Allah bestämmer inte i Sverige

Svenska medborgare måste agera varje gång någon religion försöker kränka det sekulära samhället. Det sekulära samhälle som vi har fått ärva är vi skyldiga att upprätthålla, även om debatterna och handlingarna som upprätthåller det, ibland känns obekväma. Förr eller senare måste vi slå fast att Allah inte bestämmer i Sverige.

Islam kräver att det svenska samhället ska anpassa sig efter religionen

Det blir svårt att se islam bara som en världsreligion bland andra, när islam ständigt ställer krav på att det svenska samhället ska anpassa sig till islam medan alla andra världsreligioner får anpassa sig till ett sekulärt samhälle.

Inte kortärmat, enligt Allah

När man säger till vissa muslimer att man ska bära kortärmat om man jobbar inom vården så kommer svaret att Allah har sagt att man inte får bära kortärmat.

Svaret från samhället borde då vara att Allah inte bestämmer hur man ska klä sig i den svenska vården, men istället så påbörjas en debatt om muslimers rätt att utöva sin tro. Det sekulära samhället tar ett steg tillbaka och islam tar ett steg framåt.

Bevara landets kultur och värden…

I bl a Qatar möts turister av skyltar som nedan där turisterna uppmanas att rätta sig efter landets sed och täcka kroppen med kläder (oavsett hur varmt det är); Hur man ska klä sig enligt islam

Om religionens krav på samhället inte kritiserats…

Kritik av religionens krav på samhället är något som borde uppmuntras. Om vi i Sverige inte hade kritiserat religionen så hade vi fortfarande fått besök från prästen som hade förhört oss om Luthers lilla katekes och svenska kyrkan skulle fortfarande ha inflytande över skolan, precis som de hade ända fram till 1958.

Anpassning av studiedagar efter muslimska högtider

2013 lade Vänsterpartiet i Landskrona fram ett förslag att skolorna skulle planera sina studiedagar på ett sätt så det sammanföll med muslimska högtider.

Sverige islamofobiskt för att islamisk bankverksamhet ej tillåts

Det finns ingen annan religiös grupp i Sverige vars representanter skickar en rapport till FN där man anklagar hela det svenska samhället för att vara islamofobisk (”ogrundad, sjuklig rädsla för allt runt islam”), eftersom man inte tillåter islamisk bankverksamhet.
Svaret från samhället borde komma snabbt. Allah bestämmer inte över det svenska bankväsendet.
I ett sekulärt land utövar man inte sin tro genom att driva banker som har vissa religiösa regler.

Likvärdig utbildning, utom för muslimer

I en överenskommelse mellan ”skolan och de muslimska församlingarna i Jönköping” som heter ”Råd och riktlinjer för muslimska barn/elever i Jönköpings kommuns skolor” så kom man överens om bland annat:
• elev som fastar ej ska delta i idrottslektion
• representanter för muslimska församlingarna genom rektorns försorg har möjlighet att besöka köket där skolmaten lagas
• underkläder/t-shirt får användas vid duschning.

Trots att utbildningen ska vara likvärdig så fick muslimer i Jönköping en utbildning som inte var likvärdig på grund av att muslimska församlingar hade krävt en utbildning som var anpassad till muslimska barn. Den icke-konfessionella skolan och dess läroplan tog ett steg tillbaka och islam, koranen och haditherna flyttade sina positioner framåt.

Muslimska organisationer vill ha mer inflytande i samhället

Är det ett sammanträffande att det alltid är muslimska organisationer som ifrågasätter det svenska samhällets normer och vill att religionen ska ha mer inflytande i samhället?

Islam i konfrontation med samhället

Någon gång måste man ställa dessa frågor. Varför är det alltid islam som hamnar i konfrontation med det svenska samhället? Romer som har levt i Sverige sedan 1500-talet har aldrig fått det svenska samhället att anpassa sig till dem men islam, som är en religion som dykt upp i Sverige under efterkrigstiden, har snabbt ställt stora krav på att det svenska samhället ska anpassa sig.

Är muslimska religiösa traditioner svenska traditioner?

Så som svenska politiker idag från de rödgröna och borgerliga partierna argumenterar för att islamiska traditioner är svenska traditioner, så skulle man kunna tro att islam var Sveriges statsreligion.

Varför behöver politiker markera att religiösa traditioner är svenska traditioner och knyta en religion, vars heliga skrift är på arabiska, och vars heliga stad ligger i Saudiarabien, till den svenska nationella identiteten? Problemet idag är ju att alltför många muslimer inte är integrerade i samhället och inte anser sig vara svenskar.

Islamismen måste konfronteras och kritiseras

Islamismen, idéen om att islam ska ha inflytande i samhället, är en global ideologi som även finns i Sverige. Den måste kritiseras och konfronteras, vare sig den uppträder öppet eller dold bakom ord som religionsfrihet och antidiskriminering.

Klicka här för att gå till artikeln i Samtiden, 2014-11-25


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

2 reaktioner till “Allah bestämmer inte i Sverige”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *