LÄTTKRÄNKTHETSRAPPORT


  Datum för kränkning:     Tid:
  Vad orsakade kränkningen?
  Någon postade den       Kränkande bild på Internet
  Krävdes en servett för tårarna?
  Ja       Nej
 Tror du att du kan komma över detta?
  Ja       Nej       Jag förstår inte frågan

Orsak till rapporten (kryssa i flera eller alla alternativ)

 
Jag är en idiot
Vit heterosexuell man
 
Jag är en grinolle
Vill inte höra sanningen
 
Jag är tunnhudad/vek
Allt är rasism
 
Jag är en liten bitch
Muhammedteckning
 
Jag är pryd
Det var inte mitt skämt
 
Jag är feminist
SD finns
 
Jag är bättre än alla andra
Jag är i minoritet
 
Jag kände mig påhoppad
Livet är bara så orättvist
 
Jag vill ha tutte
Annat (förtydliga nedan)
   Ev. övrig info:

      (Om du anser dig vara mer utbildad än andra, vänligen bifoga bilaga. Max 10 st A4)

___________________________________
Underskrift

Politik & Partier: http://hotpot.se/politik  -   Info

Att tåla påpekanden, tillsägelser och få mothugg, raljanta eller ej, är att vara vuxen.


Förtydligande:
I sin kommentar till MR-konventionen om yttrandefrihet har FN:s människorättskommitté förordat att förtalsbrott avkriminaliseras.
Den nuvarande svenska trenden om ökad kriminalisering av ”näthat” går alltså på tvärs mot denna rekommendation.
En generation unga som vant sig vid en auktoritetslös och oemotsagd tillvaro ser det mesta som en kränkning. Men ett skämt är ingen ”kränkning”, även om det är dåligt eller smaklöst.