller för övriga 1 999 999 romer? Logiskt?

Det är lätt att avfärda sådant man inte håller med om som vandringssägner.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Olof, jag tvivlar inte på att du har ringa erfarenhet. men de jag känner hjälper varenda krona.

Red’s kom:
Oförskämd är denna miljöpartist. Typiskt vänsterextremister att inte kunna argumentera på ett sansat sätt.
Okunnig är han också som inte förstår att de negativa konsekvenserna med råge tar över alla eventuella positiva konsekvenser.

k. ARBETE

Fråga från Guest:
Vad har det för betydelse att de hellre jobbar i Sverige än tigger när de ändå inte kommer få jobb här, vem försöker vi lura när vi tar upp den frågan? Ingen kommer anställa dom, iaf inte vitt, då det inte finns någon anledning att göra det istället för att anställa en Svensk. Varför anställa någon som inte kan vår kultur och språk som då måste ha lön efter svensk standard när det finns svenskar att anställa som gör det?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Det finns de som fått vitt jobb. Jag känner flertalet 🙂

Red’s kom:
Joakim Månsson Bengtsson känner flertalet som fått vita jobb? Vad innebär det? Att Joakim Månsson-Bengtsson känner en EU-migrant som fått ett vitt deltidsjobb som bärplockare?

Nana Håkansson:
Det behöver inte handla om att hellre jobba i Sverige, det skulle likaväl kunna handla om jobb i Rumänien. Många jag har träffat tycker att det är väldigt plågsamt att vara långt borta från familj och hem.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Instämmer med Nana men Rumänien måste höja lönerna till arbetarna för att alla ska kunna klara sig även om de har ett jobb där.

l. ÄR TIGGERI ETT YRKE?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Från mig och aktiva i föreningen önskar en ofta hjälp till att finna arbete. Man likställer alltså inte arbete och att gå och sätta sig på en plats och be om hjälp. Alla jag känner till vill hellre ha ett arbete.

Red’s kom:
1. Att man säger att man hellre vill ha ett arbete är inte samma sak som att man vill detta.
2. Medan Rumänien har de bästa förutsättningarna i EU för att kunna erbjuda arbete till tiggarna så har Sverige (där ingen regering lyckas lösa problemen med arbetslösheten för svenska medborgare) bland de sämsta.

Jag delar vice minister för EU-fonders åsikt att en inte ska behöva skämmas för att be om hjälp, tigga. Det kan aldrig klandras att be om hjälp när man behöver det och är i en utsatt situation.

Red’s kom:
Vice minister”? Har Joakim glömt vilken typ av minister?

Det är ingen som klandrar tiggarna om de bara hade bett om hjälp. Men det är inte på något sätt vad det handlar om.

Nana Håkansson:
De rumänska tiggare som jag har träffat i Sverige ser absolut tiggeri som ett yrke, men min uppfattning är att icke tiggande rumäner i Rumänien inte alls delar den åsikten.
Men bara för att en anser att tiggeri är ett yrke betyder inte det att en hellre vill arbeta med något annat.
De tiggare jag har pratat med i Sverige (jag talar rumänska) drömmer om andra yrken och att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Red’s kom:
Ett påstående som saknar värde, tyvärr, utan vetenskapligt stöd.
Vi drömmer alla om ett bättre liv, men det spelar det ingen roll hur mycket man drömmer om förutsättningarna saknas, t ex utan utbildning och arbetslivserfarenhet.

HEMLÖSA SVENSKAR

Fråga från Ingrid:
Det pratas ”bara” om sängplatser och hjälp åt tiggarna, men vad görs åt alla andra hemlösa som vi haft i Sverige i många år? Dessa får inte glömmas bort. Hade jag varit en av dem hade jag blivit lite ”sne” på debatten om/för tiggarna.

Rakel Chukri:
Varför måste det vara antingen eller?

Red’s kom:
Det är väl rimligt att innan man går vidare för att hjälpa andra ser till att skattemedel i Sverige används för att förbättra livssituationen för svenska medborgare, med tanke på att 471 miljarder går till Rumänien för att förbättra Rumänernas livssituation och med tanke på att Sverige redan lägger bland de högsta summorna i världen per capita i bistånd till andra länders medborgare.

Det finns alltid en ekonomisk gräns, i alla fall för alla andra än vänsterextremister.

Tror du att hemlösa får mindre hjälp för att man också hjälper tiggare?

Red’s kom:
Det är givet.

Det är en falsk motsättning, menar jag.

Red’s kom:
Naturligtvis tycker Rakel det.

Det har talats om hemlöshet i många år i Sverige och det finns flera hjälpprogram för hemlösa. Som journalist kan jag också säga att olika ämnen diskuteras olika mycket i spalterna, det innebär inte att ämnena försvinner från politikernas agenda för det.

Red’s kom:
På vilket sätt är snack bättre än verkstad? Vad löser det att man talar om ett problem någonstans, som ingen hör eller ser eftersom allt kretsar runt EU-migranter?

Måste det till att svenska fattigpensionärerna går ut och sätter sig vid butiker för att de också ska få hjälp?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Hos oss på härbärget i Lund har både svenskar, syrier och rumäner sovit. I Lund har alla en säng på stadsmissionen och de hemlösa har förening som hjälper dem, om de är svenska. EU-Medborgarna hade ingen så vi samlade oss i Hjälp tiggare i Lund.

Red’s kom:
För allas bästa skulle EU-migranterna i Lund – som redan tidigare givetvis hade härbärge, förutom sitt hem i hemlandet – aldrig erbjudits härbärge.

PRIORITERA EGNA MEDBORGARE

Fråga från Sverker:
Ansvarsfördelningen är enkel, varje land ska ta hand om sina medborgare. Alla personer är välkomna på besök till Sverige enligt de lagar och regler som gäller, brottslingar är ej välkomna. Jag tycker att vi kan värna lite om den befolkning som redan bor i Malmö, saknar jobb, är äldre får usel vård och en katastrofal hemtjänst. Vårdköerna är långa och våra ungdomar som nu tog studenten är återigen arbetslösa… Kära malmöbor, dags att komma in i verkligheten och försöka öppna ögonen i ett samhälle som håller på att rasa samman och där välfärden inte är given… åtminstone inte för unga och gamla.

Moderator Cecilia Nebel:
Många kommentarer här handlar om att den egna välfärden, att vi inte har råd att hjälpa dem som kommer hit. Hur ställer sig panelen till just den frågan? Att prioritera resurserna?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Då tycker jag man ska fokusera på att hjälpa de arbetslösa ungdomarna om man vill det, volontära på ålderdomshemmet om en vill det, rösta i enlighet med sina visioner och ideologi. Det skulle jag inte stoppa. Det finns många satsningar att göra och många som behöver hjälp. Varför utesluta kategoriskt?
Är det inte bättre att vi jobbar och kämpar tillsammans för ett bättre samhälle för alla?

Red’s kom:
Men kanske någon måste arbeta för ett bättre samhälle även i Sverige?

Fråga från Guest:
Vad vi än gör som är positivt för dem, så får vi många fler hit. Bjuder du hem en, så kanske det står tjugo sedan utanför dörren som också vill bo. Vi måste se till våra egna, först Sveriges hemlösa och arbetslösa. Vi kommer FÖRST.

Rakel Chukri:
Jag tycker att synsättet att se till våra egna först låter väl cyniskt. Varför ska vi ställa grupper mot varandra? Det är ett livsfarligt tänkande om man drar det till sin spets. Ska handikappade ställas mot gamla, etcetera.

Red’s kom:
Men det är exakt vad som sker. Alla ställs alltid mot varandra. Det är oundvikligt, speciellt eftersom allt är en fråga om ekonomi. Att inte ställa olika grupper mot varandra är en fullständig omöjlighet.
För vänsterextremister är att ”inte ställa grupper mot varandra” en motivering för att ge mer stöd till andra länders medborgare än landets egna medborgare.

FATTIGPENSIONÄRER NEDPRIORITERAS

Fråga från Susanna:
Det är jobbigt för mig med tiggarna och det stora engagemanget för dem, när jag själv är fattigpensionär och inte har råd att köpa nya glasögon eller att gå till tandläkare. Det är ingen som ser min fattigdom. Men blir hela tiden uppmanad att skänka pengar till tiggare och allt möjligt annat när jag är ute på stan

Rakel Chukri:
Jag kan verkligen förstå att det är jobbigt att folk ber en om pengar när man själv har det skralt.
Min inställning till tiggande är: man ska endast ge om man kan. Det är inget tvång. Man ska inte behöva ha dåligt samvete för att inte ge om ens egen ekonomi inte går ihop.
Som jag nämnt tidigare så tycker jag inte att man ska ställa grupper mot varandra. Utsatta pensionärers situation – varav många är kvinnor – måste diskuteras mer. Frågan brukar komma upp i valrörelserna, men borde diskuteras mer mellan valen också.

Red’s kom:
Hjälp till svenska medborgare ska bara diskuteras. Hjälp till utländska medborgare ska bara ges och får inte diskuteras.

Alla ger inte heller pengar. Det kan handla om en bit mat, en tröja, en barnvagn, etcetera. I Florian Leus dagbok nämns att han får en barnvagn till sin son. En barnvagn som kanske annars slängts på tippen.

Red’s kom:
Eller som kunde gått till någon annan behövande svensk medborgare?

Nana Håkansson:
Det ena behöver ju inte utesluta det andra.

Red’s kom:
Det behöver det inte, men det gör det.

Jag förstår om du som fattigpensionär känner dig utsatt, och jag tycker personligen att vi borde diskutera fattigdom bland svenska pensionärer.
Men det är två olika frågor som kan drivas parallellt – känner du dig mer utsatt bara för att andra får hjälp?

Red’s kom:
Varför förstår inte Nana att man kan känna sig extra utsatt när mer resurser läggs på andra länders medborgare än på landets egna?

m. TIGGARE SÄRBEHANDLAS I SVERIGE

Fråga från Guest:
Om vi ser det i ett annat perspektiv. Vi har många uteliggare och andra som har det svårt i Sverige. Skulle de få hjälp i ett annat land om de flyttar på sig? Tror inte det, utan Sverige ska ställa upp för alla men inte omvänt. Varför?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
I Spanien får svenska uteliggare hjälp. jag är osäker kring spanska statens inblandande men kyrkan hjälper en hel del i alla fall.

Red’s kom:
Joakim Månsson har inte förstått – eller medvetet missuppfattat – det som skrivits i media. Nej. Svenska uteliggare i Spanien får inte pengar eller boende eller betald hemresa eller skola eller något annat mer än akuthjälp. Vi pratar om under 100 personer (missbrukare, med drogproblem) i hela Spanien. De lever ofta på försörjningsstöd, inte från Spanien, utan från Sverige.

Vi pratar sällan om att även de födda i vårt land som söker sig utomlands kan hamna i trubbel.

Red’s kom:
Att vi sällan pratar om svenskar som hamnar i trubbel utomlands är dels för att det är just det, dvs sällan, men framförallt för att förutsättningarna är helt annorlunda. Då finns det ingen stat/kommun som bistår med hjälp. Korkad jämförelse av Joakim Månsson Bengtsson.

Fråga från Bengt:
Menar du Joakim att Spanien har ett lika stort problem med tiggande svenskar som vi upplever med EU-migranter? Presentera gärna källor på omfattningen.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Jag menar att utsatta människor födda i Sverige är migrerar också inom EU, i exempevis Spanien.

Red’s kom:
Äpplen och päron.

Fråga från lundabo:
Tycker inte att citatet ”Öppna era hjärtan” (från Reinfeldt) borde jämföras med den typen av solidaritetsarbete som Joakims organisationer förespråkar. I det ena fallet är det en topppolitiker från landets övre inkomstklass som lägger ansvaret på folket, den arbetande klassen. Det Joakims organisationer förespråkar är en solidaritet som alla tjänar på, då flertalet människor i Sverige OCKSÅ utnyttjas eller lätt kan hamna i svårigheter på grund av hur samhället är utformat.

Red’s kom:
Logiken falerar. Ingen i Sverige tjänar på den påstådda solidaritet (som i realiteten är motsatsen) som Joakim Månsson Bengtssom förespråkar, inte ens tiggarna.

n. BARN

Fråga från Fredrik:
Det här motargumentet att ”vi ska inte se skillnad på våra egna och andra” tycker jag är så tröttande. Om man då drar det till sin spets, antar jag om t ex ditt barn skulle vara jättesjukt eller ha problem skulle du hellre hjälpa ditt eget barn än någon annans?

Rakel Chukri:
En välfärdsstat bygger på solidaritet.

Red’s kom:
Men det kan inte finnas solidaritet bara med en viss grupp och där solidaritet mot svenska medborgare ställs åt sidan.

En av de viktigaste tankarna med EU-bygget är solidaritet över landgränserna.

Red’s kom:
Nej, EU är en ekonomsik sammanslutning där solidaritet har väldigt liten betydelse i praktiken.

Sedan kan man absolut diskutera om alla medlemsländer gör tillräckligt.

Red’s kom:
Eller så kanske man kan diskutera om vissa medlemsländer (läs: Sverige) gör för mycket?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Om jag kan hjälpa båda barnen så gör jag det. Att döma ett barn till lidande om det inte behövs. Det medverkar jag inte till. Jag skulle göra allt jag kan för att båda barnen klarar sig.

Red’s kom:
Frågan undveks med ovanstående ”svar”.

Fråga från Fredrik:
Och om du bara har så att du kan hjälpa ett av barnen, t ex bara råd med en behandling, skulle du då ge hälften till varje och avstå den behandling du hade råd med till ditt barn? Eller hjälpa det andra?

Red’s kom:
Inget svar på detta från Joakim Månsson-Bengtsson.

BARN UTAN FÖRÄLDRAR

Fråga från Miss bank
Tycker synd om barnen som är utan sina föräldrar i över 1 år !

Moderator Cecilia Nebel:
Nana, vem tar hand om barnen när föräldrarna reser?

Nana Håkansson:
Ofta far- och morföräldrar.

o. SKA SVENSKA SKATTEBETALARE ELLER STAT/KOMMUN FINANSIERA TIGGERI?

Fråga från Bengt:
Har Romerna inget eget ansvar? Hur kan hela världens fattigdom plötsligt bli svenska skattebetalares problem?

Rakel Chukri:
Sedan när blev HELA världens fattigdom något som svenska skattebetalare ska lösa?

Red’s kom:
Sedan man frågar en vänsterextremist.

Man kan jämföra med flyktingdiskussionen: en liten andel av all världens flyktingar hamnar i Europa, de flesta befinner sig i närområdet. Men i debatten i Sverige kan det låta som att precis varenda flykting kommer hit.

Red’s kom:
Nej, trots ett vänsterstyrt media som försöker dölja sanningen vet vi hur många flyktingar som kommer till Sverige och att Sverige och Tyskland tar emot de flesta av dessa.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Bengt, det är grova faktafel i ditt uttalande.

Fråga från Bengt:
Joakim, presentera då dessa fakta tack!

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Det faller på sin rimlighet att du hävdar att hela världens fattigdom skulle vara i Sverige eller ens i närheten.

Red’s kom:
Lässvårigheter?

Nana Håkansson:
Ja, och så länge vi förväntar oss att vi som svenskar ska ha tillgång till fri rörlighet måste vi också välkomna andra till Sverige.

Red’s kom:
Vi måste inte acceptera olagligheter och vi måste inte acceptera välfärdsturism.

Fråga från Fundersam:
Joakim tiggare: alla länder i Europa ställer upp för sina medborgare som får problem i andra länder utom ett, du kan nog gissa vilket

Red’s kom:
Ingen vill bemöta frågan; ”Har Romerna inget eget ansvar?
Ej heller vill någon svara på varför man kan kräva att svenska skattebetalare lokalt i Sverige ska försörja medborgare i andra länder.

SKATTEMEDEL SKA INTE ANVÄNDAS

Fråga från Felix:
Tycker att det ska vara frivilligt att hjälpa, med egna resurser. Inte med skattepengar.

Fråga från Fundersam:
Vår välfärd bör stat och kommun stå för, hjälp till eu-migranter ska ske på frivillig basis, ej från kommun och stat.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Ska kommunen titta på när medmänniskor lider som vistas i vår direkta närhet? Nej tycker jag. Lika lite som jag rekommenderar privatpersoner att göra det.

Red’s kom:
Varför var att ”titta på när medmänniskor lider” det enda alternativet för Joakim Månsson Bengtsson?

Undrar om ni sagt likadant om ni varit i den utsattes ställe. Det kan hända oss också. Det kunde varit jag – är en viktig tanke att ha med sig när en debatterar.

Red’s kom:
En avsevärt viktigare tanke i detta sammanhang att ha med sig är de 471 miljarder kr Rumänien får.
En annan avsevärt viktigare tanke att ha med sig är de kontraproduktiva åtgärder som bl a Joakim Månsson Bengtsson förespråkar.

p. UTBILDNING

Fråga från Maria:
Det viktigaste är att Rumänien tvingar romerna till skolbänken. Utbildning blir allt viktigare för de allra fattigaste. Så länge inte det funkar kommer vi att ha ytterligare en generation sittandes här om 30 år.

Moderator Cecilia Nebel:
Nana: Hur ser det ut med skolor och utbildning i t ex Rumänien?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
De behöver inte tvinga romer att utbilda sig, de ska ge möjligheten till det så kommer den tas.

Red’s kom:
Den möjligheten finns. Frågan är bara hur den ska utnyttjas och hur Sverige ska undvika att sabotera detta som sker idag av bl a Joakim Månsson Bengtsson.

En rimlig(!) chans utan stötande kommentarer och diskriminering och kostnader.

Red’s kom:
Det var inget sakligt svar på frågan. Endast ännu ett meningslöst känsloargument i raden.
FAKTA: Rumänien har skolplikt (10 år) och erbjuder skolutbildning på romernas eget språk.

Nana Håkansson:
På samma sätt som i Sverige är det oftast individer med akademisk bakgrund som läser vidare.
Utbildningsfrågan är viktig. Det är skolplikt i Rumänien, men ingen verkar bry sig när barn helt plötsligt slutar komma till skolan.

Red’s kom:
Organisationer som Joakim Månsson Bengtssons ”Hjälp Tiggare i Lund” bryr sig helt uppenbarligen inte om detta problem som han är högst delaktig i att orsaka.

Jag har inga siffror i huvudet, men jag har träffat många tiggare i Sverige som mer eller mindre är analfabeter.

Ett problem med att ha koll på om barn kommer till skolan eller inte har ju att göra med att många fattiga saknar id-handlingar och födelsebevis. Jag håller med Ciprian Necula, ministern jag intervjuade i Bukarest, om att skaffa fram id-handlingar borde vara en av de största prioriteringarna just nu.

q. INGEN LÖSNING I SVERIGE – EU

Fråga från Guest:
Kan inte en lösning vara om man ska vara med i EU att man ska kunna ställa krav på ett land. Problemet är ju inte svenska statens utan deras hemland som är kört i botten. Hur ställer dom sig till det egentligen?

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Man måste jobba parallellt. Om en bara gör kortsiktiga insatser i Sverige och lokalt, händer föga med samhället i Rumänien men många familjer klarar sig och inte minst barnen.

Red’s kom:
Problemet är bara Joakim Månson Bengtssons kortsiktiga insatser i Lund är kontraproduktivt och minskar möjligheterna att förbättra situationen för en större grupp i Rumänien.

Därför satsar HTiL på att nu hjälpa till på plats också där vi tillsammans med kommunen Buzua, byinnevånare i maxenu samt organisationer etablerade i Rumänien försöker ge barnen bästa möjligheter till utveckling och kunskap så att en får en ärlig chans i framtiden och på arbetsmarknaden

Red’s kom:
Detta är bara svammel. Det framgår av Joakim Månsson Bengtssons luddiga formulering. Han har inga kunskaper för att kunna tillföra något för EU-migranterna i Sverige och än mindre för de fattiga i Rumänien. Frågan är bara vems pengar som slösas bort och hur mycket.

Vi måste göra både långsiktiga insatser samt akuta.

Red’s kom:
Nej. Vi måste inte göra någonting, men om vi gör det så ska det bara vara långsiktiga åtgärder. Och definitivt inte skadliga åtgärder, som idag.

Nana Håkansson:
Jag håller med Guest. Innan Rumänien gick med i EU talades det mycket om hur Rumänien behandlar sin romska befolkning som utgör cirka 10 procent av invånarna. EU låg på, men gjorde undantag om Rumänien lovade att arbeta vidare med frågan. Det anser jag att de inte har gjort.
Att en f d president Traian Basescu fått böta efter utalanden som att romer ”traditionellt lever på att stjäla” och tiggande romer kanske är ett större problem än banker som förskingrar pengar, speglar enligt mig den rumänska regeringens inställning till den romska befolkningen. Romofobin är utbredd och EU borde sätta mer press på ett medlemsland.

Red’s kom:
Romofobi var ett nytt ord. Bara en tidsfråga innan fler nappar på detta i sina faktabefriade argument.

r. OLAGLIGA BOSÄTTNINGAR

Fråga från Fundersam:
Det som jag ser som största gisslet med eu-migranternas ankomst är tältläger som bryter mot en rad regler, bl a allemansrätten. Det har tidigare varit svårt att avvisa dessa tältläger men regeringen har lovat att förenkla förfarandet. Nu till frågan: kommer detta innebära att migranterna blir färre? Eller kommer de bara hitta nya sätt att kringgå våra lagar.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Jag förstår att man gärna vill se att alla följer lagar. Men vad förståelse och insikt kan göra med den ståndpunkten om en möter, lär känna och ser utsatta medmänniskors situation, är ovärderligt.

Red’s kom:
Känsloargument, känsloargument, bara känsloargument i all oändlighet.

Att ta bort tältläger kan inte vara viktigt i sig. Utan frågan är väl hur medmänniskor ska slippa tvingas leva under sådana förhållanden.

Red’s kom:
Nej, frågan är hur vi kan stoppa utländska medborgare för att ta svensk mark, svenska fastigheter och hus i besittning.

Jag blir mycket orolig när statsministern säger att det ska bli lättare att avvisa. Men inte ett ljud om hur situationen ska förbättras för utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Kanske Joakim Månsson Bengtsson behöver lyssna bättre.

Fråga från Anna:
Jag tycker också att fokus borde ligga på att dessa människor ska få det bättre. Men att säga att det inte är viktigt i sig att få bort tältlägren låter mycket konstigt i mina öron. De som bor i närheten och de vars mark som ockuperas tror jag känner annorlunda. I ”mitt” Sverige vill jag inte att någon ska behöva bo så, och det har jag varit beredd att betala mycket skatt för.

Nana Håkansson:
Krasst nog har jag träffat flera tiggare som väljer tältläger. De skulle mycket väl kunna betala 100 kronor natten för en sängplats i en lägenhet, men sparar varenda krona för att skicka hem till familjen.

s. ORGANISERAT TIGGERI

Fråga från F:
Egna (och andras) observationer – tidiga morgnar där en man dirigerar tiggare, om var de ska sätta sig och delar ut fotoramar med barnbilder i. Också en man som jag sett prata med flera tiggare som försöker förklara sig, på ett underdånigt sätt. Situationen ser ut som att mannen är en form av boss (jag förstår språket, men vill inte återberätta vad som sades mellan dem, vill dock säga att det stämmer in med uppfattningen om att tiggeriet är organiserat).

Rakel Chukri:
Om du misstänker att brott begås: kontakta polisen. Än så länge har jag läst om extremt, extremt få bevisade fall av folk som tvingas tigga. Många har slängt ur sig att större delen av tiggandet skulle vara organiserat, men få har kunnat bevisa detta.

Red’s kom:
Att det inte bevisats i fler fall än det gjorts säger inget om omfattingen av organiseringen, utan mer om hur väl detta döljs, av naturliga anledningar.

Fråga från D:
Hur kan man veta om tiggeriet är organiserat eller inte? Medan man säger att all prostitution är människohandel, och det ska aldrig tillåtas fast det finns prostitution som inte är människohandel. Det måste ju vara likadant när det gäller tiggare, många är säkert hitlurade och vissa är säkert här på eget initiativ.

Joakim Hjälp tiggare i Lund:
Jag tror du är inne på något viktigt. Att inte dra alla över en gräns.

Red’s kom:
Kam blev gräns.

Det finns de som utnyttjas i människohandel men de allra flesta, vilket så många studier visar utförda av bla polismyndigheten, så sker detta i liten omfattning.

Red’s kom:
Det vet Joakim naturligtvis ingenting om.

Men jag förstår rädslan för att ge för man vill inte vara en del av sånt utnyttjande men att straffa alla kollektivt är verkligen inte rätt taktik. Då gör man offren till förövare.

Red’s kom:
Vem straffar vem kollektivt på vilket sätt?Klicka här för att gå till debatten i SDS, 2015-06-08

Ev. kommer en bit till från denna debatt att läggas ut senare.

Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

EU-migranter får nu ställa upp sina husvagnar på kyrkans mark i Backenområdet i Umeå.

Red’s kom:
Återigen så finansierar Svenska kyrkan EU-tiggarnas tiggeri i Sverige. Det är inget stöd som hjälper tiggarna på något sätt. Det enda Svenska kyrkan gör med sina insatser för EU-migranter över hela landet är att befästa tiggarnas utsatthet.

Detta visar behovet av att Sverige gör som Danmark och förbjuder organisationer, som inte begriper bättre, från att stödja EU-tiggare.

– Vi vill inte att romer ska tvingas vara resande i Umeå, och kommunen har inte tagit sitt ansvar, säger kyrkoherde Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
Vilket skulle detta ansvar vara som kommunen har, enligt Svenska kyrkan?

Temporär lösning?

I skogsområdet, som förvaltas av Luleå stift, har det ordnats med baja-major. De boende, de flesta romer från Rumänien, förses också med vatten i dunkar.
– Det är en väldigt enkel och temporär lösning.

Red’s kom:
Det ska bli spännande att se hur temporär denna lösning blir och hur Svenska kyrkan ska lyckas med att avhysa EU-tiggarna när området blivit en uppställningsplats för skrotbilar och målvaktsbilar med miljöförstöring och alla andra tillhörande problem.

Hur kan EU-migranter bli kommunens ansvar att försörja?

– Vi anser egentligen att det är kommunen som ska ta ansvar för att EU-medborgare som kommer hit lagligt kan vistas under humanitärt godtagbara förutsättningar.

Red’s kom:
På vilka grunder anser Svenska kyrkan att det är skattebetalarna som ska finansiera EU-tiggares skattebefriade tiggeri i Sverige?

SVENSKA KYRKAN STÖDJER BROTTSLIG VERKSAMHET
Dessutom handlar det alls icke om ”EU-medborgare som kommer hit lagligt”. Om dessa EU-migranter saknar förmåga att försörja sig själva med allt som innebär ”humanitärt godtagbara förutsättningar” så befinner sig dessa EU-migranter olagligen i Sverige.

Uppställningsplats för husvagnar och EU-migranters fordon

– Men nu blev situationen akut så därför öppnade vi för att låta dem ställa upp sina husvagnar på kyrkans mark en tid, säger Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
En tid”? Varför tror Svenska kyrkan att EU-migranter frivilligt skulle lämna en plats de fått sig tilldelad med tanke på att det aldrig någonsin inträffat tidigare?

Gravid EU-tiggare fick gratis boende av Svenska kyrkan

Det är inte det första som pastoratet gjort för EU-migranter. De första kom till Umeå våren 2014, då fick en gravid kvinna hjälp med boende.

Församlingshem och uppställningsplats för husvagnar av Svenska kyrkan

I november 2014, när vintern närmade sig, öppnade pastoratet ett tidigare församlingshem, Backengården, och parkeringsplatser utanför två kyrkor där romerna fick ställa upp husvagnar.
– Den lösningen var temporär och upphörde enligt planen den 15 juni i år.

– Men kommunen har inte anvisat gruppen någon ny plats, så om vi inte öppnat kyrkans mark så skulle de ha fått flytta mellan olika platser varje dygn, säger han.

Red’s kom:
Detta resonemang – att EU-tiggarna skulle flytta varje dygn – förutsätter att EU-tiggarna skulle följa lagen. Detta har aldrig hänt tidigare, varför skulle det plötsligt ske nu?

Pingskyrkan utsedd av Umeå kommun som samordnare för EU-migranter

Kommunen har utsett en samordnare av frivilligorganisationernas arbete med EU-migranterna, Pingstkyrkan i Umeå.

Skattebetalare får betala hemresor för EU-migranter

Men i övrigt har insatserna varit begränsade, och kommunens svar på vad den ska göra har varierat.
– Kommunen har dels sagt att de bara ska bidra med en bussbiljett till Rumänien, att den skulle vilja göra mer men att lagen förbjuder det, och att den ska göra mer – men det har inte infriats.

Svenska kyrkan vidhåller att EU-tiggare är kommunens ansvar

Men vi fortsätter diskussionen med kommunen och vi fortsätter att hävda att ansvaret är dess, säger Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
Svenska kyrkan kan inte motivera varför EU-migranter skulle vara kommunens ansvar. En sådan motivering är omöjlig av det enkla skälet att kommunen inte har någon juridisk skyldighet till detta. I motsats till kommunens juridiska – och moraliska – skyldighet gentemot kommunens skattebetalare att inte försörja EU-tiggare.

Kulturkrockar mellan Svenska kyrkan och EU-migranter

Pastoratet har skapat en styrgrupp för församlingarnas arbete med EU-migranterna.
– Det är ett komplext arbete. Det blir ofta kulturkrockar, det är svårt att hitta bra sätt att hjälpa och vi kan inte veta i förväg om våra insatser medför nya problem.

Red’s kom:
Det är mycket enkelt att förutspå de problem Svenska kyrkan orsakar.

Svenska kyrkans missriktade insatser

– Men vi möter människor i en svår situation, de är vår nästa just nu, så vi måste agera.

Red’s kom:
Det enda Svenska kyrkan gör är att förvärra situationen för EU-migranterna. Om Svenska kyrkan verkligen velat hjälpa EU-migranterna så skulle de lagt alla resurser på att få alla att åka tillbaka hem och sedan hjälpa dem i hemlandet istället, där förutsättningarna finns att hjälp leder till något konstruktivt.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna Internettjänst, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i Kyrkans tidning, 2015-07-21
Se även bl a;
KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

EU-migranter föregick avhysning – flyttar från Nydalabadet till rastplatser

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

EU-migranter i Umeå får nya boenden

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Daniel Kallos (V) anmäld av polis vid information till EU-migranter – V stödjer attacken


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.