Varför inte förbjuda tiggeri?

Tiggare utan identitet

Medierna fokuserar på enskilda tiggares utsatta situation. Vad vet vi då om tiggarna?
Är namn och identitetsuppgifter alls kända för myndighetsföreträdare eller andra som har kontakt med dem? Har de någon som företräder dem i förhållande till svenska myndigheter? Finns organisation eller samverkan mellan grupperna? Finns regler eller andra maktstrukturer?

Red’s kom:
Vi har ett stort antal identitetslösa tiggande EU-migranter i Sverige, och antalet kommer bara att växa – precis som samhällsproblemen – om man inte med kraft begränsar strömmen  av tiggare till Sverige (som nu verkar ha blivit många av romernas favoritland i Europa).

Svenska politikers feghet och rädsla för grundlösa anklagelser om antiziganism och rasism skadar Sverige.

Att dessa EU-migranter också är okända och oregistrerade skapar fler problem, inte minst när det används som svepskäl för att låta EU-migranterna obehindrat begå brottsliga handlingar, som att ockupera allmän och privat mark.

Några argument för ett förbud mot tiggeri

Tiggeri må tillfälligt ge livets nödtorft, men kan aldrig leda till välstånd. Tiggarna är beroende av vår välvilja, de vistas i landet utan förankring i samhället, långt från barn och anförvanter. Deras ohälsosamma leverne medför betydande risker för sjukdom och olycksfall. De kan när de tigger inte förkovra sig för egen försörjning på annat sätt här eller i hemlandet.

Att de i Sverige ska tigga för sin försörjning kan inte tillåtas bli långsiktigt vedertaget.

Eftersom tiggarna får en bättre utkomst av tiggeri än av de sätt som sägs alternativt stå till buds i hemlandet, måste ett uttryckligt, effektivt förbud mot tiggeri i Sverige införas genom ny lagstiftning. Åtgärder för att kortsiktigt underlätta tiggarnas svåra livsföring må av humanitära skäl vara mycket angelägna, men de kan aldrig ge en långsiktig lösning av tiggarnas situation.

Red’s kom:
Få vågar säga detta, men romernas ohälsosamma leverne inte bara ökar risken för sjukdom och olycksfall bland dem själva. Det skapar också en uppenbar sanitär olägenhet som riskerar att leda till att sjukdomar sprids även bland svenska medborgare.

Kortsiktiga åtgärder försämrar tiggarnas situation

Ett förbud mot tiggeri i Sverige försämrar genast tiggarnas ekonomiska situation. Det kan framstå som grymt. Det är då viktigt att skilja kortsiktiga åtgärder, som inte i grunden förändrar tiggarnas situation, mot långsiktiga åtgärder som förändrar villkoren för dem och deras barn.

Här måste social ingenjörskonst användas. Ett förbud mot tiggeri kombineras med insatser för tiggarnas välfärd i deras hemmiljö.

Red’s kom:
När politiker tillfrågas om de vill förbjuda tiggeri vågar de inte svara annat än att de inte vill detta. Trots att denna åsikt går emot folkviljan. All offentlig makt utgår från folket står det i grundlagen. Men verkligheten är en helt annan.

När politiker tillfrågas om varför de inte vill se ett förbud mot tiggeri så gör de som Stefan Löfven och kastar irrelevanta floskler i ansiktet på oss, t ex; ”Man kan inte förbjuda fattigdom”. Detta trots att så länge ett förbud mot tiggeri inte finns så vidmakthåller man bara tiggarnas fattigdom.

Inte blir det bättre av att EU-migranterna som tigger inte uppfyller kravet på EU:s fria rörlighet. Sverige skulle kunnat utvisa tiggarna från landet även utan ett förbud mot tiggeri. Men det förutsätter politiker som det är lite stake i och en polismyndighet som inte skyr denna uppgift.

Långsiktiga åtgärder enda lösningen

Mats Holmerson (jurist) och Bo Krantz (företagsekonom) skriver;
Vi föreslår att till exempel yrkesskolor under svenskt huvudmannaskap etableras med inriktning mot utbildning som leder till kvalificerat yrkesarbete inom byggande, installations- och anläggningsverksamhet, fastighetsunderhåll, trädgårdsskötsel och liknande. Sådana yrkeskunskaper, med stark efterfrågan även i framtiden, ger dessa grupper tillräcklig kompetens för arbete i hemlandet och i Europa i övrigt liksom för förbättring av det egna boendet.

Red’s kom:
Det är bra förslag, men ska bekostas av EU-pengar och inte av ett enskilt land inom EU. Sverige kan inte ensamt ta ansvar för fattigdomen inom EU.

Statens – inte kommunens – uppgift

Ett förbud mot tiggeri i Sverige i kombination med välfärdsinsatser i hemländerna är en statlig uppgift. Endast staten har sådan ställning i förhållande till främmande makt att resultat kan uppnås. Av svenska kommuner kan inte krävas annat än tillfälligt humanitärt arbete.

Red’s kom:
De åtgärder som kommunerna i landet vidtar – dagcenter, nattcafé, härbärgen, etc -, är inte förenliga med den kommunala verksamheten. Med vilken rätt använder kommunerna skattebetalarnas pengar för detta? Kommunerna får inte idka välgörenhet för andra länders medborgare på detta sätt. Det enda kommunen är behörig att bekosta är akuthjälp. Kan EU-migranten sedan inte försörja sig utan stöd av det svenska samhället så är det en biljett hem inom max 3-5 dagar som gäller. Den för alla parter bästa lösningen, om än inte optimal i sig.

Finns inte förbud redan mot tiggeri i Sverige?

I Stockholms lokala ordningsföreskrifter föreskrivs att insamling av pengar utan samband med tillståndspliktig allmän sammankomst, liksom tillfällig försäljning, kräver tillstånd av polisen. Föreskrifterna anger inte vilka skäl som sådana tillstånd kräver. Det kan inte antas att tillstånd ges för den som vill att tigga för sitt uppehälle. Föreskrifterna är bötessanktionerade.

Polisen i Stockholms län har på fråga svarat att inga personer som man kan anta faller under begreppet tiggare har sökt tillstånd för penninginsamling. Vanligen söks tillstånd av organisationer.

Red’s kom:
Samma regelverk gäller nog i de flesta städer i Sverige. Tiggeri utan tillstånd är förbjudet, men man har valt att se mellan fingrarna pga ”humanitära skäl” men mest pga lathet och rädsla för kritik.

För den kommun som så velat hade det varit enkelt att styra upp problemen genom att helt enkelt upprätthålla gällande regelverk.

För varje dag som passerar utan;

  1. ett nationellt förbud mot tiggeri som i andra länder, och/eller
  2. upprätthållande av regelverket att tiggeri kräver tillstånd (som ska vara restriktivt), och/eller
  3. utvisning ur landet pga att EU-migranten saknar laglig rätt att vistas i landet

så förvärras situationen för såväl tiggarna som det svenska samhället och problemen blir allt svårare att lösa.
Ett nationellt tiggeriförbud kan införas inom 6 månader om viljan finns (vilket den gör bland folket, men inte bland politikerna), men de två övriga alternativen kan införas redan denna dag.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-04-04
Se även bl a;
Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *