Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Regeringen måste börja utkräva kompensation från Rumänien för Sveriges kostnader för de EU-migranter som vistas i Sverige. Inte minst avseende vård och hemresor. Alternativt dra av alla kostnader på den avgift som betalas till EU. Allt annat är naturligtvis helt orimligt.

Se: Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, menar Folkpartiet i Lund

 1. Svenska medborgare bidrar mest i världen med bistånd till Rumänien, via EU-pengar.
 2. Ovanpå detta betalar Sverige stora summor för FEAD-projekt i Sverige som går ut på att lära EU-migranterna hur de bäst ska kunna dra nytta av välfärden i Sverige på bekostnad av de svenska medborgarna.
  Se bl a: Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige
 3. Ovanpå detta betalar Sverige till Rumänien via enskilda kommuners insatser (t ex Göteborg) i Rumänien (bl a genom s k ”vänorter” i Rumänien som enbart är en ensidig välgörenhet).
  Ovanpå detta betalar Sverige för ”studieresor” till Rumänien för ett stort antal politiker och deras närmaste, som aldrig tillfört något och aldrig kommer att tillföra något för någon.
 4. Ovanpå detta betalar Sverige enorma summor – huvudsakligen via bulvaner som t ex Joakim Månsson Bengtsson i Lund/Hjälp Tiggare i Lund och Crossroads Lund – för gratis boende till romer i Sverige och andra försörjningsåtgärder under deras 3-månaders vistelse i Sverige i enlighet med EU’s fria rörlighet, såväl som på obegränsad tid som EU-migranter vistas olagligen i Sverige.
 5. Ovanpå detta betalar Sverige till Rumänien via de avtal som S+MP-regeringen (Åsa Regnér) slutit med Rumänien (och som det därefter blivit helt tyst om).
 6. Ovanpå detta får EU-migranter utan EU-kort (vilket i princip inga EU-migranter har) gratis eller subventionerad sjukvård och tandläkarvård, i strid med lagen (där Sverige inte kompenseras av Rumänien trots Rumäniens skyldighet till detta).
 7. Ovanpå detta särbehandlar Sverige romer genom att se till att deras tiggarresor finansieras av skattebetalarna med gratis hemresa.
 8. Ovanpå detta kostar EU-migranterna stora summor för såväl samhället som privatpersoner i de brott de begår. Och andra samhällskostnader, inte minst de ständiga avhysningarna, som tar resurser från bl a ordningsmakten.
 9. Ovanpå detta finns det ett antal människor i Sverige som i sin missriktade välvilja lägger pengar i tiggarkoppen (som ofta inte täcker mer än enkel resa till Sverige och uppehälle under sin vistelse här, inte minst eftersom maten är betydligt dyrare här).
  Se bl a: Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar
 10. Ovanpå detta skänker privatpersoner, organisationer och företag pengar till välgörenhetsorganisationer som arbetar i Rumänien. Detta är bra, och det enda rätta, eftersom det är frivilligt, tillför något konstruktivt (i motsats till pengar direkt till EU-migranter), och inte skadar någon (också i motsats till pengar direkt till EU-migranter).

Allt detta samtidigt som EU-migranter inte tillför landet något positivt överhuvudtaget och;

 1. Inte ett enda krav på motprestation ställs på EU-migranterna.
 2. Inga krav ställs på Rumänien.
 3. Inga krav ställs på EU att ställa krav på Rumänien.
 4. Ingenting av det som görs tillför något av värde. Samtliga åtgärder i Sverige är en missriktad välgörenhet som enbart cementerar EU-migranternas utsatthet.

Detta dessutom samtidigt som alla som inte synliggör sig lika tydligt om EU-migranterna får klara sig själva bäst de vill, utan något stöd och hjälp.

Det blir ytterst ostrukturerat, orättvist och fel på alla sätt när välgörenhet för andra länders medborgare sker på kommunnivå.


S+MP-regeringen måste börja ta ansvar för landets allt större problem och utgifter för EU-migranter.

I varje fråga ser vi brist på handlingskraft från regeringen. Det är bara ord och utredningar till förbannelse. Vi har t ex en s k ”flyktingkris” i Sverige där alla begriper att gränsen måste stängas. T o m S+MP-regeringen förstår detta, även om de inte vågar säga det högt pga inre konflikter. S+MP-regeringen vågar inte göra vad som krävs förrän de fått stöd i stängning av gränsen från fler partier än M och SD. Dvs från KD. Centerpartiet, med sin galna ledning, kommer (precis som V) inte att rösta för en stängning av gränsen, och FP vet man aldrig var man har.


Se även bl a;
Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Invandringen gör Sverige fattigare: Nettoförlust på 125 miljarder kr/år – redan innan ”flyktingkrisen” 2015

Minska kostnaden för flyktingmottagandet föreslås av KD

Pensionerna räcker inte till alla


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *