Anställningsstöd sekretessbelagt, ingen kontroll hur skattepengar används

Mer än 73 miljarder skattekronor har betalats ut i anställningsstöd till privata företag de senaste fem åren.
Ingen vet eller kan kontrollera hur de 73 miljarder kronorna använts – eftersom Arbetsförmedlingen sekretessbelägger vilka företag som får pengarna.

Företag bygger hela sin verksamhet på statliga lönebidrag

Statliga anställningsstöd som nystartsjobb för långtidsarbetslösa, instegsjobb för nyanlända och lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga ska göra att fler människor kommer i arbete snabbare.

Fackförbund och arbetsgivarorganisationer har larmat om hur privata företag i exempelvis städ-, taxi- och restaurangbranschen bygger i princip hela sin verksamhet på att de anställdas löner delvis betalas av staten.

AF skapar osund konkurrens, som ej kan kontrolleras

Arbetsförmedlingen har kritiserats i en statlig utredning. Myndigheten anses ha dålig koll på om företagen tar in för många bidragsjobbare och skapar osund konkurrens.

Sekretess omöjliggör granskning

Hur pengarna används har aldrig granskats. Vilka företag som utnyttjat bidragen och hur mycket pengar de fått är belagt med sekretess. Arbetsförmedlingen hänvisar till sekretess- och offentlighetslagstiftningen och menar att det inte är klart att den enskilde inte kan lida skada av att uppgifterna blir offentliga.
– Det är rimligt att ha den här sekretesslagstiftningen. Det kan delvis uppfattas som affärshemligheter hur företagen har det i sin verksamhet, säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman.
– Det är rimligt att ha den här sekretesslagstiftningen. Det kan delvis uppfattas som affärshemligheter hur företagen har det i sin verksamhet, säger han.

Red’s anm:
AF ljuger om sin motivering för att ha sekretessbelagt uppgifterna!!!
Skälet är istället att om det skulle vara möjligt att se hur AF snedvridit konkurrensen skulle huvuden börja rulla på AF.
Genom att hemligstämpla vart skattepengarna går vill AF bara skydda sig själva!

Därmed kan ingen kontrollera vart 73 miljarder kronor tagit vägen eller vilka konsekvenserna blivit i realititen av dessa bidrag.

Så mycket är offentlighetsprincipen värd i Sverige. Staten ska kunna dölja hur 73 miljarder kronor används och vilka negativa effekter detta fått på konkurrensen.

Flera partier (inte minst Centerpartiet) har föreslagit positiv särbehandling av invandrare på bostads- och arbetsmarknaden. Dessa statliga bidrag som dedikeras invandrare sker på bekostnad inte bara av skattebetalarnas pengar och välfärd utan även på svenskars möjlighet att få jobb. Dessutom kommer stödet till invandrarna att drabba vissa företag som inte kommer att kunna konkurrera med de företag som nyttjar invandrarna för billig arbetskraft.

Allmänhetens insyn i hur skattemedel används väger inte tungt

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke anser att allmänhetens insyn i hur skattemedel används borde väga tyngre än den enskilde företagarens affärsintressen;
– Jag har svårt att se hur ett företag skulle lida skada för att staten redovisade vilka som fått pengar för sina anställda. Jag kan även se att det finns ett samhälls­intresse och behov av transparens för hur pengarna används. I förlängningen kan det ju vara så att företagen använder bidragen på ett felaktigt sätt som hotar konkurrensen och stör marknadsekonomin.Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-02-09

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *