Miljöpartist kräver att Sverige ska anpassa sig efter islam

Sara Mohammad skrev sina kloka åsikter under rubriken ”Skilda badtider bevisar islamisters makt” i Sveriges kanske mest delade artikel genom tiderna (110 657 delningar).

Det hårresande och avsevärt viktigare svaret från miljöpartisten Sümeyya Gencoglu är det emellertid inte alls lika många som läst (följer här efter Saras åsikter). Det är i miljöpartistens chockerande text vi kan läsa hur många muslimer tycker det är självklart att svenskar ska anpassa sig efter dem och deras kultur samt underkasta sig islam och dess värderingar.

När de kommer till Sverige får de lära sig en massa om ”rättigheter” och ”möjligheter” (vilket alltid är lätt att ta in), men väldigt lite om skyldigheter samt lagar, regelverk och kultur. Det tar säkert heller inte lång tid att upptäcka att i Sverige straffas man oftast inte för brott, utan man belönas på olika sätt (straff har i regel ersatts med vård och särskilda bidrag istället för en kombination av dessa). De har fått lära sig att i Sverige gör man som man själv vill för här finns en ”världsunik” valfrihet. De anser därmed att deras religion står över alla rättigheter som ursprungliga svenska medborgare i vårt sekulära samhälle har:

Häromveckan gick Storsjöbadet i Östersund ut med att de börjar sälja burkinis, och flera badhus har börjat med skilda badtider för kvinnor och män.

Vi är många som flytt från ett kulturellt och religiöst förtryck med krav på kontroll av kvinnors sexualitet och förnekande av jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vi kom hit till Sverige med högt ställda förväntningar på ett fritt samhälle. Vi ville bli en del av ett fritt land och det som den svenska kvinnofrigörelsen hade uppnått. Vi ville också stödja kvinnofrigörelsen i de länder vi kom ifrån.

Oroväckande utveckling i Sverige

Men idag ser vi med oro hur religiösa krafter steg för steg flyttar fram sina positioner här i Sverige. Vi har upplevt det, vi känner igen det, vi vill inte drabbas igen.

Hjärntvätt med stöd av religion

Religiösa normer och värderingar har alltid hjärntvättat oss att uppfatta dem som något naturligt och eftersträvansvärt. I själva verket är de ofta kvinnofientliga idéer som förtrycker.

Samhället ska inte rätta sig efter hur det fungerar i länder som Saudiarabien och Iran

En feministisk regering i det svenska samhället ska behandla alla lika. Samhällets institutioner ska inte bidra till att upprätthålla ideal från länder som Saudiarabien och Iran.Islam- och HBTQ-främjande verksamhet förbjuds i den kommunala ordningslagen i Ungern.

Skilda badtider är exempel på hur islamister tar makt i samhället

En uppdelning av kvinnor och män, som i fallet med skilda badtider i simhallar, är ett bevis på islamisters makt och förmåga att driva igenom gamla regelverk i det nya landet.

Red’s kom: Vilket fungerat tack vare fega och politiskt korrekta politiker.

”Enkla lösningar” blir en kapitulation för förtryck

Det som ser ut som en enkel lösning på ett praktiskt problem är i själva verket en kapitulation för det förtryck som vi en gång flydde ifrån.

Ett förtryck som utövas av både manliga och kvinnliga islamister.

Religion och kultur argument för att motverka jämställdhet och likabehandling

Religion och kultur blir återigen argument som tillåts att motarbeta jämställdhet och likabehandling av män och kvinnor.

Dags att ge ett annat finger än lillfingret?

När religiösa ledare får ett lillfinger dröjer det inte länge innan de tar hela handen. Börjar vi vänja oss vid att ge företrädare för den människosynen att sätta agendan, vet vi inte var vi hamnar.

Red’s kom:
Regeringen har gett alltför många lillfingrar redan, och det är hög tid att Sverige sätter ner foten och med tydliga regelverk visar att en fortsatt islamisering kraftfullt kommer att motverkas av samhället på alla sätt möjliga.

Många muslimer försöker styra det svenska samhället mot ofrihet

Många har kommit till Sverige för att få leva i frihet, men det finns andra som vill driva landet i den motsatta riktningen – mot ofrihet.

Islamister försöker smyginföra sina värderingar i det svenska samhället

Långsamt men målmedvetet vill de ändra vårt sätt att se på oss själva och på varandra.

Skilda badtider är inte någon enstaka detalj, utan en del av ett systematiskt och metodiskt arbete som islamister bedriver.

Red’s kom:
Islamister försöker förändra samhället steg för steg och förlitar sig på att Sveriges politiker inte ska våga uttrycka folkets mening och att vi inte ska märka förändringarna förrän det är för sent.

Har muslimska kvinnor alltid varit förtryckta?

En vanlig åsikt är att ”muslimska kvinnor ska få leva på samma sätt som de alltid har gjort”. Det vill säga under hijaber, burkor och i separata utrymmen när de befinner sig utanför hemmet. Men det är ju fel! Muslimska kvinnor har inte alltid levt som idag. Tvärtom!Burka, Niqab, Hijad, ChadorSe: Avslöjande – Slöjans rättigheter

Är Iran, Afghanistan och Egypten förebilder för Sverige?

För den som sett bilder från Iran, Afghanistan och Egypten från 70-talet kan se att det snarare har skett en utveckling åt andra hållet, baklänges in i medeltiden.

Red’s kom:
I Sverige har vi gått framåt i utvecklingen och en klar majoritet av det svenska folket ser inte att ovanstående länder är exempel som Sverige ska följa.

Sverige har den senaste tiden gått bakåt i utvecklingen i vissa avseenden

På samma sätt kan den som vill ta del av svensk nutidshistoria se att även Sverige har blivit betydligt mindre frigjort och öppet än tidigare.

Muslimer skapar ett polariserat samhälle

Ju mer vi uppmanas att dölja oss bakom slöjor, bakom skärmar i SFI-klasserna och på könsuppdelade kommunala bad, desto mera kommer även den infödde svensken att påverkas och se sig själv med den andres ögon.

Idag är det vi som flytt från förtryck som drabbas. Snart påverkas hela samhället.

Red’s kom:
Muslimer (inte alla, men det säger sig självt och är därför onödigt att tillägga hela tiden) har ett särskilt avvikande beteende. När muslimer ställer allt fler och allt orimligare krav på att samhället ska anpassa sig efter deras specifika ”religion” (som i praktiken är ett politiskt system, dessutom kraftig kvinnoförtryckande) riskerar det att skapa en ilska över alla muslimer, vilket är mycket olyckligt för alla de muslimer som accepterar svensk kultur och som är skötsamma.

Det turkiska partiet AKP håller just nu på att försöka få igenom ett lagförslag på religiösa grunder som legaliserar sex med minderåriga om den som begått våldtäkten sedan gifter sig med barnet. Är det så vi vill att det ska fungera i Sverige?

Leva enligt sin ursprungliga kultur och religion istället för att anpassa sig efter samhället

Därför är det viktigt att uppmärksamma kulturrelativism och missriktad välvilja mot de som säger sig vilja leva i enighet med sin ursprungliga kultur och religion.

Red’s kom:
Kulturrelativism är en moralisk attityd och ett forskningsmetodologiskt förhållningssätt som innebär att man utgår ifrån uppfattningen att ingen kultur är viktigare eller mer utvecklad än någon annan.

Svensk kultur är odiskutabelt viktigare i Sverige och betydligt mer utvecklad än den muslimska kulturen. Kulturer ska kunna leva parallellt, men är det rimligt att den svenska kulturen ska ge vika för specifikt den muslimska kulturen?

Kommer muslimer till Sverige för att få frihet?

Ställ gärna frågan varför Sverige hägrade som frihetens land när de flydde för sina liv. Glöm inte att fråga vad de flydde ifrån.

Men bli heller inte förvånad om svaret handlar om just kultur och religion.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-08-02


Miljöpartisten med det svårstavade namnet Sümeyya Gencoglu (ledamot i Miljöpartiets partistyrelse, sitter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ordförande i Svenska muslimer för fred och rättvisa, – som leds av Yasri Khan, som sparkades ut ur MP efter medias avslöjanden -, Halmstad) besvarar ovanstående åsikter med:

Sara Mohammad, när jag läser din debattartikel på SVT Opinion, så ser jag inget annat än ett underliggande islamofobisk uttalanade.

Red’s kom:
Känns denna retorik igen?
• Om någon anser att Sverige inte mäktar med invandringen så är man per automatik rasist, främlingsfientlig, fascist och nazist. Ett klassiskt sätt (”angrepp är bästa försvar”) av vänsterextremister i syfte att försöka undvika sakfrågor är att kasta ur sig epitet.
• Om någon dristar sig till att kritisera hederskultur och muslimers förtryck av kvinnor så är man per automatik islamofob.

Se: Islamofobi: Är berättigad oro för islamism en fobi?

Buddismofobi?
Är det inte märkligt att det inte ens finns något motsvarande ord för någon annan religion än islam? T ex buddismofobi. Kan det bero på att det inte finns någon annan religion som kräver så drastiska förändringar i samhället på det sätt som islam gör, och att ingen annan religion skapar så många och stora samhällsproblem?

Vänsterextremister och muslimer har alltså – i vanlig ordning – skapat ett ord specifikt för islam för att begagna sig detta ”attack-ord” som svar på allt, istället för att debattera och för att slippa argumentera och försvara sina osakliga och faktalösa åsikter som nästan uteslutande handlar om känslor.

SKENHELIGA FEGA FEMINISTER
Har det svenska folket noterat hur tyst det är från alla politiker som utger sig för att vara feminister varje gång muslimer vill införa kvinnoförtryck på olika sätt i Sverige?

Dessa självutnämnda feminister inser att det inte går ihop att både vara feminist samtidigt som de försvarar den okontrollerade invandringen där de tvingas ta ställning mot utländska män och kvinnor som förespråkar kvinnoförtyck. Därför hoppas de helt kunna undvika ämnet för att folket inte ska upptäcka hur fel de tänkt; Kvinnoförtryck är ok, om det är utländska medborgare/nyanlända som står för detta.

Innebär frihet att alla har rätt att göra allt vi vill?

Är det verkligen frihet för alla som du talar om?
Frihet innebär inte ett alternativ för alla. Frihet innebär rätten att få välja, vilket man får när badplatser har skilda badtider.

Red’s kom:
Då vill jag välja att få ett separat badhus för mig själv där jag inte behöver betala för inträdet, på skattebetalarnas bekostnad. Vaddå, har jag inte friheten att välja detta? Grrr.

François Fillon som vann över Sarkozy i primärvalet till Presidentvalet sa;

Det är en fråga om respekt. De personer som anländer sist till ett hus ska inte betrakta sig själva som ledare och ägare av annans egendom.

Som kvinna har du valet att inte bada på badhus

Som kvinna har du fortfarande valmöjlighet till att inte bada separat.

Red’s kom:
Som kvinna har du möjlighet att välja att antingen gå eller att inte gå på Sveriges icke-könsseparerade badhus.

Vilka är ”alla kvinnors rättigheter i vårt samhälle”?

Och som den kvinnorättskämpe som du är, hade jag önskat att du verkar för alla kvinnors rättigheter i vårt samhälle, utan att göra skillnad på dess religion eller tro.

Red’s kom:
Alla kan inte ges alla rättigheter som de tycker att de vill ha, särskilt inte på samhällets och andras bekostnad.

Aldrig någonsin får Sverige ge efter för krav på förändringar i samhället som baseras på religion!

Förtrycks förtryckta kvinnor om de inte tillåts förtryckas?

Genom att skriva ”Ju mer vi uppmanas att dölja oss bakom slöjor”, förtycker du mig och andra svensk-muslimska kvinnor som har valt att bära sjal/hijab och inte alls ”döljer sig” som du skriver.

Red’s kom:
Låt oss rent hypotetiskt säga att det finns muslimska kvinnor som valt att leva under kvinnoförtryck (det finns det ju faktisk även svenska kvinnor som gör när de t ex inte lämnar män som misshandlar dem).

Kan det möjligen bero på att dessa muslimska kvinnor levt under förtryck i så många generationer att de inte förstår att de är förtryckta av män som bestämt vilka kläder de ska ha på sig?

• Varför ska religiösa symboler, som burka och niqab är, göras acceptabelt i ett sekulärt samhälle som har en kultur att ta avstånd från dessa?

• Varför vill Du förvägra landets egna medborgare sina rättigheter?

• Varför tycker Du att vi ska betala för för era (muslimers) religiösa särarter?

Vem ger Sara Mohammad rätten att tycka?

Vem ger dig rätten till detta?

Red’s kom:
Yttrandefriheten ger henne rätten att säga sin åsikt. Om du kommer till Sverige och dessutom engagerar dig politiskt i Miljöpartiet kanske det skulle vara bra om du lär dig i alla fall lite om det politiska systemet i Sverige samt kulturen, och inte bara förutsätter att det ska fungera som i ditt hemland.

Bestämmer Sara över svensk-muslimska kvinnor?

Vad är din avsikt Sara? Att bestämma över oss svensk-muslimka kvinnor om vad vi ska göra och inte göra? Och vad vi ska få ha på oss?

Red’s kom:
Det är alltid någon som bestämmer över oss. Om det inte är en chef, en make/maka, skatteverket, en bostadsrättsföreningsstyrelse, etc, så är det staten som styr och bestämmer över oss via lagar och regler. För sådana finns det faktiskt fortfarande i Sverige, även om regelverken hela tiden måste uppdateras och utökas för att bekämpa våld och förtryck av primärt dem som kommer hit från muslimska länder och vägrar assimilera sig i samhället.

Muslimer får ha på sig vad de vill, enligt samhällets begränsningar. Vad detta är bestämmer varken Sara eller jag över, men samhället gör detta.

Valfrihet

Vart tar friheten om att välja, vägen då?

Red’s kom:
Friheten att välja mellan de alternativ som finns att välja mellan kvarstår för alla så länge denna ”frihet” inte innebär att muslimer tror att de kan komma till Sverige för att bestämma över de svenska medborgarna och löpande förändra Sverige till det sämre.

Skapas hälsa och träning för kvinnor endast med separata badtider?

Genom att ge kvinnorna möjligheten att välja separata badtider skapar vi utrymme och möjlighet för hälsa och träning för de kvinnor som önskar och vill detta.

Red’s kom:
Den möjlighet finns med exakt samma förutsättningar för muslimer som för alla andra. Utan särskilda badhustider för muslimska extremister.

Är olika badtider islamism?

Du skriver: ”Skilda badtider bevisar islamisters makt”.

Skilda badtider kallas inte islamism, Sara. Det kallas friheten att välja, vilket vi har i ett fritt Sverige.

Red’s kom:
Sara har ingenstans skrivit att skilda badtider kallas islamism. Det är emellertid en konsekvens av islamism.

Vi har enbart friheten att välja mellan de alternativ som finns och som vi har råd med.

Det verkar som att Sümeyya Gencoglu har lite problem med det svenska språket (rena felstavningar i hennes text har här markerats i rött).

Innebär religionsfrihet att man tillåts göra precis vad man vill?

Vi har religionsfrihet, vilket är en av det finaste vi har här i Sverige. Så enkelt är det.

Red’s kom:
Nej, så enkelt är det inte. Religionsfrihet innebär att man får dyrka vilken Gud man vill. Det innebär inte att man får göra som man vill i allt, i religionens namn!

Om man kommer till Sverige så måste man lära sig att det är så det fungerar. Om man inte vill lära sig detta får man åka hem. Så enkelt är det!

Se: Krav på att avskaffa lagen om religionsfrihet

Det är inte Allah som styr i Sverige

Ställ gärna frågan varför Sverige hägrade som frihetens land när de flydde för sina liv. Glöm inte att fråga vad de flydde ifrån.

Ja, precis…

• Glöm inte att vi i Sverige har många som har flytt hit på grund av andra skäl och från andra länder än just islamistiska.

Red’s kom:
– Denna miljöpartist säger alltså att många flytt till Sverige av rent ekonomiska skäl. Vilken relevans har det här?

– Denna miljöpartist säger alltså att det finns andra länder som flyktingar kommer från än muslimska. Trots att vi vet från statistiken att det är en klart övervägande andel som kommer från just muslimska länder, främst Syrien (1/3 av migranterna), Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia, Iran, Etiopien, etc.

För mer detaljerad information om var asylsökande kommer från till Sverige, se: Migrationsverkets prognoser lika meningsfulla som väderprognos för nästa år

• Glöm inte de Östurkiska flyktingar som förtycks av den Kinesiska staten på grund av deras muslimska tro.

Red’s kom:
– Vad har ”Östurkiska flyktingar som förtrycks av den Kinesiska staten” med problemen i Sverige, och separata badhustider för kvinnor och män, att göra?

• Glöm inte de flyktingar från Syrien som kommit hit för att kunna fortsätta leva vanligt (muslimsk) liv utan att befara livshot.

Red’s kom:
– Om syrier vill leva ett muslimskt liv i en sekulär stat som Sverige så är det inte upp till dem att bestämma att samhället ska rätta in sig efter dem. De är fria att söka sig till länder som följer denna lära om de vill ha rättigheter som de inte anser sig ha i Sverige.

• Glöm inte heller de bosniaker som flydde till Sverige för att rädda sitt liv just på grund av sin muslimska identitet.

Red’s kom:
– Nej, de flydde till Sverige – precis som serber – pga ett krig. Om de – likt dig – vill leva ett liv som inte överensstämmer med de svenska värderingarna är även de fria att flytta tillbaka. Kriget är över.

Miljöpartiet – tillsammans med Grön Ungdom – är det parti som mest infiltrerats av islamister och att döma av uttalanden som här är de dessutom synnerligen politiskt okunniga – och okunniga i allmänhet. Ett skäl gott som något att INTE lägga sin röst på Miljöpartiet.

Innebär valfrihet att alla har möjlighet att välja vad de vill?

För mig är valfriheten och religionsfriheten något av det finaste vi har i Sverige. Där människor får tro på det de vill tror på, eller inte tro på.

Red’s kom:
Det handlar inte om tro!!! Muslimer får självfallet tro på islam och läsa koranen hur mycket de vill, men religionen ska och får inte påverka samhället.

Svenska medborgare måste ha rätten att inte påtvingas religiösa seder och bruk, som t ex islams traditioner av kvinnoförtryck och hederskultur.

Det finaste vi svenska medborgare har är vår kultur, vår självständighet och möjligheten att slippa religiösa influenser som inte hör hemma i vår kultur och som påverkar samhället negativt. Det är inte något som muslimer rimligen kan ha rätten att ändra på och det är skrämmande att de anser sig ha denna rätt!

Är svenskars mänskliga rättigheter mindre värda än de utländska medborgares rättigheter?

För att ingen kan bestämma över vad man får lov att ha på sig, och inte hindras ifrån de mänskliga rättigheterna av att få välja.

Red’s kom:
Det är ingen mänsklig rättighet att välja vad man vill.

Det är nu upp till Sverige att tydligt visa att det finns en gräns för hur mycket vi kan tillåta samhället att förändras. Muslimska religiösa traditioner ska aldrig på något sätt finansieras av skattebetalarna.

Säg nej till sharialagar, hederskultur, könsstympning, kvinnoförtryck, månggifte, tvångsäktenskap, giftermål mellan barn såväl som mellan barn och vuxna, hustrumisshandel, att kvinnor inte ska få köra bil, att muslimer vägrar hälsa på kvinnor, terroristresor, separata badtider, slöja, niqab, burka, burkini och liknande religiösa klädesplagg, halalkött, minareter och böneutrop, avbrott i arbetet var 4:e timme för bön, kommunalt/statligt stöd till terrororganisationer och organisationer som inte står upp för svensk värdegrund, inkvotering av muslimer (bl a) i Public Service och andra arbetsplatser, etc, etc.

Precis som Angela Merkel (CDU, Tyskland) säger så står landets lagar och värderingar över hederskultur, stam- och familjeregler samt sharialagar. Angela Merkel vill också att Tyskland ska införa förbud mot religiösa/förtryckande klädesplagg (Burka).

En annan förändring som även Sverige måste anamma omedelbart är att för ”flyktingar” som inte går på introduktionskurser och integrationskurser ska bidrag dras in.

Carin Jämtin (S) har t o m föreslagit muslimska helgdagar i Sverige! Hon tycker att den stora andelen kristna helgdagar rimmar illa med det multikulturella Sverige.
Ordföranden i Svensk islamisk samling Abd al Haqq Kielan jublar över förslaget från Carin Jämtin.
– Det skulle vara en oerhörd landvinning för oss, säger imamen till Dagen.

Medborgarna måste tillsätta politiker (gärna då inte miljöpartister) som vågar ta fram ett förbud mot muslimernas kvinnoförtryckande klädesplagg och som inte tar någon notis om vänsterextremisterna varken i Sverige eller i diverse organisationer i andra länder.

Rätten att välja

Så, ännu en gång, Sara: separerade badtider bevisar ingenting annat än svenskens rätt till att välja.

Red’s kom:
Då har jag, som svensk, alltså rätten att välja bort att det ska finnas separata badtider för män och kvinnor.

Det ska noteras att denna miljöpartist drygt ett år efteråt fortfarande sitter kvar i Miljöpartiet, dvs Sveriges av islamister mest infiltrerade parti. Ett kvinnofientligt parti.

Exempel på andra politiker som ifrågasatts;
• Yvonne Ruwaida, Miljöpartiets styrelse, oppositionsborgarråd i Stockholm.
• Shakhlo Altieva, MP, Botkyrka, som driver frågan om separata badtider för flickor och kvinnor.
• Semanur Taskin, Grön ungdoms f.d. språkrör i Stockholm.
• Anna Sundberg, Miljöpartiet i Sundbyberg, grundskole- och gymnasienämnden, blev jihadist på 2 veckor och som tidigare kallade sig vid sitt muslimska namn Um Anas och var gift med Al-Qaida terroristen Said Arif.
• Mohamud Dayib, kommunfullmäktige samt utbildningsnämnden för MP i Göteborg.
• Khalil Karimi, Grön Ungdoms språkrör i Västerbotten.
• Awad Hersi, MP, ordförande i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta.
• Mehmet Kocsürer, MP, Haninge, kommunalråd och gruppledare.
• Sahir Drammeh, MP, Haninge, 1:e vice ordföranden i kommunfullmäktige.
• Ahmet Ugan, MP, Haninge.
• Acer Tuncer, MP, Haninge kommunfullmäktige, ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Även om det inte alls är i samma omfattning som inom MP så förekommer islamister även i andra partier. T ex Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (S), Hasan Dölek (f.d. socialdemokratisk politiker, ordförande Turkiska Riksförbundet), Abdirizak Waberi (Moderaterna, f.d. riksdagsledamot, från Somalia). Islamisten Mahmoud Aldebe, som förespråkar sharialagar, har legat på Centerpartiets nomineringslista till riksdagen. Vänsterpartiet har bl a Zakarias Zouhir, som kallar skärpt terrorlagstiftning för en ”attack” mot muslimer.

EU-parlamentsledamoten Jasenko Selimovic (L) verkar heller inte vara en särskilt trevlig person, om man ska tro på media.

Sammanfattningsvis måste ovillkorligen följande gälla (parallellt med acceptans för alla religioner) om inte samhället ska falla sönder:

NOLLTOLERANS MOT NY RELIGIÖS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET!

Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-08-04
Se även bl a;
Varför ska samhället anpassa sig efter islam och muslimska hederskulturen?


Krav på att avskaffa lagen om religionsfrihet

Sekulär stat som motverkar förtryck via religion


Är berättigad oro för islamism en fobi?


Allah bestämmer inte i Sverige

Muslimer vill ha eget regelverk

Muslimhat och islamkritik olika saker

Islamiska symboler kan inte vara immuna

Ju mer religion desto mindre moral, etik och pålitlighet

Islam ska respekteras i EU. Citeras bibeln straffas det med dryga böter

Hets mot folkgrupp att likna böneutrop vid åsneskri

Skolbarn ska tillåtas gå i kyrkan

Är friheten provocerande?

Alice Bah Kuhnkes företrädare för muslimer


Afghanska tjejer flyr sin familj i Sverige, inte Afghanistan


Dessa åtgärder krävs för Sveriges invandringspolitik


Centerpartiets integrationspolitik


Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

27 reaktioner till “Miljöpartist kräver att Sverige ska anpassa sig efter islam”

  1. Varför ska vi svenskar anpassa oss till Islam? Det är ju dom som kommer hit till Sverige som ska anpassas till vår kultur !!!!

   1. Därför att Islam är både en tryggare värld och bättre religion för våra familjer.
    En kvinna som följer sin man i Allahs välsignelse är en lycklig kvinna.

    1. Det säger alla män som inte är självsäkra på sig.
     Och just därför är en kvinna är lycklig så länge hon är förtryckt av sin man i egenskap av sin religion. Tyvärr så är islam förtryckarnas religion.
     Så som det visar sig i era länder ger Islam ingalunda trygghet varken för världen eller för framtiden.
     Det är den enda religion som förespråkar våld i religiös tro.
     För om du läser vilken religion som helst i världen så förespråkar alla religion för kärlek utan något slag våld överhuvudtaget
     Och islam är det enda religion som har symbolen för slakt och död, därav svärd.

    2. Varför skulle hon vara lycklig för det. Mannen är väl knappast den klokaste. Det är svårt att förstå att muslimer med din inställning beger sig till ett icke-muslimskt land.

    3. @Kanjeb Aufdahli
     Du måste vara antingen totalindoktrinerad av djävulens religion Islam, eller fullständigt korkad. Islam är våldets religion, och vi vill inte ha Islam här i Sverige.

     En kvinna följer aldrig sin man, hon vandrar vid sidan av honom. En man leder aldrig sin kvinna, han går bredvid henne. En kvinna är en fullvärdig medlem av människosläktet såsom mannen är.

     Och snacka om att göra om sig själv till en djurisk, intelligensbefriad individ när man påstår att hijab, chador, niqab och burqa är till för att skydda kvinnor från männens sexuella lustar. Snacka om att vara hjärndöd…

     1. Han är Muslim, vad förväntar du dig. De tror att otrogna är outbildade och ointresserade och bara lallar på som inget har hänt. Vad de inte vet är att vi är många som har koll på vad de håller på med och arbetar även ut ifrån detta. 2018 kommer bli mkt intressant. Och med tanke på den situation muslimer har försatt oss i ger jag inte ett jävla skit för vad dessa tycker. Innan hade jag inte brytt mig men nu. Tycker jag bara den religionen är den värsta som finns. Sverige är inte kompatibelt med stenålder!

    4. Men era familjer är inte ämnade för Europa eller vårt karga klimat. Så det är bara att packa väskan. För vi kan inte garantera er trygghet eller försörjning då bidragen snart tar slut. Du kan dock tillhöra den lilla procent som faktiskt vill förändra, och råkar du illa ut för något den stora massan gör är detta beklagligt. Men du kan inte göra en omelette utan att knäcka några namn.

   2. Sverige ska inte ha någon invandring med islamistisk anknytning. 40 000 000 kristna är inget problem. För de flesta har samma värderingar. Detta islamska sabotage är planerat.

 1. Varför vill ni svenska förstöra vår kultur?
  Våra kvinnor klagar inte. Det är bara ni.
  Ni är avundsjuka för att vi har koll på våra kvinnor

  1. Svenskarna tänker inte acceptera er kultur, den hör inte hemma i Sverige. Det är ni som ska anpassa er inte vi. Många av Era kvinnor pratar istället skit om er bakom ryggen. Jag vet många kvinnor som haft analsex med svenska män för att fortfarande visa att de är oskuld. Det är sorgligt. Lider med kvinnorna inom er kultur.

  2. Ali,

   Enbart kommentaren ”hålla koll på sin fru” är sjukt!
   1. En fru/partner är en människa inte något en annan person överhuvudtaget har rätt att reglera…
   2. Man är två i ett äktenskap – samma regler sätts upp för båda partner. Detta kalkas FÖRTROENDE.

  3. Hur fan skulle vi vara avundsjuka på intelligensbefriade, djuriska element som ni, som känner att ni måste kontrollera kvinnorna för att inte bli sexuellt upphetsade?

   Era kvinnor klagar inte för om de skulle göra detta så hamnar de på gatan, utkastade från 4:e våningen, eller bli sönderslagna av idioter som har våldet som sin ledstjärna.

   Så nej, om du inte kan acceptera våra lagar och kultur så är ni välkomna att lämna detta land och flytta någonstans där era djuriska instinkter är mer accepterade.

  4. Varför ens komma till Sverige, ett land med hedningar, grisar, hundar och inte minst lättklädda kvinnor och ALKOHOL. Ett land som bara skriker Haram. Tror ni på fullt allvar att ni kan förändra folket bara för ni lyckats lura Sveriges politiker att tycka om er. Tror ni att ni blir mer omtyckta när Antisemitismen ökar pga av hat och avsky för att ni ser er som en bättre och finare grupp. Framförallt då ni inte kan ta vare sig kritik, sköta er eller förstå instruktioner. Sverige skall inte anpassa sig till någon religion. Och vill ni leka Islam så är ni välkomna att göra det på en helt annan plats. Klimatet i Sverige kommer ändra sig efter 2018. Ni gör klokt i att göra samma sak eller flytta. För det lär inte bli roligt att vara muslim i Europa de närmaste åren. Fler länder följer efter. Ni har bäddat er säng, nu får ni sova i den!

 2. Är det så att invandrare kommer till vårt hemland Sverige då är det inte mer än rätt att ni ska anpassa er efter oss inte tvärt om.

  Det får vi göra om vi åker till era länder””

 3. ALI!! Det handlar inte ett skit om avundsjuka utan sunt förnuft…
  varför vill ni förstöra vår kultur?? Det finns något som heter ”ta seden dit du kommer” . Hade vi flytt till era länder hade vi aldrig fått fortsätta leva som vi gjort här utan vi hade fått anpassa oss efter er, eller hur?

  1. Som andra sagt så finns religionsfrihet här. Varför vill du inte den ska gälla för oss muslimer? Det är våra mänskliga rättigheter

   1. Religionsfrihet betyder att DU, och endast du, får lov att utöva religionen. När du tvingar denna religion på någon annan så är det förbjudet.

 4. Ni har religionsfrihet i detta land. Det står i lagen. Det var därför jag kom hit.
  Ni vill att vi ska följa lagen men ni gör inte det själva. Ni ljuger
  Jag har rätt att vara muslim enligt lagen

  1. Du har rätt att vara muslim, ja. Men du har inte rätt att tvinga din religion på andra. Du har inte rätt att med hjälp av religionens namn bryta mot våra lagar. Du skall lära dig. INGEN religion står över svenska lagar.

   1. Håller med dig, jag är 200% ateist och ingen jävla religion ( islam, kristendom osv) ska ändra mitt liv eller min familjs liv eller att tvinga mig att tro på Gud. Alla religiösa kan gärna dra…..

 5. Sjukt att hon tror att sverige skall anpassa sig till Islam?!

  Snälla människa, du har flytt från ett land pga krig eller liknande?!

  Då säger det sunda förnuftet att man ska acceptera den sed/religion i det landet som ”tar emot en”. Att begära att Sverige som ett kristet land skall acceptera islam är bara absurt.

  Vi leker med tanken att det är krig i Sverige och jag flyr till t ex Irak? Tror du då att jag kan begära att de ska acceptera min religion? att jag kan ställa det kravet? Det kan man glömma, eller hur?

  Då ska samma sak gälla här med. Passar det inte här så kan man faktiskt flytta hem igen? Inte ute efter att trampa någon på tårna, men SUNT FÖRNUFT behövs.

  Så att begära att detta land ska acceptera ISLAM glöm det, lägg ner. Så Sara, antingen accepterar du vår kultur/religion annars kan jag hjälpa dig att packa din väska och betala din hemresa!

 6. Hade vi svenskar flyttat ner till Saudi-Arabien för att jobba på ett oljeföretag så hade vi helt enkelt fått anpassa oss till islam och sharialagen i Saudiarabien. För jag vet att det är inte lönt att man som svensk försöker att praktisera kristendom,och ta med sig kristna symboler, och alkohol och griskött, med mera som är strängt förbjudet, för då hade man garanterat blivit halshuggen eller fått 10000 piskrapp på torget i SaudiArabiens huvudstad Jeddah.

 7. Undrar lite om inte bloggskribenten har tolkat lite för mycket fritt här? Läser man grundartikeln så står det inte någonstans det som skribenten i denna blogg skriver.

  Red’s kom:
  Verkligen? Vad som står här är en exakt kopia av källan (som alltid). Vill du verkligen förneka något som alla kan kontrollera så enkelt (bara genom att klicka på länken till källan)?

  Sedan att peka ut en mängd olika Miljöpartister och menar sedan också att dessa har kommit med kontroversiella förslag utan att hänvisa till källorna tycker jag är ganska lågt.

  Red’s kom:
  Det finns tyvärr inte tid eller plats för allt. Alla som är intresserade av att veta mer kan enkelt söka sig fram till mer information. Var och en av de miljöpartister som nämnts är varmt välkommen att ge sin syn på saken här.

  Du borde i egenskap av miljöpartist vara väl insatt i vad de nämnda miljöpartisterna sagt och gjort. Var det verkligen nyheter för dig?

  Vem står bakom bloggen?

  Red’s kom:
  Och detta har relevans för vad?

  Vad har bloggskribenten för syfte med artikeln?

  Red’s kom:
  Och detta har relevans för vad?
  Om du verkligen är intresserad av detta, varför läser du inte vad som står under rubriken ”Politik & Partier” (längst uppe till vänster på varje sida)?

  Man har ju vinklat nyhetsflödet.

  Red’s kom:
  Ett absurt påstående. Du kan inte ge ens ett enda litet exempel på någon vinkling. Om du vill att någon ska se dig som trovärdig kan du inte bara kasta ur dig anklagelser utan den minsta motivering.

  Med tanke på hur Sveriges traditionella och vänstervridna media vinklar nästan allt som skrivs om utländska medborgare kanske du skulle fundera på att rikta din kritik dit den hör istället?

  Jag tror visst att det finns de som vill ta över världen bland muslimer och andra religiösa grupper, men det gör det också bland dem som lever i västvärlden också.

  Red’s kom:
  Om så är fallet, innebär det att man inte ska försöka göra något åt muslimernas försök att få världen att backa tillbaka till medeltiden?
  Varför finns det inget intresse inom Miljöpartiet för att motverka detta? MP framstår som ett kvinnofientligt parti när ni inte vågar ta kvinnors rättigheter i försvar.

  Hitler till exempel hade sådana planer till exempel.

  Red’s kom:
  Sist jag kollade så lever inte Hitler längre. Kanske lite meningslöst att idag försöka göra något åt Hitlers försök att utöka sitt territorium?

  Min åsikt i detta fallet är att inte skapa opinion för något som bara har ”Tolkats” åt ett visst håll utan att granska nyheten i sin helhet.

  Red’s kom:
  Vad har ”tolkats” åt vilket håll?
  Hela artikeln har bevisligen granskats. Vad är det du menar i nyheten som inte granskats?

  Där står ingenstans i artikeln att Muslimer ska bestämma över staten eller att Sverige ska anpassas till muslimska folket.

  Red’s kom:
  Är det någon som hävdat att det står i artikeln att ”muslimer ska bestämma över staten”?
  Det framgår ju av sig själv.

  Lika tydligt framgår det att muslimer anser att Sverige ska anpassas till Islam.

  Staten är en institution som bärs upp av svenska folket oavsett vilket land de ursprungligen kommer ifrån.

  Red’s kom:
  Lite väl luddigt formulerat för att kunna bemötas. Men ju fler av det svenska folket som byts ut till muslimer, desto mer muslimskt kommer Sverige att bli. Det är väl ganska uppenbart, eller hur?

  Tack för dina synpunkter, Mikael Zetterström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *