EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö har jag ställt följande frågor;
De viktigaste frågorna för EU-migrantslägret i kv Brännaren 19;
1. Är de byggnader som uppförts där, med hembyggda kaminer och allt, förenade med bygglovskrav?
2. Om så är fallet – och byggnaderna är att definiera som svartbyggen – vad avser Stadsbyggnadskontoret göra åt dessa olovliga byggen, som bara växer i omfattning ju längre tiden går utan att några åtgärder vidtas av kommunen?
3. Är det fastighetsägaren som beläggs med vite pga svartbygge, eller kan/kommer något att göras gentemot dem som olovligen byggt och bor i kåkstaden på industritomten?

De viktigaste frågorna för EU-migrantslägret i Pildammsparken (Baltiska vägen);
1. Är de byggnader som uppförts där förenade med bygglovskrav?
2. Om så är fallet – och byggnaderna är att definiera som svartbyggen – vad avser Stadsbyggnadskontoret göra åt dessa olovliga byggnader (som i övrigt dessutom bryter mot lokala ordningsstadgar, även om just det inte är Stadsbyggnadskontorets avdelning)?

Ett mycket tydligt, välskrivet och utförligt svar kom nästan direkt från Stadsbyggnadskontoret;
Vad gäller både utredningsärendet på Brännaren 19 och Innerstaden 9:142:

1. Vi handlägger dessa utredningsärendena enligt våra vanliga rutiner. Vi har ännu inte varit ute och besökt platserna för att dokumentera vad som skett. Ett första besök på plats har vi planerat till nästa vecka. Efter det kommer vi göra en första bedömning om det kan antas finns några överträdelser av bygglagstiftningen och därför skäl att driva ärendena vidare eller om ärendena kan avslutas (avskrivas).

2. Stadsbyggnadsnämnden, den myndighet som stadsbyggnadskontoret arbetar för, har samma tillsyn enligt bygglagstiftningen oavsett om fastigheten ägs av kommunen eller en privat aktör. Om det konstateras att det finns överträdelser enligt bygglagstiftningen kommer man få bedöma vilka ingripanden som krävs (till exempel rättelseförelägganden) och om det finns en skyldighet eller är lämpligt att ta ut någon påföljd (till exempel byggsanktionsavgift). Just nu är vi för tidigt i utredningen för att kunna avgöra vilka eventuella ingripanden och påföljder som kan vara aktuella, om det konstateras eventuella överträdelser.

Vad gäller din fråga på Brännaren 19:

3. Enligt bygglagstiftningen och våra rutiner vänder vi oss i första hand mot fastighetsägaren. I vissa fall kan det även vara möjligt att rikta ingripanden och påföljder mot den som äger byggnaden eller utfört åtgärden. Dock är det åter igen för tidigt i utredningen för att kunna avgöra vem som ett eventuellt ingripanden eller påföljder ska riktas mot, om det konstateras eventuella överträdelser.

Handlingar från Stadsbyggnadskontoret:

Diarienummer 2015-0428
SBN 2015-000428 BRÄNNAREN 19 (Pågående)
Utredningsärende ang. bostäder
Objekt: BRÄNNAREN 19
Intressenter
– Industrigatan I Malmö AB Box 55938, 102 16, STOCKHOLM (Fastighetsägare, Sökande)
– Anmälare

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-02-13:
Anmälan om svartbygge. Jag anmäler att på tomten i hörnan av Nobelvägen /Industrigatan har på senare tid uppförts byggnader i trä, dvs man har gått från tält/husvagn till mer varaktiga byggnader. Dessa anser jag vara bygglovspliktiga och ska följa regelverket. Finns bygglov?

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-02-16:
Anmälan avser uppförande av byggnader i trä utan bygglov/startbesked ritningar, mm, mm.
Hur lång tid tar det innan dessa byggnader mm är bortforslade?

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-02-??:
VEM är handläggare?
VAD har framkommit i ärendet?
VAD är kommunens ståndpunkt?
Är det OK att uppföra ”byggnader” utan bygglov? NÄR agerar kommunen?

Stadsbyggnadskontoret svarar anmälaren 2015-02-18:
Vad jag förstår har ärendet just upprättats. Det går tyvärr inte att i dagsläget ge något svar på hur lång tid det kommer att ta innan vi fattat beslut i just det här ärendet.

Hur lång tid det tar att utreda och fatta beslut i ett ärende beror på t.ex. arbetsbelastning och prioritering, och självklart också vad som framkommer vid själva utredningen.

Jag rekommenderar att du hör av dig lite längre fram och talar med den handläggare som tilldelats ärendet.

Stadsjurist
Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad
205 80 Malmö
Tel direkt 040- 34 24 04
Växel 040- 34 10 00

Stadsbyggnadskontoret svarar anmälaren 2015-02-25:
Vi har ännu inte hunnit börjat titta på vad som hänt i detta fall. Inget nytt har tillförts (endast de meddelanden du själv skickat in till oss finns i ärendet) och vi har ännu inte tagit någon ställning.

Det är endast okej att uppföra byggnader utan bygglov om de omfattas av några av de undantag av kravet på bygglov som finns i bygglagstiftningen.

Kommunen är skyldig att agera när det finns anledning att anta att någon inte följt de reglerna som finns i bygglagstiftningen.
Precis som stadsjurist Anna Westberg tidigare meddelat är det flera faktorer som påverkar hur snabbt vi kan agera och vi vet fortfarande inte hur lång tid det kommer ta innan vi kan fatta ett beslut i detta ärende. Vi gör vad vi kan för att handlägga alla våra ärendet så snabbt, effektivt och rättssäkert som möjligt.

MALMÖ STAD
Stadsbyggnadskontoret
Stadsarkitektavdelningen
205 80 Malmö

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-02-25:
Jag inser att det är ett känsligt ämne, men jag anser inte det finns några förmildrande omständigheter. Det är bara att göra besök och kontrollera sakförhållande på plats sedan meddela tomtägaren att det är uppfört byggnader på dennes tomt utan bygglov. Även om någon annan bygger är det fastighetsägaren som är den som är ansvarig. Fastighetsägaren får tillse att obehöriga inte kommer in och och kan ”bosätta sig”.

Sedan kan man gå vidare till allmän platsmark (bl.a. pildammsparken) och tillse att man inte bygger / campar på annan plats i Malmö än Sibbarps camping. Se Lokala ordningsstadgan.

Stadsbyggnadskontoret svarar 2015-02-26:
Som jag tidigare meddelat via telefon är stadsbyggnadskontoret inte ansvarig för tillsyn enligt den lokala ordningsstadgan. Jag tror att det mesta av tillsynen enligt ordningstadgan sker av polismyndigheten och ber dig därför att vända dig dit.

MALMÖ STAD
Stadsbyggnadskontoret
Stadsarkitektavdelningen
205 80 Malmö

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-03-03:
Hej jag/vi i Malmö undrar när ni ska göra nåt åt eu migranterna som smutsar ner och förstör i/på Pildammsparken, Industrigatan, mm med sina byggnationer etc.
Finns det inga regler för eu migranterna?
OM DET INTE BLIR NÅGON ÄNDRING SNABBT SÅ KAN VI BÖRJA BARRIKADERA OSS PÅ ALLA ATTRAKTIVA STÄLLEN MED HUSVAGNAR OCH BYGGNATIONER + GÖRA VÅRA BEHOV I NÄRHETEN!
Om det nu är så att de inte har några regler alls så får alla andra slå upp byggnationer mm och skita ner överallt!!!

Not. Ovanstående anmälningar om svartbygge av EU-migranter är något redigerade för att öka läsbarheten.


Även för kåkstaden som byggts upp i Pildammsparken vid Margaretapaviljongen har det inkommit en skrivelse från en byggfirma till stadsbyggnadskontoret;

Jag undrar om det är tomter som säljs inne i Pildammsparken eller hur man går tillväga för att få bygglov där?

Har sett att det är en ny härlig stadsdel som håller på att växa fram där och man vill gärna vara med och kunna bygga sitt drömboende där. Tacksam för svar, Victor projektledare

Länklista, se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22


Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *