Ska terrorister utvisas från Sverige?

SD vill få till en skärpning av lagen för personer som misstänks ha begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten men som inte kan utvisas från Sverige p g a att de riskerar att dödas eller torteras i sina hemländer. I stället ger Migrationsverket dem temporära uppehållstillstånd.

Sverigedemokraternas ledamot i justitieutskottet har lagt ett förslag med följande innebörd:

• Göra utvisning till huvudregel genom att ändra lydelsen ”kan utvisas” till bör” eller ”ska utvisas.

• Överlämna frågan så att den hamnar hos Säkerhetspolisen i stället för Migrationsverket. Detta är främst en säkerhetsfråga, inte migrationsärende.

• Enligt paragraf 9 kan Migrationsverket ompröva Säkerhetspolisens bedömning om förvar, om det sker innan beslut om utvisning har tagits. Det ska inte kunna ske. Säkerhetspolisens bedömning måste anses väga tyngre än Migrationsverkets. I slutändan handlar det om att skydda Sverige och våra medborgare.

All utvisning enligt lagen ska vara på livstid, i stället för att låta dagens situation vara kvar där terrorister har möjlighet att få tidsbegränsade utvisningsbeslut och därmed komma tillbaka till vårt land.

• Alla som döms till utvisning ska hållas inlåsta till dess att utvisning kan ske eller till dess att den intagne lämnar landet frivilligt under polisövervakning. Som vi kunde höra på Sveriges Radio kan annars misstänka terrorister vandra fritt i vårt land.

Straffen för den som uppehåller sig i strid med denna lag och den som hjälper en sådan person ska samtidigt skärpas kraftigt så att fängelse blir huvudregel.

• Slutligen ska biometriska uppgifter tas av alla som utvisas med stöd av denna lag för att kontrollera personer som söker sig till Sverige i framtiden för att förhindra att de kommer hit igen.

Bra eller dåligt?Klicka här för att gå till artikeln i Nyheter24, 2015-01-31

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *