S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

I tiggartidningen Folk är folk kan vi i april 2015 läsa Martin Valfridsson, av S+MP-regeringen utsedd samordnare för EU-migranter, uttala sig med anledning av Norges förslag på nationellt tiggeriförbud, där han säger;

Man använder inte strafflagstiftning på det viset, utan den ska man använda för att ta avstånd från från gärningar som är klandervärda. Att en utsatt människa som ber någon om hjälp ska straffas för detta är i strid mot alla principer jag tror på.

Nu gick de politiska partierna lite väl långt i Norge i sitt förslag på förbud mot tiggeri, men med ett mer välformulerat och humanistiskt förslag till förbud mot tiggeri så är det den enda fungerande lösningen. Om Martin Valfridsson varit insatt i hela problematiken, och lyssnat mer på dem som är initierade i frågorna än på vissa frivilligorganisationer och kyrkor – som är partiska och inte insatta i annat än akut nödhjälp – borde han förstå detta.

Vad hände med portalparagrafen i regeringsformens första kapitel om statsskickets grunder?

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

När upphörde denna portalparagraf att gälla? Har portalparagrafen månne i smyg ändrats till; ”All makt i Sverige utgår från partiledningen i S+MP+V”?

Lagstiftning har flera syften, t ex preventivt

Lagstiftningen används för att skydda samhällsstrukturen på olika sätt. Ett förbud mot tiggeri gagnar alla parter; tiggare, landet som tiggarna kommer från – primärt Rumänien och Bulgarien så här långt – samt Sverige.
Det handlar inte om att straffa, det handlar om att ha en lagstiftning som inte minst värnar om medborgarna och ser till landets bästa samt möjliggör åtgärder mot lagbrott som markockupationer och alla andra negativa konsekvenser som följer av tiggeri.

Martin Valfridsson, S+MP-regeringens marionett

Efter bara två månader på sitt ett år långa uppdrag kan alltså Martin Valfridsson bestämt hävda att Sverige inte ska införa ett förbud mot tiggeri. Någon saklig motivering kan han inte ens ge. Detta visar med all önskvärd tydlighet att han inte objektivt utreder behov och lösningar för EU-migranter. Martin Valfridsson är bara S+MP-regeringens förlängda arm med som enda syfte att övertyga alla om den av S+MP-regeringen förutbestämda uppfattningen.

Om Martin Valfridsson varit det minsta neutral i sitt uppdrag hade han klart och tydligt sagt; ”Jag kommer att utreda ett tiggeriförbud för att se om ett förbud mot tiggeri kan behöva införas framöver, och hur ett sådan förbud i så fall lämpligast skulle formuleras”. I Martin Valfridssons uppdrag från S+MP-regeringen står det inte att han ska exkludera just denna bit, utan det är i så fall något han kommit överens med regeringen om i hemlighet.

Ett tiggeriförbud är inte aktuellt, säger statsminister Stefan Löfven (S) till Aftonbladet:
Att lagstifta mot fattigdom är ett slag i luften.

Red’s kom:
Bättre att göra ingenting, enligt den linje S+MP-regeringen hållit så här långt?

Den nationella utredarens lösning på alla problem?

Martin Valfridssons förslag till lösning är istället, som han uttrycker det; ”samarbete mellan kommunen, frivilligsidan och kyrkor är nyckeln till framgång”. Vad detta löser kan han inte förklara.Romernas kåkstad i Malmö. Klicka här för en större bild.

Se även bl a;
Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Nationell samordnare för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!


Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för ­missriktad svensk solidaritet till EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *