Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål

Åklagaren, Mustafas målsägarbiträde/försvarsadvokat samt de tre åtalades försvarare gör sina slutpläderingar i misshandelsmålet mellan afghanen Mustafa Jafari (som på okända grunder tillåtits vistas i Sverige under fem år) och de tre åtalade, varav ASAP Rocky är en av dessa.

Rätten utgörs av rättens ordförande, chefsrådman Per Lennerbrant (som nyligen utsågs till Justitieombudsman av regeringen) samt tre nämndemän.

Som framgår nedan gör de tre försvarsadvokaterna inte ett särskilt bra arbete. De missar att ta upp mycket av det viktigaste.

Åklagarens och målsägarbiträdets ”den stackars lilla utsatta afghanen”-strategi verkar inte ha fungerat så bra denna gång, pga att det var så uppenbart att den kändiskåta åklagaren inte hade något case. Alla tre åtalade släpptes fria en timme efter rättegången.

Det är en skam för Sverige att målsägande som den gravt kriminellt belastade afghanen, Mustafa, kan förses med målsägarbiträde som inte tillför något och som utkräver en kvarts miljon kr för att bara i princip hålla målsäganden i handen.

När domen i ASAP Rocky-fallet kommer den 14 augusti så är det värsta tänkbara (och troligaste) straffet att den månad de åtalade suttit i häkte ska räknas som straff nog. Det enda som är intressant är om tingsrätten medger något skadestånd och i så fall hur mycket av de 139 700 kr som Mustafa begärt (vilket kan jämföras med de 16 miljoner kr eller mer som ASAP Rocky förlorat pga Mustafa). Förtjänar Mustafa skadestånd för skador som inte kunnat bekräftas på något sätt eller för en påstådd misshandel som varar under sekunder och som han själv provocerat fram när han ofredade ASAP-sällskapet?

SLUTPLÄDERING AV ÅKLAGARE

MISSHANDEL I SAMFÖRSTÅND?
Åklagaren säger:
– Anledningen att jag påstår att alla gjorde detta i samförstånd är att det inte går att säga exakt vad alla har gjort på egen hand.
Not. Det går nog aldrig i något mål att säga exakt vad var och en har gjort på egen hand. I aktuellt fall dock mer än normalt pga video och många vittnen.

VARFÖR SKA ALLA ANSVARA FÖR VARANDRA?
Åklagaren påstår att de åtalade är medvetna om att de är tre stycken, och att de därför gemensamt ska svara för våldet som riktas mot målsäganden när denna ligger. ASAP Rocky ska även svara enskilt för sitt kast, säger åklagaren.
Not. Det saknas logik i att x ska ta ansvar för y och z bara för att de var tre som ville stoppa Mustafa från att gå till attack.
Det ”kast med liten afghan” som ASAP Rocky gjorde var harmlöst och kan jämföras med en knuff.

ÅKLAGAREN ERKÄNNER AFGHANERNAS PROVOKATION
Åklagaren medger att det är iögonfallande att målsägaren följer efter sällskapet trots upprepade uppmaningar om att lämna. Åklagaren tycker dock att han har bra stödbevisning som styrker hans linje.

INTE ENS INDICIER FÖR ANVÄNDNING AV FLASKA
Åklagaren menar att de två vittnena utan koppling till någon i målet är de viktigaste.
Not. Dvs de två vittnen som i allt väsentligt stödjer ASAP-sällskapets version.
Han börjar med det ena:
– Hon hör glas krossas, men kan inte säga vem. Tidigare i polisförhör har hon sagt att det krossades över ryggennågon. Hon ser inget våld mot säkerhetsvakten innan att målsäganden kastas iväg. Hon måste ha sett det, eftersom hon stod bredvid, säger åklagaren.
Not. Inte ens Mustafa själv hävdar att en flaska slagits mot hans rygg. Under rättegången (vilket väger tyngre) säger vittnet att hon inte sett att någon flaska använts som tillhygge.
Åklagarens påstående ovan att vittnet inte sett något våld av Mustafa mot livvakten är felaktigt och irrelevant.

VAD SÄGER VITTNET EGENTLIGEN?
Åklagaren går nu till det andra vittnet utan koppling till de inblandade.
Hon säger att det som gör att det eskalerar är att Rakim Mayers kastar, och sen slår och sparkar alla tre. Hon säger också att livvakten försöker avstyra bråket, vilket är jätteviktigt. Det visar att den som påstås ha blivit angripen sedan försöker avstyra bråket.
Not. Åklagarens påstående att vittnet säger att det är ASAP Rockys ”kast med liten afghan” som gör att det eskalerar, är falskt och irrelevant.
Vad gäller ”slag och sparkar” har inget bekräftats utöver det som alla sett i den på nätet upplagda videon. Det varar under några sekunder och det är oklart vad som egentligen träffar Mustafa.
Livvaktens försök att avstyra bråket saknar givetvis helt relevans för utdömande av ev. straff. Åklagaren har rätt i att ”Det visar att den som påstås ha blivit angripen sedan försöker avstyra bråket”. Och?

KAST MED LITEN AFGHAN
Åklagaren går igenom sin bevisning.
– Det syns bra på filmen med vilken kraft han kastat målsäganden. Det är helt utom kontroll, han har ingen kontroll på var målsäganden ska landa och vilka skador han kan få. Man ser att en trottoarkant finns nära där målsäganden landar. Jag vill understryka hur farligt det våldet är, säger han.
Not. ”Helt utom kontroll”? Som kuriosa kan jag berätta att jag råkade slänga en liten thailändska på nästan exakt samma sätt som ASAP Rocky gjorde med Mustafa. Det var inte min mening alls, jag bara försökte värja mig från henne. Hon skadades inte.

MUSTAFAS PÅSTÅDDA 160 SLAG OCH SPARKAR
– Målsäganden talar själv om ett stort antal slag och sparkar. I filmen ser man hur alla tre springer fram direkt och utdelar slag och sparkar, och det har de medgett i viss utsträckning, säger åklagaren.
Not. Från allt som framkommit under rättegången är det solklart att Mustafa ljugit om hur mycket våld han utsatts för. Det finns inte ett spår av bevis för ”ett stort antal slag och sparkar” under de sekunder som den påstådda misshandeln ägde rum.

INGA BEVIS FÖR MISSHANDEL EFTER VIDEON
– Det är orimligt att tro att misshandeln upphör just den sekund som filmen bryts. Nu har vi också fått det bekräftat från ett av vittnesmålen.
Not. Varför åklagaren anser att det skulle vara orimligt att tro att den påstådda misshandeln slutar där videon tar slut vill/kan åklagaren inte förklara. Alla vittnesmål tyder på att vad vi sett i videon är det enda som hänt.
Ett av vittnena tror att det kan ha förekommit någon spark/slag efter videons slut. Ett vittne som hela tiden vittnar om hur chockad hon var är kanske inte så trovärdig?

– Gällande det som sker på marken har (20-äringen) berättat att det förekommit flera sparkar och slag, säger åklagaren och går sedan igenom 19-åringens skador.
Not. Den nu inspärrade afghanen Dawod, Mustafas kompis, är kanske inte särskilt trovärdig? Vad gäller Mustafas skador är det oklart hur dessa uppkommit och det kan inte uteslutas t ex att Mustafa åsamkat (eller förvärrat) någon eller några av dessa själv eller att de uppkommit före/efter ASAP-incidenten.
Det ska noteras att vittnet såg blod på Mustafas hand (gissningsvis Mustafas eget blod), men inte från det senare uppvisade ytliga skärsåret på armen.

Målsägande har för många skador för att bara ha kommit från att bli kastad, menar åklagaren.
Not. Se ovan

SKÄRSKADOR SYNS INTE I VIDEON
– Det mest centrala är avsaknaden av skärskador på filmsekvensen. Målsägandes arm är i princip oskadad där. Det tyder på att misshandeln bör ha fortsatt när kameran slutade spela in, säger åklagaren och syftar specifikt på skärsåren på 19-åringens arm.
Not. Det finns ingen koppling mellan att inga skärskador syns i videon och att misshandel skulle ha fortsatt efter videons slut. Den armskada som Mustafa visar upp senare kan likaväl ha uppstått på annat sätt (se ovan).

AGERAR SOM PÅ GIVEN SIGNAL?
– Man agerar nästan som på given signal när ASAP Rocky har kastat. Man står tätt. Direkt när han landar påbörjas våldet, och det är osannolikt att tro att de inte visste om att de hade sällskap i våldsutövningen, säger åklagaren.
Not. Det ska inte hållas för osannolikt att de åtalade var medvetna om att de inte var ensamma, men även om de var det under de sekunder som den påstådda misshandeln ägde rum så saknar det relevans av olika skäl. Det har lämnats en högst trovärdig förklaring till varför de ungefär samtidigt börjar, bl a rädsla för attack och livvaktens blodsutgjutelse.

STÅR KLART ATT FLASKA ”VARIT INBLANDAD”?
– Att det har varit en flaska inblandad måste stå klart, eftersom målsägaren har dessa skador på armarna, säger åklagare Daniel Suneson.
Not. All bevisning tyder på att ingen av de åtalade använt sig av varken flaska eller glas som tillhygge.

”STORA FRÅGETECKEN” OM ATT FRÅGOR STÄLLTS?
– Därefter finns givetvis stora frågetecken kring varför målsäganden har fått dessa frågor: om han rullat i glas på marken och så vidare, säger åklagaren.
Not. Dvs fullt berättigade frågor!

ÅKLAGAREN MEDGER UPPENBAR FÖRSVAGNING AV ÅTALET
Åklagaren menar dock att det verkar som att en hel eller delar av en flaska har slagits mot målsägaren.
Not. Vad åklagaren personligen tycker att det verkar som är irrelevant. Åklagaren kan inte ens bestämma sig för om han ska säga ”hel” eller ”delar av” flaska.
Han medger dock att vittnets tillbakadragande om uppgifterna om att en flaska slagits mot en rygg är en uppenbar försvagning av åtalet.

VARFÖR ORIMLIGT ATT MUSTAFA SJÄLV ÅSAMKAT SIG SKADOR?
Åklagaren menar även att det är orimligt att målsäganden skulle ha ådragit sig dessa skador på egen hand efter gatubråket.
Not. Varför åklagaren tycker detta är orimligt framgår inte.

ASSISTENTENS SMS
Åklagare Daniel Suneson tar i sin slutplädering även upp assistentens sms, där hon skrev ”he smashed a bottle on someone”, vilket han menar är talande även om det inte är fastslaget vem som avses med ”he”.
Not. Eftersom åklagaren inte kallat ASAP Rockys assistent som vittne visar detta tydligt att inte ens åklagaren tror att detta SMS har någon relevans.

DEN UTLÖSANDE FAKTORN
– Som jag har förstått det så är den utlösande faktorn att målsäganden och hans kompis på något sätt ger sig på säkerhetsvakten, innan Rakim kastar iväg målsäganden. Målsäganden och (20-åringen) har varit jobbiga och stört. Målsäganden följer efter, vilket inte är så konstigt om de har gått sönder, och man hör att han klagar på detta, säger åklagaren.
Not. Den utlösande faktorn är att Mustafa ger sig på livvakten, och att de ser att livvakten blöder.
Det är ”konstigt” att Mustafa förföljer ASAP-sällskapet pga att Mustafa slagit sönder sina hörlurar på livvakten och själv kastat iväg dessa hörlurar.

VAR ASAP-SÄLLSKAPET AVSLAPPNAT?
Åklagaren tar även upp att ASAP Rockys sällskap såg avslappnat ut när de gick in på Apelbergsgatan, där misshandeln ägde rum.
– De ser inte ut som fem rädda personer, säger åklagaren, som även ifrågasätter att gänget gick in på smågator om de nu var så rädda.
Not. Alla beter sig inte som hysteriska småtjejer när de är rädda. Att de gick in på sidogatan när de försökte ta sig bort från afghanerna är fullt naturligt och har tydligt förklarats.

INTE KONSTIGT ATT MUSTAFA EJ KONTAKTAR POLIS?
Åklagaren tycker även att det är konstigt att livvakten inte visste hur man tillkallar lokal polis.
Not. Varför är det konstigt att någon som aldrig varit i Sverige tidigare inte har Sveriges nummer till polisen? Då är det väl avsevärt märkligare att afghanernas påstående om att de ville ringa polisen inte skedde?

NÖDVÄRNSRÄTT
Åklagaren pekar även på att det är ett stort tidsglapp mellan bråket utanför Max och att målsäganden blir kastad. Han menar att det gör det svårt att hävda nödvärnsrätt.
Not. ”Tidsglappet” saknar relevans. Det är afghanernas eskalerande provokation, livvaktens blod och risken för skador av vapen, som föranleder nödvärnsrätt.

MÄRKLIGT ATT LIVVAKT AVBRYTER?
Åklagaren tar återigen upp att det är märkligt att livvakten avbryter misshandeln om han kände sig hotad av den misshandlade.
Not. Vad är märkligt med detta? Livvakten ville skydda sin chef och ansåg att Mustafa i det läget inte utgjorde något hot längre.

ÅKLAGARE KRITISERAR ATT ASAP-SÄLLSKAPET INTE FLYDDE
– Det finns många tillfällen att lämna platsen. Om man hade gått med raska steg hade man kunnat göra det, om man utgår från filmsekvenserna. Inte ens efteråt, när målsäganden sitter på marken, är det någon brådska tycks det som. Ingen har befunnit sig i en nödvärnssituation, säger åklagaren.
Not. Det fanns många tillfällen för Mustafa och Dawod att lämna platsen. Däremot lämnade ASAP-gänget tydligt platsen. Hastigheten för detta är irrelevant.
Det är åklagarens personliga åsikt att det inte var ”någon bådska”, men varför skulle det finnas brådska när Mustafa sitter ner? Det hade ju i så fall kunnat uppfattas som att ASAP-sällskapet försökte fly från ansvar.
Det är riktigt att ingen befann sig i en nödvärnssituation efter att Mustafa oskadliggjorts.

INGEN PUTATIV NÖDVÄRNSSITUATION?
Åklagaren menar också att det inte rör sig om en putativ nödvärnssituation, eftersom ASAP Rocky och hans sällskap inte kände till 19-åringens tidigare domar.
Not. Däremot har ASAP-sällskapet livserfarenhet och jobbiga liknande händelser (där angrepp med kniv skett) och utgick från att de uppfattade det som att afghanerna var drogade (galet beteende, stora ögon, orädda, bröstade sig hotfullt mot ASAP-sällskapet, etc).

ÅKLAGARE ERKÄNNER MUSTAFAS VÅLD MOT LIVVAKT
– Målsägande och (20-åringen) är två, de andra är fem. Målsäganden har visserligen utövat våld mot vakten utanför Max, men det var ett svar på vad vakten tidigare hade gjort mot honom, säger åklagaren i sin slutplädering.
Not. Åklagaren vill alltså rättfärdiga Mustafas våld med att livvakten resolut tagit bort ett riskmoment för sin chef och som inte resulterat i någon skada på Mustafa?

KUNDE ”RIMLIGARE VÅLD” ANVÄNTS PGA MUSTAFAS ANGREPP?
– Det hade varit möjligt att avvärja det här angreppet med mycket rimligare våld. Även det här kastet övergår nödvärnsrätten. Det här gänget borde kunna hantera två ganska tunna killar bättre, säger åklagaren.
Not. Ja, det hade kanske varit möjligt att avvärja Mustafas angrepp med rimligare våld. Vi vet inte och kommer aldrig att få veta, och de åtalade saknade möjlighet i stundens hetta att avgöra vad som var mest rätt. Två tunna killar kan vara mycket farligare än 10 stora livvakter, beroende på om vapen finns med i bilden, vilket de åtalade inte kunde utesluta.

MER VÅLD ÄN VAD NÖDEN KRÄVER?
– De har alltså brukat mer våld än vad nöden kräver, slår åklagaren fast.
Not. Det är en subjektiv åsikt, som är särskilt lätt att ha för den som inte var drabbad av afghanernas uppenbart provocerande agerande.

TID ATT TÄNKA EFTER?
Åklagaren fortsätter:
– Det finns tid att tänka efter. Det föreligger inte sådana omständigheter för att man skulle kunna gå fri för att man inte haft tid att tänka efter, säger han.
Not. Som framgår av videon hände allt väldigt snabbt från det att de uppfattade att Mustafa skurit livvakten. Tid att tänka efter i detta läge fanns knappast.

MISSHANDEL ENLIGT GÄRNINGSBESKRIVNINGEN
– De tre bör dömas för misshandel enligt gärningsbeskrivningen, och jag har motbevisat deras hävdande av nödvärnsrätt, säger åklagaren.
Not. För alla som följt rättegången är det kanske förvirrande att åklagaren hävdar att han ”motbevisat deras hävdande av nödvärnsrätt” när så mycket pekar på att nödvärnsrätten så tydligt kan appliceras i detta fall. Sedan är det en annan sak att nödvärnet kanske känns lite överdrivet för oss som inte var på platsen.

”LIKNANDE” MISSHANDELSDOMAR?
Åklagare Daniel Suneson visar sedan upp fem liknande misshandelsdomar för att visa på vad straffsatsen kan landa på.
I ett av fallen med en liknande misshandel (våld mot liggande person) fastställs domen till åtta månaders fängelse.
I ett annat fall, med betydligt grövre våld, blev domen sex månaders fängelse.
I en dom med fyra misstänkta som misshandlade två olika personer samma kväll – där även dödshot förekom i ett av fallen – landade straffet på tio månaders fängelse.

Vad som förenar de här domarna är att det handlar om relativt lindriga skador, men att det är allvarligt att man är flera mot en och att offret ligger på marken när våldet utövas, menar åklagare Daniel Suneson.
Not. Vad som förenar de här domarna är att inget fall är det andra likt.

”FÖRSVÅRANDE OMSTÄNDIGHETER” FÖR ASAP-SÄLLSKAPET?
Försvårande omständigheter i målet är att det är flera mot en samt att det förekommer sparkar och en flaska.
Not. Alltså ”en flaska” som inte använts som tillhygge.
Det är inte försvårande för de åtalade att ”det förekommer” en flaska, eftersom det på intet kunnat befästas att någon av de åtalade i något läge använt en flaska (varken hel eller eller krossad) som tillhygge.
Det är försvårande att det är flera mot en, men bara om man bortser från hotbilden och hur de åtalade rimligen uppfattade denna hotbild utifrån givna omständigheter.

”FÖRMILDRANDE OMSTÄNDIGHETER” FÖR ASAP-SÄLLSKAPET
Förmildrande omständigheter är möjligtvis provokationen från målsäganden, förklarar Daniel Suneson.

ÅKLAGAREN YRKAR PÅ SEX MÅNADERS FÄNGELSE
Åklagaren anser att straffvärdet ligger på sex månaders fängelse.
– Inget annat än fängelse är aktuellt, säger han, och tillägger att Rakim Mayers bör dömas hårdare eftersom han även gör sig skyldig till kastet.

Åklagare Daniel Suneson anser att samhällstjänst blir praktiskt svårt, och att straffvärdet är för högt för den typen av påföljd. Han avslutar sedan sin slutplädering.

Expressen: Eftersom åklagaren nu kräver att de åtalade ska vara fortsatt häktade måste rätten direkt efter att försvararna är klara med sina slutpläderingar ta ställning till den frågan.
Åklagaren pekade på fem färska hovrättsfall, som han menar kan liknas vid det aktuella fallet, och som resulterat i sex till åtta månaders fängelse. Därför tyckte han att straffvärdet i det nu aktuella fallet är sex månaders fängelse. Men han medgav också att det kan ha funnits med en provokation med i bilden och att det ska vara förmildrande i straffmätningen även om det inte handlade om nödvärn.
Not. Det framkom inte i de domar som det refereras till, har offren varit lika provocerande som det framkommit att dessa varit?

SLUTPLÄDERING AV MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger att åklagarens slutplädering var mycket bra.
Not. Självklart håller åklagare och målsägandebiträde varandra om ryggen. Så är systemet.

MUSTAFA PROVOCERAR LIVVAKT
– Det ursprungliga våldet kommer från vakten, och det är ett ganska påtagligt våld, i och med att han lyfter upp honom i halsen, säger Magnus Strömberg.
Not. Ett harmlöst ”våld” i tidigare skede, som inte ens åklagaren sett fog för att anse som våld, eftersom livvakten inte ens är åtalad för något.

MUSTAFA VILLE INTE KONTAKTA POLIS
– Är han så skräckinjagande så som det utlovas här?, frågar målsägandebiträdet, och säger vidare att hans klient ville kontakta polis.
Not. Omöjligt att begripa vad Magnus Strömberg menar med sin märkliga fråga och vad det har för relevans för vad.
Mustafa hävdar själv att han ville kontakta polis, men inget kan vara tydligare än att han inte ville detta eftersom han inte gjorde så.

AFGHANERNA PROVOCERADE INTE?
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger även att det inte rör sig om provokation från sin klients sida.
Not. Kan något bli tydligare än att Mustafa provocerade ASAP-sällskapet? T o m åklagaren har i sin slutplädering erkänt att misshandeln föregicks av en provokation!

”GEDIGEN” POLISUTREDNING, INTE TILL MUSTAFAS FÖRDEL
Målsägandebiträdet säger vidare att polisutredningen är gedigen och bra.
Not. Detta säger Magnus Strömberg trots de oklarheter som uppstått, där vittnen inte ens fått läsa igenom sina vittnesmål. Ja, polisutredningen är gedigen=omfattande, med sina 552 sidor. Trots detta finns det inget som talar till Mustafas fördel utöver vad alla kunnat se i den video som lagts ut på nätet.

MÅNGA TVIVELAKTIGHETER OM GLAS
Magnus Strömberg säger även att det är tydligt att skadorna på målsägande kommer från glas.
Not. Hur detta skulle vara tydligt framgår inte av förundersökningsprotokoll eller rättegång (för endast en av de skador Mustafa visat upp har misstanke funnits att den uppkommit av något vasst, dock inte specifikt glas) .
Sedan är det inte bara frågan om vad skador uppkommit av utan även när och hur. T ex om Mustafa själv åsamkat sig den påstådda glasskadan i efterskott, eller om han ramlat i glas, eller om det fastnat en glasbit under skon på någon av de åtalade. Detta är på intet sätt klarlagt.

HAR MUSTAFA SVÅRT ATT SOVA?
– Det har varit oerhört påfrestande för min klient, säger målsägandebiträdet om rättegången. Han förklarar att klienten [själv har påstått att han] inte har kunnat sova alls inför vissa förhandlingar.
Not. Vad har varit påfrestande för Mustafa, som har fyra års erfarenheter i Sverige av rättsliga processer?
Det måste rimligtvis ha varit avsevärt mer påfrestande för Rakim Mayers som suttit inspärrad en månad?
Att Mustafa själv hävdar att han inte kunnat sova ”inför vissa förhandlingar” saknar relevans. Även om hans påstående skulle vara sant så framgår det av tidigare rättshandlingar att Mustafa generellt tycks ha sömnproblem (vilket också är en sidoeffekt av droger).

VAD I MUSTAFAS BERÄTTELSE STÖDS AV VILKA BEVIS?
– Det han berättar stöds av övervakningsfilmer och bevis, säger målsägandebiträdet om sin klients version av händelseförloppet.
Not. Allt av relevans som de tre åtalade berättat, inkl. livvaktens berättelse, och det advokaterna sagt, stöds av övervakningsfilmer och övriga bevis.
Däremot finns det en hel del i Mustafas historia som är inkonsekvent och som det saknas belägg för. Det finns t ex noll och inget bevis, eller ens indicium, på att någon av de åtalade använt sig av glasflaska i bråket.

ASAP ROCKY HAR GETT EN KONSEKVENT BERÄTTELSE
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg berömmer ASAP Rocky för hans uppförande i rätten, och säger att han har varit ”artig”. Däremot menar målsägandebiträdet att rapparen har kommit med olika förklaringar till sina handlingar.
Not. Detta säger Magnus Strömberg trots att ASAP varit så konsekvent i sina förklaringar som någon överhuvutaget kan vara. Detta i motsats till Mustafa. Målsägarbiträdet kan inte ge ens ett enda exempel på vad ASAP Rocky skulle ha gett för ”olika förklaringar”.

OKLARA KOPPLINGAR TILL ANDRA RÄTTSFALL
Magnus Strömberg tar upp ett några år gammal rättsfall i Högsta domstolen. Han menar att det finns uppenbara likheter.
– I det fallet var det fråga om misshandel. Det var ett snabbt övergående förlopp. Personen fick skador på flera ställen på kroppen. Det gjorde ont i några veckor, men skadorna var inte särskilt allvarliga. Det finns uppenbara likheter. Angreppet skedde överraskande bakifrån, och min målsägande har berättat att han blev slagen i bakhuvudet med en flaska, säger målsägandebiträdet.
Not. Mustafas påstående om att en en flaska slagits mot hans bakhuvud har fallit många gånger om under rättegången!
– Här döms personen för grov misshandel till ett års fängelse, fortsätter Magnus Strömberg, som menar att det aktuella målet gränsar till det han just tagit upp som exempel.
Not. De ”uppenbara” likheterna är en väldigt subjektiv åsikt. T o m Magnus Strömbergs egen beskrivning av det aktuella rättsfallet visar på stora olikheter.

EN HÄNDELSE SOM TAR SEKUNDER ”UTSTUDERAD”?
Magnus Strömberg kallar misshandeln för utstuderad. Han beskriver det som att ASAP Rocky ”langade” i väg 19-åringen så att han sedan låg ”serverad” på gatan, redo att bli misshandlad av de andra.
Not. Hur kan en misshandel vara utstuderad när;
1. Den föregicks av en långvarig provokation,
2. Videobevis visar att allt var en ”stundens ingivelse”,
3. Ingen på något sätt bad om stöd från någon annan?
Kan något vara mindre utstuderat än när de tre åtalade ”stämmer i bäcken”?

INGET VITTNE HAR SETT FLASKA ANVÄNDAS
Målsägandebiträdet tar även upp att ett av vittnena backade från tidigare uttalanden om att hon noterat att en flaska slagits mot en rygg. Han menar att hon varit rädd för att berätta det i rättssalen, och att man borde utgå från vad hon sa i polisförhören.
Not. Polisförhören är rättsligt av mindre vikt, vilket en advokat borde känna till. Alldeles särskilt när vittenna inte ens fått läsa sina vittnesmål innan godkännande. Sedan framgår det inte att vittnet backat, eftersom vittnet hävdar att polisen missuppfattat henne. Det finns inget som tyder på att hon skulle vara rädd för att säga detta (om det varit sant) över den videolänk som hon vittnade.
Slutligen går uppgifterna isär. Mustafa påstår sig ha blivit slagen i huvudet, inte i ryggen!

HÖGRE SKADESTÅNDANSPRÅK PÅ OKÄNDA GRUNDER
Målsägandebiträde Magnus Strömberg säger att skadeståndsanspråket kan behöva justeras uppåt.
Not. Varför? Vilken del? Till vad?

Not. För att någon ska få samhällstjänst krävs normalt att Frivården gör en personutredning före rättegången och kommer med ett avgörande om samhällstjänst är möjligt.

”OERHÖRT RÄDD”? FÖR VAD?
– Jag har varit advokat i 20 år. Och jag har aldrig haft en klient som varit så rädd. Aldrig, säger Magnus Strömberg om 19-åringen.
Not. Det finns absolut ingenting som styrker detta påstående från Mustafas försvarare. Den partiska föreståndaren på Mustafas HVB-hem gör heller inget annat än att återge vad Mustafa själv sagt.
– Han är oerhört rädd. Det är en sak som han har bett mig att framföra här, och det är att han aldrig har velat att den här situationen skulle uppkomma. Han känner inget agg mot de åtalade, utan önskar de all lycka.
Not. Ja, Mustafa har bett målsägarbiträdet att säga att han är ”oerhört rädd”, i hopp om att det skulle tala till hans fördel. Ingenstans framgår det vad Mustafa är rädd för, men om rädsla förekommer så är det högst troligt att det är en rädsla för att inte längre försörjas av Sverige. Varför skulle Mustafa känna agg mot de personer han provocerade och betedde sig illa mot?
När detta sägs tittar ASAP Rocky länge på 19-åringen, som stirrar ner i bordet.
Not. Mustafas påstådda rädsla har inte framkommit i FUP eller under rättegång. Bara personligt tyckande. Men om det skulle vara sant återstår alltså frågan vad han skulle vara rädd för. Strömberg pratar alltså om en rädsla i efterskott.
Att det hävdas att Mustafa inte velat att situationen inte skulle uppkomma saknas belägg för, men det är också irrelevant.

SLUTPLÄDERING, ASAP ROCKYS ADVOKAT

Nu är det försvarets tur att hålla sin slutplädering.

ASAP:s advokat kräver frikännande av ASAP, och att han omedelbart ska försättas på fri fot

ASAP Rockys advokat Slobodan Jovicic berättar att man har med ”rekvisita”. Han plockar fram en tom champagneflaska och placerar den framför en smått förvånad ordförande.
Slobodan Jovicic påtalar samtidigt att det här är som vilken rättegång som helst.

ASAP Rockys advokat pekar på att det har rått oenighet kring vissa filmklipp:
– Vi har blivit utlämnade till att göra vår egen tolkning, säger han.

INGET TYDER PÅ ATT DE AGERAT I SAMFÖRSTÅND
Jovicic ska nu titta på gärningspåståendet.
– Man pratar om ett utvidgat gärningsmannaskap, men det är uteslutet, säger Jovicic.

Han tar upp åklagarens linje om att det har funnits en brottsplan.
– Det första stället att leta på är i bevisbilden. Mitt förslag är att ta fram ett vitt papper, tecknar ordet ”brottsplan” och försöker dra in bevis där. Jag tror att det kan bli svårt, säger Jovicic.

Advokaten påtalar att det inte finns något som pekar på att någon av de åtalade har ropat något till varandra. Därför bör man inte kunna kalla det för en gemensam brottsplan, säger han.
Anledningen att advokat Slobodan Jovicic tar upp detta i sin slutplädering är att åklagaren har drivit en linje om att de åtalade ”agerat i samförstånd” under sitt våldsutövande.

Jovicic menar att det inte finns något i utredningen som visar att ASAP Rocky skulle ha gjort detta med förväntningen om att de andra i sällskapet skulle ansluta.

AB: Slobodan Jovicic säger följande om Rakim Mayers handlingar:
– Det jag kan säga är att det knappast finns någon utredning här som visar att han gör det här i förväntning att de andra ska ansluta sig.
AB: – När kan man anse att det här är en gärning som görs i samförstånd, frågar sig advokaten.

HARMLÖST KAST
Slobodan Jovicic ska nu visa en film i slow motion.
– Jag ska visa att djävulen finns i detaljerna, säger han.

Filmen visar kastet från ASAP Rocky. Advokaten menar att det inte går att kalla det för ett så farligt kast som åklagaren påstår.

ENDAST KAST OCH EN ”SVING”
Efter kastet och ett efterföljande slag från ASAP Rocky, menar Jovicic att det inte finns några ytterligare bevis på våldsutövning från rapparen.
Not. Det är korrekt att det inte finns något som styrker att ASAP gjort mer än vad som syns från videon.

INGEN SKYLDIGHET ATT STOPPA ANDRA
Advokat Slobodan Jovicic:
– Det man måste bära med sig, är att ASAP Rocky inte har haft någon skyldighet att stoppa de andra. Problemet är att det inte finns någon film som förklarar vad han gör.

Advokaten visar fler filmklipp, som föreställer 20-åringen [Dawod]. Advokaten menar att klippen visar att han närmar sig gruppen.
Not. Dawod sprang mot ASAP (enligt bl a ASAP själv) och konfronterade honom varvid ett mindre handgemäng uppstod.

INGET TYDER PÅ ATT ASAP ROCKY GJORT MER ÄN VAD SOM VISAS I VIDEO
– Jag påstår, att utifrån den här filmen samt ett PM från polisen, att det inte finns fler uppgifter om att Rakim Mayers har fortsatt sitt deltagande efter att de andra har anslutit, säger Jovicic.

Advokat Slobodan Jovicic anklagar nu åklagaren för att fulspela.

SAKNAD UTREDNING
Tingsrätten borde åberopa bristen att det saknas utredning om Mayers inblandning, menar advokaten.

VITTNE CHOCKAD OCH HÖRS INTE SAMMA DAG
Jovicic pratar sedan om vittnet, och förtydligar att hon blivit chockad.
– Hon hörs 20 dagar efter händelsen. Hon ska då, efter bästa förmåga inför tingsrätten, idag den andra augusti, återge vad hon såg den 30 juni.
Han visar ett nytt klipp och uppmanar tingsrätten att fundera på hur tillförlitligt det är att någon av de på plats ska kunna beskriva vad Rakim Meyers gör i klippet han spelar upp.
Slobodan Jovicic menar alltså att det är ytterst svårt för vittnena att återge korrekta minnesbilder så långt efteråt.
– Jag anser att det är fullt naturligt att det blir på det sättet. Det är min absoluta uppfattning, oavsett vittnets goda intentioner, att uppgiften om att Rakim Mayers har gjort något mer efter att klippet slutar inte går att lita på, säger Jovicic.

ONT I HUVUD AV ANDRA SKÄL
Slobodan Jovicic återkommer till flaskan.
Målsäganden har inte blivit slagen med en flaska. Den har gått i backen. Men jag tar inte ifrån honom hans uppfattning. Han kan ha fått ont i huvudet när han landade på backen, säger advokaten.

LJUDET AV GLASKROSS
Jovicic visar ett klipp där man hör glas krossas mitt samtidigt som man ser ASAP Rocky göra kastet av 19-åringen.

INGEN SKADA MOTSVARANDE FLASKA
Jovicic visar en bild på en cavaflaska som han menar är samma märke som den som låg krossad på platsen. Han menar att ett slag från en sådan flaska skulle vara mycket kraftig
Utredningen kring detta säger att ”hudavskrapning på huvudet” uppstod, menar Jovicic. Han menar alltså att skadan borde ha varit betydligt mer allvarlig.
Not. Det faktum att inget glas återfunnits med blod eller någons DNA visar på en tydlig brist i åklagarens påstående.

DAWOODS TVIVELAKTIGA VITTNESMÅL
Han pratar sedan om vittnesmålet som han kallar bristfälligt.
– Det kanske är uppenbart att det inte blir riktigt bra om man hör ett ungt vittne, som inte har svenska som sitt förstaspråk, och sedan renskriva uppgifterna. Återigen finns det två sätt för tingsrätten att göra det här. Antingen som målsägarbiträdet, att påstå saker, eller att det helt enkelt är ett ärligt misstag, att någon har missförstått någon annan, säger Slobodan Jovicic.

”HARLEM CAME OUT” – BETYDELSE OKÄND
– Eventuellt skulle tingsrätten kunna fundera på om åklagaren har stöd i (assistentens) sms, säger Jovicic.
Advokaten menar dock att assistenten inte sagt någon om en flaska i sitt förhör.
Inte ens åklagaren påstår att ”Harlem” är Rakim eller någon annan. Kan då tingsrätten luta mot det? Eller ska man konstatera att det kanske blir lite vanskligt att ta till detta?, frågar Jovicic.

INGET TALAR FÖR MISSHANDEL EFTER VIDEONS SLUT
– Låt oss säga att det är två, tre sekunder till av misshandel efter att klippet slutar. Hur ska man på de sekunderna ha lyckats släppa målsägarna, och med sina tomma händer ha tagit upp flaskorna och använt dem? Händerna är ju tomma, säger Jovicic, och menar att påståendet om fortsatt misshandel efter filmklippets slut därmed faller.

ÅKLAGARENS BEVISNING BYGGER PÅ ANTAGANDEN
Jovicic ska nu ”dela med sig av ett sista problem”.
– Antingen kan vi göra som åklagaren, att ta ett skede och låtsas som att inget har hänt efter, eller att baka ihop flera händelser. Jag tycker inte att det är en bra väg att gå. Det är en dålig väg att gå, säger han och visar upp ett rörigt klipp från sajten TMZ.

KONKURRERANDE HÄNDELSEFÖRLOPP KAN FINNAS
– Det som är farligt, som åklagaren blundar för, är att det kan finnas ett konkurrerande händelseförlopp, där skador uppstår. Då är det omöjligt att döma någon, säger Jovicic
Not. Det är fullt möjligt att vissa av Mustafas skador uppstått genom att han landade på krossat glas eller t o m av Mustafa själv (t ex i syfte att förbättra sitt eget utgångsläge), fristående från den påstådda misshandeln. Det har inte framkommit något som gör att detta kan uteslutas!

Åklagaren funderar på om hans åtal ska justeras

Jovicic vänder sig till åklagaren och frågar hur man kan tycka sig att det är fullt förståeligt att [målsägande Mustafa] utdela knytnävsslag med ringar, men inte att slänga någon på marken och trampa på den. Det är inte i balans, menar advokaten.
– Jag anser inte att det finns någon som helst grund för att den här gärningsbeskrivningen håller. Han ska frikännas och försättas på fri fot i dag, avslutar Jovicic.

Åklagaren säger att han funderar på om hans åtals ska justera gärningsbeskrivningen.

SLUTPLÄDERING, ÅTALAD #2

Nu är det dags för en av de medåtalades advokater, Martin Persson, att hålla sin slutplädering.

NÖDVÄRN
– Att det kan vara så komplicerat trots att vi inte kommit in på frågan om nödvärn, säger Persson.
– Frågan är om min klient kan dömas för att ha slagits i huvudet med en sådan flaska, säger Martin Persson.
– Först och främst påstår jag att han inte kan dömas för det, eftersom det inte har hänt. Den flaskan är väldigt tung och skulle orsaka väldigt skador. Man skulle bli medvetslös och få huden spräckt.

INGET SAMFÖRSTÅND
– Vi kan konstatera att min klient är först på plats, bakom livvakten. Inget illa mot (livvakten), men jag tror inte att han är särskilt snabb, säger Persson.
AB: Martin Persson konstaterar att hans ”huvudman var sist fram på platsen”, och att han inte känner till något om flaskan.
– I ett sådant läge kan man inte dömas för att ha agerat i samförstånd.

Martin Persson menar att detta pekar på att våldet inte har utövats i samförstånd.

AB: Martin Persson anser att hans klient inte deltagit i tillräcklig grad för att kunna dömas för att ha agerat i samförstånd med de andra.

– Den sista frågan är om min huvudman kan dömas för stampningen eller sparken, samt det första slaget eller knuffen som utdelas av Rakim Mayers. Det påstår jag att han inte kan.
Martin Persson går alltså återigen in på frågan om samförstånd, och menar att detta är irrelevant.

Martin Persson tar upp att vittnen talar om att det har använts hela flaskor, men att filmer visar att det inte alls rör sig om hela flaskor.
– Det har vacklat fram och tillbaka. Uppgifterna om flaskorna är knapphändiga och minst sagt osäkra.

Martin Persson menar att bilder visar att alla åtalades händer är tomma enligt bilder från händelsen. Han menar att det är uteslutet att en flaska ska ha plockats upp och slagits mot någon under de sekunder då ingen kamera rullade.

AB: Advokaten tar också upp att vittnesuppgifterna om flaskorna varierat, det har varit olika många och så vidare.
– Den mest rimliga förklaringen är att ingen hållit i en flaska, säger Martin Persson.

AB: Advokaten menar att han inte vet hur målsägandens skärskador uppkommit och att det inte finns bevis för hur det gått till.
– Målsäganden kan ha backat ihop och fallit på glaset på marken. Och visst kan det vara så att han har blivit slagen med en flaska. Men vi vet inte.

Bara för att man har en skada, betyder det inte att man vet hur den skadan har uppkommit, säger Martin Persson om de bilder från rättsläkare som visar på skärskår som ska komma från ”eggliknande föremål”.

När filmen är slut utdelas inga sparkar och inga slag, slår advokat Martin Persson fast, och hänvisar till vissa vittnesmål i rätten, bland annat från ASAP Rockys vänner.

Martin Persson tar upp 20-åringens [Dawod] tidiga vittnesmål, som handlade om att sex-sju personer ska ha haft flaskor i händerna. Han menar att detta är väldigt långt från sanningen.
Not. De var totalt 5 personer i ASAP-sällskapet, varav endast tre kunnat bekräftas varit delatiga i den påstådda misshandeln.

– Jag påstår att den misshandel som min huvudman är inblandad i är oerhört begränsad. Den varar i någon sekund och har inte orsakat någon skada. Frågan är om min huvudman ska gå helt fri, säger Martin Persson.

Martin Persson, som alltså är advokat till en av ASAP Rockys vänner, menar att hans argument visar på att straffvärdet bör bli lågt.

NÖDVÄRN BEFOGAT
AB: – Hela den här gruppen utsätts för detta, ett ofredande. Det är inget jätteallvarligt, men det är ett brott. Jag vill ha det på bordet, säger Martin Persson.
– Har åklagaren presenterat så mycket bevisning att han motbevisar det här påståendet om nödvärn? Nej, det anser inte jag, säger Martin Persson.

Martin Persson tar upp att det är rimligt att hans huvudman blev rädd när han såg blod och hörde en glasflaska krossas – och kopplar därmed in argumentet om nödvärnsrätten.
Det är det som åklagaren måste motbevisa, säger Martin Persson.
– Det är det ni måste fråga er, säger han till tingsrätten om åklagaren.
Har han presenterat den här bevisningen?
Not. I rättssystemet är det åklagaren som måste framföra bevisning för sin sak. Bevisbördan ligger på åklagaren. Åklagaren ska motbevisa att nödvärn var befogat.

TROVÄRDIG?
– Mot dessa fyra har vi 19-åringen. Han [Mustafa] har bytt historia och justerat sin historia, säger Martin Persson.
Persson menar att inte heller 20-åringen [Dawod] är trovärdig.

Han tar sedan upp ett av vittnena, som stundtals hade ryggen åt.
– Inte heller jag kan veta vad som händer mig här i salen, säger advokaten.

AB: Martin Persson går igenom de olika vittnesmålen och påpekar att det finns oklarheter kring vad vittnena egentligen sett.

Martin Persson menar att det tar lång tid att öppna telefonen och börja filma genom Snapchat.
– Under den här tiden har vittnet inte kunnat se vad som händer bakom henne. Hon har inte heller hört en flaska krossas, menar advokaten.
– Därför kan hon varken stödja eller motbevisa påståendet. Inget av vittnena kan styrka åklagarens bevisning.

RIMLIGT ATT ANTA BEVÄPNING VID BLODVITE
Martin Persson återgår till nödvärnsrätten, att det är rimligt att dra slutsatsen att någon är beväpnad om man ser sin kompis blöda.

Advokaten hänvisar sedan till en dom där nödvärnsrätten har tillämpats, och menar att det är liknande på flera sätt: bland annat längden på misshandeln.

På ämnet nödvärnsrätt menar Martin Persson att bara för att man exempelvis angrips med en kniv, måste man inte svara med kniv. Våldet får överstiga det ursprungliga våldet, säger han.

Martin Persson tar även upp att hans klient är medveten om att Rakim Mayers tidigare har blivit angripen med kniv, och att detta kan betraktas som ett skäl till att tillämpa nödvärn.

Martin Persson återkommer till att situationen gick fort och att bedömningen i fråga om att avväpna angriparen varade i två sekunder.

Angående straffvärde och påföljd tar Martin Persson upp en dom med en månads fängelse som påföljd.
– Det straffet borde min huvudman få, och det skulle innebära att han redan har avtjänat straffet, säger Martin Persson och syftar på den långa häktningen, som ska räknas in i ett straff.

Martin Persson säger att han även föreslår dagsböter och villkorlig dom som påföljd, alternativt villkorlig dom och samhällstjänst.
Martin Persson säger att utländsk härkomst inte är något hinder för samhällstjänst.
Martin Persson tar upp ett flertal domar där personer boende utomlands har dömts till samhällstjänst i Sverige. Han tar även upp att boende i Sverige är ordnat, samt att hans klient omedelbart bör släppas på fri fot.
Det finns ingen flyktrisk, menar Martin Persson, eftersom hans klient kontinuerligt måste resa in i Europa för att kunna jobba, och därmed inte kan hålla sig undan rättvisan. Sen avslutar han sin slutplädering.

SLUTPLÄDERING, ÅTALAD #3

Carla Pantzar, advokat till en av de medåtalade, håller nu sin slutplädering.

Mustafa kände sig kränkt

AB: Advokaten går igenom målsägandens berättelse som ”slutar att han helt utan anledning” blir nerslagen.
– Jag menar att hans berättelse är ett alternativt scenario. Jag tror snarare att målsäganden blev kränkt när livvakten lyfte bort honom. När han blir kränkt agerar han. Det har han gjort även tidigare i sitt liv, säger Carla Pantzar.

– 19-åringens heder är viktig för honom. När (19-åringen) blir kränkt så blir det bråk. Det har hänt förr med honom, säger Carla Pantzar.

AB: Hon tar upp att säkerhetsvakten gång på gång uppmanat målsäganden att lämna, där utanför Max.

Carla Pantzar tar upp att ASAP Rocky och hans sällskap kontinuerligt ber 19-åringen att lämna dem ifred.

Gick inte in på sidogata för att bråka

Carla Pantzar menar att det är orimligt att hennes klient gick in på den lilla sidogatan för att bråka.

Många hål i Mustafas redogörelse

Hon pekar på de olika hålen i 19-åringens berättelse.
– Han har uppenbara svårigheter att förklara händelseförloppet. Om han inte ens är ärlig om det som syns på film, varför skulle han då vara det med det som inte syns? Jag vill påstå att målsäganden ljuger, säger Carla Pantzar.
Då ler 19-åringen stort.

AB: Carla Pantzar tycker att domstolen ska ”dra öronen åt sig” utifrån att hon anser att målsäganden inte är trovärdig.

Carla Pantzar påtalar det faktum att 19-åringen, i egenskap av målsägande, kan ljuga fritt i rätten utan rättsliga konsekvenser.
– Han sitter inte direkt hemma och virkar på kvällarna. Men även en bråkstake ska inte bli misshandlad. Därför är hans berättelse i rätten viktig, säger hon.

AB: Carla Pantzar går hårt åt målsäganden, samtidigt som hon påpekar att han i egenskap av målsäganden inte behöver svara på frågorna.

Mustafa märkbart aggressiv

Carla Pantzar tar upp att 19-åringen verkar aggressiv i klippen, och tar upp att han säger ”come on, come on, I’m gonna fuck him” till livvakten.

AB: Carla Pantzar säger att hennes klient trott att målsäganden varit beväpnad och att det varit risk för nya angrepp.

Mustafa visar att han inte tvekar att använda våld

AB: Carla Pantzar anser att hela Rockys grupp har skäl att känna oro efter målsägandens agerande mot vakten, där han bland annat slagit med hörlurarna.
– Han har visat att han kan använda våld.

Carla Pantzar menar att det är fullt rimligt att ASAP Rocky och hans vän upplevde de två killarna som ett hot.

Skäligt våld i nödvärn

AB: Våldet som utdelats mot målsäganden är ”lindrigt och inom vad som är tillåtet”, säger Carla Pantzar.

Inte utrett vad som händer efter vad som visas i videon

AB: Även Carla Pantzar tar upp att utredningen inte visar vad som händer efter det filmade bråket.

Dawod smet

Advokaten tar upp att 20-åringen stack iväg.
– Han har mer motiv att komma därifrån, undan från polisen, än att stanna kvar och hjälpa sina kompisar, säger Carla Pantzar.

AB: Carla Pantzar frågar sig varför 19-åringens kompis lämnar platsen när han ligger skadad.

Tingsrätten kan inte bortse från att Mustafas skador kan ha uppkommit på annat sätt

Carla Pantzar ifrågasätter skärskadorna.
– Jag säger inte att han orsakat skadorna själv. Men tingsrätten kan inte bortse från att de kan ha uppkommit på annat sätt.

Mustafas märkliga skador

Carla Pantzar menar att 19-åringen kämpade så hårt för att visa sina skador att ”det uppkom nya varje gång han besökte läkarna”.

Mustafa verkar inte lida efter bråket

Advokaten menar även att 19-åringen inte verkade må alltför dåligt efter bråket, eftersom han åkte till Barkarby, åkte till jobbet och så vidare.

19-åringen sitter och ler under Carla Pantzars slutplädering.

Mustafas inkomstbortfall utan arbetsgivare

Carla Pantzar går sedan in på 19-åringens påstådda inkomstbortfall. Han tar upp oklarheterna kring hans anställning, som inte kunde bevisas. Enligt målsägandebiträdet ska han i vanliga fall tjäna 600 kronor om dagen.
– Om han hade en omedgörlig chef – kunde han inte bara visa upp en gammal lönespecifikation?, frågar Carla Pantzar.
Not.
Mustafas märkliga skadeståndsanspråk ser ut som följer:
1. 10 000 kr avseende förlorad inkomst
2. 40 000 kr avseende kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen
3. 40 000 kr avseende sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen
4. 49 700 kr avseende utseendemässiga skadeföljder

SKADESTÅND ORIMLIGT !!!
Om Tingsrätten skulle utdöma något skadestånd efter att allt nu klarlagts ger det starka signaler om att Sverige är ett ”mesigt” land där det är enkelt för även andra kriminellt belastade asylsökande att provocera fram en situation där man får skadestånd.

Skadestånd för ”kränkning”?

AB: Advokaten ifrågasätter även det höga begärda skadeståndet. Hon vill inte att något skadestånd för kränkning alls ska utgå.
Carla Pantzar beskriver skadeståndsanspråket som ”oroväckande”

De åtalade står för sanningen och ska försättas på fri fot

AB: – Sanningen sitter inte alltid på åklagarens bänk och lögnen på de tilltalades. I det här fallet sitter sanningen på de tilltalades bänk, säger Carla Pantzar.
Även hon vill ha sin klient frikänd och försatt på fri fot.

Carla Pantzar avslutar sin slutplädering med att begära att hennes klient ska släppas på fri fot.


Kort summering: Advokaterna kräver i första hand att de åtalade ska frias, i andra hand att de inte ska dömas till fängelse och om de ändå skulle få fängelse vill de att straffet ska bli kortast möjligt.


Åklagaren Daniel Suneson gör nu en justering på gärningsbeskrivningen:
– Mening två kompletteras med ”stampar på honom på marken”, säger han.
Försvaret vill inte kommentera detta.


En kvarts miljon kr för några dagars okvalificerat arbete!

Målsägandebiträde Magnus Strömberg begär ersättning på drygt 230 000 kronor, som avser 118 timmars arbete, berättar rättens ordförande.

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen (”AB”=Aftonbladet)

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *