Alice Bah Kuhnkes företrädare för muslimer

Zulmay Afzali irriterar sig på att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in representanter för muslimska organisationer för att diskutera integration och ta emot råd av dem.

Red’s kom:
Ja, vi är många som skulle vilja bli inbjudna till regeringen för att diskutera viktiga frågor, men det är extremt få förunnat. Jag väntar själv på en inbjudan av regeringen. Det handlar tyvärr här bara om att Alice Bah Kuhnke vill ge en bild utåt att hon gör något. Som vanligt, mycket snack men lite/ingen verkstad.

Representanter för Sveriges muslimer?

Zulmay Afzali skriver;
Bland dem som enligt regeringen representerar muslimer i Sverige, finns bland andra Fatima Doubakil – en person som ofta ger uttryck för en mycket negativ syn på det land hon lever i. Hon företräder något som heter Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, och som motsätter sig skärpt terrorlagstiftning. Enligt Bah Kuhnkes deltagarlista verkade dessutom samtliga deltagare vid dialogmötet vara sunnimuslimer.

Red’s kom:
”Muslimer” är inte på något sätt en enhetlig grupp. Om annat än en pytteliten grupp av muslimer bara i Sverige skulle representeras hade det behövts kanske minst 1.000 representanter.

Positiv särbehandling av muslimer

Zulmay Afzali skriver;
Jag har svårt att förstå varför man i ett demokratiskt land som Sverige, där det alltid talas om ”allas lika värde” och där muslimer, kristna, judar, ateister och andra lever sida vid sida, måste skilja ut människor som bekänner sig till en speciell religion – islam – och anse att just de behöver särskilda ”representanter”.
Som flykting i Sverige måste jag säga att den här typen av särbehandling bekymrar mig.

Regeringen permanentar ett vi- och dem tänkande

Sverige är ett litet, sekulärt land och det som borde stärkas är sammanhållning och samhörighet. Att dela upp invånarna i olika grupper beroende på religion och framhålla skillnader i stället för likheter är ju att permanenta ett ”vi och dom”-tänkande. Men det är just vad den svenska regeringen gör anser jag. Det är förkastligt, segregerande och, i det långa loppet, farligt.

Red’s kom:
Regeringen inte bara saknar förmåga att integerera nytillkomna i det svenska samhället, utan skapar istället klyftor mellan olika grupper.

Regeringen måste klargöra vad som gäller i Sverige

Zulmay Afzali skriver;
Regeringen borde i stället vara tydlig med att i Sverige gäller svenska lagar och regler och att religionsfrihet är en rättighet för alla, men att det är en helt privat sak som man får hantera på sin fritid.

Red’s kom:
Så länge vi har en regering som aldrig kan vara annat än extremt politiskt korrekt blir det svårt att komma tillrätta med många problem. Religionen ska inte styra ett sekulärt land. Religion är inte något som ska styra oss som inte är religiösa eller har en annan religion. Det är inte samhället som ska anpassa sig efter olika religioner.

De kloka åsikter som Zulmay framför måste även en svensk politiker våga säga. Visst, det kommer att skrikas ”fascist”, ”främlingsfientlig” och hela raden av standardiserade skällsord, från extremisterna och en rad politiker från oppositionen, men om trenden i Sverige ska kunna vändas till en saklig diskussion även i för partierna känsliga frågor så måste politikerna/partierna ta detta om de vill visa minsta ansvar i sina uppdrag.

Zulmay Afzali skriver vidare;
Regeringen har ett ansvar mot alla: såväl ursprungsbefolkning som alla dem som beviljats uppehållstillstånd i landet. När det gäller frågor om rikets säkerhet bör man konsultera områdeskunniga personer – oavsett religiös, etnisk eller annan bakgrund.

Red’s kom:
Vad Alice Bah Kuhnkes möte med de ”muslimska representanterna” utmynnade i får vi förmodligen aldrig veta, men man tycker kanske att resurserna kunnat användas bättre.

Zulmay Afzali är f.d. regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan fyra år, lärare och författare.Klicka här för att gå till artikeln i Svd; 2015-03-14

För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *