Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Samtliga 349 riksdagsledamöter ombads via mejl svara på frågorna; ”Vad tycker du om förslaget om att förbjuda tiggeri i Norge?” och ”Borde Sverige införa ett förbud?”.

Färre än 1/3 svarade, 106 ledamöter, varav endast 11 ville förbjuda tiggeriet. Den enda av dessa 11 som inte är sverigedemokrat är den moderata riksdagsledamoten Anders Hansson.

En av dem som är starkt emot ett förbud är den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson.
– Det här är ett socialt problem. Och jag har väldigt svårt för att möta sociala problem med lagstiftning. Var går gränsen mellan någon som inte gör något annat än att skramla med sin bössa och den som står och spelar och tigger. Polisen kanske inte skulle prioritera den här typen av brottslighet högst heller.
Hon menar att det kan bli svårt att genomföra en sådan lagstiftning.

Red’s kom:
Självklart kan man möta sociala problem, som inte primärt är Sveriges sociala problem, med ett tiggeriförbud. Sociala problem bemöts redan på åtskilliga sätt i lagstiftningen, så varför skulle man inte kunna det i just detta fall?

Maria Abrahamsson (M) komplicerar en enkel fråga. Det är givetvis inte alls svårt att genomföra en dylik lagstiftning.

I Danmark har förbud mot tiggeri införts, och hjälporganisationer får inte lov att hjälpa tiggare. Det verkar fungera utmärkt. Danmark har inte fått de slumområden som nu väldigt snabbt byggs upp i Sverige av EU-migranter.
I Norge finns lokala förbud mot tiggeri. Det gick alldeles utmärkt att införa.

Rumänien är ett av många EU-länder som har förbud mot tiggeri, så det är kanske inte konstigt att de fattiga söker sig till Sverige för att göra det som beivras i andra länder.

Vad polisen prioriterar är en helt annan fråga, men man kan inte bygga ett rättssystem efter vad polisen känner för att syssla med.

Det är lite oroväckande om politikerna gör det lätt för sig och bara svarar politiskt korrekt. Sakliga och relevanta skäl för att inte införa tiggeriförbud kanske finns, men har i alla fall inte framförts så här långt av någon.

Ett problem i detta sammanhang är att frågan är lite felställd. Frågan skulle kanske hellre formulerats som;
Borde Sverige införa ett förbud mot tiggeri för medborgare från andra länder?

Resultatet av undersökningen visar hur sorgligt lite initierade politikerna är i problemet samt deras beklagligt bristande engagemang i en så stor och viktig fråga för landet.

Jag instämmer med vad Peter Kadhammar mycket klokt säger i Aftonbladet, 2015-04-01;

Sverige har inte ansvar för andra länders medborgare. Den dag vi säger att vi ansvarar för rumäner upphör medborgarskapet att vara meningsfullt. Det finns inget land som åtar sig att sörja för andra länders medborgare.

Jag tror att ett tiggeri­förbud skulle bidra till frigörelse för romer i Rumänien. Tiggeriet här befäster sociala och kulturella mönster – där. Slanten i tiggarens mugg skänker tillfällig lättnad men förstärker den osynliga fängelsemuren runt henne.

Klicka här för att gå till artikeln i Nyheter24, 2015-03-31

Se även bl a;
Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *