ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Åklagaren har kallt in två vittnen som ska tala för målsäganden. Dels Mustafas kompis ”ensamkommande” Dawod, och dels en person från det HVB-hem där Mustafa bor.

Mustafas vittne, Dawod, konfirmerar i allt väsentligt vad de åtalade och deras försvarsadvokater i ASAP-rättegången hävdat:

Nu är det dags för vittnesförhör med 20-åringen som är 19-åringens kompis. Han kommer direkt från häktet efter misstänkta brott som ska ha ägt rum efter gatubråket med ASAP Rocky. 20-åringen leds in i salen med gröna häkteskläder, iförd handfängsel.

Rättens ordförande frågar om han behöver hjälp av tolk eller om han förstår svenska. 20-åringen svarar att han vill prata svenska.
20-åringen får därmed svära vittneseden med hjälp av tolk. Det är rättens ordförande som uppmanar till att tolk bör användas till just detta. 20-åringen ser stressad ut. 19-åringen tittar på honom från andra sidan rättssalen.

Åklagaren Daniel Suneson frågar hur 20-åringen känner 19-åringen.
– Vi har känt varandra i fyra år.
– Hur mycket har ni umgåtts?
– I ett år var vi på samma boende. Sen fick jag en lägenhet. Vi brukades träffa en gång i veckan.
– Kan man säga att ni känner varandra väl?
– Ja.
Not. Alltså tvärtom till vad Mustafa hävdat.

Åklagaren frågar vad de gjorde på Hötorget under den aktuella kvällen.
– Vi gick till McDonald’s för att äta mat.
– Menar du platsen där allt händer? Max?
– Ja.
– Fortsätt.

Åklagaren vill att tolk ska användas.

Åklagaren frågar igen vad de gjorde på platsen.
– För att äta mat.
– Fanns det något annat ärende?
– Nej.
– Träffade ni på några utanför Max?
– Där befann sig ASAP Rocky och hans livvakter.

20-åringen berättar att han därefter pratade med ASAP Rockys livvakt. Åklagaren vill att han ska berätta hela händelseförloppet med egna ord.
– Först befann vi oss utanför Max. Sen gick vi ner mot McDonald’s. Sen kom jag tillbaka. Sen såg jag målsägande som tjafsade med livvakten.

20-åringen berättar att målsägande säger att det har blivit tjafs med livvakten. Han frågade livvakten om vad som hade hänt, och fick svaret att målsägande pratat dåligt till honom.

Målsägande ska då ha sagt att hans hörlurar tagits ifrån honom, varpå de började följa efter ASAP Rockys gäng.
– Vi gick efter dem. Vi pratade med dem lite grann. Målsägande och livvakten bråkade lite med varandra, säger 20-åringen, som alltså är kallad som vittne.
Not. Med ”Målsägande och livvakten bråkade lite med varandra” menar alltså Dawod att Mustafa bråkade med livvakten.

20-åringen säger att ASAP Rocky och hans vänner plockade upp glasflaskor och attackerade.
– Jag sprang och trodde att målsägande skulle följa efter. Jag var rädd, eftersom jag trodde att alla [alltså även Mustafa] hade glasflaskor. När jag tittade bakåt såg jag att ASAP slängde målsägande i backen. Sen gick jag tillbaka för att hjälpa målsägande.
Not. Dawod säger alltså INTE att Mustafa i något läge attackerats med flaska! Tvärtom, med tanke på att han säger att han ”gick” tillbaka.

20-åringen säger att 19-åringen blev ”mycket misshandlad”.
– Sen kom ambulans.
Not. ”Mycket misshandlad” är väldigt subjektivt, särskilt från ett vittne som inte kan anses trovärdigt av olika skäl.

Åklagaren frågar vad som hände innan ASAP Rocky kastade 19-åringen.
– De pratade med varandra, säger 20-åringen.
– Varför kastade han iväg målsägande, tror du?
– De talade på ett bråkigt sätt.

20-åringen säger att han inte gjorde något.
– Gjorde målsägande något då?, frågar åklagaren.
– Jag såg inget.
– Varför kastade ASAP Rocky då iväg honom? Det måste väl finnas en anledning?
– De tjafsade mycket.

Dawod uppger att de fem personerna var 6-7

– Jag vet inte hur de tänkte, ASAP och de andra. De var sex-sju personer, medan målsägande är en liten kille. Jag vet inte hur de tänkte, säger 20-åringen.
Not. Dels var afghanerna två, och kan ha varit beväpnade, och dels bestod ASAP-sällskapet av totalt fem, där endast tre varit inblandade i den påstådda misshandeln.

– Upplevde du att de var rädda?, frågar åklagaren.
– Nej, jag tror inte det.
– Varför inte?
– De var sex-sju personer.
Not. Oavsett vad Dawod tror så var det väldigt svårt för honom att avgöra detta, men Dawod borde förstå att de åtalade kunde misstänka att afghanerna var beväpnade.

Åklagaren frågar 20-åringen om ASAP Rocky och hans gäng kan ha uppfattat att de skulle bli angripna.
– Vi gjorde ingenting. Vi bara pratade med dem.
Not. Dawods svar på åklagarens fråga kan inte tillföra något.

– På vilket sätt pratade ni med dem?
– Först var det målsägande som pratade med dem. De pratade otrevligt. Jag särade på dem. Sen var det ASAP Rocky som pratade med mig, och sa att jag skulle ta med min kompis därifrån. Sen pratade jag med målsägande och sa: ”Kom, vi ska gå härifrån”. Då sa målsägande: ”Nej, jag ska ha mina hörlurar”.
Not. Med ”jag särade på dem” menar Dawod att han då försökte få sin aggressiva kompis att sluta provocera ASAP-sällskapet. Med ”De pratade otrevligt” syftar Dawod på Mustafa (som framgår av bl a videon var ingen i ASAP-sällskapet otrevlig mot afghanerna).

Åklagaren frågar om 20-åringen hade något i sina händer.
– Nej, svarar 20-åringen.
– Man har sett på en övervakningsfilm att du ber om en mugg på Max, säger åklagaren.
– Jag minns inte det, säger 20-åringen.

Åklagaren ber 20-åringen att berätta om vad som händer när målsägande ligger på marken.
– Jag sprang. När jag kom fram till korsningen tittade jag bakåt. Jag såg att ASAP Rocky och hans livvakter gav sig på honom. Sen gick jag tillbaka för att hjälpa honom. Hans livvakt slog eller sparkade mig.
Not. Livvakten ”slog eller sparkade” Dawod? Det är inget som syns i video och inget som stöds av något som sagts tidigare. Bara att Dawod bråkade med ASAP Rocky.

Åklagaren undrar vem som höll i flaskan, som enligt 20-åringen var en ölflaska.
– Jag minns inte väl, men jag tror att det var ASAP Rocky och hans livvakter, säger 20-åringen.
Han säger att flaskorna stod på marken och att de tog upp dem. Åklagaren frågar om han såg flaskorna användas mot 20-åringen [19-åringen], och när.
– När målsägande hamnade på marken, säger 20-åringen.
Not. Något svar på om Dawod anser att han såg en flaska användas mot Mustafa fick alltså inte rätten.

Åklagaren undrar om 20-åringen vet hur många flaskor det handlade om.
– Det var många, men jag minns inte väl, säger 20-åringen.
– Var de hela eller trasiga, frågar åklagaren.
– De var hela.
Not. Åklagaren frågar alltså hur många flaskor det fanns på platsen, inte om hur många som skulle ha använts mot Mustafa. Återigen bekräftas – t o m av Mustafas vittne – att ingen skurit Mustafa!

Åklagaren frågar varför 20-åringen inte stannade på platsen.
– Jag var kvar fram till att ambulansen kom.

Åklagaren frågar om 20-åringen har pratat med 19-åringen sedan dess.
– Nej, svarar han.

En av de medåtalades advokater, Carla Pantzar, frågor 20-åringen om hans minnesbilder.
– När jag stod i korsningen såg jag inte så bra vem som gav sig på vem, svarar han.
– Vet du varför målsägande gick fram och pratade med vakten?, frågar Pantzar.
– På grund av hörlurarna.

Dawod lämnade Mustafa innan polis kom till platsen

Carla Pantzar påtalar då en avvikelse från polisförhöret som hölls med 20-åringen.
– Målsägande sa att du stack direkt efter. Ett vittne säger att hon bad dig stanna, men att du lämnade, säger Carla Pantzar.
– Det stämmer. Jag var kvar tills att ambulansen kom.

Dawod vill inte svara på frågor om den kniv han använt sig av efter ASAP-incidenten

Carla Pantzar frågar om 20-åringen minns att han hade något tillhygge på sig när han greps den 19 juli. Rättens ordförande påminner att han inte behöver svara på det.
– Han behöver inte berätta om det, säger ordförande.
– Jag vill ändå fråga det, säger Carla Pantzar.

Carla Pantzar retirerar och släpper frågan om det senare gripandet.

Carla Pantzar frågar om det faktum att 20-åringen hade kniv på sig när han greps senare i juli. 20-åringen vill inte svara på det.

Dawod: Tre, fyra eller sex av fem personer hade glasflaskor

En annan av de medåtalades advokater, Martin Persson, frågar vidare.
– Hur många hade en glasflaska i händerna?
– Tre.
Martin Persson berättar att 20-åringen i förhör har sagt att det var sex personer som hade glasflaskor i händerna.
– Stämmer det?, frågar Persson.
– Så vitt jag minns var det tre eller fyra personer, säger 20-åringen.

Dawod: Befann sig 10 eller 50 meter bort

Martin Persson påtalar att gruppen inte ens bestod av sju personer.
– Jag räknade inte exakt, svarar 20-åringen.
– När bråket startar, hur långt är du ifrån platsen?, frågar Persson.
– Jag är vid korsningen tio meter bort.

Advokat Martin Persson påtalar då en avvikelse från polisförhör, där 20-åringen säger att han befann sig 50 meter från bråket.
– Det var 10, 15 meters avstånd, svarar 20-åringen.

Martin Persson säger att han har en film som visar att 20-åringen stod precis vid bråket.
– Nej, inte när målsägande slängdes bort. Jag sprang iväg och stannade vid korsningen

Slobodan Jovicic frågar om han minns när kompisen kastades på marken.
– Ja, jag vände mig bakåt och såg det, svarar 20-åringen.
– Du säger att du har gått iväg och vänder dig om och ser kastet, var är du då?
– När de attackerade trodde jag att målsägande skulle springa efter, med mig. Jag trodde att han var bakom mig.
Not. Dawod svarar inte på frågan.

– Du stannar upp nere på gatan, vad gör du då?, frågar Jovicic.
– När livvakterna attackerade, gick jag tillbaka. Sen sparkade och slog hans livvakt mig. Sen såg jag att de misshandlade målsägande.
Not. Nu har Dawod ändrat sig från att livvakten ”slog eller sparkade” Dawod till att livvakten ”sparkade och slog” Dawod. Trots att inga bevis finns för detta och att Dawod inte har några skador.

– När du ser att din kompis ligger på marken och blir misshandlad, försöker du avbryta det?
– Jag hindrade dem från att plocka upp målsägande från marken.
– Du försöker avbryta det och går fram till honom? Går eller springer du?
– Jag gick.
Not. Enligt de åtalade sprang han mot dem och gav sig på ASAP Rocky. Det finns inget som stödjer att Dawod skulle ha hindrat – eller ens försökt hindra – någon från att ”plocka upp” Mustafa från marken.

Jovicic frågar hur 20-åringen hade tänkt avbryta bråket, ”genom att knacka dem på axeln?”
– Du ska komma fram och lyfta upp honom?
– Ja.
– Är det vad du gör?
– Jag hann inte fram. Han fick ta emot slag och blev misshandlad.

20-åringen berättar att han inte hann fram för att hjälpa 19-åringen.
Det var två, tre av hans vakter som misshandlade mig, säger 20-åringen, som menar att han inte tilläts hjälpa sin kompis.
Not. Det finns ignet stöd från något vittnesmål, eller från bider, att någon gjort något mot Dawod. Därav att åklagaren ändrade sitt åtal att inte inbegripa Dawod.

Slobodan Jovici frågar 20-åringen om någon hade ryggen mot honom när han var på väg tillbaka till bråket
– Hur tror du att man hade uppfattat dina åsikter?
– De såg mig, vände sig om och misshandlade mig.

Förhöret med 20-åringen, som alltså kallades in som vittne, avslutas. Han leds ut ur salen i handfängsel, eskorterad av tre häktesvakter.


Förhör med HVB-föreståndaren som ska försöka styrka Mustafas skador & problem

Nu är ett nytt vittne på plats i salen.
Vittnet, som är kallat av 19-åringen, får nu avlägga en vittnesed.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg inleder förhöret av vittnet.
Vittnet berättar att han har masterexamnen i socialt arbete. Vittnet berättar att han haft ungefär fem samtal med 19-åringen.
Not. Fem samtal med Mustafa om vad? Och varför?

Vad Mustafa sagt om sina problem?

Vittnet berättar att 19-åringen sa att han hade skadat revbenen samt hade sår på underarmen.
Not. Väger vad Mustafa påstår tyngre än vad de läkare kommit fram till som undersökt Mustafa?

Magnus Strömberg säger att vittnet ska berätta om 19-åringens mående.
19-åringen godkänner att vittnet berättar vad som framkommit i samtal mellan dem, som är sekretessbelagda.

– Han mår betydligt sämre psykiskt.
Not. Pga att han är rädd för att inte kunna fortsätta sin brottsliga bana i Sverige och kanske att han tror att han förlorar möjligheten att fotsatt försörjas av Sverige?

– Han uppger i samtal att han sover dåligt, har problem med minne och koncentration, säger vittnet.
Not. Och skillnaden mot tidigare är vad?

– Han känner konstant rädsla och drömmer mardrömmar. Det har han berättat i samtal, säger vittnet, som bland annat arbetar på ett boende.
Not. Med ”ett boende” avses alltså det senaste HVB-hem där Mustafa bott. Vad är det Mustafa känner ”konstant rädsla” för? Varför drömmer Mustafa mardrömmar och om vad? Vilken vikt ska läggas på vad Mustafa säger?

Vittnet arbetar med den här typen av samtal, berättar han.
Not. Vem arbetar HVB-föreståndaren för?

– Det här är skador för livet, man ska inte förminska en misshandel, säger vittnet, som är föreståndare på boendet.
Not. Floskler. Skador för livet? Varför dessa överord av Mustafas HVB-föreståndare? Man ska aldrig förminska en misshandel och därför är det ingen som heller gjort detta. Däremot finns det faktisk misshandelsfall som den misshandlade själv får ta hela eller delar av skulden av.

Vittnet berättar att han har fått koncentrationssvårigheter och ibland vaknar av rädsla.
Han vaknar och skriker i sömnen, och kollar så att ingen vill döda honom, säger vittnet.

Not. Och skillnaden mot tidigare är vad? Orsakerna till detta – om det skulle vara sant – är vad?

– Jag har hört av ungdomar på boendet att han är rädd och inte vågar sova själv.
Not. Hörsägen.

– En av de medboende på boendet knackade på målsägandes dörr. Då ringde målsägande nattpersonalen som fick försäkra att ingen ville skada honom, säger vittnet.
Not. Om detta skulle vara sant så kan det noteras att denna påstådda rädsla tycks Mustafa haft redan innan ASAP-incidenten. Trots detta har han inte visat rädsla för att attackara och själv misshandla andra.

– Det här har påverkat hans beteende.
Not. Exakt vad har påverkat hans betreende? På exakt vilket sätt. HVB-föreståndarens vittnesmål lämnar oändligt många frågor obesvarade.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger att han är nöjd så.

Slobodan Jovicic frågar vittnet om boendet får betalt för att ha boende där.
– Ja, av socialtjänsten.
– Om han ska få vidare behandling, går det via Socialtjänsten?
– Ja, säger vittnet.
– Jag är nöjd så, säger Slobodan.

Vittnet förtydligar till Slobodan Jovicic:
– Du framställer det här som att det handlar om pengar, att vi vill behålla målsägande. Jag är helt oberoende. Det finns inga ekonomiska intressen, det här är en objektiv bedömning av en klients mående. Jag försvarar inte honom på grund av pengar.

Förhöret med vittnet på boendet avslutas.

Mustafas skadeståndsanspråk för misshandel av normalgraden

Mustafas märkliga skadeståndsanspråk ser ut som följer:
1. 10 000 kr avseende förlorad inkomst
2. 40 000 kr avseende kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen
3. 40 000 kr avseende sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen
4. 49 700 kr avseende utseendemässiga skadeföljder

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *