Gratis camping till EU-tiggare förbättrar deras säkerhet, hävdar Susanne Nyström

Susanne Nyström skriver en ledare under rubriken ”Så förbättrar vi EU-migranternas säkerhet” och inleder med att referera till vad tidsskriften Expo skrivit om attacker mot EU-migranter på sitt sedvanligt vinklade sätt. Redan här förstår man att resten av artikeln kommer att fortsätta i samma stil, med känsloargument, osakliga åsikter, orealistiska förslag, etc.

Susanne Nyström skriver;
För varje enskild händelse som läggs till handlingarna blir det allt tydligare att situationen håller på att eskalera. Enligt Brottsförebyggande rådets senaste rapport har antalet antiziganistiska hatbrottsanmälningar aldrig varit så många som nu.

Red’s kom:
VARFÖR UTSÄTTS EU-TIGGARE FÖR BROTT?
Alla grupper i samhället drabbas av brott, men det finns tre huvudsakliga förklaringar till vad EU-tiggare utsätts för;

  1. Det stora antalet EU-tiggare som strömmat in i Sverige på väldigt kort tid och därmed skapar en orimlig belasting på ett samhälle som redan håller på att knäckas av gällande invandringspolitik som endast stöds av max 24% av befolkningen.
  2. EU-tiggare är en grupp som ofta uppfattas som att de parasiterar på samhället och gradvis försämrar välfärden för svenska medborgare, där Sverige lägger stora resurser som endast befäster EU-tiggarnas utsatthet.
  3. Medias kraftigt vinklade och okunniga texter, som de Susanne Nyström skriver, orsakar en irritation och i vissa fall ilska bland folket.

LITET ANTAL SKAPAR STORA RUBRIKER
Här är det viktigt att förstå att de som utsätter EU-tiggare för något som kan uppfattas som brott är en väldigt liten grupp. Det är kanske 30 personer i ett land med 9 miljoner invånare.

BROTT MELLAN EU-TIGGARE
Dessutom kan brott mellan EU-tiggare vara ett minst lika stort problem. Att försöka hitta problemlösningar utan att beakta detta problem gör att ev. lösningsförslag kraftigt förlorar i betydelse.

De brott som EU-tiggare begår mot svenska medborgare är också viktig i sammanhanget.

RESURSER SKA LÄGGAS DÄR DE GER EFFEKT
Ett land kan inte bygga upp ett samhälle utefter hur en handfull personer beter sig. Det är denna grupp som samhället måste rikta in sig på istället för att införa förändringar som får negativa effekter för såväl EU-tiggare som 99,99% av befolkningen.

LÖSNINGEN PÅ PROBLEMEN MED EU-MIGRANTER
Om Sverige vill minska brott mot EU-tiggare, vad kan Sverige göra?

  1. Aktivt – i Sverige – minska strömmen av EU-tiggare till Sverige.
  2. Sätta upp tydliga regelverk och förbud (lagjusteringar) där EU-tiggares möjligheter att skada eller ställa till med problem minimeras. Dvs ge maximalt tydliga signaler om vad som gäller i Sverige, med konsekvenser – inkl. utvisning.
  3. Kraftinsatser från samhället mot de brott som begås av EU-migranter, inom alla områden; miljöförstöring/nedskräpning, stölder/inbrott, målvaktsbilar, farliga och oförsäkrade fordon på svenska vägar, etc
  4. Upprätthålla regelverket så att rätten att vistas i Sverige håller sig inom de tre månader som EU’s fria rörlighet medger och att de EU-tiggare som inte kan försörja sig utan stöd från samhället omedelbart utvisas.
  5. Mer nyanserad information i media så att det vänsterstyrda media inte till 90% presenterar snyfthistorier om EU-tiggarna. Man kan inte alltid bortse från fakta och hur verkligheten ser ut.

Alla ovanstående punkter – som gagnar samtliga parter – måste genomföras parallellt om det ska få tillfredsställande effekt.

Vem/hur många uppmanar till våld mot EU-tiggare?

Samtidigt växer internetforum där läsarna uppmanas att ta till våld mot EU-migranter och allt fler vill se ett generellt tiggeriförbud.
Det står givetvis var och en fritt att förespråka att det ska vara förbjudet att tigga, även om det knappast är rätt väg att gå för att få bukt med problemen.

Red’s kom:
INTERNETFORUM
Det finns extremt få (om ens några) internetforum där forumet uppmanar till våld mot EU-tiggare. Däremot finns det enskilda skribenter som emellanåt uttrycker sin ilska genom att uppmana till drastiska åtgärder mot EU-tiggare, som det knappast är troligt att 99,99 % av befolkningen nappar på.

TIGGERIFÖRBUD
Varför skulle ett tiggeriförbud inte vara rätt väg att gå för att få bukt med problemen? Det är den uppenbart bästa lösningen för alla parter, och är nu vad en majoritet av befolkningen insett är nödvändigt. Det finns helt enkelt ingen annan lösning än att följa exemplen i de andra EU-länderna och i någon form förbjuda EU-tiggare från att tigga i Sverige.

Alla sakliga argument för ett tiggeriförbud finns i denna blogg.
Ingen har någonsin kunnat presentera ett enda sakligt faktagrundat argument mot ett tiggeriförbud. Allt motstånd mot tiggeriförbud handlar till 100% om rena känsloargument, dvs känsloargument baserad på okunskap.

Vad har egentligen S+MP-regeringen insett?

Det är en utveckling som är ovärdig ett civiliserat samhälle, vilket även regeringen har insett. I torsdags fick därför polisen i uppdrag att ta fram åtgärder för att motverka brottslighet mot utsatta EU-medborgare. Det handlar dels om att arbeta emot människohandel, dels om att förhindra kränkningar, hot och våld.

Red’s kom:
Det är föga troligt att S+MP-regeringen insett något, och det finns heller inget nu som pekar på detta bara för att S+MP-regeringen gett polisen i uppdrag att utreda och ta fram handlingsplan för de brott som begås av och mot EU-tiggare.

Hårdare tag ingen del av lösningen?

Här är det frestande att förespråka fler poliser och hårdare tag – vilket för all del kanske behövs – men det angriper inte grundproblematiken, utan bara symptomen.

Red’s kom:
Det är ett vanligt feltänk bland oinitierade personer. Fler poliser och hårdare tag mot brott är givetvis ett sätt att komma tillrätta med problemen, men det är inte lösningen. Lösningen är punkt 1-5 ovan.

Jobba förebyggande? Minska spänningar?

Än viktigare är det att jobba förebyggande och försöka minska spänningarna mellan olika grupper.

Red’s kom:
Det är ett likaledes vanligt feltänk bland oinitierade personer, förutom att det är floskler. Lösningen är punkt 1-5 ovan.

Fortsätta dra i långbänk, vad hjälper det?

Förutom att diskutera fördomar och attityder…

Red’s kom:
Det är ett likaledes vanligt feltänk bland oinitierade personer. Diskussionerna är alltid enkelspåriga där det i princip alltid är mellan likatänkande och där de som inte tycker som vänsterextremisterna antingen inte får höras överhuvudtaget eller skräms till tystnad med hatiska påhopp och anklagelser.

Se bl a;
Linnea Swedenmark (Aftonbladet): Vi ska inte ens få diskutera tiggare

Erik Hansson tycker det är farligt att diskutera lösningar för EU-migranter, förespråkar censur

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Yttrandefrihet endast om det inte provocerar

Kommunalt finansierad camping för EU-tiggare

… bör ett första steg vara att ta bort orsaken till konflikter mellan migranter och markägare, vilket enklast görs genom att upprätta kommunalt finansierade campingplatser. Då får polisen lagliga ställen att hänvisa migranterna till, samtidigt som de illegala kåkstäderna, som har blivit allt vanligare, försvinner.

Red’s kom:
Susanne Nyström visar på en skrämmande okunskap. Alla sunt tänkande personer inser att ju fler kommuner som ger allt fler privilegier till EU-migranter, desto värre kommer situationen att bli på flera olika sätt.

Campingplatser för EU-tiggare finansierade av skattebetalarna kommer givetvis få hatbrotten att eskalera till nivåer som aldrig förr. Det kommer kort och gott få förödande konsekvenser för såväl samhället som för EU-tiggarna.

Utan att gå in på alla övriga givna negativa konsekvenser av gratis camping för EU-tiggare kan man bara konstatera att det är ett absurt förslag utan den minsta verklighetsförankring.

Kommunalt finansierad camping för EU-tiggare minskar spänningar?

Initiativet skulle sannolikt inte bara minska schismerna mellan EU-migranter och markägare.

Red’s kom:
Gratis camping för EU-tiggare skulle minska på schismerna mellan EU-tiggare och markägare i de fall där EU-tiggarna flyttar från markägarens mark till av svenska skattebetalare finansierat boende. Men det skulle få katastrofala följder för landet, av naturliga skäl.

Kommunalt finansierad camping för EU-tiggare ändrar allmänhetens attityd?

Det skulle även bidra till att ändra allmänhetens attityd, eftersom många stör sig på tältlägren.

Red’s kom:
Ja, gratis camping för EU-tiggare skulle med all säkerhet ändra allmänhetens attityd. Bl a skulle det resultera i hatbrott som aldrig förr och de politiker i regering/riksdag eller lokalt som inför något sådant får en hundraprocentig garanti för att inte bli omvalda.

Många stör sig på tältägren, säger Susanne Nyström som om det var det enda problemet. Nej, det är mycket mer än så som många ”stör sig på”;
Varför provocerar EU-migranter?

Kommunalt finansierad camping för EU-tiggare förbättrar säkerheten?

Det, om något, skulle göra stor skillnad för EU-migranternas säkerhet.

Red’s kom:
Ja, det finns knappast någon åtgärd som mer skulle minska EU-tiggarnas säkerhet än gratis camping för EU-tiggare.Klicka här för att gå till artikeln i Kkuriren, 2015-07-18

Susanne Nyströms åsikter har dessutom förts in i bl a följande tidningar;
Norran
Västerbottens-kuriren

Se även bl a;
Susanne Nyström: Skattebetalarnas ansvar att finansiera boende för EU-migranter


EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan


Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Hyllas som hjälte för inlägg om streck vid EU-tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *