Public Service beskriver partiskt att media är opartisk

Under rubriken ”Ansvariga utgivare oroas över mediabilden” fortsätter Sveriges Radio (Adam Timander) att kraftigt vinkla sanningen och dölja problemen med medias vänstervridning:

Politiker från höger och vänster i Västerbotten anklagar medier för partiskhet.

Red’s kom:
Återigen försöker Adam Timander med sin retorik ljuga för svenska folket när han vill ge sken av att det skulle finnas någon på vänsterkanten som har befogad kritik över en skev bild i traditionella media till högerpartiernas fördel.

Blotta tanken är absurd att det vänstervridna media – med upp till 90% vänsterjournalister – skulle skriva på ett sätt som gynnar högerpartier.

Sedan när ser ansvariga utgivare allvarligt på sin partiska nyhetsrapportering?

Ansvariga utgivare i länet ser allvarligt på det här och menar att det är en utmaning att stärka förtroendet i framtiden.

Red’s kom:
Ja, det blir verkligen en utmaning att försöka få vänsterjournalister att skriva sanningen efter så många års frihet att gynna sina egna partier precis hur de vill. Det är t o m föga sannolikt att det går att rätta upp.

I alla fall inte utan att nya media startar upp där det dels gäller omvänt förhållande mot idag (dvs där minst 80% av journalisterna kommer att stå på högersidan) och dels där ingen nyhetsrapportering görs utan att allmänheten kan ge sin synpunkt på varje ord som yttras av media.

Demokrati är vad Public Service fruktar mest

Är det något Public Service fruktar mer än något annat så är det att allmänheten skulle ges möjlighet att göra sin röst hörd.

Att allmänheten (dvs inte bara vänsterextremisterna) skulle tillåtas att komma till tals i all nyhetsrapportering från Public Service – likt hur alternativa media som detta fungerar – kommer aldrig att ske utan att en lag införs om detta.
Alla förstår säkert att en sådan lag inte kommer att varken aktualiseras eller införas av dagens S+MP-regering eftersom det inte ligger i deras intresse att försvaga vänsterns totala kontroll över Public Service.

Är det en ”attack” mot gammelmedia att sanningen sägs?

Som Kulturnytt berättade tidigare har flera politiker den senare tiden gått till attack mot traditionella nyhetsmedier och anklagat dem för att vara politiskt partiska. Senast i veckan kom en attack från en liberal debattör.

Red’s kom:
Är dessa klargörande av fakta verkligen att definiera som ”attacker”… utom för Adam Timander och övriga röda journalister som känner sig kränkta av att sanningen sägs?

Bara i sitt ordval visar Adam Timander tydligt sin partiskhet samtidigt som han försöker lura folket till att tro att han och resten av media är opartiska.

Är problemet OM DET BLIR ett utbrett tvivel över gammelmedias partiska nyhetsrapportering???

– Att man tvivlar kommer alltid att förekomma, problemet blir ju om det blir ett utbrett tvivel och ett utbrett ifrågasättande där man inte längre litar på media, säger Anders Bäckström.

Red’s kom:
I vilken värld lever gammelmedia om de inte ens idag förstått att det funnits ett ”utbrett tvivel och ett utbrett ifrågasättande” av gammelmedia sedan många år tillbaka, även om detta ifrågasättande växt särskilt mycket den senaste tiden, parallellt med att gammelmedias extrema partiskhet blivit allt tydligare.

Anders Bäckström har inte vaknat ännu

Hamnar vi i den situationen då är det ju allvarligt ur en demokratiaspekt, säger Anders Bäckström.

Red’s kom:
Hallå gammelmedia!!! Den situationen har vi hamnat i för länge sedan.

Vad tror gammelmedia är skälet till att alternativa media växer? Inte är det för att folket är nöjda med gammelmedia, i alla fall.

Anders Bäckström är ansvarig utgivare för SVT Nyheter Västerbotten som nyligen anklagades för att vara opartisk av en moderat politiker, som startade en egen nyhetssajt i moderaternas regi.

Red’s kom:
Adam Timander använder sig hela tiden av subjektiva ord som ”anklagades” för att på detta sätt försöka nedvärdera den fullt berättigade kritiken mot gammelmedias extrema vänstervridning.

Varför är mediedebatt om gammelmedias extrema partiskhet het bara i Västerbotten?

Det utspelet och flera andra har eldat på den mediedebatt om opartiskhet som varit het i Västerbotten.

Red’s kom:
Sover politikerna i riksdagen och i alla övriga delar av Sverige? Varför är det så få politiker som reagerar på vänstervridningen samtidigt som folket kokar?

Ansvarig utgivare för Norran skiter i vad vanliga medborgare tycker

Ansvarig utgivare för lokaltidningen Norran i Skellefteå, Marcus Melinder stämmer in i att det är extra allvarligt när politiker öppet uttrycker sin misstro mot medier.

Red’s kom:
Om de ansvariga utgivarna istället brytt sig om vad läsarna tycker så hade de inte tappat läsare till alternativa media.

Ansvarig utgivare för Norran har helt missförstått vad problemet är

– Ja jag tycker att det är allvarligt. Där har alla vi medier en läxa att göra det vill säga att fortsätta upplysa våra läsare om hur vi jobbar, hur de pressetiska reglerna ser ut, vad som styr vårt arbete och hur vi resonerar, säger Marcus Melinder.

Red’s kom:
Det är bättre om den läxa Norran har är rätt läxa.

Läsarna bryr sig inte ett skvatt om hur journalisterna jobbar, vad som styr journalisternas arbete eller hur journalisterna resonerar i allmänhet. Norran kan fortsätta jobba på dessa områden samtidigt som Norran tappar sina sista läsare.

Det enda som är intressant är att journalister inte oemotsagda ska kunna sprida sin propaganda på det extrema sätt som förekommit under alldeles för många år.

Exempel:
Gratis camping till EU-tiggare förbättrar deras säkerhet, hävdar Susanne Nyström
Så förbättrar vi EU-migranternas säkerhet – Ledarredaktion, 2015-07-18 – ledare@norran.se – Susanne Nyström, Norran
Susanne Nyström: Förbättra EU-migranternas säkerhet 2015-07-17 – Västerbottens-kuriren
och;
Susanne Nyström: Skattebetalarnas ansvar att finansiera boende för EU-migranter

Vad skiljer gammelmedia från alternativa medier, enligt Marcus Melinder?

Allt detta skiljer oss ifrån de alternativa medierna. Det är en milsvid skillnad och den måste göras tydlig för publiken.

Red’s kom:
Vilket ”allt detta”?
– hur gammelmedias journalister jobbar?
– hur gammelmedias journalister resonerar?
– vad som styr gammelmedias journalister?
– att de pressetiska reglerna gör att sanningen inte beskrivs i gammelmedia?

Tänk om, gör rätt!

Redaktioner i gammelmedia har tagit för givet att de kan ljuga och sprida sin propaganda fritt

De traditionella nyhetsmedierna har historiskt sett haft monopol på nyhetsförmedling och åtnjutit ett högt förtroende för opartiskhet, något som redaktioner kan ha tagit för givet menar Anders Bäckström på SVT.

Har redaktionerna börjat vakna?

– Men jag tror att de senaste fem åren har redaktionerna börjat vakna och förstå att det finns väldigt måna alternativa nyhetskällor och vi kanske har gjort för lite för att möta det här, absolut, säger Marcus Melinder.

Red’s kom:
Inte ens Anders Bäckström & Marcus Melinder har vaknat ännu.

Gjort ”för lite”? Ingenting är ingenting.

Det enda gammelmedia gjort är att på alla sätt möjliga försöka svartmåla och skrämma sina nya konkurrenter och som en upphakad grammofonskiva definiera sig själva som de enda som beskriver sanningen. Dvs samma attackmetoder som bl a Stefan Lofven använder sig av i brist på sakliga argument.

Är sociala medier en ”viktig nyhetsförmedlare”?

I takt med att sociala medier har blivit en viktig nyhetsförmedlare har utmaningen att utmärka sig som ett opartiskt medium blivit större.

Red’s kom:
Vem är det som tycker att sociala medier är en viktig nyhetsförmedlare, och vilka ”sociala medier” åsyftas?
De som uttalar sig om ”sociala medier” gör alltid detta på ett luddigt sätt och ingen journalist ställer någon följdfråga om detta, inte ens i artiklar om medias partiskhet.

Är det inte så att traditionella medier istället ser sociala medier och alternativa medier – inkl. denna blogg – som ett hot för att där kommer sanningen fram som traditionella media mörkar, och där media tidigare lyckats med detta?

Är gammelmedia seriösa medier?

Traditionella, seriösa medier med ansvarig utgivare som förhåller sig till de pressetiska reglerna är fortfarande den garant som vi har för att upprätthålla en demokrati i det här landet, säger Marcus Melinder.

Red’s kom:
När de traditionella medierna uttalar sig om sig själva vill de gärna ge sig epitet som ”seriösa”. Men seriositeten kan starkt diskuteras när en så dominerande del av nyhetsrapporteringen är starkt vinklad och svenska folket saknar möjlighet att korrigera fel, lögner och vinklingar.

Speciellt illa är detta för statlig, skattefinansierat, media! Som SR.

I de fall pressetiska reglerna följs av ”traditionella” medier – vilket står dem fritt att bryta mot – så kan vi alla enkelt konstatera att dessa ”pressetiska reglerinte gör den minsta skillnad vad gäller avsaknaden av objektivitet.

De pressetiska reglerna är alltså absolut inte någon ”garant” för att demokratin upprätthålls, snarare tvärtom. De ger okunniga vänsterjournalister fritt spelrum att sprida diverse verklighetsförfalskningar.

Om de pressetiska reglerna varit en garant för att demokratin upprätthålls så skulle den ansvarige utgivaren på Norran inte kunna säga ovanstående lögn och egenberöm t o m i Public Service, och stå helt oemotsagd.

– Det måste varje dag försvaras, fortsätter Marcus Melinder..

Red’s kom:
Vad är det Norrans ansvarige utgivare vill försvara? Möjligheterna för media att fortsatt förvränga sanningen?

De pressetiska reglerna för journalistiska medier är inte lagar utan riktlinjer (inte så mycket regler)!


Om ett medium anmäls granskas ärendet av Pressens opinionsnämnd (PON) eller Granskningsnämnden för radio och tv.
Om de finner att reglerna – som alltså mest är luddiga, tolkningsfria riktlinjer – brutits får mediet betala en bötessumma och tvingas publicera beslutet i sin kanal.

Här är några av de pressetiska regler som behandlar partiskhet:
1.1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

1.2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats.
Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

1.13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt.
Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.

Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.

Källa: Allmänhetens pressombudsman – po.se

Klicka här för att gå till artikeln i SR - Anders Bäckström, ansvarig utgivare för SVT Nyheter Västerbotten och Marcus Melinder, ansvarig utgivare för lokaltidningen Norran i SKellefteå, tror på högre transparens i journalistiken för att öka förtroendet om opartiskhet, 2016-10-19
Se även bl a:
GP: Stoppa vänstervridning i public service!


SR ljuger öppet om att forskning visar att public service inte är partisk

Public Service samarbetar med Expo för att smutskasta sina meningsmotståndare

SR skrämmer moderat politiker för länk till ”rasideologiska sidor”


Medias påverkan – Ett demokratiskt problem

80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP


Hur röstar lärare?: MP=53% V=34,5% – Barn skolas till vänsteråsikter


Sveriges smala åsiktskorridor – Rädsla för sanningssägare

Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet

Klyfta mellan folk och folkvalda – Problem viftas bort av politiker

Lyssna på väljarna framför medierna

En författares attack på den svenska åsiktslikriktningen och trångsyntheten

Journalister mörklägger sanningen om invandrarna

Aftonbladets debattmarodörer – Obekväma åsikter avfärdas som rasism


Häpnadsväckande debatt om yttrandefrihet – Janne Josefsson tappar tålamodet


Peter Wolodarski, DN, kritiserar Aktuellt för yttrandefrihet

Henrik Arnstad, behövs han?

Unikt i Public Service: Kritik mot Hans Caldaras tillåts

Uppdrag Granskning kritiserar Caldaras/Föreningen HEM för lögner som SVT mörkat


Bojkotta journalister/författare som utpressar Bokmässan


Största hotet kommer från vänster, enligt SÄPO

Skrämma till tystnad

En svensk tiger


Charlie Hebdo kritiseras för satir om hur media manipulerar med drunknad pojke

Idag är de alla Charlie Hebdo, men…

Yttrandefrihet endast om det inte provocerar

Yttrandefrihet utan men


Har folket inte rätt att veta om brott begås av personer med utländsk härkomst?


Per Svensson, SDS, försvarar Sveriges åsiktskorridor om flyktingar

Sydsvenskan försöker tysta det fria ordet genom att hota Petterssons

Sydsvenskan saknar helt verklighetsförankring när det gäller EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

SDS vinklar varför färre EU-migranter kommer till Sverige


Feministiskt Initiativ vill förbjuda åsikter som de inte gillar

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Feministiskt initiativ, täckmantel för att driva en radikal vänsterpolitik

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott


Att kritisera en idé är inte samma som att kritisera enskilda individer

EU-kandidaten Turkiet blockar Facebooksidor som kränker islam

Muslimhat och islamkritik olika saker


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *