Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Överväg ett tiggeriförbud, efter t ex dansk modell, eftersom tiggeriet riskerar att permanenta fattigdom och utanförskap. Det enda sättet att verkligen komma åt fattigdom är att bedriva en politik för ekonomisk tillväxt och egenförsörjning och mot utanförskap, skriver Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Enligt frivilliga organisationer rör det sig om mellan 2 000 och 3 000 människor i hela landet. Det säger sig självt att denna utveckling inte är långsiktigt hållbar.

Red’s kom:
Det är inte sant. Det finns 2 000 – 3 000 EU-migranter i Stockholmsområdet, men Sverige sträcker sig längre än så. En av frivilligorganisationerna har uppskattat antalet EU-migranter i Sverige till 5 000, och det ligger nog inte långt ifrån sanningen, även om ingen egentligen vet eftersom regeringen inte vill att detta utreds och klargörs.

Torkild Strandberg (FP) ger tre förslag på åtgärder;

1. Rumänien ska ta ansvar för sina medborgare
Ställ krav på Rumänien att ta ansvar för sina medborgare. Självklart kan och ska svenska myndigheter vara behjälpliga, men ansvaret är Rumäniens.

Red’s kom:
Det är ett uppenbart nödvändigt förslag. Frågan är bara hur det ska gå till, utöver att det måste ske via EU eftersom det bara är EU som kan utnyttja ekonomiska sanktioner mot Rumänien om de fortsätter att vägra följa kraven för medlemskap i EU.
Bulgarien verkar alltid hamna i skymundan i diskussionerna, men samma krav gäller naturligtvis för detta land.

Joar Forssell och Anton Wemander Grahm, LUF, kommenterar:
Här blottar Strandberg en okunskap som banar väg för fördomar. De EU-migranter som tigger i Sverige kommer från fler länder än Rumänien.

Det är rätt att Sverige och EU bör ställa krav på de länder där grundläggande rättigheter inte upprätthålls och stora reformer behövs för en starkare ekonomi, men sådana krav ställs redan, även om det måste göras tuffare och med hårdare sanktioner.

Red’s kom:
Här blottar Joar Forssell och Anton Wemander Grahm sin okunskap när de tror att ett åtgärdsförslag mot huvudproblemet leder till fördomar. Vad skulle det vara för fördomar?
Meningslös kommentar av dem. Vi vet alla att en klar majoritet kommer från Rumänien och Bulgarien.
Ja, självklart handlar det om att ställa tuffare krav, men det är inget Sverige har kraft att göra. Måste ske på EU-nivå.

2. Ge myndigheter medel för att kunna stoppa tältläger och kåkstäder
Ge myndigheter de lagliga verktyg som krävs för att kunna stoppa tältläger och kåkstäder i våra kommuner.

Red’s kom:
Detta kräver ett förtydligande.
Vad som krävs är lagjusteringar så att det inte behövs någon form av personuppgifter för att kunna avhysa personer som bryter mot lagen genom att ockupera mark/fastigheter. Som det är idag kan EU-migranterna bara vägra uppge sitt namn varvid de inte kan avhysas. Det är naturligtvis inte det minsta rättssäkert.

Joar Forssell och Anton Wemander Grahm, LUF kommenterar:
Återigen hamnar kommunalrådet från Landskrona fel.

Kommunen reglerar själv, genom den lokala ordningsstadgan, var människor får tälta och slå läger. Privat mark skyddas av lagen, polisen har i uppgift att upprätthålla densamma. De lagar och regler som behövs finns och används redan idag.

Red’s kom:
De visar på en skrämmande okunnighet med dessa synpunkter. Det handlar inte om hur regelverken utformas utan hur regelverken ska kunna upprätthållas. Alla som läst något om EU-migranter i media vet hur svårt det är att upprätthålla regelverken för EU-migranter som helt saknar respekt för svenska lagar och regler. Särskilt privat mark skyddas inte tillräckligt av lagen.

3. Överväg ett tiggeriförbud, efter till exempel dansk modell, eftersom tiggeriet snarast riskerar att permanenta fattigdom och utanförskap.

Red’s kom:
Man kan tycka vad man vill, men till syvende och sist är den enda lösning, som kommer att ge någon positiv effekt för alla parter, att Sverige följer de andra EU-länderna och inför någon form av nationellt tiggeriförbud. Sedan kan man fundera på hur förbudet ska utformas, men utan ett förbud i någon form mot tiggeri kommer andra åtgärder inte att ha någon större effekt inom de närmaste decennierna, oavsett vad som görs.

Sverige behöver en andningspaus genom ett tiggeriförbud. Efter att förbudet införts kan sedan mer långsiktiga åtgärder tas fram för att minska fattigdomen inte bara i andra länder utan även i Sverige. För trots allt måste vi tänka i alla fall lite på våra egna utsatta medborgare.

Joar Forssell och Anton Wemander Grahm, LUF kommenterar:
Torkild Strandberg föreslår ett tiggeriförbud och hävdar att det vore bättre även för den som tigger. Det är magstarkt för att komma från en liberal. I själva verket skulle en kriminalisering göra redan svårt utsatta människor än mer utsatta.

Red’s kom:
Om verkligheten är magstark för Joar och Anton kanske de skulle fundera på något annat vägval i livet?

Kommentaren att ett förbud mot tiggeri skulle ”göra redan svårt utsatta människor än mer utsatta” är typisk för den som inte satt sig in i frågan.
• Man ser inte till landets egna medborgares bästa.
• Man förstår inte det omöjliga i att inkorporera några miljoner av Europas fattigaste i det svenska samhället.
• Man förstår inte att där specifikt romerna har bäst förutsättningar att komma på fötterna är i Rumänien, där resurserna finns.

Joar Forssell och Anton Wemander Grahm, LUF tillägger:
Ett tiggeriförbud skulle inte leda till att fattiga människor får det bättre ställt.

Red’s kom:
• Ett tiggeriförbud skulle tveklöst underlätta för fattiga människor att få det bättre ställt.
• Konstgjord andning i form av tiggeri i Sverige vet vi kommer att ha en extremt begränsad effekt, i det närmaste ingen.

Joar Forssell och Anton Wemander Grahm, LUF tillägger:
Det är inte otroligt att de som idag tigger skulle fortsätta göra det, men då också jagas av polis och ordningsmakt. En redan ansträngd ordningsmakt skulle alltså bli tvungen att jaga en redan marginaliserad och utsatt minoritet.

Red’s kom:
Ska man motivera att ta bort lagar mot stöld pga att det finns risk för att någon inte bryr sig om lagen?

Ja, det kommer säkert att finnas en del som fortsätter ett tag till att försöka tigga, men vilken relevans har detta?

Ordningsmakten i Sverige har redan fått en hel del mer arbete pga EU-migranterna. I takt med att EU-migranterna ökar i Sverige – vilket är vad Joar och Anton vill – kommer säkert också arbetsbördan för polisen att öka exponentiellt. Tills allting kraschar.

Joar och Anton måste lära sig att försöka tänka i mer än ett steg åt gången. Och en bättre förmåga att tänka logiskt vore också önskvärt.

Export av fattigdom löser inget

Den fria rörligheten i Europa handlar om rätten att arbeta och studera i andra länder än sitt eget. Sålunda är de EU-medborgare som nu kommer till Sverige välkomna att stå för sitt eget uppehälle genom att jobba eller studera. Men de som nu är här, utan språk och utan relevant utbildning, har i princip ingen möjlighet att få ett arbete i Sverige.

Red’s kom:
Ja, syftet med införandet av den fria rörligheten var inte att det skulle stå fritt för de fattigaste länderna att exportera fattigdomen till de rikaste länderna inom EU, där de sämsta förutsättningarna finns för att kunna uppnå förbättringar.

Var fjärde EU-medborgare lever på existensminimum och fattigdomen ökar över hela EU

Idag lever var fjärde medborgare, cirka 122 miljoner, inom EU på existensminimum. Detta slår hjälporganisationen Caritas fast i sin senaste rapport. Nyfattigdomen i Europa är ett stort och växande problem. Vårt enda sätt att på riktigt komma åt fattigdom är att bedriva en politik för ekonomisk tillväxt och egenförsörjning och mot utanförskap.

Red’s kom:
I Sverige finns det t ex 35 000 svenska medborgare som i någon form kan kategoriseras som hemlösa. Och avsevärt fler fattiga. Men de verkar mer eller mindre helt ha glömts bort till förmån för fattiga från andra EU-länder.

Nödhjälp bara befäster tiggarnas fattigdom och utanförskap

Vi är många som vill hjälpa och som oroar oss över de tiggande EU-medborgarnas tillvaro i Sverige. Men pengen i pappmuggen inskränker sig till en hjälp för dagen, inte så mycket mer. Det finns en uppenbar risk att detta snarare bidrar till att permanenta fattigdom och utanförskap.

Tre månader räcker inte för att lösa problem som kommer att ta decennier att lösa

EU-medborgarna har rätt att stanna i Sverige i tre månader. På den korta tiden kan vi inte göra något för att förbättra deras livssituation på sikt.

Signal till EU-migranternas hemländer att de måste vidta åtgärder för sina medborgare

Om vi ser tiggande i Sverige som en del av en bestående lösning på fattigdomen i t ex Rumänien, då kan vi låta utvecklingen fortsätta som hittills. Om inte måste vi överväga att förbjuda tiggeri. Då skickar vi en tydlig signal till hemländerna att det inte är ett alternativ att Sverige tar hand om deras fattigdom och utanförskap.

Exempel på länder med tiggeriförbud

Idag finns det lokala tiggeriförbud införda i ordningsföreskrifter i Nederländerna och i Norge. Danmark har en lag som förbjuder aktivt tiggeri och i Storbritannien och Rumänien råder totalförbud. Spanien och Schweiz har förbud i vissa regioner.

Ingen strategi för att förhindra olagliga kåkstäder och tältläger med EU-migranter

EU-medborgarna som tigger i Sverige bor ofta i kåkstäder och tältläger i parker och på offentliga platser. För bara något år sedan var det en otänkbar syn. Samhället står ofta handfallet inför detta och vår oförmåga att hantera situationen tycks vara total.

Handlingsförlamade politiker och myndigheter

Att över tid acceptera dessa boenden i parker, på offentliga platser, på privat egendom och ibland i fastigheter är inte rimligt. Om det är regelverken som behöver skärpas eller myndigheters förmåga till samordning som behöver förbättras är i grunden ointressant. Det centrala är att ett samhälle inte kan tillåtas stå handfallet inför ett sådant fenomen.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-04-26
Se även bl a;
Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare
Enligt Sveriges ansökan ska bidaget inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter.


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap”

 1. Vi bör göra mer för att hjälpa tiggarna. Vi bör se till att våra politiker på alla nivåer och i EU ger tydliga signaler till Rumänien och Bulgarien och uppmanar de staterna att ta hand om alla sina medborgare. Dessa länder har fått stora pengar från EU för att förbättra romernas villkor, men inget händer.

  DN 30/2 2014.”Under budgetperioden 2007 till 2013 avsatte EU 184 miljarder kronor till Rumäniens utveckling. 32 miljarder kronor av dem kunde användas för utbildning, sociala insatser och för att hjälpa landets fattiga – däribland romer. Men när ett drygt år återstod av perioden visade det sig att Rumänien endast hade plockat ut 6 procent.”

  Varför är det i huvudsak romer/zigenare från Rumänien och Bulgarien som organiserat reser runt och tigger i Sverige? Flera andra länder i Europa har också problem med stora fattiga befolkningsgrupper. Just nu har Grekland akuta problem med utblottade människor, men de sitter inte utanför ICA och tigger. Kan någon förklara varför just romer står för huvuddelen av tiggeriet på gator och torg utanför sina hemländer?

  I juli 2015 reste jag med bil i och promenerat genom byar och städer i elva europeiska länder. Ingenstans finns något som ens till en mikroskopisk del motsvarar det påträngande och omfattande tiggeri vi har i Sverige. Jag blir bedrövad när jag reflekterar över hur turister i Sverige kan tänka om oss när de konfronteras av tiggare överallt i våra samhällen. Varför har tiggarna valt just Sverige som sin sockerbit?

  Tiggarna säger att de inte får sjukvård i sina hemländer och att barnen inte får gå i skolan eller att föräldrarna inte har råd att betala bussen till skolan för sina barn. Har någon svensk (utöver TV4 – se länkar nedan) undersökande journalistik ägnat tid till att nysta i den kontroversiella tråden och kolla fakta på plats? Inte bara berätta hjärtknipande anekdotisk om en lämplig tiggare de särskilt valt ut i Säffle eller Storuman, en person med en typiskt sorglig historia som passar in i redaktionens politiskt korrekta bild av den stigmatiserade tiggaren.

  Varför inte tillämpa vanlig källkritik i den här frågan och vidga vyerna och materialet? Vem har följt med en vanlig tiggande rom till sjukhuset, skolan, arbetsförmedlingen eller socialbyrån i hemstaden för att följa upp situationen och granska fakta?

  Den ”forskning” om tiggeri som en viss trygghetsundersökning i Stockholm redovisade i oktober 2014 är undermålig. Med ett bortfall på mer än hälften av 2 248 utskickade enkäter kan man inte dra några meningsfulla slutsatser. Det borde enkätmakarna i Stockholm och doktoranden Erik Hansson i Uppsala känna till.

  En grundkurs i sociologi vore kanske något?

  Erik Hansson vill i en kommentar till undersökningen beslå oss med skam och inåtvänd skuld som enligt honom drabbar oss när vi möter tiggare. Det är nästan så att det är vårt fel att de sitter där, eller? Vi vet inte hur vi ska ställa oss eller vilket håll vi ska titta åt.

  Mötena med tiggarna kan nog inledningsvis upplevas så. Vi är/var ovana vid att konfronteras med detta ihärdigt systematiskt tiggeri. Men vid det här laget börjar fler och fler medborgare helt enkelt främst bli äkta irriterade över det hyckel och lurendrejeri detta ständiga tiggande innebär. Det är inte trevligt att vår hygglighet och traditionella omtanke exploateras av kriminella element och deras följen.

  Tiggarnas instuderade dramaturgi är beklämmande och ömsesidigt förnedrande. Vi är tillräckligt skarpsynta för att genomskåda tiggarnas trix med fejkade kryckor, skyltar med tårdrypande budskap eller deras aggressiva intrång med skramlande pappmuggar på caféer, färdmedel eller bland deltagarna i demonstrationer eller andra offentliga sammankomster. Eller det osmakliga utnyttjandet av handikappade, vanställda eller parkinsondrabbade människor.

  Tiggeriet är naturligtvis organiserat hur skulle de annars varje dag hitta till sin rätta plats i gathörnet eller utanför Systembolaget och varje dag planenligt bli transporterade till och från sina olagliga bosättningar i förorterna där de för övrigt skräpar ner och uträttar sina behov på gatan? Eller i stor skala bli bussad hit från sina hemländer? Tiggarna har uppenbarligen inte kommit hit för att för att arbeta och betala skatt. Det är annars en av deras favoritberättelser som välvilligt och okritiskt förmedlas till allmänheten av oerfarna journalister och hyggliga hjälparbetare.

  Det kan sägas igen: Det systematiska och närmast industriella tiggeriet och lurendrejeriet är inte bara en utmaning mot utan främst ett oetiskt missbruk av vår traditionella nordiska kultur som sedan något årtusende bygger på personligt förtroende, tillit och välvilja.

  Få människor tycker om att ständigt bli utsatta för falskspelare som utan skrupler utnyttjar denna vår välvilja flera gånger varje dag i var och vartannat kvarter. Det är inte de enskilda stackars tiggarna som ska kritiseras utan hela tiggeriindustrin och de som försvarar den. Tiggarna är uppenbarligen inte här på egen hand för att arbeta eller studera, de är hitlurade av skurkar, exploatörer och maffialiknande konstellationer, se dokumentärmaterialet nedan.

  De har som EU-medborgare rätt att stanna i Sverige i tre månader utan visum. Stannar de längre (utan att försörja sig) vistas de illegalt i landet.

  Svenska kommuner bör genast aktivera alla legala och politiska möjligheter för att för alla människors bästa motverka att utländska tiggare söker sig till Sverige.

  Sverige måste på statlig läns- och kommunal nivå förhindra detta tragiska tiggeri, dess organisatörer, grenverk och efterverkningar.

  Kommunerna i Sverige bör som grannländerna helt enkelt förbjuda tiggeriet. Varför tillämpar inte t ex Stockholm sin lokala ordningsstadga (§14) och avvisar de illegala tiggarna, någon som vet?

  Eftersom Bulgarien och Rumänen utan ansvar låter tiotusentals av sina medborgare vistas olagligt i Sverige, bör staten och UD dessutom införa visumtvång för dessa stater.

  Om du tillhör den något naiva skara som inte tror tiggeriet är organiserat och kriminellt, ta del av två dokumentärer:

  BBC rapporterar 13-09-26 om barn som tiggare och människohandel i UK: https://www.youtube.com/watch?v=oJRGC8pMQU8

  TV4:s Kalla fakta 15-05-12: http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/m%C3%A4nniskohandel-och-tiggeri-i-s%C3%A4songspremi%C3%A4ren-av-kalla-fakta-3179839

  —-

  berg/stefan-lofven-maste-sluta-tiga-om-tiggeriet/

  Initierad källa om EU-migranter i Sverige: http://hotpot.se/politik/index/#EU-migranter

   

   

  Red’s kom:
  Kan någon förklara varför just romer står för huvuddelen av tiggeriet på gator och torg utanför sina hemländer?
  Svar: Det beror på två saker;
  1. Romer har detta kringresande ”i blodet”, dvs de har gjort så sedan de kom från Indien.
  2. Att antalet expanderar särskilt i Sverige beror på att det finns inget annat EU-land som är så välvilligt inställd till att hjälpa romerna.

  Varför har tiggarna valt just Sverige som sin sockerbit?
  Ja, att den tiggeriverksamhet vi ser i Sverige inte finns i andra EU-länder beror alltså på att de helt naturligt söker sig till länder som ger dem flest förmåner. Sverige ger unikt stöd med läkarvård, tandläkare, skola för barn i vissa kommuner, gratis boende hela året eller under vinterhalvåret, etc.

  ”… Inte bara berätta hjärtknipande anekdotisk om en lämplig tiggare de särskilt valt ut i Säffle eller Storuman, en person med en typiskt sorglig historia som passar in i redaktionens politiskt korrekta bild av den stigmatiserade tiggaren.
  Nej, det är tyvärr bara Kalla Fakta som grävt lite djupare i hur det egentligen ligger till. Media överöser oss bara om tycka-synd-om-eu-tiggare-historier.

  Vem har följt med en vanlig tiggande rom till sjukhuset, skolan, arbetsförmedlingen eller socialbyrån i hemstaden för att följa upp situationen och granska fakta?
  Ja, ingen har gjort detta. Men om någon skulle göra det så skulle den väljas ut som kan vinklas till en sorglig historia (det kan ju enkelt göras t o m i Sverige).

  Erik Hansson har vi inte det minsta förtroende för!
  Erik Hansson tycker det är farligt att diskutera lösningar för EU-migranter, förespråkar censur

  De har som EU-medborgare rätt att stanna i Sverige i tre månader utan visum. Stannar de längre (utan att försörja sig) vistas de illegalt i landet.
  De har faktiskt inte rätt att stanna här ens de tre första månaderna om de inte kan försörja sig.

  Varför tillämpar inte t ex Stockholm sin lokala ordningsstadga (§14) och avvisar de illegala tiggarna, någon som vet?
  Vet inte vad som står där (på semester, har inte tid att söka), men om jag vetat vad där står skulle jag kunna förklara varför paragrafen inte tillämpas.

  Eftersom Bulgarien och Rumänen utan ansvar låter tiotusentals av sina medborgare vistas olagligt i Sverige, bör staten och UD dessutom införa visumtvång för dessa stater.
  För krångligt. Bättre med alternativen (tiggeriförbud).

  Men när ett drygt år återstod av perioden visade det sig att Rumänien endast hade plockat ut 6 procent.
  Det råder just nu förvirring om hur mycket av pengarna som Rumänien tagit ut av de tidigare. Klar är i alla fall att de fick förlängt tiden för att ta ut pengarna (två pr om jag minns rätt). Det verkar som om de nu tagit ut minst 50% av pengarna. Men källorna är osäkra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *