Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen + Avflyttad lekmannarevisor

 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ? - Utlovad rensning av filter ej utförd !

 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Ny valberedning

 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #35
Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

Fastighetsägarna har tagit fram några grundläggande etiska regler för brf-styrelser.

I denna förening lyckas styrelsen bryta mot alla av dessa etiska regler, t.ex;

"Värnar om goda och förtroendefulla relationer till sina kunder och bemöter dem därför med omsorg, respekt och hänsyn".
Exempel: Jag har aldrig ens lyckats notera ett tecken på "omsorg, respekt och hänsyn" från denna styrelse.

"Uppträder alltid korrekt i det dagliga, löpande förvaltningsarbetet mot hyresgäster och bostadsrättshavare".
Exempel: De som någon gång varit på en stämma med denna styrelse har sett hur styrelsen skriker och får raseriutbrott när de får lugna och sansade frågor på förvaltning och redovisning.
Utanför stämmorna beter sig styrelsen precis lika illa. Alltid en massa skrikande och konstanta otrevliga kommentarer (t.ex. röt Kjell Svensson till mig, när några andra medlemmar i protest lämnade styrelsens infomöte om vaktmästaren; "Du kan gå med dig också", helt obefogat.

"Är tillgänglig för hyresgäster och bostadsrättshavare och ger dem löpande information om vad de behöver veta för sin användning av bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen".
Exempel: Trots att vi betalar såväl för styrelsens telefoner som deras abonnemangskostnader så är styrelsen extremt otillgänglig.
Informationen har under styrelsens hela tid varit så nära obefintlig som den kunnat vara, och endast det absolut mest kritiska har informerats om.
Medlemmarna har aldrig beretts tillfälle att ställa frågor eller lämna synpunkter mer än vid två tillfällen; stambytet (och då endast en minimal möjlighet) samt sophanteringen (vilket närmast kan beskrivas som en katastrof, om än ett lysande exempel på hur illa styrelsen sköter sitt uppdrag).
Bägge dessa starkt begränsade möjligheter till frågor & synpunkter var enbart orsakad av att styrelsen bara vågade bryta mot lagen i vissa delar.
Vi har inte fått vara med och påverka vår utemiljö, ej heller gemensamhetsutrymmen, trappuppgångar, färger på väggar och hissdörrar, etc, etc.
Och ledamöterna har i hemlighet lagt beslag på föreningens gemensamma lokaler för eget personligt bruk.

"Ågärdar fel snarast och begränsar olägenheter vid t.ex. en reparation".
Exempel: När jag rapporterade en misstänkt vattenskada fick jag försöka påkalla styrelsens uppmärksamhet under runt två månaders tid (12/11 2008 - januari 2009) innan det hände något.

"Ingriper mot bostadsrättshavare som inte iakttar vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten".
Exempel: Styrelsen vägrar ta tag i ett mycket allvarligt störningsärende och jag har därför tvingats dra ärendet vidare till domstol.

"Försöker att lösa eventuella problem i samförstånd och ser tvister inför myndighet som en sista utväg".
Exempel: Styrelsen anstränger sig inte det minsta, vill ha minsta möjliga kontakt med medlemmarna, och t.o.m. drar ärenden till hyresnämnd utan att ens kontakta medlemmen i ärendet först.
God sed för styrelsen i bostadsrättsföreningar

Värnar om goda och förtroendefulla relationer till sina kunder – hyresgäster och bostadsrättshavare – och bemöter dem därför med omsorg, respekt och hänsyn.

Uppträder alltid korrekt i det dagliga, löpande förvaltningsarbetet såväl mot hyresgäster och bostadsrättshavare som mot den som söker bostad eller lokal.

Är tillgänglig för hyresgäster och bostadsrättshavare och ger dem löpande information om vad de behöver veta för sin användning av bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen.

✪ Sköter och underhåller bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen så att de motsvarar den service och standard som överenskommits.

✪ Låter miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen och ger hyresgäster och bostadsrättshavare den information och de praktiska förutsättningar som krävs för att de ska kunna ta sitt miljöansvar.

Informerar i god tid berörda hyresgäster och bostadsrättshavare om planerade underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder av lägenheterna och fastigheten i övrigt och ger dem tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter på planerade åtgärder.

Åtgärdar fel snarast och begränsar olägenheter vid t.ex. en reparation.

Ingriper mot hyresgäst eller bostadsrättshavare som inte iakttar vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Försöker att lösa eventuella problem i samförstånd och ser tvister inför myndighet som en sista utväg.

Ovanstående riktlinjer är framtagna av Fastighetsägarna.Jag yrkar att;
 1. Föreningen ska ta fram etiska regler och fastställa att dessa ska följas av styrelsen.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen lyssnar på föreningens medlemmar och håller öppet en gång i månaden för att nedlemmar ska kunna föra fram sina synpunkter.
Styrelsen följer gällande rätt och lägger fram ärenden på föreningsstämman, så att medlemmarna kan tycka till och besluta. Någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en åtgärdsplan om medlemsinflytande finns därmed inte.
 
Styrelsen följer de regler som gäller för en styrelse i en bostadsrättsförening.

Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2011-05-23