Apatiska barn – Absurd intervju i Aktuellt

Magasinet Filter har intervjuat två vuxna som tidigare fått asyl och som nu berättar att de pressats av sina föräldrar att agera apatiskt. Barn i asylsökande familjer slutade att äta och blev sängliggande.

Sedan slutet av 90-talet är det ca 1 000 asylsökande barn som fått uppgivenhetssyndrom i Sverige, senast för de ”ensamkommande flyktingbarn” som kommer från Afghanistan. Genom att spela apatisk får de och deras familjer uppehållstillstånd.

Detta är inte något man får tala högt om i det politisk korrekta Sverige så Public Service försöker snabbt förminska problemet i en intervju med en forskare på området.

I intervjun nedan framgår hur Public Service försöker vinkla och manipulera. Det är kanske inte så mycket svaren som är det mest intressanta här utan frågorna i sitt sammanhang. Aktuellt ställer fem frågor (Aktuellt har klippt bort den första frågan) till en läkare/forskare om de barn som utgett sig för att vara apatiska. Frågorna var;
1. Men om du ser till helheten. Du forskar ju på de här barnen. Det är två stycken som berättar det här, hur skulle du beskriva de andra barnen, den stora gruppen av apatiska barn?
2. Men du som tittat på de här barnen, du har träffat många av dem i din forskning, vad känner du?
3. Men du som har träffat de här, för att sammanfatta det här, tycker du att de här ska tas på allvar, som att de verkligen har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de måste hanteras på ett speciellt sätt?
4. Men du som läkare, som har träffat många av barnen, som forskar på dem, bedömer du att majoriteten av dem ändå är faktiskt sjuka, oavsett upprinnelsen till sjukdomen?

SVT:s intervju med forskare på apatiska barn

Karl Sallin, läkare och forskare som doktorerar på apatiska barn:
– Att fabricera symptom av det här slaget är inget som är alldeles okänt just när det kommer till uppgivenhetssyndrom, eller andra sjukdomar för den delen. Vi vet att det har förekommit tidigare och det är något som man behöver beakta när man tar hand om sådana här barn [eller vuxna som utger sig för att vara barn]. Så det är inget alldeles nytt fenomen att barn simulerar detta. Antingen på eget bevåg eller därför att föräldrarna uppmanar dem till det.

Red’s kom:
Notera nu hur Aktuellt fortsätter att försöka pressa fram inte mer information utan ett annat svar av forskaren/läkaren:

Aktuellt försöker pressa fram ett annat svar

Intervju i Aktuellt med forskare om afghanska apatiska barn
Bodil Appelquist, SVT Aktuellt:
1. Men om du ser till helheten. Du forskar ju på de här barnen. Det är två stycken som berättar det här, hur skulle du beskriva de andra barnen, den stora gruppen av apatiska barn?

Red’s kom:
Notera att Aktuellts nyhetsankare här förutsätter att de andra barnen, den stora gruppen av apatiska barn är den grupp som inte fejkar.

När texten i bilden inte överensstämmer med transkriberingen här, så är det transkriberingen som är exakt enligt vad som sades (i Public Services textningar faller mycket ofta väsentliga bitar bort).

SIMULERAR ALLA ”BARN”?
– Ja, det är svårt att dra slutsatsen att alla barn simulerar utifrån den här artikeln. Och jag tror inte heller att någon egentligen tror det.

Red’s kom:
Notera att det är en politiskt korrekt spekulation att inte någon skulle tro det. Personligen tror jag att alla eller nästintill alla simulerar, och denna tro baseras på vad forskaren/läkaren själv säger senare (enligt nedan).

– Däremot så är det lika svårt att avgöra hur stor del av alla barn med uppgivenhetssyndrom som simulerar. Det är sannolikt fler än de här två, men att närmare ge någon andel där det kan jag bara spekulera i. Och min spekulation är nog inte bättre än någon annans egentligen.

Red’s kom:
Självklart, men tro inte att Aktuellts nyhetsankare ger upp för det:

Aktuellt gör ett nytt försök att pressa fram ett annat svar

Bodil Appelquist, SVT Aktuellt:
Intervju i Aktuellt med forskare om afghanska apatiska barn
2. Men du som tittat på de här barnen, du har träffat många av dem i din forskning, vad känner du?

Red’s kom:
Om jag varit denna läkare/forskare så hade jag i detta läge känt mycket för att lämna intervjun.

VAD TRODDE MAN TIDIGARE I SVERIGE?
– Man kan väl säga så här, den hypotes som har legat till grund för hur vi brukar se på de här barnen traditionellt sett, den inbegriper att det rör sig om stress av att leva i Sverige under oklara framtidsutsikter. Men också att de har genomgått ett tidigare trauma och att det är förklaringen till att de insjuknar.

Red’s kom:
Och här kommer den tragiska sanningen som SVT inte vill höra:

APATISKA ”BARN” EXISTERAR BARA I SVERIGE
– Den förklaringsmodellen är intressant men den är tyvärr otillräcklig. För att hade det varit så hade vi sett de här barnen i hela världen. Det är inte så att tidigare trauma och tidigare stress är ett unikt svenskt fenomen, utan det är globalt, men vi ser trots allt de här barnen i stort sett bara i Sverige.

– Så man börjar med att konstatera att den hypotes som mest har använts som förklaring, den fungerar inte.

Red’s kom:
Alltså; den hypotes som säger att de verkligen är apatiska pga tidigare trauma och stress håller inte.

SIMULERINGSHYPOTES
– Nu har den andra simuleringshypotesen aktualiserats och det är nog väldigt sannolikt att den hypotesen inte heller förklarar tillståndet utöver en liten eller lite större del av gruppen, men hur stor del det är svårt att spekulera i.

Red’s kom:
Två simuleringshypoteser… som inte håller?
Nu kommer det väsentliga i sammanhanget, ”bara i Sverige”:

VARFÖR BLIR BARN APATISKA BARA I SVERIGE?
– Då hamnar vi i den intressanta frågan, nämligen vad är det då som förklarar att vi ser de här barnen och att de verkar finnas bara i Sverige

DEN ”SVENSKA KONTEXTEN”… SOM INNEBÄR?
– Den hypotes som jag tror har mest som talar för sig det är att försöka se detta som en psykosomatisk reaktion som uppstår i relation till stress och i en viss kontext, nämligen den svenska kontexten.

Red’s kom:
Här får vi dock inget svar på vad som avses med den ”svenska kontexten”. En seriös och opartisk journalist hade ställt frågan om vad forskaren/läkaren menar med ”den svenska kontexten, men nyhetsankaret anar nog svaret och vill därför inte att vi ska få veta detta. Dvs den unikt ”svenska kontexten” är att i inget annat land är man så politiskt korrekt som i Sverige och i andra länder låter man fakta styra sina slutsatser istället för känslor.

VARFÖR BARA JUST I SVERIGE?
– Det finns en rad andra faktorer i den svenska kontexten som antagligen är nödvändiga för att förklara varför tillståndet finns just i Sverige

Red’s kom:
Vilka ”andra faktorer” i specifikt Sverige?
Faktor 1. Politisk korrekthet.
Faktor 2. Känslor är viktigare än fakta i Sverige.

ASYLSÖKANDES ”KULTURELLA KONTEXT”… SOM INNEBÄR?
– Men man måste även ta hänsyn till den kulturella kontext de här invandrargrupperna bär med sig.

Red’s kom:
Vilken ”kulturella kontext” bär afghanerna med sig? Att det ligger i deras kultur att lura och bedra? Naturligtvis frågar inte Aktuellts partiska nyhetsankare om detta heller. Hon vill inte att folket ska veta.

APATI SPECIFIKT FÖR VISS INVANDRARGRUPP
– Därför att om det bara hade med Sverige att göra då hade alla invandrargrupper drabbats lika mycket.

INTE ALLA BARN SOM FÖRSÖKER LURA SYSTEMET
– Det är ju så att det är många barn som kommer till Sverige från andra delar av världen som varit med om hemska trauman [precis som svenska barn], och de lever under samma förhållanden i Sverige men de insjuknar ändå inte i uppgivenhetssyndrom.

I SVERIGE LÄR MAN SIG HUR SYSTEMET ENKELT KAN LURAS
– Jag brukar hänvisa till en dubbel kulturell effekt. Det är den svenska kulturen och kontexten med en massa olika faktorer, men det finns också något i den invandrade gruppens kontext, möjligen de att de har mer kontakt med varandra än vad andra grupper har med det här. Och därför känner de till tillståndet.

Red’s kom:
Nu blev det lite väl mycket svammel här.
Menar läkaren på allvar att ”den invandrade gruppens kontext” är att i Sverige har denna invandrargrupp mer kontakt med varandra än motsvarande invandrargrupp i t ex Norge eller Danmark?

Givetvis sprids informationen snabbt, bl a med stöd av vänsterextrema grupper, att det är lätt att lura en okunnig och känslig personal i Sverige för att få uppehållstillstånd.

– Och i den utsträckning man drabbas av ett psykosocialt utlöst stresstillstånd som en sådan här reaktion skulle kunna vara så behöver det finnas en kännedom om tillståndet.

Red”s kom:
Hade det inte varit mycket enklare att bara svara; ”Jag vet inte”?

Aktuellt ger inte upp utan försöker återigen att pressa fram ett annat svar

Bodil Appelquist, SVT Aktuellt:
Intervju i Aktuellt med forskare om afghanska apatiska barn
3. Men du som har träffat de här, för att sammanfatta det här, tycker du att de här ska tas på allvar, som att de verkligen har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de måste hanteras på ett speciellt sätt?

Red’s kom:
I Aktuellts nästsista försök att manipulera det kommande svaret lyckades de lite bättre. På ovanstående fråga kan/vågar ju ingen svara något annat än att den specifika invandrargruppen ska ”tas på allvar”, även om 100 procent av dem fejkar.

– Ja, det tycker jag absolut. När man träffar ett sånt här barn som vi gör, i akuta situationer ibland, då behöver man beakta att det kan röra sig om ett tillstånd som skulle kunna vara en infektion i nervsystemet eller något annat. Det kan också röra sig om simulering, så som vi nu fått veta i Filters reportage. Men det kan också röra sig om, som jag tror är den bästa förklaringen, ett psykosomatiskt reaktionsmönster som har fått fäste i den svenska kontexten.

Red’s kom:
Synd att vi aldrig för höra i klartext vad ”den svenska kontexten” är. Men det låter som att alternativ 1 och 3 bara är varianter av fejk.

– Och olika behandlingsmetoder krävs beroende på vilken av de här tre alternativen man bedömer är mest troligt.

Here we go again!!!

Bodil Appelquist, SVT Aktuellt:
Intervju i Aktuellt med forskare om afghanska apatiska barn
En sista gång ställer Aktuellt samma fråga:
4. Men du som läkare, som har träffat många av barnen, som forskar på dem, bedömer du att majoriteten av dem ändå är faktiskt sjuka, oavsett upprinnelsen till sjukdomen?

Red’s kom:
Aktuellt vill till varje pris definiera alla som sjuka och att de ska särbehandlas oavsett om de fejkar eller ej!

DET FINNS BARN SOM INTE FEJKAR APATI
– Jag kan inte uttala mig om majoritet eller minoritet i den här frågan, men däremot kan jag säga att det finns, som jag bedömer det, barn som har ett uppgivenhetssyndrom som inte är simulerat eller påhittat utan de har drabbats av en förändring av sitt beteende som ligger bortom deras kontroll. Den förändringen i beteendet må tjäna ett syfte i en viss kontext, nämligen den svenska. Och det är precis så det fungerar med psykosomatisk sjuklighet. Den sker inte isolerad och utanför samhället utan den spelar roller för de individer som drabbas.

Red’s kom:
Naturligtvis kan han inte uttala sig om något ingen har forskat på!

Efter Aktuellts intervju står många på kö för att försvara ”det svenska tillståndet” och de unika problem Sverige skapar pga att känslor alltid väger tyngre än fakta; Eliot Wieslander (Läkare i världen), m fl.

Källa: Aktuellt


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Antalet migranter till EU ökar kraftigt

Den tillfälliga minskningen under 2018 av antalet migranter och flyktingar på väg från MENA-länderna till EU är över.

Enbart i augusti 2019 kom, enligt UNHCR, 8 000 migranter och flyktingar från Syrien, Afghanistan, Pakistan och flera afrikanska länder till Grekland, vilket är det högsta på tre år.

Flera hjälporganisationer larmar nu om att antalet båtflyktingar ökar igen och är uppe på nivåer liknande flyktingvågen 2015, rapporterar TV4.

Många tar sig vidare till andra EU-länder. Enligt Der Spiegel stoppade gränsvakter 7.000 migranter, bara i augusti 2019, som var på väg från Grekland via Balkanrutten till Österrike och Tyskland.
Endast muslimer
Den nya grekiska regeringschefen Kyriakos Mitsotakis har tillkännagivit ett lagstiftningspaket som syftar till att effektivisera behandlingen av asylansökningar och särskilt att göra det lättare att utvisa avvisade asylsökande.

AVTAL MELLAN EU OCH TURKIET OM STOPP AV MIGRANTER
Kyriakos Mitsotakis anklagar Turkiet för att inte ha uppfyll avtalet med EU från 2016, som förpliktigar Turkiet att hindra flyktingar och migranter i Turkiet från att lägga ut från turkiska stränder och hamnar för att nå Grekland.

ERDOGAN UTPRESSAR EU
Turkiets president Recep Erdogan hotar i sin tur att säga upp avtalet om EU inte stödjer det turkiskt kravet på att upprätta en säkerhetszon i norra Syrien för att hålla kvar migranterna i Syrien.

Turkiet har krävt 45 miljarder Euros för att stoppa migranterna från att ta sig vidare från Turkiet till EU.

3,6 MILJONER MIGRANTER I TURKIET SOM VILL TILL EU
3,6 miljoner syriska migranter finns i Turkiet, där stora delar av befolkningen är emot deras närvaro i en situation där den ekonomiska krisen i Turkiet växer.

MIGRANTSTRÖMMEN ÖVER MEDELHAVET ÖKAR
Även i Medelhavet ökar antalet gummibåtar och icke sjövärdiga transportmedel med migranter. De spanska och italienska myndigheterna konstaterar en ökning av antalet räddade/upplockade migranter samt av migranter som av egen kraft klarat överfarten från Nordafrika och Turkiet till Europa.


Människor som kommer hit, de flyr för sina liv, hävdar Stefan Löfven.

NGO-FARTYG SOM OCEAN VIKING TILLÅTS AGERA FLYKTINGSMUGGLARE
Italiens regeringschef Giuseppe Conte meddelade 2019-09-12 att Italien ingått ett avtal med flera europeiska länder om att fördela de 82 flyktingarna och migranterna på NGO-fartyget Ocean Viking som i över en vecka seglat mellan Italien och Malta för att kunna släppa av de upplockade i en ”säker hamn”, som aktivisterna hävdar inte existerar i Afrika.

STORT STÖD I ITALIEN FÖR FÖRBUD MOT NGO-FARTYG
En majoritet i Italien stödjer den tidigare inrikesminister Matteo Salvinis förbud mot NGO-fartygen att anlöpa italienska hamnar.

80 000 OCH UPPÅT VÄNTAR I GREKLAND
Även I Grekland växer missnöjet bland folket. Grekland huserar 80 000 flyktingar och migranter plus ett okänt antal illegala. Situationen på Lesbos med det stora migrantlägret Moria (med 11 000 människor, enligt FN, i ett läger anpassat för 3 000 människor) är kritisk, och fler fortsätter att komma.

10 000 KR FÖR ATT TRANSPORTERAS TILL EU
Människosmugglare arrangerar transport från Turkiet till Grekland till en kostnad av 7 000 – 10 000 kr per person.

HÄLFTEN ANSÖKER INTE ENS OM ASYL !!!
Enligt Greklands nödhjälpsminister Michalis Chrysochoidis ansöker hälften av dem som kommer till Grekland inte ens om asyl.

HEMLIGHETSMAKERI OM MIGRATIONSKRISEN
Angela Merkel har hållit hemliga samtal med Erdogan om krisen.

Red’s kom:
Frågan är varför det fortsätter strömma flyktingar från Syrien till EU, samtidigt som många återvänt? Runt 153 000 syrier (varav endast ca 33 000 fått flyktingstatus av FN:s flyktingorgan UNHCR) har återvänt till Syrien från Jordanien sedan knappt ett år tillbaka.

Källa: Politiken
Invasion av EU/Europa från muslimska länder som Syrien, Afghanistan, Pakistan och länder i Afrika. Migranter?
Se även bl a;
Fler migranter till Sverige 2018-2021 än Sveriges tredje största stad

Migrationsverkets prognoser lika meningsfulla som väderprognos för nästa år Lista över vilka länder asylsökande kommer från till Sverige! (Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, statslösa, Iran, Eritrea, Georgien, Albanien, Ukraina, Mongoliet, Etiopien, Turkiet, Marocko, Serbien, etc)


Ny statistik bekräftar att med migrationen ökar brottsligheten


Moskéer breder ut sig i Sverige & EU – Uppemot 3 000 i Tyskland

Tyskland har på 4 år tagit emot så många migranter som föds på 18 dagar i Afrika


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Sverige importerar låg- och outbildad arbetskraft trots 26,5% arbetslösa afrikaner

Trots att mer eller mindre alla arbetsmarknadsresurser (oräkneliga miljarder kr) sedan 2015 omfördelats för att få in de som kommer från MENA-länderna i arbete, och trots starkt friserade siffror från Arbetsförmedlingen samt ”låtsasjobb” för att verkligheten inte ska bli alltför tydlig, så ligger arbetslösheten (2018) bland de som fötts i Afrika på 26,5 %. Tätt följd av de födda i Asien (Afghanistan och Syrien);

Arbetslöshet 2018 bland de som kommer från;
Afrika = 26,5%
Asien = 23,2% (om arbetslöshetsnivån specificerats på Afghanistan och Syrien skulle procentandelen säkert stiga en hel del)
Arbetslöshet i Sverige 2018, inrikes och utrikes (Afrika, Asien, etc) födda
Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 15,4 procent – 184 000 personer – år 2018. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 3,8 procent.

I genomsnitt har det tagit åtta år innan hälften av de som asylinvandrat under 2000-talet kommit i arbete.
Det redovisas inte hur många av dessa jobb som är subventionerade av staten. Dessutom redovisas inte anhöriginvandringen där siffrorna är än värre.
Källa: Ekonomifakta.se

Hur många utrikes födda har osubventionerade jobb?
Politiker och myndigheter har sekretessbelagt hur många av de utrikes födda som har ett arbete som är subventionerat med skattemedel. Fakta som tydliggör problem och som kan spä på kritiken av regeringens misslyckade migrations- och integrationspolitik vill man inte offentliggöra.

Utrikes födda: 184 000 arbetslösa + 180 000 utanför arbetskraften
Under 2018 uppgick antalet utrikes födda personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften till 180 000. Totalt 364 000 utrikes födda (de som våra politiker sagt att de skulle rädda välfärden och våra pensioner), exkl utrikes födda som är undersysselsatta och exkl de arbetslösa födda i Sverige men med utrikes födda föräldrar.
Och (självklart) exklusive alla utrikes födda över 74 år.
Källa: SCB

ARBETSLÖSHET OCH UNDERSYSSELSÄTTNING
Arbetslösheten i Sverige uppgick till 6,9 procent i juli 2019. Det är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 389 800 personer.

Uppdatering: I augusti 2019 steg arbetslösheten till 7,1%, vilket innebär att 56 000 personer fler befinner sig i öppen arbetslöshet jämfört med motsvarande period 2018.

En annan viktig siffra är antalet undersysselsatta. Under 2018 fanns det 216 000 undersysselsatta i Sverige (ungefär lika många män som kvinnor).

Jobbskygga afrikaner & asiater till Sverige

Med tanke på alla öppet arbetslösa afrikaner och asiater (mest afghaner och syrier) – med särskilt låg utbildning – i Sverige, behöver verkligen 5 000 thailändare – utan flygskam – flyga fram och tillbaka mellan Thailand och Sverige varje år för att plocka bär i Sverige?

Om inte afrikanerna vill jobba kanske någon av alla syrier eller de ensamkommande afghanerna skulle kunna tänka sig att göra i alla fall en liten arbetsinsats för det land som tagit emot och försörjer dem samt deras familjer… eller?

Andel arbetslösa utomeuropeiska invandrare ökat från 10% till 50%

Om vi ser till hur stor andel de utomeuropeiska invandrarna utgör av inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och inskrivna i program med aktivitetsstöd, 16-64 år) så har de utomeuropeiskt födda invandrares andel ökat från ca 10 procent (2004) till nästan 50 procent (2019)!!!

Andel utomeuropeiskt födda av inskrivna arbetslösa
Andel utomeuropeiskt född av inskrivna arbetslösa invandrare 2004-2019
Källa: Ekonomifakta

Okvalificerad arbetskraft importeras

Trots att en orimligt hög andel av dem som kommit från MENA-länderna tycks oanställningsbara så fortsätter Sverige att importera låg- och outbildade för okvalificerade arbeten som bärplockare, tidningsutdelare, fönsterputsare, städare, torgsäljare, etc.

Vad är det som hindrar de många arbetslösa – personer som inte lagt två strån i kors för att bidra till samhället – från Afrika och Afghanistan/Syrien att ta dessa jobb?

Beviljade arbetstillstånd 2018 (exklusive bifall i överinstans och omprövningar samt exklusive förlängningar och exklusive t ex anhöriga till arbetstagare, au-pairer, praktikanter och artister):
Arbetskraftsinvandring till Sverige 2018
Källa: Migrationsverket

Endast 59 läkare och 64 sjuksköterskor 2018

Sverige gör inga ansträngningar för att locka kompetent personal för krisområdena inom välfärden. T ex fick endast 59 läkare och 64 sjuksköterskor arbetstillstånd under 2018.

Det är okänt hur många svenska läkare och sjuksköterskor som utvandrade (eller pensionerades) under samma period. Migrationsverket saknar information om vad nettot ligger på.

Klart är att det inte kommer tillräckligt många läkare eller sjuksköterskor för att det ens ska täcka behovet för vård av invandrarna

Dessutom har Sverige inte behov av allmänläkare (de kan ersättas av datorer). Vad Sverige behöver är specialistläkare.

• Läkare kom från Turkiet (12), Irak (6), Ryssland (5), Kanada (4), Libanon (3), Serbien (3), Afghanistan (2), Egypten (2), Indien (2), Iran (2), Nigeria (2), Syrien (2), USA (2), Algeriet (1), Australien (1), Bangladesh (1), Brasilien (1), Etiopien (1), Japan (1), Kirgizistan (1), Libyen (1), Marocko (1), Mauritius (1), Saudiarabien (1), Sudan (1).
• Sjuksköterskor kom från endast Filippinerna (61) Kanada (1), Syrien (1) och Turkiet (1).
Dvs endast 26 av 59 läkare och en av 64 sjuksköterskor kom från MENA-länderna under 2018.
Källa: Migrationsverket

2019
Under januari-augusti 2019 fick endast 38 läkare och 42 sjuksköterskor arbetstillstånd.
• Läkare kom från Argentina (1), Indien (2), Irak (4), Iran (2), Israel (1), Jordanien (2), Kanada (1), Kuba (1), Mauritius (1), Mexiko (1), Nigeria (1), Pakistan (2), Ryssland (1), Sydafrika (1), Sydkorea (1), Taiwan (1), Turkiet (10), Ukraina (3), USA (1), Vitryssland (1).
• Sjuksköterskor kom från endast Filippinerna (41) och Syrien (1).
Dvs endast 10 av 38 läkare och en av 42 sjuksköterskor kom från MENA-länderna under jan-aug 2019.

Kompetensregn?

Antal personer som beviljats arbetstillstånd under januari-augusti 2019 (urval av länder), exklusive bifall i överinstans och omprövningar samt förlängningar och exklusive t ex anhöriga till arbetstagare, au-pairer, praktikanter och artister:

Afghanistan: 43 personer (varav minst 26 okvalificerade jobb)
Albanien: 156 personer (varav minst 63 okvalificerade jobb)
Algeriet: 12 personer (varav minst 7 okvalificerade jobb)
Angola: 1 person (varav 1 okvalificerat jobb)
Armenien: 18 personer (varav minst 4 okvalificerade jobb)
Azerbajdzjan: 39 personer (varav minst 21 okvalificerade jobb)
Bangladesh: 147 personer (varav minst 95 okvalificerade jobb)
Colombia: 38 personer (varav minst 13 okvalificerade jobb)
Egypten: 169 personer (varav minst 66 okvalificerade jobb)
Eswatini/Swaziland: 1 person (varav 1 okvalificerat jobb)
Etiopien: 17 personer (varav minst 10 okvalificerade jobb)
Gambia: 3 personer (varav minst 2 okvalificerade jobb)
Ghana: 15 personer (varav minst 8 okvalificerade jobb)
Irak: 390 personer (varav minst 215 okvalificerade jobb och endast 4 läkare)
Iran: 270 personer (varav minst 52 okvalificerade jobb och endast 2 läkare)
Jordanien: 26 personer (varav minst 11 okvalificerade jobb)
Kamerun: 13 personer (varav minst 11 okvalificerade jobb)
Kazakstan: 28 personer (varav minst 7 okvalificerade jobb)
Kenya: 20 personer (varav minst 4 okvalificerade jobb)
Kirgizistan: 17 personer (varav minst 11 okvalificerade jobb)
Libanon: 48 personer (varav minst 27 okvalificerade jobb)
Libyen: 6 personer (varav minst 2 okvalificerade jobb)
Marocko: 49 personer (varav minst 14 okvalificerade jobb)
Moldavien: 13 personer (varav minst 12 okvalificerade jobb)
Mongoliet: 116 personer (varav 73 snabbmatspersonal och städare plus minst 5 okvalificerade jobb)
Nigeria: 39 personer (varav 11 tidningsutdelare och städare plus minst 3 okvalificerade jobb)
Pakistan: 240 personer (varav 69 tidningsutdelare och snabbmatspersonal plus minst 31 okvalificerade jobb)
Rwanda: 5 personer (varav minst 2 okvalificerade jobb)
Senegal: 4 personer (varav minst 2 okvalificerade jobb)
Staten Palestina: 13 personer (varav minst 2 okvalificerade jobb)
Statslös: 11 personer (varav minst 4 okvalificerade jobb)
Sudan: 6 personer (varav minst 1 okvalificerat jobb)
Syrien: 64 personer (varav minst 26 okvalificerade jobb)
Tadzjikistan: 9 personer (varav minst 2 okvalificerade jobb)
Tunisien: 34 personer (varav minst 3 okvalificerade jobb)
Turkiet: 557 personer (varav 164 snabbmatspersonal plus minst 14 okvalificerade jobb)
Uganda: 9 personer (varav minst 3 okvalificerade jobb)
Ukraina: 954 personer (varav 667 skogsarbetare, bärplockare, tidningsdistributörer och städare plus minst 21 övriga okvalificerade jobb)
Uzbekistan: 101 personer (varav minst 43 okvalificerade jobb)
Zimbabwe: 4 personer (varav minst 2 okvalificerade jobb)
Källa: Migrationsverket

Inte mycket till ”kompetensregn” att döma av Migrationsverkets redovisning. Nästintill inget tillskott inom bristyrkena.

AFGHANISTAN OCH SYRIEN TILLFÖR NÄSTAN INGET
Särskilt anmärkningsvärt är att de två länder som det kommit flest från till Sverige har så lite att erbjuda trots rekordmånga utfärdade arbetstillstånd (mer än dubbelt så många som 2016 och 2017);
Afghanistan: Endast 43 personer har fått arbetstillstånd så här långt under 2019, varav minst 26 inom okvalificerade yrken.
Syrien: Endast 64 personer har fått arbetstillstånd så här långt under 2019, varav minst 26 inom okvalificerade yrken.

De 163 000 asylsökande migranterna som kom till Sverige 2015 – exkl anhöriginvandringen (där 45 143 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2015 som anhörig till den som har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller för synnerligen ömmande omständigheter, etc) – har alltså på fyra år lett till endast ett försumbart tillskott på arbetsmarknaden.

Not. Ett av Migrationsverket utfärdat arbetstillstånd är inte samma som att personen som fått arbetstillståndet också får ett riktigt jobb.

Kraftig ökning av arbetstillstånd, men inte för de från MENA-länderna

År 2018 beviljades drygt 20 800 arbetstillstånd, vilket är en ökning jämfört med 2017 och 2016 då ungefär 15 500 respektive 12 500 personer beviljades arbetstillstånd. Dessa siffror omfattar inte förlängningar av redan befintliga arbetstillstånd.
Av de arbetstillstånd som utfärdades till personer utanför EU/EES kom flest människor från Thailand (5 148 personer) och Indien (4 966 personer).
Källa: Migrationsinfo

Under januari-augusti 2019 har så många som 30 580 arbetstillstånd (enbart förstagångsansökningar) beviljats av Migrationsverket (i egenskap av första instans).
Källa: Migrationsverket

– Därför att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram, hävdar Stefan Löfven.

Vi har gått från en situation där migrationen beskrevs som en förutsättning för att klara välfärden, till ett läge där allt mer kretsar kring hur välfärden ska klara av migrationen.

Se även bl a;
Lösning saknas för att få nyanlända i arbete, 30-60 miljoner kr/jobb


Arbetsförmedlingen spår i sin kristallkula – 120 000 jobb till nyanlända 2017-2018

Är arbetsförmedlingens uppdrag att fiffla med statistik om nyanlända?

Anställningsstöd sekretessbelagt, ingen kontroll hur skattepengar används


53% av alla jobb i Sverige borta om 8 år

Prognos om ökning av arbetslöshet i Sverige ifrågasätts av LO


Media förfalskar sanningen om ensamkommande som kommer i arbete


Är utrikesfödda avgörande för Sveriges ekonomi? SVT:s politiska agenda

Är Afghanistan Sveriges framtid?


Varför ljuger Löfven om de nyanländas utbildning och yrkeskunskaper?

Syrier inte högutbildade även om de är mer utbildade än Stefan Löfvén


”Ensamkommande” ges konkurrensfördelar till jobben – Gratis körkort


Sanningen om konsekvenserna av invandringen som Löfven, Lööf och Lövin förespråkar – Nyanlända migranter får en lön på 18 200 kronor genom extratjänster, utan motkrav och utan att det tillför något för landet

Kravlösa bidrag till nyanlända för att studera, istället för lån, dömt att misslyckas


Regeringens enda lösning på invandringsproblemen: Mer pengar, större lån

Regeringens plan för reformering av nyanländas etablering

Centerpartiets integrationspolitik


Tino avslöjar det politiker och media försöker dölja om invandringen


Överenskommelse mellan S, MP, C och L – Alla 73 punkter


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Människosmuggling över Medelhavet av Ocean Viking (Norge) och Open Arms (Spanien)

Dagen rapporterar om 286 (som den tredje dagen utökats till 371) försörjningssökande personer som transporterats från Libyen av aktivister på ett spanskt och ett norskt fartyg som patrullerar tillsammans utanför Libyens kust. Även ett tredje aktivist-fartyg opererar i samma område precis utanför Libyens territoriella vatten, det tyska ”Alan Kurdi”:

Över 200 migranter fast på fartyg i Medelhavet
Ett norskt fartyg med 85 migranter [utökats till 251 + 105, varav totalt 3 kvinnor] och ett spanskt fartyg med 121 migranter [utökats till 150, DN uppger 151] ombord är båda fast på Medelhavet, då Italien vägrar låta migranterna komma iland.

Red’s kom:
Det spanska ”räddningsfartyget” Open Arms (från Barcelona) ägs av organisationen Proactiva Open Arms (NGO). Open Arms har 19 besättningsmedlemmar (oredovisat vad de gör). Det är organisationer som finansieras av subversiva krafter (som George Soros) och som satt i system att transportera människor från Afrika till EU, i något som de kallar ”search and rescue”.

MEDELHAVETS MIGRATIONSVERK KRÄVER ATT AFRIKANER FÅR ASYL PER AUTOMATIK, UTAN UTREDNING AV ASYLRÄTT
Open Arms-fartygets kapten, Marc Reig, vädjar till Spanien om att ge asyl till de 31 papperslösa personer ombord (av 150) där aktivisterna gissar att de är ”minderåriga” och som aktivisterna påstår uppfyller alla kriterier för att klassas som flyktingar. Spanien avsäger sig ansvar för dessa, med hänvisning till att kaptenen inte har ”den juridiska kompetensen eller auktoriteten” att kräva asyl för gruppen.

DN skriver 2019-08-12 om att tre vårdbehövande och sex av deras ”närmaste släktingar” släppts iland från Open Arms, 8 till Malta och en till Italien;
Malta gick med på att med hjälp av helikopter hämta dels en sudanesisk kvinna tillsammans med hennes mor, dotter och två systrar, dels en ivoriansk kvinna tillsammans med hennes syster och brorson [oredovisade sjukdomar, förhoppningsvis inte ebola].
Samtidigt förde den italienska kustbevakningen en 20-årig man från Eritrea med symtom på tbc till Lampedusa.

OMFATTANDE MISSBRUK AV ASYLRÄTTEN
Endast 2,65 procent av de migranter som kom till Italien under 2016 beviljades asyl som verkliga flyktingar, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan (UNHCR).

År 2016 kom 181.436 (av totalt 390.432 till Europa) migranter sjövägen till Italien (119 369 år 2017 och endast 23 370 år 2018). De flesta av dem korsade Medelhavet från Nordafrika. 4.808 av dem beviljades asyl i Italien som riktiga flyktingar, uppger UNHCR. Hälften av dem, 90.334 migranter, brydde sig inte ens om att söka asyl utan försvann i tomma intet (gissningsvis primärt till Tyskland och Sverige).

International Organization for Migration (IOM) uppskattar att 700 000 migranter kommit till Italien mellan 2014-2018. Den italienska regeringen säger att de planerar att deportera 500 000 odokumenterade migranter.

Det är inte bara Sverige som har stora problem att utvisa ekonomiska migranter som saknar asylskäl. Endast 36 procent av de afrikaner som illegalt tar sig till Europa skickas tillbaka, enligt EU-kommissionen.

OCEAN VIKING

Det norska fartyget Ocean Viking har räddat 85 migranter ur Medelhavet, meddelade Läkare utan gränser på fredagen [2019-08-09].

TT-NTB skriver:
Lastfartyget Ocean Viking används gemensamt av organisationerna Läkare utan gränser och SOS Mediterranée.

Red’s kom:
Ocean Viking drivs alltså av aktivister i de franska organisationerna SOS Mediterranean och Läkare utan gränser. De hämtar upp människor vid Afrikas kust för att föra dem till EU, primärt Italien.

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières/MSF) och SOS Mediterranée nyttjade tidigare fartyget Aquarius för att frakta alla som illegalt ville ta sig från Afrika till EU. Ocean Viking ersätter fartyget Aquarius som under tre år tidigare sägs ha plockat upp 30 000 människor från Afrika. Aquarius beslagtogs av Italien 2018 pga ”olaglig hantering av avfall”.

Libyens sjöräddningscentral erbjöd att hämta tillbaka de räddade personerna till Libyen, vilket Ocean Vikings vägrade låta dem göra, berättar Sam Turner, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Libyen.

25 av de dessa 85 ”medelhavsturister” uppges vara barn, men Ocean Vikings påstående kan inte bekräftas av någon oberoende part.

Läkare utan gränser-aktivisterna vägrar returnera dem som olagligen vill ta sig till EU

– Nu jobbar vi med att kartlägga människors tillstånd. De som vill kan få medicinsk hjälp ombord. Därefter handlar det om att få dessa utsatta människor till en trygg hamn, säger Karine Nordstrand, ordförande för Läkare utan gränser i Norge.

Red’s kom:
Läkare utan gränser kategoriserar oblygt medelhavsresenärerna som ”utsatta” utan att ha en susning om vilka de är eller vilken bakgrund de har. Hur många av dessa är t ex terrorister, mördare eller våldtäktsmän?

De verkligt utsatta, som inte har råd att betala, eller sätta sig i skuld till, människosmugglare, bryr sig dessa godhetsapostlar föga om.

Vi kommer aldrig att returnera dessa människor till Libyen, tillägger hon.
Fartygen Ocean Viking och Open Arms transporterar migranter från Libyen till EU.
Läkare utan gränser vägrar också släppa av migranterna i Libyens grannland, det bland turister så populära Tunisien (där närmsta hamn ligger efter Libyen), med som skäl att Läkare utan gränser inte anser att Tunisien kan erbjuda en ”trygg hamn”.

Läkare utan gränser utövar utpressning på EU-länderna. Istället för att ägna sig åt invandringspolitik borde Läkare utan gränser kanske istället hjälpa sjuka och skadade människor.

Ocean Vikings första ”räddningsaktion” från Libyens kust: 85 personer

TT-NTB skriver:
Ocean Viking har genomfört sin första räddningsinsats i Medelhavet, meddelar organisationen Läkare utan gränser.

Bland de 85 personer som räddades från en större gummibåt på internationellt vatten utanför Libyens kust fanns kvinnor och barn [dock ingen som verkar ha fastnat på bild]. Den yngste var bara ett år, enligt Karine Nordstrand, ordförande för Läkare utan gränser i Norge.

Red’s kom:
Aktivisternas fartyg ligger och väntar på illegala migranter precis utanför Libyens kust, inom synhåll för alla i Libyen som vill försörjas av länder i EU.

Ocean Vikings andra ”räddningsaktion” från Libyens kust: 85 + 80 personer

TT skriver att Ocean Viking nästa dag hämtade upp ännu fler från Libyen:
Det var Ocean Vikings andra räddningsinsats på lika många dagar. I går [2019-08-09] undsatte fartyget, som används gemensamt av organisationerna Läkare utan gränser och SOS Mediterranée, 85 migranter.

Vid båda tillfällena färdades migranterna i gummibåtar.

Primärt män från Sudan

TT skriver:
Det norska fartyget Ocean Viking undsatte på lördagen 80 migranter, i huvudsak män och tonårspojkar [overifierad ålder] från Sudan, utanför Libyens kust.

Red’s kom:
Ocean Viking undsätter inte någon. Fartyget ligger på vänt utanför Libyens kust och när Medelhavsresenärerna från Afrika/Mellanöstern ser fartyget ger de sig ut i gummibåtar med kurs mot aktivisternas fartyg.

Aktivisternas alla bilder från de personer som hämtats från Libyen visar välmående människor i god form, i regel män.

VILL BARA TILL EU
Om dessa sudaneser upplever sig illa behandlade i sitt hemland skulle de kunna ta sig till något av de länder som gränsar till Sudan, t ex Egypten, Tchad, Centralafrikanska republiken eller Etiopien. Men deras enda mål är EU.

Ocean Vikings tredje ”räddningsaktion” från Libyens kust: 85 + 80 + 81 personer = 246 (?)

YLE skriver att aktivisterna på SOS Mediterraneans och Läkare utan gränsers fartyg hämtat upp ytterligare 81 migranter utanför Libyens kust på söndagen (2019-08-11). De i media uppgivna 246 personerna uppges i vissa media vara 251, och det är oklart var de extra 5 personerna kommit från:

De fördes till norska fartyget Ocean Viking, där 130 andra migranter redan befinner sig, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
Migranterna bestod mestadels av sudanesiska män. De räddades från en gummibåt utanför Libyens kust.

Dessutom kan muslimernas högtid eid al-adha, som pågår i tre dagar och började på söndagen, leda till att myndigheterna inte patrullerar på stränderna lika aktivt som normalt.

Det spanska välgörenhetsorganisationen Proactivas räddningsfartyg Open Arms verkar i samma område. 160 migranter väntar ombord på fartyget. 121 av dem har varit på fartyget i tio dagar i väntan på att EU-länder ska ta emot dem.

Ocean Viking, Medelhavet. Läkare utan gränser och SOS Mediterranée
Det är sägs att det norskflaggade Oceans Viking rymmer 200-300 personer (inkl. besättningen på nio personer, ett oredovisat antal personer i ”search-and-rescue”-gruppen samt oredovisat antal sjukvårdsutbildade och ”annan besättning”; totalt 31 personer enligt vissa media). Men det är ett mycket stort lastfartyg (69 meter långt) och kan förmodligen härbärgera tusen afrikaner.

Ocean Vikings fjärde ”räddningsaktion” från Libyens kust: 85 + 80 + 81 + 105 personer = 351 (?)

2019-08-12 skriver TT:
Ytterligare 105 migranter har räddats ur Medelhavet utanför Libyens kust av personal vid det norska fartyget Ocean Viking. Migranternas uppblåsbara gummibåt började tappa luft och läcka, och flera personer föll i vattnet.
Såväl Italien som Malta har meddelat att de vägrar ta emot de 356 migranter [på ett fartyg som sägs rymma som allra mest 300 personer – enligt aktivisternas tidigare uppgifter max 250] som nu befinner sig ombord.
Räddningsinsatsen på måndagen var den fjärde på lika många dagar. De flesta migranterna är sudanesiska män och pojkar [eller bara män].

Red’s kom:
Ingen verkar kunna förklara matematiken där 5 personer tillkommit från ingenstans. Har de förökat sig på fartyget?

Läkare utan gränsers projektkoordinator Jay Berger hävdar att flera av dem som ännu inte släppts in i land behöver psykologhjälp och att han fruktar att våld ska uppstå på båten.

Jay Berger säger också att, som av en händelse, precis efter att de delat ut flytvästar till alla under deras senaste upphämtning, så började gummibåten läcka och flera flytvästbestyckade personer ramlade i vattnet i sin iver att komma ombord på Ocean Vikings först.

92 ANKARBARN, 17,9 ÅR GAMLA?
Aktivisterna påstår att av de 356 upphämtade så är 103 under 18 år (men de vill inte säga hur de kommit fram till detta) och endast elva av dessa är i sällskap av en förälder eller annan vårdnadshavare. Dvs 92 ”ensamkommande barn” sägs finnas på Ocean Viking.

Italien kräver att Norge själv tar ansvar för de människor det norska fartyget transporterat

Italiens inrikesminister Matteo Salvini kräver att Norge tar ansvar för dem som räddats av Ocean Viking. Enligt italienska medier har han skrivit till Norges justitie- och invandringsminister Jøran Kallmyr och bett honom se till att fartyget inte lägger till i Italien.

Red’s kom:
Italien har förbjudit privata ”räddningsfartyg” att anlöpa italienska hamnar. Den italienska ”stängda dörren”-politiken gör att färre mister livet jämfört med den tidigare ”öppna era hjärtan”-politiken.

Frontex, EU:s gränskontrollsmyndighet , säger att så länge frivilligorganisationer plockar upp migranter vid den libyska kusten så uppmuntrar de människosmugglarna att fortsätta sin verksamhet.

Illegala och oidentifierade män

TT skriver:
”Italien är inte skyldigt, inte heller intresserat av, att ta in illegala, oidentifierade migranter från Ocean Viking”, har inrikesminister Matteo Salvini, från främlingsfientliga Lega, skrivit till Norges invandringsminister Jøran Kallmyr.

Red’s kom:
FRÄMLINGSFIENTLIG?
Notera att TT alltid måste få in sin personliga åsikt, ”främlingsfientliga”, när de skriver något om Matteo Salvini, där dessa epitet sedan glatt sprids vidare av Sveriges ”opartiska och opolitiskaPublic Service och annan vänstermedia.

La Lega är naturligtvis på inget sätt fientlig mot de främlingar som kommer till Italien på laglig väg. Men att La Lega inte är särskilt förtjusta i oidentifierade, låg- och outbildade, ekonomiska, papperslösa, illegala migranter (med okänd kriminell bakgrund) och människosmuggling – samt vänsterextremister på smuggelbåtarna som inte respekterar lag och ordning – gör partiet per automatik ”främlingsfientligt” för extremvänstern inom SVT och resten av Public Service, samt all övrig vänstermedia.
Proactiva Open Arms, räddningsfartyg i Medelhavet transporterar migranter från Afrika till EU

Norge vägrar ta ansvar för de människor det norska fartyget hämtat upp

Kallmyr, från Fremskrittspartiet, säger till public servicekanalen NRK att det inte är aktuellt för Norge att ta emot människor som har räddats i Medelhavet, i stället bör de skickas tillbaka till Afrika.

Aktivisternas fartyg blir en förlängning av flyktingrutten

– Migranterna bör föras tillbaka till Afrika, antingen till Tunisien eller till Libyen. De bör inte skickas till Europa för då blir den här aktionen en förlängning av flyktingrutten i stället för en räddningsaktion, säger Jøran Kallmyr.

Ej asylberättigade människor från länder som Pakistan och Bangladesh

– Vi ser att på dessa båtar befinner sig ofta personer från Pakistan, Bangladesh, Egypten och Tunisien och de har inget i Europa att göra. Det är inte de som ska få asyl, säger Jøran Kallmyr.

Det spanska Open Arms tillåts inte dumpa sina 121 illegala migranter i Italien

Samtidigt har det spansk-registrerade fartyget Open Arms legat i vattnet utanför Italiens sydligaste ö Lampedusa i över en vecka, med 121 migranter ombord, rapporterar AP.

Två etiopiska barn

Bland migranterna finns ett nio månader gammalt tvillingpar från Etiopien.

Böter på drygt 10 miljoner kr om Open Arms går in på italienskt territorium

Om fartyget går in på italienskt vatten hotas det med böter på en miljon euro.

Red’s kom:
Italiens nya lag slår även fast att kaptener som trotsar order om att hålla sig borta ska gripas, samt att myndigheter automatiskt ska beslagta skeppen. Lagen träder dock i kraft först när den undertecknas av presidenten.

Tillåts inte gå i hamn varken på Malta eller i Spanien

Malta har tidigare vägrat fartyget att ta sig in i hamn, och Spanien vill inte heller ta emot fartyget, då de inte närmsta säkra hamn [den internationella sjöfartslagen säger att människor som räddas ska transporteras till närmaste hamn, vilket är Malta och inte Italien].

EU uppmanar till ”solidaritet”, oklart med vem

Annika Breidhardt, talesperson för EU-kommissionen, säger enligt AP att kommissionen uppmanat medlemsländer att ”visa solidaritet”.

Open Arms anlitar kändis för sin propaganda

Den amerikanske skådespelaren Richard Gere kom ombord på Open Arms på fredagen. Han förde med sig förnödenheter och manade omvärlden till stöd för migranterna, som han beskrev som ”våra bröder och systrar”.

Red’s kom:
Det verkar inte finnas någon ände på alla kunskaps- och förståndsbefriade godhetsknarkare som struntar i konsekvenserna bara han/hon får visa sig god. Richard Gere lär emellertid inte ta med sig några av sina afrikanska ”bröder och systrar” hem för att härbärgera dem i någon av sina lyxvillor.

Varför åker inte Richard Gere – med frukt och fyra flak öl – till Mexico och klappar alla sina bröder och systrar i migrantkaravanerna från Honduras, Guatemala, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Haiti och MENA-länderna (t ex Somalia, Afghanistan och Bangladesh) på huvudet, där han försöker övertyga USA att öppna alla gränser för fri invandring från alla mindre välskötta länder?

Se bl a:
Centralamerika kopierar migrationsvågen i Europa – People without borders
Centralamerikaner försöker invadera USA med stöd av vänsterextremister

I Open Arms propagandafilm syns Richard Gere posera tillsammans med de ekonomiska migranterna och langa förnödenheter till fartyget:
Richard Gere poserar med ekonomiska migranter på fartyget Open Arms

Vi tog med oss så mycket vatten och mat som möjligt till alla ombord, säger han.

– Det viktigaste för de här människorna är att kunna ta sig till en fri hamn, att komma av fartyget, ta sig i land och starta ett nytt liv.

Italiens inrikesminister Matteo Salvini, som leder det främlingsfientliga partiet Lega, kommenterade Richard Geres aktion med att han hoppas att skådespelaren ”får lite solbränna” och sade att han borde ta migranterna till den spanska semesterön Ibiza.

Källa: Dagen och YLE

I takt med att flyktingströmmarna minskas så minskar även antalet som drunknar på vägen mot EU; 2016=Över 5.000, 2017 = 3.139, 2018=2.299, 2019 (till augusti) = 843 bekräftat döda eller saknade.

Australien har löst problemet enkelt så att inte en enda migrant drunknar pga människosmuggling:

Se även bl a;
Domstol ger Open Arms rätt att gå in på italienskt vatten, inte mer


NGO på FN:s propagandakonferens håller ilsket tal – Migration ett brott?

EU vill tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar

FN:s plan för att flytta 3:e världen till väst – Global Compact for Migration


EU-domstolen klargör att asyl ska sökas i första asylland enligt Dublinförordningen

SVT ärlig om vilka migranterna är. Dublinförordningen måste skrivas om

Ska Dublinförordningen följas? S mot SD om migrationen

Hans Rosling vilseleder svenska folket om migranter/flyktingar

EU betalar Niger 6 miljarder kr för att styra om migrationen


Kulturskribenten Sara Abdollahi kritiserar Sverige


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål

Åklagaren, Mustafas målsägarbiträde/försvarsadvokat samt de tre åtalades försvarare gör sina slutpläderingar i misshandelsmålet mellan afghanen Mustafa Jafari (som på okända grunder tillåtits vistas i Sverige under fem år) och de tre åtalade, varav ASAP Rocky är en av dessa.

Rätten utgörs av rättens ordförande, chefsrådman Per Lennerbrant (som nyligen utsågs till Justitieombudsman av regeringen) samt tre nämndemän.

Som framgår nedan gör de tre försvarsadvokaterna inte ett särskilt bra arbete. De missar att ta upp mycket av det viktigaste.

Åklagarens och målsägarbiträdets ”den stackars lilla utsatta afghanen”-strategi verkar inte ha fungerat så bra denna gång, pga att det var så uppenbart att den kändiskåta åklagaren inte hade något case. Alla tre åtalade släpptes fria en timme efter rättegången.

Det är en skam för Sverige att målsägande som den gravt kriminellt belastade afghanen, Mustafa, kan förses med målsägarbiträde som inte tillför något och som utkräver en kvarts miljon kr för att bara i princip hålla målsäganden i handen.

När domen i ASAP Rocky-fallet kommer den 14 augusti så är det värsta tänkbara (och troligaste) straffet att den månad de åtalade suttit i häkte ska räknas som straff nog. Det enda som är intressant är om tingsrätten medger något skadestånd och i så fall hur mycket av de 139 700 kr som Mustafa begärt (vilket kan jämföras med de 16 miljoner kr eller mer som ASAP Rocky förlorat pga Mustafa). Förtjänar Mustafa skadestånd för skador som inte kunnat bekräftas på något sätt eller för en påstådd misshandel som varar under sekunder och som han själv provocerat fram när han ofredade ASAP-sällskapet?

SLUTPLÄDERING AV ÅKLAGARE

MISSHANDEL I SAMFÖRSTÅND?
Åklagaren säger:
– Anledningen att jag påstår att alla gjorde detta i samförstånd är att det inte går att säga exakt vad alla har gjort på egen hand.
Not. Det går nog aldrig i något mål att säga exakt vad var och en har gjort på egen hand. I aktuellt fall dock mer än normalt pga video och många vittnen.

VARFÖR SKA ALLA ANSVARA FÖR VARANDRA?
Åklagaren påstår att de åtalade är medvetna om att de är tre stycken, och att de därför gemensamt ska svara för våldet som riktas mot målsäganden när denna ligger. ASAP Rocky ska även svara enskilt för sitt kast, säger åklagaren.
Not. Det saknas logik i att x ska ta ansvar för y och z bara för att de var tre som ville stoppa Mustafa från att gå till attack.
Det ”kast med liten afghan” som ASAP Rocky gjorde var harmlöst och kan jämföras med en knuff.

ÅKLAGAREN ERKÄNNER AFGHANERNAS PROVOKATION
Åklagaren medger att det är iögonfallande att målsägaren följer efter sällskapet trots upprepade uppmaningar om att lämna. Åklagaren tycker dock att han har bra stödbevisning som styrker hans linje.

INTE ENS INDICIER FÖR ANVÄNDNING AV FLASKA
Åklagaren menar att de två vittnena utan koppling till någon i målet är de viktigaste.
Not. Dvs de två vittnen som i allt väsentligt stödjer ASAP-sällskapets version.
Han börjar med det ena:
– Hon hör glas krossas, men kan inte säga vem. Tidigare i polisförhör har hon sagt att det krossades över ryggennågon. Hon ser inget våld mot säkerhetsvakten innan att målsäganden kastas iväg. Hon måste ha sett det, eftersom hon stod bredvid, säger åklagaren.
Not. Inte ens Mustafa själv hävdar att en flaska slagits mot hans rygg. Under rättegången (vilket väger tyngre) säger vittnet att hon inte sett att någon flaska använts som tillhygge.
Åklagarens påstående ovan att vittnet inte sett något våld av Mustafa mot livvakten är felaktigt och irrelevant.

VAD SÄGER VITTNET EGENTLIGEN?
Åklagaren går nu till det andra vittnet utan koppling till de inblandade.
Hon säger att det som gör att det eskalerar är att Rakim Mayers kastar, och sen slår och sparkar alla tre. Hon säger också att livvakten försöker avstyra bråket, vilket är jätteviktigt. Det visar att den som påstås ha blivit angripen sedan försöker avstyra bråket.
Not. Åklagarens påstående att vittnet säger att det är ASAP Rockys ”kast med liten afghan” som gör att det eskalerar, är falskt och irrelevant.
Vad gäller ”slag och sparkar” har inget bekräftats utöver det som alla sett i den på nätet upplagda videon. Det varar under några sekunder och det är oklart vad som egentligen träffar Mustafa.
Livvaktens försök att avstyra bråket saknar givetvis helt relevans för utdömande av ev. straff. Åklagaren har rätt i att ”Det visar att den som påstås ha blivit angripen sedan försöker avstyra bråket”. Och?

KAST MED LITEN AFGHAN
Åklagaren går igenom sin bevisning.
– Det syns bra på filmen med vilken kraft han kastat målsäganden. Det är helt utom kontroll, han har ingen kontroll på var målsäganden ska landa och vilka skador han kan få. Man ser att en trottoarkant finns nära där målsäganden landar. Jag vill understryka hur farligt det våldet är, säger han.
Not. ”Helt utom kontroll”? Som kuriosa kan jag berätta att jag råkade slänga en liten thailändska på nästan exakt samma sätt som ASAP Rocky gjorde med Mustafa. Det var inte min mening alls, jag bara försökte värja mig från henne. Hon skadades inte.

MUSTAFAS PÅSTÅDDA 160 SLAG OCH SPARKAR
– Målsäganden talar själv om ett stort antal slag och sparkar. I filmen ser man hur alla tre springer fram direkt och utdelar slag och sparkar, och det har de medgett i viss utsträckning, säger åklagaren.
Not. Från allt som framkommit under rättegången är det solklart att Mustafa ljugit om hur mycket våld han utsatts för. Det finns inte ett spår av bevis för ”ett stort antal slag och sparkar” under de sekunder som den påstådda misshandeln ägde rum.

INGA BEVIS FÖR MISSHANDEL EFTER VIDEON
– Det är orimligt att tro att misshandeln upphör just den sekund som filmen bryts. Nu har vi också fått det bekräftat från ett av vittnesmålen.
Not. Varför åklagaren anser att det skulle vara orimligt att tro att den påstådda misshandeln slutar där videon tar slut vill/kan åklagaren inte förklara. Alla vittnesmål tyder på att vad vi sett i videon är det enda som hänt.
Ett av vittnena tror att det kan ha förekommit någon spark/slag efter videons slut. Ett vittne som hela tiden vittnar om hur chockad hon var är kanske inte så trovärdig?

– Gällande det som sker på marken har (20-äringen) berättat att det förekommit flera sparkar och slag, säger åklagaren och går sedan igenom 19-åringens skador.
Not. Den nu inspärrade afghanen Dawod, Mustafas kompis, är kanske inte särskilt trovärdig? Vad gäller Mustafas skador är det oklart hur dessa uppkommit och det kan inte uteslutas t ex att Mustafa åsamkat (eller förvärrat) någon eller några av dessa själv eller att de uppkommit före/efter ASAP-incidenten.
Det ska noteras att vittnet såg blod på Mustafas hand (gissningsvis Mustafas eget blod), men inte från det senare uppvisade ytliga skärsåret på armen.

Målsägande har för många skador för att bara ha kommit från att bli kastad, menar åklagaren.
Not. Se ovan

SKÄRSKADOR SYNS INTE I VIDEON
– Det mest centrala är avsaknaden av skärskador på filmsekvensen. Målsägandes arm är i princip oskadad där. Det tyder på att misshandeln bör ha fortsatt när kameran slutade spela in, säger åklagaren och syftar specifikt på skärsåren på 19-åringens arm.
Not. Det finns ingen koppling mellan att inga skärskador syns i videon och att misshandel skulle ha fortsatt efter videons slut. Den armskada som Mustafa visar upp senare kan likaväl ha uppstått på annat sätt (se ovan).

AGERAR SOM PÅ GIVEN SIGNAL?
– Man agerar nästan som på given signal när ASAP Rocky har kastat. Man står tätt. Direkt när han landar påbörjas våldet, och det är osannolikt att tro att de inte visste om att de hade sällskap i våldsutövningen, säger åklagaren.
Not. Det ska inte hållas för osannolikt att de åtalade var medvetna om att de inte var ensamma, men även om de var det under de sekunder som den påstådda misshandeln ägde rum så saknar det relevans av olika skäl. Det har lämnats en högst trovärdig förklaring till varför de ungefär samtidigt börjar, bl a rädsla för attack och livvaktens blodsutgjutelse.

STÅR KLART ATT FLASKA ”VARIT INBLANDAD”?
– Att det har varit en flaska inblandad måste stå klart, eftersom målsägaren har dessa skador på armarna, säger åklagare Daniel Suneson.
Not. All bevisning tyder på att ingen av de åtalade använt sig av varken flaska eller glas som tillhygge.

”STORA FRÅGETECKEN” OM ATT FRÅGOR STÄLLTS?
– Därefter finns givetvis stora frågetecken kring varför målsäganden har fått dessa frågor: om han rullat i glas på marken och så vidare, säger åklagaren.
Not. Dvs fullt berättigade frågor!

ÅKLAGAREN MEDGER UPPENBAR FÖRSVAGNING AV ÅTALET
Åklagaren menar dock att det verkar som att en hel eller delar av en flaska har slagits mot målsägaren.
Not. Vad åklagaren personligen tycker att det verkar som är irrelevant. Åklagaren kan inte ens bestämma sig för om han ska säga ”hel” eller ”delar av” flaska.
Han medger dock att vittnets tillbakadragande om uppgifterna om att en flaska slagits mot en rygg är en uppenbar försvagning av åtalet.

VARFÖR ORIMLIGT ATT MUSTAFA SJÄLV ÅSAMKAT SIG SKADOR?
Åklagaren menar även att det är orimligt att målsäganden skulle ha ådragit sig dessa skador på egen hand efter gatubråket.
Not. Varför åklagaren tycker detta är orimligt framgår inte.

ASSISTENTENS SMS
Åklagare Daniel Suneson tar i sin slutplädering även upp assistentens sms, där hon skrev ”he smashed a bottle on someone”, vilket han menar är talande även om det inte är fastslaget vem som avses med ”he”.
Not. Eftersom åklagaren inte kallat ASAP Rockys assistent som vittne visar detta tydligt att inte ens åklagaren tror att detta SMS har någon relevans.

DEN UTLÖSANDE FAKTORN
– Som jag har förstått det så är den utlösande faktorn att målsäganden och hans kompis på något sätt ger sig på säkerhetsvakten, innan Rakim kastar iväg målsäganden. Målsäganden och (20-åringen) har varit jobbiga och stört. Målsäganden följer efter, vilket inte är så konstigt om de har gått sönder, och man hör att han klagar på detta, säger åklagaren.
Not. Den utlösande faktorn är att Mustafa ger sig på livvakten, och att de ser att livvakten blöder.
Det är ”konstigt” att Mustafa förföljer ASAP-sällskapet pga att Mustafa slagit sönder sina hörlurar på livvakten och själv kastat iväg dessa hörlurar.

VAR ASAP-SÄLLSKAPET AVSLAPPNAT?
Åklagaren tar även upp att ASAP Rockys sällskap såg avslappnat ut när de gick in på Apelbergsgatan, där misshandeln ägde rum.
– De ser inte ut som fem rädda personer, säger åklagaren, som även ifrågasätter att gänget gick in på smågator om de nu var så rädda.
Not. Alla beter sig inte som hysteriska småtjejer när de är rädda. Att de gick in på sidogatan när de försökte ta sig bort från afghanerna är fullt naturligt och har tydligt förklarats.

INTE KONSTIGT ATT MUSTAFA EJ KONTAKTAR POLIS?
Åklagaren tycker även att det är konstigt att livvakten inte visste hur man tillkallar lokal polis.
Not. Varför är det konstigt att någon som aldrig varit i Sverige tidigare inte har Sveriges nummer till polisen? Då är det väl avsevärt märkligare att afghanernas påstående om att de ville ringa polisen inte skedde?

NÖDVÄRNSRÄTT
Åklagaren pekar även på att det är ett stort tidsglapp mellan bråket utanför Max och att målsäganden blir kastad. Han menar att det gör det svårt att hävda nödvärnsrätt.
Not. ”Tidsglappet” saknar relevans. Det är afghanernas eskalerande provokation, livvaktens blod och risken för skador av vapen, som föranleder nödvärnsrätt.

MÄRKLIGT ATT LIVVAKT AVBRYTER?
Åklagaren tar återigen upp att det är märkligt att livvakten avbryter misshandeln om han kände sig hotad av den misshandlade.
Not. Vad är märkligt med detta? Livvakten ville skydda sin chef och ansåg att Mustafa i det läget inte utgjorde något hot längre.

ÅKLAGARE KRITISERAR ATT ASAP-SÄLLSKAPET INTE FLYDDE
– Det finns många tillfällen att lämna platsen. Om man hade gått med raska steg hade man kunnat göra det, om man utgår från filmsekvenserna. Inte ens efteråt, när målsäganden sitter på marken, är det någon brådska tycks det som. Ingen har befunnit sig i en nödvärnssituation, säger åklagaren.
Not. Det fanns många tillfällen för Mustafa och Dawod att lämna platsen. Däremot lämnade ASAP-gänget tydligt platsen. Hastigheten för detta är irrelevant.
Det är åklagarens personliga åsikt att det inte var ”någon bådska”, men varför skulle det finnas brådska när Mustafa sitter ner? Det hade ju i så fall kunnat uppfattas som att ASAP-sällskapet försökte fly från ansvar.
Det är riktigt att ingen befann sig i en nödvärnssituation efter att Mustafa oskadliggjorts.

INGEN PUTATIV NÖDVÄRNSSITUATION?
Åklagaren menar också att det inte rör sig om en putativ nödvärnssituation, eftersom ASAP Rocky och hans sällskap inte kände till 19-åringens tidigare domar.
Not. Däremot har ASAP-sällskapet livserfarenhet och jobbiga liknande händelser (där angrepp med kniv skett) och utgick från att de uppfattade det som att afghanerna var drogade (galet beteende, stora ögon, orädda, bröstade sig hotfullt mot ASAP-sällskapet, etc).

ÅKLAGARE ERKÄNNER MUSTAFAS VÅLD MOT LIVVAKT
– Målsägande och (20-åringen) är två, de andra är fem. Målsäganden har visserligen utövat våld mot vakten utanför Max, men det var ett svar på vad vakten tidigare hade gjort mot honom, säger åklagaren i sin slutplädering.
Not. Åklagaren vill alltså rättfärdiga Mustafas våld med att livvakten resolut tagit bort ett riskmoment för sin chef och som inte resulterat i någon skada på Mustafa?

KUNDE ”RIMLIGARE VÅLD” ANVÄNTS PGA MUSTAFAS ANGREPP?
– Det hade varit möjligt att avvärja det här angreppet med mycket rimligare våld. Även det här kastet övergår nödvärnsrätten. Det här gänget borde kunna hantera två ganska tunna killar bättre, säger åklagaren.
Not. Ja, det hade kanske varit möjligt att avvärja Mustafas angrepp med rimligare våld. Vi vet inte och kommer aldrig att få veta, och de åtalade saknade möjlighet i stundens hetta att avgöra vad som var mest rätt. Två tunna killar kan vara mycket farligare än 10 stora livvakter, beroende på om vapen finns med i bilden, vilket de åtalade inte kunde utesluta.

MER VÅLD ÄN VAD NÖDEN KRÄVER?
– De har alltså brukat mer våld än vad nöden kräver, slår åklagaren fast.
Not. Det är en subjektiv åsikt, som är särskilt lätt att ha för den som inte var drabbad av afghanernas uppenbart provocerande agerande.

TID ATT TÄNKA EFTER?
Åklagaren fortsätter:
– Det finns tid att tänka efter. Det föreligger inte sådana omständigheter för att man skulle kunna gå fri för att man inte haft tid att tänka efter, säger han.
Not. Som framgår av videon hände allt väldigt snabbt från det att de uppfattade att Mustafa skurit livvakten. Tid att tänka efter i detta läge fanns knappast.

MISSHANDEL ENLIGT GÄRNINGSBESKRIVNINGEN
– De tre bör dömas för misshandel enligt gärningsbeskrivningen, och jag har motbevisat deras hävdande av nödvärnsrätt, säger åklagaren.
Not. För alla som följt rättegången är det kanske förvirrande att åklagaren hävdar att han ”motbevisat deras hävdande av nödvärnsrätt” när så mycket pekar på att nödvärnsrätten så tydligt kan appliceras i detta fall. Sedan är det en annan sak att nödvärnet kanske känns lite överdrivet för oss som inte var på platsen.

”LIKNANDE” MISSHANDELSDOMAR?
Åklagare Daniel Suneson visar sedan upp fem liknande misshandelsdomar för att visa på vad straffsatsen kan landa på.
I ett av fallen med en liknande misshandel (våld mot liggande person) fastställs domen till åtta månaders fängelse.
I ett annat fall, med betydligt grövre våld, blev domen sex månaders fängelse.
I en dom med fyra misstänkta som misshandlade två olika personer samma kväll – där även dödshot förekom i ett av fallen – landade straffet på tio månaders fängelse.

Vad som förenar de här domarna är att det handlar om relativt lindriga skador, men att det är allvarligt att man är flera mot en och att offret ligger på marken när våldet utövas, menar åklagare Daniel Suneson.
Not. Vad som förenar de här domarna är att inget fall är det andra likt.

”FÖRSVÅRANDE OMSTÄNDIGHETER” FÖR ASAP-SÄLLSKAPET?
Försvårande omständigheter i målet är att det är flera mot en samt att det förekommer sparkar och en flaska.
Not. Alltså ”en flaska” som inte använts som tillhygge.
Det är inte försvårande för de åtalade att ”det förekommer” en flaska, eftersom det på intet kunnat befästas att någon av de åtalade i något läge använt en flaska (varken hel eller eller krossad) som tillhygge.
Det är försvårande att det är flera mot en, men bara om man bortser från hotbilden och hur de åtalade rimligen uppfattade denna hotbild utifrån givna omständigheter.

”FÖRMILDRANDE OMSTÄNDIGHETER” FÖR ASAP-SÄLLSKAPET
Förmildrande omständigheter är möjligtvis provokationen från målsäganden, förklarar Daniel Suneson.

ÅKLAGAREN YRKAR PÅ SEX MÅNADERS FÄNGELSE
Åklagaren anser att straffvärdet ligger på sex månaders fängelse.
– Inget annat än fängelse är aktuellt, säger han, och tillägger att Rakim Mayers bör dömas hårdare eftersom han även gör sig skyldig till kastet.

Åklagare Daniel Suneson anser att samhällstjänst blir praktiskt svårt, och att straffvärdet är för högt för den typen av påföljd. Han avslutar sedan sin slutplädering.

Expressen: Eftersom åklagaren nu kräver att de åtalade ska vara fortsatt häktade måste rätten direkt efter att försvararna är klara med sina slutpläderingar ta ställning till den frågan.
Åklagaren pekade på fem färska hovrättsfall, som han menar kan liknas vid det aktuella fallet, och som resulterat i sex till åtta månaders fängelse. Därför tyckte han att straffvärdet i det nu aktuella fallet är sex månaders fängelse. Men han medgav också att det kan ha funnits med en provokation med i bilden och att det ska vara förmildrande i straffmätningen även om det inte handlade om nödvärn.
Not. Det framkom inte i de domar som det refereras till, har offren varit lika provocerande som det framkommit att dessa varit?

SLUTPLÄDERING AV MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger att åklagarens slutplädering var mycket bra.
Not. Självklart håller åklagare och målsägandebiträde varandra om ryggen. Så är systemet.

MUSTAFA PROVOCERAR LIVVAKT
– Det ursprungliga våldet kommer från vakten, och det är ett ganska påtagligt våld, i och med att han lyfter upp honom i halsen, säger Magnus Strömberg.
Not. Ett harmlöst ”våld” i tidigare skede, som inte ens åklagaren sett fog för att anse som våld, eftersom livvakten inte ens är åtalad för något.

MUSTAFA VILLE INTE KONTAKTA POLIS
– Är han så skräckinjagande så som det utlovas här?, frågar målsägandebiträdet, och säger vidare att hans klient ville kontakta polis.
Not. Omöjligt att begripa vad Magnus Strömberg menar med sin märkliga fråga och vad det har för relevans för vad.
Mustafa hävdar själv att han ville kontakta polis, men inget kan vara tydligare än att han inte ville detta eftersom han inte gjorde så.

AFGHANERNA PROVOCERADE INTE?
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger även att det inte rör sig om provokation från sin klients sida.
Not. Kan något bli tydligare än att Mustafa provocerade ASAP-sällskapet? T o m åklagaren har i sin slutplädering erkänt att misshandeln föregicks av en provokation!

”GEDIGEN” POLISUTREDNING, INTE TILL MUSTAFAS FÖRDEL
Målsägandebiträdet säger vidare att polisutredningen är gedigen och bra.
Not. Detta säger Magnus Strömberg trots de oklarheter som uppstått, där vittnen inte ens fått läsa igenom sina vittnesmål. Ja, polisutredningen är gedigen=omfattande, med sina 552 sidor. Trots detta finns det inget som talar till Mustafas fördel utöver vad alla kunnat se i den video som lagts ut på nätet.

MÅNGA TVIVELAKTIGHETER OM GLAS
Magnus Strömberg säger även att det är tydligt att skadorna på målsägande kommer från glas.
Not. Hur detta skulle vara tydligt framgår inte av förundersökningsprotokoll eller rättegång (för endast en av de skador Mustafa visat upp har misstanke funnits att den uppkommit av något vasst, dock inte specifikt glas) .
Sedan är det inte bara frågan om vad skador uppkommit av utan även när och hur. T ex om Mustafa själv åsamkat sig den påstådda glasskadan i efterskott, eller om han ramlat i glas, eller om det fastnat en glasbit under skon på någon av de åtalade. Detta är på intet sätt klarlagt.

HAR MUSTAFA SVÅRT ATT SOVA?
– Det har varit oerhört påfrestande för min klient, säger målsägandebiträdet om rättegången. Han förklarar att klienten [själv har påstått att han] inte har kunnat sova alls inför vissa förhandlingar.
Not. Vad har varit påfrestande för Mustafa, som har fyra års erfarenheter i Sverige av rättsliga processer?
Det måste rimligtvis ha varit avsevärt mer påfrestande för Rakim Mayers som suttit inspärrad en månad?
Att Mustafa själv hävdar att han inte kunnat sova ”inför vissa förhandlingar” saknar relevans. Även om hans påstående skulle vara sant så framgår det av tidigare rättshandlingar att Mustafa generellt tycks ha sömnproblem (vilket också är en sidoeffekt av droger).

VAD I MUSTAFAS BERÄTTELSE STÖDS AV VILKA BEVIS?
– Det han berättar stöds av övervakningsfilmer och bevis, säger målsägandebiträdet om sin klients version av händelseförloppet.
Not. Allt av relevans som de tre åtalade berättat, inkl. livvaktens berättelse, och det advokaterna sagt, stöds av övervakningsfilmer och övriga bevis.
Däremot finns det en hel del i Mustafas historia som är inkonsekvent och som det saknas belägg för. Det finns t ex noll och inget bevis, eller ens indicium, på att någon av de åtalade använt sig av glasflaska i bråket.

ASAP ROCKY HAR GETT EN KONSEKVENT BERÄTTELSE
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg berömmer ASAP Rocky för hans uppförande i rätten, och säger att han har varit ”artig”. Däremot menar målsägandebiträdet att rapparen har kommit med olika förklaringar till sina handlingar.
Not. Detta säger Magnus Strömberg trots att ASAP varit så konsekvent i sina förklaringar som någon överhuvutaget kan vara. Detta i motsats till Mustafa. Målsägarbiträdet kan inte ge ens ett enda exempel på vad ASAP Rocky skulle ha gett för ”olika förklaringar”.

OKLARA KOPPLINGAR TILL ANDRA RÄTTSFALL
Magnus Strömberg tar upp ett några år gammal rättsfall i Högsta domstolen. Han menar att det finns uppenbara likheter.
– I det fallet var det fråga om misshandel. Det var ett snabbt övergående förlopp. Personen fick skador på flera ställen på kroppen. Det gjorde ont i några veckor, men skadorna var inte särskilt allvarliga. Det finns uppenbara likheter. Angreppet skedde överraskande bakifrån, och min målsägande har berättat att han blev slagen i bakhuvudet med en flaska, säger målsägandebiträdet.
Not. Mustafas påstående om att en en flaska slagits mot hans bakhuvud har fallit många gånger om under rättegången!
– Här döms personen för grov misshandel till ett års fängelse, fortsätter Magnus Strömberg, som menar att det aktuella målet gränsar till det han just tagit upp som exempel.
Not. De ”uppenbara” likheterna är en väldigt subjektiv åsikt. T o m Magnus Strömbergs egen beskrivning av det aktuella rättsfallet visar på stora olikheter.

EN HÄNDELSE SOM TAR SEKUNDER ”UTSTUDERAD”?
Magnus Strömberg kallar misshandeln för utstuderad. Han beskriver det som att ASAP Rocky ”langade” i väg 19-åringen så att han sedan låg ”serverad” på gatan, redo att bli misshandlad av de andra.
Not. Hur kan en misshandel vara utstuderad när;
1. Den föregicks av en långvarig provokation,
2. Videobevis visar att allt var en ”stundens ingivelse”,
3. Ingen på något sätt bad om stöd från någon annan?
Kan något vara mindre utstuderat än när de tre åtalade ”stämmer i bäcken”?

INGET VITTNE HAR SETT FLASKA ANVÄNDAS
Målsägandebiträdet tar även upp att ett av vittnena backade från tidigare uttalanden om att hon noterat att en flaska slagits mot en rygg. Han menar att hon varit rädd för att berätta det i rättssalen, och att man borde utgå från vad hon sa i polisförhören.
Not. Polisförhören är rättsligt av mindre vikt, vilket en advokat borde känna till. Alldeles särskilt när vittenna inte ens fått läsa sina vittnesmål innan godkännande. Sedan framgår det inte att vittnet backat, eftersom vittnet hävdar att polisen missuppfattat henne. Det finns inget som tyder på att hon skulle vara rädd för att säga detta (om det varit sant) över den videolänk som hon vittnade.
Slutligen går uppgifterna isär. Mustafa påstår sig ha blivit slagen i huvudet, inte i ryggen!

HÖGRE SKADESTÅNDANSPRÅK PÅ OKÄNDA GRUNDER
Målsägandebiträde Magnus Strömberg säger att skadeståndsanspråket kan behöva justeras uppåt.
Not. Varför? Vilken del? Till vad?

Not. För att någon ska få samhällstjänst krävs normalt att Frivården gör en personutredning före rättegången och kommer med ett avgörande om samhällstjänst är möjligt.

”OERHÖRT RÄDD”? FÖR VAD?
– Jag har varit advokat i 20 år. Och jag har aldrig haft en klient som varit så rädd. Aldrig, säger Magnus Strömberg om 19-åringen.
Not. Det finns absolut ingenting som styrker detta påstående från Mustafas försvarare. Den partiska föreståndaren på Mustafas HVB-hem gör heller inget annat än att återge vad Mustafa själv sagt.
– Han är oerhört rädd. Det är en sak som han har bett mig att framföra här, och det är att han aldrig har velat att den här situationen skulle uppkomma. Han känner inget agg mot de åtalade, utan önskar de all lycka.
Not. Ja, Mustafa har bett målsägarbiträdet att säga att han är ”oerhört rädd”, i hopp om att det skulle tala till hans fördel. Ingenstans framgår det vad Mustafa är rädd för, men om rädsla förekommer så är det högst troligt att det är en rädsla för att inte längre försörjas av Sverige. Varför skulle Mustafa känna agg mot de personer han provocerade och betedde sig illa mot?
När detta sägs tittar ASAP Rocky länge på 19-åringen, som stirrar ner i bordet.
Not. Mustafas påstådda rädsla har inte framkommit i FUP eller under rättegång. Bara personligt tyckande. Men om det skulle vara sant återstår alltså frågan vad han skulle vara rädd för. Strömberg pratar alltså om en rädsla i efterskott.
Att det hävdas att Mustafa inte velat att situationen inte skulle uppkomma saknas belägg för, men det är också irrelevant.

SLUTPLÄDERING, ASAP ROCKYS ADVOKAT

Nu är det försvarets tur att hålla sin slutplädering.

ASAP:s advokat kräver frikännande av ASAP, och att han omedelbart ska försättas på fri fot

ASAP Rockys advokat Slobodan Jovicic berättar att man har med ”rekvisita”. Han plockar fram en tom champagneflaska och placerar den framför en smått förvånad ordförande.
Slobodan Jovicic påtalar samtidigt att det här är som vilken rättegång som helst.

ASAP Rockys advokat pekar på att det har rått oenighet kring vissa filmklipp:
– Vi har blivit utlämnade till att göra vår egen tolkning, säger han.

INGET TYDER PÅ ATT DE AGERAT I SAMFÖRSTÅND
Jovicic ska nu titta på gärningspåståendet.
– Man pratar om ett utvidgat gärningsmannaskap, men det är uteslutet, säger Jovicic.

Han tar upp åklagarens linje om att det har funnits en brottsplan.
– Det första stället att leta på är i bevisbilden. Mitt förslag är att ta fram ett vitt papper, tecknar ordet ”brottsplan” och försöker dra in bevis där. Jag tror att det kan bli svårt, säger Jovicic.

Advokaten påtalar att det inte finns något som pekar på att någon av de åtalade har ropat något till varandra. Därför bör man inte kunna kalla det för en gemensam brottsplan, säger han.
Anledningen att advokat Slobodan Jovicic tar upp detta i sin slutplädering är att åklagaren har drivit en linje om att de åtalade ”agerat i samförstånd” under sitt våldsutövande.

Jovicic menar att det inte finns något i utredningen som visar att ASAP Rocky skulle ha gjort detta med förväntningen om att de andra i sällskapet skulle ansluta.

AB: Slobodan Jovicic säger följande om Rakim Mayers handlingar:
– Det jag kan säga är att det knappast finns någon utredning här som visar att han gör det här i förväntning att de andra ska ansluta sig.
AB: – När kan man anse att det här är en gärning som görs i samförstånd, frågar sig advokaten.

HARMLÖST KAST
Slobodan Jovicic ska nu visa en film i slow motion.
– Jag ska visa att djävulen finns i detaljerna, säger han.

Filmen visar kastet från ASAP Rocky. Advokaten menar att det inte går att kalla det för ett så farligt kast som åklagaren påstår.

ENDAST KAST OCH EN ”SVING”
Efter kastet och ett efterföljande slag från ASAP Rocky, menar Jovicic att det inte finns några ytterligare bevis på våldsutövning från rapparen.
Not. Det är korrekt att det inte finns något som styrker att ASAP gjort mer än vad som syns från videon.

INGEN SKYLDIGHET ATT STOPPA ANDRA
Advokat Slobodan Jovicic:
– Det man måste bära med sig, är att ASAP Rocky inte har haft någon skyldighet att stoppa de andra. Problemet är att det inte finns någon film som förklarar vad han gör.

Advokaten visar fler filmklipp, som föreställer 20-åringen [Dawod]. Advokaten menar att klippen visar att han närmar sig gruppen.
Not. Dawod sprang mot ASAP (enligt bl a ASAP själv) och konfronterade honom varvid ett mindre handgemäng uppstod.

INGET TYDER PÅ ATT ASAP ROCKY GJORT MER ÄN VAD SOM VISAS I VIDEO
– Jag påstår, att utifrån den här filmen samt ett PM från polisen, att det inte finns fler uppgifter om att Rakim Mayers har fortsatt sitt deltagande efter att de andra har anslutit, säger Jovicic.

Advokat Slobodan Jovicic anklagar nu åklagaren för att fulspela.

SAKNAD UTREDNING
Tingsrätten borde åberopa bristen att det saknas utredning om Mayers inblandning, menar advokaten.

VITTNE CHOCKAD OCH HÖRS INTE SAMMA DAG
Jovicic pratar sedan om vittnet, och förtydligar att hon blivit chockad.
– Hon hörs 20 dagar efter händelsen. Hon ska då, efter bästa förmåga inför tingsrätten, idag den andra augusti, återge vad hon såg den 30 juni.
Han visar ett nytt klipp och uppmanar tingsrätten att fundera på hur tillförlitligt det är att någon av de på plats ska kunna beskriva vad Rakim Meyers gör i klippet han spelar upp.
Slobodan Jovicic menar alltså att det är ytterst svårt för vittnena att återge korrekta minnesbilder så långt efteråt.
– Jag anser att det är fullt naturligt att det blir på det sättet. Det är min absoluta uppfattning, oavsett vittnets goda intentioner, att uppgiften om att Rakim Mayers har gjort något mer efter att klippet slutar inte går att lita på, säger Jovicic.

ONT I HUVUD AV ANDRA SKÄL
Slobodan Jovicic återkommer till flaskan.
Målsäganden har inte blivit slagen med en flaska. Den har gått i backen. Men jag tar inte ifrån honom hans uppfattning. Han kan ha fått ont i huvudet när han landade på backen, säger advokaten.

LJUDET AV GLASKROSS
Jovicic visar ett klipp där man hör glas krossas mitt samtidigt som man ser ASAP Rocky göra kastet av 19-åringen.

INGEN SKADA MOTSVARANDE FLASKA
Jovicic visar en bild på en cavaflaska som han menar är samma märke som den som låg krossad på platsen. Han menar att ett slag från en sådan flaska skulle vara mycket kraftig
Utredningen kring detta säger att ”hudavskrapning på huvudet” uppstod, menar Jovicic. Han menar alltså att skadan borde ha varit betydligt mer allvarlig.
Not. Det faktum att inget glas återfunnits med blod eller någons DNA visar på en tydlig brist i åklagarens påstående.

DAWOODS TVIVELAKTIGA VITTNESMÅL
Han pratar sedan om vittnesmålet som han kallar bristfälligt.
– Det kanske är uppenbart att det inte blir riktigt bra om man hör ett ungt vittne, som inte har svenska som sitt förstaspråk, och sedan renskriva uppgifterna. Återigen finns det två sätt för tingsrätten att göra det här. Antingen som målsägarbiträdet, att påstå saker, eller att det helt enkelt är ett ärligt misstag, att någon har missförstått någon annan, säger Slobodan Jovicic.

”HARLEM CAME OUT” – BETYDELSE OKÄND
– Eventuellt skulle tingsrätten kunna fundera på om åklagaren har stöd i (assistentens) sms, säger Jovicic.
Advokaten menar dock att assistenten inte sagt någon om en flaska i sitt förhör.
Inte ens åklagaren påstår att ”Harlem” är Rakim eller någon annan. Kan då tingsrätten luta mot det? Eller ska man konstatera att det kanske blir lite vanskligt att ta till detta?, frågar Jovicic.

INGET TALAR FÖR MISSHANDEL EFTER VIDEONS SLUT
– Låt oss säga att det är två, tre sekunder till av misshandel efter att klippet slutar. Hur ska man på de sekunderna ha lyckats släppa målsägarna, och med sina tomma händer ha tagit upp flaskorna och använt dem? Händerna är ju tomma, säger Jovicic, och menar att påståendet om fortsatt misshandel efter filmklippets slut därmed faller.

ÅKLAGARENS BEVISNING BYGGER PÅ ANTAGANDEN
Jovicic ska nu ”dela med sig av ett sista problem”.
– Antingen kan vi göra som åklagaren, att ta ett skede och låtsas som att inget har hänt efter, eller att baka ihop flera händelser. Jag tycker inte att det är en bra väg att gå. Det är en dålig väg att gå, säger han och visar upp ett rörigt klipp från sajten TMZ.

KONKURRERANDE HÄNDELSEFÖRLOPP KAN FINNAS
– Det som är farligt, som åklagaren blundar för, är att det kan finnas ett konkurrerande händelseförlopp, där skador uppstår. Då är det omöjligt att döma någon, säger Jovicic
Not. Det är fullt möjligt att vissa av Mustafas skador uppstått genom att han landade på krossat glas eller t o m av Mustafa själv (t ex i syfte att förbättra sitt eget utgångsläge), fristående från den påstådda misshandeln. Det har inte framkommit något som gör att detta kan uteslutas!

Åklagaren funderar på om hans åtal ska justeras

Jovicic vänder sig till åklagaren och frågar hur man kan tycka sig att det är fullt förståeligt att [målsägande Mustafa] utdela knytnävsslag med ringar, men inte att slänga någon på marken och trampa på den. Det är inte i balans, menar advokaten.
– Jag anser inte att det finns någon som helst grund för att den här gärningsbeskrivningen håller. Han ska frikännas och försättas på fri fot i dag, avslutar Jovicic.

Åklagaren säger att han funderar på om hans åtals ska justera gärningsbeskrivningen.

SLUTPLÄDERING, ÅTALAD #2

Nu är det dags för en av de medåtalades advokater, Martin Persson, att hålla sin slutplädering.

NÖDVÄRN
– Att det kan vara så komplicerat trots att vi inte kommit in på frågan om nödvärn, säger Persson.
– Frågan är om min klient kan dömas för att ha slagits i huvudet med en sådan flaska, säger Martin Persson.
– Först och främst påstår jag att han inte kan dömas för det, eftersom det inte har hänt. Den flaskan är väldigt tung och skulle orsaka väldigt skador. Man skulle bli medvetslös och få huden spräckt.

INGET SAMFÖRSTÅND
– Vi kan konstatera att min klient är först på plats, bakom livvakten. Inget illa mot (livvakten), men jag tror inte att han är särskilt snabb, säger Persson.
AB: Martin Persson konstaterar att hans ”huvudman var sist fram på platsen”, och att han inte känner till något om flaskan.
– I ett sådant läge kan man inte dömas för att ha agerat i samförstånd.

Martin Persson menar att detta pekar på att våldet inte har utövats i samförstånd.

AB: Martin Persson anser att hans klient inte deltagit i tillräcklig grad för att kunna dömas för att ha agerat i samförstånd med de andra.

– Den sista frågan är om min huvudman kan dömas för stampningen eller sparken, samt det första slaget eller knuffen som utdelas av Rakim Mayers. Det påstår jag att han inte kan.
Martin Persson går alltså återigen in på frågan om samförstånd, och menar att detta är irrelevant.

Martin Persson tar upp att vittnen talar om att det har använts hela flaskor, men att filmer visar att det inte alls rör sig om hela flaskor.
– Det har vacklat fram och tillbaka. Uppgifterna om flaskorna är knapphändiga och minst sagt osäkra.

Martin Persson menar att bilder visar att alla åtalades händer är tomma enligt bilder från händelsen. Han menar att det är uteslutet att en flaska ska ha plockats upp och slagits mot någon under de sekunder då ingen kamera rullade.

AB: Advokaten tar också upp att vittnesuppgifterna om flaskorna varierat, det har varit olika många och så vidare.
– Den mest rimliga förklaringen är att ingen hållit i en flaska, säger Martin Persson.

AB: Advokaten menar att han inte vet hur målsägandens skärskador uppkommit och att det inte finns bevis för hur det gått till.
– Målsäganden kan ha backat ihop och fallit på glaset på marken. Och visst kan det vara så att han har blivit slagen med en flaska. Men vi vet inte.

Bara för att man har en skada, betyder det inte att man vet hur den skadan har uppkommit, säger Martin Persson om de bilder från rättsläkare som visar på skärskår som ska komma från ”eggliknande föremål”.

När filmen är slut utdelas inga sparkar och inga slag, slår advokat Martin Persson fast, och hänvisar till vissa vittnesmål i rätten, bland annat från ASAP Rockys vänner.

Martin Persson tar upp 20-åringens [Dawod] tidiga vittnesmål, som handlade om att sex-sju personer ska ha haft flaskor i händerna. Han menar att detta är väldigt långt från sanningen.
Not. De var totalt 5 personer i ASAP-sällskapet, varav endast tre kunnat bekräftas varit delatiga i den påstådda misshandeln.

– Jag påstår att den misshandel som min huvudman är inblandad i är oerhört begränsad. Den varar i någon sekund och har inte orsakat någon skada. Frågan är om min huvudman ska gå helt fri, säger Martin Persson.

Martin Persson, som alltså är advokat till en av ASAP Rockys vänner, menar att hans argument visar på att straffvärdet bör bli lågt.

NÖDVÄRN BEFOGAT
AB: – Hela den här gruppen utsätts för detta, ett ofredande. Det är inget jätteallvarligt, men det är ett brott. Jag vill ha det på bordet, säger Martin Persson.
– Har åklagaren presenterat så mycket bevisning att han motbevisar det här påståendet om nödvärn? Nej, det anser inte jag, säger Martin Persson.

Martin Persson tar upp att det är rimligt att hans huvudman blev rädd när han såg blod och hörde en glasflaska krossas – och kopplar därmed in argumentet om nödvärnsrätten.
Det är det som åklagaren måste motbevisa, säger Martin Persson.
– Det är det ni måste fråga er, säger han till tingsrätten om åklagaren.
Har han presenterat den här bevisningen?
Not. I rättssystemet är det åklagaren som måste framföra bevisning för sin sak. Bevisbördan ligger på åklagaren. Åklagaren ska motbevisa att nödvärn var befogat.

TROVÄRDIG?
– Mot dessa fyra har vi 19-åringen. Han [Mustafa] har bytt historia och justerat sin historia, säger Martin Persson.
Persson menar att inte heller 20-åringen [Dawod] är trovärdig.

Han tar sedan upp ett av vittnena, som stundtals hade ryggen åt.
– Inte heller jag kan veta vad som händer mig här i salen, säger advokaten.

AB: Martin Persson går igenom de olika vittnesmålen och påpekar att det finns oklarheter kring vad vittnena egentligen sett.

Martin Persson menar att det tar lång tid att öppna telefonen och börja filma genom Snapchat.
– Under den här tiden har vittnet inte kunnat se vad som händer bakom henne. Hon har inte heller hört en flaska krossas, menar advokaten.
– Därför kan hon varken stödja eller motbevisa påståendet. Inget av vittnena kan styrka åklagarens bevisning.

RIMLIGT ATT ANTA BEVÄPNING VID BLODVITE
Martin Persson återgår till nödvärnsrätten, att det är rimligt att dra slutsatsen att någon är beväpnad om man ser sin kompis blöda.

Advokaten hänvisar sedan till en dom där nödvärnsrätten har tillämpats, och menar att det är liknande på flera sätt: bland annat längden på misshandeln.

På ämnet nödvärnsrätt menar Martin Persson att bara för att man exempelvis angrips med en kniv, måste man inte svara med kniv. Våldet får överstiga det ursprungliga våldet, säger han.

Martin Persson tar även upp att hans klient är medveten om att Rakim Mayers tidigare har blivit angripen med kniv, och att detta kan betraktas som ett skäl till att tillämpa nödvärn.

Martin Persson återkommer till att situationen gick fort och att bedömningen i fråga om att avväpna angriparen varade i två sekunder.

Angående straffvärde och påföljd tar Martin Persson upp en dom med en månads fängelse som påföljd.
– Det straffet borde min huvudman få, och det skulle innebära att han redan har avtjänat straffet, säger Martin Persson och syftar på den långa häktningen, som ska räknas in i ett straff.

Martin Persson säger att han även föreslår dagsböter och villkorlig dom som påföljd, alternativt villkorlig dom och samhällstjänst.
Martin Persson säger att utländsk härkomst inte är något hinder för samhällstjänst.
Martin Persson tar upp ett flertal domar där personer boende utomlands har dömts till samhällstjänst i Sverige. Han tar även upp att boende i Sverige är ordnat, samt att hans klient omedelbart bör släppas på fri fot.
Det finns ingen flyktrisk, menar Martin Persson, eftersom hans klient kontinuerligt måste resa in i Europa för att kunna jobba, och därmed inte kan hålla sig undan rättvisan. Sen avslutar han sin slutplädering.

SLUTPLÄDERING, ÅTALAD #3

Carla Pantzar, advokat till en av de medåtalade, håller nu sin slutplädering.

Mustafa kände sig kränkt

AB: Advokaten går igenom målsägandens berättelse som ”slutar att han helt utan anledning” blir nerslagen.
– Jag menar att hans berättelse är ett alternativt scenario. Jag tror snarare att målsäganden blev kränkt när livvakten lyfte bort honom. När han blir kränkt agerar han. Det har han gjort även tidigare i sitt liv, säger Carla Pantzar.

– 19-åringens heder är viktig för honom. När (19-åringen) blir kränkt så blir det bråk. Det har hänt förr med honom, säger Carla Pantzar.

AB: Hon tar upp att säkerhetsvakten gång på gång uppmanat målsäganden att lämna, där utanför Max.

Carla Pantzar tar upp att ASAP Rocky och hans sällskap kontinuerligt ber 19-åringen att lämna dem ifred.

Gick inte in på sidogata för att bråka

Carla Pantzar menar att det är orimligt att hennes klient gick in på den lilla sidogatan för att bråka.

Många hål i Mustafas redogörelse

Hon pekar på de olika hålen i 19-åringens berättelse.
– Han har uppenbara svårigheter att förklara händelseförloppet. Om han inte ens är ärlig om det som syns på film, varför skulle han då vara det med det som inte syns? Jag vill påstå att målsäganden ljuger, säger Carla Pantzar.
Då ler 19-åringen stort.

AB: Carla Pantzar tycker att domstolen ska ”dra öronen åt sig” utifrån att hon anser att målsäganden inte är trovärdig.

Carla Pantzar påtalar det faktum att 19-åringen, i egenskap av målsägande, kan ljuga fritt i rätten utan rättsliga konsekvenser.
– Han sitter inte direkt hemma och virkar på kvällarna. Men även en bråkstake ska inte bli misshandlad. Därför är hans berättelse i rätten viktig, säger hon.

AB: Carla Pantzar går hårt åt målsäganden, samtidigt som hon påpekar att han i egenskap av målsäganden inte behöver svara på frågorna.

Mustafa märkbart aggressiv

Carla Pantzar tar upp att 19-åringen verkar aggressiv i klippen, och tar upp att han säger ”come on, come on, I’m gonna fuck him” till livvakten.

AB: Carla Pantzar säger att hennes klient trott att målsäganden varit beväpnad och att det varit risk för nya angrepp.

Mustafa visar att han inte tvekar att använda våld

AB: Carla Pantzar anser att hela Rockys grupp har skäl att känna oro efter målsägandens agerande mot vakten, där han bland annat slagit med hörlurarna.
– Han har visat att han kan använda våld.

Carla Pantzar menar att det är fullt rimligt att ASAP Rocky och hans vän upplevde de två killarna som ett hot.

Skäligt våld i nödvärn

AB: Våldet som utdelats mot målsäganden är ”lindrigt och inom vad som är tillåtet”, säger Carla Pantzar.

Inte utrett vad som händer efter vad som visas i videon

AB: Även Carla Pantzar tar upp att utredningen inte visar vad som händer efter det filmade bråket.

Dawod smet

Advokaten tar upp att 20-åringen stack iväg.
– Han har mer motiv att komma därifrån, undan från polisen, än att stanna kvar och hjälpa sina kompisar, säger Carla Pantzar.

AB: Carla Pantzar frågar sig varför 19-åringens kompis lämnar platsen när han ligger skadad.

Tingsrätten kan inte bortse från att Mustafas skador kan ha uppkommit på annat sätt

Carla Pantzar ifrågasätter skärskadorna.
– Jag säger inte att han orsakat skadorna själv. Men tingsrätten kan inte bortse från att de kan ha uppkommit på annat sätt.

Mustafas märkliga skador

Carla Pantzar menar att 19-åringen kämpade så hårt för att visa sina skador att ”det uppkom nya varje gång han besökte läkarna”.

Mustafa verkar inte lida efter bråket

Advokaten menar även att 19-åringen inte verkade må alltför dåligt efter bråket, eftersom han åkte till Barkarby, åkte till jobbet och så vidare.

19-åringen sitter och ler under Carla Pantzars slutplädering.

Mustafas inkomstbortfall utan arbetsgivare

Carla Pantzar går sedan in på 19-åringens påstådda inkomstbortfall. Han tar upp oklarheterna kring hans anställning, som inte kunde bevisas. Enligt målsägandebiträdet ska han i vanliga fall tjäna 600 kronor om dagen.
– Om han hade en omedgörlig chef – kunde han inte bara visa upp en gammal lönespecifikation?, frågar Carla Pantzar.
Not.
Mustafas märkliga skadeståndsanspråk ser ut som följer:
1. 10 000 kr avseende förlorad inkomst
2. 40 000 kr avseende kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen
3. 40 000 kr avseende sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen
4. 49 700 kr avseende utseendemässiga skadeföljder

SKADESTÅND ORIMLIGT !!!
Om Tingsrätten skulle utdöma något skadestånd efter att allt nu klarlagts ger det starka signaler om att Sverige är ett ”mesigt” land där det är enkelt för även andra kriminellt belastade asylsökande att provocera fram en situation där man får skadestånd.

Skadestånd för ”kränkning”?

AB: Advokaten ifrågasätter även det höga begärda skadeståndet. Hon vill inte att något skadestånd för kränkning alls ska utgå.
Carla Pantzar beskriver skadeståndsanspråket som ”oroväckande”

De åtalade står för sanningen och ska försättas på fri fot

AB: – Sanningen sitter inte alltid på åklagarens bänk och lögnen på de tilltalades. I det här fallet sitter sanningen på de tilltalades bänk, säger Carla Pantzar.
Även hon vill ha sin klient frikänd och försatt på fri fot.

Carla Pantzar avslutar sin slutplädering med att begära att hennes klient ska släppas på fri fot.


Kort summering: Advokaterna kräver i första hand att de åtalade ska frias, i andra hand att de inte ska dömas till fängelse och om de ändå skulle få fängelse vill de att straffet ska bli kortast möjligt.


Åklagaren Daniel Suneson gör nu en justering på gärningsbeskrivningen:
– Mening två kompletteras med ”stampar på honom på marken”, säger han.
Försvaret vill inte kommentera detta.


En kvarts miljon kr för några dagars okvalificerat arbete!

Målsägandebiträde Magnus Strömberg begär ersättning på drygt 230 000 kronor, som avser 118 timmars arbete, berättar rättens ordförande.

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen (”AB”=Aftonbladet)

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Åklagarens två sista vittnen, som endast deltar via videolänk pga att dessa tjejer säger sig uppleva ”rädsla och oro” för att närvara i rättegångssalen, ger sin syn på vad som hänt i misshandelsmålet mellan ASAP Rocky och den ”ensamkommande flyktingen”, afghanen Mustafa.

Det är bara Mustafa som hävdar att någon använt sig av en flaska eller glas mot honom. Trots att inget glas hittats med vare sig blod eller de åtalades DNA.

Till åklagarens förtvivlan fastställer vittnet (precis som samtliga andra) att hon inte sett någon använda något tillhygge mot Mustafa. Istället bekräftar hon ASAP-sällskapets version av händelseförloppet. Bl a att inga slag eller sparkar utdelades efter det som visats på videon. Samt att Mustafa uppträdde hetsigt medan ASAP-sällskapet försökte lugna ner situationen.

Det första vittnet bekräftar att inga slag eller sparkar utdelades efter de få som syns i videon.

Det andra vittnet (en enda av alla vittnen) säger att den påstådda misshandeln skulle ha pågått under några sekunder efter det som videon visar. Vittnet är emellertid inte helt trovärdigt pga luddiga minnesbilder och att hon gång på gång säger att hon var i chocktillstånd.

Vittnet säger också att slagen var totalt ett eller två, men att sparkarna var fler. Oklart om sparkarna var totalt 2-3 samt om något av slagen träffade.

Här följer de två muslimska tjejernas (som sågs i videon) vittnesmål:

Nu är det dags för vittnesförhör via video. Anledningen är att de upplever obehag kring att vittna i rätten.

Rättens ordförande talar med ett av vittnena som var på plats utanför Max vid Hötorget.
– Vet du vilken händelse det handlar om?, frågar rättens ordförande.
– Ja, svarar vittnet.
Därefter får hon svära på heder och samvete att hon ska säga hela sanningen, med andra ord avlägga en vittnesed.

Vittnet berättar att de äter på Max när de upptäcker ASAP Rocky utanför fönstret. De ser att de har en diskussion med några killar.
– Mina vänner blev jätteglada, för de kände igen ASAP Rocky. Först tänkte jag, vem är det. Sen kom jag på att det är ASAP. Vi gick ut för att ta en bild med honom. Han hade en diskussion med några grabbar. När vi kommer ut har de redan gått lite längre ner. Min tjejkompis sa att vi skulle gå tillbaka, det kanske inte blir bra. Men vi ville ha en bild, så vi går dit. Då ropar vakten: Tjejer, kan ni översätta? Kan du be de här killarna att lämna oss ifred? Vi sa till de att lämna gruppen i fred, då sa han att han ville ha sina hörlurar.

Vittnet fortsätter:
– ASAP Rocky säger att han tog sönder hörlurarna på vakten. Vi säger till killen att han ska lämna gruppen i fred. Han vägrade. Vakten sa att han blöder och ber oss säga till killen att lämna dem ifred. Då tog han återigen upp hörlurarna. Vi uppmanade de att ringa polisen, berätta vad som hänt och då är allt klart. Vi bad ASAP Rocky säga vem han var, så att han skulle bli lämnad ifred. Men det ville han inte. Han ville inte berätta vem han var. Den här killen var fortfarande väldigt envis. En tjej kommer och säger till min kompis: Har den här killen gjort något mot er? Han har tafsat på mig och min tjejkompis.

Vittnet fortsätter:
– Vi berättar för ASAP Rocky samma sak som hon berättat för oss. Då hörde jag glas krossas. Jag vet inte om det gick sönder på marken eller om det träffade någon. Jag vet bara att någon hade en glasflaska i handen.

Vittnet berättar om när bråket eskalerade:
– De stod i klump runt killen. De slog och sparkade.

Vittnet berättar att polisen sedan kom, men att killkompisen till 19-åringen aldrig återvände till platsen.

Åklagaren vill backa till anklagelserna om att någon tafsat.
– Målsägande hade tafsat på henne och hennes kompis, säger vittnet.
– Var det han som pratade om hörlurarna?, frågar åklagaren.
Not. Svaret på denna fråga dokumenterades inte, men tafsandet ska enligt vad som sagts tidigare avse Mustafas kompis, Dawod.
– Sen sa hon samma sak till ASAP Rocky, säger vittnet.
– Svarade han då?
– Nej.
– Sen hörde du glas gå sönder?
– Ja, men jag såg inget.
– Varför?
Det gick så snabbt, och vi var livrädda.
– Vem hade glas i handen?
– Jag minns inte hur han såg ut. Jag minns bara att en av dem hade det.

– Vem var det som kastade killen, frågar åklagaren.
– ASAP Rocky, svarar vittnet.

Åklagaren Daniel Suneson backar till polisförhör, där vittnets berättelse skiljer sig en aning.
– Jag sa att en av de hade det, men jag vet inte vem. De måste ha missförstått.

– ”Polisen frågar, vem slog killen med glaset? Det var ASAP Rockys kompis, han med glaset”, läser åklagaren ur polisförhöret.
– Det här med att han och hans vänner hade glas, ja, det sa jag, säger vittnet.
Vittnet säger återigen att hon blivit missförstådd i polisförhöret.

– Då sa du att den gick sönder på en rygg, i dag säger du att den gick sönder på marken?, frågar åklagaren.
– Jag hörde bara att glas krossades, säger vittnet.
– Jag har läst upp flera frågor som du säger att polisen har missförstått, säger åklagaren.
– Det var bara några stycken, svarar vittnet.

– Sen säger du att ASAP Rocky kastade iväg killen, vad hände sen?, frågar åklagaren.
– Sen omringade de honom med sparkar och slag, svarar vittnet.
– Från vilka?, frågar åklagaren?
– Från alla.
– Hur många var det?
De som var där. Han, hans vakt, två till.
Not. Den ej åtalade livvakten deltog inte.
– Var det en eller flera sparkar?
– Vet inte. Det var i alla fall sparkar.
– Träffade sparkarna och slagen?
– Jag tror det.
Not. Ingen har kunnat bekräfta att spark eller slag träffat Mustafa.
– Såg du skador på killen som fick ta emot, och i så fall när?
– Vi såg honom blöda. Han visade skadorna på handen. Och han hade ont i ryggen.
Not. Mustafa blödde alltså från handen. Inte från armen där senare ett skärsår uppstod.
– Såg du skador på honom innan?
– Det vet jag inte.

Åklagaren frågar om 19-åringens kompis, om han gjorde något.
– Jag såg inte. Han följde bara efter. Vi försökte bara lugna ner situationen.

– Den här vakten, kan du beskriva honom?, frågar åklagaren.
– Han var stor. Mörk. Det är allt, säger vittnet.
– Har du sett om vakten har fått ta emot något våld?, frågar åklagaren.
– Nej, jag såg inget av det, säger vittnet.
– Hade du mobiltelefon med dig?
– Ja.
– Filmade du?
– Nej.
– Vem filmade?
– En av mina vänner.

Åklagaren säger att man på filmen ser att killen med hörlurar kastas och hamnar på marken, och sedan blir omringad.
– Sen bryts filmen. Den är väldigt kort. Dina minnesbilder på platsen, är det det som händer, eller händer fler saker?, frågar åklagaren.
Det är bara det som händer. Sen drog de tillbaka honom, säger vittnet.

Åklagaren frågar om vittnet såg några spår efter flaskor efter händelsen.
– Nej. Asså, det fanns glas på marken, svarar vittnet.
Not. Som helt eller delvis kunde ha funnits där redan innan ASAP kastade ner Mustafa. Det framgår inte var hon såg glas.
– Vad var det för typ av glas? Beskriv.
– Delar av en glasflaska. Den var sönder. Jag minns inte riktigt. Jag såg i alla fall glas på marken.
– Frågan är inte svår. Var det en hel eller trasig flaska?
– Den var trasig, för den gick sönder.
Det var åklagarens sista fråga till vittnet.

Målsägandebiträdet vill läsa upp ur polisförhör, från den 18 juli 2019, då han menar att vittnets uppgifter skiljer sig. Målsägandebiträdet tar upp att vittnet sa i förhör att ASAP Rocky ska ha bett de att ringa polisen.
– Det var när han blev slagen, inte innan. Vi gav honom förslag om att ringa polisen och lösa situationen på bästa sätt, svarar vittnet.
Målsägandebiträdet har inga fler frågor.

Vittnet fick inte läsa polisens anteckningar om vittnesmålet

Slobodan Jovicic ställer nu frågor.
– Hur går polisförhöret till?, frågar han?
– Vi hade förhör på telefon. Jag var hemma.
– Det står i anteckningen att förhöret är 28 minuter.
– Ja, det skulle ta 20 minuter.
– Sen ser jag att det är 2,5 sidor, glest nedtecknade. Minns du, efter förhöret, har du fått se det? Har de gått igenom det med dig?
– Ja, han läste upp det på telefon.
– Men har du fått läsa det som står skrivet?
– Nej.

Jovicic frågar vittnet om de olika gruppernas humör.
– När båda gängen pratade med oss var de lugna. ASAP Rocky och gänget var upprörda sen, för att de hade blivit förföljda.
– Hur var de andra?
– Han [Mustafa] var hetsig, han ville ha sina hörlurar.

– När flaskan går i kras så hör du det bara?, frågar Jovicic.
– Ja.
– Hände det bakom ryggen?
– Det gick så snabbt. Vi hörde glas krossas bakom oss, svarar vittnet.
– Får du en uppfattning om vad den stora vakten gör när glaset krossas?
– Nej.

Åklagaren tar upp att vittnet fått förhöret uppläst.
– Godkände du det då?
– Ja.
Åklagaren tittar på Jovicic och säger: ”vi var överens om det stod ’uppläst’”.
Not. Normalt är det vad som sägs i rätten som är det viktiga. I det här fallet är polisförhöret inte utskrivet som ett dialogförhör vilket gör det svårt att hänvisa till det.


Vittne #2

Nu ska nästa vittne förhöras.
Rättens ordförande Per Lennerbrant hälsar det nya vittnet välkommet. Även detta vittne deltar via länk. Därefter rättens ordförande henne om att avlägga vittnesed, vilket hon gör.
Rättens ordförande ber vittnet tala så tydligt som möjligt, samt med pauser, så att tolkarna ska kunna översätta till de åtalade och de målsägande (samt anhöriga).

Åklagaren Daniel Suneson ber henne berätta om händelsen.
– Jag satt på Max med två tjejkompisar. Vi ser ASAP Rocky när vi äter. Vi går ut och tar bild. När vi kommer fram förstår vi att de tjafsar.
Rättens ordförande avbryter och ber henne tala lite långsammare.
Vittnet fortsätter:
– Vi kommer ut och ser ASAP Rocky tjafsa med två killar om att de ska lämna dem ifred. Sen säger min kompis att vi ska ställa oss lite längre bort för att inte blanda oss i.

Vittnet berättar att ASAP Rocky säger att de inte vill ha bråk, att de vill bli lämnade ifred. Hon berättar att målsägandet vill ha sina hörlurar, och att han upprepar detta.
– En tjej kommer fram och frågar om killen har gjort något mot oss. Då säger jag nej. Då säger hon att han [Dawod] har tafsat på henne och hennes kompis, berättar vittnet.

– Efter att jag har hört det frågar jag målsägande kompis [Dawod] om detta stämmer. Han nekar, men hon fortsätter säga att de har tafsat. Men han nekar. Hon säger även detta till ASAP Rocky. Sen eskalerar allt. Jag ser hur ASAP tar tag i killen och kastar honom på marken. Sedan hoppar hans två andra kompisar in och börjar slå honom. När de är klara sticker de iväg, säger vittnet.

Åklagaren frågar om vittnet känner tjejen som berättade om tafsande. Sen frågar han vad som gjorde att situationen eskalerade.
– Min kompis försökte förmedla [dvs medla], efter det är allt jag ser att man kastar ner honom på marken.
– Vad är den tändande gnistan, frågar åklagaren.
– Jag vet inte. Men jag kommer ihåg att de bad honom att lämna honom ifred, målsägande ville ha sina hörlurar, vilket han upprepade hela tiden. Allt jag ser är att de kastar ner honom på marken. Det var ASAP Rocky som kastade, säger vittnet.
– Precis innan kastet, vad händer då?, frågar åklagaren.
– De stod och pratade. Min tjejkompis översatte mellan målsägande och livvakten. ASAP Rocky pratade med tjejen som hade kommit fram till mig, säger vittnet.
– Har du sett något våld innan ASAP kastar killen i marken?
– Inget som jag kommer ihåg.

Åklagaren frågar om killen med hörlurarna eller hans kompis har utövat något våld när de stod och pratade.
– Inte som jag kommer ihåg.
– Vad menar du, du stod ju på platsen?
– Jag pratade med målsägandes kompis. Det var han jag pratade med.
– Har du sett någon flaska på platsen?
– Ja, jag såg en kille från ASAP:s gäng hålla i två flaskor.
– Vad hände med dem?
– Jag vet inte om han kastade ner dem på marken eller inte. Jag var i chock när ASAP kastade killen på marken.
– Har du sett någon bli slagen med en flaska?
– Nej.
– Såg du glaskross på marken?
– Ja, efter händelsen.

Åklagaren frågar om hon filmade något.
– En del, där ASAP kastar ner honom på marken.
– Vad händer då?
– Han blir nerkastad på marken av ASAP Rocky. Sen hoppar två av ASAP:s kompisar in i bråket och börjar utdela sparkar.
– Hur många sparkar såg du?
– Det kommer jag inte ihåg exakt.
– Är det mer en än?
– Ja.
– Mer än två?
– Ja.

Åklagaren frågar om vittnet kan peka ut vem som sparkade.
– Det var ASAP och hans två kompisar.
– Har alla tre utdelat sparkar?
– Som jag minns det, ja.
Not. Detta är den enda som hävdat att alla tre utdelade sparkar… och hon är uppenbarligen inte alls säker på att så skedde (hon återkommer hela tiden till att hon var i chocktillstånd).
– Har de gjort något mer?
– Jag kommer även ihåg att ASAP utdelade några slag.
– Såg du om de träffade?
– Nej.
– Hur långt från den platsen stod du när du såg det här?
– Jag var nära. Några meter.
– Var vakten framme när killen låg på marken?
– Ja, han försökte stoppa bråket.
– Hur vet du det?
– Jag minns att han försökte stoppa de två kompisarna. När killen låg nere och de slog honom, sprang vakten in och försökte stoppa honom med händerna.
– Lyckades han?
– Jag vet inte.
– Hur länge pågick det på marken?
– Jag vet inte exakt hur länge, men kanske en minut eller mindre.

Åklagaren säger att när han sett sekvensen på marken, så tyckte han att den var väldigt kort.
– Finns det mer i verkligheten än vad vi ser på filmen?, frågar åklagaren.
Vittnet berättar att slagen och sparkarna fortsatte efter att klippet tog slut.
– Jag filmade på appen Snapchat, och då måste man hålla in när man filmar. Jag släppte av chock.
Hon säger att tre fjärdedelar av bråket spelades in.
Not. Om det vittne som upprepade gånger säger sig ha varit ”i chock” skulle ha rätt (och alla andra fel) så kan den påstådda misshandeln ha ägt rum i en minut (upp till 160 ”slag och sparkar”, enligt Mustafa).

Åklagaren frågar vittnet varför de slutade slå och sparka.
– Jag vet inte varför. Fråga dem, säger vittnet.
– Vad hände med killen på marken?
– Han började blöda.
– Hade han några skador när han tjatade om sina hörlurar?
– Inte vad jag kommer ihåg, säger vittnet.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg tar vid. Han tar upp att vittnet säger att kompisen medlade mellan 19-åringen och livvakten.
– Är det då någon tar upp frågan om huruvida man ska kontakta polis?, frågar Strömberg.
– Ja, både målsägande och livvakten, säger vittnet.
– Du säger att målsäganden tar upp detta, blir det någon reaktion på att polisen ska kontaktas?
– Jag kommer inte ihåg något om det.

Magnus Strömberg frågar om något togs upp om namn när polisen skulle kontaktas.
– Målsägande frågade om någon visste vem ASAP Rocky var. Hon frågade honom om han kan säga att han är ASAP Rocky, men då sa han: ”Nej, säg inte det”, berättar vittnet.
Not. Uppgifterna går isär. Enligt annan uppgift hade ASAP sagt att polisen inte skulle informeras om vem ASAP var. Nu säger vittnet istället att ASAP inte ville att Mustafa skulle veta vem ASAP var.

Slobodan Jovici, ASAP Rockys advokat, tar vid.
– Har du varit med om sådana här bråk tidigare?, frågar han.
– Nej, men jag har sett folk bråka tidigare, svarar vittnet.
– Hur kändes det att vara med om det här?
– Jag var i chock och visste inte vad jag skulle göra.

Jovici frågar om hon har tittat på filmen efter händelsen.
– Jag har sett den flera gånger, svarar vittnet.
– Är du helt säker på att det var just då du pratade med målsägandes kompis, eller kan det ha varit tidigare?
– Nej, jag minns att jag pratade med honom när tjejen pratade med ASAP Rocky, innan det eskalerade.
– Är du säker på att du pratade med honom just då?
– Ja.

Slobodan Jovici frågar:
– Tycker du att du har haft en bra uppsikt över bråket? Hur pass säker är du på att ASAP Rocky har gjort mer än det som finns på filmen?
– Jag är säker på vad jag har sett, säger hon.
Not. Strax därefter (se nedan) erkänner vittnet att hon kan minnas fel.
Vittnet säger att hon är säker på vad hon har sett, eftersom det var en ovanlig händelse som fastnade.
– Han utdelade sparkar och några slag, säger vittnet.
Slagen ska ha varit en eller två till antalet, men sparkarna var fler, berättar vittnet.
Not. Totalt 1-2 slag och 3 sparkar? Där det är okänt om något träffade Mustafa.

Slobodan Jovicic frågar ordförande om de kan få titta på ett filmklipp.
– Det kommer vara den film som du själv spelade in, säger rättens ordförande till vittnet.
Jovicic frågar, innan filmen sätts igång och endast en suddig bildruta syns:
– Vad ser det ut som att du gör här?
– Det är suddigt, men jag blev chockad och vände på kameran?
– Det verkar som att du höll på med din telefon?
Vittnet förklarar att hon vid det laget hade pratat klart med målsägandes kompis.

På filmen ser man hur målsägandes kompis springer från ASAP Rocky.
– Jag förstår att du har en minnesbild som är 20 dagar gammal. Om du har stått och hållit på med telefonen på andra sidan gatan, och kompisen springa en meter framför ASAP, kan du då minnas fel om ni pratade exakt då?, frågar advokaten.
– Jag pratade med honom då. När vi hade pratat klart tog jag upp telefonen för att filma, och då hände det här, säger vittnet.

Slobodan Jovicic frågar om vittnet håller med om att man kan minnas fel när det har gått så lång tid.
Ja, säger vittnet.

Målsägandebiträde Martin Strömberg säger att han vill få klarhet i en detalj.
– Har du en minnesbild av vad som hände med flaskan under förloppet?
– Jag har sagt att jag inte kommer ihåg vad som hände med flaskan. Men den var på marken, helt sprucken.
– Kan man säga att du inte vet hur den gick sönder? Mot målsägande eller mot marken?
– Det är inget jag vet.

Målsägandebiträdet ber om ursäkt och säger att det inte var någon avvikelse mellan polisförhöret och vad vittnet säger i rätten.
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg läser upp polisförhör, där vittnet säger att hon inte vet om 19-åringen blev träffad av glasflaskan. Hon ska dock ha sagt att 19-åringen sa att han blev träffad.
– Det har gått en månad, jag vet inte, svarar vittnet.
– Kan det vara så att din minnesbild var bättre när du blev hörd av polisen än vad den är i dag?
– Så kan det vara, svarar vittnet.

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Åklagaren har kallt in två vittnen som ska tala för målsäganden. Dels Mustafas kompis ”ensamkommande” Dawod, och dels en person från det HVB-hem där Mustafa bor.

Mustafas vittne, Dawod, konfirmerar i allt väsentligt vad de åtalade och deras försvarsadvokater i ASAP-rättegången hävdat:

Nu är det dags för vittnesförhör med 20-åringen som är 19-åringens kompis. Han kommer direkt från häktet efter misstänkta brott som ska ha ägt rum efter gatubråket med ASAP Rocky. 20-åringen leds in i salen med gröna häkteskläder, iförd handfängsel.

Rättens ordförande frågar om han behöver hjälp av tolk eller om han förstår svenska. 20-åringen svarar att han vill prata svenska.
20-åringen får därmed svära vittneseden med hjälp av tolk. Det är rättens ordförande som uppmanar till att tolk bör användas till just detta. 20-åringen ser stressad ut. 19-åringen tittar på honom från andra sidan rättssalen.

Åklagaren Daniel Suneson frågar hur 20-åringen känner 19-åringen.
– Vi har känt varandra i fyra år.
– Hur mycket har ni umgåtts?
– I ett år var vi på samma boende. Sen fick jag en lägenhet. Vi brukades träffa en gång i veckan.
– Kan man säga att ni känner varandra väl?
– Ja.
Not. Alltså tvärtom till vad Mustafa hävdat.

Åklagaren frågar vad de gjorde på Hötorget under den aktuella kvällen.
– Vi gick till McDonald’s för att äta mat.
– Menar du platsen där allt händer? Max?
– Ja.
– Fortsätt.

Åklagaren vill att tolk ska användas.

Åklagaren frågar igen vad de gjorde på platsen.
– För att äta mat.
– Fanns det något annat ärende?
– Nej.
– Träffade ni på några utanför Max?
– Där befann sig ASAP Rocky och hans livvakter.

20-åringen berättar att han därefter pratade med ASAP Rockys livvakt. Åklagaren vill att han ska berätta hela händelseförloppet med egna ord.
– Först befann vi oss utanför Max. Sen gick vi ner mot McDonald’s. Sen kom jag tillbaka. Sen såg jag målsägande som tjafsade med livvakten.

20-åringen berättar att målsägande säger att det har blivit tjafs med livvakten. Han frågade livvakten om vad som hade hänt, och fick svaret att målsägande pratat dåligt till honom.

Målsägande ska då ha sagt att hans hörlurar tagits ifrån honom, varpå de började följa efter ASAP Rockys gäng.
– Vi gick efter dem. Vi pratade med dem lite grann. Målsägande och livvakten bråkade lite med varandra, säger 20-åringen, som alltså är kallad som vittne.
Not. Med ”Målsägande och livvakten bråkade lite med varandra” menar alltså Dawod att Mustafa bråkade med livvakten.

20-åringen säger att ASAP Rocky och hans vänner plockade upp glasflaskor och attackerade.
– Jag sprang och trodde att målsägande skulle följa efter. Jag var rädd, eftersom jag trodde att alla [alltså även Mustafa] hade glasflaskor. När jag tittade bakåt såg jag att ASAP slängde målsägande i backen. Sen gick jag tillbaka för att hjälpa målsägande.
Not. Dawod säger alltså INTE att Mustafa i något läge attackerats med flaska! Tvärtom, med tanke på att han säger att han ”gick” tillbaka.

20-åringen säger att 19-åringen blev ”mycket misshandlad”.
– Sen kom ambulans.
Not. ”Mycket misshandlad” är väldigt subjektivt, särskilt från ett vittne som inte kan anses trovärdigt av olika skäl.

Åklagaren frågar vad som hände innan ASAP Rocky kastade 19-åringen.
– De pratade med varandra, säger 20-åringen.
– Varför kastade han iväg målsägande, tror du?
– De talade på ett bråkigt sätt.

20-åringen säger att han inte gjorde något.
– Gjorde målsägande något då?, frågar åklagaren.
– Jag såg inget.
– Varför kastade ASAP Rocky då iväg honom? Det måste väl finnas en anledning?
– De tjafsade mycket.

Dawod uppger att de fem personerna var 6-7

– Jag vet inte hur de tänkte, ASAP och de andra. De var sex-sju personer, medan målsägande är en liten kille. Jag vet inte hur de tänkte, säger 20-åringen.
Not. Dels var afghanerna två, och kan ha varit beväpnade, och dels bestod ASAP-sällskapet av totalt fem, där endast tre varit inblandade i den påstådda misshandeln.

– Upplevde du att de var rädda?, frågar åklagaren.
– Nej, jag tror inte det.
– Varför inte?
– De var sex-sju personer.
Not. Oavsett vad Dawod tror så var det väldigt svårt för honom att avgöra detta, men Dawod borde förstå att de åtalade kunde misstänka att afghanerna var beväpnade.

Åklagaren frågar 20-åringen om ASAP Rocky och hans gäng kan ha uppfattat att de skulle bli angripna.
– Vi gjorde ingenting. Vi bara pratade med dem.
Not. Dawods svar på åklagarens fråga kan inte tillföra något.

– På vilket sätt pratade ni med dem?
– Först var det målsägande som pratade med dem. De pratade otrevligt. Jag särade på dem. Sen var det ASAP Rocky som pratade med mig, och sa att jag skulle ta med min kompis därifrån. Sen pratade jag med målsägande och sa: ”Kom, vi ska gå härifrån”. Då sa målsägande: ”Nej, jag ska ha mina hörlurar”.
Not. Med ”jag särade på dem” menar Dawod att han då försökte få sin aggressiva kompis att sluta provocera ASAP-sällskapet. Med ”De pratade otrevligt” syftar Dawod på Mustafa (som framgår av bl a videon var ingen i ASAP-sällskapet otrevlig mot afghanerna).

Åklagaren frågar om 20-åringen hade något i sina händer.
– Nej, svarar 20-åringen.
– Man har sett på en övervakningsfilm att du ber om en mugg på Max, säger åklagaren.
– Jag minns inte det, säger 20-åringen.

Åklagaren ber 20-åringen att berätta om vad som händer när målsägande ligger på marken.
– Jag sprang. När jag kom fram till korsningen tittade jag bakåt. Jag såg att ASAP Rocky och hans livvakter gav sig på honom. Sen gick jag tillbaka för att hjälpa honom. Hans livvakt slog eller sparkade mig.
Not. Livvakten ”slog eller sparkade” Dawod? Det är inget som syns i video och inget som stöds av något som sagts tidigare. Bara att Dawod bråkade med ASAP Rocky.

Åklagaren undrar vem som höll i flaskan, som enligt 20-åringen var en ölflaska.
– Jag minns inte väl, men jag tror att det var ASAP Rocky och hans livvakter, säger 20-åringen.
Han säger att flaskorna stod på marken och att de tog upp dem. Åklagaren frågar om han såg flaskorna användas mot 20-åringen [19-åringen], och när.
– När målsägande hamnade på marken, säger 20-åringen.
Not. Något svar på om Dawod anser att han såg en flaska användas mot Mustafa fick alltså inte rätten.

Åklagaren undrar om 20-åringen vet hur många flaskor det handlade om.
– Det var många, men jag minns inte väl, säger 20-åringen.
– Var de hela eller trasiga, frågar åklagaren.
– De var hela.
Not. Åklagaren frågar alltså hur många flaskor det fanns på platsen, inte om hur många som skulle ha använts mot Mustafa. Återigen bekräftas – t o m av Mustafas vittne – att ingen skurit Mustafa!

Åklagaren frågar varför 20-åringen inte stannade på platsen.
– Jag var kvar fram till att ambulansen kom.

Åklagaren frågar om 20-åringen har pratat med 19-åringen sedan dess.
– Nej, svarar han.

En av de medåtalades advokater, Carla Pantzar, frågor 20-åringen om hans minnesbilder.
– När jag stod i korsningen såg jag inte så bra vem som gav sig på vem, svarar han.
– Vet du varför målsägande gick fram och pratade med vakten?, frågar Pantzar.
– På grund av hörlurarna.

Dawod lämnade Mustafa innan polis kom till platsen

Carla Pantzar påtalar då en avvikelse från polisförhöret som hölls med 20-åringen.
– Målsägande sa att du stack direkt efter. Ett vittne säger att hon bad dig stanna, men att du lämnade, säger Carla Pantzar.
– Det stämmer. Jag var kvar tills att ambulansen kom.

Dawod vill inte svara på frågor om den kniv han använt sig av efter ASAP-incidenten

Carla Pantzar frågar om 20-åringen minns att han hade något tillhygge på sig när han greps den 19 juli. Rättens ordförande påminner att han inte behöver svara på det.
– Han behöver inte berätta om det, säger ordförande.
– Jag vill ändå fråga det, säger Carla Pantzar.

Carla Pantzar retirerar och släpper frågan om det senare gripandet.

Carla Pantzar frågar om det faktum att 20-åringen hade kniv på sig när han greps senare i juli. 20-åringen vill inte svara på det.

Dawod: Tre, fyra eller sex av fem personer hade glasflaskor

En annan av de medåtalades advokater, Martin Persson, frågar vidare.
– Hur många hade en glasflaska i händerna?
– Tre.
Martin Persson berättar att 20-åringen i förhör har sagt att det var sex personer som hade glasflaskor i händerna.
– Stämmer det?, frågar Persson.
– Så vitt jag minns var det tre eller fyra personer, säger 20-åringen.

Dawod: Befann sig 10 eller 50 meter bort

Martin Persson påtalar att gruppen inte ens bestod av sju personer.
– Jag räknade inte exakt, svarar 20-åringen.
– När bråket startar, hur långt är du ifrån platsen?, frågar Persson.
– Jag är vid korsningen tio meter bort.

Advokat Martin Persson påtalar då en avvikelse från polisförhör, där 20-åringen säger att han befann sig 50 meter från bråket.
– Det var 10, 15 meters avstånd, svarar 20-åringen.

Martin Persson säger att han har en film som visar att 20-åringen stod precis vid bråket.
– Nej, inte när målsägande slängdes bort. Jag sprang iväg och stannade vid korsningen

Slobodan Jovicic frågar om han minns när kompisen kastades på marken.
– Ja, jag vände mig bakåt och såg det, svarar 20-åringen.
– Du säger att du har gått iväg och vänder dig om och ser kastet, var är du då?
– När de attackerade trodde jag att målsägande skulle springa efter, med mig. Jag trodde att han var bakom mig.
Not. Dawod svarar inte på frågan.

– Du stannar upp nere på gatan, vad gör du då?, frågar Jovicic.
– När livvakterna attackerade, gick jag tillbaka. Sen sparkade och slog hans livvakt mig. Sen såg jag att de misshandlade målsägande.
Not. Nu har Dawod ändrat sig från att livvakten ”slog eller sparkade” Dawod till att livvakten ”sparkade och slog” Dawod. Trots att inga bevis finns för detta och att Dawod inte har några skador.

– När du ser att din kompis ligger på marken och blir misshandlad, försöker du avbryta det?
– Jag hindrade dem från att plocka upp målsägande från marken.
– Du försöker avbryta det och går fram till honom? Går eller springer du?
– Jag gick.
Not. Enligt de åtalade sprang han mot dem och gav sig på ASAP Rocky. Det finns inget som stödjer att Dawod skulle ha hindrat – eller ens försökt hindra – någon från att ”plocka upp” Mustafa från marken.

Jovicic frågar hur 20-åringen hade tänkt avbryta bråket, ”genom att knacka dem på axeln?”
– Du ska komma fram och lyfta upp honom?
– Ja.
– Är det vad du gör?
– Jag hann inte fram. Han fick ta emot slag och blev misshandlad.

20-åringen berättar att han inte hann fram för att hjälpa 19-åringen.
Det var två, tre av hans vakter som misshandlade mig, säger 20-åringen, som menar att han inte tilläts hjälpa sin kompis.
Not. Det finns ignet stöd från något vittnesmål, eller från bider, att någon gjort något mot Dawod. Därav att åklagaren ändrade sitt åtal att inte inbegripa Dawod.

Slobodan Jovici frågar 20-åringen om någon hade ryggen mot honom när han var på väg tillbaka till bråket
– Hur tror du att man hade uppfattat dina åsikter?
– De såg mig, vände sig om och misshandlade mig.

Förhöret med 20-åringen, som alltså kallades in som vittne, avslutas. Han leds ut ur salen i handfängsel, eskorterad av tre häktesvakter.


Förhör med HVB-föreståndaren som ska försöka styrka Mustafas skador & problem

Nu är ett nytt vittne på plats i salen.
Vittnet, som är kallat av 19-åringen, får nu avlägga en vittnesed.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg inleder förhöret av vittnet.
Vittnet berättar att han har masterexamnen i socialt arbete. Vittnet berättar att han haft ungefär fem samtal med 19-åringen.
Not. Fem samtal med Mustafa om vad? Och varför?

Vad Mustafa sagt om sina problem?

Vittnet berättar att 19-åringen sa att han hade skadat revbenen samt hade sår på underarmen.
Not. Väger vad Mustafa påstår tyngre än vad de läkare kommit fram till som undersökt Mustafa?

Magnus Strömberg säger att vittnet ska berätta om 19-åringens mående.
19-åringen godkänner att vittnet berättar vad som framkommit i samtal mellan dem, som är sekretessbelagda.

– Han mår betydligt sämre psykiskt.
Not. Pga att han är rädd för att inte kunna fortsätta sin brottsliga bana i Sverige och kanske att han tror att han förlorar möjligheten att fotsatt försörjas av Sverige?

– Han uppger i samtal att han sover dåligt, har problem med minne och koncentration, säger vittnet.
Not. Och skillnaden mot tidigare är vad?

– Han känner konstant rädsla och drömmer mardrömmar. Det har han berättat i samtal, säger vittnet, som bland annat arbetar på ett boende.
Not. Med ”ett boende” avses alltså det senaste HVB-hem där Mustafa bott. Vad är det Mustafa känner ”konstant rädsla” för? Varför drömmer Mustafa mardrömmar och om vad? Vilken vikt ska läggas på vad Mustafa säger?

Vittnet arbetar med den här typen av samtal, berättar han.
Not. Vem arbetar HVB-föreståndaren för?

– Det här är skador för livet, man ska inte förminska en misshandel, säger vittnet, som är föreståndare på boendet.
Not. Floskler. Skador för livet? Varför dessa överord av Mustafas HVB-föreståndare? Man ska aldrig förminska en misshandel och därför är det ingen som heller gjort detta. Däremot finns det faktisk misshandelsfall som den misshandlade själv får ta hela eller delar av skulden av.

Vittnet berättar att han har fått koncentrationssvårigheter och ibland vaknar av rädsla.
Han vaknar och skriker i sömnen, och kollar så att ingen vill döda honom, säger vittnet.

Not. Och skillnaden mot tidigare är vad? Orsakerna till detta – om det skulle vara sant – är vad?

– Jag har hört av ungdomar på boendet att han är rädd och inte vågar sova själv.
Not. Hörsägen.

– En av de medboende på boendet knackade på målsägandes dörr. Då ringde målsägande nattpersonalen som fick försäkra att ingen ville skada honom, säger vittnet.
Not. Om detta skulle vara sant så kan det noteras att denna påstådda rädsla tycks Mustafa haft redan innan ASAP-incidenten. Trots detta har han inte visat rädsla för att attackara och själv misshandla andra.

– Det här har påverkat hans beteende.
Not. Exakt vad har påverkat hans betreende? På exakt vilket sätt. HVB-föreståndarens vittnesmål lämnar oändligt många frågor obesvarade.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger att han är nöjd så.

Slobodan Jovicic frågar vittnet om boendet får betalt för att ha boende där.
– Ja, av socialtjänsten.
– Om han ska få vidare behandling, går det via Socialtjänsten?
– Ja, säger vittnet.
– Jag är nöjd så, säger Slobodan.

Vittnet förtydligar till Slobodan Jovicic:
– Du framställer det här som att det handlar om pengar, att vi vill behålla målsägande. Jag är helt oberoende. Det finns inga ekonomiska intressen, det här är en objektiv bedömning av en klients mående. Jag försvarar inte honom på grund av pengar.

Förhöret med vittnet på boendet avslutas.

Mustafas skadeståndsanspråk för misshandel av normalgraden

Mustafas märkliga skadeståndsanspråk ser ut som följer:
1. 10 000 kr avseende förlorad inkomst
2. 40 000 kr avseende kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen
3. 40 000 kr avseende sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen
4. 49 700 kr avseende utseendemässiga skadeföljder

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

Nedan redovisas allt Asap Rocky sagt under förhöret med honom på rättegången.

Åklagaren och Mustafa har inget vidare flyt och Mustafas målsägarbiträde visar sin frustration genom att inför rätten anklaga ASAP:s advokat för att sitta och hånle under rättegången, men tillrättavisades av domaren (Per Lennerbrant) som inte kunde se att så skett.

Åklagarens huvudargument, att någon som ingen kan säga vem det skulle vara slagit en flaska i huvudet på Mustafa faller varje gång denna del av åtalet tas upp. Att åklagaren valt att åtala ASAP för misshandel av normalgraden indikerar att inte ens åklagaren tror på Mustafas påstående att någon flaska använts som tillhygge.

Mustafas hedersmotiv, att han sa att han följde efter ASAP-sällskapet i syfte att återupprätta sin heder, väger också tungt för de åtalades nödvärnsargument. ASAP-sällskapet hade ingen möjlighet att avgöra om afghanerna hade vapen, och afghanernas agerande – liksom skärsåret på livvakten – gav skäl att tro så.

Längre ner här följer de medåtalades berättelse som bekräftar allt ASAP Rocky sagt och att ASAP-sällskapets agerande verkligen var nödvärnsmässigt befogat och enbart syftade till att inte ge afghanerna möjlighet att skada eller döda någon av dem.

Åklagare och Mustafas målsägarbiträde har inte lyckats införa tvivel på en enda punkt av det som de tre åtalade sagt, och lär knappast kunna göra det efter vittnesmålet från Mustafas kompis, Dawod (som nu placerats bakom galler, men tillåts komma till rättegången för att vittna).

Samtliga tre åtalades historier överensstämmer fullt ut med varandra och visar på att allt kommit fram i ljuset som är av betydelse. Det finns inte ett enda på saklig grund tvivelaktigt svar från de åtalade.

ASAP säger att han struntar i kompensation för sin inkomstförlust (16 miljoner kr) och bara vill att rättvisa ska skipas:

Åklagaren bestämmer sig för att slag med flaska ska ingå i åtalet

Det har blivit dags att höra Rakim Mayers, Asap Rocky.

Åklagaren svarar på domarens frågor under morgonen, och säger att slaget mot 19-åringens bakhuvud omfattas av åtalet.
Detta har enligt åklagaren även skett i samförstånd bland de tilltalade.
Not. Åklagaren har emellertid inte en tillstymmelse till bevis, eller indicium, på något samförstånd. Inte ens på att någon flaska skulle ha slagits mot Mustafas huvud.

Ingen revbensfraktur, Mustafa bara påstår att han har ont i bröstet

Jag påstod inte fraktur, för det var ingen fraktur, säger åklagaren om 19-åringens misstänkta revbensfraktur.

Efter att dessa frågor är avklarade så kommer nu Rakim Mayers och de andra misstänkta att höras.

Rakim Mayers redogör för vad som hänt

Domaren ber honom berätta om händelsen.
– Inga problem god eftermiddag herr ordförande och alla andra

Han kom till Sverige på söndagen för att göra ett framträdande på tisdagen. De gick ut för att få lite frisk luft och titta på arkitekturen i huvudstaden.
– Allt verkade gå bra, allt var normalt. Vi gick en stund och insåg att eftersom vi var ganska långt från hotellet skulle vi försöka ta en elsparkcykel som vi hade sett.

De ställde sig utanför Max och försökte ladda ner appen för att aktivera elsparkcyklarna.
– Det fanns bänkar på hörnet där vi stod. Jag slog mig ner och försökte ladda ner appen. Två män närmade sig min livvakt. Jag märkte inte vad de sa men jag noterade att det var konstigt att de gick upp till min livvakt, men min livvakt bad dem avlägsna sig.

– Männen gick iväg och ett par ögonblick senare återvände de och fortsatte prata mer med min livvakt, och 19-åringen talade med min livvakt. Efter ett tag började min vakt att knuffa iväg dem och be dem gå därifrån.

– En sak ledde till den andra. Min livvakt stod framför mig och blockerade mitt synfält. Jag och min assistent hade fokus på våra telefoner för att ladda ner appen.
– Nästa sak som jag märker är att min säkerhetsvakt lyfter 19-åringen i hans tröjkrage och flyttar honom bort från oss. Han [Mustafa] börjar svinga efter honom och slår med sina hörlurar så att de går sönder. Han slog honom två gånger med hörlurarna.

– Deras beteende var väldigt konstigt. Vi visste inte vad vi skulle vänta oss så det blev lite skrämmande för oss.

– Jag kunde inte hjälpa att anta att de här killarna var påverkade av någon slags narkotika. I den här stunden ville vi inte provocera de här killarna utan lugna ned situationen och komma bort från dem.

Han berättar hur sällskapet upprepade gånger bad dem att gå åt andra hållet.
– Men 19-åringen var ihärdig och fortsatte följa efter oss och sa kom an, kom an. Då kom 19-åringens kompis från Max och frågade om vi hade misshandlat 19-åringen. Vi sa nej, det är ingen som vill slåss, gå åt det hållet, gå åt andra hållet.

Vi försökte gå iväg. När vi gick iväg så blev vi förföljda. Jag känner livvakten och han följer protokoll: det är att skydda mig till varje pris.

– Han är inte en naturligt våldsam person. Jag är en kändis så jag vill inte skapa för mycket uppmärksamhet kring oss.

– Jag lade till och med min hand på deras axel i en fredlig gest så att de skulle förstå att jag inte utgjorde något hot.

– Vi bad och bönade om att de inte skulle följa efter oss. Att vi inte ville slåss och hamna i fängelse. 19-åringen sa att han ville ha sina hörlurar. Och jag försökte förklara att han slog sönder dem på min livvakt. Vi har inte dina hörlurar. Då förstod jag att han inte ville vara rationell med oss utan det var pågående och vi försökte gå därifrån

– De förföljde oss igen. De följde efter. Vi gick lite till. De fortsatte följa efter oss. Vi gick ner mot nästa kvarter. De följde efter oss. Återigen bönföll vi dem att lämna oss ifred. I det här skedet var vi rädda. Jag såg att min livvakt blödde och jag är inte från Sverige och jag visste inte vad vi hade att vänta oss. Det var en skrämmande situation.

– När vi närmade oss kvarteret såg vi flaskor och plockade upp dem. Vi ville inte att de skulle få flaskorna i sin besittning. Då kom några tjejer som beslutade sig för att försöka medla och hjälpa till. Vi sa till dem att be killarna att lämna oss ifred och sluta följa efter. De bortsåg från det också.

– Vid det här läget börjar jag gå upp för kvarteret och jag ser att min livvakt sa till tjejerna att be killarna att gå därifrån. När det gäller flaskan hade jag den tillfälligt. Sedan insåg jag att det var dumt och jag inte behövde den så därför ställde jag ner flaskan. Min livvakt vad tjejerna att ringa polisen. Och Uber fungerade inte. Vi hade problem med Uber och med elsparkcyklarna.

– Killarna gick upp och började närma sig min livvakt. I det här läget så så attackerade båda killarna livvakten. det var då som jag grep in och kastade 19-åringen, klev på honom. Knuffade honom eller utdelade knytnävsslag mot honom. I det läget kom mina vänner för att hjälpa till. Och min livvakt anslöt sig också. Jag ställer mig upp och vänder mig om. Jag ser 19-åringens vän komma mot mig i full hastighet. Vi knuffades och puttades och drog i varandra ett tag. Efter det kom min livvakt och vände mig om och tog mig upp för kvarteret. Det var då som hela gänget gick därifrån, säger Asap Rocky.

– När jag vände mig om såg jag 19-åringen och hans vän på andra sidan gatan och de satt ner. Jag ville bege mig direkt till hotellet för att komma i säkerhet. Vi hade ingen aning om var vi befann oss. Det enda jag visste var att vi inte befann oss nära hotellet.

– När jag kom tillbaka till hotellet så började jag fundera. Vill jag anmäla de här killarna och vill jag verkligen ha uppmärksamheten kring detta? Att det ska komma till medias kännedom att jag varit i gatuslagsmål i Sverige? Och att jag riskerar missa spelningar på min turné. Då bestämde jag mig för att inte göra det, säger Asap Rocky och nu ska åklagaren ställa frågor.

Rakim Mayers frågas ut

Du beskrev den inledande kontakten med 19-åringen och upptäcker att han är påverkad, när upptäcker du det?
– Han kom upp till främlingar och ställde frågor som vi inte kunde svara på och han var inte rädd för min livvakt och hans ögon såg konstiga ut, som att han gick på droger.

Livvakten försökte få Mustafa att lämna dem ifred efter att Mustafa viftat med handen i livvaktens ansikte

Daniel Suneson frågar vem som är fysisk först?
– Min livvakt knuffade honom och bad honom att gå.
Är det den knuffen vi ser på filmen när 19-åringen stapplar tillbaka några meter?
– Jag vet inte vilken du syftar på.
Den när man ser att han tar några steg tillbaka efter knuffen?
– Kanske ja.
Innan dess var det ingen fysisk kontakt?
– Jag minns att 19-åringen satte sina händer i ansiktet på min livvakt men jag tror inte att det skett någon innan dess.
Not. Att livvakten tvingades knuffa bort en uppenbart provocerande Mustafa saknar relevans för den nödvärnssituation som uppstod långt senare.

Hur lyfte han bort 19-åringen från platsen?
– När han lyfte honom såg jag min livvakt bakifrån. det var bara efter att jag ställt mig upp och gått dit som jag fick en klar uppsikt.
Så du såg inte själva lyftet?
– Nej, inte riktigt. det var ingen tydlig vinkel.
Varför sa du att han lyfte 19-åringen i tröjkragen?
– För att det var det jag såg.
Såg du filmen där din livvakt lyfter 19-åringen?
– Ja.
Är det där du menar att han blir lyft i tröjkragen?
– Ja.
Såg du att han lyftes över marken?
– Ja.
Menar du att han lyfte honom över marken i tröjkragen?
– Jag säger inte att hela lyftet skedde i kragen det jag sett är filmklippen och där ser det ut som han lyfter honom i nacken. Men jag försöker bara vara uppriktig med vad jag såg.

Mustafa slår livvakten

Du beskrev att 19-åringen försökte slå tillbaka mot livvakten?
– Ja, han slog honom.

Asap tolkade Mustafa som att inte vara vid sina sinnens fulla bruk

Vad var din känsla då?
– Jag var chockad för proportionerna mellan dem var väldigt stora och 19-åringen verkade vara utan fruktan. Det var skrämmande.
Var du rädd?
– Ja.
Varför går du emot honom?
– Jag gick mot min livvakt för att kunna se bättre vad som hände eftersom jag inte kunde se vad som hände i början och föranledde det här.

Livvaktens skrämselmetod funkade inte på Mustafa

Är det livvakten som ska skydda dig eller du som ska skydda honom?
– Han ska skydda mig.
Tror du att han inte har kontroll över situationen när 19-åringen just har kastat hörlurarna?
– Jag kände att han inte ville göra honom illa och han inte ville provocera situationen.

Tyckte du att han hade kontroll över situationen där och då?
– Det är svårt att säga. Han försökte skrämma den här killen men det fungerade inte. Hans taktiker hade ingen effekt.
Hade livvakten läget under kontroll eller inte?
– Det var inte under kontroll.
Är det din uppgift att försvara livvakten?
– Nej, sir.

A$AP-sällskapet ville men kunde inte ringa polis

Hade du tankar på att ringa polis?
– Absolut.
Varför gjorde du det inte det?
– Vi kommer inte från Sverige och kan inte polisens telefonnummer.

Försökte komma bort från afghanerna

Rocky berättar hur de senare gick mot andra hållet.
– Vi visste inte var vi gick. Vi ville bara komma bort från killarna.
Funderade ni på att gå hem till hotellet?
– Ja.
Var det åt rätt håll som ni gick?
– Vi visste inte var vi var.

Varför gick ni inte in på Max för att komma ifrån killarna?
– Vi visste inte hur lång tid förföljandet skulle pågå. Vi ville bara komma iväg från dem. Det finns miljoner saker vi skulle kunna ha gjort. Vi bestämde oss för att gå därifrån.

Flaskor plockades upp för att undvika att afghanerna använde dem som tillhyggen

Minns du var flaskorna stod?
– De stod på gatan där slagsmålet ägde rum.

Åklagaren visar en karta på kvarteret där det utspelade sig och frågar om flaskorna fanns vid det röda krysset på Apelbergsgatan.
– Flaskorna var mer eller mindre på samma plats på gatan.

Åklagaren frågar om flaskan. Färgen var grönaktig men artisten minns inte vilken etikett den har.
Asap Rocky bekräftar att det är en flaska som han har i ärmen på bilder från händelsen.
Vad är det som din medåtalade håller i handen?
– Jag tror det är flaskor.

– Vi bestämde oss för att plocka upp dem eftersom de inte skulle hamna i deras händer.

Stod det kvar flaskor på marken efter att du plockat upp din flaska?
– Jag kan verkligen inte minnas. Det har gått en månad.
Det måste ha funnits fler flaskor på marken eftersom kompisen tog upp också.
– Du frågar om det fanns fler flaskor på marken, jag antar att det var så men jag vill inte sitta i rätten och spekulera, säger Asap Rocky till åklagare Daniel Suneson.

Varför gömmer du den under tröjärmen?
– Jag gömde den inte. Jag ville bara inte att de skulle se den och provocera dem.
Den medåtalade står med sina flaskor helt öppet, så han hade inte samma tanke?
– Jag föreslår att du frågar honom.

Vad händer med flaskan sedan?
– Jag höll den i ett ögonblick och ställde ner den sen.
Tror du att det är den som man ser krossad på bilderna?
– När man tittar på filmklippen ser de liknande ut men jag vill inte spekulera och säga att så är fallet.

Åklagaren visar en bild på glaskrosset. Hur har det kommit till marken?
– Jag har ingen aning eftersom jag inte slog sönder flaskor.
Var ställde du ner flaskan?
– Jag ställde den på gatan men jag kan inte säga exakt var. Det är en gata som jag har varit på en gång för en månad sedan.
Var det långt ifrån där du plockade upp flaskan och där du ställde ner den?
– Ja, det fanns avstånd. Jag ställde den högre upp, säger Asap Rocky som inte kan peka ut exakt var på bilden som han ställer ner flaskan.

I förhållande till när du kastar 19-åringen, när ställer du ner flaskan?
– Långt innan dess.
Hur lång tid hller du i flaskan?
– Det var poänglöst och det var en kort stund. Så jag satte ner den.
Vad var poänglöst?
– Att jag skulle hålla i flaskan.
Men du tog upp den för att 19-åringen och hans kompis inte skulle ha den?
– Ja.
Men vad hade förändrats?
– Jag antar eftersom det fanns ett visst avstånd ifrån dem att de nu var utom deras räckhåll.

ASAP kastar ner 19-åringen efter att denne gått till angrepp

Varför kastar du 19-åringen?
– Han och hans kompis går till attack mot min livvakt igen. De börjar svinga mot honom och utdela slag.
Är det slag som träffar?
– Det kan jag inte minnas.

ASAP blivit knivhuggen och drabbad flera gånger tidigare

Åklagaren frågar om Asap funderade på att ta upp flaskan igen?
– I det här läget måste du förstå att mitt liv är unikt och särskiljer sig. När man är i ett främmande land och två främlingar med ett märkligt beteende kommer.

– För tio månader sedan när jag var med de här två killarna blev jag knivhuggen i mitt ansikte. Mitt hem har utsatts för väpnat rån två gånger de senaste åren. När jag var i Oakland blev jag attackerad i en hiss när polisen anlände attackerade de poliserna.
– Jag vet inte vad jag ska vänta mig när främlingar närmar sig mig och det är därför jag har livvakt.

Kastade Mustafa för att lugna ner situationen

Ser du var 19-åringen landar, vad är din tanke då?
– Jag vill verkligen lugna honom till polisen kom, jag ville att han skulle lugna ned sig.
Hur gör du för att lugna ned honom?
– Jag sparkade på hans arm, jag höll fast honom och ställde mig upp när mina vänner kom.

Efter sparken, vad gör du då?
– Det är inte så klart men jag tror att jag slog eller knuffade honom innan mina vänner kom.

Du vet inte om du utdelat slag?
– Det kan ha verit ett slag som utdelades, absolut. Eller en knuff mot axeln.
I min värld är knytnävsslag och knuff olika saker?
– Det kan vara det beroende på hur man slår något.
Ska jag förstå det som att det är ett löst slag?
Asap visar på advokat Slobodan Jovicic hur han menar, att man kan trycka mot någon med en slagliknande rörelse.

Du har ju slängt honom flera meter, gått fram och sparkat honom och sedan ger du honom ett löst slag på axeln, säger åklagaren.
Slobodan bryter in och säger att Asap Rocky inte har påstått att det var ett löst slag, att det är åklagarens påstående.

Åklagaren fortsätter förhöret med artisten.
Vi har sett filmsekvensen när 19-åringen ligger på marken utövar du någon form av våld efter att filmen stängs av?
– Nej.
Ser du några skador på honom vid något tillfälle?
– Jag kan inte minnas.
Du såg bilder på hans armar efter händelsen, kan du ha glömt bort det om du såg det på platsen?
– Jag trodde du menade innan för hans kompis hade en blodig näsa innan. Efter slagsmålet såg jag inte några skador på honom.
Du såg inte några skador på honom när han satt ner?
– Nej, jag hade gått upp för backen.

Om livvakten, säger Asap att han är där för att skydda honom och hans bror.
– Jag vet att när han är anlitad för att skydda mig så följer han protokoll.

Asaps assistent och märkliga frågor om telefoner

En till person finns på platsen med en stor väska, det är artistens assistent. Han betalar hennes lön och livvaktens lön.
Hade du mobiltelefon med dig vid tillfället?
– Ja.
Hade assistenten det?
– Ja.
Hon filmar delar av händelseförloppet, med vilken telefon?
– Hon använder sina telefoner.

Vi hittade aldrig din telefon när använde du den senaste?
– Jag lämnade på hotellet under mitt uppträdande, direkt efter föreställningen åkte jag till polisen.

Men du hade med dig telefonen på söndagen, under händelsen?
– Ja, jag tror det.

Manager skriver till advokat att det finns bra bildbevis till stöd för Asap

Åklagaren nämner sms som säkrats på inblandades mobiltelefoner.
Ett sms mellan livvakten och artistens manager så skriver den sistnämnda, ”Rocky har bra bilder som kommer hjälpa?”?
– Eftersom jag inte ens har skrivit det här så ber du mig göra antaganden och spekulera.
Jag undrar om du har filmat vid händelsen?
– Nej.
Varför står det att du har bra bilder?
– Jag vet inte varför. Fråga honom.

Olika bilder

Managern skriver sedan att det är andra bilder än vad han sett kvällen innan.
Åklagaren frågar om han kan ha visat material kvällen innan?
– Jag vet inte säkert.

Han berättar att han har massor av saker på sin mobiltelefon som har med hans artistkarriär att göra.

Korrekt video, utan ”fulord”, har lagts ut på nätet

Livvakten har också skrivit att ”den riktiga videon” ligger ute.
– Det får du fråga livvakten om, säger Asap Rocky.

Artisten säger att det fanns andra versioner av videon där de använde ”n”-ordet och att de bestämde sig för att lägga ut en version av klippen där det klippts bort.

Assistentens referens till ”han”

Assistenten skrev i ett sms att ”han” hade spöat någon och att hon inte ville se misshandel.
– ”Han” kan vara vem som helst, säger Asap.
Not. Asap har aldrig förnekat att han försökte stävja situationen genom att försöka hålla Mustafa nere.

Irrelevant för rättegången om ”Harlem”

”Harlem came out he grabbed an empty bottle on the street and smashed it”, skrev assistenten.
– Jag vet inte varför hon sagt så. Du borde fråga henne.
”Harlem came out”, är det ett uttryck?
– Jag vet inte eftersom det inte var jag som skrev det.
Jag frågar för tredje gången, är det ett uttryck, har du hört det tidigare?
– Nej.
Not. Assistenen skrev alltså INTE att varken Asap eller någon annan slagit Mustafa med en flaska.

Assistenten får ett SMS om att hon missat ”de bra delarna”

I ett sms får assistenten höra att hon inte lyckades filma de ”bra delarna”.
Asap Rocky vill inte heller kommentera detta då det inte är hans sms.

Video städats från n-ord

I ett annat sms skriver assistenten att videon har blivit ”cleaned up”.
– Jag vill inte göra några antaganden och jag vill inte spekulera.
– Om jag rent allmänt ska säga något kan det vara en motfilm till vad TMZ tidigare har publicerat. Den enda gången jag postade videor var för att kunna visa vår sida.

Assistenten skriver även att hon hoppas att Rocky har raderat alla videor och bara behållit den enda.
Not. Dvs videon utan n-ord.

ASAP ställde undan flaska vid det enda tillfälle när Mustafa & Dawod vände sig om en kort stund

Åklagaren visar upp en bild från övervakningsfilm när 19-åringen och hans kompis går åt andra hållet?
– De hotade oss hela tiden de följde efter oss.
De går ju iväg, på vilket sätt var de ett hot här?
– Och det var därför som jag lade undan flaskan. Jag väntade på att min livvakt skulle komma tillbaka och när han kom tillbaka följde de efter oss.

Skälet till varför video lades upp

Asap Rocky berättar att han godkände klippen som publicerades på hans Instagramkonto.
– De visade mig detta rätt snabbt. Men jag hade andra saker för mig. Jag skulle spela in med Swedish house mafia och ha en konsert.

Du funderade på om du skulle polisanmäla killarna när du kom till hotellet, var det så?
– Det stämmer.
Men du ville inte ha för mycket uppmärksamhet?
– Korrekt.
Varför lade du upp videorna?
– Det enda skälet var att TMZ hade publicerat en video där de påstod att jag hade misshandlat någon.

– Vi färgade amerikaner tenderar att använda ”n”-ordet väl mycket och det var därför vi tyckte att det var onödigt att ha med, säger Asap Rocky om hur Instagramfilmerna redigerats.

Asap såg inte livvakten trycka ner Mustafa efter att Mustafa svingade mot livvakten

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg ska fråga ut Asap Rocky.
Du berättade om vaktens knuff och att han tog tag i tröjan. Lade du märke till någon mer våldsanvändning från vaktens sida utanför Max?
– Nej, förutom att han knuffade honom i början för att få bort honom.

Såg du i något skede om vakten gjorde något annat, tryckte ner 19-åringen?
– Jag såg honom inte trycka ner honom, jag såg när 19-åringen landade på fötterna. De höll varandra i ett ögonblick och din klient svingade.

Not! Inte ens åklagaren tyckte att livvakten begått något fel, och därför är livvakten heller inte åtalad!

Livvakten var lugn och sansad

Magnus Strömberg visar bilder från Max övervakningskamera när man ser hur livvakten trycker ner honom.
Not. Om livvakten ”trycker ner” Mustafa kan diskuteras (eftersom det inte är vad videon visar), men allt livvakten gjorde var harmlöst och rättfärdigar inte afghanerna från att fortsätta trakassera ASAP-sällskapet.

Några sekunder därefter finns en bild där artisten är vänd mot livvakten och 19-åringen på gatan.
Stämmer det att när du går i riktningen är du vänd rakt mot vakten och 19-åringen?
– Ja.
Vad är det som gör att du inte uppfattar vad som händer?
– Jag sa aldrig att jag inte kunde se vad som hände. Jag sa att jag inte kunde se vad som hände när han lyfte honom i kragen i inledningen.

Livvakten bad vittnen ringa polisen

Du säger att din säkerhetsvakt följer protokollet, är det din uppfattning att han följt protokollet när han lyft honom i halsen.
– Ja, sir…
Not. Vad Asap tycker om detta saknar hel relevans i målet.
– min säkerhetsvakt bad de kvinnliga vittnena om att de skulle ringa polisen.

Magnus Strömberg frågar om Asap minns hur han reagerade när 19-åringen pratade om att ringa polisen?
– Jag minns inte.
Minns du hur 19-åringen reagerade när polisen kom på tal?
– Jag minns inte.

I transkriberingar från filmerna frågar de kvinnliga vittnena om de kan uppge sina namn så att de kan ringa polisen, och artisten säger ”No, not telling them”.
Not. Inget konstigt med det, irrelevant info i det läget.

Mustafas målsägarbiträde märkbart frustrerad över att det inte går hans väg

Du bara sitter och hånler hela tiden, jag tycker det är olämpligt säger Magnus Strömberg till Asap Rocky.
Nu sitter 19-åringen och ler bredvid Strömberg.

När Magnus Strömberg anklagade Asap Rocky för att hånle, så bröt domaren in och sa att han inte hade sett något hånleende.

Jag kan inte se Asap Rockys ansikte utan bara bakhuvudet. Ansiktet visas heller inte på skärmarna, så jag kan inte säga något om ett hånleende.
Det finns även en möjlighet att Magnus Strömberg syftade på att någon av advokaterna hånlog, dock verkade det som att domaren tolkat det som att utspelet gällde Rakim Mayers, Asap Rocky.

Allt började med att försvarsadvokaten Slobodan Jovicic blev irriterad över att målsägarbiträdet Martin Strömberg visade upp bevisning som inte var översatt till engelska.
Följande ordväxling utspelade sig:
Advokat Slobodan Jovicic: – Men är inte det här på svenska?
Målsägarbiträde Magnus Strömberg: – Men du. Jag ser att försvararen sitter och hånler hela tiden. Jag tycker det är olämpligt. Lägg av med det nu!
Domaren Per Lennerbrant: – Vadå? Vad är det som händer här nu? Jag har inte uppfattat att Mayer sitter och hånler.
Magnus Strömberg: – Nej försvararen.
Per Lennerbrant: – Jaha. Nej, jag får be alla att hålla på era professionella roller.

ASAP:s redovisning konsekvent och enhetlig med polisförhör

Du och en till i ditt sällskap tog upp flaskor?
– Korrekt.
Minns du vad du tidigare har sagt på samma fråga i polisförhör?
– Nej.
Magnus Strömberg läser från första förhöret den 2 juli.
Artisten får en fråga om någon i hans sällskap använt en flaska. Och svara nej.
Varför säger du så i polisförhör?
– Nej, jag har varit väldigt konsekvent. Frågan var om slagsmålet, om någon använt en flaska, och då svarade jag nej.

Irrelevant för rättegången om någon kallas för ”Harlem”

Åklagaren läste ju upp det som assistenten hade skrivit, och har du någon i ditt sällskap som kallas för ”Harlem”?
– Nej.
Då åberopar jag att Youtubeklippet spelas upp.
Domaren beslutar dock att detta inte ska göras nu.
Not. Det s k ”Harlemspåret” saknar förutsättningar att kunna försätta Asap i en sämre situation (om det inte bara är ett sätt för åklagaren att kringgå förbudet att spela på personens historik) så det är märkligt att åklagaren envisas med att driva detta.
Den helt irrelevanta videon spelas trots detta upp i slutet av dagen, se nedan.

ASAP bryr sig inte om kompensation för sin förlust – Vill bara att rättvisa ska skipas

Känner du att det är något som du inte blivit frågad om som du vill tillägga?
– Ja, det är klart. Jag har spenderat en månad här i Sverige. det är min femte eller sjätte gång här. Jag har sett fantastiskt vacker natur och arkitektur här i Sverige. och inte så vackra saker eftersom jag suttit häktad. Jag har hört folk säga att jag ska bli kompenserad för skadorna och allt. Jag vill inte ha några pengar av domstolen, det är inte det jag vill ha. Jag kan tjäna tillbaka pengarna. Det som jag vill ha är rättvisa och att mitt namn blir rentvått och att jag får rättvisa för alla.


Medåtalad berättar om händelseförloppet

Nu är det en av de medåtalades tur att bli utfrågad.

– När vi befann oss utanför Max väntade vi på färdmedel att ta tillbaka oss till hotellet. Oavsett om det skulle vara en Uber eller något annat, säger den medåtalade.

– Jag märkte att målsäganden och hans vän rörde sig fram och tillbaka i kvarteret och för mig föreföll det misstänksamt. Första gången hans vän stannade till och sa något till säkerhetsvakten som jag inte förstod. Sedan kom 19-åringen tillbaka och satte en hand i säkerhetsvaktens ansikte, och han kunde inte prata svenska. Så säkerhetsvakten försökte få bort honom från oss eftersom det var uppenbart att han inte var vid sina sinnens fulla bruk. Han knuffade honom ett par gånger men han fortsatte komma tillbaka.

Mustafa fick ett lyft

– Till slut lyfte han upp honom och bar bort honom ett antal meter därifrån. Det var då som 19-åringen och hans säkerhetsvakt hamnade i handgemäng och det var då som 19-åringen tog av sig hörlurarna och slog honom med dem. Han tog sig för handen. och säkerhetsvakten ville inte eskalera situationen eftersom han visste att han kunde skada honom. Så vakten tog oss åt andra hållet. Efter det följer han efter och vi hamnar vid hörnet på Max igen.

Dawod agiterar

– Hans vän kommer och var aggressiv mot oss och frågar vill ni bråka, vill ni bråka. Och vi säger gå åt det andra hållet vi vill inte slåss med er, det var ni som började. Gå åt det hållet så går vi åt andra hållet. I det här skedet vill vi verkligen bli lämnade ifred så vi går ifrån det här kvarteret. När vi kommer halvvägs förbi Max så märker vi att de fortfarande följer efter, båda två.

Livvaktens hand skadades när Mustafa slängde hörlurarna på honom

– Livvakten visade sedan att han blödde från handen.
– I det här läget är jag rädd. För man kunde se i killarnas ögon att det var något som inte stämde.

ASAP ber ödmjukt afghanerna att lämna dem ifred

– Vi stannar och säger till dem sluta följa efter oss. Rakim går till och med fram och lägger handen på en av killarnas axlar och säger att vi inte vill ha problem, och att de inte ska följa efter.

Afghanerna i stridsberedskap – visar tydliga tecken på att vara drogade

– De hade bröstet utskjutet och var aggressiva så vi försöker gå därifrån igen. Vi fortsätter gå och märker att det fortsätter följa efter oss. Det är tydligt att de här killarna är påverkade.

Han fortsätter berätta hur 19-åringen fortsätter följa efter dem.
– Jag ser att Rakim plockar upp en flaska så att de inte ska kunna använda dem mot oss. Och jag plockar upp två flaskor eftersom jag inte heller vill att de ska kunna användas mot oss. Och innan jag plockar upp dem så ser jag att killarna har lagt märke till flaskorna också.

Livvakten ber några tjejer översätta att de vill bli lämnade ifred

Han säger att han senare kastade iväg ena flaskan och rullade iväg den andra flaskan.
– När jag kommer till slutet i gatan kan jag se att de fortfarande rör sig fram och tillbaka. Livvakten har börjat prata med två tjejer och ber dem översätta att vi vill bli lämnade ifred.

Afghanerna försöker slå livvakten när flaskorna inte är en faktor längre

– Efter att jag kastade ena flaskan och gör mig av med den andra. Efter ett par minuter eller några sekunder ser jag att livvakten har hamnat i det igen och båda försöker slå livvakten. Jag kan bara anta att när de såg att vi gjorde oss av med våra flaskor så gjorde de bedömningen att vi inte längre var farliga och att de kunde attackera.

Flaska krossas när livvakt attackeras

Han ser sedan hur Asap Rocky försöker får bort killarna från livvakten.
– Han är den sista killen som lägger sig i. Så jag antog att det killarna attackerade säkerhetsvakten beväpnade med kniv eller flaska eller något annat eftersom han lade sig i. För vid samma tillfälle som de attackerar livvakten hör jag en flaska krossas. Och eftersom allt händer så fort tror jag att de försöker gå till angrepp mot vår säkerhetsvakt igen.

Dawod går till attack

– Jag ser att Rocky håller killen nere så går jag dit så fort som möjligt för att hjälpa till. Och jag tror att han är beväpnad och sparkar killen två gånger på hans axel så att han inte kan resa sig upp eller plocka upp något ur sina fickor. Jag försöker placera var den andra killen är. När jag ser honom så upptäcker jag att han kommer emot oss i full fart och försöker angripa oss bakifrån.

Därefter så lämnade sällskapet platsen, enligt den medåtalade.

Medåtalad frågas ut

Åklagaren frågar om han hade med sig några flaskor från hotellet.
– Nej.

Visste inte om livvaktens skada orsakats av kniv

När ser du att livvaktens hand är skadad?
– När vi vänder runt hörnet och går mot den andra gatan. Jag såg att han hade skärskada i sin hand och blödde. Att döma av videoklippet ser det ut som det kommer från hörlurarna. Vid den tiden visste jag inte.
Vad trodde du att skadan kom ifrån, där och så? frågar åklagaren.
– Jag visste inte specifikt, bara att om man blir skuren så måste det vara något vasst. Jag har aldrig sett att en sådan skada kan orsakas av hörlurar.
Var det inte så du berättade för polisen, att hörlurarna skadade handen?
– Ja, för när jag förhördes av polisen hade livvakten berättat för mig att det var hörlurarna och jag hade sett det på filmen. Polisen frågade aldrig vad jag hade trott då i ögonblicket.

Möjliga ”exit strategies”

Åklagaren frågar om sällskapet funderade på att bege sig till platsen och får svaret att sällskapet funderade på alla möjliga ”exit strategies”.
Varför går ni mot ett ställe där det är mindre folk?
– Vi gjorde ingen bedömning av om det fanns fler människor eller inte. Vi ville bara ta oss bort från de här killarna.

Flaskor vs kastad Mustafa

Minns du platsen där 19-åringen hamnar efter kastet?
– Ja.
Är det långt ifrån det stället där du hittar flaskorna?
– Som du sa var det en liten gata och jag kan inte riktigt säga hur stora avstånden var.
Avstånden mellan dig och mig nu (cirka 6 meter) var det så långt?
– Jag vill inte spekulera och ge dig ett avstånd som jag inte är säker på.

Stod alla tre flaskorna ihop på gatan?
– Mina flaskor stod för sig.
Var stod Rakims flaska?
– Jag vet inte.
Såg du när han plockade upp flaskan?
– Jag såg när han hade den i sin hand.
Pratade ni något om att ni hade flaskor i era händer?
– Nej.
Vad hände med flaskorna?
– Jag gick till huvudgatan. Jag kastade en av flaskorna och rullade iväg den andra. Det var före incidenten.
Gick någon av flaskorna sönder?
– Ja, den första jag kastade gick sönder. Det var två ljusgröna flaskor.
Vad var etiketten?
– Jag kan inte komma ihåg.
Du såg bilderna på glaskross, och en flaskhals på trottoaren, är det du som orsakat det?
– Nej. Mina flaskor var på den andra gatan, på huvudgatan.

Endast två lösa sparkar

– Från början när jag såg vad som hände var det Rakim som höll ner honom. När jag kom tillbaka till honom så var vi alla fyra där

Den medåtalade säger att han utdelade två lösa sparkar för att 19-åringen inte skulle kunna dra upp vapen från fickorna eller resa sig upp och gå till attack.

Hur har han fått sina skärskador på armarna, har du en uppfattning om det?
– Jag vet inte.
Not. Kan bero på det självskadebeteende som afghaner så ofta sagts ha?

Åklagaren ställer underliga frågor om video

Har du något Instagramkonto?
– Ja.
Har du lagt upp något om den här händelsen på ditt konto.
– Ja, samma klipp som Rakim har gjort.
– Jag mottog många telefonsamtal om TMZ-videon och den framställer det inte på ett rättvisande sätt.

– Jag berättade för Rakim att jag skulle lägga upp klippen och det var det hela.
Det var inte Rakim som bad dig göra det?
– Nej. Alla vi var med i händelsen och ville rentvå våra namn. Min mamma såg den mina bröder såg videon på TMZ, det såg inte bra ut.
Åklagaren förklarar att han undrar eftersom det i ett sms som säkrades från en av de inblandades mobiltelefoner stod ”He had all the boys post it”.

Målsägandebiträde ställer ledande fråga som inte kan besvaras

Målsägandebiträdet, advokat Magnus Strömberg, fortsätter utfrågningen.
Han frågar om den åtalade har någon uppfattning om hur 19-åringen fick smärtor så att han hade svårt att sova efter händelsen?
– Nej.
Not. Ledande fråga. Det saknas bevis för att Mustafa fått smärtor som gjort att haft svårt att sova.

Medåtalad var med när Asap knivskars

Advokat Martin Persson frågar ut sin klient om tidigare upplevelser av våld.
– Jag har varit med om dåliga erfarenheter där det slutade med att min vän blev knivskuren och jag hade ingen möjlighet att hjälpa honom. Det känns inte bra för mig.
Var du med när Rakim blev skuren?
– Ja.
Och den här händelsen väckte minnen till liv?
– Ja, inga bra minnen.


Den tredje åtalade berättar om händelseförloppet

Den tredje medåtalade ska nu höras. Han ska berätta sin version av vad som hände den 30 juni.

– Vi var utanför Max och det tog tid att vänta på en Uber så vi beslöt oss för att ta elsparkcyklar. Och så kom 19-åringen fram och säkerhetsvakten bad honom att lämna oss ifred. Han begav sig bort i motsatt riktning men han kom tillbaka. Säkerhetsvakten pekade i motsatt riktning och sa att v hade inget att ge honom så han gick bort. Sedan gick han i motsatt riktning igen och kom tillbaka igen.

– Jag såg att 19-åringen tog av sig hörlurarna och slog sönder dem mot min säkerhetsvakts ansikte. Och sedan slog han dem igen mot säkerhetsvakten så att han fick ett skärsår. Jag vet att det är ett skärsår eftersom det var mycket blod.

Den medåtalade berättar vad de andra åtalade redan har vittnat om: att männen kom tillbaka gång på gång och vägrade lyssna på deras vädjanden om att gå åt andra hållet och lämna dem ifred.
– Vi blev förföljda under åtminstone 15 minuters tid.

Han berättar hur de kvinnliga vittnena översatte vad sällskapet sa till 19-åringen och hans kompis, att de ville bli lämnade ifred och inte ville ha bråk.
– De rör sig mot oss. Och 19-åringen visar ett mer aggressivt beteende än vad hans vän gör. Sedan kommer en tjej och säger att hon och hennes vän blivit sexuellt antastade av de här killarna.

– Jag hör ljudet av glas som krossas. Jag fruktar för min säkerhet och de andras säkerhet. Jag vänder mig om och ser hur de gått till angrepp mot min säkerhet och slår mot honom och försöker attackera honom på alla sätt de kan.
– Jag vidtog på ett instinktivt sätt handlingar för att skydda mig själv. Jag hade ingen möjlighet att se när livvakten kastade sig av honom. Men jag såg att han fortfarande stod och var beredd att anfalla så jag utdelade några slag för att neutralisera honom. Efter det sprang jag. Jag visste att de här killarna var påverkade, att de var väldigt aggressiva och kanske hade vapen.

Mustafas attack mot livvakten

Träffade slagen vakten? frågar åklagare Daniel Suneson.
– Ja.
Var?
– Allt hände så snabbt, men jag såg att slagen träffade.
Träffade de i huvudet, överkroppen, underkroppen?
– De utdelade slag mot hans kropp. Jag kan inte säga exakt var på kroppen, jag kan inte spekulera kring det. Det är en fråga som kan ställas till livvakten när han kommer hit i morgon.
Var det med knytna nävar?
– Ja.
Hade de något i händerna?
– Jag kan inte säga säkert om de hade något i händerna.

Gjorde livvakten något tillbaka?
– Allt hände jättefort så det är något som du verkligen behöver fråga livvakten om.

Naturlig instinkt

Vad var ditt syfte med att springa fram när han låg på marken?
– Som jag sa var de överdrivet aggressiva, de var påverkade, så jag handlade med helt naturlig instinkt för att skydda sig.

Vi har sett filmerna där man ser att de andra också står vid 19-åringen, men du såg inte dem då?
– För att jag hade tunnelseende. Jag agerade instinktivt. Jag var orolig att de skulle gå till angrepp mot oss och jag försökte skydda oss. Jag kan inte riktigt säga vilka som var där, allt skedde så snabbt.
De slag du utdelar, var de med knuten näve eller öppen hand?
– Knuten näve.
Träffade de?
– Jag vet inte om de träffade. Allt hände så snabbt det var massor av adrenalin och när jag ska förklara vad som hänt så tror jag inte att mina slag träffade.

– När jag tänkte att situationen var neutraliserad så sprang jag. Eftersom jag såg att de här killarna var påverkade, hade vapen och var överdrivet aggressiva.

Sprang du ensam eller var du i sällskap med någon?
– Allt hände så snabbt. Det enda jag ville var att komma bort från de här killarna som var påverkade.
Du vet inte om du hade sällskap?
– Jag vet att vi kom tillsammans och gick tillsammans.

Såg inga skador på Mustafa

Såg du några skador på 19-åringen?
– Inte när jag tittade. Inget blod alls.

Hörde men såg inte glaskross

Såg du glaskross?
– Nej.
Har du hållit i en flaska vid något tillfälle?
– Inte alls.
Har du sett om de medåtalade har hållit i flaskor?
– Inte alls.
Såg du att det stod några flaskor på gatan vid något tillfälle?
– Inte alls. Jag hörde bara hur glas krossades. Jag hörde glas krossas och det var det som gav mig panik för min och de andras säkerhet och jag vände mig om och såg att livvakten blev påhoppad.

Du vet inte orsaken till glaskrosset?
– Inte alls.

Not. De bilder av Mustafas skador har inte kunnat förklaras. Olika teorier finns, t ex att någon kan ha haft glaskross under skorna eller att skador orsakats av Mustafa själv.

Advokat Carla Pantzar frågar varför han uppfattade att de var påverkade?
– Jag kollade på dem. Deras beteende var överdrivet aggressivt och då kunde jag se på ögonen att de var påverkade. Det vet jag som ett faktum, 200 procent.
Varför trodde du att de var beväpnade?
– De bara fortsatte efteråt. De vill inte lyssna på engelska eller svenska eller teckenspråk. Man var tvungen att vara där för att tro på det.
Varför fick du uppfattningen att de var beväpnade?
– För att min livvakt blödde, jag fick blod på min t-shirt och då fick jag panik och tänkte att de måste vara beväpnade.
Uttalade de några hot?
– De hotade helt enkelt att de skulle slå livvakten och jag kände att en person som verkade sårbar för dem var en person som de skulle gå till angrepp emot.

Okänd miljö

Har du varit i Sverige tidigare?
– Nej, det är första gången.
Har du varit i området tidigare under kvällen eller är det okända gator?
– Allt här är okänt för mig.

Hoppas kunna komma tillbaka till Sverige

– Om det är möjligt vill jag säga ett par ord. Det är min första gång i Sverige. Jag hade en härlig tid, det fanns fantastisk konst och arkitektur. Det här kommer inte vara mitt sista besök men jag hoppas att nästa gång jag kommer på besök kommer jag verkligen kunna njuta av vistelsen.

Domaren medger utan motivering att video om Asaps historik ska visas

Domaren beslutar att de ska spela upp målsägandebiträdet Magnus Strömbergs åberopade Youtubefilm.

Den visar en intervju mer Asap Rocky, som nämnts tidigare, från januari 2017. Han berättar om sin tid på anstalt och berättar om miljöerna. Han nämner smeknamn på medfångar som ”Casanova”. En medfånge frågade honom vad han heter: ”Här kallar de mig Harlem, men jag heter Rocky”, säger Asap Rocky sedan i klippet.

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

I rättegången där ASAP Rockys gäng anklagas för att ha misshandlat en afghan förhörs Mustafa Jafari. Åklagarens mål faller ihop bit för bit. Förhöret med Rakim Mayers (A$AP Rocky) är väldigt trovärdigt, konsekvent och stabilt där allt talar till ASAP Rockys fördel. Mustafas berättelse är emellertid uppenbart bräcklig och mycket i hans historia går inte ihop, med ovanligt många minnesluckor, även i de vitala delarna:
Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?

Varför hängde afghanerna på och utanför Max?

Rakim Mayers advokat Slobodan Jovicic: Har jag förstått det rätt att du den här dagen var på väg för att hämta ditt pass?
– Ja.
Du hade sprungit på din kompis mest av en slump?
– Ja.
Vid den här tidpunkten passerade ni Max?
– Ja.
Hade ni något särskilt ärende där eller låg det bara på vägen?
– Vi passerade förbi där men min vän skulle ju hämta vatten.
Hur länge är ni på platsen innan ni springer på sällskapet där min klient ingår?
– Det tog inte lång tid, och där tog jag ingen tid på hur många minuter eller sekunder det tog.

– Vad syftar du på med din fråga, vad vill du komma fram till?
Vi kommer hålla på här ett tag, och jag tror det är bättre att vi direkt sätter ramarna: jag ställer frågorna och du svarar. Det är så det funkar, säger Jovicic

Slobodan Jovicic säger att 19-åringen och hans kompis dyker upp vid Max 21.05, en halvtimme innan Asap Rockys sällskap dyker upp, enligt övervakningsfilmen. Han visar upp en bild som tydligt visar 19-åringen.

– Jag känner igen mig. Och det är något väldigt vanligt att folk går in på Max.
Vad gör ni en halvtimme innan i området?
– Vi kanske gick in på Max tidigare och det är något väldigt vanligt att man går in och ut.

Letar du och din kompis efter något särskilt den här dagen? Finns det något särskilt skäl till att ni stryker runt Max?
– Nej, det fanns inget särskilt skäl. Jag träffade min kompis och vi promenerade runt där.

Det är konstigt att hänga runt Max i 30 minuter om man bara ska hämta ett pass, säger Jovicic.
– Det är sant att jag skulle hämta mitt pass, men det är inget dåligt med att jag befann mig där och gick runt i en halvtimme tillsammans med min kompis.

Brukar ni hänga runt vid Max?
– Ibland går jag där, inte ofta.

Mustafa återkom till Max nästa dag för att söka efter ASAP-sällskapet

Du har varit på Max dagen efter och ringt polisen när du trodde att du sett personerna, är du ofta på Max?
– Dagen efter som jag gick på Max. I och med att jag inte kände killarna, vilka de var. Så jag gick dit för att se vilka det var och ringa polisen.

Så efter den här misshandeln, då du berättat hur du mår, så går du tillbaka för att leta upp killarna?
– När jag var på sjukhuset så hade jag en kompis med mig och på kvällen åkte jag hem till honom…
Kan du inte bara svara på frågan?
– Det var nära morgonen som vi åkte till Barkarby och på dagen så åkte jag hem till mig, på vägen hem tänkte jag gå förbi Max och kolla om jag kunde hitta de här personerna.

Mustafa hävdar att han bara ville fråga var hans kompis, som stod intill honom, var

Var de här personerna på något sätt särskilt intressanta för er, eller som vilka som helst på platsen?
– Nej, för mig var de som vanliga människor jag kände inte alls igen vilka de är.
Enda skälet du går fram är för att fråga var din vän är?
– Ja.

Slobodan spelar upp en övervakningsfilm från Max.
Känner du igen din kamrat, högst upp i vitt?
– Ja.

19-åringen säger att han inte vet vad hans kompis sa till Asap Rockys sällskap när han gick fram till dem.

Slobodan Jovicic spelar upp sekvensen där 19-åringen och hans kompis går iväg och sedan kommer tillbaka till sällskapet och Max. Och hur 19-åringen stannar till vid sällskapet medan kompisen går in mot Max.
Är det här du frågar var din kompis är?
– Jag vet ärligt talat inte. Jag vet inte om han befann sig där eller någon annanstans.

Skälet till att du överhuvudtaget kommer på tanken att prata med personerna är att du ska fråga efter din kamrat, är det här du menar att du frågar efter din kamrat?
– Jag minns inte när jag frågade.

På bilden står kompisen några meter från 19-åringen när denne står vid sällskapet.

Minnesluckor

Finns det delar av händelseförloppet som du inte minns och har svårt att svara för?
– Jag har svårt att svara på den frågan.
Så det finns uppenbarligen saker du inte minns?
– Vissa delar minns jag inte.
Bra att vi har det på bordet, så kan vi fortsätta, säger Slobodan Jovicic.

Advokaten frågar sedan om 19-åringen minns vad som hände efter att han pratat med sällskapet?
– När vi går förbi där, jag pratar inte direkt med honom. Jag pratade med hans livvakt och frågade efter min kompis, var han var.

Slobodan Jovicic visar på nytt upp bilden där han börjar prata med sällskapet, och kompisen står några meter därifrån, och frågar på nytt om det var då 19-åringen frågade var kompisen var?
– Jag minns inte.

Mustafa säger att han inte minns så mycket

Minns du var ni tar vägen efter det här?
– Jag kommer inte ihåg så mycket.

Slobodan Jovicic fortsätter låta filmen rulla. Den visar hur 19-åringen, efter att ha pratat med Asap Rockys sällskap, går med sin kompis ner längs gatan och är borta tre minuter.
Vad pratade ni om då?
– Jag minns inte.
– Jag kan inte ljuga. Ni kanske ljuger, men jag ljuger inte, säger 19-åringen.

Varför går Mustafa & Dawood tillbaka till ASAP-sällskapet?

Åklagaren fortsätter spela upp filmen.
Vem är det som kommer här? frågar Jovicic om en person som kommer in i bilden.
– Jag tror det är jag, säger 19-åringen.

19-åringen har gått till sällskapet och samtidigt dyker kompisen upp bakom, tittar åt 19-åringens håll och går in på Max.
Sedan ser man hur livvakten börjar fösa bort 19-åringen.

Varför är ni borta i tre minuter och det första du gör när ni kommer tillbaka är att du direkt går tillbaka till Rakim Mayers sällskap?
– Jag gå åt det håller så har jag tappat bort min kompis och jag vet inte var han är.

Varför tror du att just de här personerna vet var din kompis är, varför skulle de veta vem din kompis är överhuvudtaget?
– För att han hade pratat med det här sällskapet tidigare.

Varför tror du att om ni går bort, och sedan kommer tillbaka, att just de här personerna ska kunna svara på var din kompis är?
– Det var ingen annan som stod där.
Menar du på fullt allvar att det inte var någon annan som stod utanför Max?
– Det fanns folk där. Men de passerade, det var bara dem som stod där.

Så av alla människor på Hötorget så tyckte du det var lämpligt att fråga en grupp vars språk du inte förstår?
– Jag visste inte om det var någon särskild grupp, jag tyckte det var vanliga personer.
Du har ju pratat med dem tre minuter tidigare?
– Det är väldigt vanligt.

Hur tappade du bort din kompis?
– När vi gick åt det hållet, och därefter när jag gick tillbaka tappade jag bort honom ur min synvinkel. Och då frågade jag efter honom.

Om du ni har tappat bort din kompis, varför ringer du inte till honom?
Jag kommer inte ihåg om jag ringt till honom eller inte. Jag kanske har ringt till honom, kanske inte har ringt.
Not. Mustafa har under tidigare förhör hävdat att han ringt sin kompis men att Dawod inte svarat.

Jag har förstått att du sedan blir bortknuffad utan något som helst skäl. Om du bara vill fråga efter din kompis har du uppenbarligen kommit till ett sällskap som inte vill svara på frågan, du har lämnat ett intryck som gör att de vill ha dig på distans, varför går du tillbaka?
– Det var inte bara att de inte ville svara på min fråga, utan de knuffade bort mig.
I min värld betyder det att de inte vill ha dig kvar, varför går du tillbaka?
– Det kan vara så att det din värld liknar deras värld, att om du inte vill svara på någon fråga så knuffar du bort.

Om ditt syfte är att fråga efter din vän, och du inte får svar på var han är, varför går du inte bara vidare och letar efter din vän?
– Jag blir förvånad när jag ser hans beteende, så blir jag förvånad. det var bara det.
Så det som händer efter har att göra med att du är förvånad? Blir du provocerad av att de knuffar dig?
– Självklart blev jag förvånad när han knuffade bort mig, eftersom jag inte gjorde något utan bara frågade.
Och att du sedan kommer tillbaka trots att de inte vill ha med dig att göra, det är för att du är förvånad?
– Ja, det var det som var anledningen. Och varje gång som han knuffade mig gjorde han det hårdare.
Not. I så fall kanske för att Mustafa kom tillbaka ”som en jojo”?

Mustafas stora ringar

Advokaten nämner 19-åringens stora ringar på högerhanden, hur tror du att det känns att bli slagen med dem?
– Jag har inte prövat att att dela ut något slag på någon person.
Försökte du slå med handen där du har ringarna?
– Jag kan inte minnas att jag ska ha utdelat något knytnävsslag. Jag säger att jag inte har rört de tre personer som sitter här.
Det är inte min fråga, min fråga är om du den här dagen försöker utdela ett knytnävsslag med dessa ringar.
– Jag har inte utdelat något knytnävsslag med dessa ringar.

Okej då tittar vi, säger Slobodan Jovicic.
Han spelar upp sekvensen där det ser ut som 19-åringen försöker utdela ett knytnävsslag med höger hand mot livvakten.
– Du frågade om jag slog med mina ringar, den här frågan skiljer sig från tidigare frågan.
Men har du inte dina ringar på dig när du slår?
– Jag hade ringarna på mig. säger 19-åringen och menar att frågan är annorlunda än den han fick tidigare.
Jag utdelade ett slag, eller försökte, men det träffade inte honom.

Mustafa ger olika versioner om när han kastade sina hörlurar på livvakten

– Hörlurarna gick ena sidan sönder när han lyfte upp mig, säger 19-åringen.
– När jag såg det här att han lyfte upp mig, tog jag tag i sidan på hörlurarna och kastade dem mot honom. Men jag träffade inte honom.
Men du kastade dina hörlurar?
– Ja.
Är du vid den här tidpunkten medveten om att du kastat bort dem?
– Ja.
När du kastade bort dina hörlurar är du medveten om att du inte har dem längre?
Ja, jag vet att jag inte har dem längre.

Jovicic nämner ett polisförhör med 19-åringen den 2 juli.
19-åringen säger att han inte minns vad han sa så advokaten läser högt från förhöret.
Där berättar 19-åringen att livvakten i samband med att han lyfte upp 19-åringen, tog hans hörlurar, krossade och slängde iväg dem.
Känner du igen att du sagt så här?
– Jag kommer inte riktigt ihåg, när jag blev förhörd jag kommer inte riktigt ihåg.
Minns du att du har sagt så här till polisen?
– Jag minns inte. Jag sa till polisen att jag kommer inte ihåg, jag minns inte om det var de som kastade upp hörlurarna på taket till Max.
Så du har sagt till polisen att du inte minns hur det gick till?
– Jag kunde inte komma ihåg exakt just den här stunden, hur det gick till.
Ni ska inte hålla på och peka i småsaker, säger 19-åringen.

Slobodan Jovicic säger att 19-åringens förhör är uppläst och godkänt.
– Jag hade ingen tolk när de förhörde mig hemma hos mig. Men när jag kom till stationen hade jag tolk.
I förhöret står det att 19-åringen säger att han förstår och pratar svenska bra, och att förhörsledaren gör samma bedömning.
Polisen avbokade därför tolken.
Not. Vid flera andra dokumenterade tillfällen i detta rättsfall har Mustafa hävdat att han inte förstår svenska.

Mustafas målsägarbiträde, Magnus Strömberg, menar att det finns andra innebörder av 19-åringens berättelse, som att hörlurarna krossats medan denne hade hörlurarna runt halsen och livvakten lyfte upp honom.
Not. ”Andra innebörder”? Dvs Mustafa ger olika versioner från gång till gång.

Advokaten frågar om 19-åringen efter förhöret fick skäl att fundera på om det var smart att säga till polisen att det var vakten som kastat hans hörlurar?
Jovicic nämner att det hålls ett förhör två dagar senare, med tolk, och frågar om han då hade tittat på film från händelsen?
– Jag kommer inte ihåg. Jag tror inte det. Jag kommer inte ihåg.

Advokaten läser ur 19-åringens andra förhör.
I det förhöret nämner 19-åringen på nytt hörlurarna och berättar i det här förhöret att han kastar ena halvan av hörlurarna mot livvakten. 19-åringen säger att han på grund av glas-slaget mot huvudet [som inte på något sätt kunnat verifieras] så säger han att han glömt att berätta just den delen, och säger att han i ett tidigare förhör sagt att livvakten kastade hörlurarna.
Är det inte för att du sett filmen som gör att du känner att du måste göra den här korrigeringen?
– Jag har inte korrigerat någonting. Jag förklarade för polisen att i och med att jag fått slaget mot huvudet så kommer jag inte ihåg.
Det är inte för att du sett klippet på Youtube som du känner att du måste korrigera det här?
– Jag har fått det här slaget mot huvudet så jag kommer inte ihåg.

Det är inte så att du försökte göra en chansning och säga att det var vakten som tog dina hörlurar, och när du sett filmen så korrigerar du…
Domaren avbryter och säger att advokaten kommer in på något som skulle kunna vara brottsligt.

Mustafa kommer inte ihåg om han sett Rakim Mayers Youtube-klipp

Slobodan Jovicic fortsätter läsa ur förhör där 19-åringen säger till förhörsledaren att om han får se klippet på Youtube kan han peka ut personen.
Om du pratar om att man kan se saker på en Youtubefilm, menar du då att du inte sett klippet?
– Jag menar inte att jag inte har tittat på det. Kanske, kanske inte. Men jag menar att jag inte kommer ihåg det.
Not. Mustafa har tidigare uttryckligen sagt att han sett Youtube-klippet.

Mustafa hävdar att slaget mot hans huvud gör att han inte minns

Advokaten frågar om det på grund av slaget mot huvudet inte finns en risk att han minns andra saker felaktigt?
– Det slaget som har träffat mig har gjort att jag inte minns vissa små delar helt komplett.

Mustafa förföljer ASAP-sällskapet för att få tillbaka de hörlurar Mustafa kastat

Sedan går ni från Max, varför går du efter?
– Mina hörlurar hade gått sönder. Och jag sa till dem att de skulle ge tillbaka mina hörlurar.
Not. Detta trots att Mustafa samtidigt säger sig vara medveten om att ASAP-sällskapet inte har de hörlurar som Mustafa själv emellanåt säger att han kastade på livvakten.

Eftersom du då vet att du kastat bort dina hörlurar känns det som en konstig åtgärd att följa efter för att få tillbaka hörlurarna du har kastat?
– Hörlurarna gick inte sönder där. De gick sönder i skedet när den taskiga killen lyfte upp mig. Där hängde hörlurarna, den ena delen hade gått sönder och den andra hängde.
Men om du nu har kastat bort hörlurarna och vet att de är kastade, varför tror du att du ska få tillbaka hörlurarna om du följer efter de här personerna?
19-åringen fortsätter att prata om att hörlurarna var trasiga.

Mustafa hade inte polisens nummer i sin Iphone

Har du en svensk mobiltelefon?
– Ja.
Vilken sort?
– För närvarande har jag iphone.
Finns inte telefonnumret till polisen förprogrammerat?
– Nej, jag vet inte att det ska finnas nummer till polisen.

Mustafa säger sig ”ha varit” hos polisen tidigare

Har du några erfarenheter av polisen sedan tidigare?
– Jag har varit hos polisen tidigare.
Du har inte lärt dig numret ändå?
– Nej.

Följer Mustafa efter ASAP-sällskapet för att ringa polis?

Jag tycker inte att det verkar särskilt troligt att du följer efter det här sällskapet för att du vill ringa polis, för det är exakt det du inte gör. Eller hur? Är det verkligen sanning att du följer efter för att du vill ringa polisen?
– Ja, jag följde efter dem för att jag ville ringa polisen. Jag sa till och med till tjejerna att de skulle ringa polisen.
Not. Obekräftad uppgift.

Mustafa skämdes… men inte över sitt eget beteende

Jovicic frågar om 19-åringen skämdes efter att livvakten hade lyft honom?
– Ja, jag skämdes.

Heder är ”väldigt viktig” för Mustafa

Det är något som återkommer i dina polisförhör, att det här fick dig att skämmas. Och de här filmerna har också varit jobbiga. Är din heder viktig för dig?
– Jag förstår inte din fråga.
Är din heder viktig för dig?
– Ja, för mig är det väldigt viktigt.

Den lättkränkte Mustafa förföljer ASAP-sällskapet för att återupprätta sin heder på oredovisat sätt

Är det därför du följer efter de här personerna eftersom du är kränkt och vill återupprätta din heder?
Ja, när han knuffade mig och lyft upp mig blev jag såklart kränkt och upprörd. När jag följde efter dem dels tänkte jag ringa polisen, och som jag sa jag följde efter dem eftersom han hade slagit sönder mina hörlurar.
De hade inget med din heder att göra?
– Jo, varför inte det. När någon kommer och lyfter upp en framför alla andra, som en värdelös varelse, visst skäms man över det.

Hur skulle Jovovics fråga om heder spela roll i rättegången?
Expressen: Frågan är relevant eftersom målsägandens skäl till att följa efter Mayers och hans följe är viktigt. För att Mayers ska kunna övertyga rätten om att hans agerande kan ”rättfärdigas” genom putativt nödvärn måste han övertyga tingsrätten om att han uppfattade situationen som hotfull. Sen är det ändå inte säkert att tingsrätten tycker att det räcker för en friande dom.

Mustafas omfattande brottshistorik

Advokaten tar upp 19-åringens tidigare domar. Som Expressen tidigare har berättat om.
Domare säger att underlaget för frågan först måste fördelas till åklagarsidan.
Domaren säger att rätten bör avvakta innan man tar upp 19-åringen domar. Slobodan Jovicic fortsätter argumentera för att det behöver tas upp. Domaren avgör och tycker att det bör avvaktas. Åklagaren och målsägandebiträdet vänder sig också mot att de tidigare domarna ska tas upp.

Mustafas version är att någon okänd krossar en flaska mot hans huvud

Du påstår att du får en flaska krossad mot ditt bakhuvud och sedan blir nedkastad på marken?
– Ja.
Och efter att du hamnar på marken så angriper man dig med flaskor?
– Ja.
Och sedan angriper alla dig?
– Ja.

Sprang Dawod från platsen?

Har du någon uppfattning om din kompis var inblandad i slagsmålet?
– Han sprang därifrån.
Not. Eller, som de åtalade hävdar, Dawod gick till angrepp.

Mustafa tror inte ASAP-sällskapet var rädda för att attackeras med vapen

Har du själv någon uppfattning om varför det här händer?
– Jag vet ingenting. Vi pratar och plötsligt börjar de misshandla mig.
Kan det här ha hänt för att de var rädda för dig?
– Fyra eller fem personer skulle vara rädda för mig? Som är kroppsmässigt dubbelt så stora som mig. Jag tror inte de var rädda för mig.
Not. Uppenbarligen var det något som gjorde att Mustafa å sin sida inte var det minsta rädd för dessa fyra-fem ”kroppsmässigt dubbelt så stora”.

Det finns en sak i det här händelseförloppet som jag inte förstått. Hur menar du att det tar slut? Man misshandlar dig på marken med de krossade flaskorna, hur tar det slut?
– De misshandlade mig såpass mycket så jag försökte resa mig och springa ifrån dem. Jag tror att jag smet ifrån dem eller sprang ifrån dem.
Så du kommer upp på fötter och smiter därifrån?
– Ja, jag sprang mot dem och föll ner vid en vägg.
– Jag försöker springa ifrån dem, säger 19-åringen.
Not. Det finns inget i bevismaterialet som tyder på detta.

Slobodan Jovicic tar upp en sida i förhörsprotokollet. Där det syns en bild där platsen för misshandeln pekas ut på ena sidan av gatan, och på den andra sidan påträffades blod.
– Det var där som jag försökte ta mig loss från deras glas och sparkar och flyttade mig till andra sidan gatan.

160 slag och sparkar mot Mustafa?

Förstår jag dig rätt att varje person gett dig ett 20-tal sparkar och ett 20-tal slag?
Not. Mustafa har tidigare hävdat att fyra personer slog honom. 4×40=160.
– På ett ungefär alltså. Jag har inte räknat antal slag och sparkar, om den ena gjort 20-tal, en annan tio. Jag har inte räknat dem.
Så du har fått cirka 160 slag från personerna?
– Slag och sparkar.

I samband med att du kastas på marken har du någon uppfattning om var din kompis befann sig?
– Nej, jag vet inte var han befann sig.
Så han stod inte nära dig?
– Vi stod ju bredvid varandra men när de började misshandla mig försvann han.

Mustafa har inte gjort något mot livvakten

Ni har inte gjort något mot den här livvakten?
– Nej, nej.
Du är helt säker på det?
– Själv, personligen har jag inte rört dem.
Du kan bara svara för vad du har gjort?
– Ja, jag kan bara svara på vad jag själv gjorde. Jag kan inte svara på vad han har gjort.

1, 2 eller 3 höll flaskor, enligt Mustafa

Advokaten Martin Persson frågar om detaljer, hur många som slagit med flaskor när han låg på marken.
– Jag såg inte hur många de var för att jag höll huvudet nere och armarna så här för att skydda mig.
Så du kan inte säga om det var två personer som höll i flaskor?
– Kanske var det tre, kanske två, kanske en.

Två blir en, två eller tre

Martin Persson läser ur förhör där 19-åringen har sagt att det var två personer som slog honom med glasflaskor som krossades mot 19-åringen.
Stämmer det eller stämmer det inte?
– Då var det två personer som jag uppfattade. Jag vet inte om det var en, två eller tre personer.
Så att det var två personer var den minnesbilden som du hade då?
– Ja.

Många oklarheter kring om flaskor använts och i så fall av vem

Advokat Martin Persson visar upp en stillbild från en av filmerna. Man ser Perssons klients högerhand att den är tom. Man ser även att mannen inte håller en glasflaska i vänster hand.
Skulle det kunna vara någon annan som höll i flaskan?
– Det finns påstående i frågan.
Frågan är om han kan identifiera vem som hållit i glasflaskan?
– I det skedet kanske du kunde lämna över flaskan till varandra.

Martin Persson går över till nästa åtalade, som inte har några flaskor i händerna på bilderna.
Kan det vara någon annan än de här två som har använt flaskan?
– Där kan alla tre ha använt flaskan och de kunde ha lämnat över flaskan till varandra.

Martin Persson går över till bilder på ASAP Rocky där man ser att han inte har glasflaskor i händerna under misshandeln.
Skulle det kunna vara någon annan än de tre som har glasflaskor i händerna?
– Jag vet inte alltså. Hur de eller vem det var som slog, för jag höll över huvudet. Och det var så många personer, de kan ha lämnat över. Men det som är tydligt på filmen är att jag blivit utsatt för misshandel och fått massor av skador.
Not. Med vissa skador som inte kunnat bekräftats komma från den aktuella incidenten, och ej heller hur.

Mustafa vet inte i vilket skede han ska blivit slagen med flaskor

Nu visar advokat Martin Persson upp bilder på misshandeln där man ser livvaktens händer, som av allt att döma inte heller håller i flaskor.
– Det här visar en liten sekvens av vad som hände. Och jag försökte ta mig loss från dem och springa därifrån och vid platsen fanns en pelare, och det kanske hände där att de slog. Jag försökte springa därifrån och två, tre försökte dra i mig och den kraftiga killen knuffade mig. Och det kan hända att de slog mig då.

Kan det vara så att de inte hade glasflaskor i det första skedet?
– Jag säger inte att de inte slog eller högg mig där, det kan hända att de gjorde det där eller bakom pelaren. Men varifrån har detta uppkommit? Har det kommit från luften?

Du gissar alltså hur du fått skadorna, har jag förstått det rätt?
– Jag gissar inte. Jag säger att det inte var just den platsen där de slog och högg mig med flaskor.

Mustafas version om ev. flaskor motbevisas av bildbevis

Hur kommer det sig att du är osäker på det här nu när du för tre minuter sedan var säker?
– Tänk alltså, de hade flaskor i händerna när de slog mig. De här skadorna kommer inte från luften. Det fanns vittnen som såg det här på platsen.
Not. Det finns inget vittne som hävdar att någon slagit Mustafa med flaska.

Mustafa vill inte uttala sig om sin relation med Dawod

Advokat Carla Pantzar frågar 19-åringen om han är bra vän med sin kompis som var med vid händelserna?
– Nej, vi träffas inte varje dag. Inte så ofta.
Kan du uttala dig om er relation?
– Jag anser inte att jag behöver svara på den frågan.

Tycker du han är en pålitlig kille?
– Jag vet inte eftersom jag inte känner honom så väl.
Hade din kompis tagit droger?
– Jag vet inte, om du vill kan du fråga honom.

Mustafa osäker på om Dawod var beväpnad

Var vännen beväpnad?
– Nej, jag såg inte att han hade något.
Kan han vara beväpnad utan att du såg det?
Jag tror inte det. Men tänk på en sak: den dagen var vi inte ute efter något bråk så att vi skulle behöva ha något.

Händer det att ni är ute efter att bråka?
– Nej.
19-åringen vill inte svara på Carla Pantzars fråga om han varit i slagsmål tidigare.

Var du beväpnad den här dagen?
– Nej.
Brukar du vara beväpnad?

Domaren bryter in och säger till 19-åringen att denne inte behöver svara eftersom det är straffbart i Sverige att exempelvis bära kniv.
Ni tar ifrån oss alla möjligheter att sätta våra klienters invändningar på prov – om det finns uppgifter att de varit beväpnade och det finns en sådan historik – om inte advokat Pantzar får ställa de här frågorna, säger Slobodan Jovicic.
Advokaten menar att rätten inte får behandla 19-åringen som han är ”fridlyst”.
Domaren säger att han förstår avvägningen och att han känner att han i vissa fall är tvungen att bryta in och avbryta.

Mustafa vill inte svara på om han hotat med kniv tidigare

Du vill inte svara på om du varit i slagsmål i Sverige tidigare men har du någon gång viftat med en kniv i ett bråk?
– Jag vill inte svara på det.

Carla Pantzar nämner att 19-åringen berättat om detta i en dom.
Carla Pantzar anser att det har betydelse eftersom brottshistoriken visar vad 19-åringen är beredd att göra och inte göra.

Slobodan Jovicic ger sig inte utan betonar hur viktigt det är att man kan ställa frågorna för att senare kunna undersöka sanningshalten i 19-åringens berättelse.
Jag kan förstå era argument men sedan har jag full förståelse för inställningen från den andra sidan också, säger domaren.
Man går nu vidare från knivfrågan.

SNABBANALYS: Irriterat nu mellan försvararna och rättens ordförande om vilka frågor som ska få ställas i rättegången. Inför förhöret var rättens ordförande, chefsrådman Per Lennerbrant, tydlig med att uppgifter om de inblandades förflutna inte har med saken att göra. Han slog fast det efter att Mayers bakgrund på ungdomsanstalt blev aktuell men påpekade att det även gällde för andra förhör.

Mustafas känner inte sin kompis väl

Pantzar återkommer till hans kompis. Hur kommer det sig att han sticker, jag trodde ni var kompisar.
– Hur ska jag kunna veta det. Han kanske blev rädd.
Du har ju berättat att du blev slagen och sparkad kanske 160 gånger, borde inte han vilja fråga hur du mår?
– Jag är inte så bra kompis med honom att han skulle stanna kvar eller göra något.
Hur mycket har ni umgåtts genom åren?
– Jag förstod inte frågan.
Hur väl känner ni varandra, från början har du sagt att känner honom väl, nu verkar du inte känna honom alls.
– Jag har sagt att vi inte känner varandra väl, men att vi umgås med varandra.

Not! Med tanke på att Mustafas kompis Dawod ska vittna imorgon finns det en uppenbar risk att han justerar sin historia efter vad han hört och läst i media om rättegången. Därför har Mustafa säkert fått rådet att säga att han inte känner sin kompis särskilt väl.

Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor

En detaljerad beskrivning av de afghaner som förföljde A$AP Rocky – samt om de stora brister som finns i Sveriges migrationspolitik – återfinns här;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Asap-rättegången har blottlagt allvarliga brister och problem i politiken såväl som rättsväsendet, som så många försökt mörka under alla år.

RÄDSLA FÖR NYANSERAD NYHETSRAPPORTERING
Löpsedlar och förstasidor i Sveriges vänstermedia är fria från en av sommarens största händelser, rättegången mellan en svart rappare och en afghansk muslim. Det är en komplicerad fråga för Sveriges rasfixerade identitetsvänster som nu inte vet vem de ska rikta sitt hat mot. Det verkar som om de flesta journalister ser det som ”politiskt självmord” att gå djupare in i problemställningen och därför fokuserar de sina åsikter i fallet på vad Donald Trump twittrat och gjort och varför.

Under rättegångens första dag mellan målsägaren Mustafa Jafari, från Iran men medborgare i Afghanistan, och de tre som åtalats för misshandel framkom inte så mycket nytt i sak. Som alltid när det handlar om människor från MENA-länder försökte man rikta fokus på Mustafas känslor och hur utsatt han är och hur dumma och elaka vi är som har åsikter om hans brottskarriär i Sverige, som nu kommit fram i ljuset (vilket han tydligen inte räknat riktigt med).

Nu börjar reaktionerna komma på att Expressen som i princip enda tidning gett lite bakgrund till vad som hänt i Asap Rocky-fallet. Sydsvenskan skriver 2019-07-30;19-åringen som Asap Rocky misstänks ha misshandlat nagelfars i pressen. Författaren och journalisten Katia Wagner, som länge bevakat ensamkommandes liv i Sverige, visar på den hårdnande retoriken kring en utsatt grupp.”. Ja, många upprörs av att sanningen kommer fram ibland, det är förmodligen bara 95 % av afghanerna som ger resten ett oförtjänt dåligt rykte.

EJ TROVÄRDIG MÅLSÄGARE
Det mesta den gravt kriminellt belastade Mustafa säger är fullt av hål och det är föga troligt att vittnesmålet från hans nu inspärrade kompis kommer att göra Mustafa trovärdigare.

Mustafas osammanhängande svar är en ytterligare indikation på att A$AP-sällskapets misstankar var korrekt om att Mustafa var hög som ett hus när han konfronterade dem.


Från Aftonbladets redovisning av den första rättegångsdagen framkom följande;

Mustafa hävdar under rättegången att någon som han inte vet vem det var slog honom i huvudet med en flaska;
– Medan jag pratar med dem kommer plötsligt en kille och slår mig i huvudet bakifrån med en flaska.
Det finns ingenting någonstans (varken i ljud, text eller bild) som styrker detta påstående.
Enligt rättsintyget noterades inga skador på huvudet. Mustafa kan inte ge någon förklaring till varför läkarna inte hittat något sår på hans huvud när han undersöktes. Mustafa påstår också att någon ”försökt” (alltså inte lyckats) hugga honom med krossat glas (samtidigt som han säger att han inte såg något eftersom han hade händerna framför sina ögon), men kan inte peka ut vem det skulle ha varit.

Mustafa säger att när han blev slagen i huvudet gick flaskan sönder, det är så han vet att det var en flaska. Ej heller detta kan styrkas av varken ljud, bild eller text. Tvärtom motsägs det av video och av att inget glassplitter fanns på denna plats.

– När jag ligger där har de något glas som de håller i och jag får de här skadorna på armen, påstår Mustafa.
Mustafa hävdar att bägge medåtalade, inte ASAP, hade flaskor i händerna vid något tillfälle. Men om Mustafa visste att de hade flaskor i händerna, varför valde Mustafa att då inte avvika från platsen för att slippa riskera något?

Asaps advokat påpekar under rättegången att rättsläkaren lämnat utrymme för att Mustafas skador kan ha uppkommit på annat sätt, och vid annan tidpunkt.

Mustafa säger att han fick ta mot ett tjugotal sparkar och slag från var och en av de åtalade. Dvs ett hundratal sparkar/slag. Detta motsägs kraftigt av bildbevisen.

Mustafa får frågan ”Vilka av dina skador gjorde mest ont?”.
– Revbenet, och sedan armarna och handen. Och ena benet.
Alltså inte i huvudet där han påstår sig blivit slagen med en flaska.

Bevisbördan för skadorna ligger på målsäganden. Åklagaren har inte på något sätt kunnat påvisa att någon av de tre åtalade använt sig av flaska/glas under den påstådda misshandeln.


15.07. Mustafas målsägarbiträde säger att ”19-åringens engelska är bristfällig, och att han inte ska ha förstått vad ASAP Rockys sällskap sa till honom”.
Det var inte precis ett vetenskapligt föredrag som Mustafa behövde analysera. I videon från händelseförloppet hör man tydligt hur Mustafa pratar engelska med A$AP och hans sällskap.

15.35. ”Målsäganden berättar, genom sin tolk, att han befann sig utanför Max på Hötorget efter ett möte med sin tidigare gode man.”
Dvs Mustafa hade någon gång under dagen träffat sin kompis Tommi Ekdahl för att hämta ett pass inför sin semesterresa och hängde sedan, som han brukar, på stan under en oredovisad tidsperiod.

15.41. ”Målsägande berättar att han ska ha börjat att prata med ASAP Rockys sällskap eftersom han undrade var hans kompis var. Han ska då ha blivit knuffad direkt.”
Det finns inget någonstans som styrker Mustafas påstående att han ”blivit knuffad direkt” när Mustafa på svenska frågade A$AP-gruppen var hans kompis var.

15.42. ”Åklagaren ifrågasätter påståendet att han ska ha blivit knuffad direkt.
Varför gick du inte därifrån, de visste ju inte var din kompis var, frågar åklagaren målsäganden, som svarar att han inte ska ha förstått svaret han fick på engelska.”
Hur troligt är det att Mustafa inte förstår ens de allra enklaste ord på engelska? Och om man inte förstår svaret fortsätter man väl inte att fråga och följa efter den tillfrågade?
Åklagaren frågade Mustafa tre gånger varför han inte gick därifrån, men fick inget sakligt svar.

Asaps advokat säger under rättegången;
– Livvakten har gjort en bedömning att de här personerna inte ska komma nära skyddsobjektet. Men målsägaren återkommer som en jo-jo. De respekterar inte att min klient vill bli lämnad i fred.
OBS!!! Aldrig i något läge visade Mustafa den minsta indikation på att vilja sluta följa efter och provocera ASAP-sällskapet.

15.45. ”Målsäganden säger att han, trots att han blivit knuffad, inte gick från platsen eftersom han blev upprörd.”
Varför blev den lättkränkte Mustafa ”upprörd” för att han blev avvisad. Vad skulle kunna bli bättre om han, enligt egen utsago, inte förstår ett ord engelska… eller ens övertydligt kroppsspråk?

15.47. ”– Efter att jag blev knuffad och han sa till mig att gå så blev jag förvånad och undrade varför han sa så. Utan att jag sagt något eller något, så tog han (livvakten, reds. anm) ett tag om min hals, säger målsäganden.”
Nu ändrar sig Mustafa och säger att han förstod att han blev tillsagd att lämna A$AP och hans sällskap ifred.
Som framgår av video och förundersökning så hade Mustafa och Dawod förföljt och provocerat A$AP Rockys grupp innan livvakten först bad Mustafa lämna dem ifred och, när så inte skedde, livvakten sedan lyfte upp Mustafa och förflyttade honom bakåt några meter (utan att skada Mustafa, vilket Mustafa, som enligt förundersökningsprotokollet inte ens fick märken efter detta, inte heller förnekar).
I videon hör man också Mustafa provocerande säga ”come on, come on, come onoch I’m gonna fuck him”.

OBS! Ovanstående bortlyftning av Mustafa är en separat händelse, fristående från vad som hände sedan samt nödvärnsargumentet, och livvakten är inte åtalad för något.
Många medier som visade händelseförloppet klippte bort den första delen där man kan se att Mustafa tjafsar med livvakten som sedan försöker putta bort Mustafa flera gånger men han kom varje gång tillbaka ”som en jojo” innan Mustafa till slut resolut lyftes upp.

15.47. ”Målsäganden berättar att han blev chockad av det plötsliga våldet.”
Om Mustafa blev ”chockad av det plötsliga våldet”, varför – om inte förr – inte då bara lämna platsen istället för att fortsätta att provocera och gå till angrepp mot A$AP:s livvakt?

15.49. Mustafa berättar att hans hörlurar gick sönder när han slängde dem på livvakten.

15.51. ”Enligt målsägande så kan han inte engelska, och kunde därför inte fråga ASAP Rockys sällskap varför livvakten gjorde som han gjorde. Därför följde han efter dem.”
Följde Mustafa efter A$AP-sällskapet i syfte att lära sig engelska på vägen så han skulle förstå A$AP-gruppens oräkneliga och vänligt formulerade önskemål att lämna dem ifred?

15.52. ”Målsäganden berättar också att han följde efter männen för att han ville få tillbaka sina hörlurar.”
Alltså de hörlurar som ingen i A$AP-sällskapet hade! Vilket Mustafa dessutom erkände att han visste:
15.55. ”Målsäganden ska ha trott att livvakten hade kastat iväg hans hörlurar, berättar han.”

15.56. Mustafa säger: ”– Vi följde efter dem för att jag skulle kunna ringa till polisen.”
Ringa till polisen för vad? För att hans hörlurar gick sönder när han slog dem i huvudet på livvakten? Varför ringde han då inte polisen?

15.57. ”Målsäganden säger att han inte kommer ihåg var han hade sin mobiltelefon vid tillfället.”
Trodde Mustafa att hans mobiltelefon skulle dyka upp plötsligt på någon plats på vägen där A$AP:s sällskap försökte komma undan afghanerna?

15.59. ”Den målsägande 19-åringen säger att ASAP Rocky aldrig lade sin hand på hans axel, utan på hans kompis.”
I videon från händelseförloppet syns mycket tydligt i närbild hur Asap Rocky vänligt lägger sin hand på Mustafas axel samtidigt som Asap ödmjukt ber dem vända om och säger ”We don’t want to fight ya’all. We don’t want to go to jail”.

16.12. ”Åklagaren undrar hur han ställer sig till påståendet att han skulle ha varit aggressiv mot livvakten.
– Det stämmer inte. Så var inte fallet. Vi hade inte alls för avsikt att bråka, säger målsäganden genom sin tolk.”
Var och en som sett videon av händelseförloppet (oavsett om inte allt var med) är rimligtvis av åsikten att afghanernas enda avsikt var att bråka. Vad syftet med detta var lär vi aldrig få reda på med säkerhet.

16.22. ”Målsäganden säger att han vid tillfället inte kunde polisen telefonnummer. Han ska ha bett tjejerna, de som tidigare suttit och ätit på Max, att ringa polisen åt honom.”
Vilka tjejer? De som den ene afghanen tafsade på? De två muslimska/burka-klädda tjejerna i videon? Vad hände då? Enligt andra uppgifter kontaktade Mustafa polisen först dagen efter.

16.32. Mustafa säger att hanfått ett dåligt rykte sedan videon från händelsen lagts upp på ASAP Rockys Instagram och i media.”.
Fått dåligt rykte? Mustafas ”rykte” var inte precis fläckfritt innan dess.

16.36. ”Sammantaget har händelsen påverkat honom negativt psykiskt, berättar målsäganden. Kommentarer på nätet om att han ska ha tafsat eller brukat narkotika ska få honom att må särskilt dåligt.”
Om Mustafa mår dåligt av att sanningen framkommer att han, bland annan kriminalitet, brukat narkotika så kanske han istället skulle ha uppfört sig ordentligt och visat i alla fall någon form av tacksamhet i det land som tagit emot och försörjt honom under fem år?

Not. Afghanistans heroin och opiater orsakar oerhört många fler dödsfall än alla ej drogrelaterade mord och terrorattacker i Afghanistan och Iran tillsammans, men det pratar man tyst om. Att ge afghaner asyl i Europa förbättrar inte detta faktum. Det leder istället till en utökad distribution av droger och ännu fler dödsfall i Europa.

16.42 ”Nu berättar målsäganden att han haft mardrömmar på natten sedan händelsen.”
Synd om Mustafa, men någon som helst ånger för sitt beteende visar han inte.
Rättegång mellan rap-artisten A$AP Rocky och en ensamkommande afghan om misshandel
Källa: Aftonbladet

Se även bl a;
Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


0-5 av 581 ensamkommande flyktingbarn har konstaterats vara barn

1 procent av de ensamkommande har lärt sig svenska efter 3 år

Runt 35 procent av alla till EU ensamkommande flyktingar under 18 år söker sig till Sverige.

Ensamkommande flyktingbarn kostar 34 miljarder kr/år, minst


Centerpartiet går ihop med V och MP i att alla afghaner ska försörjas av Sverige

Regeringen: Ensamkommande som beviljats asyl på felaktiga grunder får stanna


Endast 850 av ca 18 000 afghaner utan asylskäl har återvänt hem

54 år för att utvisa alla illegala migranter som kom till Sverige 2015


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Afghanen Mustafa Jafari (ålder obestämd, men minst 19 år gammal) från Iran som läxades upp av Asap Rocky efter att han förföljt Rakim Mayers m fl genom flera kvarter och trakasserat samt provocerat dem (väldokumenterat på Youtube) visar sig nu ha ett digert brottsregister sedan han kom som ”ensamkommande” till Sverige 2014/2015, med misshandel, knivhot, narkotikabrott (heroin) och stöld/snatteri (TMZ). Här uppstår osökt frågan hur många andra brott han begått i Sverige som han inte dömts för. Mustafa uppger sig vilja bli polis. Media mörkar.

Polis/åklagare har inte kontrollerat om Mustafas synnerligen märkliga beteende berodde på att han var påverkad av droger (heroin). GW skriver; ”Bildsekvenserna jag tittat på och de vittnen som beskriver hans beteende talar starkt för att han är påtänd när händelsen sker. Ett brott i sig, naturligtvis av stort intresse vid bedömningen av hans trovärdighet”. Vad var Mustafa ute efter? Ville han sälja/köpa droger?

Eftersom polis inte tillkallades av någon part har ej heller kontroll skett om någon av afghanerna bar kniv (eller annat vasst föremål) vid det aktuella tillfället.

AFGHANERNAS FRAMTID I SVERIGE
Mustafa begär ett skadestånd på 139 700 kr. Bland annat för kränkning (40 000 kr) och utebliven inkomst (???). Mustafas målsägarbiträde, Magnus Strömberg, säger att Mustafa inte kan visa upp något intyg som styrker hans krav för den förlorade arbetsinkomsten (inget anställningsavtal, svartjobb?).

Mustafas märkliga skadeståndsanspråk ser ut som följer:
1. 10 000 kr avseende förlorad inkomst
2. 40 000 kr avseende kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen
3. 40 000 kr avseende sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen
4. 49 700 kr avseende utseendemässiga skadeföljder

SKADESTÅND ORIMLIGT !!!
Om Tingsrätten skulle utdöma något skadestånd efter att allt nu klarlagts ger det starka signaler om att Sverige är ett ”mesigt” land där det är enkelt för även andra kriminellt belastade asylsökande att provocera fram en situation där man får skadestånd.

DOMSLUT 2019-08-14
Asap Rocky döms av Tingsrätten (som inte ser incidenten som en nödvärnssituation, men konstaterar att någon bevisning för att flaska använts inte finns) till villkorlig dom (ej fängelse). De tre åtalade ska tillsammans betala ett skadestånd för kränkning samt sveda och värk på 12 500 kr (av ovanstående 139 700 kr) till Mustafa Jafari. Dvs 434 USD var.

GW skriver vidare om Mustafa Jafari;Sannolikt kommer offret också att få ett skadestånd för den misshandel som han utsatts för och onekligen jobbat hårt för” och tillägger, på goda grunder, ”De rättsvårdande myndigheterna kommer även att behandla honom och hans kompis med allt tänkbart framtida överseende ända till dess att de begår något riktigt djävulskap som kvalificerar dem för såväl medias löpsedlar som en längre tid på någon av våra säkerhetsanstalter”. Afghanerna kommer även – som alltid samt oavsett fakta och omständigheter – att känslomässigt försvaras av en relativt liten men högljudd grupp av feminina vänsterextremister, som framhävs av vänstermedia.

GROV MISSHANDEL?
Visst var det en misshandel och ska rimligen som sådan bestraffas även om Asap uppger att misshandeln syftade till att säkra sig från attacker, enligt nödvärnsrätten (putitativt nödvärn eller nödvärnsexcess). Att en av afghanerna tafsat på tjejer innan försvarar inte övervåld. Om Asap använt krossade flaskor som tillhyggen (bildbevis för detta saknas, inget glas har Asaps DNA, inga blodspår finns på flaskhals, inget glas syns i de åtalades händer i videon under misshandeln, inget glassplitter finns där misshandeln ska ha ägt rum) – och det inte bara var Mustafa som föll på krossat glas i tumultet och i samband med detta fick skav- och skärsår på vänster arm (eller själv åsamkat sig skador, t ex i syfte att kunna begära skadestånd) – kanske Asap även kan dömas för grov misshandel.

Mustafa påstår att han trodde Asaps gäng kom från Afrika men varför frågar han just dem – på svenska – var hans kompis Dawod Hosseini är? Mustafas påstående om att han inte förstod deras engelska när de vid åtskilliga tillfällen bad honom lämna dem ifred är en solklar lögn.

DAWOD HOSSEINI
Dawod Hosseini (från Iran, där hans familj bor), medborgare i Afghanistan, ansökte om permanent uppehållstillstånd 2014-12-30 och fick detta 2015-07-16. Dawod, som aldrig arbetat eller varit inskriven på Arbetsförmedlingen och därför lever på försörjningsstöd och kriminalitet, har varierat sitt gratisboende mellan olika HVB-hem, stödboende, behandlingshem för missbruk samt hemlöshet och har aldrig gått i skola innan han kom till Sverige.

Dawod Hosseini får 7 000 kr i bidrag/mån och har under sin tid i Sverige kostat samhället otroliga summor pengar (kostnader för mat och husrum, advokater, samt t ex rättegångs-, vård-, tolk- och provtagningskostnader) som inte redovisas offentligt. Allt resultatlöst. Samhället har inte lyckats assimilera afghanen det minsta till Sverige. Sin tacksamhet mot Sverige visar de genom omfattande brottslighet.

Dawod är (precis som Mustafa) frekvent förekommande i belastningsregistret och dömdes till fängelse för stöld bara dagar innan incidenten med Asap Rocky. Åklagaren yrkade på utvisning för Dawod och hans brottskompis, men de slapp undan utvisning eftersom tingsrätten inte ansåg sig ha tid att begära ett yttrande från Migrationsverket.

Dawod fortsätter sin omfattande brottskarriär även efter incidenten med A$AP Rocky. Expressen skriver 2019-07-29 om Dawod;
Den 20-årige mannen misstänks för två fall av stöld och ett fall av brott mot knivlagen – mindre än tre veckor efter ASAP Rocky-situationen. Mannen anhölls den 19 juli och häktades den 20. Nu sitter han inlåst, samtidigt som han är vittne i ASAP Rocky-rättegången som inleds på tisdagen”.

2019-09-02 döms Dawod Hosseini igen för stöld, ringa stöld, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål x 2 samt ringa narkotikabrott. Påföljden blev fängelse i 21 dagar. Dawods afghanska brottskompis Masi Abdolhoseini Hoseinabadi. (ID ej styrkt), som också åtalades, är försvunnen.

INGET ÅTAL MOT MUSTAFA
Afghanen Mustafa, som instigerade bråket och inte ens har flyktingstatus (han är – precis som ca 9000 andra afghanska män – kvar i Sverige enbart pga den undantagslag som S, V, MP, C och L infört), löper ingen risk att bli utvisad från Sverige. Han vet att han kan bete sig precis hur han vill utan att riskera att bli hemskickad eller att några krav ställs på honom.

Mustafa behöver tolk eftersom han inte behärskar svenska (efter fem års brottskarriär i Sverige), och enligt egen utsago inte heller engelska.

Mustafa har på okänd grund fått PUT men benämns felaktigt i vissa medier som flykting/politisk flykting. Han är inte flykting och har, vad som är känt, aldrig haft flyktingstatus. Varför han är kvar i Sverige och inte deporteras verkar ingen veta. Mustafa är en av de 80 000 illegala som Morgan Johansson/Anders Ygeman/S+MP-regeringen lovade skulle utvisas och där sedan inget hände.

MOTANMÄLAN LADES SNABBT NER
Den 22 juli lade åklagaren, med vändande post, ner misstankarna mot Mustafa för den inledande misshandel Mustafa utsatte Asap Rockys livvakt för (i videon syns tydligt hur Mustafa riktar flera slag mot livvakten innan bråket eskalerar).

”HVB-PRINSEN” MUSTAFA ÅKER HEM PÅ SEMESTER
Hanif Bali (M), som nyligen utsattes för mordförsök (till stor del pga medias ansvarslöshet), informerar om att Mustafa Jafari inte kommer att närvara vid rättegången mot Asap Rocky pga att Mustafa är hemma i Iran (där hans familj fortfarande bor) på semester (20/7-31/8, på de svenska skattebetalarnas bekostnad).

Uppdatering: Under rättegången berättar Mustafa att han tvingades korta ner sin semesterresa till endast en vecka pga rättegången;
– Jag hade köpt biljetter och skulle resa till Iran den 20 juli. Och det var innan de här händelserna. Jag hade planerat att resa till Iran och då hade jag redan köpt biljetter. Jag reste till dem, jag var borta en vecka. För jag kände mig inte trygg här. Sedan reste jag tillbaka efter en vecka för jag blev kallad till rättegången.
Not. Om Mustafa känner sig tryggare i Iran, varför stannade han inte kvar där?

I ett yttrande från januari 2017 kan man läsa att även Dawod åker hem till Iran på sommarsemestrar; ”Dawod var även i lran och besökte sin familj i augusti månad 2016. Han träffa sin mamma, syskon (1 äldre och 1 yngre) och lite släkt.”.

Klimataktivisterna (inkl. Greta Thunberg) är tysta om den skattefinansierade och kraftigt ökande flygtrafiken mellan Sverige och MENA-länderna. Det är, enligt de okunniga och känslostyrda klimataktivisterna, bara svenskars resemöjligheter som ska begränsas/stoppas (med argument på lekskolenivå, som ”flygskam”).

Som framgår av tidigare rättshandlingar från Mustafas brottskarriär verkar det vara en regelbundet återkommande företeelse att den arbetslöse Mustafa (som under sina år i Sverige inte bidragit med något positivt överhuvudtaget för samhället) åker hem till Iran under somrarna.

HVB-hemmet där den lille vuxne Mustafa bor säger sig inte veta var Mustafa befunnit sig sedan den 20/7.

INGEN KONTROLL AV VILKA ASYLSÖKANDE SOM PENDLAR TILL SITT HEMLAND… SOM DE PÅSTÅR SIG HA FLYTT FRÅN
Hanif Bali frågar polisen om gränspolisen utbyter information med Migrationsverket om vilka med asylgrundade uppehållstillstånd som reser in och ut ur landet (lagen säger att Migrationsverket ska dra tillbaka uppehållstillstånd från de som fått det på falska grunder).
Patrik Engström (Polisen) svarar att ingen sådan kontroll sker pga att lagstöd saknas för detta.

LAGBROTT ATT UPPRÄTTHÅLLA LAGEN
Vad är det för mening med att ha lagar & regler där det bryter mot lagen att kontrollera att lagarna efterlevs?

MUSTAFAS TATUERING KOPPLAS TILL TERRORORGANISATION
Mustafa JafariGW skriver om Mustafas arabiska tatuering med en AK47, Zulfiqar-svärd och texten ”Ya Ali”, som experter kopplar till flera jihadistiska grupper; ”I polisens förundersökning noterar jag att vårt brottsoffer har en intressant tatuering på halsen och i samma veva hör en god vän till mig av sig och berättar att den påminner starkt om en tatuering som han eller hon sett på Hizbollah-krigare. En av USA terroriststämplad shiamuslimsk organisation.
Ya Ali” är en hyllning till profetens svåger Ali ibn Abi Talib som är muslimernas fjärde Imam efter Mohammeds död. För shiamuslimer är krigsherren Ali nästan lika viktig som profeten själv. Phillip Smyth (The Washington Institute For Near East Policy) säger att tatueringen visar att Mustafa har en relation till jihadister ”eller högt värnar om deras ideologi och tankegångar”.

Ya Ali, tatuering kopplad till jihadistiska organisationer, ovanlig bland afghaner
Tatueringen är inte ovanlig bland de afghanska män som tagit sig genom Europa för att försörjas av Sverige.

Expressen låter ”en anonym expert” försöka att delvis bortförklara Mustafas tatuering. Hur trovärdiga är anonyma experter?

Mustafas gode man, Tommi Ekdahl (som rest på skidresor med Mustafa), försvarar sin goda inkomstkälla och menar att Mustafa bara är ”en liten grabb” som ”knappt kan hänga med i alla de här turerna”. Snyft? I nästa sekvens refererar han till Mustafa som ”den här gubben”.

Not. Med tanke på att medelålders kvinnor (ofta med vänsterextrema åsikter) verkar vara klart dominerande som gode män för de afghanska männen kan man undra varför vänsterfeministerna ännu inte krävt att beteckningen ”god man” ändras. T ex till ”god hen”?

A$AP SITTER FORTSATT HÄKTAD
Asap Rocky, som anhålls 2019-07-03 och häktades 2019-07-05, får sitta kvar inspärrad på obestämd tid framöver tillsammans med sina två livvakter, för misshandel. Dessutom blir Asap dubbelbestraffad eftersom han inte tilläts fortsätta sin spelning (och påstås därmed ha förlorat 16 miljoner kr) i väntan på rättegång. Det är bara USA (demokrater såväl som republikaner) som inte förstår att den svenska rättvisan är rättvis?

Som vi kunnat se från rapporterna i media de senaste åren så har de värst kriminella svängdörrar till häktena, men de är en privilegierad grupp.

Asap har garanterat haft en svårare uppväxt än våldsbejakande afghaner som Mustafa och Dawod, men kommit lite längre i livet.

VARFÖR ÄR MUSTAFA KVAR I SVERIGE EFTER 5 ÅR?
Mustafa kommer att fortsätta driva runt på gatorna i Sverige, men med mer pengar i plånboken att köpa heroin från Afghanistan för.

De tiggande zigenare, sex romska kvinnor i Göteborg som dömdes 2019 för att de under en lång period sålde knark som de förvarade under sina kjolar, utvisades inte. Ej heller den droghandel och annan kriminalitet som afghanerna sysslar med leder till utvisningar eftersom politikerna inte vill eller vågar ta tag i problem som dessa.

Mustafa hade inte skyddsskäl när han kom till Sverige och oavsett vad han uppgav för ålder då så är han en vuxen man idag. Dessutom har Mustafa genom sin brottslighet förverkat alla möjligheter att få stanna.

FÖRUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL SVENSK KRIMINALHISTORIA
Förundersökningsprotokollet är på 552 sidor (med en huvudförhandling på hela tre dagar). Leif GW Persson säger att det finns inget misshandelsfall i svensk rättshistoria som man lagt ner så mycket tid på. Åklagare och polis har här gjort allt som man skulle ha gjort om Mustafa blivit mördad, säger GW.

Normalt skriver man av sådana ärenden, Sverige skriver varje år av tusentals liknande, och ibland värre, fall, så de går aldrig till åtal eller domstol, hävdar GW.

EN AFGHANS – SOM INTE SKULLE VARIT I SVERIGE – NEGATIVA INVERKAN PÅ SVERIGE
Även utan ett 16-miljoners skadeståndskrav från Asap Rocky (förlust av inkomst ska ersättas om den anklagade frikänns eller döms för lindrigare brott) kommer afghanens polisanmälan kosta skattebetalarna åtskilliga miljoner kronor.

Detta ej inkluderat de negativa effekterna för Sverige som den bortskämde afghanens agerande leder till, inte minst de nu frostiga relationerna med USA och världsartisters bojkott av Sverige.

DEN MÅNGKULTURELLA MYTEN
På vilket sätt ”berikar” brottslingar/yrkeskriminella och analfabeter från andra länder Sverige, med en krackelerande välfärd som ofrånkomlig konsekvens?

Vad har Sverige gjort för att skydda de egna medborgarna (och ej brottsbenägna besökare) från de asylsökandes stölder, bilbränder, våld, våldtäkter och mord, etc?

Hur många Rakhmat Akilov-fall behövs för att utvisningar ska börja effektueras i Sverige?

Asap Rocky misshandlar afghan i Sverige

Rasism?

I maj 2018 hamnade den amerikanska vita rapstjärnan G-Eazy i ett bråk på en nattklubb i Stockholm. Han häktades, och dagen därpå åtalades och dömdes han till dagsböter och skadestånd. Han dömdes för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och narkotikabrott.

ÄR ALLT STRUKTURELL RASISM?
OBS! Det är dock inte rasism på det sätt som historien framställs i USA (och av den förvirrade vänsteraktivisten Zara Larsson). I Sverige har vi en ”omvänd rasism”, där människor från MENA-länderna åtnjuter särskilda privilegier genom hela samhället. Nästan alltid är det vita som drabbas av detta särbehandlingssystem, men nu är det för en gångs skull en svart som drabbas.

Om Asap Rocky under samma omständigheter pucklat på en vit så är det inte osannolikt att Asap Rocky bara tagits in på förhör och fått betala ett mindre bötesbelopp. När det står mellan svart och muslim blir Sveriges ”goda” hatvänster förvirrad och reagerar genom att krypa under täcket.

ÅKLAGAREN JÄVIG?
När åklagaren Fredrik Karlsson kallade till presskonferens refererade han till superkändisen Asap Rocky som ”den så kallade artisten”.

LÖFVEN EJ SANNINGSENLIG TILL TRUMP
När Donald Trump tog upp frågan om Asap Rocky svarade Stefan Löfven (S); ”I Sverige är vi alla lika inför lagen”. Verkligen? Det finns oerhört många tecken på att de svenska domstolarna blivit politiserade.

SKOLEXEMPEL PÅ ATT ALLA EJ ÄR LIKA INFÖR LAGEN
Rättegångsfallet Asap Rocky är ett skolexempel på att alla inte är lika inför lagen. Av politiska skäl. En vanlig svensk medborgare skulle aldrig ha fått en lika omfattande förundersökning i motsvarande situation.

REGERINGEN OFÖRMÖGEN ATT PÅVERKA?
Stefan Löfven svarade Trump att Regeringen inte kunde ingripa;
I Sverige är alla lika inför lagen, även besökare från andra länder. Den svenska regeringen varken kan eller kommer att försöka påverka åklagare eller domstolar”.

Varför säger Löfven inte sanningen istället, dvs att han inte vill/vågar ta ställning i frågan om orimliga häktningstider och ej fungerande åklagare/domstolar?

Dispens och nåd
9 § Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en myndighet.
Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Lag (2010:1408).
Regeringsformen, tolfte kapitlet

HAR CARL BLIVIT KORKAD?
Carl Bildt, som ägnat mycket tid åt att lägga sig i andra länders rättssystem, uttrycker sig på gamla dar alltmer som en vänsterextremist/Fredrik Reinfeldt. Med anledning av att Trump kontaktat Löfven för att uppdatera sig om situationen med Asap Rocky twittrar Bildt;If @realDonaldTrump tries to obstruct justice in his own country he will be in deep trouble with the very principles of the US constitution”.

Bildt känner inte ens till att Trump, i full enlighet med konstitutionen, benådat bl a den mycket begåvade Dinesh D’Souza, som frihetsberövades i USA (i praktiken pga sin berättigade kritik mot Obama, se CNN göra sitt bästa för att försöka svärta ner Dinesh). Alla USA:s presidenter, från och med George Washington t o m USA:s 45:e president, har ”obstruct justice”.

Diskriminering av vita nästintill omöjligt

Det blir bara tramsigt att ge det svenska rättssystemets behandling av Asap som bevis på ”vitas privilegier” och ”systematisk rasism” (som G-Eazy känt sig tvingad att göra för att vara politiskt korrekt).

PS.
Den i media flitigt omskrivne ”svenske” (från Sydkorea) skådespelaren, som ingen hört talas om och som medvetet bröt mot lagen genom att ha sex med en minderårig (14 år), sitter häktad i USA till den 15:e augusti och klagar på hur jobbigt det är att sitta i finkan. Joaquin Rustan NaBi Olsson kanske vill göra en deal med A$AP Rocky och byta fängelse med varandra?

ANSVARSLÖSA POLITIKER

Norska Aftenposten (och SSB) har undersökt hur många av de som fått uppehållstillstånd som ”turistar” i sina hemländer (och erkänt detta);
71 procent av irakierna.
55 procent av iranierna.
40 procent av afghanerna.
24 procent av somalierna.
12 procent av eritreanerna.

Svenskar – inkl. de som inte har råd med egen semester (33 procent av gruppen arbetare enligt LO:s undersökning) – får jobba ihjäl sig tills de är 75 för att finansiera de asylsökandes/asylbedragarnas/ankarbarnens semesterresor till hemlandet, och IS-terroristernas resor.

När störtfloden kommit är det för sent att bygga en ark
De ansvariga politikerna som skapat de många och svåra problemen i Sverige med invandringen, förutan assimileringspolitik, duckar alltid för frågan om ett tak för invandringen (eller gör som Annie Lööf/Centern och ger rakt motsatta besked från dag till dag). Så det är väl för mycket att hoppas på att någon vill svara på hur många av andra länders kriminella som Sverige kan och ska husera samt försörja.

HUR MÅNGA BIDRAGSTAGARE TÅL ETT LAND?
Hur stor andel okvalificerad och outbildad arbetskraft, med religiösa fanatiker där en politisk religion blir allt snabbare allt mer styrande samtidigt med en successivt sviktande demokrati, kan ett land ha innan det blir ett U-land?

RIMLIGT ATT SVERIGE UTSÄTTER SIG FÖR SJÄLVSKADEBETEENDE?
Ökar jämlikheten bara för att välfärden och levnadsstandarden (förutom för alla som profiterar på invandringen från MENA-länderna, t ex människosmugglare och jurister) i västländer sjunker till samma nivå som i muslimska länder?

TV4:S VERKLIGHETSFÖRFALSKNING
Det blir ofta lite roligt när Sveriges Trump-hatande media på sitt desperata sätt försöker förvanska verkligheten på de mest absurda sätt efter sina politiska åsikter. I TV4 upprepar Leif GW Persson gång på gång i fallet Asap Rocky att Donald Trump absolut inte varit oinformerad om svensk lag och rätt innan han ringde Löfven. Genom hela detta långa inslag visar TV4 en text som säger att Trump varit ”oinformerad om svensk lag och rätt”.
Donald Trump Asap Rocky

MEDIA SPRIDER DESINFORMATION OM AFGHANERNA
Medias fokus i Asap-rättegången ligger (som vanligt) på vad Donald Trump sagt och gjort, samt värdelöst vetande som att åklagarens två vittnen känner ”rädsla och oro” (utan att de kan uppge något skäl) för att vittna live. Allt för att försöka ta fokus från kärnproblemet, afghanerna och Sveriges helt misslyckade invandringspolitik. Under rubriken ”19-åringen reste till Iran på grund av hotbilden” sprider SvD desinformation om att Mustafas advokat Magnus Strömberg säger att Mustafa åkte till Iran pga ”hotbilden”. Problemet med detta är två;

1. Det finns ingen hotbild.
2. Som framgår av förundersökningsprotokoll såväl som Mustafas ord under rättegången var hans semesterresa till Iran planerad sedan länge.

Se även bl a;
Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas vittnesberättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


Fatemeh Khavari: En rättighet för afghaner att försörjas av Sverige

Medias ständiga skuldbeläggning av ”vita män”

För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Hälften av världens muslimer radikaliserade

Är radikaliserade muslimer en liten minoritet?

Är det sant att det inte finns någon koppling mellan islam och extrem islam?

Det handlar inte om aktiva terrorister. Radikal islam är bredare än terrorism. Terrorister får stöd från dem som själva inte är terrorister. Det handlar om en världsomspännande grupp av muslimer som följer Koranen – en ideologi – mer eller mindre strikt när det gäller våld, förtryck och maktövertagande.

Är det berättigat för svenskar att kräva frihet från religion såväl som från en muslimsk ideologi?

Alla som följt nyhetsrapporteringen under de senaste åren vet att de muslimska värderingarna – i direkt kontrast till svenska värderingar – fått fotfäste i framförallt tre partier; Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Är det islamofobi – obefogad rädsla för islam – att oroa sig för denna utveckling?

Är det dags för politiker att börja ta problemet med islamiseringen av väst på allvar?

1,6 MILJARDER MUSLIMER I 49 LÄNDER
Världens befolkning 2019 är drygt 7,5 miljarder människor. Antalet länder varierar mellan 195 och 246 beroende på hur man räknar. Det finns ca 1,6 miljarder muslimer i ungefär 49 länder, där de är i majoritet.
Islam, sharia lag, muslimer

1. Indonesien

205 miljoner muslimer (88% av befolkningen, det land med flest muslimer).
50% stödjer strikt Sharia lag.
70% skyller 9/11 på USA eller Israel.
143 miljoner radikaliserade muslimer.

2. Pakistan

179 miljoner muslimer (97% av befolkningen).
75% vill ha strikt Sharia lag i alla muslimska länder.
135,4 miljoner radikaliserade muslimer.

3. Bangladesh

149 miljoner muslimer (87% av befolkningen).
1/4 tycker att självmordsbombare mot civila kan vara befogat.
82% vill att Sharia lag ska bli officiell lag i landet.
2/3 anser att hedersmord kan vara befogat.
121,9 miljoner radikaliserade muslimer.

4. Iran

74,8 miljoner muslimer (80-90% av befolkningen).
83% stödjer Sharia lag.
62,1 miljoner radikaliserade muslimer.

5. Egypten

80 miljoner muslimer (90% muslimer).
65% vill ha strikt Sharia lag i alla muslimska länder.
70% svarade att de har positiva eller blandade känslor för Usama Bin Laden.
55,2 miljoner radikaliserade muslimer.

6. Nigeria

75,7 miljoner muslimer (50% av befolkningen).
71% stödjer Sharia lag.
53,7 miljoner radikaliserade muslimer.

7. Marocko

32,4 miljoner muslimer (99% av befolkningen).
3/4 stödjer Sharia lag.
24,6 miljoner radikaliserade muslimer.

8. Irak

31,1 miljoner muslimer (99% av befolkningen).
32% anser att hedersmord kan vara befogat.
24,3 miljoner radikaliserade muslimer.

9. Afghanistan

24 miljoner muslimer (99% av befolkningen).
76% anser att hedersmord kan vara befogat.
99% anser att landets lag ska utgöras av Sharia lag.
24 miljoner radikaliserade muslimer.

10. Turkiet

74,7 miljoner muslimer (94% av befolkningen).
32% anser att hedersmord kan vara befogat.
23,9 miljoner radikaliserade muslimer.

11. Jordanien

6,4 miljoner muslimer (90-99% av befolkningen).
60% stödjer Hamas.
3,8 miljoner radikaliserade muslimer.

12. Palestina

4,3 miljoner muslimer.
78% har positiva eller blandade känslor för Usama Bin Laden.
89% stödjer terroristattacker mot Israel.
89% stödjer Sharia lag.
3,8 miljoner radikaliserade muslimer.

13. Storbritannien

2,8 miljoner muslimer – fler än i USA.
78% anser att karikatyrtecknare av Muhammed ska åtalas.
2,2 miljoner radikaliserade muslimer.

14. Frankrike

4,7 miljoner muslimer (4% 2009) – dubbelt så många som i USA.
35% anser att att självmordsbombare kan vara befogat.
1,6 miljoner radikaliserade muslimer.

15. USA

2,2 miljoner muslimer.
13% anser att våld mot civila kan vara befogat.
19% uppger att att de stödjer Al Qaida eller var osäker om detta.
½ miljon radikaliserade muslimer.

+800 miljoner radikaliserade muslimer

Totalt drygt 680 miljoner radikaliserade muslimer (exkl. de som inte varit ärliga i sina svar) bara i ovanstående 15 länder med 942 miljoner muslimer (ovanstående siffror från 2014, och bygger på undersökningar från och med 2009).

Det finns goda skäl till att tro att motsvarande proportioner gäller även i andra länder som Algeriet, Syrien, Sudan, Saudiarabien, Jemen, Tunisien, Somalia och Libyen (med totalt ca 200 miljoner människor) vilket ger 800 miljoner radikaliserade muslimer.

Det är alltså en majoritet av muslimerna som är radikaliserade.

Det är inte en generalisering. Det är inte att stereotypera. Det är inte fördomar. Det är inte intolerans av religion. Det är fakta!
Islams utbredning i världen
Pga säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från resor till följande 28 muslimska länder (av 48 länder som UD avråder att resa till), dvs länder där islam (”fredens religion”) är i majoritet:
1. Afghanistan – sedan 2006-02-10 (9)
2. Algeriet – sedan 2011-02-17. 90% muslimer (16)
3. Azerbajdzjan – sedan 2014-12-17. 95% muslimer
4. Burkina Faso – sedan 2010-07-22. Drygt 50% muslimer
5. Egypten – sedan 2012-08-10 (5)
6. Eritrea – sedan 2015-02-10. 48% (eller mer) muslimer
7. Etiopien – sedan 2010-03-10. Drygt 50% muslimer
8. Indonesien – sedan 2018-08-07 (1)
9. Irak – sedan 2015-03-17 (8)
10. Iran – sedan 2012-08-07 (4)
11. Jemen – sedan 2007-08-07. 99% muslimer (20)
12. Jordanien – sedan 2014-10-13 (11)
13. Libanon – sedan 2015-02-10. Drygt 90% muslimer
14. Libyen – sedan 2011-02-19. 98% muslimer (23)
15. Malaysia – sedan 2015-02-10. 62% muslimer
16. Mali – sedan 2008-06-30. 90% muslimer
17. Mauretanien – sedan 2008-08-08. 100% muslimer
18. Niger – sedan 2009-07-20. 80% muslimer
19. Nigeria – sedan 2015-02-10 (6)
20. Pakistan – sedan 2015-02-10 (2)
21. Palestina/Gaza – sedan 2003-04-22 (12)
22. Saudiarabien – sedan 2017-12-22. 100% muslimer (19)
23. Somalia – sedan 2006-05-12. 100% muslimer (22)
24. Sudan – sedan 2008-05-12. 70% muslimer (18)
25. Syrien – sedan 2011-04-28. 90% muslimer (17)
26. Tchad – sedan 2006-04-20. 55% muslimer
27. Tunisien – sedan 2015-07-10. 99,5% muslimer (21)
28. Turkiet – sedan 2016-07-27 (10)
Källa: UD

ISLAM EJ KOMPATIBELT MED VÄST!

Till det stora antalet radikaliserade muslimer kommer åtskilliga andra stora kulturella avvikelser jämfört med länder i väst och de värderingar som gäller här.

Det finns inget som de muslimska länderna bidragit till när det gäller den moderna industriella och tekniska utvecklingen i världen.

Källa: PEW Research 2011

ISLAM:


Fobi är en irrationell rädsla. Det är rationellt att frukta kvinnlig könsstympning av 2 000 flickor i Storbritannien varje år, terrorism, dödshot pga blasfemilagar i koranen. Precis som för kriminella gäng. Man måste finna problemet och rätta till det, men ingen vågar pga av rädsla för att bli kallad rasist.
Vänsterextremisternas svar på att mannen i publiken lever under dödshot från muslimer för att han uttryckt sin åsikt är att han ska sluta vara rasist och intolerant, varpå publiken applåderar och jublar.
Vänsterextremisterna, som stöds av programledaren, kan inte svara på vad mannen sagt som varit rasistiskt.
Politiker runtom i världen är rädda för att koppla ihop de två saker som går hand i hand; moskéer och terrorism.
Gemensamt för de tio senaste terroristattackerna i väst är att samtliga terrorister radikaliserats i väst och i moskéer, säger Gavin Mcinnes (Sun News). Thomas Mulcair (Federal NDP Leader, dvs Socialdemokraterna i Kanada) kallar de som yttrar dylika fakta för islamofober.
En rad muslimska organisationer (som aldrig fördömer terroristattacker, mer än i extrema undantagsfall och då bara under hårt tryck från media) kräver en ursäkt. De enda gånger muslimska organisationer yttrar sin åsikt är när de känner sig kränkta.
Barack Obama har fördömt terroristattacker, men påminner samtidigt om katolikernas krig under medeltiden, som någon form av förmildrande omständighet för de muslimska terroristerna idag. Länk.
• CNN. Termen ”Islamafobi” har ett syfte, att trycka ner kritik, legitim eller ej legitim, av islam. Är rädsla för muslimer rasistiskt?
Ibrahim Hooper (Council on American-Islamic relations): Ingen säger att man inte kan vara kritisk mot någon särskild tro. Vad vi talar om är istället hat mot Islam och muslimer. Islam är en ideologi, det är inte en ras.
Författaren Christopher Hitchens (som bl a skrivit boken ”God is not Great”) säger att fobi innebär förutom rädsla även ogillande, och han hävdar sin rätt att ogilla alla religioner. Över hela den muslimska världen kan man höra propaganda som säger att barn ska döda kristna, judar, hinduer, etc. Som säger att deras mammor och systrar är underlägsna. Som säger att homosexuella ska stenas. Och vi ska acceptera att inte känna oss förolämpade av detta. Ibrahim Hooper svarar att när man ägnar sig åt att skrämma en religiös grupp så går det emot grundlagen (oklart vad det hade med saken att göra). Länk.
• Ayaan Hirsi Ali (författare och otrogen muslim): Islam betyder underkastelse av Allahs vilja. En doktrin som innebär att individer blir slavar. Islam hållet tillbaka muslimer i utvecklingen. Kvinnor är underlydande män, enligt Islam.
Programledaren säger att han kan peka på saker i andra böcker (gissningsvis syftande på gamla testamentet i bibeln) som är lika stötande som vad som står i koranen, men vad han inte förstår är att det inte finns någon grupp eller ideologi som följer detta. Aayan svarar att det finns inga kristna som vill att bibeln ska ersätta någon konstitution i väst. Programledaren motsäger detta varpå Ayaan förklarar skillnaden, där extremister i USA straffas, medan den som mördar två personer för att de håller hand frias i muslimska länder. Länk.
• Krav från Iqra Khalid (Liberalerna) i Kanadas parlament att regeringen ska fördöma islamofobi och alla former av systematisk rasism och religiös diskriminering och att en plan ska tas fram för att stoppa detta. Utan att definition finns av någon av dessa termer. Det innebär i praktiken kriminalisering av dem som vill kritisera Islam och Sharialagar. Liberalerna bemöter detta med sedvanligt nonsens; ”Yttrandefrihet är fortfarande yttrandefrihet, hattal är fortfarande hattal”. Länk.


Ben Affleck försvarar islam.
• Iransk kvinna hävdar att Islam värnar om kvinnor och ger kvinnor många rättigheter. Länk.
Muslimsk hijabklädd vinna och student på University of California San Diego erkänner att hon stödjer den palestinska terrororganisationen Hamas trots att han tror att Homeland Security kommer att arrestera henne för detta. Länk.
• Okunnig och hjärntvättad kvinnlig student på universitet i USA hävdar att krigsherren Muhammed var en mycket fredlig man. Länk.
Islam, fredens religion? Brigitte Gabriel, en extremt initierad amerikansk kvinna, författare och journalist från Mellanöstern, läser lusen av Saba Ahmed en muslimsk lobbyist i USA, och en skrämmande okunnig kvinna, samt en säkerhetsrisk för USA. Länk.
CNN om Muhammedteckningar i Danmark och att Islam förbjuder avbildningar av profeten Muhammed. Försvaras av muslimen Ahmed Younis (”Muslim Public Affairs Council” i USA). Författaren Christopher Hitchens förklarar hur verkligheten ser ut och ifrågasätter att muslimer över hela världen protesterar och går bärsärkargång för att stoppa yttrandefriheten i väst och att det inte finns en enda muslimsk organisation i världen som fördömer dessa angrepp från muslimer på yttrandefriheten. Länk.


Barack Obama försvarar okritiskt islam.
Väst måste börja stå upp för sina värderingar gentemot Islam. Länk.
Regeringen i USA, FBI, m fl censurerar ord som Jihad, muslim, Islam (samt Muslim Brotherhood, Hamas, Hizbollah, al-Auaida, Caliph/Kalif, Sharia, etc) i sina rapporter sedan 2009. I oktober 2009 censurerades mer än 800 gräns- och tullkontrolldokument genom att ta bort referenser till muslimer. Jeh Johnsson försvarar sig enbart med att inte vet något om något. Länk (hög volym).
• Författaren Christopher Hitchens upprörs över att Baroness Williams, Liberal Democrats, tycker att det är ett slöseri med pengar att försvara yttrandefriheten. Christopher kritiserar också Storbritanniens regering för att den låter sig läxas upp av Pakistan istället för att informera Pakistan om att hot från deras medborgare om självmordsbombare inte är acceptabelt. Efter en stund lyckas Christopher väcka zombiepubliken. Länk.
Studenter i USA känner sig kränkta över att Bill Maher läst upp fakta om Islam. Bill Maher kritiseras för detta av en ”sekulär muslim” (???), en kvinna från Mellanöstern som har svårt för det språk (engelska) som talas i det land hon bor. Kvinnan förstår inte att yttrandefrihet inte begränsas av om någon känner sig kränkt av vad som sägs. Länk.
Behöver vi säga saker som är kränkande, undrar en muslimsk kvinna med hijab. Vissa muslimer anser att musik är Haram och därför ska förbjudas. Om någon skulle säga att det vore korkat att förbuda musik kommer alltså vissa muslimer att känna sig kränkta. Den muslimska kvinnan menar att det är lika kränkande att säga något negativt om någons mamma som att kritisera Muhammed som levde för 1 400 år sedan. Man kan inte inhägna en specifik ideologi genom hot, fruktan e. dyl. Salman Rushdie hotades med att mördas bara för att han skrev en roman (Satansverserna). Länk.
Kaos i Capitol Hill. Louie Gohmert (R) konfronterar Demokraterna om radikal islam. Demokraterna la beslag på alla mikrofoner så att Republikanerna inte skulle kunna tala. 81 000 personer är på USA:s ”no-fly list” men bara tusen är amerikaner. Länk.
Hillary Clinton, som reagerar ytterst nonchalant, kritiseras för att hon (56 dagar före valet) hemlighöll för det amerikanska folket attacken mot USA i Benghazi, men inte för Egypten eller Libyen. Länk.


Reporter försöker luras att han läser från Koranen. I t ex Qatar är det förenat med dödsstraff att lämna Islam.
• Muslimska protester i Sudan (Khartoum) och krav på dödsstraff för en kvinna som kallade sin teddybjörn för Muhammed. Inte en enda muslim fördömde dödshoten.
Muslimer mördar hundratusentals människor. En muslimsk företrädare, Eric Vickers (American Muslim Council) hävdar att det bara är ett fåtal muslimer som utför själva dåden. Länk.
Ska den som svär trohet till IS straffas för landsförräderi? Muslimen Asim Quereshi, Research Director CAGE UK, är av annan åsikt och tycker inte att terrorister ska utvisas för det hjälper inte. Länk.
• President Bush säger att religion är utan betydelse för vem som kan bli president i USA. Kan en muslim/islamist bli president i USA?
38% av USA skulle inte stödja en president som var muslim.
Muslimen Dean Obeidallah skyller detta på att media rapporterar om muslimers terroristattacker. Detta bemöts av problemet med att media försöker utmåla Islam som identisk till vilken annan religion som helst. Länk.
• Freedom From Religion Foundation, USA. Är Jihad en motreaktion på förtryck av England och USA? Är problemet den västerländska civilisationen och inte den muslimska? Länk.

Se även bl a;
Vem är chef för den muslimska fredsrörelsen? – 180-300 miljoner muslimer är dedikerade att förstöra den västerländska civilisationen.


MSB:s rapport: V och MP stödjer islamister – Muslimer/forskare upprörda över rapport

Alice Bah Kuhnke har särskilda företrädare för muslimer – trots att sådana inte finns!


Miljöpartist kräver att Sverige ska anpassa sig efter islam


Islam är ett politiskt system, inte en religion

Islamofili och identitetspolitik

Islam – bekämpa roten till problemen

Är berättigad oro för islamism en fobi?

Muslimer vill ha eget regelverk – Sharialagar

Allah bestämmer inte i Sverige


DO: Religion har företräde framför svensk lag – Islam vinner mark

Moskéer breder ut sig i Sverige & EU – Uppemot 3 000 i Tyskland

Skandinaviens största moské i Malmö försvårar integrering av muslimer


Vägrade skaka hand av religiösa skäl – blev av med jobbet

Kritisk mot islam, uppmanades lämna partiet (S)


Skandinaviens största moské i Malmö försvårar integrering av muslimer

Moskéer breder ut sig i Sverige & EU – Uppemot 3 000 i Tyskland


Avslöjande – Slöjans rättigheter


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Centralamerikaner försöker invadera USA med stöd av vänsterextremister

AP rapporterar att, under söndagen, flera hundra centralamerikanska s k migranter försökt storma gränsen till USA från Mexiko.

Uppgifterna från Associated Press ska tas med en nypa salt, bl a eftersom varken AP eller någon annan vet vad detta är för människor eller var de kommer från.

AP säger att den mexikanska polisen inte gjorde något motstånd vid stormningen. De unga männen sprang enkelt förbi polisen. Vad AP inte berättar är att Mexikos kraftigt underbemannade Federal Police (100-150 poliser) gav upp när runt 500 unga män sprang mot dem och de kunde ändå inte ta sig över till USA.

5 400 militärer har skickats till gränsen mellan USA och Mexiko för att förstärka gränspolisen. Än så länge syns inte dessa.

Gränsövergången mellan Mexiko (Tijuana) och USA (San Diego) – en av världens mest trafikerade gränsövergångar – har nu temporärt stängts och såvitt är känt har ingen lyckats ta sig över till USA ännu.

Här kan man se en livesändning från gränsen, olika vyer från den mexikanska sidan (Tijuana) med klipp från vad som hänt tidigare:

Mestadels lugnt, men med lite tur kan man klicka in sig precis när det händer något. De sänder inte dygnet runt (verkar som de stänger ner när det mörknar)!

Flyktingläger i Tijuana

AP skriver att mer än 5 000 migranter slagit läger i och utanför en sportarena i Tijuana efter att ha tagit sig genom Mexiko via en karavan under de senaste veckorna. Till fots, sägs det.

Hur lyckades migranterna gå 296 mil på 13 dagar?

Det är dock något som inte stämmer här.

Den 12 november befann sig den första av initialt tre karavaner 296 mil söder om Tijuana och hade 602 timmars promenad kvar till gränsen mot USA.

Det skulle ta dem minst 73 dagar att nå gränsen till fots (för de mest vältränade människorna under de mest optimala förhållandena, som är omöjliga att uppnå i verkligheten, med i snitt 8 timmars vandring/dag).

Men redan 13 dagar senare hade de nått Tijuana.

Hur har det fåtal barn som ingår i karavanen lyckats promenera 300 mil?

”Internationella arbetare”

De flesta flaggor bland migranterna är mexikanska, näst vanligast är Honduras flagga. Migranterna skanderade ”We are not criminals! We are international workers!”.

Vad de egentligen är vet vi inte mer än att det är primärt unga män – från drygt 20 länder, bl a från Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Mexiko samt Somalia, Afghanistan och Bangladesh – som anser sig ha rätt att storma ett land och passera gränser utan tillstånd, och ha företräde framför dem som söker asyl på laglig väg.

USA:s Homeland Security i USA har släppt en rapport om att de så här långt identifierat 270 personer i den första karavanen med kriminell bakgrund.

Söker asyl utan att uppfylla villkoren

AP skriver att många av migranterna hoppas få asyl i USA, men intresset för att söka asyl tycks vara begränsat, trots instruktioner från FN och andra vänsterextremister om hur de ska gå tillväga.

AP skriver att USA behandlar färre än 100 asylansökningar per dag. Det framgår ingenstans om det är antalet ansökningar som kommer in eller enbart vad man hinner med att behandla.

Flykt undan fattigdom

Det är ingen hemlighet att dessa karavaner enbart handlar om flykt undan fattigdom. Gissningsvis finns det inte en enda person i karavanerna som uppfyller de internationella kraven för att få asyl.

Migranterna verkar ännu inte ha insett att de lär få stanna där de är (i Tijuana, en av världens absolut farligaste platser) i många månader innan de skickas tillbaka till sitt hemland.

Karavanerna organiseras av vänsterextremister

Vänsterextremister i organisationen ”People without borders” (”Pueblo Sin Fronteras”) – som AP medvetet felaktigt ger beteckningen ”aid group” (hjälpgrupp) – har lett karavanen genom Mexiko och ordnat med transporter. Hur detta finansierats vet ingen

Målet är att väcka medlidande… och att avskaffa gränser

Målet för ”People without borders” är vad namnet säger, dvs att avskaffa gränser. Med alla till buds stående medel. En i denna organisation, Irineo Mujica, säger att målet med marschen mot gränsen till USA har varit att synliggöra migranternas svåra situation för Mexikos och USA:s regeringar.

Någon ”svår situation” syns emellertid inte alls, mest bara en massa arga våldsamma unga män – varav få pratar eller förstår engelska – som anser sig ha rätt att att tas omhand och försörjas av ett annat land. Istället för att verka förbättringar i sina hemländer.

I de flesta bilder från karavanen ser man leenden och glada miner bland alla migranter.

Som här tidigare förutspåtts så koncentreras de bilder som media publicerar på de få barn som förekommer i karavanen.
Tijuana Mexico

”Ett par tusen barn”?

Expressen (Eric Emanuelsson) skriver;
Det var i mitten av oktober som runt 3 000 människor lämnade staden San Pedro Sula i Honduras för att bege sig mot USA. Under vandringen har migranter från Guatemala och El Salvador anslutit sig. Nu handlar det om ungefär 10 000 migranter totalt som är på väg mot den amerikanska gränsen. Ett par tusen är barn.

Någon källa till denna uppgift vill Expressen inte uppge, men för den som följt karavanen på sin väg genom Mexiko framgår att;
• Karavan #1 består av upp till 5 000 personer, med okänt ursprung även om man kan gissa att de flesta kommer från Honduras.
• Karavan #2 och #3 har ännu inte nått Mexiko, och tillsammans kanske de tre karavanerna just nu når upp till 10 000 personer. Men ingen vet hur många som kommer att nå gränsen mot USA eller hur många nya karavaner som fortsätter att bildas.
• Antalet i karavanerna förändras hela tiden.
Antalet barn i karavan #1 är försumbart. Inte ”ett par tusen barn” som Expressen hävdar. Svårt att se hur många barn det handlar om (särskilt eftersom de bilder som publiceras koncentreras på de få barn som förekommer), men kanske ett femtiotal barn som mest?

Huvudsakligen unga män

Det framgår dock tydligt från bilderna att det är en kraftig överrepresentation av unga män. Förmodligen motsvarande andel som i karavanen innan Mexico City, dvs 85% unga män.

Som du kan se här (vilket traditionella medier inte visar) från migranternas läger i Tijuana:

100 000 planeras att deporteras innan årets slut

Mexikos inrikesminister hävdar att Mexiko skickat tillbaka 11 000 personer till deras hemländer i Centralamerika. Men endast 1 906 av dessa 11 000 sägs ha varit deltagare i de tre karavanerna.

AP hävdar att Mexiko avser att skicka tillbaka runt 100 000 till deras hemländer i Centralamerika innan årets slut.

Se även här för live streaming, samt tidigare klipp (bl a den lilla tårgasbeskjutingen i Mexiko): Global News

Källa: AP

Se även bl a;
Centralamerika kopierar migrationsvågen i Europa – People without borders


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Centralamerika kopierar migrationsvågen i Europa – People without borders

Det har varit väldigt tyst i Sveriges medier om den ström av ekonomiska migranter som vandrar, primärt från Honduras men även från Guatemala och El Salvador, genom Mexico för att nå sitt slutmål, USA (och i vissa fall Canada).

Den rapportering vi får i svensk media om USA handlar mest bara om vad president Donald Trump twittrar om.

ORSAKEN TILL TYSTNADEN I SVENSKA MEDIER
Det finns mycket starka skäl till varför Public Service och andra traditionella medier i Sverige är så tysta om den karavan av människor som avser att ta sig in illegalt i USA, och som redan utökats till minst tre karavaner. Skälet är att om media börjar rapportera om detta skulle det framgå att dessa människor lärt sig av hur det fungerat i Europa där man bara kunnat strunta i alla gränskontroller, och att det lönar sig att bryta mot lagar och regelverk.

SANNINGEN ÄR INTE VACKER
Mycket av vad du kan läsa här nedan kommer du aldrig att få information om via traditionella medier i Sverige (eller USA).

Snart kommer en uppföljare här till denna artikel som innehåller för många chockerande information om migrantkaravanerna, och som du definitivt inte kommer att få information om via Sveriges eller USA:s traditionella medier.

VÄNSTEREXTREMISTER LEDER KARAVANEN MOT USA
Karavanen, med deltagare från ett tjugotal länder, har ett primärt mål och det är att ta sig till gränsen mellan Mexico och USA. Med stöd av FN och vänsterorganisationer förs de fram bit för bit genom Mexico.

Vänsterextremisterna – i regel unga, okunniga och hatiska kvinnor och män – har inga som helst skrupler i att använda sig av fattiga och utsatta för att uppnå sina politiska mål. Vi har sett exakt samma strategi i Sverige där vänsterextremisterna använt såväl migranter som zigenare för sina syften och utsatt dem för mycket onödigt lidande.
Migranter på väg till USA genom Mexiko
Om migranterna inte blir insläppta i USA så hoppas de få stöd av världsopinionen. Migranterna kommer då att göra som vi sett ofta i Sverige och resten av EU, dvs de slår läger vid gränsen och låter media föra deras talan.

MÅNGA OBESVARADE FRÅGOR
Det finns många intressanta frågor som varken media i USA eller Sverige vill försöka utreda, eller ens ställa, men kanske framförallt;

• Hur började denna marsch mot USA initialt?
• Vilka är dessa människor?
• Vem finansierar detta initiativ?
• Varför gör Mexico, en allierad till USA, inget för att stoppa papperslösa migranter från att ta sig in i Mexico och gå genom deras land?
• Är det politiskt motiverat, och om så är fallet, vad är syftet?
• Vad kommer att hända om denna karavan lyckas ta sig hela vägen till gränsen mot USA?

KARAVAN ELLER INVASION?
En frilansjournalist från Canada har försökt få svar på dessa frågor genom att under en period (sedan 2018-11-01) följa karavanen på sin resa mot gränsen mellan Mexico och USA.

Under rubriken ”Karavan eller invasion” redovisar frilansjournalisten de svar han lyckas få på sina synnerligen välformulerade och välbefogade frågor.

Frilansjournalisten börjar (2018-11-01) följa karavanen från en plats fem timmars bilresa söder om Oaxaca, Mexico. Den 9/11 splittras karavanen upp i två delar. En grupp som tar en farlig men kortare väg och en större grupp som tar en längre men säkrare väg.
Migranter på väg till USA genom Mexiko

Migranternas väg genom Mexico – 400 mil

Karta över migranternas väg genom Mexiko
De flesta verkar ha gränsövergången vid Tijuana som mål i Mexico. När de väl nått gränsen till Mexico har de då nästan 400 mil kvar att vandra.

Om de promenerar hela sträckan, och kan gå i snitt 8 timmar per dag, skulle denna resa genom Mexico ta 100 dagar (4 mil/dag i ur och skur, i hetta och i oväder).

Vänsterorganisationernas mål är förmodligen att transportera fram karavanen till Tijuana någon vecka innan jul, för att få maximal uppmärksamhet från media och sympatier från befolkningen i främst USA, men även i övriga delar av världen.

Det förutsätter i så fall att organisatörerna kan speeda upp processen med cirka en månad.

Vilka medier täcker karavanen?

Mediebevakningen är närmast obefintlig.

Frilansjournalisten ser under sin dryga vecka i Mexico inga medier från Canada, men stöter på;
• en journalist från San Diego, USA.
• en frilansare från Der Spiegel i Tyskland.
• en kvinna från Japan, som bor i Mexico och som rapporterar för japanska medier.

KÄNSLOMEDIA TAR ÖVER
Inte i något av de klipp som finns från karavanen syns andra medier som bevakar karavanens färd genom Mexico.

Detta kommer att förändras när migranterna närmar sig gränsen till USA. Då lär mediebevakningen bli enorm, inte minst från Sverige, med fokus på barn och känslor. Fakta kommer att vara ointressant för media.

”TRUMP ÄR DUM”
Fokus kommer att fortsätta vara på hur elak president Donald Trump är som skickat förstärkning till gränsen för att gränskontrollen ska kunna upprätthållas. Detta trots att Trump inte gör något annat än vad t ex Spanien gör för att upprätthålla sin gräns mot Ceuta.

Se: Migranter stormade Ceuta, men får inte söka asyl i EU. Rätt?

Vad har vi fått se från karavanen så här långt?

TRADITIONELLA MEDIER
Traditionella medier – särskilt Public Service i Sverige – har hela tiden kablat ut ett kort klipp där en förälder tagit av kläderna från sitt barn och bär på barnet inför kamerorna.

ALTERNATIVA MEDIER
Alternativa medier har kompletterat detta ”snyftklipp” med olika klipp från när stenkastande ungdomar – arga unga män – i karavanen tvingar sig in i Mexico, försöker välta gallergrindar samt kastar sten på gränspolisen och t o m på en helikopter. Man skulle kunna tro att det är bilder från kravaller i Palestina.

Hur många ingår i karavanen till USA?

FN säger (enligt The Guardian) att karavanen består av 7 200 ”migranter”.

Det är okänt hur FN kommit fram till siffran på 7 200 eftersom karavanen av migranter inte är en samlad grupp. Människorna är utspridda över en så lång sträcka att det inte finns något sätt att räkna dem.

Med undantag för dem som kommer från Afrika och Asien så skiljer de sig inte utseendemässigt (eller klädesmässigt) från folket i Mexico.

Dessutom verkar det hela tiden tillkomma människor till karavanen från Mexico, som också vill komma in i USA.

Ett antal deltagare försvinner säkert också på vägen.

2 000 PERSONER HAR FÖRSVUNNIT NÅGONSTANS
Frilansjournalisten pratade med några av de ”människorättsaktivister” som följer med karavanen, och de säger att karavanen som mest utgjordes av 7 000 personer men att antalet gått ner till 5 000. Han konstaterar att det är omöjligt att få en exakt siffra på ett så rörligt/utspritt mål.

Efter att den aktuella karavanen påbörjats har ytterligare två karavaner tillkommit. Ingen mediebevakning finns av de två nya karavanerna.
Migranter på väg till USA genom Mexiko
JÄMFÖRELSE MED SVERIGE
Det handlar i detta skede alltså om en grupp på ca 5 000 personer som vill komma in i ett land med 326 miljoner invånare. Det kan jämföras med de nästan 200 000 som kom till Sverige, med 10 miljoner invånare, under några månader 2015.

Men, det gäller att stämma i bäcken, och inte bara låta problemen eskalera, som politikerna i Sverige gjort!

MOBILTELEFONER
I de klipp som visats från karavanen tycks det inte vara särskilt många (förutom organisatörerna) som har mobiltelefoner. Detta till skillnad mot de migranter som kommer till Sverige där de flesta har moderna smart phones.

Varifrån kommer karavanmänniskorna?

De som ingår i karavanen kommer huvudsakligen från Honduras men även från Guatemala och El Salvador, samt en mindre grupp från Nicaragua.

USA:s Homeland Security skriver i en press release att de identifierat individer från över 20 länder i karavanen, t ex Somalia, Afghanistan, Bangladesh och Haiti.

Även människor från Mexico sägs ha gått med i karavanen.
– Många från Mexico – t ex Chiapas, Oaxaca och Guerrero – har anslutit sig till karavanen, säger Jorge från Mexico (som spenderat två år i Honduras).

Mexico är en känd rutt in i USA för migranter från Afrika och Asien.

Hur ser könsfördelningen ut i karavanen

Frilansjournalisten bedömer att karavanen består av som minst 85 procent unga män (upp till 35-40 år).

Några kvinnor och barn ingår i karavanen.

En kvinna i karavanen säger att det är så få kvinnor och barn pga att dessa selekterats ut och deporterats tillbaka till sina hemländer. Men även om det är sant så hade de arga unga männen varit i majoritet.

I klippen från karavanens framfart syns en rullstol, men ingen som använder den Man kan också se en äldre man som tar sig fram på kryckor.

Det syns även en hel del barnvagnar (strollers), som ger intryck att många barn skulle ingå i karavanen. Men de används nästan alla för att transportera tillhörigheter, inte barn.
Kriminella migranter på väg till USA genom Mexiko

Kriminella element i karavanen

Homeland Security i USA har släppt en rapport om att de identifierat minst 270 personer i karavanen med kriminell bakgrund.

Hur organiseras karavanen? – Hur uträttas behov?

Frilansjournalisten konstaterar att det definitivt finns en organisation som sköter de bajamajor som transporteras på lastbilar. Det är okänt vilka som står bakom detta.

Det finns inget som tyder på att migranterna tvättar av sig, duschar eller badar på sin 100 dagars resa mot drömmarnas land.

Vad gäller sovplatser så finns det några som bär med sig tält. Men många sover på trottoarer eller gräsmattor.

Många unga män bär på små ryggsäckar och ger ett väldigt strukturerat intryck, men många andra har absolut ingenting som de bär med sig.

Det blir väldigt rörigt och skräpigt när 5 000 människor campar lite överallt.
Samordnare för migranter på väg till USA genom Mexiko

Intervju med några organisatörer/samordnare

En organisatör med megafon skriker till karavanen att de måste gå eller åka vidare:
Hör upp! Om du går med dessa människor kommer Los Zeta-kartellen att hitta dig. Det kommer att hända om du inte håller dig till karavanen. Ni som vill lämna karavanen, ok gör då det.

Red’s kom:
Mexico är ett mycket, mycket farligt land att vistas i ute på landsbygden. Jag har varit där en hel del så jag vet, och har personlig erfarenhet av kidnappningarna.

Hur många i karavanen som kommer att mördas i Mexico, på sin resa till USA, lär vi aldrig få reda på eftersom ingen vet vilka som ingår i karavanen.

I Mexico (det land där flest journalister mördas) har hela skolklasser avrättats av maffiakartellerna så det kan vara hundratals i karavanerna som går samma öde till mötes, men då utan att någon någonsin får reda på det.

Det är emellertid inget som de vänsterorganisationer som bistår migranterna med hjälp att ta sig till USA bryr sig det minsta om. Det handlar för dem bara om ”öppna gränser” och deras snedvridna syn på allas mänskliga rättigheter att belasta – eller ockupera – vilket land man vill utan några särskilda skäl för detta.

ORGANISATIONER FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Frilansjournalisten gör ett försök att intervjua en annan person med megafon:
Hej, pratar du engelska?
– Ja, men jag måste jobba nu, svarar han på klingande ren amerikanska.
Är du en av organisatörerna?
– Jag är med en organisation för mänskliga rättigheter.

Frilansjournalisten informeras om att ovanstående person, som var tvungen att jobba, hör till organisationen ”People without borders”.

Varför vill migranterna inte ansöka på laglig väg om att få komma in i USA?

Migranterna säger att det tar för lång tid att ansöka om visum eller asyl.

Det är dock inte sannolikt att någon uppfyller de internationella kraven för att erhålla asyl.

VARFÖR SKA FÖRETRÄDE GES TILL DE SOM ILLEGALT TAR SIG IN I USA?
Vad tycker de personer som lagligt, via ansökan om detta, tar sig in i USA, och gör sig omaket att ansöka på laglig väg, om det i realiteten bara är att hoppa över ett stängsel och ta sig in illegalt i USA?

Hela systemet brakar ihop, precis som i EU, om de som struntar i lagar och regelverk bara kan springa förbi dem som på legal väg tar sig till ett land.

Det är också vad de vänsterorganisationer som hjälper migranterna i karavanerna hoppas på, dvs genom att skapa kaos få bort landsgränser. Oavsett vilka negativa konsekvenser det får. De vill uppnå sina mål med revolutionära metoder, inte med sakliga diskussioner baserade på fakta och hur verkligheten ser ut. Risken är stor att vänsterextremisterna biter sig i svansen.

Frilansjournalisten intervjuar Jorge (som spenderat två år i Honduras) från Mexico:
Varför tar migranterna inte sig in legalt i USA istället för att att korsa gränsen illegalt?
– Jag tror att plötsligt uppstod en stor förväntan, ett stort hopp bland dessa människor. Jag pratade med några av dem och de berättade att en grupp av personer sa; ”Vi måste flytta till USA”. Så det var en sorts snöbollseffekt som startade och växte och växte.
– Jag berättade för dem att president Donald Trump förflyttar 1 500 soldater till gränsen och har sagt att han inte tänker släppa in dem. Vad ska ni göra? De svarade ”Vi kommer att be, på samma sätt som de som flyttade från Egypten. Gud hjälper oss att få Donald Trump att ändra sig”. De har ingen plan.
– Sedan kommer en ny karavan och sedan kommer nästa osv. Kommer vi att få se 50 000 människor vid gränsen som vill ta sig över till USA?

Red’s kom:
50 000? Bara i Turkiet sitter över tre miljoner migranter och väntar på att bli insläppta i EU.

Varför flyr migranterna sina hemländer?

Alla säger att de söker sig en bättre ekonomisk situation. Ingen motsäger att detta är skälet för deras vandring mot USA.

Det är en omfattande fattigdom i Centralamerika, och här handlar det bara om att skaffa sig en bättre ekonomisk situation. Det kan man ha full förståelse för, men det är de facto inte en mänsklig rättighet.

Jorge från Mexico (som spenderat två år i Honduras med hjälparbete) intervjuas:
Hur är livet i Honduras nu?
– För två månader sedan jobbade jag i Honduras i ett projekt med unga människor. Jag gjorde en undersökning och frågade hur många av dem som funderade på att flytta till USA eller något annat land. 64% ville flytta till USA.
– Varje kille kände sex personer runt dem som är beroende av alkohol och droger och är i kriminella gäng.
– Tjejerna sa att de inte kunde få jobb pga att de var tjejer. Killarna sa att lönerna var otillräckliga. Företag/affärsmän säger att olja, gas och elektricitet stigit kraftigt i pris och skatterna ökar och därför har de inte råd att betala sina anställda vad de förtjänar.

Finns några asylskäl?

Finns det någon som hävdar att de är verkliga flyktingar som flyr från fara? Finns det någon som hävdar att de förföljs pga sin ras, sin religion eller något som enligt internationella konventioner ges asyl för?

Det finns inget som tyder på att någon i karavanen har något asylskäl.

FLYR FÖR SINA LIV?
Vissa NGO’s (Non Governmental Organizations) uppger andra skäl till att migranterna vill till USA än vad migranterna själva uppger. Vänsterorganisationerna hävdar att migranterna flyr för sina liv, och att de skulle mördas om de stannat kvar i sitt hemland.

Det finns inte en enda person som detta argument har kunnat styrkas för.

Men, om så hade varit fallet, varför gå hela vägen till USA istället för att stanna i Mexico? Eller något annat land. Varför just USA? Dvs exakt samma frågor som gäller alla migranter som tagit sig specifikt till Sverige, trots att det finns ett tiotal säkra länder på deras väg innan Sverige.

Skräckpropaganda från traditionella medier

Frilansjournalisten berättar att det i vissa medier förekommer horribla jämförelser av denna karavan med Saint Luis, fartyget som 1939 var fullt med judar som flydde nazityskland och sökte asyl i Canada men fick nej. De var tvungna att segla tillbaka och hundratals av dessa judar dog när de kom tillbaka till Tyskland. Dessa judar sökte inte bättre välstånd. De flydde verkligen för sina liv.

Klimatförändringar ges som skäl för karavanen

The Guardian rapporterade att det verkliga skälet till karavanerna är klimatförändringar. De baserar detta på några bönder som förlorat sin skörd pga ofördelaktigt väder. The Guardian sa alltså inte att det var en faktor, utan att det var det tyngsta, kanske det enda skälet till karavanerna.

Det ser inte ut att finnas några bönder i karavanen.

Klimatförändringar påverkar hela världen, vad blir bättre av att fly till USA?
Migranter i karavan genom Mexiko mot USA

Hur tar sig karavanen framåt i Mexico?

Migranterna transporteras i stora grupper via lastbilar som ingen verkar veta var de kommer från. Taxibilar erbjuder gratis transporter ut ur staden.

Det tycks som att alla gör vad de kan för att bli av med migranterna fortast möjligt.

I alla klipp från karavanen finns det stora mängder med lastbilar som fylls upp med karavanmänniskorna inuti, ovanpå och på sidorna av lastbilarna.

Det finns också många regeringsbilar, vita och gröna pickup:er, som forslar migranterna vidare norrut.

Pick-up:er fylls med mänsklig last, där så många människor som det bara går fyller upp varje utrymme.
Migranter på väg till USA genom Mexiko

Gör Mexico något för att stoppa karavanen?

Det finns ingen militär eller polis i Mexico som försöker stoppa karavanen. Polisen bara vinkar på karavanen och migranterna vinkar tillbaka.

Tungt beväpnad polis [Mexicos Policia Federal, som alla är rädda för, inte minst alla laglydiga, eftersom de är kända för sin brutalitet och kidnappningar] syns hela tiden längs med karavanen, där de har sina blinkande ljus på 24 timmar om dygnet.
Migranter på väg till USA genom Mexico

Få har antagit Mexicos erbjudanden

Mexico har erbjudit migranterna jobb, vård och boende. Det sägs att upp till 2 000 i karavanen nappat på det erbjudande de fått av Mexico, men vad som egentligen gäller här är väldigt osäkert eftersom det inte finns några medier – varken i Mexico eller USA – som är intresserade av att bevaka eller undersöka detta närmare.

Folket i Mexico, ett  undrar hur det plötsligt kan finnas jobb för dessa personer när det inte finns jobb för dem själva.
Migranter på väg till USA genom Mexiko

Vilket stöd har karavanen bland invånarna i Mexico?

Det verkar som att folket i Mexico hjälper migranterna bl a för att på detta sätt ge fingret till Donald Trump som vill bygga muren mot Mexico.

Dessutom fylls karavanen på med medborgare i Mexico som också vill komma in i USA.

Som alla vet har många i Mexico under alla år försökt ta sig över till USA, och många har lyckats göra detta på olaglig väg. Inte minst de som som sedan bildat mycket farliga och kriminella gäng över hela USA, t ex MS-13.

Dessutom stannar karavanen i regel bara en dag i en och samma stad, så alla vet att det kaos som uppstår när karavanen anländer är kortvarigt.

Rädsla för karavanen

Invånare i Saluyan förklarar varför karavanen tas emot med vänlighet överallt där de passerar i Mexico:
Varför ger så många bybor i Mexico vatten, mat och kläder till karavanen? Det motiveras i grund och botten av fruktan. Om man har en anstormning av hungriga, unga, arga män och inte ger dem vatten och mat så blir det trubbel:
– Om vi behandlar dem bra kommer karavanen att fortsätta utan ödeläggelse, för vi förväntar oss ödeläggelse annars. Alla har fått rådet att stänga ner sina butiker tills karavanen passerat.
Migranter på väg till USA genom Mexiko

Vad skulle konsekvenserna bli om karavanen släpps in i USA?

Jorge från Mexico (som spenderat två år i Honduras med hjälparbete) intervjuas:
Hur skulle president Donald Trump kunna släppa in dem? Varje vecka skulle det komma en karavan till USA om man sänder ut signalen att man inte behöver immigrera lagligt. Det är bara storma gränsen så är du inne. Så bara av denna anledning borde de väl inte tillåtas att komma in i USA?
– Jag håller med. Även om jag har en humanitär utgångspunkt så håller jag med. Det går inte att bara släppa in dem.
– Det är en risk att om de släpps in kommer karavaner från kanske Afrika eller Karibien. Jag tycker president Donald Trump säger det bra; ”Vi har inte möjlighet att ta emot all världens fattiga i USA”. Han har rätt rent faktamässigt, men istället för att stänga gränsen borde han använda utrikespolitik för att förbättra situationen över hela världen, inte bara i sin egen så kallade demokrati.

– Enligt vad de sagt till mig kommer de att stanna innan gränsen till USA och börja sätta press på USA att bli insläppta. De hoppas på att den internationella opinionen, den allmänna opinionen [dvs vänsterextremisterna], ska vara till deras fördel.

Mexicos organisation för mänskliga rättigheter intervjuas

Edgar Corso Sosa, the National Human Rights Commission of Mexico, säger:
– Det kommer människor från Honduras, en lång resa, och de har många behov. De passerar just nu den här regionen.

Vet du vem som organiserar och finansierar den här marschen?
– Nej, jag har ingen aning. Men det finns vissa människor som hjälper dem. Som försvarar dem. Men jag vet inte vem som står bakom detta eller om det är pengar involverade eller om det är terrorister bland dem.

För några dagar sedan gick Homeland Security ut med en press release som säger att de identifierat 270 kriminella som del av denna karavan. Är det något som oroar folket i Mexico?
– Det skulle vara ett problem, men jag har själv inte sett dessa problem. Vad jag ser är bara människor med behov, ansikten på människor som bara önskar sig mer möjligheter i livet.

HUR VERIFIERAS ARGUMENTET ATT DE SKULLE MÖRDAS OM DE ÅTERVÄNDER?
Det är ingen som förnekar att dessa personer flyr svåra ekonomiska förhållanden i Honduras och andra länder.
– Ja, och de flyr dessutom våld, familjeseparationer och andra problem. Vissa säger att de kommer att mördas om de går tillbaka till sitt land [Men varför?]. Så det finns många starka skäl för att inte gå tillbaka.

Varför ansöker de inte lagligt att komma in i USA och bli medborgare på det sättet?
Om man får höra att man kommer att mördas nästa dag så finns inte tid att följa juridiska krav för att ta sig till ett annat land. Man tar bara sina saker och lämnar.

Finns det något sätt att verifiera detta? En som vill ta sig in i ett land spelar naturligtvis det kortet; ”Mitt liv är i fara om jag återvänder, det skulle vara en dödsdom”. Hur bekräftar man att sådan information skulle vara sanningsenlig?
– Det är en bra fråga

RESPEKTERAS SUVERÄNITETEN?
Finns det en oro hos er för att de inte ska släppas in i USA?
– Vi respekterar suveräniteten hos länder, men detta är inte ett problem för bara ett land. Det måste finnas ett internationellt ansvar att dela med människor, att dela med andra regeringar. Du har en internationell solidaritet. Vi ser människor som kommer från olika platser och det finns ett internationellt ansvar.

Förespråkar du öppna gränser?
Jag förespråkar människor, människor med behov, människor som kommer från en plats till en annan plats. Det är vad vi beaktar. Man är främst en människa, och sedan migrant. Du har mänskliga rättigheter.

VAD HÄNDER OM EN KARAVAN SLÄPPS IGENOM?
Är det inte en fara med denna migrantkaravan att det kan leda till att det startar en karavan varje vecka överallt ifrån? Det har precis startat två nya karavaner från Honduras. Är detta bara början på en ström av karavaner?
Den enda risk jag kan se är personer som arbetar hårt, som bara säger att de vill ha nya möjligheter, som vill ha arbete och tjäna pengar naturligtvis så att de kan köpa all mat de behöver.

FINNS INGEN GRÄNS I ANTAL?
Men visst finns det väl en gräns för hur många migranter, hur många flyktingar, som ett land, även USA, kan ta emot?
– Om du är flykting så finns det en procedur för detta, och regeringen måste ta beslut som är till fördel för den personen.

HAR FUNGERAT TIDIGARE?
Vad tror du kommer att hända om några veckor när dessa migranter närmar sig USA:s gräns?
– Vi har sett detta många gånger tidigare, detta är inte första gången. Det är bara första gången vi sett mer än 7 000 personer från landsbygden.
– Sedan de lämnade sitt land så är det enda som finns i deras tankar att nå USA.

Vi har rest genom väldigt fattiga områden i Mexico under den tid vi följt karavanen. Har Mexico förutsättningar att absorbera 5 000-7 000 migranter?
– Tänk på att under 80-talet tog Mexico emot mer än 40 000 människor från Guatemala. Ännu längre tillbaka i tiden tog vi emot människor från Spanien.
– USA har också tagit emot människor från Grekland och Storbritannien och Mexico.

Och hur väl fungerade detta, vad blev resultatet?
– De blev människor från Mexico.

People Without Borders

People Without Borders, en gränslös organisation
En av de frivilliga från ”People Without Borders” som följer med karavanen intervjuas:
– Jag är en av samordnarna för karavanen. Jag är en del av Pueblo Sin Fronteras [”People without borders”]. Vi följer med och hjälper och försöker organisera som volontärer. Så vi kan förhindra olyckshändelser, som de som hänt tidigare.

Vem betalar för den här migrantkaravanen?
– Ingen betalar oss. Ingen betalar oss en cent. Ni tror att vi volontärer får betalt. Vi får ingenting. [Enligt en ny rapport finansieras Pueblo Sin Fronteras av ett antal vänsterorganisationer, inklusive ”the Open Society Foundations”.]
– Jag är från Guatemala och jag har uppehållstillstånd i Mexico. Men jag har gått igenom samma sak som karavanen. Det är därför jag är här och har gått med i organisationen Pueblo Sin Fronteras.

I en press release från Homeland Security i USA står det att de identifierat 270 kriminella i karavanen, är det sant?
– Det är en lögn. Många människor lämnade Honduras pga att det inte fanns jobb. Folk har sagt att det finns kriminella här. Men nej, vi söker bara immigranter, inte kriminella. Vi är arbetare, vi behöver komma till en plats där vi får jobb och möjligheter. Så att vi kan ge våra barn en framtid. Ett bättre liv.
– I Centralamerika tror många att jag är en gangster pga mina tatueringar, men det är jag inte. Det finns inga kriminella här som ni tror.
Finansiering av migranter på väg till USA genom Mexiko
Transport av migranter på väg till USA genom Mexiko

Hur ta sig över gränsen till USA? – Flyktingsmugglare

En s k Coyote (flyktingsmugglare) kräver 100 000 pesos [45 000 SEK] för att ta dem över gränsen. 30 000 pesos för att ta dem från södra Mexico till gränsen mot USA och sedan 60-70 000 pesos för själva färden över gränsen. De kan alltså spara 30 000 pesos [14 000 SEK] om de själva tar sig till gränsen mot USA.

Det kan emellertid hållas för troligt att det inte är så många av migranterna som har 30 000 kr att lägga upp per person för att transporteras över gränsen illegalt.

Intervju med deltagare i karavanen

Strax söder om Oaxaca i Mexico får frilansjournalisten en intervju med en ung kille som säger sig ingå i karavanen (2018-11-06) och kommer från Honduras.
Varför är du del av den här karavanen?
– För att vi alla är eniga i att gå framåt.
Men varför till USA?
– För att komma bort från fattigdom och komma vidare i livet.
Finns det inga möjligheter i Honduras?
– Nej, jag har min mamma i USA och jag vill träffa henne.
Varför ansöker du inte lagligt om att komma till USA?
– Jag har papper, men jag är inte säker på att det räcker för att bli insläppt.
Är det snabbare att bara hoppa över stängslet?
– Det är mycket väntetid och det är problemet.
Vem organiserar karavanen och betalar för den?
– Det mexikanska folket hjälper till.

Svaren är kryptiska och varför har han separerats från de övriga i karavanen? Frilansjournalisten misstänker att han kan vara en spejare för karavanerna. Han skulle t o m kunna vara en del av den s k ”Coyote”-organisationen. Dvs flyktingsmugglare.

En annan ung man från El Salvador intervjuas:
– Jag tar mig till USA för att det inte finns några riktiga jobb i mitt land. Jag söker ett bättre liv och en bättre framtid, ärligt talat.
– Jag har halkat efter min familj i karavanen.
Varför inte emigrera lagligt istället?
– Jag vill göra det i framtiden, söka politisk asyl i Canada, ärligt talat, eftersom jag vill hitta min farbror. Han är i Vancouver, Canada.
Vem organiserar och betalar för den här karavanen?
– Jag vet inte. Jag vet inte vem som betalar och organiserar. Jag vet ingenting. Jag är bara en del av karavanen, går och går, ibland åker jag på fordon.
Det verkar som att 90 procent i karavanen är unga män. Varför?
– Ja… jag vet inte. Jag är från El Salvador och där finns knappt något arbete, inte mycket arbete där. Och man tjänar mycket lite pengar. Bara tillräckligt för mat, inget annat. Man kan inte köpa något annat. Varje dag är du begränsad, och det är därför jag söker ett bättre liv och en bättre framtid för hela min familj.
Du har vandrat hundratals kilometer, är du rädd för att nu du väl kommer till gränsen till USA så kommer du inte bli insläppt och du måste ta dig hem igen?
– Ja, för just nu tror jag Donald Trump inte låter någon passera gränsen. I framtiden kan jag söka politisk asyl från Mexico City, och de kan hjälpa mig att få ett jobb i Canada.

På väg till Acayucan (Mexico) intervjuas en kvinna (Daysania) från Honduras. Hon förklarar varför hon inte försöker ta sig in i USA lagligt:
Hoppas du komma in i USA?
– Det är mitt mål, att arbeta i USA.
Varför försöker du inte immigrera till USA lagligt?
– Eftersom vi inte har några pengar. Vi har inte en enda peso. Vi har inte 50 cent, ingenting.
Vad händer om du inte släpps in i USA?
– Jag kommer att arbeta vid gränsen. Jag vill bara jobba och inte störa någon. För min son, min mamma och pappa som jag lämnade kvar, eftersom vi inte har arbete. Vi har inte mat att äta. Om jag haft pengar så skulle jag anlitat en Coyote [Flyktingsmugglare]. Men vi har inte pengar för det. Vi tigger här bara för att kunna äta. Så vi kan fortsätta genom att gå, fråga efter någon att åka med. Titta på mig, jag är solbränd. Jag tål inte det. Jag har gått så långt att mina skor gick sönder och jag har sandaler nu. Om jag haft pengar skulle jag inte gått här.
Så Mexico är andrahandsalternativet?
– Ja.
Varför är de flesta unga män? Varför är det så få kvinnor?
– Eftersom det inte finns några möjligheter för de unga. Det finns inga jobb. Det är få kvinnor eftersom de flesta stoppades vid gränskontrollen i Tecun (Guatemala) med löftet att ges en säker övergång över gränsen. Men istället tog 20 bussar dem och deras barn tillbaka till Honduras. Familjer till oss ringde och sa att de deporterats från gränsen. Andra, från samma karavan, sägs ha infiltrerats, de gavs löften om att få visum till Mexico för kvinnor och barn, men de skickades alla tillbaka. De som är kvar i karavanen är de som tog en annan väg, förbi gränskontrollen. De som gick genom gränskontrollen, kvinnorna och barnen, har redan deporterats tillbaka till Honduras.
Hur svår har denna marsch varit?
– Mycket tuff. Vi har gått 12-15 timmar ibland utan hjälp av fordon. Vi måste uthärda solen, regnet. Ibland har vi inte fått vatten att dricka eller ens mat, bröd, vad som helst.
Vem organiserar och betalar för detta?
– Vi organiserar själva. De frivilliga runt oss bara hjälper oss till nästa plats där vi kan få mat och skydd för natten. Karavanen är oberoende.

Källa: Caravanreports

Se även bl a;
Centralamerikaner försöker invadera USA med stöd av vänsterextremister


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Migranter på Lesbos vill till Sverige, Aftonbladets snyfthistoria

Nedanstående reportage av Aftonbladet, med rubriken ”Barnen riskerar livet för att försöka fly från skräcklägret” är smäckfullt med känslouttryck, samtidigt som fakta lyser med sin frånvaro.

Det tårfyllda reportaget kan inte beskrivas som annat än ett extremt försök till verklighetsförfalskning och fake news.

Med ”skräcklägret avses den grekiska ön (hela ön) Lesbos. Reportaget är ett skolexempel – tillika skräckexempel – på vilken låg nivå journalistiken befinner sig i Sveriges medier.

• Staffan Lindberg (Aftonbladet) rapporterar från Lesbos där det fortsätter strömma in migranter från primärt Afghanistan, människor som söker sig ett bättre liv i EU. Framförallt i Sverige eftersom ryktet spritts till alla MENA-länder om alla speciella förmåner här.

• Staffan Lindberg beskriver exalterat sin tripp till Lesbos. Som om han aldrig varit utomlands tidigare. I hela hans reportage lyckas han bara fiska fram två personer som får ge sin personliga och faktalösa åsikt.

• Staffan Lindberg ger en helt annan bild av situationen i Lesbos än t om vad bilderna från hans eget reportage visar.

• I bara ett fåtal meningar lyckas Staffan Lindberg, bland alla sina kraftuttryck, få in ordet väldigt” 16 gånger.

• Istället för att kvantifiera vad han hävdar med siffror så definieras allt med värdeladdade och subjektiva ord, t ex ”svåra”, ”dåliga”, ”många”, ”mycket”, ”ofta”, ”långa”, ”verkligen”, ”otroligt”, ”fruktansvärt”, ”trångt”.

• För att ytterligare förstärka känslorapporten hävdar Aftonbladet att den ena av två intervjuobjekt säger ”avrättade” när han istället säger ”förföljelse.

• Aftonbladet upprepar påståenden om självmordsförsök i lägret men kan inte specificera ett enda försök till självmord.

• Aftonbladet kommer med en lång rad olika påståenden, utöver ordet ”skräcklägret”, utan att kunna hitta någon som vill hävda ens något liknande till vad Aftonbladet tycker.

• Aftonbladet undrar hur migranterna ska lyckas ta sig vidare till sina mål i EU, och ifrågasätter inte varför de överhuvudtaget skulle tillåtas detta. För Aftonbladet är det tydligen bara självklart att alla som vill komma till Sverige ska få göra detta.

Många vill gå till kunskapens källa för att dricka ur den, journalister går till kunskapens källa för att gurgla sig.

Nedanstående är en fortsättning på inlägget;
Skräcklägret Lesbos, Aftonbladets starkt vinklade skildring

”Skräcklägret på Lesbos”

– Som ni kan se är det väldigt väldigt trångt här. Det är 9 000 människor i ett läger som bara är gjort för 3 000 människor, säger Aftonbladets reporter Staffan Lindberg från lägret i Lesbos.

Reds kom:
I Aftonbladets bilder från lägret finns det inget som visar att det skulle vara trångt, än mindre ”väldigt väldigt” trångt.

– Det är också väldigt mycket barn här.

Red’s kom:
Väldigt mycket barn” är ”väldigt mycket” oexakt och subjektivt. Både i antal och i ålder. Hur många som är under 18 år (i verkligheten) får vi inte veta. Ingen som vet?

Ovanstående mening säger Staffan Lindberg samtidigt som Aftonbladet klipper in en översiktsbild från Lesbos-lägret där de lyckats skrapa ihop en handfull barn.

En anonym peson på vänsterorganisationen MSF påstod 2018-09-17 att mer än 3 000 av dem som befann sig i lägret Moria var barn. Påståendet motsägs kraftigt redan av samtliga bilder från lägret.

Lever barnen under svåra förhållanden?

– Det är barn som lever under mycket svåra förhållanden.

Red’s kom:
Mycket svåra”? På vilket sätt?

Kan man tänka sig att det finns många miljoner barn i världen som lever under avsevärt – mycket, mycket, mycket – svårare förhållanden?

– Det är otroligt trångt. Går väldigt många människor på varje toalett.

Red’s kom:
Det var ju ”väldigt” informativt. Hur trångt är ”otroligt trångt”? Och enligt vem?

Sanningen om toalettköerna visas i en bild nedan.

Ofta bråk i lägret

– Det är ofta bråk härinne.

Red’s kom:
Alltså ingen skillnad gentemot hur det ser ut i Sveriges flyktingförläggningar… eller på Sveriges gator och torg, för den delen.

Hur ofta är ”ofta”?

– Grekisk polis tvingas gå in med kravallutrustning för att skildra det. Vi såg alldeles nyss ett bråk bara här i en matkö.

Red’s kom:
Ett bråk i en matkö, jaha? Det händer aldrig i Sverige eller någon annanstans?

Larm om ”psykisk ohälsa”?

– Hjälporganisationer som jobbar här på Lesbos har slagit larm om den psykiska ohälsa som de talar om.

Red’s kom:
Vilka ”hjälporganisationer”? Kan det möjligen handla om någon enskild person av viss politisk åsikt?

Gissningsvis syftar Aftonbladet på en psykiatriker på MSF, och kanske även på en eller ett par personer på Läkare utan gränser som luftat sina personliga synpunkter utan att presentera några konkreta fakta, och utan att ha varit där.

Är den psykiska ohälsan värre där än i Sverige?

I Sverige görs inte mycket för att skydda medborgarna mot dessa migranter med psykisk ohälsa, så det är kanske inte särskilt unikt om samma gäller på Lesbos?

Aftonbladets påståenden om självmordsförsök

– Det talas om väldigt många självmordsförsök. T o m bland barn. Bland väldigt unga barn.

Red’s kom:
Det talas om”? Vem ”talar” om detta?

Hur många självmordsförsök? På annan plats i Aftonbladets inslag antyds att inga verifierade självmordsförsök förekommit. Varken bland vuxna eller barn.

Not.
En ej namngiven person på MSF påstår att 18 personer som uppges vara barn (mellan sex och 18 år, vilket i praktiken innebär att alla dessa 18 personer kan vara 18 år eller äldre) upptäckts, under de första sex månaderna 2018, som uppvisar ”självskadebeteende” eller ”självmordsförsök” eller som sagt sig ha tänkt tanken att ta livet av sig.
Därefter påstås att man funnit barn (oredovisat antal, kan vara två eller ingå bland de 18 ovan nämnda) som man uppfattat lider av panikattacker eller oro eller aggressivitet eller mardrömmar… eller blivit ”frivilligt stumma”.
Ingen redovisning finns för ovanstående påståenden. Ingen oberoende expert har kunnat bekräfta uppgifterna.

Därefter tillägger en ”Dr Declan Barry” (MSF) en rad andra ospecifika uppgifter och personligt tyckande som inte kan bekräftas eller värderas. T ex personliga åsikter om att barnen kommer från länder där krig pågår.

MSF gör säkert ett bra jobb medicinskt, och det finns givetvis de som inte mår bra i lägret, men internationella beslut kan knappast baseras på så lösa boliner som vad någon enskild person på MSF tycker.

– Men grekiska myndigheter här på Lesbos tonar ner de här larmrapporterna.

Aftonbladets översättning

Aftonbladets översättning av svårbegriplig engelska från en psykiatriker, Mohammed Hossein, på MSF (Médecins Sans Frontières, som säger sig vara en ”internationell humanitär organisation”):
Dessa typer av försök till självmord triggas av hallucinationer, illusioner och rädsla över att bli avrättade.

Red’s kom:
Vad som egentligen sägs är inte helt lätt att veta, men han verkar inte säga ”avrättade” utan ”persecution”, dvs ”förföljelse”.

Några ”typer av försök till självmord” har inte kunnat bekräftas.

Ingen betvivlar att det förekommer psykiskt sjuka bland migranterna på Lesbos precis som bland migranterna som tagit sig till Sverige, men det är tyvärr så världen ser ut och ibland får man acceptera verkligheten som den är och kanske låta hemlandet ta lite ansvar för sina egna medborgare.

Aftonbladet lyckas hitta en ”ensamkommande flyktingflicka” att intervjua

Neda Yaqobia betecknas av Aftonbladet som ”ensamkommande flyktingflicka” (någon som hört denna beteckning förut?), från Afghanistan. Denna migrant får ge sin personliga synpunkt på sin situation, med Aftonbladets översättning:
Staffan Linderberg och afghansk kvinna på Lesbos
De bryr sig inte om man är en ensam kvinna. De bryr sig inte om man är ett barn. Man måste göra vad de vill.
Det är svårt att hitta en säker plats här, för det är bråk varje dag. På kvällen slåss de, på natten krigar det.
På kvällen bränns tält. De använder knivar för att döda varandra.
Man får helt enkelt ta hand om sig själv.
Om någon vill dig illa så kommer du inte att få hjälp av polisen.

Red’s kom
Denna afghanska kvinna beskriver alltså situationen i Sverige?

Var finns polisrapporterna över alla dessa påstådda mord i lägret?


Aftonbladets reporter Staffan Lindberg intervjuas av Aftonbladet, som om han skulle vara expert:

Hur skulle du beskriva bilden från det här lägret du nyligen kommit hem från?
– Att det är verkligen överbefolkat, det är oroligt otroligt trångt. Människor överallt. Tält överallt.

Red’s kom:
Om detta skulle vara sant – vilket inte framgick från reportaget – så är det i så fall som flyktingläger normalt ser ut, särskilt i extrema situationer och i ett läge där migranterna egenhändigt orsakar den uppkomna situationen.

Ett läger utan tält/sovplatser och människor är inte ett läger.

Det är inte ett femstjärnigt hotell eller en lyxig bostadsrätt i Sverige utan något som ställts till bud i en situation där en strid ström av välfärdsturister samtidigt söker försörjning och ett bättre liv i generösa länder som Sverige.

”Väldigt mycket” barn och kvinnor i lägret?

– Det är väldigt mycket barn också. Barn och kvinnor.

Red’s kom:
Hur många är ”väldigt mycket barn”?

Under hela reportaget lyckades Aftonbladet få med sammanlagt max 10 barn i bild.

Väldigt mycket” kvinnor? Kvinnorna verkade mest lysa med sin frånvaro. Bara män, som vanligt

Långa, men osynliga, köer

Trångt. Långa, långa köer till toaletter och duschar.

Red’s kom:
Ändå lyckades Aftonbladet inte fånga ens en enda liten kö i bild till dessa toaletter och duschar.

Hur trångt är ”trångt”?

Man räknade ut att det fanns en toalett på 75 personer i det här lägret.

Red’s kom:
Vem är denna ”man” som räknade ut detta vid vilket tillfälle?

Om påståendet skulle vara sant och gälla än idag, vilket ingen vet, så är det självfallet undermåligt. Men samtidigt så är det ett läger och som sådant är det ganska naturligt att det inte råder optimala förhållanden.

Notera de ”långa köerna” till bajamajorna bakom Staffan Lindberg:
Toalettkö på Lebsos
Skulle man tycka att antalet toaletter är otillräckligt finns alltid möjligheten att återvända hem till Afghanistan, etc. Migranterna är trots allt fullt fria att röra sig åt alla håll de önskar, utom till EU.

Men så länge de tror sig ha en möjlighet att komma in i EU, och förbi en massa gränser hela vägen upp till Sverige, så verkar ingen vara intresserad av att återvända hem.

Vilka är de ”svåra förhållandena”?

– Så att det är väldigt, väldigt svåra förhållanden.

Red’s kom:
Men några konkreta bevis för dessa ”väldigt, väldigt” svåra förhållanden lyckas Aftonbladet inte ge oss.

MINST EN MILJARD SOM HAR DET VÄRRE
Det finns ungefär en miljard människor i världen (enligt UNICEF) som lever i extrem fattigdom. De skulle säkert vara överlyckliga om de fick leva under de betydligt bättre förhållandena som råder på Lesbos jämfört med deras situation.

Intresset för att locka specifikt afghanska män till Sverige och EU har tagit sig löjeväckande proportioner.

Vad tycker Aftonbladet om migranternas psykiska och fysiska status?

Vilken psykisk och fysisk status skulle du säga att de har som bor där?

Red’s kom:
Som att Aftonbladets reporter, Staffan Lindberg, besitter någon kompetens för att ge läkarutlåtande om någon av de påstådda 9 000 migranterna.

En väldig stress? Ganska tydligt?

– Aah, man ser det, man upptäcker det, man upplever det ganska tydligt om man rör sig där. Det finns en väldig stress.

Red’s kom:
En ”väldig stress”? Hur ser och upplever man det?

Inget verkar kunna vara slappare, utifrån de bilder av lägret som vi får av Aftonbladet. De klart flesta tycks trivas bra där, vad vi kan se från reportaget.

Även om någon skulle känna sig stressad över att ännu inte ha kunnat sluta upp med sina landsmän i primärt Sverige och Tyskland, så är stress inte precis något unikt i världen.

Hur är ovisshet ett problem i sammanhanget?

– Det finns hela den här ovissheten. Ingen vet vad som ska hända med dem. Vart de ska ta vägen.

Red’s kom:
Migranterna har alltid möjligheten att återvända till sitt hemland. Särskilt eftersom förmodligen ingen av dem ens har flyktingstatus.

Det finns ohyggligt många fler i Sverige som är ovissa om sin framtid.

Hur ska migranterna komma vidare, undrar Aftonbladet

– Hur de ska komma vidare på sin resa.

Red’s kom.
Till drömlandet Sverige som Internet lovordar för migranter?

Borde inte frågan istället vara varför de skulle komma vidare till sina mål i EU?

Vad är det för ”vidriga saker” migranterna lämnat bakom sig?

– De har alla lämnat vidriga saker bakom sig.

– Många har sett… många har utsatts för tortyr, har sett anhöriga dödas, och nu kommer de hit och nu kommer den här stressen tillbaka.

Red’s kom:
Vad vet Aftonbladets reporter, Staffan Lindberg, om detta?

Här lägger Aftonbladet ut texten:
HJÄLPORGANISATIONER SLÅR LARM
Extrem psykisk ohälsa bland migranter i Morialägret på Lesbos

Nu har det t o m blivit ”extrem” psykisk ohälsa… som ingen ens vill eller kan verifiera.

”Väldigt våldsamt”? ”Sammandrabbningar”?

– I ett läge där det är väldigt våldsamt. Där det sker sammandrabbningar varje natt mellan människor för att det är så spänt.

Red’s kom:
Det finns dock absolut ingenting som styrker att det skulle vara mer våldsamt i lägret jämfört med t ex i Sverige. Inte ens från vänsterextremisterna, som aldrig annars drar sig för för att överdriva.

Det finns heller inget som styrker att det sker ”sammandrabbningar” varje natt… vad nu ”sammandrabbningar” innebär i detta fall?

Sker verkligen sammandrabbningar ”för att det är så spänt”? Eller kan det vara som alltid annars med personer från MENA-länderna, dvs ”normala” religiösa, kulturella och etniska sammandrabbningar.

”Inte minst barnen”

– Så många mår väldigt dåligt. Och inte minst barnen.

Red’s kom
Vilka barn? De som glatt leker i bakgrunden?

För de få barn som finns i lägret, vad vet Aftonbladets reporter, Staffan Lindberg, om hur de mår? Är han utbildad läkare?

– Det märker vi som är på plats.

Red’s kom:
Men hur? Vilka ”vi”?

Är ”hopplösheten” sann?

Den hopplöshet de uppfattar är den sann?
– Ja, det är väldigt svårt.

Red’s kom:
Aftonbladet kan inte hitta ens en enda person som uttrycker hopplöshet.

Sedan är det skillnad på ”hopplöshet” och uppgivenhet för att deras plan att ta sig till primärt Sverige och Tyskland ännu inte uppfyllts. Denna uppgivenhet får de nog bara acceptera, om de inte redan nu vill återvända hem. Dvs ett alternativ som står öppet för dem hela tiden, men där de tydligen trivs så bra i lägret att de hellre stannar kvar.


Ständig ström av migranter som vill till EU

– När det här avtalet mellan EU och Turkiet ingicks 2016 så ingick det också att de flyktingar [som alltså per definition inte är ”flyktingar”] och migranter som kommer framöver måste stanna på öarna. Det har blivit en sorts hit men inte längre.

– Tanken var att man skulle få ett system sedan där de som får stanna skulle fördelas mellan de Europeiska länderna. Men man har ju inte kommit överens om det på något EU-möte så att de har hamnat i någon sorts limbo.

– Ingen vet var de ska ta vägen och under hela tiden kommer nya flyktingar och fyller på. Som gör att det blir så här fruktansvärt trångt.

Red’s kom:
Det är möjligt att det är trångt även om det inte syns, men det är kanske rimligt i det läge som dessa migranter själva skapat?

Här lägger Aftonbladet i sitt inslag åter ut texten:
HJÄLPORGANISATIONER SLÅR LARM
Extrem psykisk ohälsa bland migranter i Morialägret på Lesbos

Kan det bli kaos?

Nu varnar alltså hjälporganisationer för att det kan spåra ut fullständigt om … och bli kaos. Vad menar de med det?

Red’s kom:
Var finns dessa hjälporganisationer som varnar för detta och varför får de i så fall inte själva (ej anonymt) säga vad de tycker?

– Jag tror att de ser dels den här psykiska ohälsan som ökar väldigt väldigt snabbt.

Red’s kom:
Men vad är sanningen? Vad är ”väldigt väldigt snabbt” och var finns denna ”psykiska ohälsa” som ingen kan fånga i bild och som ingen kan bekräfta?

Påstådda självmordsförsök kan inte påvisas

– De märker att de som kommer till de små kliniker som de trots allt har där…

Red’s kom:
Här råkade Aftonbladets reporter, Staffan Lindberg, försäga sig när han erkänner att det finns kliniker som tar hand om migranterna. Men han kan inte låta bli att försöka förminska värdet av dessa genom att kalla dem för ”små” (varför skulle de vara stora?).

– … i väldigt mycket större uträckning idag försökt ta livet av sig… talar i termer om att ta livet av sig.

Red’s kom:
Hur mycket är ”i väldigt mycket större uträckning”? Har antalet självmordsförsök gått från noll till en i halvåret? Finns det några sådana överhuvudtaget?

Sedan har dessa migranter självfallet lärt sig, inte minst från sina släktingar och vänner som tagit sig till Sverige, att om man talar om självmord så kan man få igenom sin vilja.

– Det här gäller även barn som kommer.

Red’s kom:
Naturligtvis måste Aftonbladet få in ordet ”barn” så mycket som möjligt. Aftonbladet och andra media har lärt sig av hjälporganisationernas reklam som sedan några år tillbaka uteslutande handlar om att visa upp barn med deformiteter, i regel medfödda.

På det sättet kommer det att spåra ur…

– Så att på det sättet kommer det att spåra ur.

Red’s kom:
Obegripligt. Hur skulle ovanstående vara en förklaring till att det kommer att ”spåra ur”?

Blir ”sammandrabbningar” verkligen värre mellan gängen?

– Men också för att vi ser att de här sammandrabbningarna mellan olika gängen i lägret bara blir värre, värre och värre.

Red’s kom:
Alltså, om så skulle vara fallet även om inget stödjer påståendet, precis som i Sverige.

Migranterna fortsätter komma så länge de ser en chans till ett bättre liv i EU

– Samtidigt som det då kommer mer migranter.

Red’s kom:
Röda korset kräver att migranterna i Grekland ska få pengar så att de lättare olagligen kan ta sig vidare till Sverige:
Röda korset vill ha fler migranter

”De” har en känsla…

– Så att de har en känsla, och det är det intrycket vi får också, att det här är en ohållbar situation.

Red’s kom:
Vad är en hållbar situation? Att migranterna slutar söka sig bättre liv i EU?

Gissningsvis menar Aftonbladets reporter, Staffan Lindberg, att det är  ”hjälporganisationernas” känsla (förutom hans egna obefogade och irrelevanta känslor). Men om det är en eller två enskilda personer som eventuellt uttryckt sig på detta sätt vet vi inte…. och i så fall varför?

Det intrycket vi får också”? Vilka är ”vi”? Det var bara Staffan Lindberg som gjorde reportaget.

Aftonbladets spekulationer om vad de grekiska myndigheterna tycker

Myndigheterna på plats, de grekiska myndigheterna, vad säger de och hur ser de på situationen för närvarande?

– Deras tankar har varit att inte flytta de människor som kommer dit till fastlandet. Men nu har de blivit tvungen att flytta en del människor till fastlandet, trots allt, till andra läger där.

Red’s kom:
Så då är problemet, vilket det nu är för Aftonbladet, löst, eller hur?

Här lägger Aftonbladet ut en text om att Staffan Lindberg varit i det ”stängda” lägret som inte bara är öppet för alla migranter utan även för bl a Aftonbladet:
SKRÄCKLÄGRET PÅ LESBOS
Reporter Staffan Lindberg har besökt det stängda flyktinglägret

Ingen plan för en strid ström av afghaner som kommer via Turkiet

– Men samtidigt så fyller det hela tiden på och de har inte riktigt en plan för att hantera det här. De har inga pengar.

Red’s kom:
Med ”de” avses alltså Grekland, som idag har en kraftigare BNP-tillväxt än Sverige.

Myndigheterna säger att ”hjälporganisationerna” överdriver

– De säger också att hjälporganisationerna överdriver.. men, men… vår bild är att de står ganska handfallna.

Red’s kom:
Vems är ”vår” bild? Speciellt med tanke på att Aftonbladet varit väldigt tydlig med att Staffan Lindberg besökt lägret som ensam reporter.

Dimitri Vafeas, lägerchef på Moria, säger i Aftonbladets video:
– Eftersom det är i slutet av 2018, och 2019 är nära, måste hjälporganisationerna motivera sina kostnader för att behålla sin personal. Till media måste vi då säga att vi behöver vara där. Min personliga åsikt är att andra ideella organisationer, som inte jobbar i lägret, överdriver. Det är lite surrealistiskt för Läkare utan gränser hjälper oss, men utåt så anklagar de oss för situationer. Men när vi frågar politiker och socialarbetare så ligger det inte i barns natur att begå självmord.

”Tickande bomb”

Hur stor bedömer du att… hur akut är den här tickande bomben? Var har ett överfullt… eller flera överfulla flyktingläger… Vissa har varit där i två år. Det kommer hela tiden nya… vad sa du, det kommer 200 nya om dagen ungefär [det har aldrig skrivits och inte heller sagts av Staffan Lindberg]?

– Ja, vissa dagar gör det det.

Red’s kom:
Så ”vissa dagar” kommer det 200 migranter via Turkiet. Och däremellan kan det passera veckor när ingen kommer?

Vilket värde har en sådan kommentar av Staffan Lindberg?

Vad tycker Aftonbladet måste göras?

– Något måste göras inom kort. Jag skulle säga att de mest utsatta, barnen, ensamkommande kvinnor, måste därifrån. De mest psykisk sköra.

Red’s kom:
Måste de bort från Lesbos? Till var? Hem?

Varför får vi inga fakta av Aftonbladet, bara känslor?
• Hur många är barnen?
• Hur många är de ”ensamkommande kvinnorna”?
• Hur många är ”psykiskt sköra” och enligt vems definition?

Vilka är det ”otroligt dåliga”förhållandena”?

– Som det är nu så träffade vi barn med öppna sår som lever under de här otroligt dåliga förhållanden.

Red’s
Det finns barn med öppna sår i all världens länder.
Det bästa dessa barn kan göra är kanske att uppsöka någon av lägrets vårdinrättningar?

Vilka de ”otroligt dåliga förhållanden” är framgår inte av något som Aftonbladet hävdar.

– De måste evakueras och det bör göras inom väldigt kort.

Red’s kom: Varför?

Moment 22: Aldrig sinande ström av migranter

Men samtidigt så känns det som allt är ett moment 22?

Red’s kom:
Med ”moment 22” avses i det här fallet att oavsett hur många som flyttas till primärt Sverige och Tyskland så kommer det bara nya som också vill ha ett bättre liv och försörjas.

Är allt EU:s fel?

– Det är ett moment 22. Det sätter också fingret på hela misslyckandet som är EU:s brist på migrationspolitik som gör att vi fortfarande inte har.. vi har gemensamma gränser, vi har Schengen. Grekland ska processa dem som kommer dit. Men det finns inget system för vad som ska hända dem som kommer efteråt.

Red’s kom:
Som kommer efter vad?

– Man har hoppats att det här avtalet med Turkiet skulle sätta stopp för det, men nu ser vi att människor trots allt kommer.

Red’s kom
För att Internet säger att Sverige är ett drömland.

– Och som sagt, både Grekland och EU står ganska handfallna.

Red’s kom:
I så fall precis som Sverige.

Migranterna på Lesbos rör sig fritt

– Migranterna får lämna lägret och komma tillbaka.

Är Lesbos-lägret ett fängelse trots att inga dörrar finns?

– Men känslan när man besöker det här lägret är att det är ett fängelse. Det är dubbla rader taggtråd. Det är övervakningskameror överallt.

Red’s kom:
Det är väl alldeles ypperligt??? Tänk om vi hade haft övervakningskameror på utsatta ställen i Sverige också! De har det alltså bättre på Lesbos än vad vi har i Sverige.

Det verkar som att migranterna på Lesbos är väl skyddade.

– Så att man upplever det som ett fängelse.

Red’s kom:
Varför refererar Staffan Lindberg till sig själv som ”man”?

Det är som om man skulle uppleva sin egen bostad som ett fängelse… och då är den egna bostaden mer av ett fängelse eftersom den i regel har dörrar… idag rejält låsta och reglade för att skydda oss mot den kraftigt ökade kriminaliteten av andra länders medborgare.

Källa: Aftonbadet

Se även bl a;
Gymnasiestudier nytt asylskäl, MP försvarar detta sätt att kringgå asylregler

S viker sig för MP:s krav på amnesti för ensamkommande

Utvisningar stoppas genom upprepade ansökningar om studier


Vad är definitionen av en ”ensamkommande”?

Ge ”ensamkommande” amnesti kräver Magnus Kihlbom, men vilka är de ”ensamkommande”?


Talesperson för ”ensamkommande” afghaner dömd för sexuellt ofredande av minderårig


Endast 850 av ca 18 000 afghaner utan asylskäl har återvänt hem


Fatemeh Khavari & Sandra Fogelberg: Självmord visar att alla afghaner ska få asyl i Sverige

Fatemeh Khavari: En rättighet för afghaner att försörjas av Sverige

Är Afghanistan Sveriges framtid?

Afghanernas demonstration, slogan ”Vi bygger landet” provocerar

Vem finansierar afghanernas strejk för att försörjas av Sverige? ½ miljon kr!


Afghaner kräver av Afghanistan att de inte ska ta emot sina medborgare


Pedagog för ensamkommande kritiserar regeringens amnesti för ensamkommande

Amnesti för ensamkommande män förvärrar skolkrisen


1 procent av de ensamkommande har lärt sig svenska efter 3 år

1/3 tar inte studenten. Gymnasieministern: Kärleksfulla krav & förväntningar löser problemen


Absurd medierapportering om de sittstrejkande afghanerna som kräver försörjning

Total vänsterdominans i traditionell media med åsikter om ensamkommande

SVT kritisk till åldersbedömningar av ensamkommande

Vänsterpropaganda i SVT om ”ensamkommande”

85 kulturarbetare kräver att afghaner ska få asyl av känsloskäl


Regeringen stöttar afghanernas sittstrejk mot regeringens politik

Vänsterpartiet kräver att utvisningar av ensamkommande vuxna stoppas i väntan på lag om detta

Anonyma S-riksdagsledamöter kräver amnesti för ”ensamkommande”

Dessa socialdemokrater kräver att afghaner ska särbehandlas i asylprocessen

Maria Ferm (MP) kan inte förklara varför afghaner utan asylskäl ska få asyl

Gymnasiestudier nytt asylskäl, MP försvarar detta sätt att kringgå asylregler

Centerpartiet går ihop med V och MP i att alla afghaner ska försörjas av Sverige

Centern vill ge alla från Afghanistan asyl i Sverige oavsett asylskäl

KD, L, V och MP vill tvinga Migrationsverket att stoppa utvisningar till Afghanistan


Varning för Miljöpartiet


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?

Ensamkommande som får bidrag baserat på lögner polisanmäls inte i Habo

Mariestad polisanmäler ensamkommande som ljugit om sin ålder, S vill inte beivra bidragsfusk

Falska bakgrundshistorier för asylsökande säljes


Asylsökande som ljuger ska inte få PUT i Danmark. UNHCR upprörda

Norge utvisar afghaner, irakier och syrier till Sverige – Vill stänga gräns mot Sverige


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Skräcklägret Lesbos, Aftonbladets starkt vinklade skildring

Aftonbladet (Staffan Lindberg) skriver en sedvanlig snyfthistoria om de afghanska män på den grekiska ön Lesbos som betalat människosmugglare 10 000 kr per person och nu försöker ta sig vidare till Sverige som förtrupp för hela familjen.

De säger sig ha läst på Internet att Sverige är det förmånligaste landet att ta sig till.

Lesboslägret fylls konstant på med nya migranter som söker sig försörjning och en bättre framtid i primärt Sverige och Tyskland. I Turkiet väntar många fler.

Rubriken på den gråtmilda artikeln är ”Barnen riskerar livet för att försöka fly från skräcklägret”. Med ”skräcklägret” avses alltså hela ön Lesbos, ett populärt turistmål och Greklands tredje största ö.

Not.
Nedan följer en fortsättning på denna historia med ett referat av en närmast ofattbart vinklad story av Aftonbladet, som tydligt visar den verklighetsförfalskning och Fake News som kännetecknar Sveriges vänstervridna media!

Migranter på Lesbos vill till Sverige, Aftonbladets snyfthistoria

Staffan Lindbergs ingress till sin artikel är:
Varje kväll försöker barnen smyga ombord på färjan till det grekiska fastlandet.
De riskerar sina liv för att fly – från världens värsta flyktingläger.
Vi står inte ut här. Vi vill till Sverige, säger Mohammed Reza, 14.

Red’s kom:
I artikeln får vi inte veta hur dessa ”barn” riskerar sin liv genom att åka färja. Inget förklarar varför ön Lesbos skulle vara ”världens värsta flyktingläger”. Det framgår heller inte av artikeln att Mohammed, eller någon annan, tycker att de inte står ut på paradisön.

Afghaner vill till Sverige från Lesbos
De smala pojkarna sträcker sig igenom hålen i järnstängslet vid hamnen i staden Mytilini på Lesbos.

Red’s kom:
De ”smala” pojkarna? De har fullt normal kroppsstorlek och är mer välgödda än t ex Aktuellts programledare Cecilia Gralde.

Migrantlägret ligger alltså en kort sträcka från huvudstaden Mytilene, med färjeförbindelsen till fastlandet.

Känslor, känslor, känslor

Vi är på insidan, de på utsidan.

Pojkarnas ögon söker efter något. En öppning, så att de snabbt ska kunna häva sig över stängslet, rusa över den asfalterade uppställningsytan och krypa in under en lastbil.

De heter Mohammed Reza och Ali Jamadi och är 14 respektive 15 år.

Red’s kom:
De flesta ”känslomeningar” från artikeln har exkluderats i detta referat.

Pengarna till människosmugglare i Afghanistan räckte bara för sönerna, 10 000 kr per person

Familjerna hemma i Afghanistan tog alla besparingar och gick till människosmugglarna. Pengarna räckte bara till sönernas resa. Tusen euro per barn.

Männen skickas av familjen som förtrupp för resten av familjen

Pojkarna skulle smugglas till ett tryggt land i Europa – för att därifrån ordna så att deras syskon och föräldrar kunde följa efter.

En ”katastrof”?

Så såg planen ut.
Den visade sig vara en katastrof.

Sedan tre månader lever pojkarna i det överfulla flyktinglägret Moria på Lesbos.

Kan migranter inte skratta för att de mår bra?

De skrattar, för att hålla humöret uppe.

Red’s kom:
Om afghanerna skrattar, kan det bero på att de är glada just för att de inte bor i ”världens värsta flyktingläger”, och för att de faktisk mår bra där? Detta även om de säkert mått ännu bättre av att få pengar, bostad och en rad olika förmåner i Sverige, utan minsta krav på motprestation.

Världens värsta flyktingläger???

Tränga bort tankarna på att de sitter fast i det som brukar kallas världens värsta flyktingläger, utan en chans att ta sig vidare.

Red’s kom:
Brukar kallas ”världens värsta flyktingläger”? Vem brukar kalla lägret för detta? Och varför?

När man söker i Google på ”världens värsta flyktingläger” kommer det bara upp träffar på Aftonbladet.

Med vilken rätt skulle dessa migranter ha en chans att ta sig vidare in i EU och till Sverige?

De sitter inte fast i lägret utan är fria att ta sig vidare hem till Iran, Pakistan eller Afghanistan.

Inget lyxboende erbjuds dem som olagligen tagit sig över gränsen

Morialägret är byggt för att ta emot högst 3 000 migranter, men rymmer i dag nästan det tredubbla.

Red’s kom:
Trångboddhet är vanligt i väldigt många länder. Idag även i Sverige där det på sina håll råder ungefär samma trångboddhet som på Lesbos. Beroende på Sveriges migrationspolitik… eller snarare avsaknaden av en dylik.

Nattligt gängvåld, som i Sverige

På natten tar våldet över, när olika gäng drabbar samman.

Red’s kom:
Sverige har nu fått ta en stor del av detta gängvåld mellan olika grupperingar av migranter, och det är kanske inte så respektfullt mot Sveriges medborgare att bara låta det ske och t o m att eskalera.

Inga fria resor från Lesbos för migranterna till deras mål i EU

Som ett led i avtalet mellan EU och Turkiet från 2016 får flyktingarna [som inte har flyktingstatus, utan är migranter] inte resa vidare från Lesbos.

Red’s kom:
Ett avtal mellan Turkiet och EU som används för utpressning av Turkiet för att Turkiet ska bli medlem av EU.

I det fall Turkiets utpressning lyckas och landet blir medlem i EU skulle det med största sannolikhet skapa ett kaos i EU av aldrig tidigare skådat slag.

Migranterna har 1 630 km2 att röra sig på

Men de kan röra sig fritt på ön.

Red’s kom:
Detta säger Aftonbladet som en liten parentes bland sina flummiga känsloargument. Migranterna kan alltså röra sig fritt på 1 630 km2 bland drygt 86 000 boende samt turister.

Men vad är då problemet för Aftonbladet?

Tusen kurder sökt sig bättre boende på paradisön

I somras flydde tusen kurdiska flyktingar [som per definition inte är ”flyktingar”], enligt egna uppgifter för sina liv, från Moria, och flera andra grupper har följt dem sedan dess.

Red’s kom:
Enligt egna uppgifter”!

Men visst finns det många olika krigiska grupper. De har anlänt till Sverige och resulterat i mängder med trakasserier, rasism, antisemitism, skjutningar, knivmord, etc.

Aftonbladet vill tydligen undanhålla läsarna att det handlar om stridigheter mellan kurder och – föga förvånande – araber. Det var i slutet av maj som uppskattningsvis 900 kurder i Moria-lägret uppgavs ha tagit sig till bättre trakter, över hela ön, för att komma bort från araberna.

Dvs våld och problem som oundvikligen kommer att spridas över hela EU (inte minst Sverige) när de släpps in, likt vad som redan skett i stor omfattning.

Nya läger växer upp i de omgivande olivlundarna.

Vänsterorganisationer kräver att ”de mest utsatta” evakueras till vart de vill

Hjälporganisationer och människorättsaktivister har krävt att de mest utsatta evakueras till det grekiska fastlandet.

Red’s kom:
Det ställs alltid mycket krav från vänsterextremisterna, men några lösningar på problemen har de aldrig lyckats presentera.

Vilka är mest utsatta? Räknas de drygt 86 000 boende på ön till ”de mest utsatta” som ska evakueras?

I samma stund som migranterna – där kanske ingen ens kommer att få flyktingstatus – flyttas till fastlandet är de på väg till sina slutmål, primärt Sverige och Tyskland. På vilket sätt skulle det vara bättre? Vilka problem löses av detta?

Alltid de ”ensamkommande barnen”

Men de ensamkommande barnen är kvar.

Red’s kom:
Hur många av de ”ensamkommande barnen” har redan tagit sig vidare till Sverige och eventuellt andra EU-länder? Och hur många är kvar?

Mohammed Reza och Ali Jamadi ser ut som två skolpojkar, som blivit påkomna med att smygröka.

Red’s kom:
Hur gamla de är och vilken bakgrund de har lär vi dock aldrig få veta, särskilt inte om de kommer till Sverige.

Efteråt talar jag med Frontex-mannen, som inte vill berätta sitt namn.
– Det är en katt och råtta-lek. Jag stoppade dem i kväll. Men ungarna här har all tid i världen. De är tillbaka igen i morgon. De försöker och försöker till sist är det några som lyckas.

Han skakar på huvudet.
– Jag undrar om de förstår hur farligt det är. De riskerar ju livet.

Red’s kom:
Är det farligt att åka båt tillsammans med de boende och turisterna?

Afghanerna blir glada när de hör att Aftonbladet kommer från deras mål

De återfår humöret när de hör var vi kommer ifrån.

Red’s kom:
Återfår humöret”? Det finns inget som tyder på att de var det minsta nedstämda innan de fick reda på att Aftonbladet kom från deras drömland, Sverige.

Sverige bästa landet för välfärdsturister enligt Internet

Vi vill till Sverige! Vi har sökt på internet och förstått att det är det bästa landet, säger Mohammed Reza.

Red’s kom:
Det är den givna konsekvensen av att Sverige fört en extremt generös och ogenomtänkt migrationspolitik utan några krav på dem som söker sig försörjning och ett bättre liv i Sverige.

EU blir allt farligare

– Vi längtar hem. Moria är hemskt. De vuxna bråkar hela tiden och vi är rädda, säger Ali Jamadi.

Red’s kom:
Jag är också rädd när jag går ut på gatorna i Sveriges storstäder. Och pensionärerna är livrädda i städer som t ex Malmö. I Sverige är det inte bara ”de vuxna” som bråkar, utan även de s k ”barnen”, särskilt de som utger sig för att vara från Afghanistan.

Än idag inga problem för människosmugglare att transportera sina klienter till Sverige

Vägen genom Europa kunde inte vara mer olik den deras landsmän färdades längs när flyktingkrisen [dvs migrantkrisen] bröt ut 2015. Det är stängsel med taggtråd längs var och varannan gräns. Nålsöga på nålsöga att passera innan de når Sveriges.

Red’s kom:
Ändå verkar det än idag inte finnas några märkbara svårigheter att ta sig till Sverige. Att döma av det stora antalet migranter som fortfarande kommer hit. Under 2018 är prognosen för Sverige 23 000 nya asylsökande (som kommer att öka till 29 000 under 2019 enligt senaste prognos) plus 44 000 nya anhörigärenden. Men det verkliga antalet är en hel del större.

Människosmugglarna har lång erfarenhet. Och efter valet 2018 råkade det komma fram till offentligheten att Sverige inte har någon fungerande gränskontroll.

Ungefär 1 010 människosmugglare har arresterats bara i Grekland under perioden januari till augusti. Plus 180 under september.

Den grekiska tidningen Kathimerini rapporterar 2018-10-09 att runt 1/2 miljon afghaner kommit till Grekland via Turkiet från Iran och Irak i syfte att ta sig vidare till EU.

Så här långt under 2018 har det kommit 12 000 migranter via Turkiet, vilket enbart inbegriper vad som är upptäckt och bekräftat.

Bara under de två första veckorna i september 2018 kom 1 500 migranter till Lesbos, enligt MSF.

Det uppges att det idag finns 60 000 migranter (bl a på öarna Chios och Samos) som väntar på att få komma till Sverige och andra EU-länder.

Förvirrad geopolitisk värld?

Hela den förvirrade geopolitiska värld – där Mohammed Rezas och Ali Jamadis värld försöker att greppa efter en möjlighet som inte finns.

Red’s kom:
Om det inte finns en möjlighet, hur kan det vara att det trots detta fortfarande kommer in stora mängder välfärdsturister till Sverige, primärt personer som utger sig komma från Afghanistan?

Aftonbladets ”skräckhistoria” är en i raden av märkliga och starkt vinklade historier som kommer efter Aftonbladets artiklar; ”Larmet: Barn försöker ta sina liv i skräcklägret”, ”Så här är livet i skräcklägret – innanför taggtråden” och ”Psykiatrikern: Förhållandena i flyktinglägret är omänskliga”.

Källa: Aftonbadet

Se även bl a;
14 av 28 EU-länder tar emot kvotflyktingar – Sverige flest!
Not: Sveriges regering beslutade i september 2016 att öka antalet kvotflyktingar från omkring 1900 till 5000 per år.

EU vill tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar
Not: Av 162 000 migranter som EU i maj 2015 beslutade att de skulle omplaceras hade i september 2016 bara 5 651 migranter flyttats från Grekland och Italien. Om dessa 5 651 migranter fördelats på även andra länder än Sverige och Tyskland framgår inte av media.


Varje år är ett nytt rekordår för svenskt flyktingmottagande

Tre gånger fler asylsökande i Sverige som i övriga Norden tillsammans

Sverige har tagit emot 6 gånger fler flyktingar än Tyskland


93% av asylsökande vill aldrig återvända till sitt hemland, 100% från Somalia


54 år för att utvisa alla illegala migranter som kom till Sverige 2015

Norge utvisar afghaner, irakier och syrier till Sverige – Vill stänga gräns mot Sverige


Invandringen gör Sverige fattigare: Nettoförlust på 125 miljarder kr/år – redan innan ”flyktingkrisen” 2015

All invandring är en kostnad

Krav på regeringen att redogöra för den verkliga kostnaden för migrationspolitiken


Varför ljuger Löfven om de nyanländas utbildning och yrkeskunskaper?
De svenska kostnaderna för migration, etablering och kompensation till kommunerna uppgick till runt 75 miljarder kronor 2016. FN (UNHCR) hade 30 miljarder kr samma år för att hjälpa världens 65 miljoner människor på flykt.


Migrationsverkets prognoser lika meningsfulla som väderprognos för nästa år Lista över vilka länder asylsökande kommer från till Sverige!

Flyktingar/migranter till EU, hur många, varifrån och till vilket land – Sveriges flyktingpolitik

Fler statslösa i Sverige än i hela övriga EU tillsammans


Asylsökande per land 2000-2016 (pdf)
Som framgår av statistiken ökar antalet asylsökande till Sverige (främst från Syrien, Afghanistan, Irak, Statslös, Eritrea, Somalia, Iran, Albanien, Kosovo, Etiopien, Ukraina, Mongoliet, Serbien och Marocko) om regeringen sänder signaler att det lönar sig för ekonomiska migranter. Samt att det lönar sig att ljuga och det blir inga straff om man lurar till sig bidrag och förmåner.

Asylsökande från länder med högst bifallsandel 2017, märkliga beslut


Migrationsverkets statistik 2014-2016

Asylansökningar av ”ensamkommande” 2008-2016 (pdf)
35 369 av 162 877 asylsökande utgav sig för att vara barn 2015.
23 480 av 41 564 asylsökande afghaner utgav sig för att vara barn.

Att det 2015 (i huvudsak under årets sista månader) kom 28 320 ”ensamkommandefler än den tidigare rekordhöga siffran 2014 på 7 049 ”ensamkommande” utan att något förändrats nämnvärt i hemländerna (Afghanistan, Syrien, Somalia, Eritrea, Irak, Etiopien, Statslös, Marocko, Albanien, Iran, etc) är det yttersta beviset för att flödet av ”ensamkommande” endast beror på ryktet om förmånerna i Sverige där inga krav på motprestation finns.

Antalet ”ensamkommande” från Afghanistan ökade med 21 933 personer mellan 2014 och 2015 (nästan uteslutande män). Alltså 1 500 procents ökning från det ena året till det andra. Ingen annan förklaring till denna ökning finns än att ryktet spreds om Sverige som ett land där alla får för dem ofattbara förmåner – med gratis boende, gratis mat, gratis utbildning, gratis vård/tandvård, gratis körkort, etc, etc. Utan att några krav ställs för dessa förmåner.

Ökningen av afghaner med 1 500 % ska jämföras med andra ”ensamkommande” än afghaner som under samma period ökade med 260 %.


0-5 av 581 ensamkommande flyktingbarn har konstaterats vara barn
Minst 84 procent av de ”ensamkommande” som hittills ålderstestas av Rättsmedicinalverket är vuxna, alltså över 18 år med marginal (!), precis som i Danmark och Norge (inlägget handlar även om George Soros).

Det förlängda uppehållet för gymnasiestudier: I mars 2017 beslutade S+MP-regeringen att stoppa utvisningar av ”ensamkommande” som går på gymnasiet.
Varje ”ensamkommande barn” kostar minst 1 065 070 kr/år, enligt Migrationsverket.

Runt 35 procent av alla till EU ensamkommande flyktingar under 18 år söker sig till Sverige.
Dvs som allra minst 35 procent av alla som kommer till EU och själva hävdar att de är under 18 år, söker sig till specifikt Sverige, med 2 procent av EU:s befolkning. Varför?

Regeringen: Ensamkommande som beviljats asyl på felaktiga grunder får stanna


Ensamkommande flyktingbarn kostar 34 miljarder kr/år, minst


”Ensamkommande flyktingbarn” – Statistik, 70% Afghanistan


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU – Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

EU vill höja avgiften för Sverige, trots att vi redan betalar mest

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Sanningen om de 11 000 afghaner som kan få amnesti via gymnasielagen

S+MP-regeringens nya undantagslag – med stöd av Centerpartiet – om s k ”ensamkommande” ger dem rätt att stanna i Sverige, trots att de saknar skydds- och asylskäl.

Antalet asylsökande som själv uppgivit att de är ”ensamkommande” och som kan omfattas av den s k Gymnasielagen har idag utökats från 9 000 till nästan 11 000 som skickats av familjen till Sverige för ett bättre liv för inte bara dem utan även för familj och släkt.

Ca 97% av dessa ”ensamkommande” utger sig för att vara afghanska medborgare, men eftersom ingen har några identifikationshandlingar så är det ingen som egentligen vet vad det är för människor.

Vi vet inte ens vad de heter. Många uppger olika namn eller stavar själva sina namn olika (som Fatemeh Khavari) och utnyttjar detta i olika situationer. Många uppger ett annat namn när de väl fått uppehållstillstånd.

Som gymnasielagen fungerar kan nu dessa 11 000 asylsökande ”ensamkommande” få asyl enbart baserat på när de sökte asyl, oavsett om de i övrigt inte uppfyller ett enda krav för att få asyl; varken skyddsbehov, ålder, var de kommer från, eller något annat.

Det finns heller inga prestationskrav eller krav i någon annan form på de som söker en utbildning i Sverige i syfte att bli fortsatt försörjd av Sveriges skattebetalare.

Inga språkkrav finns. Hur har politikerna tänkt att de ska kunna studera i Sverige när dessa män inte kan svenska? Många har aldrig ens gått i skola tidigare, trots att de är 20-30 år gamla.

Expressens granskning av de ”ensamkommande” som i samordnad och organiserad form tagit sig till Sverige visar följande:
99,4 procent är män [av ca 9 000 är 52 kvinnor].
0 procent hade giltiga ID-handlingar när de sökte asyl. [Alla hade tappat sina mobiler som de använder för kontakt med familj och släkt.]
78 procent har fått sin ålder uppskriven till 18 år [vilket innebär att de bedömts vara mellan 18 och 100 år] av Migrationsverket vid beslutstillfället.

Minst 57% levde utanför Afghanistan innan de kom till Sverige
• 46 procent har själva uppgett att de levt i Afghanistan innan de kom till Sverige. Av dessa bedömdes 2,6 procentenheter som inte trovärdiga i beskrivningen av sin hemvist.

AFGHANER SOM BOTT HELA LIVET I IRAN ELLER PAKISTAN
13,5 procent uppgav själva att de var födda i och hade bott hela livet i antingen Iran eller Pakistan.

MINST 49% FRÅN IRAN
49 procent har själva uppgett att de bott i Iran i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Iran i 10 år.
• 21 procent av dem som uppgav att de bott minst ett år i Iran uppgav att de någon gång deporterats till Afghanistan.
• 2 procent av dem som uppgav att de bott i Iran säger att de någon gång rekryterats av den iranska krigsmakten till kriget i Syrien.

MINST 5% FRÅN PAKISTAN
5 procent har själva uppgett att de bott i Pakistan i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Pakistan i 13 år.

ÖVRIGT
• Efter tre år i Sverige har endast en procent lärt sig svenska (hjälpligt).

• De  flesta har ingen utbildning sedan tidigare.

• Ett okänt, men säkert stort, antal är analfabeter.

• Få eller ingen har någon yrkeserfarenhet relevant för Sverige.

• Okänt antal är kriminella; våldtäktsmän, mördare, etc.

• Okänt och ej utrett antal är psykiskt sjuka och som sådana farliga för Sverige.

Red’s kom:
Osökt uppstår många frågor, som t ex;

Varför ville inget politiskt parti utreda vad som gällde (enl. ovan) innan de tog ställning för att ge de ”afghanska” männen flyktingamnesti i Sverige?

Varför bifölls beslutet av C, MP, V och S om amnesti, trots Expressens avslöjanden innan riksdagen beslutade i frågan?

Varför inte följa Dublinförordningen om första asylland?

Varför får någon, oavsett ålder, som uppger sig komma från Afghanistan uppehållstillstånd i Sverige när det enligt FN bara är två av 34 regioner i Afghanistan som bedöms som farliga?

Det finns en rad städer i t ex USA som är farligare än t o m Kabul. Migrationsverket bedömer Kabul som ett relevant och rimligt internt flyktingalternativ. Migrationsverket skriver om Kabul i sin rättsliga slutsats 2018-09-17 (baserat på vad den europeiska asylmyndigheten EASO kom fram till i juni 2018); ”Det föreligger därmed inget generellt hinder mot att verkställa lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut till eller via Kabul.”. Men sedan finns det alltså 32 andra säkra regioner i Afghanistan att ta sig till för den som inte trivs i Kabul. Kabul presenteras som ett av de bästa turistmålen 2018:

Varför dras inte uppehållstillstånd (inte bara tillfälliga utan även permanenta) tillbaka för de afghaner som fått detta, där de utvisas med omedelbar verkan?

Varför inte följa Svea rikes lag?

Varför inte följa folkets vilja?

Minst 54% av Sveriges befolkning tycker att Gymnasielagen är dålig, enligt Demoskop. Det finns stark anledning att tro att dessa 54% är de som är mest insatta i frågan.

Saklighet & fakta vs känslor

Den ena sidan talar om vuxna män som borde skickas tillbaka till Afghanistan. Den andra vädjar om medmänsklighet, och beskriver hur Sverige sänder unga afghaner i döden.

Män som inte kommer från Afghanistan prövas som afghaner

Frågan kompliceras ytterligare av att många av afghanerna har levt hela eller delar av sina liv som flyktingar i Iran, men att deras skyddsskäl ändå prövas mot Afghanistan.

Gymnasielagen bryter mot Socialdemokraternas åtstramade migrationspolitik

Lagförslaget går rakt emot Socialdemokraternas nya, strama migrationslinje, och lades fram efter att Miljöpartiet hotat lämna regeringen.

Red’s kom:
Lagförslaget röstades igenom tack vare att Centerpartiet gjorde gemensam sak med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, och deras stödparti Socialdemokraterna.

S+MP-regeringen hävdar att om färre män kommit samtidigt från Afghanistan, Iran och Pakistan skulle fler fått uppehållstillstånd

Regeringen hävdar att de 9 000 ensamkommande hade haft större chans att få stanna i Sverige om Migrationsverkets handläggningstider varit normala. De hade då inte hunnit fylla 18 år i väntan på beslut, och hade därför prövats som barn i stället för som vuxna.

Red’s kom:
Alltså utan hänsyn till det faktum att de var 18 år eller äldre redan när de kom till Sverige.

Hur många var 18 eller äldre redan när de kom till Sverige?

Expressens granskning visar att 78 procent av de 9 000 ensamkommande fick sin ålder uppskriven till 18 år av Migrationsverket vid beslutstillfället.

Red’s kom:
Denna uppskrivning av ålder sätts alltså enligt Migrationsverkets rutiner alltid till 18 år oavsett om det konstaterats att de är t ex 30 år gamla.

Så – har dessa personer verkligen fyllt 18 år i väntan på beslut, som regeringen säger att de gjort?

Vad innebär det att få sin ålder ”uppskriven”?

Anna Lindblad är jurist och rättslig expert på Migrationsverket. Hon har bl a representerat Migrationsverket i en process i Migrationsöverdomstolen, vars utfall blev prejudicerande för hur man gör åldersbedömningar.
– När man som minderårig kommer och söker asyl så registrerar vi det födelsedatum som den sökande uppger – om det inte är ”uppenbart för alla och envar” att personen är vuxen, säger Anna Lindblad.

7 000 av 9 000 ”ensamkommande” fick sin ålder uppskriven

Allra först görs alltså en enklare åldersbedömning. Här sorterar man bara bort dem som är uppenbart vuxna. Dessa personer omfattas inte av det nya lagförslaget, så de 9 000 har i alla fall inte bedömts vara uppenbart vuxna – så mycket vet vi.

Red’s kom:
Ca 2 000 asylsökande och oidentifierade män hade uppgivit en ålder som låg ”för nära” 18-årsgränsen, vilket innebar att de hann passera 18 år innan det var dags för beslut om de skulle få asyl.

Med andra ord; Inte en enda av dessa ”ensamkommande” har rätt att åtnjuta de särskilda – och märkliga – privilegier det innebär att vara under 18 år som asylsökande.

Men ungefär 7 000 av de 9 000 har fått åldern ”uppskriven” till 18 år vid beslutstillfället, visar vår undersökning.
– Det som är svårt att greppa ibland är att vi använder oss av konstruerade födelsedatum. När vi fattar beslut om en ensamkommande som inte gjort sin ålder sannolik så sätter vi 18-årsdagen till beslutsdatumet, säger Anna Lindblad.

Att man fått åldern uppskriven till 18 år har alltså ingenting med en persons faktiska ålder att göra – det betyder bara en sak: att man inte lyckats ”göra sannolikt” att man är under 18.

Red’s kom:
Med andra ord, om en ”ensamkommande” inte bedöms som ”uppenbart vuxen” och inte ens lyckats göra det sannolikt att personen är under 18 år så ska personen bedömas som vuxen. Kan något bli mer självklart?

HUR GÖR MAN SIN ÅLDER SANNOLIK?

• Asylsökande som saknar pass eller annan giltig ID-handling måste använda annan typ av bevisning för att göra sin ålder sannolik. Den bevisningen kan delas in i tre olika kategorier:

1. SKRIFTLIGA HANDLINGAR
En skriftlig handling kan vara ett enklare ID-kort som saknar giltighet i Sverige, men det kan också vara exempelvis ett betygsdokument, ett vaccinationskort eller en födelseattest.

2. MUNTLIGA UPPGIFTER
Muntlig bevisning är den sökandes egna berättelser och uppgifter om sin ålder. Det kan exempelvis vara minnen av en viss födelsedag eller en världshändelse, som kan kopplas ihop med en viss ålder eller fas i livet.

3. MEDICINSK ÅLDERSBEDÖMNING
En så kallad medicinsk åldersbedömning erbjuds alla asylsökande som inte lyckats göra sin ålder sannolik med hjälp av skriftliga och muntliga uppgifter. Bedömningen görs av Rättsmedicinalverket, och resulterar i en sannolikhetshalt för att den sökande är över eller under 18 år.

Red’s kom:
Migrationsöverdomstolens dom UM 2437-13, 2014-02-11:

Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig.
Denna princip gäller även ensamkommande barn.
I första hand är skriftlig bevisning relevant.
Den asylsökande har emellertid bevisbördan för sin ålder och om han inte kan göra sannolikt att han är underårig ska han betraktas som vuxen.

Spelade handläggningstiden någon roll?

De som berörs av lagförslaget fick vänta i snitt 23 månader på beslut från Migrationsverket – alltså i snitt åtta månader längre än den tillfälliga undantagslagens gräns på 15 månader.

Hade dessa 7 000 personer [nu 11 000 män] haft större chans att visa [= göra sannolikt] att de var under 18 år om de fått sin prövning åtta månader tidigare, eller hade de ändå fått åldern uppskriven till 18 år? För det betyder i så fall att de ändå prövats som vuxna – och ändå hade utvisats.

Med andra ord: Stämmer regeringens påstående om att de 9 000 ensamkommande har fått en orättvis prövning på grund av långa handläggningstider?

Red’s kom:
Anna Lindblad, jurist och rättslig expert på Migrationsverket, säger att de ”ensamkommande” som inte ens kunnat göra det sannolikt att de var under 18 kanske inte fått bifall oavsett hur snabbt åldersbedömningen gjorts av Migrationsverket. Hon tillägger att det är högst sannolikt att de ”ensamkommande” fått avslag även om åldersbedömning skett med normal handläggningstid.

Men frågan är väl ointressant hur gamla de var när de kom till Sverige? Om så Sverige försörjt dessa ”ensamkommande” under fem år innan åldersbedömning gjorts så måste det rimligtvis vara den ålder de har vid beslutstillfället som är gällande för vad som ska hända sedan! Med vilken logik skulle något annat gälla?

Anna Lindblad säger att de ”ensamkommande” inte enklare kunnat uppfylla sin bevisbörda om åldersbedömningen gjorts åtta månader tidigare.
– Om det under hela ärendets gång är samma uppgifter som ligger till grund för vårt beslut, så skulle den sökande inte ha kunnat göra sin ålder sannolik tidigare under asylprocessen heller. Sedan kan det såklart förekomma enstaka undantag av olika slag, men sådana fall är ovanliga, säger Anna Lindblad.

Kirsi Laakso Utvik är chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm. Hon kan inte heller säkert svara på om kortare handläggningstider faktiskt hade hjälpt de 7 000 som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.
Hade man kunnat komma med bättre skriftlig bevisning för att man var under 18 år om prövningen skett tidigare?
– Nej, det skulle man ju inte.

Hade man kunnat komma med bättre muntlig bevisning för att man var under 18 år om prövningen skett tidigare?
– Nej, det lär ju inte ha påverkats av handläggningstiden på något sätt.

Det är alltså långt ifrån säkert att kortare handläggningstider hos Migrationsverket hade resulterat i bättre chanser till uppehållstillstånd för de 9 000 ensamkommande afghanerna [idag nästan 11 000 män från Afghanistan, Iran och Pakistan]framförallt inte för de 7 000 som fått åldern uppskriven.

Red’s kom:
Sveriges fixering vid ålder vid vilket tillfälle ter sig löjlig. Om de ”ensamkommande” är 16, 18 eller 26 ska inte spela någon roll för beslut om uppehållstillstånd.

Vill man ändå hänga upp sig på en exakt ålder är det inte svårare än att de får uppehållstillstånd tills de anses vara minst 18 år och sedan skickas de hem. Därigenom garanteras att alla internationella konventioner följs, i det fall man anser att det finns någon anledning att följa dessa.

Oavsett alla andra omständigheter måste det vara åldern vid beslutstillfället (det senaste) som är avgörande.

Resterande 2 000 som inte fick sin ålder uppskriven uppgav att de hunnit fylla 18 under handläggningstiden

• Gemensamt för dessa personer är att de enligt egen uppgift hunnit fylla 18 år i väntan på asylbeslut. I de allra flesta fall har inte heller dessa personer kunnat göra sin ålder sannolik, men eftersom de själva sagt att de hunnit fylla 18 år har Migrationsverket inte sett någon anledning att närmare utreda deras ålder.
• Det är fullt möjligt att även dessa 2 000 ensamkommande hade fått åldern uppskriven om prövningen skett före den uppgivna 18-årsdagen.

Red’s kom:
För den första gruppen (de 7 000 männen) har de alltså inte uppfyllt  ålderskravet för att få uppehållstillstånd, och kanske heller inte något annat krav.
För den andra gruppen (de 2 000 männen) har de uppgivit en ålder som lett till att de hunnit fylla 18 innan beslut, och uppfyller kanske heller inte något annat krav för att få uppehållstillstånd.

Nu har alltså S, MP, V och C beslutat att samtliga som uppgivit att de är ”ensamkommande” ska få asyl oavsett ålder, oavsett vad de ljugit om, oavsett om de är kriminella och oavsett om ej heller övriga krav uppfylls för att få uppehållstillstånd.

Bevisbördan ligger hos den asylsökande

Medicinska åldersbedömningar
• I maj 2016 gav regeringen i uppdrag till Rättsmedicinalverket, RMV, att börja genomföra medicinska åldersbedömningar på asylsökande.
• Det hade tidigare varit möjligt för en asylsökande att själv inkomma med resultatet från en medicinsk åldersbedömning som bevisning i sitt ärende, men många läkare vägrade utföra undersökningarna.
• I regeringsuppdraget till RMV stod bland annat att metoden skulle vara ”rättssäker” – och just rättssäkerheten i de medicinska åldersbedömningarna har i efterhand blivit starkt ifrågasatt. Både svenska och internationella rättsläkare har riktat hård kritik mot tillförlitligheten i RMV:s åldersbedömningar.

Red’s kom:
Kritiken från vänstern uppstod trots att det inte finns någon bättre metod och trots att de ”ensamkommande” enligt övriga kriterier ändå inte hade rätt till uppehållstillstånd.

Frivillig åldersbedömning
Den medicinska åldersbedömningen erbjuds bara en person som inte lyckats göra sin ålder sannolik med hjälp av muntliga eller skriftliga uppgifter.

Ålder skulle ha skrivits upp oavsett åldersbedömning
De 7 000 som fått sin ålder uppskriven har i många fall genomgått medicinska åldersbedömningar, men även om de hade valt att inte göra det, så skulle deras ålder ha skrivits upp. Detta på grund av att de inte lyckats göra sin ålder sannolik med någon annan form av bevisning. Bevisbördan ligger hos den som söker asyl.

Red’s kom:
Inte en enda av dessa ”ensamkommande” har gjort sin påstådda ålder sannolik. Det står därmed klart att ingen av dessa har asylrätt i Sverige.

73% av de ”ensamkommande” fick uppehållstillstånd 2017

Av de ensamkommande som Migrationsverket fattade beslut om 2017, så fick 73 procent uppehållstillstånd – och lyckades alltså göra sannolikt att de var under 18 år. Majoriteten kom från Afghanistan.

Red’s kom:
Den andel av de ”ensamkommande” som beviljas uppehållstillstånd ligger på samma höga nivå år efter år, och beror på att beviskraven för denna grupp i praktiken är nästan obefintliga.

Skyddsbehov prövas mot det land personen är medborgare i oavsett om personen aldrig befunnit sig där

En asylsökandes rätt till skydd prövas mot det land där han eller hon är medborgare – även om personen aldrig har varit där.

Red’s kom:
Låter som ett allvarligt fel i Migrationsverkets process för prövning av asyl.

Minst 54% av ”afghanerna” kommer från andra länder än Afghanistan

Var kommer de afghaner från som söker asyl i Sverige?

Expressens undersökning visar att 54 procent av de 9 000 ensamkommande afghanerna inte levde i Afghanistan innan de kom till Sverige.
49 procent har själva uppgett att de bodde i Iran, och fem procent att de bodde i Pakistan, två av Afghanistans grannländer.
Ungefär hälften av de 9 000 ensamkommande har alltså levt större delen av sina liv utanför Afghanistan, och den övervägande majoriteten av dem i Iran.

Afghanska flyktingar – inkl papperslösa – har det bra i Iran

FN:s flyktingorgan UNHCR har insatser över hela världen, och afghaner i Iran är den enskilt största flyktinggruppen de arbetar med.

UNHCR beräknar att det finns ungefär en miljon registrerade afghanska flyktingar i landet, och ytterligare 650 000 med pass och giltigt visum.
Därutöver bedömer man att fler än en och en halv miljon afghaner befinner sig i Iran illegalt.

Charlie Yaxley är talesperson för UNHCR i Europa och Asien. Han är positiv till Irans flyktingmottagande:
– Iran har i många årtionden haft en väldigt generös inställning till asylrätten. Den övervägande majoriteten av afghanska flyktingar i Iran bor i stadsmiljöer, sida vid sida med iranierna själva, säger Charlie Yaxley.
– Alla afghanska flyktingar har tillgång till grundläggande sjukvård, oavsett om de är registrerade flyktingar eller inte, säger han.

I oktober 2015 valde den iranska staten att ytterligare förbättra situationen för landets flyktingar, genom att tillåta dem att registrera sig i landets nationella sjukförsäkringssystem.
– Det här är oerhört viktigt, eftersom det ger flyktingar tillgång till all sjukvård de behöver – även utöver grundläggande vård, säger Yaxley.
– Oavsett vilken dokumentation du har, så har du som minst tillgång till grundläggande sjukvård.
– Ramverket är på plats, och det är välkomnande på många vis. Men det finns behov av större internationellt stöd till Iran och till afghanska flyktingar, säger han.

– Grundskole- och gymnasieutbildning har varit tillgänglig för afghanska flyktingar i Iran i nästan 40 år.
Tidigare har det dock bara varit registrerade flyktingar som haft rätt att gå i skolan, men 2015 deklarerade landets religiösa ledare Ayatolla Khamenei att även papperslösa afghanska barn har rätt till utbildning.

Charlie Yaxleys uppgifter om flyktingars tillgång till sjukvård och skola bekräftas av en ny rapport om afghaner i Iran, gjord av Lifos – expertorganet som tar fram Migrationsverkets landinformation.

Enkelt för afghaner att ta sig till Iran

Under 2017 var Terje Torvik Migrationsverkets utsände i Afghanistans huvudstad Kabul. Tillsammans med den svenska polisens sambandsman skötte han mottagandet av de afghanska flyktingar som utvisats från Sverige.
Han vet att många afghanska flyktingar i Sverige i själva verket kommer från Iran, och att vissa väljer att återvända dit när de utvisas till Afghanistan.
– Vi kan inte riktigt veta hur stor andel som rör sig vidare. Men antingen kan man ta sig legalt in i Iran, alltså att man skaffar sig ett afghanskt pass och sen söker upp iranska ambassaden för att få ett visum – annars är det den illegala vägen som gäller, säger Terje Torvik.

Hazarer utgör majoriteten av de 9000

• De flesta afghanska flyktingar i Iran tillhör folkgruppen hazarer, och Expressens undersökning visar att hazarer även utgör majoriteten av de 9 000 ensamkommande.
• Hazarer är i regel shiamuslimer, till skillnad från majoriteten av Afghanistans befolkning som är sunnimuslimer. Även talibanerna och Islamiska staten är sunnimuslimer, vilket är en av anledningarna till att hazarer är extra utsatta i Afghanistan. Det är också en av anledningarna till att så många hazarer väljer att fly till just Iran – världens mest fundamentalt shiamuslimska stat.
• De flesta av dem bor i Irans storstadsområden – framförallt i huvudstaden Teheran och i den nordöstra miljonstaden Mashhad, nära den afghanska gränsen.

Källor: UNHCR och Lifos

Finns inget som styrker att afghaner tvingas delta i kriget i Syrien

Uppgiften att afghanska flyktingar i Iran tvångsrekryteras till kriget i Syrien har förekommit i svenska medier flera gånger. Organisationen #vistårinteut, som kämpar för ensamkommandes rätt till uppehållstillstånd i Sverige, nämner tvångsrekryteringarna i sitt remissvar om det nya lagförslaget.

Charley Yaxley på UNHCR känner inte till uppgiften om tvångsrekryteringar i Iran, och i Lifos landrapport finns heller ingenting som styrker den.

Många i Expressens undersökning har vittnat om rädslan för att tvångsrekryteras, men det är bara två procent av alla från Iran som säger sig faktiskt ha rekryterats och skickats till Syrien vid något tillfälle Av dessa säger sig samtliga ha getts möjligheten att i stället lämna landet.

VILKA OMFATTAS AV DEN S K GYMNASIELAGEN?

• För att omfattas av den nya undantagslagen ska man ha fått vänta minst 15 månader på beslut från Migrationsverket, och under den tiden hunnit fylla 18 år.

• Man ska ha sökt asyl före den 25 november 2015, då den tillfälliga asyllagen utlystes, och fått sin prövning efter den 22 juni 2016, då den tillfälliga lagen trädde i kraft.

• Regeringen beräknade att ungefär 9 000 personer uppfyllde kriterierna, varav de flesta är från Afghanistan.
Enligt Migrationsverkets statistikenhet kommer 97 procent av de berörda från Afghanistan, men detta går heller inte att veta helt säkert.

• För begriplighetens skull har vi valt att hänvisa till gruppen som de ”9 000 ensamkommande afghanerna”. I alla våra räkneexempel utgår vi från att förslaget rör 9 000 afghanska medborgare, men reserverar oss för att en liten andel kan vara av annan nationalitet, och att förslaget kan komma att beröra både fler eller färre än 9 000 – förmodligen något färre [men idag vet vi att det istället blev fler, närmare 11 000].

• De tillfälliga uppehållstillstånden gäller för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Den som genomgår ett så kallat yrkespaket omfattas också.

Fakta om ”ensamkommande”

• Under 2015 ansökte omkring 32 500 ensamkommande om asyl fram till den 24 november 2015. Av dem har drygt 32 100 fått sina fall prövade, enligt siffror från Migrationsverket.

• Av de 32 100 har drygt 14 400 fått stanna, ca 14 300 fått avslag och 2 700 fått sina ärenden avskrivna, till exempel för att asylansökan har återkallats. 600 var så kallade Dublinärenden som inte fått sitt ärende prövat i sak i Sverige.

• Av de 14 300 som fått avslag, var drygt 2 470 under 18 år när beslut togs, ca 8 500 hade bedömts vara över 18 år när beslut togs, medan drygt 3 320 hade hunnit fylla 18 år när beslutet togs.

• För de som ansökte om asyl före 24 november 2015 var huvudregeln att de skulle få permanent uppehållstillstånd om de fick stanna.

Källa: Migrationsverket, juni 2018

Källa: Expressen

Se även bl a

Gymnasiestudier nytt asylskäl, MP försvarar detta sätt att kringgå asylregler

S viker sig för MP:s krav på amnesti för ensamkommande

Utvisningar stoppas genom upprepade ansökningar om studier


Vad är definitionen av en ”ensamkommande”?

Ge ”ensamkommande” amnesti kräver Magnus Kihlbom, men vilka är de ”ensamkommande”?


Talesperson för ”ensamkommande” afghaner dömd för sexuellt ofredande av minderårig


Endast 850 av ca 18 000 afghaner utan asylskäl har återvänt hem


Fatemeh Khavari & Sandra Fogelberg: Självmord visar att alla afghaner ska få asyl i Sverige

Fatemeh Khavari: En rättighet för afghaner att försörjas av Sverige

Är Afghanistan Sveriges framtid?

Afghanernas demonstration, slogan ”Vi bygger landet” provocerar

Vem finansierar afghanernas strejk för att försörjas av Sverige? ½ miljon kr!


Afghaner kräver av Afghanistan att de inte ska ta emot sina medborgare


Pedagog för ensamkommande kritiserar regeringens amnesti för ensamkommande

Amnesti för ensamkommande män förvärrar skolkrisen


1 procent av de ensamkommande har lärt sig svenska efter 3 år

1/3 tar inte studenten. Gymnasieministern: Kärleksfulla krav & förväntningar löser problemen


Absurd medierapportering om de sittstrejkande afghanerna som kräver försörjning

Total vänsterdominans i traditionell media med åsikter om ensamkommande

SVT kritisk till åldersbedömningar av ensamkommande

Vänsterpropaganda i SVT om ”ensamkommande”

85 kulturarbetare kräver att afghaner ska få asyl av känsloskäl


Regeringen stöttar afghanernas sittstrejk mot regeringens politik

Vänsterpartiet kräver att utvisningar av ensamkommande vuxna stoppas i väntan på lag om detta

Anonyma S-riksdagsledamöter kräver amnesti för ”ensamkommande”

Dessa socialdemokrater kräver att afghaner ska särbehandlas i asylprocessen

Maria Ferm (MP) kan inte förklara varför afghaner utan asylskäl ska få asyl

Gymnasiestudier nytt asylskäl, MP försvarar detta sätt att kringgå asylregler

Centerpartiet går ihop med V och MP i att alla afghaner ska försörjas av Sverige

Centern vill ge alla från Afghanistan asyl i Sverige oavsett asylskäl

KD, L, V och MP vill tvinga Migrationsverket att stoppa utvisningar till Afghanistan


Varning för Miljöpartiet


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?

Ensamkommande som får bidrag baserat på lögner polisanmäls inte i Habo

Mariestad polisanmäler ensamkommande som ljugit om sin ålder, S vill inte beivra bidragsfusk

Falska bakgrundshistorier för asylsökande säljes


Asylsökande som ljuger ska inte få PUT i Danmark. UNHCR upprörda

Norge utvisar afghaner, irakier och syrier till Sverige – Vill stänga gräns mot Sverige


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Falska bakgrundshistorier för asylsökande säljes

Bara kort efter att det i Norge avslöjats hur ”ensamkommande” köper falska hotbrev som påstås ha kommit från IS så avslöjar Sveriges Radio P1 hur falska asylberättelser säljs på nätet för ca 60 000 kr per historia, med fejkade regimkritiska bloggar:

Ekot kan i dag avslöja hur personer och sajter systematiskt säljer falska asylberättelser till personer som vill få uppehållstillstånd i Sverige.

Red’s kom:
Detta är alltså bara en kompletterande verksamhet, lokaliserad i Sverige, till den verksamhet som migrantsmugglare ägnar sig åt i hemländerna. Det kan också vara migrantsmugglarna själva som breddat sin verksamhet från hemländerna och öppnat filialer i Sverige.

– Jag hade fått avslag och var rädd att de skulle utvisa mig till Iran. Så fick jag höra om att det fanns de som kan hjälpa en att få asyl.
Det berättar en man vi kallar Hamid, och som är en av dem som köpt en asylberättelse [från en persisk sajt].

Regimkritisk blogg skapad som bakgrundshistoria för asylsökande

– Jag fick köpa en regimkritisk blogg som varit aktiv i flera år. Jag fick ta över den och så hjälpte de mig att uppdatera den som om den alltid varit min.

Fixar skyddsskäl

När vi låtsas behöva hans hjälp, för att få en påhittad iransk bror till Sverige, säger mannen att han kan ordna det, trots att vi poängterar att brodern egentligen inte har några skyddsskäl.
– Vi fixar det som behövs, lovar mannen i telefonen.

Red’s kom:
I SR:s (Babak Parham och Emelie Rosén) inslag framgår det att personen som säljer de falska asylberättelserna är svensk medborgare. Man kan förutsätta att han själv fått asyl i Sverige på detta sätt, på oriktig grund.

Hjälp att få visum till Sverige på falsk grund via inbjudan från svenskt företag

Hamid fick uppehållstillstånd i Sverige med sina nya falska bevis. För Hamid var det först här, på plats i Sverige, som han fick höra talas om tjänsten.
Men det är mer utbrett än så. Vi får kontakt med en man som står bakom en sajt som mot betalning erbjuder både falska asylberättelser och hjälp att få visum på felaktiga grunder.

Vår påhittade bror ska bl a få en näthistorik som regimkritiker, och han ska tränas i att lägga fram sin påhittade berättelse.

Brodern kommer att få en inbjudan från ett företag som ska göra att han får visum för att ta sig till Sverige.

Sen kommer han att få både rådgivningssamtal och bakgrundsbevisning för att kunna lägga fram sin påhittade asylberättelse till Migrationsverket, säger mannen.

60 000 kr för hela paketet med skäl för asyl

Priset för hela paketet är ungefär 60 000 kronor.

Red’s kom:
Dvs motsvarande summa som afghaner får betala ”flyktingsmugglare” i Afghanistan och Iran, där svenska skattemedel finansierar dessa migrantsmugglare.

Oklart hur många som köpt till sig asyl på detta sätt

Vi kan inte veta hur många asylberättelser som säljs, eller hur ofta de lyckas. Men vi hittar bland annat tre fall i Sverige där de asylsökande själva berättar att de köpt sin asylberättelse.

Flera personer med god insyn i asylprocessen bekräftar också att försäljningen sker bland flera nationaliteter, och att det kan leda till felaktiga uppehållstillstånd.

100% garanti att få asyl

– Det är 100 procent säkert att det lyckas, säger mannen.

Spekulationer av SR

Men personer som Ekot talat med vittnar även om att en sådan här handel riskerar att drabbar de asylsökande själva. Både genom att det generellt ökar misstron mot asylsökande, men också för att asylsökande kan luras att betala för fabricerade berättelser, som i vissa fall kan minska snarare än öka deras chanser att få uppehållstillstånd.

Red’s kom:
Något stöd för detta finns emellertid inte. Det finns inget känt exempel i Sverige på någon som förlorat på att köpa falska asylskäl.

Varför anonyma källor i public service???
Att inte uppge var påståenden kommer från tycks vara en allmänt vedertagen metod för media – särskilt Public Service och alldeles särskilt SR – att använda sig av för att framföra sina egna personliga åsikter.

Not.
Under varje artikel i SR står det; ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

EXPRESSENS VINKLING AV HISTORIEN
När Expressen (Jonathan Larsson) återger SR:s historia plockar de några ord från SR:s artikel och lägger in på annat ställe i texten ovan så att Expressens version blir;

Personer med god insyn i asylprocessen som SR talat med säger att det generellt ökar misstron mot asylsölande, men också att det i vissa fall kan minska snarare än öka deras chanser att få uppehållstillstånd om de inkommit med falska berättelser tidigare.
Ja, man kan kanske hålla med Expressen i att det är ett ”asylsölande”, men SR hävdar inte att det är personer ”med god insyn i asylprocessen” som sagt att det ökar misstron! Det är enligt SR enbart ”personer” (t ex SR-anställda) som framfört detta personliga tyckande.

OBS!!!
S+MP-regeringen har tidigare klargjort att det inte ska leda till några konsekvenser för de ”ensamkommande” som ljugit i sin asylansökan.

Försäljning av asylskäl på ett flertal sajter

Verksamheten bedrivs bland annat från en rad olika sajter. Ekot har särskilt granskat tre sajter på persiska som systematiskt försöker tjäna pengar på falska asylberättelser och skräddarsydda paket för den som vill komma till just Sverige.

Falska asylberättelser för länder som Tyskland och Storbritannien

De har också liknande tjänster för den som vill få uppehållstillstånd i exempelvis USA, Storbritannien eller Tyskland.

Gick under jorden

Vi ringer tillbaka till mannen som ville sälja en asylberättelse till oss. Han är svensk medborgare. Men så fort han inser att vi har lyckats identifiera honom, lägger han på luren. Vi har i över en vecka sökt mannen på de adresser [Asylboenden?] vi kunnat koppla till honom, vi har mejlat och ringt. Men han har inte velat kommentera de uppgifter vi nu publicerar.

De som säljer falska bakgrundshistorier riskerar inget straff

Trots att polisen känt till handeln med falska asylberättelser i flera år så utreds den inte, enligt Patrik Engström som är chef för nationella gränspolissektionen.

Det är sajter som mot betalning erbjuder falska asylberättelser och fabricerad stödbevisning. Sajterna marknadsför helt öppet hur de kan hjälpa personer att få asyl i Sverige, även om personerna egentligen inte har några skyddsskäl.
– Ibland har det handlat om falska asylberättelser och ibland har det handlat om falska identitetshistorier. Men det handlar i princip om handel med information för att skaffa sig tillstånd i ett land, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.

OLAGLIG VERKSAMHET UTREDS EJ
Verksamheten är i grunden olaglig, enligt de juridiska experter som Ekot talat med. Ändå är det här alltså inget som polisen utreder.

– Nej, det kan jag inte säga att vi gör. Jag känner inte till någon sådan utredning i Sverige och under den tid som jag arbetade på Europol så kan jag inte heller säga att jag känner till en sådan utredning, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen.

Red’s kom:
Om det är klassat som ett brott att sälja tips om hur man ska få asyl utan asylskäl så skulle det vara intressant att veta vilken lag som bryts mot.

DÅLIG PRIORITERING ATT UTREDA BROTT
Patrik Engström tycker att det vore en dålig prioritering för polisen att försöka utreda det.
– I Sverige skulle straffvärdet för det här brottet vara ganska lågt. Samtidigt skulle det krävas oerhört mycket spaning och internetutredningsarbete. Så det skulle vara utredningsekonomiskt orimligt att lägga ner de resurserna som skulle krävas för att kunna identifiera en gärningsperson.
– Polisen i Sverige står inför en situation där vi har svårt att hinna med att utreda prioriterade brott.

Red’s kom:
Pga den av regeringen förda politiken är det i praktiken bara en försumbar del av de brott som begås som utreds. I de flesta fall resulterar en brottsanmälan i vändande post med svaret (där förundersökning inte ens inleds);
Förundersökningen är nedlagd p g a att det inte finns anledning att fullfölja förundersökningen.
På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott.
Ytterligare utredning kan inte antas att förändra bevisläget på ett avgörande sätt.
Det går inte att bevisa vem eller vilka som har begått gärningen.

Migrationsverket bekräftar att det förekommer fusk
Det som Ekots granskning visar är det vi känner till, det vill säga att sådana saker förekommer. Men i vilken omfattning och hur utbrett det är tror jag att man ska vara försiktig med att dra några slutsatser om, för det vet vi inte, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på Migrationsverket, till TT.

Källa: SR

Gör stora pengar på asylsökande

Alice Petrén har rapporterat om migrationsfrågor för Ekots räkning från många olika länder i världen.
– Sverige har varit väldigt attraktivt att söka sig till. Väldigt många har kommit hit om man jämför med andra länder i Europa, det bidrar kanske till att de här paketen är väldigt genomtänkta just för Sverige.

– Det som jag överraskas över är inte att man kan köpa de här paketen, däremot att man får en hel berättelse. Vi hör om personen som tar över en blogg till exempel där det redan pågått aktiviteter. Han tar över och gör nya aktiviteter på den här sidan så att det ska se väldigt gediget ut. Riktigt så omfattande och så gediget tror jag inte har varit tidigare. Däremot har man nog kunnat få höra ”säga att du är så här” och ”säga att det är så här för dig, då går det nog lättare”.

– Det som är nu är en business, man gör stora pengar på att säga till en asylsökande att köpa paketet, säger hon.

ADVOKATER TIPSAR FÖR PERSONLIG VINNING
Hon säger att hon tror att tipsen som asylsökande tidigare har fått i många fall har kommit från människor som känner sympati. I andra fall advokater, som vill bli populära hos sina klienter.

Red’s kom:
Det är inte så märkligt att advokatsamfundet lobbar för största möjliga invandring. De tjänar pengar som aldrig förr på de asylsökande, utan att behöva anstränga sig.

En av dem som behöver asylsökande för sin inkomst är Charlotta Lagnander:

Charlotta Lagnander, asyljurist från Flyktinggruppernas riksråd, tycker att det är allvarligt.
– Det skadar allas trovärdighet när det blir känt att det förekommer fabrikation av asylberättelser, betalda eller inte, säger hon.

Red’s kom:
När det blir känt”? Så det hade varit bättre om allmänheten hållits i okunskap om att detta förekommer, och att denna verksamhet med falska intyg för asyl i tysthet utökas allt mer, tycker asyljuristen?

”ALLRA FLESTA” HAR GENUINA BAKGRUNDSHISTORIER?
Charlotta Lagnander poängterar att hennes bild är att de allra flesta asylsökande söker med sina genuina bakgrundshistorier. Men att en sådan här handel ändå riskerar att drabba dem.

Red’s kom:
Ja, man kan hoppas att 51% av de asylsökande har genuina bakgrundshistorier, men det finns inget som styrker att det skulle vara en så stor andel.

– Då ökar misstänksamheten bland de som ska göra bedömningarna och det blir hårdare bedömningar. Det påverkar möjligheterna att få ett uppehållstillstånd, säger Lagnander.

Källa: SR

EU:s stödmyndighet för asylfrågor upprörda

Migrationsverket säger att man känner till att en sådan här handel finns, och att det är allvarligt, men myndigheten har inget systematiskt arbete för att följa upp misstankar om köpta asylberättelser.

EN SÄKERHETSFRÅGA!
– I grunden handlar det här om att folk säljer illegala sätt att få ta sig till, och stanna i, Europa. Det kan underminera hela asylsystemet, och det är också en säkerhetsfråga, säger Anis Cassar, presstalesperson på EU:s stödmyndighet för asylfrågor.

Red’s kom:
Det är snarare den bristande myndighetskontrollen som är en säkerhetsfråga! Speciellt inom Migrationsverket som friskriver sig från allt ansvar (som vanligt).

Ekot har sökt migrationsminister Heléne Fritzon, men hon har avböjt att kommentera.

Källa: SR

Asyl på falska grunder
Se även bl a;
Maria Ferm (MP) kan inte förklara varför afghaner utan asylskäl ska få asyl

Endast 850 av ca 18 000 afghaner utan asylskäl har återvänt hem

Gymnasiestudier nytt asylskäl, MP försvarar detta sätt att kringgå asylregler

Centern vill ge alla från Afghanistan asyl i Sverige oavsett asylskäl


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Total vänsterdominans i traditionell media med åsikter om ensamkommande

Om man går genom nyhetsflödet för de senaste två dagarna om de s k ”ensamkommande” – dvs efter att den värsta proteststormen lagt sig från vänstern med anledning av regeringens förslag om amnesti för ”ensamkommande” – kan man konstatera att i princip varje text som publiceras i de de traditionella medierna handlar om känslofrågor utan någon som helst hänsyn till varken ekonomi eller fakta.

PROPAGANDA
Medias kraftiga slagsida åt vänster kan inte definieras på annat sätt som ren propaganda. Eller som någon form av hjärntvätt där fokus hela tiden ska flyttas från hur verkligheten ser ut och vilka konsekvenser det skulle få om extremvänstern skulle styra landet.

NYANLÄNDA MINSKAR UNGDOMSARBETSLÖSHETEN
Pengarna haglar över de till synes oändligt många organisationerna – samt gode män och andra med sin inkomst från de nyanlända – som i egenintresse verkar för att de ”ensamkommande” vuxna männen från Afghanistan kravlöst ska försörjas av Sverige utan att de har asylskäl.

Att ungdomsarbetslösheten är lägre idag än tidigare har sin förklaring i de många vänsterextremister som fått en sysselsättning för att hantera och hålla koll på nyanlända. Dock kanske inte särskilt produktiv, varken för vänsterextremisterna eller för de nyanlända. Eller ens för samhället i stort. Problemen bara staplas på hög.

Kostnaden för denna manipulerade sänkning av arbetslöshetssiffrorna finns det ingen som ens vill utreda.

Här följer några exempel på dessa faktabefriade texter om de ensamkommande/nyanlända som skrivits bara under de senaste två dagarna;

Manifestation mot utvisningar av ensamkommande

I helgen hålls manifestationer på flera håll i landet i protest mot utvisningar till Afghanistan, bland annat i Visby på Gotland.
Bakom manifestationen på ön står flera församlingar, bland annat Visby domkyrkoförsamling, och olika föreningar och nätverk.

SVT 2017-12-07


Demonstration för ensamkommande barn i Bollstabruk

När statsminister Stefan Löfven besökte Bollstabruk på tisdagskvällen möttes han av en demonstration för ensamkommande barn. Flera olika organisationer deltog tillsammans med många afghanska ungdomar från Bollstabruk.

– Jag känner många av de här ungdomarna och jag är god man för flera och tycker att det här är förfärligt som sker i vårt land, säger Sonja Gustafsson som gick med i demonstrationståget.

SR 2017-12-06Det objektiva och konsekvensneutrala public service


”Regeringen riskerar göra tusentals unga papperslösa”

Amnesti för ensamkommande är det bästa och mest heltäckande sättet att ta ansvar för deras situation. Med den föreslagna uppgörelsen väljer regeringen att inte göra något åt rättsosäkerheten, skriver Christina Höj Larsen (V).

SvD 2017-12-06


Saknat kvitto fick Ali utvisad: ”Det här är inget liv”

Ålderstestet bekräftade det de redan visste – Ali var är [?] minderårig. Trots detta utvisas han nu. Skälet? Ett saknat kvitto från röntgen. Nu har överklagan avslagits och Ali tvingats gå under jorden.
– Det är jättejobbigt. Jag har ingenstans att ta vägen, säger han.

Ali Afzali kom till Sverige som 16-årig ensamkommande hösten 2015. Efter lite mer än ett år blev han nekad uppehållstillstånd – ett beslut som överklagades till Migrationsdomstolen.

Ali Afzali har gått under jorden men har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra beslutet om utvisning.

SvD 2017-12-07


Nu fullföljer vi stödet till de ensamkommande

Sammanlagt tre miljoner kronor kommer att gå till boende och stöd för gruppen genom nätverket Agape. Stödet möjliggörs av det extra tillfälliga statsbidrag som regeringen har utlyst, skriver Marina Johansson (S).

Socialdemokraterna i Göteborg har under lång tid arbetat intensivt och målmedvetet för att förbättra situationen för ensamkommande som blir vuxna. Ett hundratal unga vuxna har bedömts ha så omfattande behov att de fått bo kvar i kommunalt finansierade boenden även efter 18-års dagen. Genom direkta kontakter med Migrationsverket har vi kunnat se till att ensamkommande som flyttas till anläggningsboenden som regel får pendlingsavstånd till skola och sociala kontaktnät i Göteborg.

En satsning i fyra steg
I ett första steg så beslutade vi i Social resursnämnd att satsa två miljoner kronor i ett idéburet partnerskap som erbjuder stöd till målgruppen. I partnerskapet ingår Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni, Reningsborg, Stadsmissionen, Skyddsvärnet, Röda Korset, Rädda Barnen, Individuell Människohjälp, Karriärkraft och Fairways.

I ett andra steg förstärkte vi det idéburna partnerskapet med en miljon kronor och satsade ytterligare drygt 3,8 miljoner kronor på insatser i samverkan med KFUM, Skyddsvärnet, SOS Barnbyar och nätverket Agape, som är en del av den ideella organisationen Reningsborg.

Som tredje steg har vi tagit beslut om att satsa totalt 21,6 miljoner kronor på gruppen under 2017 och 2018, genom insatser i våra tio olika stadsdelar. Socialdemokraterna ute i stadsdelarna har valt att göra detta genom att finansiera egna boenden och teckna avtal med ideella aktörer om boendelösningar, boendeförmedling, rådgivning och stöd.

Nu tar vi nästa steg. Social resursnämnd kommer att satsa ytterligare tre miljoner kronor, utöver tidigare satsningar, i stöd till Agape/Reningsborg. På det viset får Agape möjlighet att utöka sitt stöd till gruppen ensamkommande som blir vuxna.

GP 2017-12-07


Slitsam väntan för ensamkommande

– Frys omgående alla deportationer, som de gjort i Tyskland – och lämna klara besked före sommaren! Det är inte humant, inte värdigt Sverige, att behandla utsatta ungdomar så här.

Ida Almqvist och Lina Milesson, lärare på Fischerströmska, berättar om ensamkommande elevers förtvivlan. ”Varför tar ni emot oss, och sätter oss i skolan – när ni ändå tänker kasta ut oss?”

Björn Mogren

Sydöstran 2017-12-07


”Att åka tillbaka är självmord”

”Det känns inte värdigt Sverige att behandla unga så här”

Kort efter att Zaman Mohammadi från Afghanistan fyllde 18 år kom beskedet från Migrationsverket att han inte får uppehållstillstånd i Sverige. För Zaman som bott två år i Säffle och går på gymnasiet är beslutet en katastrof.
– Om jag åker tillbaka kommer jag att blir dödad.

Under sina två år i Sverige har Zaman bott hos Magnus, Karna och deras barn. Bredvid Zaman sitter Joar, som säger att det känns som att han fått en till bror i familjen.

NWT 2017-12-07


Familjer öppnar sina hem för ensamkommande unga

Bilda fadderfamiljer blev lyckat val.

Lena Almbladh, Yvonne Jonsson, Mostafa Nazari, Håkan Jönsson, Lena Roslund, Ali Azizi, Elisabet Jönsson och Feda Amini uppmanar Älmhultsborna att hjälpa till.

SMP 2017-12-07


Unga flyktingar kan få stanna längre

VADSTENA Fortsatt upprörda känslor över det som varit. Men också hopp om en tryggare tillvaro för Vadstenas unga flyktingar.

Under onsdagseftermiddagen beslöt socialnämnden att se över regelverket för Vadstena kommuns mottagning av ensamkommande flyktingungdomar.

Bakgrunden var en upprörd debatt, initierad av Dag Källman (V), under förra veckans allmänpolitiska debatt i kommunfullmäktige.

Personal på Hagabo, flyktingungdomar och deras gode män var på plats för att följa nämndens diskussion. De fick till slut höra politikerna beslutat att utreda konsekvenserna av att låta alla ungdomar stanna på Hagabo tills de fyllt 20, så att de också kan slutföra sina gymnasiestudier på orten.

Henrik Gedda

Corren 2017-12-06


Vill starta nytt boende

FÖRENINGAR: Hoppas förhindra ensamkommandes tvångsflytt

Godmanföreningen och Ex Corde vill skapa ett ”eget boende” för de ensamkommande ungdomar i kommunen som tvingas flytta härifrån när de fyller 18 år.
Tanken är att kommunen ska stå för hyran och Migrationsverket för uppehället. De unga ska själva sköta allt praktiskt arbete.

SLA 2017-12-07


Tack för att ni talar klarspråk om flyktingbarn

Vi (de flesta av oss) står för en human människosyn och kan inte acceptera att man skickar tillbaka barn som har kommit hit för att få skydd och har skapat sig en trygghet här. Det är ovärdigt vårt land, att bete sig såhär.

”Yvonne”

VN 2017-12-06


Upprop för ensamkommande – kräver kommunens beslut att slippa flytt efter 18-årsdagen

Ensamkommande i Sala borde få stanna i hemmet de först placerats i trots att de fyller 18. I ett öppet brev uppmanas kommunen att ta ett tydligt beslut.

I skrivelsen som undertecknas av Minna Blom, Helena Lindvall, Ingrid Faste, Louise Rickman, Chris Danielsson, Gunilla Blomqvist och SSU Sala skrivs:
”Vi som undertecknat detta brev vill att Sala kommun beslutar att ensamkommande ungdomar som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asyltiden och som anvisats till Sala kommun får bo kvar i kommunen till dess att asylärendet har vunnit laga kraft. Ungdomarna har bott i kommunen under lång tid men nu tycks det ha kommit nya direktiv…”

Sala Allehanda 2017-12-06


Flyktingbarn får stanna

Nu är det klart att ensamkommande flyktingungdomar får stanna i Älmhult längre än beräknat.

Kommunstyrelsen har beslutat att det ska tas fram förslag angående ensamkommande flyktingungdomar.

Tanken är att civilsamhället ska ställa upp.

Smålänningen 2017-12-06


Öppna era hem för de ensamkommande i vinter!

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år eller blir åldersuppskriven av Migrationsverket så förlorar de i ett slag god man och socialsekreterare. Ungdomen blir hänvisad till ett av Migrationsverkets boenden för vuxna. Dessa boenden ligger i kommuner långt ifrån vårt område. Det innebär att de i praktiken också förlorar sitt nätverk och sin skola.

Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver samtala om hur vi kan hjälpa de ensamkommande unga. Vi behöver hitta bostadslösningar för alla ensamkommande unga som finns i vårt närområde och är i asylprocess

Cecilia Dufva, Frivilliga Familjehem på Värmdö
Masoma Jafari, IFEN (Intresseföreningen för ensamkommande i Värmdö Kommun)
Camilla Ulén, Värmdö Församling
Anethe Carlsson, Skärgårdskyrkan, Värmdö
Ebba Hagander Mir, Välkommen till Värmdö
Emma Norling, Gustavsberg, Ingarö församling
Karin Aaseby, Demokratibygget
Stina Balkfors, Tillitsverket

NVP 2017-12-07


MP: Stoppa avvisningarna av ensamkommande från Lidingö

I fredags beslutade omsorgs- och socialnämnden att avslå en 18-årig ensamkommandes ansökan om att få bo kvar på Lidingö. Miljöpartiet röstade emot beslutet och förslår istället att unga får möjlighet att bo kvar, få utbildning för jobb och en bättre integration. Nu skickas de iväg från sin trygga vardag för att bo bland äldre främlingar på ett anläggningsboende, i väntan på asylbesked från Migrationsverket. Varför agerar Lidingös majoritet så här? Svaret är principer. Det skriver de tre miljöpartisterna Arvid Molin, Patrik Sandström och Sofia Hallström.

Arvid Molin MP, ledamot i omsorgs- och socialnämnden
Patrik Sandström MP, gruppledare
Sofia Hallström MP, gruppledare

Lidingösidan 2017-12-06


Hemlös i Täby

När vi träffar Wasiullah Shinware i Täby centrum kommer han direkt från Åva gymnasium där han studerar. Med jackan knäppt och ett leende på läpparna ser han ut som vilken annan ungdom som helst. Men så är inte fallet. Wasiullah är hemlös och riskerar att utvisas från Sverige.

Kort innan Wasiullah skulle flytta ut gjorde han en avancerad öronoperation på grund av en åkomma. För att i framtiden kunna höra bättre var operationen nödvändig. De försökte få kommunen att låta honom bo kvar på boendet en tid för att låta örat stabilisera sig, men fick svaret ”det får myndigheterna lösa”. Han hade inget annat val än att flytta.

Att återvända hem till Afghanistan är inte ett alternativ för Wasiullah Shinware.
– Nej, det går inte! Det är farligt där, säger han när frågan kommer upp.

Hans familj bor inte längre kvar i sitt gamla hus, det är bombat, berättar han. Den ena av hans två bröder, som båda jobbade som tolkar åt amerikanska militären, är död och den andra bor i England. Föräldrarna bor kvar någonstans i Afghanistan.

Stockholmdirekt 2017-12-07


TTK satsar på integration

Nu vill tennisklubben ha stöd för att finansiera kostnader för prova på-verksamhet, sammankomster, extra ledare, materialkostnader samt elkostnader i samband med integrationsarbetet. Tanken är att ensamkommande och andra nyanlända ungdomar ska erbjudas att prova på racketsporten och kunna träna

Red’s kom: Integration???

Västgötabladet 2017-12-07


Deras verklighet är inte jämförbar med vår

Jag heter Emil Forslund och är med i nätverket Vi står inte ut – Skövde. Du frågar dig varför vi i nätverket inte tänker på pensionärerna som lever på mindre än 11 800 kr i månaden.

Jag själv har en bakgrund i en annan samhällsgrupp som också lever på mindre än 11800 kr i månaden; studenterna.

Anledningen är att vi inte kan låta utsatta minoriteters behov sättas mot varandra. Givetvis är pensionärerna viktiga. Men det är också de unga som lever under det ständiga hotet att med kort varsel behöva återvända till ett farligt land de kanske inte sett på många år.

SLA 2017-12-07


Skolchefsbeslut skapade stor oro

Åldersgränsen för när asylsökande ungdomar får söka till gymnasiet har sänkts.

Lärare på Presterudsgymnaiset i Kristinehamn är kritiska mot nya regler för asylsökande elever.

Elisabeth Niska, Oscar Nilsson, Marita Abrahamsson, Jan Pettersson, Cyrous Doroudian, Jasmine Herhold, Adam Myrén, Veronica Irons, Dina Devlie, Jaana Wilén.

NWT 2017-12-06


Grupp ungdomar lämnas utanför uppgörelse om asylsökande

SMP 2017-12-07


Besked: Röda korset tar huvudansvar för stöd till ensamkommande

SMP 2017-12-07


Hungerstrejk utanför Riksdagshuset

Nätverket #vistårinteut informerar om att en person engagerad i #vistårinteut genomför en 12 timmar lång hungerstrejk utanför Riksdagshuset i Stockholm torsdagen den 7 december.

Alla barn är lika mycket värda

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut 2017-12-07


Skolstrejk för asyl

Den 12/12 kl 12 planeras skolstrejker på flera håll i landet mot utvisningar. Från norr i Luleå, Boden, Sundsvall och Piteå, till syd i Lund och Ystad, från väst i Göteborg och Borås till öst i Stockholm och Uppsala kommer elever att gå ut i strejk i solidaritet med Ung i Sverige, för ett stopp på utvisningar till krig och förtryck och för ett återinförande av permanenta uppehållstillstånd. Regeringen är pressad, vilket syns i förslaget som presenterades om ensamkommande den 27 november.

Offensiv 2017-12-06

Elever i hela Sverige: Stoppa utvisningarna

Gymnasieskolor från hela Sverige [I realiteten sju platser; Stockholm, Göteborg och Borås samt fyra kommuner i norr] strejkar nästa vecka mot utvisningarna av ensamkommande. Målet är att de tillfälliga uppehållstillstånden ska bli permanenta.
– Det är inte bara de ensamkommande som tycker att dagens politik är fel, säger Ylva Keisu, elev på Globala gymnasiet i Stockholm och en av talespersonerna för gruppen Elever mot utvisningar, som arrangerar strejken.

Initiativet till skolstrejken började på gymnasieskolor i Stockholm men har spridit sig genom hela Sverige. Elever i Stockholm, Göteborg, Borås, Luleå, Umeå, Piteå och Boden väntas delta. I Stockholm hoppas man på över 1 000 personer i strejken.

På Globala gymnasiet lever flera elever med tillfälliga uppehållstillstånd, vilket enligt Ylva Keisu leder till en negativ spiral för personerna när de ska komma in i samhället.

Red’s kom:
Avskyvärt att vänsterextremisterna kan tillåtas att polarisera skolorna på detta sätt, där elever ska känna sig tvingade att stödja vänsterextremisternas vilja.

Expressen


Nu är hon diplomerad för svensk arbetsmarknad

Under hösten har en handfull afrikanska invandrare bland annat lärt sig fackspråk, betydelsen av tempo och fått en insikt om hur det fungerar på olika arbetsplatser.

En av de fem är 30-åriga Sainabou Njie från Gambia. Hon kom till Sverige i mars och har hunnit lära sig en del svenska, men föredrar än så länge engelska.

Utbildningen har bestått av fyra dagars praktik och en dags utbildning. Alla har fått prova på två olika praktikplatser. Sainabou var bland annat på Furugården.

Vaggerydsföretaget Städlaget startades av Adis Begovic och hans sambo för fyra år sedan. I dag har man tolv anställda som till 60 procent städar i offentlig miljö, resten är i privathem.

— Här finns en massa redskap att använda; dammsugare, moppar med metallskaft och en massa rengöringsmedel. Hemma var det i princip bara en kvast, berättar Sainabou.

Tre av de andra deltagarna kommer från Somalia, medan en är från Sudan.

VN 2017-12-07


”Ett steg på vägen, men vi är inte nöjda”

Utan det historiska motstånd som har bjudits av Ung i Sverige, med stöd av så många av dem som hunnit lära känna dem, skulle den socialdemokratiska betonghögern i regeringen aldrig ha backat en millimeter. Ändå saknades segerstämningen när aktiva i Ung i Sverige på måndag eftermiddag samlades till presskonferens i samband med en ny protest utanför S-högkvarteret i Gamla stan i Stockholm.

Kommunal kräver flyktingamnesti

”Amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.”
Det kräver Kommunal Stockholms län, som har 80 000 medlemmar, i ett uttalande från sitt representantskap den 30 november.

Offensiv 2017-12-06


Fortsätt kämpa för amnesti och asyl

Vi måste kämpa vidare för att det inte ska gå att utvisa NÅGON och för att ALLA som väntar eller har fått avslag ska få stanna, få stanna permanent för att kunna leva i säkerhet, inte bara för att vara duktiga i skolan eller jobba – för rätten till ASYL.

Efter utbildningen vill de ge dig sex månader att hitta arbete och ansöka om arbetstillstånd. När du har livet som insats i arbetssökandet innebär ett sådant förslag naturligtvis en stor fara för en skuggarbetsmarknad med extrem utsugning och maktmissbruk – det här skulle undergräva alla arbetares löner och ställning.

Misstänkliggörandet av utlandsfödda, som bekräftar och göder rasism och nazism, fortsätter alltså.

”Segregationen” har inte skapats av EBO eller av flyktingar – klyftorna och rasismen har skapats av politikerna och det samhällssystem de försvarar, storföretagens och bankernas system.

Offensiv 2017-12-06


Föreläsning om ensamkommande och kulturkrockar

Mustafa Panshiri reser land och rike runt och träffar ungdomar som ensamma kommit till Sverige och föreläser om hur det är att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle. Mustafa har afghansk bakgrund och har ett budskap som handlar om kulturkrockar, jämställdhet, normer, droger och om att ”leva tillsammans” i Sverige.

Webben7 2017-12-07


MEDIAS ENSIDIGA PROPAGANDA
Så här ser ut dag efter dag. Cirka 95-97 % av allt som skrivs i media om ensamkommande handlar om att Sverige på olika sätt ska försörja ekonomiska migranter.

Se även bl a;
Sveriges smala åsiktskorridor – Rädsla för sanningssägare

Bisarrt att icke-vänstern upplever sig åsiktsförtryckta, tycker Lars Lindström


Över 50% misstror media. Kommer vänstervridningen att upphöra?

Journalisters uppgift att förtiga och försköna fakta?

Tino avslöjar det politiker och media försöker dölja om invandringen

GP: Stoppa vänstervridning i public service!

Vänstervridningen: Erfors & Helmerson mot Linderborg & Croneman


Public Service samarbetar med Expo för att smutskasta sina meningsmotståndare

SR skrämmer moderat politiker för länk till ”rasideologiska sidor”

SR ljuger öppet om att forskning visar att public service inte är partisk

Public Service beskriver partiskt att media är opartisk

SR:s kampanj för att lura folket att media är opartiskt

Avslöjande om SVT:s undersökning av anställdas partisympatier

Exceptionellt vänstervriden artikel av SR om EU-migranter – Ett skämt?

Public Service försöker legitimera PK-eliten, dvs sig själva, via FI-sympatisörer


En författares attack på den svenska åsiktslikriktningen och trångsyntheten


Per Svensson, SDS, försvarar Sveriges åsiktskorridor om flyktingar

Sydsvenskan försöker tysta det fria ordet genom att hota Petterssons


Peter Wolodarski, DN, kritiserar Aktuellt för yttrandefrihet

Traditionell media ilskna över att SVT inte censurerar kritik mot dem


Kraftig ökning av presstöd för att sprida ”röd” propaganda


Klyfta mellan folk och folkvalda – Problem viftas bort av politiker


Idag är de alla Charlie Hebdo, men…


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Vad är definitionen av en ”ensamkommande”?

Joakim Lamotte, hatad av feministerna för att han verkar i utsatta och förtryckta kvinnors intresse, ställer sig frågan vad en ”ensamkommande” är för något:

I veckan nådde Miljöpartiet och Socialdemokraterna en överenskommelse om att de som numera kallas ”ensamkommande” från Afghanistan skall få möjlighet att stanna i Sverige.

Kritikerna menar att afghanerna saknar asylskäl och att orättvisan är stor om det ges fördelar till en grupp medan andra med större skyddsbehov inte får uppehållstillstånd.

Orimliga handläggningstider? Afghanistan osäkert?

De som stödjer förslaget menar att de asylsökande har fått uthärda orimliga handläggningstider och att Afghanistan inte är säkert, trots att Migrationsverkets bedömning säger motsatsen om flera delar av landet.

Red’s kom:
De orimliga handläggningstiderna för de ensamkommande är inget som drabbar de ”ensamkommande” männen som lever gott i Sverige på bekostnad genom skattebetalarna och utan det minsta krav på att behöva prestera något. De försörjs till en kostnad av minst en miljon kr per år och person och har säkert aldrig haft det så bra någonsin tidigare i sitt liv. Se bl a: Humanitär aspekt?

Vad gäller säkerhetsläget i Afghanistan, se bl a;
Säkerhetsläget i Afghanistan
Migrationsverkets ställningstagande till säkerhetsläget i Afghanistan

Efter att de ”ensamkommande barnens” ålder och grova sexualbrott avslöjades ändrade media sin terminologi

För några år sedan pratade alla om ”ensamkommande barn”. Sedan uppdagades fall efter fall där personer ljugit om sin ålder, vilket exempelvis framkom i ärenden rörande grova sexualbrott, enligt bland annat SVT:s Uppdrag granskning.

Red’s kom:
Under en lång period från 2015 till 2017 var den generella beteckningen för denna grupp: ”ensamkommande flyktingbarn”!

1. Barn?
Efter Rättsmedicinalverkets tester (som alltid kommer att kritiseras så länge det är någon ensamkommande som klassas som 18 eller över) har det nu visat sig att i knappt 14 procent av 7 858 undersökningar ”talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är under 18 år” (med god marginal till de ensamkommandes fördel). Se statistik i länkarna i slutet av denna artikel.

Här kan man fråga sig varför säkerhetsmarginalerna inte ska vara på Sveriges – och de svenska medborgarnas – sida? Ålder är bara en siffra medan personlighet (t ex ärlighet, arbetsvilja och empati) och intelligens samt kunskap & utbildning är faktorer avsevärt mer relevanta att beakta.

2. Ensamkommande?
De afghanska männen har skickats iväg av sina familjer från Afghanistan, Iran och Pakistan – i regel med stöd av s k flyktingsmugglare – i syfte att ta sig specifikt till Sverige där de gjort sig av med eller döljer alla dokument som kan visa deras ålder och vem de egentligen är.
Hur många av dem som kommit till Sverige tillsammans med sina familjer och/eller släkt (som håller sig gömda i väntan på att de ensamkommande ska få dem att komma upp i ljuset i egenskap av anhöriginvandrare) vet ingen.

Men oavsett vilket har de inte kommit ensamma till Sverige. Om de inte kommit tillsammans med familj och/eller släkt så har de kommit tillsammans med sina vänner.

3. Flyktingar?
De är inte flyktingar utan ekonomiska migranter. Det finns mycket som bekräftar detta, inte minst den gemensamma anstormningen under ev mycket kort tidsperiod utan att någonting förändrats i hemlandet.
Dessutom får man inte flyktingstatus förrän Migrationsverket beviljar personen uppehållstillstånd som sådan.

Det är inte av en händelse som de valt att ta sig genom ett tiotal länder för att komma specifikt till Sverige i syfte för att söka asyl här, i strid med Dublinförordningen!

Sverige placerade vuxna män i skolor och på HVB-hem tillsammans med riktiga barn

När Sveriges Radio granskade fenomenet förra året vittnade tjänstemän i flera svenska kommuner om att vuxna asylsökande, som ljugit om åldern, var placerade bland riktiga barn på skolor och HVB-hem.
Vi har haft någon som var gråhårig, det är uppenbart kan jag säga. De är äldre än personalen vissa och jag ser framförallt en risk gentemot de små, sa Irene Sandqvist, enhetschef på Socialförvaltningen i Helsingborg, i Sveriges Radio 8/6-2016.

Från ensamkommande barn till ensamkommande ungdomar till ensamkommande… för vuxna asylsökande som ej är ensamkommande

Ju mer information som framkommit om de asylsökande från Afghanistan, desto svårare har det blivit med benämningen på dem. Uttrycket ”ensamkommande barn” har med tiden bytts ut mot ”ensamkommande ungdomar”.

Red’s kom:
Samt ”barn utan vårdnadshavare” ”ungdomar utan vårdnadshavare”, ”asylsökande utan vårdnadshavare” och en rad andra omskrivningar i till synes desperata försök från vänstern att ta fokus från vilka det egentligen handlar om.

Dvs på motsvarande sätt som att Sverige är det enda land i världen som skapat ett annat ord för zigenare; ”EU-migranter”.

Se: Ge ”ensamkommande” amnesti kräver Magnus Kihlbom, men vilka är de ”ensamkommande”?

Varför kallar politiker och media inte de ekonomiska migranterna för vad de är i st f ”ensamkommande”?

Numera kan inte ens de mest naiva debattörer längre hävda att det är en myt att många vuxna har utgett sig för att vara barn. Förvirringen verkar hos vissa således blivit total, och kanske är det därför som många numera kallar de asylsökande från Afghanistan kort och gott för ”ensamkommande”.

När nyheten kom i veckan om afghanernas framtid använde många politiker och journalister endast denna svävande benämning. Jag undrar vad definitionen av en ”ensamkommande” är? Går det att vara ”ensamkommande” om man är 20, 25 eller 30 år?

Red’s kom:
Går det att vara ensamkommande om man skickats iväg av familj och släkt i Afghanistan, Iran och Pakistan tillsammans med en stor grupp andra som tagit sig till Sverige genom att betala ”flyktingsmugglare” – dvs migrantsmugglare – stora summor pengar?

Detta enbart i syfte att hela familjen sedan ska få komma till Sverige för att försörjas utan minsta krav på motprestation.

Amnesti för alla som ljugit sig till försörjning och stora bidrag

Enligt Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin skall de nya reglerna gälla alla afghaner som registrerades som barn när de kom till Sverige.

I praktiken ges då möjlighet till permanent uppehållstillstånd även för de som ljugit om sin ålder [samt försett Migrationsverket med en rad andra falska uppgifter, som var de egentligen kom ifrån, falska hotbrev från IS, etc]. Det vill säga de som i själva verket är ensamkommande vuxna.

Det går att säga mycket om den här situationen, men klarspråk har i vart fall inte varit något som präglat debatten om de asylsökande från Afghanistan.

Red’s kom:
Dvs som det alltid fungerar när vänstern styr debatten.

Ensamkommande flyktingbarn?Källa: GP

Se även bl a;
Yousof Rizai kräver amnesti för alla från Afghanistan – SR censurerar

Varför försörja ekonomiska migranter i stället för att hjälpa flyktingar?

Afghanernas demonstration, slogan ”Vi bygger landet” provocerar

Vad hände med den moraliska stormakten Sverige? Undrar ekonomiska migranter

Afghaner varnar för landsomfattande protest – i Sverige – 12/9

Är Afghanistan Sveriges framtid?

Stockholmspolisen polisanmäls för vägran att göra inre utlänningskontroll

Asylsökande afghaner, vänsterns verktyg

Fatemeh Khavaris mål är att bli statsminister i Sverige

Vem finansierar afghanernas strejk för att försörjas av Sverige? ½ miljon kr!

85 kulturarbetare kräver att afghaner ska få asyl av känsloskäl

Absurd medierapportering om de sittstrejkande afghanerna som kräver försörjning

Amir Nabizadeh kräver rösträtt för afghaner i Sverige – Maria Ferm (MP)

Afghanerna kräver av Afghanistan att de inte ska ta emot sina medborgare

Ung i Sverige: Svenskarnas ansvar att lära sig persiska/dari

Fatemeh Khavari & Sandra Fogelberg: Självmord visar att alla afghaner ska få asyl i Sverige

Fatemeh och Amir polisanmäler Mattias Karlsson (SD) för förtal & upphovsrättsbrott

Fatemeh Khavari hotar Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson
Bidragsbrott beivras i andra länder. Moraliska bidragsfuskare? – 30 miljarder kr/år! En av 290 kommuner polisanmäler bidragsbrotten. Vad är moral för afghanerna? Fatemeh rätt person att ge morallektioner? Sverige utnyttjas av moralbefriade asylsökanden.

Fatemeh Khavari åker hem till Afghanistan på obestämd tid
Fatemeh aspirerar på statsministerposten. Mikael Ribbenvik – GD Migrationsverket (och miljöpartist) – lovat rösta på henne.
Fatemeh vill inte bygga upp sitt eget land. ”Kärlek” svar på allt?

Fatemeh Khavari minns inte när hon är född
Jonas Sjöstedt (V) bjöd in Fatemeh Khavari till den senaste partiledardebatten, och helt utanför ämnet i debatten krävde Sjöstedt en ursäkt till henne från Jimmy Åkesson (SD).


Talesperson för ”ensamkommande” afghaner dömd för sexuellt ofredande av minderårig – Arif Moradi

Kvinnor i #jagärhär stöttar sexualbrottsdömd afghan och sprider hat om offret

Arif Moradi – Så här porträtteras den dömde afghanen av Sveriges medier


Ge ”ensamkommande” amnesti kräver Magnus Kihlbom, men vilka är de ”ensamkommande”?


Mariestad polisanmäler ensamkommande som ljugit om sin ålder, S vill inte beivra bidragsbrott

Ensamkommande som får bidrag baserat på lögner polisanmäls inte i Habo

Migrationsverket ljuger om åldersbedömningar av ensamkommande

Asylsökande som ljuger ska inte få PUT i Danmark. UNHCR upprörda

Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


Regeringen stöttar afghanernas sittstrejk mot regeringens politik

Polisen utför ingen inre utlänningskontroll pga att den politiska viljan saknas


Gymnasiestudier nytt asylskäl, MP försvarar detta sätt att kringgå asylregler – Maria Ferm (MP)

Maria Ferm (MP) kan inte förklara varför afghaner utan asylskäl ska få asyl

Anonyma S-riksdagsledamöter kräver amnesti för ”ensamkommande”

Dessa socialdemokrater kräver att afghaner ska särbehandlas i asylprocessen

S viker sig för MP:s krav på amnesti för ensamkommande

Amnesti för ensamkommande män förvärrar skolkrisen

1 procent av de ensamkommande har lärt sig svenska efter 3 år

V kräver att utvisningar av ensamkommande vuxna stoppas i väntan på lag om detta

Pedagog för ensamkommande kritiserar regeringens amnesti för ensamkommande


KD, L, V och MP vill tvinga Migrationsverket att stoppa utvisningar till Afghanistan – Maria Ferm (MP)

Centern vill ge alla från Afghanistan asyl i Sverige oavsett asylskäl

Centerpartiet går ihop med V och MP i att alla afghaner ska försörjas av Sverige – Maria Ferm (MP)

Annie Lööfs vänstervridning av Centern – Fri invandring


Inskränkningar av utländska medborgares rättigheter


Två ”experter” hävdar att ensamkommande behandlas brutalt av Sverige


Vänsterpropaganda i SVT om ”ensamkommande”

Gemensam EU-policy för migration – Europabarometerns missvisande resultat


0-5 av 581 ensamkommande flyktingbarn har konstaterats vara barn
Minst 84 procent av de 4 080 ”ensamkommande” som hittills frivilligt ålderstestas av Rättsmedicinalverket är vuxna, alltså över 18 år med marginal (!), precis som i Danmark och Norge (inlägget handlar även om George Soros).

Det förlängda uppehållet för gymnasiestudier: I mars 2017 beslutade S+MP-regeringen att stoppa utvisningar av ”ensamkommande” som går på gymnasiet.
Varje ”ensamkommande barn” kostar minst 1 065 070 kr/år, enligt Migrationsverket.

Statistik t o m 2017-10-31
• Antal beställningar angående medicinska åldersbedömningar från Migrationsverket: 10 009
• Antal rättsmedicinska utlåtandet om ålder som skickats till Migrationsverket: 7858
• Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, avser 311 asylsökande av kvinnligt kön och 7 547 asylsökande av manligt kön.
• Rättsmedicinalverket bedömer att i 6 628 ärenden [drygt 84%] talar utförd undersökning för att den undersökta är 18 år eller äldre (183 asylsökande av kvinnligt kön [59%] och 6 445 av manligt kön [drygt 85%]).
• Rättsmedicinalverket bedömer att i 112 ärenden talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad).
• Rättsmedicinalverket bedömer att i 1 077 ärenden talar utförd undersökning möjligen för att den undersökta är under 18 år (14 asylsökande av kvinnligt kön och 1 063 asylsökande av manligt kön).
• I 41 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra eftersom visdomständer saknats och det inte varit möjligt att göra en magnetkameraundersökning av knäleden (siffrorna kan inte visas fördelade på kön eftersom antalet asylsökande av kvinnligt kön är för litet).

Runt 35 procent av alla till EU ensamkommande flyktingar under 18 år söker sig till Sverige.
Dvs som allra minst 35 procent av alla som kommer till EU och själva hävdar att de är under 18 år, söker sig till specifikt Sverige, med 2 procent av EU:s befolkning. Varför?
2015 tog Sverige emot 40 procent av alla ”ensamkommande barn” som sökte asyl i EU-länder. Varför?
Sverige har tagit emot flest antal ensamkommande i antal av alla europeiska länder – alltså i antal inte andel, sa Stefan Löfven i SVT 2017-06-18.

Regeringen: Ensamkommande som beviljats asyl på felaktiga grunder får stanna

SVT kritisk till åldersbedömningar av ensamkommande


Ensamkommande flyktingbarn kostar 34 miljarder kr/år, minst


”Ensamkommande flyktingbarn” – Statistik, 70% Afghanistan

Afghanska tjejer flyr sin familj i Sverige, inte Afghanistan


93% av asylsökande vill aldrig återvända till sitt hemland, 100% från Somalia


Endast 850 av ca 18 000 afghaner utan asylskäl har återvänt hem

54 år för att utvisa alla illegala migranter som kom till Sverige 2015

Norge utvisar afghaner, irakier och syrier till Sverige – Vill stänga gräns mot Sverige

Massiv vänstervriden mediebevakning av utvisning av afghaner


Debatt om flyktingpolitiken: Kristina Persson (S), Fredrik Malm (FP), Paula Bieler (SD) – Frontex


Migrationsverkets prognoser lika meningsfulla som väderprognos för nästa år Lista över vilka länder asylsökande kommer från till Sverige!

Flyktingar/migranter till EU, hur många, varifrån och till vilket land – Sveriges flyktingpolitik – Frontex


Migrationsverkets statistik 2014-2016

Asylansökningar av ”ensamkommande” 2008-2016 (pdf)
35 369 av 162 877 asylsökande utgav sig för att vara barn 2015.
23 480 av 41 564 asylsökande afghaner utgav sig för att vara barn.

Att det 2015 (i huvudsak under årets sista månader) kom 28 320 ”ensamkommandefler än den tidigare rekordhöga siffran 2014 på 7 049 ”ensamkommande” utan att något förändrats nämnvärt i hemländerna (Afghanistan, Syrien, Somalia, Eritrea, Irak, Etiopien, Statslös, Marocko, Albanien, Iran, etc) är det yttersta beviset för att flödet av ”ensamkommande” endast beror på ryktet om förmånerna i Sverige där inga krav på motprestation finns.

Antalet ”ensamkommande” från Afghanistan ökade med 21 933 personer mellan 2014 och 2015 (nästan uteslutande män). Alltså 1 500 procents ökning från det ena året till det andra. Ingen annan förklaring till denna ökning finns än att ryktet spreds om Sverige som ett land där alla får för dem ofattbara förmåner – med gratis boende, gratis mat, gratis utbildning, gratis vård/tandvård, gratis körkort, etc, etc. Utan att några krav ställs för dessa förmåner.
Ökningen av afghaner med 1 500 % ska jämföras med andra ”ensamkommande” än afghaner som under samma period ökade med 260 %.

Andelen beviljade asylansökningar där en prövning av asylskälen ingick uppgick under 2016 till 86 procent för samtliga ”ensamkommande barn” och 78 procent för afghanska ”ensamkommande barn”. Efter det nya rättsliga ställningstagandet rörande Afghanistan ökade beviljandegraden för ensamkommande afghanska ”barn” till 82 procent under januari 2017. Beviljandegraden ligger fortsättningsvis högt idag (september 2017) på 84 procent.

Asylsökande per land 2000-2016 (pdf)
Som framgår av statistiken ökar antalet asylsökande till Sverige (främst från Syrien, Afghanistan, Irak, Statslös, Eritrea, Somalia, Iran, Albanien, Kosovo, Etiopien, Ukraina, Mongoliet, Serbien och Marocko) om regeringen sänder signaler att det lönar sig för ekonomiska migranter. Samt att det lönar sig att ljuga och det blir inga straff om man lurar till sig bidrag och förmåner.
USA har klassat Syrien, Somalia, Iran, Jemen, Libyen och Sudan som särskilt farliga länder och därför infört inreseförbud från dessa länder.

Sedan 2011 har Sverige gett skydd åt över 140 000 syrier och ca 20 000 afghaner.

2016 fick 67 000 asylsökande (ej inräknat den omfattande anhöriginvandringen) uppehållstillstånd i Sverige, vilket motsvarar invånarantalet i Mölndal (Sveriges 35:e största kommun).

Asylsökande från länder med högst bifallsandel 2017, märkliga beslut


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU – Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

EU vill höja avgiften för Sverige, trots att vi redan betalar mest

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor