SR:s kampanj för att lura folket att media är opartiskt

Under den intetsägande rubriken ”Journalistikprofessor: Kvalitet ger förtroende” fortsätter Sveriges Radio sina närmast desperata försök att hjärntvätta svenska folket om att Public Service är opartiskt. Det blir lite lustigt när media t o m är extremt partisk i artiklar om medias partiskhet. Genom att anlita en partisk professor för att försöka föra ut medias budskap och inte låta någon opartisk kunnig person bemöta galenskaperna, på medias sedvanliga sätt, hoppas Public Service kunna mörka sanningen. Frågan är: Låter du dig luras så enkelt?

Jesper Strömbäck: De som ifrågasätter medias opartiskhet är korkade

Att politiker och andra ifrågasätter mediers opartiskhet kan bero på att man inte förstår hur journalistik blir till, menar Jesper Strömbäck, professor i journalistik.

”Flera” tycker att media är partiskt

Den senaste tiden har flera politiker sagt att de menar att medier, trots att det utgör grunden för de pressetiska reglerna, i själva verket inte är opartiska. En bild som flera delade när Kulturnytt frågade runt på Umeås gator [där vi inte ens får veta hur frågan formulerats].

– Jag tror ingen är oberoende. Jag tror vi lever i ett samhälle där alla, även om vi försöker säga att vi är oberoende, påverkas av vår omgivning, säger Eva Olausson.

Jag tror inte att man som media har en agenda. Och då talar jag om de äldre medierna som till exempel Sveriges Radio, säger Gustaf Runeberg Schultz.

– Jag vet att de strävar efter det men jag tycker att det lyser igenom lite ändå, tyvärr, säger Josefine Olofsson.

Red’s kom:
Sveriges Radio måste ha blivit väldigt besvikna när de inte lyckades fiska fram en grupp personer som låtit sig luras att media är opartisk. Det är ju annars en klassisk strategi (som vi kan se i princip varje dag) av gammelmedia att fråga folk på stan och sedan genom ett urval av åsikterna redovisa en bild som stödjer gammelmedias – dvs vänsterns – åsikt.

Riktlinjer för hur journalister ska skriva kommer naturligtvis i andra hand – efter deras personliga övertygelse. Med vänsterns totala dominans i media blir detta faktum väldigt tydligt.

SR bryter här mot de pressetiska reglerna: Smutsiga retoriktrick som inte får bemötas!

Det finns ingen forskning som visar att misstron på nyhetsmediers opartiskhet förändrats över tid.

Red’s kom:
1. Det finns ingen forskning som visar att nyhetsmedier är opartiska.
2. Det finns ingen forskning som visar att misstron på nyhetsmediers opartiskhet inte förändrats över tid.
3. Det finns forskning som visar att media är extremt vänsterstyrda.

Här bryter SR mot de pressetiska reglerna genom att det inte framgår vem det är som tycker detta;
Pressetiska regler § 1.2: Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

Samt § 1.3: ”Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.”.

Samt § 1.1 om ”korrekt och allsidig nyhetsförmedling”.

Samt § 1.2 om att kontrollera sakuppgifter noggrant.

Problemet är inte medias opartiskhet utan att misstron blir alltmer ”högljudd”

Jesper Strömbäck, professor i journalistik, menar dock att misstro alltid har funnits, men att den nu blir mer högljudd.

Red’s kom:
Det är ett väldigt allmänt tyckande, men det stämmer säkert att allt fler börjar vakna ur sin dvala och inser att det vänsterstyrda media är till stor skada för landet.

Monopolmedias makt minskar

– De har möjlighet att starta sina egna hemsidor och kalla dem alternativa medier, det fanns inte tidigare, säger Jesper Strömbäck.

Red’s kom:
Ja, demokratin har svagt ökat genom att det vänstervridna medias lögner nu till viss del kan avslöjas, tack vare alternativa media. Som denna blogg.
De traditionella medias monopol på vilka politiskt korrekta åsikter vi ska ha minskar alltmer, vilket börjar oroa monopolet eftersom det inte blir lika lätt att manipulera folkets åsikter.

– Sedan är det också så att skillnaden mellan olika typer av information blir otydligare inte minst på nätet och sociala medier. Det passerar en massa artiklar och nyheter, men det är inte lika uppenbart som när man läser en tidning eller ser på tv-nyheterna, var informationen kommer ifrån, vilken typ av information det är, säger han.

Red’s kom:
Med konkurrenter till monopolmedia blir det inte otydligare var informationen kommer från, eller vilken typ av information det är, för dem som är källkritiska. Dvs med alternativa media har inget förändrats i detta avseende.

Genom att, som i denna blogg, en referens finns till källan så står det också fritt för alla att göra sin egen bedömning av vad som är sant och vem de litar mest på.

Den part som gynnas i media är vänstern

En vanligt förekommande form av mediekritik är att en part anser att den andra parten gynnas, vilket Strömbäck menar är en subjektiv åskådning.

Red’s kom:
I Public Service, och i en klart övervägande majoritet av fallen även i övriga media, är det ”vänsterparten” som gynnas. Alldeles särskilt i alla frågor som på något sätt kan kopplas till flykting- och migrationspolitik.

Det finns ingen ”subjektiv åskådning” i detta, och det är oerhört enkelt att bevisa, för den som så önskar (vilket naturligtvis media inte vill).

En utmaning till Public Service som de aldrig kommer att våga anta!

  1. Public Service kan ta 10 valfria artiklar under 2015 om EU-migranter, och jag lovar att i samtliga av dessa artiklar kunna visa hur de skrivits till fördel för vänsterns – t o m extremvänsterns – politik.
  2. Efter detta, låt Jesper Strömbäck ge sina synpunkter, som jag får kommentera.
  3. Låt svenska folket bedöma vem som har rätt.

Eftersom Public Service är så extremt partiska kommer de naturligtvis aldrig att våga anta denna utmaning, men mitt erbjudande står fast.

Tramsigt försök att bortförklara medias partiskhet

– Det som är viktigt att komma ihåg är att båda sidor av en politisk konflikt uppfattar innehållet som att det gynnar motståndaren och missgynnar den egna sidan, menar Jesper Strömbäck.

Red’s kom:
Skillnaden här är att vänstersidan använder sig av floskler, standardiserade smutskastningsuttryck (fascist, nazist, rasist, främlingsfientlig, etc), bilder på ett antal 4:åriga Adam som drabbats av något och andra ”känsloargument”, referenser till forskning som inte finns, lögner, etc. Högersidan är avsevärt mer saklig och faktabaserad, vilket framgår med extrem tydlighet.

– Båda kan rimligen inte ha rätt. Och vad det pekar på är att det ligger väldigt mycket i betraktarens ögon.

Red’s kom:
Naturligtvis har inte bägge parter rätt. Ovanstående påstående är vad vi kan höra i varje debatt som bortförklaring till medias uppenbara partiskhet och försök att flytta fokus från sakfrågan.

Men att varje sida tycker att den har rätt innebär varken att bägge sidor har rätt eller att den ena sidan har mer rätt. Jesper Strömbäcks okunniga retorik är enbart till för att undvika de delar i debatten som visar på medias sällsynt uppenbara partiskhet som varje normalbegåvad person enkelt kan se, trots alla försök att mörka partiskheten inom media.

Jesper Strömbäcks förslag: Försök att dölja medias partiskhet bättre

För att stärka bilden av fri och opartisk nyhetsmedia, finns framförallt två saker att göra, menar Strömbäck.
– Jag tror definitivt att medierna behöver bli mycket bättre på att förklara hur journalistik kommer till och förklara vad som skiljer journalistik från andra typer av medieinnehåll, säger han och fortsätter:
– Grunden handlar hela tiden om att producera så högkvalitativ journalistik som möjligt. Den goda journalistiken tillhandahåller sådan information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor det vill säga att informationen är neutral och opartiskt utformad.

Red’s kom:
Public Service:s personliga professor har mycket gemensamt med Aftonbladets favorit Henrik Arnstad.

  1. Varför handlar det – för Jesper Strömbäck och Public Service – om att ”stärka bilden av fri och opartisk nyhetsmediaistället för att åtgärda nyhetsmedias partiskhet?
  2. På vilket sätt blir nyhetsmedia mindre partisk genom att ”förklara hur journalistik kommer till”? Vem bryr sig?
  3. På vilket sätt blir nyhetsmedia mindre partisk genom att ”förklara vad som skiljer journalistik från andra typer av medieinnehåll”? – Alltså underförstått att ”journalistik” förekommer endast i gammelmedia och alternativmedia ska vi inte lita på.
  4. Vad som är ”högkvalitativ journalistik” är en tolkningsfråga och enbart ett sätt att uttrycka sig för att glida undan frågeställningen.
  5. Att den ”den goda journalistiken” innebär information som folket behöver för att ”fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor”, där informationen är ”neutral och opartiskt utformad”, är en självklarhet för alla. Men frågan är HUR nyhetsmedia ska verka för att uppnå detta!!!

Punkt 2 och 3 ovan syftar till att försöka svartmåla sina motståndare – dvs alla som avslöjar medias partiskhet, felaktigheter, lögner och vinklingar – där vänsterns stående strategi är attack med osakliga påståenden och floskler istället för åtgärder mot existerande problem.

Notera att bland Jesper Strömbäcks förslag finns inte att det alltid ska framgå vem som skriver artiklarna i media, så att folket vet var åsikterna kommer från och så att journalisterna tvingas stå för sina personliga åsikter, samt så att folket har en chans till källkritik. Inte minst det vänsterägda TT (med kanske 95% rödgröna journalister) gynnas av dagens system med anonyma journalister.

Är det rimligt att skattemedel används – i form av presstöd (drygt ½ miljard kr år 2015) – för att lura det svenska folket? Eller är det rimligt att ställa mycket konkreta krav på saklighet och objektivitet, med tillhörande kontroll, som ovillkorlig förutsättning för att kunna få presstöd?

I det vänsterstyrda medieklimat vi lever i idag, är alternativa media av kritisk betydelse, och kan vara helt avgörande för Sveriges framtid. Det vänstervridna medias försök att stoppa folket från att läsa sanningen kommer förhoppningsvis inte att fungera i längden.

I övrigt så är det skrämmande lite debatt om hur medias partiskhet spiller över på rättsväsendet. Domstolar har en tendens att värdera fakta allt mindre och döma till favör för vänsterns åsikter. Det finns mycket tydliga exempel på detta. Inte minst så är Förvaltningsrätten ofta märkbart partisk. Att medborgare saknar rätt att att argumentera muntligt vid en laglighetsprövning är inte rättssäkert. Medborgare står i praktiken maktlösa mot kommunpolitikers lagbrott.

Det är kanske bara en tidsfråga innan Public Service kommer att göra som CNN och avbryta sändningen i TV när något sägs som Public Service tycker missgynnar vänstern;WikileaksKlicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-10-19
Se även bl a:
Public Service samarbetar med Expo för att smutskasta sina meningsmotståndare

SR skrämmer moderat politiker för länk till ”rasideologiska sidor”

SR ljuger öppet om att forskning visar att public service inte är partisk

Public Service beskriver partiskt att media är opartisk – Pressetiska regler listas


Medias påverkan – Ett demokratiskt problem

80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP


Hur röstar lärare?: MP=53% V=34,5% – Barn skolas till vänsteråsikter


Sveriges smala åsiktskorridor – Rädsla för sanningssägare

Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet

Klyfta mellan folk och folkvalda – Problem viftas bort av politiker

Lyssna på väljarna framför medierna

En författares attack på den svenska åsiktslikriktningen och trångsyntheten

Journalister mörklägger sanningen om invandrarna

Aftonbladets debattmarodörer – Obekväma åsikter avfärdas som rasism


Häpnadsväckande debatt om yttrandefrihet – Janne Josefsson tappar tålamodet


Peter Wolodarski, DN, kritiserar Aktuellt för yttrandefrihet

Henrik Arnstad, behövs han?

Unikt i Public Service: Kritik mot Hans Caldaras tillåts

Uppdrag Granskning kritiserar Caldaras/Föreningen HEM för lögner som SVT mörkat


Bojkotta journalister/författare som utpressar Bokmässan


Skrämma till tystnad

En svensk tiger


Charlie Hebdo kritiseras för satir om hur media manipulerar med drunknad pojke

Idag är de alla Charlie Hebdo, men…

Yttrandefrihet endast om det inte provocerar

Yttrandefrihet utan men


Har folket inte rätt att veta om brott begås av personer med utländsk härkomst?


Per Svensson, SDS, försvarar Sveriges åsiktskorridor om flyktingar

Sydsvenskan försöker tysta det fria ordet genom att hota Petterssons

Sydsvenskan saknar helt verklighetsförankring när det gäller EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

SDS vinklar varför färre EU-migranter kommer till Sverige


Feministiskt Initiativ vill förbjuda åsikter som de inte gillar

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Feministiskt initiativ, täckmantel för att driva en radikal vänsterpolitik

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott


Att kritisera en idé är inte samma som att kritisera enskilda individer

EU-kandidaten Turkiet blockar Facebooksidor som kränker islam

Muslimhat och islamkritik olika saker


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *