Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

På flera platser runt om i Karlstad har tiggare slagit upp sina boplatser – en fråga som väckt debatt. Nu vill kommunen ställa i ordning Solareturens gamla tomt för EU-migranterna. Men först vill man ha frivilligorganisationerna med sig.

Enligt kommunen finns i dag cirka sju platser runt om i Karlstad där tiggande EU-migranter ställt upp husvagnar och tält. I dessa läger bor uppskattningsvis mellan 35 och 40 EU-migranter.

På senare tid har frågorna om boplatserna varit många på kommunens Facebooksida. De handlar bland annat om ett skjul som byggts på en av platserna, sanitära olägenheter och krav på att kommunen ska ingripa.
– Problemet är var de ska uträtta sina behov, säger Michael Sundholm, kommunikatör på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad.

Handlingsförlamade politiker

Kommunen har tidigare avhyst tiggare från flera olika områden i Karlstad. Resultatet blir ofta att de slår sig ner någon annanstans i stället.

Red’s kom:
Ja, om man inte vill eller vågar varken bötesfälla EU-tiggare för de lagbrott de begår eller sända någon annan form av signaler om vad som gäller i Sverige så är det givet att EU-tiggare drar nytta av kommunens bristande handlingsförmåga, precis som överallt annars.

Hur motiverar Karlstads kommun att EU-tiggares lagbrott ska belönas med att skattebetalarna betalar för deras åretrunt-boende i Sverige?

Någon har ordnat bygglov för boende till EU-tiggare

För att komma tillrätta med situationen vill kommunen ställa i ordning ett område dit EU-migranterna kan hänvisas. Det handlar om Solareturens gamla tomt på Våxnäs, samma plats där kommunen i vintras satte upp baracker.

Ett tillfälligt bygglov är ordnat och el och avlopp finns sedan tidigare. Kommunens plan är att ställa fram två vagnar med hygienmöjligheter.

Red’s kom:
Vad innebär ”tillfälligt”?
Enligt beslut av vem har detta bygglov tagits fram?

Karlstads kommunfullmäktige har 61 folkvalda ledamöter. Det innebär 61 mandat fördelade på de olika partierna. Majoriteten består av (31 mandat);
– Moderaterna (14 mandat),
– Miljöpartiet (6 mandat),
– Folkpartiet (4 mandat),
– Kristdemokraterna (4 mandat) och
– Centerpartiet (3 mandat).
Övriga partier (30 mandat) i kommunfullmäktige är Socialdemokraterna med 22 mandat, Vänsterpartiet med 4 mandat och Sverigedemokraterna med 4 mandat.

Bara 2 alternativ finns?: Försörja EU-tiggare eller göra ingenting

– Förhoppningsvis kan vi skapa drägliga förutsättningar för EU-migranterna och minska olägenheten för Karlstadsborna till en rimlig kostnad på det här sättet.

Red’s kom:
1. Av vilket konkret skäl vill kommunen ”skapa drägliga förutsättningar” för en särskild grupp av utländska medborgare som kommunen saknar ansvar för?
2. Vad innebär ”rimlig kostnad” i kronor räknat?

Varför ser kommunen inget alternativ till att försörja EU-migranter? T ex att sända signaler som visar att även romer måste följa svensk lag och EU-lag?

Kommunen vill använda frivilligorganisationer som bulvaner

Kommunen vill dock att frivilligorganisationer ska sköta den dagliga driften av området.
– Vi känner att det vore bra med en samverkan med frivilligorganisationer, det har vi ju i många andra fall också, säger kommunalråd Per-Inge Lidén (MP).

Varför kan kommunen inte sköta det själv?
Det är ingen kommunal kärnverksamhet att driva en camping. Det här faller ju inte under socialtjänstlagen. Det är en ny situation som uppstått i och med den nya rörligheten i Europa, säger kommunalråd Per-Inge Lidén (MP).

Red’s kom:
Det är inte heller en kommunal kärnverksamhet att finansiera gratis boende för en särskilt utvald grupp av medborgare från andra länder.

Om kommunen ger bidrag för att romer ska kunna bo gratis i kommunen;
• strider det mot likabehandlingsprincipen,
• strider det mot kommunallagen.

Svenska kyrkan tveksam att ta på sig ansvaret för EU-migranterna

Det har förts diskussioner med flera kyrkor men någon lösning finns inte ännu.

– Vi kan inte säga ja till något utan att veta att vi klarar av det, det här är ju ett långsiktigt engagemang, säger Harald Cohén, domprost i Karlstads pastorat, en av de kyrkliga organisationer som varit med i diskussionerna.

Karlstad pastorat var en av de organisationer som hjälpte till i vintras då baracker sattes upp vid Solareturens gamla tomt.
– Det var ganska personalkrävande och vi har många uppgifter inom kyrkan som vi ska klara av. Vi måste fundera över vad vi ska prioritera.

Pastoratet kan inte fatta något beslut i frågan förrän tidigast nästa månad.Klicka här för att gå till artikeln i VF, 2015-07-25
Se även bl a;
Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!


EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger


Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter


Tiggare och tidningsförsäljare utanför sjukhus körs bort av vakter


KD rasar mot att kyrkan hjälper romer


Gratis camping till EU-tiggare förbättrar deras säkerhet, hävdar Susanne Nyström

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *