Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Om man går in på Dagens Medicin för att läsa den artikel där undersökning gjorts om vårdkostnader för EU-migranter kan man läsa en del viktig information som sållats bort av TT och media i den version som sedan gått ut till svenska folket.

Endast ett landsting/region i Sverige vet vad vården kostar

Bara ett landsting kan svara på vad vården för EU-migranter kostar. Det är Västerbotten, som utfärdade fakturor på totalt 333 456 kronor till EU-migranter under 2014. Samtliga fakturor är obetalda.

Red’s kom:
Det tål att upprepas;
SAMTLIGA FAKTUROR TILL EU-MIGRANTER ÄR OBETALDA!

Vad hjälper det att 16 av 21 landsting och regioner fakturerar hela vårdkostnaden för EU-migranter som inte har EU-kort när det är valfritt för EU-migranterna att betala vårdfakturan? Speciellt när Rumänien kallt struntar i att betala alla vårdfakturor som Rumänien i egenskap av EU-medlem är skyldig att betala.

Sedan är det högst uppseendeväckande att endast ett landsting/region har koll på sin ekonomi och kan svara på vad vårdkostnaderna ligger på för EU-miganter!
Kan ansvarsfrihet beviljas för de revisorer som godkänner redovisningen i dessa 20 landsting/regioner?

Gratis vård i Sverige för specifikt Rumäner

Det står vidare;
Kenneth Öberg, planerare på Västerbottens läns landsting, kritiserar Uppsalas generösa tolkning av lagen.

– Någonstans kan jag personligen tycka att det blir en form av diskriminering om man tar hela gruppen rumäner och räknar dem som papperslösa men att den som kommer från Spanien och inte har ett EU-kort ska få betala.

Red’s kom:
Självklart är det en direkt diskriminering att man låter ett specifikt EU-lands medborgare få förmåner som ingen annan får.

Det är också givet att det är därför EU-migranterna kommer till Sverige. T ex söker sig gravida rumänska kvinnor till Sverige för att föda här, där de vet att vården inte bara är bättre utan de kommer undan helt utan några kostnader. Sedan får EU-migranter dessutom gratis boende, gratis mat, gratis tandvård, etc i vissa kommuner. Allt så att de ges de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta tigga skattebefriade pengar i Sverige.

Det förvånar mig att det fortfarande finns romer som inte kommit till Sverige. Men vi kan nog förutsätta att ryktet om Sveriges unikt generösa hållning kommer att sprida sig, och då kommer det högst sannolikt att bli en flykt från särskilt Rumänien och Bulgarien som aldrig någonsin skådats i Europa. Det blir då mycket mer än våra hjärtan som svenska skattebetalare måste öppna.

”Enstaka fall” tolkas som ”samtliga fall” i Uppsala

Uppsala, med den mest generösa hållningen när det gäller vård för EU-migranter (där en patientavgift på endast 50 kr utgår till de EU-migranter som känner för att betala denna summa) utgår i sin bedömning från en formulering i förarbetena till lagen om vård för tillståndslösa. Där står; ”… det är dock inte uteslutet att föreslagen lagstiftning om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd i enstaka fall kan komma att bli tillämplig även på unionsmedborgare.”.

– Det vi har kommit fram till är att det här borde kunna tillämpas på sådana som sannolikt inte har möjlighet att få ett EU-kort, säger Pierre Houdet, asylsamordnare på Landstinget i Uppsala län.

Red’s kom:
Det är en absurd tolkning av denna passus i förarbetena där någon borde hållas ansvarig för detta otillåtna missbruk av skattebetalarnas (Sveriges, eftersom kostnaderna för detta finansieras av statsbidrag) pengar. Det borde alltså få efterverkningar för dem som tillåtit detta.

För det första är det inte vad lagen säger, och lagen har företräde framför vad någon enstaka person tyckt i förarbetena.

För det andra står det uttryckligen; ”i enstaka fall”. Dvs även om man hade kunnat acceptera motsatsen till vad lagen säger, så handlar det om enstaka fall. Inte i samtliga fall, så som resultatet blivit i Uppsala.

Blekinge låter svenska skattebetalare stå fullt ut för vården av EU-migranter

I Blekinge menar man att EU-migranter ska faktureras hela vårdkostnaden. Men i praktiken görs det i princip aldrig. Jeanette Sisins, chef för redovisningen i Landstinget Blekinge säger;

– Om patienten inte kan betala, inte kan identifiera sig och inte har en adress finns det inte så mycket vi kan göra. Det är väldigt sällan vi skickar fakturor till den här gruppen.

Red’s kom:
Om jag skulle söka vård, påstå att jag inte har pengar och är hemlös, samt vägrar identifiera mig, skulle jag då få gratis vård, precis som rumänerna?

All ovanstående information tyckte media i Sverige – TT, SvD, Södermanlands Nyheter, Hallands Nyheter, LNY Uppsala, Nya Lidköpings-tidningen, Norrbottens-Kuriren, Katrineholms Kuriren, Kuriren.nu, etc – att det svenska folket inte behövde veta.Klicka här för att gå till artikeln i Dagens Medicin, 2015-04-16

Läs hur den information formulerades från TT/media i Sverige, där de viktigaste bitarna ”råkade falla bort” av informationen;
Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

Se även bl a;
EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel


SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?


Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige


Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
Landstinget i Norrbotten har fakturerat en EU-migrant, som födde barn på sjukhuset i Luleå, 32 681 kr. Det är pengar som givetvis aldrig kommer att betalas in, men historien väckte ändå stor uppståndelse i media. Det startades t o m en insamling i Sverige för att betala EU-migrantens vårdkostnader.

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”


Medias påverkan – Ett demokratiskt problem

”Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet

”Lyssna på väljarna framför medierna

”Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *