Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Det finns ingen som vill eller vågar räkna på vad kostnaden är för EU-migranterna (romer) som i allt större omfattning migrerar till Sverige.

Eftersom Sveriges regering inte är intresserad av att det ska föras statistik på antalet utländska tiggare i landet (vilket i så fall skulle ge en bättre bild av såväl kostnader som vilka resurser som behövs) är det svårt att räkna på detta.

Men vi kan utgå från den information vi har och få fram någon form av minsta möjliga kostnad för EU-migranter.

En enkel uträkning.

Man uppskattar att kostnaden ligger på 87 miljoner kronor för att informera 700 EU-migranter – företrädesvis romer – hur de på bästa sätt ska kunna dra nytta av landets resurser. Denna information kommer att ske med stöd av EU-pengar (där det tycks vara endast Sverige som sökt dessa pengar från EU, av förklarliga skäl). Göteborg säger sig bli först ut på plan i denna process.

Det uppskattas från välgörenhetsorganisationer att vi idag har ca 5 000 EU-migranter i Sverige (kan vara betydligt fler). Dvs sju gånger fler än de 700 EU-migranter som kommer att få speciella resurser i Sverige.

Det stöd de 5.000 EU-migranterna får i Sverige på olika sätt, liksom olika kostnader för deras vistelse i landet, är naturligtvis mycket dyrare än kostnaden för information. Kanske 100 gånger dyrare än förmedling av informationen. Men kan mycket väl vara 300 gånger högre kostnad… eller mer. Vem vet? Bristerna i statistiken och i viljan att utreda hur Sveriges resurser utnyttjas gör det väldigt svårt att veta vad som gäller.

Men om vi i detta exempel lägger oss på en nivå som ligger garanterat långt under vad varje människa med minsta förnuft skulle anse att kostnadsnivån ligger på så kan vi säga att den sammanlagda kostnaden för 700 EU-migranter ligger på 50 x 87 mkr, dvs 4,35 miljarder kronor. Detta är alltså då med all säkerhet avsevärt mer, men för exemplets skull.

Sedan är det idag minst 7 gånger fler EU-migranter i Sverige än dessa 700, dvs 7 x 4,35 miljarder kr, dvs en kostnad på totalt drygt 30 miljarder kronor för 5.000 EU-migranter.

Dessa 30 miljarder kronor kan jämföras med de 34 miljarder kronor som alla övriga EU’s länder – där svenska skattebetalare betalat mest – avsatt för Rumäniens fattigaste (utöver alla oredovisade pengar som Sverige betalat till svenska välgörenhetsorganisationer i Rumänien).

Om vi slår ut de 30 miljarder kronorna på en femårsperiod blir kostnaden för de 5.000 EU-migranterna 6 miljarder kronor/år. Pengar som de svenska skattebetalarna får stå för och med en minskad väldfärd för svenskar som följd. Återigen, detta är ur alla aspekter långt lägre än vad den verkliga kostnaden lär landa på.

Många kostnader ej inräknade i de redan lågt räknade 6 miljarder kronorna

Här är t ex inte inräknat att EU-migranterna blir allt duktigare på att dra nytta av den svenska välfärden. Ej heller är det inräknat att några av de utökade resurser införs som Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förespråkar.

Ej heller är den brottslighet som är en naturlig följd av fattigdom inräknad.

Därmed hoppas jag att det i alla fall inte finns någon som vill hävda att Sveriges kostnader för EU-migranterna ligger under 6 miljarder kr per år redan idag, oavsett vilka möjliga eller omöjliga parametrar man vill väga in.

Kostnader för utredningar och debatter

1. Vitboken.
2. Thomas Hammarbergs/Hans Caldaras (m fl) långvariga utredning om ”antiziganism” (utan att en sådan ens kunnat bekräftas).
3. Ett års utredning av den nationella samordnaren.
4. En omfattande utredning om de svenska romerna.
5. Ett i det närmaste oändligt antal mindre och löpande utredningar i kommuner.

Bara med dessa utredningar och tillhörande direkta och indirekta kostnader kommer vi säkert mycket snabbt upp i tiotals miljarder kronor.

Kan snabbt växa till 60 miljarder kr/år, eller mer

När sedan ryktet om Sveriges unikt generösa inställning till EU-migranter sprider sig finns det all anledning att misstänka att de 5.000 EU-migranterna snabbt växer till 50.000. Detta då bara från de 1,8 miljoner fattiga i Rumänien. Det kan gå på mindre än ett år, om det vill sig illa. 10 gånger fler EU-migranter ger då en kostnad av 60 miljarder kronor per år, och uppåt.

Det finns heller inget som säger att EU-migranterna inte kan växa till 500.000 på kort tid (det finns ju 120 miljoner fattiga bara i EU). Osv.

Låter det som ett skräckscenario? Kanske det, men finns det något överhuvudtaget som talar emot att detta skräckscenario blir verklighet?

Det ska noteras att utöver ekonomiska konsekvenser finns det även flera andra negativa effekter, t ex högre belastning på vårdsystemet i Sverige och längre – ännu längre – vårdköer. Samt en kraftigt ökad belastning på skolsystemet, som redan idag är under all kritik.

Tiggeriförbud enda lösningen?

Är kanske den enda realistiska lösningen någon form av tiggeriförbud i Sverige?
Se; Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker skadeståndsskyldiga för den skada de orsakar Sverige

Är det orimligt att S+MP-regeringen, tillsammans med alla riksdagsledamöter som är emot ett förbud mot tiggeri, ställs till svars för sitt agerande. Eller snarare brist på agerande. Den kostnad politikerna orskar Sveriges medborgare i onödan är kanske något som politikerna borde stå för, pga misskötsel av sina ämbeten?
Sopberg, EU-migranternas kåkstad i Malmö
Se även bl a;

VÅRD

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter


SKOLA

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn


BIDRAG

EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


BISTÅND

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


JURIDIK, UTVISNING, ASYL

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


TIGGERIFÖRBUD

Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?”

 1. I Laholms kommun röstades nyligen SDs motion ner om att förbjuda tiggeri. En kommun där SD fick över 20% i kommunvalet.

  Red’s kom:
  De fyra största politiska partierna i Laholms kommun är;
  Socialdemokraterna
  Moderaterna
  Centerpartiet
  Sverigedemokraterna
  Och där röstade naturligtvis varken S, M eller C på ett förbud mot tiggeri, eller hur?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *