Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen +
  Avflyttad lekmannarevisor


 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ?
  Utlovad rensning av filter ej utförd !


 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen
  Ny valberedning


 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa strämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

Motion #9
Styrelsen bryter mot lagen
Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

Jag tillskriver styrelsen den 7 maj;
Jag önskar härmed en kopia av det justerade stämmoprotokollet från årsstämman den 28 april 2010.
Jag vill alltså ha en skriftlig kopia - enligt stämmobeslut - av hela stämmoprotokollet (inte av styrelsen utvalda delar).

Jag förväntar mig att denna kopia lämnas till mig senast den 20 maj.

Inget protokoll eller svar. Jag skickar påminnelse den 21 maj, drygt tre veckor efter stämman;
Till styrelsen, inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre, HSB Malmö

Det är nu den 21 maj 2010 och jag har fortfarande inte erhållit en kopia av stämmoprotokollet från årsstämman 2010 !!!

Jag har inte ens fått bekräftelse på min begäran.

Vad är anledningen till detta ???


Styrelsen gör - efter 1 månad - ett unikt undantag och besvarar en skrivelse, den 8 juni;
Finns att kopiera på F-kontoret vid öppet hus.
Styrelsen


Jag skickar samma dag följande frågor till styrelsen och HSB Malmö (Claes Caroli / Michael Carlsson);
Till styrelsen inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag förstår inte.

Menar styrelsen att jag ska komma ner till styrelserummet för att själv kopiera stämmoprotokollet?
Dvs det stämmoprotokoll som jag enligt min tidigare begäran skulle ha erhållit senast för snart tre veckor sedan (den 21 maj 2010)!

Ska jag ta med mig en egen kopiator då?

Och styrelsen ger mig denna möjlighet till en kopia av stämmoprotokollet först den 1:e september, dvs drygt tre månader efter stämman!

Styrelsens försök att klara sig undan ett klander av den sensationellt regelvidrigt genomförda stämman tar sig absurda uttryck, och jag är övertygad om att detta sätt att förhala och dölja inte kommer att vara till styrelsens fördel i tingsrätten.

Varför vill styrelsen inte göra som tidigare, och med vilken rätt har styrelsen ändrat stämmans beslut här?

Är styrelsen införstådd med att detta inte var det beslut som stämman tog, utan styrelsen skulle ge den medlem som så önskar en kopia av stämmoprotokollet?

Jag önskar denna kopia utan vidare fördröjning, i enlighet med stämmans beslut.

Till Bengt Skånhamre: Instämmer du i styrelsens sätt att i denna fråga förhala, dölja samt bryta mot stämmans beslut?

Inget svar. Jag skickar en förfrågan till HSB Malmö (Bengt Skånhamre, Claes C., Michael C.) den 20 juni;
TILL HSB MALMÖ/Bengt Skånhamre

Eftersom styrelsen i min brf vägrar följa stämmobeslutet att lämna kopia av stämmoprotokollet till den medlem som så önskar, och i stället säger att jag måste hämta protokollet när det är försent (på ett uppenbart medvetet sätt enbart för att försöka skydda sig själva), så kanske HSB Malmö vill vara behjälplig?

HSB Malmö har ju en kopia av stämmoprotokollet, och jag undrar därför om HSB Malmö skulle vilja hjälpa till när nu brf-styrelsen begår detta lagbrott?
Jag kan komma och hämta protokollet i veckan, bara säg tid och plats.

PS.
Bengt, du har inte svarat på min fråga om detta, riktad speciellt till dig, här nedan.
Är det din mening att styrelsen du ingår i ska bete sig på detta sätt och inte följa stämmobeslut?


Först nio dagar senare, den 29 juni, svarar Bengt Skånhamre;
HSB Malmö lämnar inte ut några stämmoprotokoll som tillhör en bostadsrättsförening utan medlemmen får vända sig till styrelsen i föreningen. Din brf är inget undantag.
När det sedan gäller svar på frågor som rör din bostadsrättsförening får du vända dig till ordföranden i föreningen med dessa.


Jag svarar;
Bengt.
Ja, det hade väl varit för mycket att vänta sig att HSB Malmö skulle ställa upp för medlemmarna, men varför behövde det ta 9 dagar för svara på en så enkel fråga?

Du skriver;
"HSB Malmö lämnar inte ut några stämmoprotokoll som tillhör en bostadsrättsförening".
Jag vill då veta; varför?
Tacksam för snabbt svar på denna fråga.


Du skriver sedan;
"När det sedan gäller svar på frågor som rör din bostadsrättsförening får du vända dig till ordföranden i föreningen med dessa".

Min fråga;
"Till Bengt Skånhamre: Instämmer du i styrelsens sätt att i denna fråga förhala, dölja samt bryta mot stämmans beslut?"
är helt uppenbart inte en fråga till min brf utan till dig i egenskap av HSB-ledamot och som företrädare för HSB, och din roll där du inte vill ta ansvar för dina handlingar som sådan.

Jag vet att du gärna vill glida undan så många frågor som möjligt genom att referera till ordföranden i min brf, men det blir mest bara löjligt när du beter dig så här illa.

Det är också skamligt av HSB att behandla medlemmar på detta nonchalanta sätt där HSB Malmö gång på gång bryter mot samtliga värdegrunder som HSB hävdar gäller för organisationen.

Och det finns tydligen heller ingen i HSB Malmös ledning som vill ta något ansvar eller som vill värna om medlemmarnas bästa.

HSB Malmö vill naturligtvis försöka undvika svara på frågan varför HSB Malmö inte vill stå på medlemmarnas sida och låta en medlem få tillgång till det stämmoprotokoll som Bengt Skånhamre skrivit.

HSB Malmö stödjer därmed brf-styrelsens försök att försvåra ett klander av en rejält felaktigt genomförd stämma.

Bengt Skånhamre svarar;
Protokollet är föreningens och det är föreningen som förfogar över det. Årsmötet har valt en styrelse som har hand om föreningens förvaltning mellan årsmötena och det är till denna styrelse du får vända dig. I brf Erikdal är det ordföranden som sköter kontakten med medlemmarna.

Det finns en kopia på HSB Malmö för att underlätta revisionen i bostadsrättsföreningen.
Då bara synd att denna ordförande inte har någon kontakt med medlemmarna.

Jag svarar;
Men det är inget argument till varför HSB Malmö inte kan lämna ut stämmoprotokollet som du har skrivit.

Ett argument hade varit t.ex.;
"HSB Malmö har skrivit under ett avtal med föreningen om att inte lämna ut föreningens stämmoprotokoll till någon medlem i föreningen".

Frågan är alltså vad som hindrar HSB Malmö från att lämna ut föreningens stämmoprotokoll när nu den styrelse du ingår i uttryckligen vägrar följa stämmobeslutet, och detta enbart för att försöka försvåra ett klander av den regelvidrigt genomförda stämman där du var protokollförare?

Det finns alltså inget konkret hinder för HSB Malmö att ge mig en kopia av stämmoprotokollet, utan det handlar bara om att HSB Malmö inte har intresse av att vilja hjälpa till här, korrekt?


Jag förväntar mig fortfarande att du svarar på min fråga som är ställd till dig som HSB-anställd, HSB-ledamot och företrädare för HSB-Malmö.

I vanlig ordning uteblir sedan svar, vilket är i enlighet med hur HSB fungerar när frågorna blir för känsliga, och det inte går att slingra sig längre med retorik.

Jag har tillskrivit såväl lekmannarevisor som föreningens huvudrevisor (Ernst & Young), men ingen vill svara på deras åsikt om att styrelsen bryter mot lagen i denna fråga.


Föreningens styrelse arbetar i precis varje fråga för att göra all information i föreningen så svåråtkomlig som möjligt för medlemmarna.

Styrelsen har även under föregående år brutit mot stämmans beslut. Styrelsen har undanhållit justeringen (med ett stort antal felaktigheter i det stämmoprotokoll som skrevs av Bengt Skånhamre) för de medlemmar som begärt kopia av stämmoprotokollet.

Styrelsen har sagt att styrelsen inte besvarar skrivelser från specifikt mig, men om andra medlemmar skickar skrivelser så besvarar styrelsen dessa. Särbehandling och i strid med lagen!

Trots att jag påtalat styrelsens lagbrott här för HSB-ledamot Bengt Skånhamre, lekmannarevisorer, huvudrevisor samt HSB Malmö (i egenskap av ansvarig för HSB-representantens oansvariga handlingar) så får jag inget svar från något håll ens på varför styrelsen inte vill följa beslutet från föreningens högsta beslutande organ.

Jag misstänker att styrelsens agerande, där styrelsen försöker förhala så mycket de kan, är för att med alla medel försvåra klander av den årsstämma där medlemmarna inte fick ställa frågor i laga ordning - pga att styrelsens försvarsadvokat, Mats Engstrand, hindrade medlemmarna från att ifrågasätta styrelse samt redovisning - och där styrelsen uttryckligen vägrade att besvara alla frågor som styrelsen upplevde som känsliga för dem personligen (frågor avgörande för punkten om styrelsens ansvarsfrihet).Styrelsen ger HSB Malmö uppdraget (för dina och mina pengar) att besvara den anmälan jag lämnat in till hyresnämnden om detta, vilket följer här tillsammans med mitt svar till hyresnämnden;

Komplettering efter svar (bil. 6) från Josefine Persson, HSB Malmö.

Styrelsen i min brf har anlitat HSB Malmös jurister för att försöka försvara brf-styrelsens lagbrott, och Josefine Persson svarar enligt följande;

Yrkande angående stämmobeslut i föreningen

Sökanden har begärt att erhålla en kopia av stämmoprotokoll per den 28 april 2010 i sin helhet.

I enlighet med 7 kap 10 § i lagen om ekonomiska föreningar framgår det senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Samtliga medlemmar i föreningen har tre veckor efter ordinarie föreningsstämma haft möjlighet att läsa samt hämta stämmoprotokoll på föreningens fastighetskontor, det har även erbjudits medlemmarna möjlighet att kopiera stämmoprotokollet på fastighetskontoret.

Sedan den 30 juni 2010 har medlemmarna i föreningen även haft möjlighet att ta del utav stämmoprotokoll på föreningens hemsida.

Föreningens styrelse har haft stämmoprotokoll tillgängligt för medlemmarna i föreningen helt i enlighet med vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar.

Fel och förvanskningar av sanningen
 1. "Samtliga medlemmar i föreningen har tre veckor efter ordinarie föreningsstämma haft möjlighet att läsa samt hämta stämmoprotokoll på föreningens fastighetskontor".

  FEL !: Inga medlemmar i föreningen har 3 veckor efter stämman haft denna möjlighet.

  Varför denna osanning? Har styrelsen ljugit för HSB Malmö eller är det bara HSB Malmö som tagit sig friheten att spåna fritt utan förankring i verkligheten?

  Att detta inte stämmer bevisas av mina skrivelser (som jag redovisat i min tidigare ansökan till hyresnämnden, tillsammans med styrelsens enda svar på 8 obegripliga ord). Styrelsen vägrade svara på min begäran om att erhålla kopia av stämmoprotokoll, enligt lag, och först efter drygt 1 månad svarade styrelsen med endast följande mening;
  "Finns att kopiera på F-kontoret vid öppet hus."

  Protokollet ville styrelsen alltså uttryckligen ge mig tillgång till först den 1:e september, dvs mer än fyra månader efter föreningsstämman (långt efter klandertidens utgång).

  Hur motiverar styrelsen att jag skulle få tillgång till protokollet först drygt 4 månader efter stämman?

 2. "... det har även erbjudits medlemmarna möjlighet att kopiera stämmoprotokollet på fastighetskontoret".

  FEL !: Inte "medlemmarna" men väl jag har "erbjudits" att kopiera stämmoprotokollet (även om styrelsen vägrade svara på mina frågor om detta). Ingen annan i föreningen.

  Detta utan att styrelsen ville förklara vad de menade med denna kryptiska mening.

  Dessutom gavs denna möjlighet för sent, först mer än fyra månader efter stämman.

  På vilket sätt menar styrelsen (via HSB Malmös jurister) att medlemmarna erbjudits denna möjlighet att kopiera stämmoprotokollet?
  Anser inte styrelsen att en förutsättning för att medlemmarna skulle ha haft denna möjlighet är att medlemmarna informerats om detta?

  Hur förklarar styrelsen att styrelsen inte ville svara på mina frågor angående styrelsens enda svar till mig; "Finns att kopiera på F-kontoret vid öppet hus"?
  a) Menar styrelsen att jag ska komma ner till styrelserummet för att själv kopiera stämmoprotokollet?
  b) Ska jag ta med mig en egen kopiator då?
  c) Varför vill styrelsen inte göra som tidigare, och med vilken rätt har styrelsen ändrat stämmans beslut här?
  d) Är styrelsen införstådd med att detta inte var det beslut som stämman tog, utan styrelsen skulle ge den medlem som så önskar en kopia av stämmoprotokollet?
  e) Till Bengt Skånhamre: Instämmer du i styrelsens sätt att i denna fråga förhala, dölja samt bryta mot stämmans beslut?
  Och vad är svaren på a - e här?

 3. "Sedan den 30 juni 2010 har medlemmarna i föreningen även haft möjlighet att ta del utav stämmoprotokoll på föreningens hemsida".

  FEL !: Styrelsen kunde lagt stämmoprotokollet i en fågelholk i Malmö stadspark och då hade medlemmarna också "haft möjlighet" att ta del av stämmoprotokollet... men det förutsätter naturligtvis att någon informerar om detta och dessutom talar om vilken holk medlemmarna ska klättra upp till.

  Varför har inte styrelsen informerat varken mig eller någon annan om detta?

  Styrelsen använder nu föreningens webbplats för att försöka dölja information.

  T.o.m. HSB Malmö har försökt hemlighålla att föreningens stämmoprotokoll lagts ut på föreningens sedan ett antal år ej uppdaterade webbplats!
  I all hemlighet har HSB-ledamot Bengt Skånhamre, för sex dagar sedan, lagt ut stämmoprotokollet han skrivit på föreningens webbplats.

  HSB Malmö har i egenskap av föreningens förvaltare en kopia av det stämmoprotokoll som Bengt Skånhamre skrivit. Jag har sedan ett antal veckor tillbaka försökt få HSB Malmö till att lämna ut en kopia av detta. HSB Malmö har bara kort svarat, via HSB-ledamot Bengt Skånhamre, att HSB Malmö inte är behjälpliga i medlemsfrågor.

  Varför har HSB Malmö gett sitt stöd till styrelsen i dess olagligheter?

  När jag motionerat om att styrelsen skulle lägga ut föreningens stämmoprotokoll så har styrelsen varje gång, med stöd av HSB Malmö, vägrat att göra det som styrelsen nu gjort.

  a) Stämmoprotokollet är censurerat. Alltså innebär detta att jag fortfarande varken fått ta del av stämmoprotokollet eller fått en kopia av detsamma.

  b) I protokollet ingår röstlängden. Detta har jag inte fått någon kopia av någonstans.
  HSB Malmö (som själva tvingats följa lagen och ge medlemmarna tillgång till röstlängden) är mycket väl medveten om att röstlängden är en del av stämmoprotokollet, men vill naturligtvis undvika denna del av styrelsens lagbrott.

 4. "Föreningens styrelse har haft stämmoprotokoll tillgängligt för medlemmarna i föreningen helt i enlighet med vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar".

  FEL !: Detta är ej i enlighet med sanningen på flera olika sätt;

  Föreningen har ett stämmobeslut på att medlemmarna ska få en kopia. Men detta vill de inte nämna med ett enda ord. Enligt lagen ska styrelsen följa stämmobeslut, men här har styrelsen valt att bryta mot lagen.

  Dvs, när HSB Malmös jurist svarar åt styrelsen att styrelsen följt LEF i denna fråga så är det följaktligen inte sant.

  HSB Malmö är naturligtvis mycket väl medveten om att styrelsen inte följt LEF, och det är också därför HSB Malmös jurist undviker att bemöta (eller ens nämna, förutom med ett ord i rubriken) det stämmobeslut som togs om att styrelsen skulle lämna stämmoprotokoll till den som begär det.

  Varför vill styrelsen inte bemöta detta faktum om stämmobeslutet?

  Styrelsen vill inte låta mig;
  • "få tillgång till" stämmoprotokollet senast tre veckor efter stämman, enligt lag.
 5. • få en kopia av stämmoprotokollet, enligt lagen som säger att styrelsen är skyldig att följa stämmobeslut.

  På vilket sätt menar styrelsen, via HSB Malmö, att styrelsen följt lagen?
Det är inte utan att man undrar hur styrelsen, via HSB Malmö, kan göra så många fel i en såpass liten text.

Med tanke på att de svar som Josefine Persson ger åt styrelsen kan bevisas som oriktiga redan av min första skrivelse till hyresnämnden i detta ärende så undrar man hur de tänkt.

Så här svarade HSB Malmö (som besvarar medlemmarnas motioner i den brf jag bor i eftersom styrelsen säger sig sakna kompetens för detta) på mitt förslag (motion 17-21, 2007) om att lägga ut stämmoprotokoll på föreningens webbplats;
Enligt 7 kap 10 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och i § 27 i föreningens stadgar skall senast tre veckor efter stämman det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

Detta innebär inte någon rätt att få protokollet hemskickat till sig utan endast en rätt att ta del av det exempelvis på plats som meddelats av bostadsrättsföreningen.
Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida föreligger inte, då protokollet inte är offentligt.

Föreningsstämman beslutade vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 att styrelsen på begäran skall ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna. Styrelsen kommer att verkställa detta beslut.

Någon anledning att föra in det beslutet i protokollet för 2007 års ordinarie föreningsstämma finns därför inte. Däremot har styrelsen inget emot att beslutstexten förs in i de nya stadgarna för föreningen
.


SAMMANFATTNING

Hela historien kan egentligen sammanfattas i en enda fråga;
Vad är är skälet till att styrelsen, med HSB-ledamot Bengt Skånhamre, på alla sätt möjliga vill förhindra och försvåra för medlemmarna att få i alla fall en minimal insyn i föreningens angelägenheter genom att få ta del av stämmoprotokollen (där Bengt Skånhamres protokoll oftast innehåller många felaktigheter och vinklingar till hans egen och styrelsens fördel)?


YRKANDE

Vad jag vill är alltså;
 1. Att styrelsen ska följa lagen som säger att styrelsen ska följa stämmobeslut, och stämmobeslutet är att styrelsen ska lämna en kopia av stämmoprotokollet till den medlem som begär det.
 2. Att röstlängden ska (liksom justeringarna) ingå i denna kopia.
  Röstlängden är (precis som justeringarna) en viktig del av stämmoprotokollet eftersom det kan påvisa om oegentligheter begåtts av styrelsen.
 3. Att styrelsen även fortsättningsvis ska följa dessa rutiner, där medlemmarna vid begäran senast tre veckor efter stämman utan fördröjning erhåller kopia av hela stämmoprotokollet.

Jag yrkar att;
 1. Stämmoprotokoll ska läggas ut på föreningens webbplats senast 3 veckor efter stämman.

  Äldre versioner ska ligga kvar på webbplatsen under minst 10 år.

 2. Den medlem som begär en kopia av stämmoprotokoll ska få detta i sin helhet utan onödig fördröjning (t.ex. sommarstängt på fastighetskontor), skriftligt.

 3. Styrelsen ska redovisa hur mycket medlemmarna fått betala totalt för styrelsens försvar pga styrelsens vägran att följa stämmobeslutet att lämna ut kopia av protokoll.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
OBS! Styrelsen har undanhållit denna motion för medlemmarna och endast delgivit medlemmarna styrelsens svar på den motion som medlemmarna inte får se.

Styrelsen uppfyller krav enligt lag och stämmobeslut om utlämning av stämmoprotokoll.
Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida föreligger därmed inte.

Styrelsen kommer att verkställa föreningsstämmans beslut den 14 februari 2006 att styrelsen på begäran ska ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna.
 
Styrelsen har i sin förvaltning av föreningen rätt att anlita jurister för olika juridiska uppdrag.
Kostnaderna redovisas i styrelsens årsredovisning.
Medlemmar har därutöver möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Någon redovisning i övrigt behövs därmed inte.

Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2011-05-23